ระดับน้ำในคลอง
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ ระดับน้ำด้านใน (ม. รทก.) ระดับน้ำด้านนอก (ม. รทก.) ระดับน้ำแม่น้ำ (ม. รทก.) เตือนภัยน้ำท่วมตลิ่ง ตลิ่งซ้าย (ม. รทก.) ตลิ่งขวา (ม. รทก.) ดูข้อมูล
WL.BPU.01 สถานตากอากาศบางปู บางปู 19/05/2567 02:05 ปกติ 1.35 - - ปกติ 2.80 -
WL.MSW.01 คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-สวนแดน 2 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.96 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา ปากคลองตลาด 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.96 - - ปกติ 2.80 3.00
WL.KMN.01 คลองมอญ ส.คลองมอญ 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.79 0.91 - ปกติ 1.00 3.00
WL.MSW.03 คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-ถ.พุทธฯสาย 2 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.76 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.PLK.01 คลองพิทยาลงกรณ์ ค.พิทยาฯ-รร.พิทยาลงกรณ์ 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.75 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.KSO.02 คลองซอย ค.ซอย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.52 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.BWK.03 คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.ทวีวัฒนา 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.47 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.BKY.02 คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-วัดปากน้ำฝั่งใต้ 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.46 - - ปกติ 1.80 1.90
WL.BWK.01 คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.บางกอกใหญ่ 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.44 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.MSW.02 คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์ วัดปุรณาวาส 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.44 - - ปกติ 1.50 1.50
WL.BWK.02 คลองบางแวก ค.บางแวก ถ.พุทธฯฑลสาย 1 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.40 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.BBR.01 คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.บรมราชชนนี 19/05/2567 02:00 ปกติ 0.39 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.BYK.02 คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ส.คลองบางยี่ขัน 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.38 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.BPM.01 คลองบางพรม ค.บางพรม-ค.ชักพระ 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.37 - - ปกติ 1.87 2.00
WL.PSC.01 คลองภาษีเจริญ ส.คลองภาษีเจริญ 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.37 0.35 - ปกติ 1.20 1.25
WL.KKY.01 คลองควาย ค.ควาย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.36 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.TWW.01 คลองทวีวัฒนา ปตร.คลองทวีวัฒนา 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.35 0.40 - ปกติ 2.00 2.25
WL.BCN.01 คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง ถ.กาญจนาฯ 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.35 - - ปกติ 2.11 1.26
WL.BCN.03 คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง ถ.พุทธฯสาย 2 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.35 - - ปกติ 1.62 1.62
WL.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ปตร.คลองขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.34 0.47 - ปกติ 1.98 1.98
WL.TWW.02 คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.บรมราชชนนี 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.34 - - ปกติ 1.60 1.70
WL.KSO.01 คลองซอย ค.ซอย ถ.บรมราชชนนี 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.33 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.BBR.02 คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.สิรินธร 19/05/2567 02:00 ปกติ 0.33 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.RJK.01 คลองรางจาก ปตร.คลองรางจาก-ประชาอุทิศ 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.33 0.37 - ปกติ 2.00 1.98
WL.BPM.02 คลองบางพรม ค.บางพรม ถ.ฉิมพลี 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.33 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.BPM.03 คลองบางพรม ค.บางพรม ถ.กาญจนาฯ 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.32 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.KBU.02 คลองบัว ค.บัว ถ.พุทธมณฑลสาย 1 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.32 - - ปกติ 1.40 1.40
WL.PSC.02 คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ วัดรางบัว 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.29 - - ปกติ 1.50 1.50
WL.BSK.01 คลองบางไส้ไก่ ส.คลองบางไส้ไก่ 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.29 0.87 - ปกติ 2.60 2.80
WL.CPA.01 คลองชักพระ ส.คลองชักพระ 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.28 0.86 - ปกติ 1.30 2.00
WL.WKT.01 คลองวัดไก่เตี้ย ค.วัดไก่เตี้ย ส.คลองวัดไก่เตี้ย 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.28 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.BYK.01 คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ถ.จรัญสนิทวงศ์ 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.28 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.SBR.02 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ค.บางขุนศรีบุรีรักษ์ ถ.บรมราชชนนี 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.27 - - ปกติ 1.10 1.10
WL.BKY.01 คลองบางกอกใหญ่ ส.คลองบางกอกใหญ่ 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.27 0.99 - ปกติ 3.00 3.00
WL.BJK.03 คลองบางจาก ค.บางจาก-ค.บางหว้า 19/05/2567 02:00 ปกติ 0.27 - - ปกติ 1.32 1.07
WL.DKN.01 คลองดาวคะนอง ส.คลองดาวคะนอง 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.26 1.27 - ปกติ 1.80 2.80
WL.KKY.02 คลองควาย ค.ควาย ถ.บรมราชชนนี 19/05/2567 01:45 ขัดข้อง 0.26 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.KBU.01 คลองบัว ปตร.คลองบัว ทางรถไฟ 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.25 0.65 - ปกติ 1.98 1.98
WL.SNC.02 คลองสนามชัย ค.สนามชัย-บางขุนเทียน 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.24 - - ปกติ 1.20 1.00
WL.TWW.04 คลองทวีวัฒนา ค.ทวีฯ-บางเชือกหนัง 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.24 - - ปกติ 1.35 1.75
WL.RSK.01 คลองราษฎร์สมัคคี ค.ราษฎร์สามัคคี ถ.เพชรเกษม 63 18/05/2567 17:50 ขัดข้อง 0.24 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.YPE.01 คลองยายเพียร ค.ยายเพียร ถ.เพชรเกษม 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.24 - - ปกติ 0.75 0.75
WL.BPM.04 คลองบางพรม ค.บางพรม ถ.พุทธฯสาย 3 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.22 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.BJK.04 คลองบางจาก ค.บางจาก ถ.พุทธฯสาย 2 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.21 - - ปกติ 1.59 1.75
WL.TWW.05 คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา-ภาษีฯ 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.19 - - ปกติ 1.20 1.20
WL.BJK.02 คลองบางจาก ค.บางจาก ซ.เพชรเกษม 68 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.19 - - ปกติ 1.20 1.20
WL.RMT.03 คลองพระยาราชมนตรี ค.พระยาราชมนตรี-ถ.กัลปพฤกษ์ 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.17 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.PSC.03 คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ราชมนตรี 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.17 - - ปกติ 1.30 1.30
WL.PSR.02 คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.หนองระแหง 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.16 - - ปกติ 1.60 1.65
WL.BCN.02 คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-ถ.พุทธมณฑลสาย 1 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.15 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SCO.01 คลองศาลเจ้า ค.ศาลเจ้า ถ.สวนผัก 19/05/2567 01:10 ขัดข้อง 0.08 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.BPN.02 คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 2 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.07 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.BTL.01 คลองบางตลาด ค.บางตลาด-ท่าทราย 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.07 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.PSR.03 คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.จตุโชติ 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.07 - - ปกติ 1.25 1.00
WL.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ ปตร.คลองพระยาสุเรนทร์ 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.07 0.21 - ปกติ 1.40 2.30
WL.KPM.05 คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.สรงประภา 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.04 - - ปกติ 0.90 1.75
WL.SRE.01 คลองสำเหร่ ส.คลองสำเหร่ 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.03 0.85 - ปกติ 2.60 2.80
WL.JRN.01 คลองแจงร้อน ส.คลองแจงร้อน 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.03 1.18 - ปกติ 2.60 2.80
WL.RHN.01 คลองระหาญ ส.คลองระหาญ 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.02 0.07 - ปกติ 1.98 1.98
WL.KKO.01 คลองเก้า ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ 19/05/2567 02:00 ปกติ 0.02 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.KPM.06 คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร-ค.บ้านใหม่ 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.01 - - ปกติ 1.50 1.50
WL.BBN.01 คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.บางขุนเทียน 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.01 - - ปกติ 1.60 1.60
WL.KSM.01 คลองสาม ค.สาม ร่มเกล้า 17 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.00 - - ปกติ 1.50 1.50
WL.SSG.01 คลองสิบสอง ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ 19/05/2567 02:05 ปกติ 0.00 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.RMT.02 คลองพระยาราชมนตรี ค.ราชมนตรี-พระราม 2 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.01 - - ปกติ 1.30 1.30
WL.ANX.01 บ่อสูบน้ำพหลโยธิน 58 คูน้ำแอนเนกซ์ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.01 - - ปกติ 0.95 0.95
WL.KPM.04 คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร-ค.บางตลาด 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.03 - - ปกติ 1.10 0.80
WL.WLS.01 คลองวัดหลักสี่ ค.วัดหลักสี่ ถ.วิภาวดีรังสิต 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.04 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.BBN.02 คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.กาญจนาภิเษก 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.07 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.STN.02 คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นน่น ซ.ร่มเกล้า 20 18/05/2567 23:10 ขัดข้อง -0.07 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.BBN.03 คลองบางบอน ค.บางบอน-ค.สะแกงาม 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.08 - - ปกติ 1.84 1.93
WL.LPT.01 คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ถ.สังฆสันติสุข 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.09 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.PNM.01 คลองปากน้ำ ค.ปากน้ำ ถ.คู่ขนานกาญจนาภิเษก 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.09 - - ปกติ 0.45 0.45
WL.SDN.01 คลองสวนแดน ค.สวนแดน ถ.ชัยพฤกษ์ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.11 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.LPT.04 คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.เชื่อมสัมพันธ์ 25 18/05/2567 21:35 ขัดข้อง -0.11 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.SNC.01 คลองสนามชัย ส.คลองสนามชัย 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.11 0.68 - ปกติ 1.25 1.30
WL.LPN.01 คลองเลนเปน ส.คลองเลนเปน 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.12 0.66 - ปกติ 1.98 1.98
WL.KLD.02 คลองหลอด ค.หลอด ถ.ราชดำเนินใน 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.12 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.KLD.01 คลองหลอด ค.หลอด ส.ปากคลองตลาด 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.13 - - ปกติ 1.80 1.80
WL.SST.01 คลองสองสายใต้ ปตร.คลองสองสายใต้ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.13 0.17 - ปกติ 1.98 1.98
WL.SSB.12 คลองแสนแสบ ส.คลองแสนแสบ หนองจอก 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.14 -0.37 - ปกติ 1.75 1.75
WL.LPI.02 คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ29 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.14 - - ปกติ 1.80 1.80
WL.SBT.01 คลองสี่บาท ส.คลองสี่บาท 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.15 0.02 - ปกติ 2.00 1.98
WL.PWT.06 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.16 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม 19/05/2567 02:00 ปกติ -0.17 0.12 - ปกติ 1.98 1.98
WL.SSB.11 คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.19 - - ปกติ 1.20 1.30
WL.SRG.01 คลองสำโรง ส.คลองสำโรง 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.19 1.05 - ปกติ 1.98 1.98
WL.KSG.01 คลองสอง จุดวัดคลองสอง ตอนถนนพหลโยธิน 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.21 - - ปกติ 1.25 1.65
WL.TPK.01 คลองตาพุก ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.21 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.TPK.03 คลองตาพุก ค.ตาพุก ค.ทับช้างบน 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.21 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.LOA.01 คลองลางอ้อ-ลางแก้ว ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.พหลโยธิน 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.21 - - ปกติ 1.50 1.50
WL.NK3.01 คูนายกิมสาย 3 ค.คูนายกิมสาย 3 ถ.ประชาอุทิศ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.23 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.KSM.02 คลองสาม ค.สาม มอเตอร์เวย์ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.23 - - ปกติ 1.40 1.40
WL.LPG.03 คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.24 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.PSR.04 คลองพระยาสุเรนทร์ ปตร.พระยาสุเรนทร์ ตอนคู้บอน 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.24 - - ปกติ 1.75 1.90
WL.LPC.01 คลองลำผักชี ค.ลำผักชี รร.ลำผักชี 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.24 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SWA.01 คลองสามวา ปตร.คลองสามวา 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.24 -0.03 - ปกติ 1.30 1.70
WL.BYI.01 คลองบึงใหญ่ ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.25 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.LPT.02 คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 54 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.25 - - ปกติ 1.26 1.26
WL.KSI.01 คลองสี่ ค.สี่ ถ.สุวินทวงศ์ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.26 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.TPK.02 คลองตาพุก ค.ตาพุก ถ.ลาดกระบัง 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.27 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.KSI.02 คลองสี่ ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.28 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.PSR.05 คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ปัญญาอินทรา 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.28 - - ปกติ 1.30 1.30
WL.LCL.01 คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่า ถ.นวมินทร์ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.28 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.PWT.05 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-รพ.ลาดกระบัง 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.29 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.LPT.03 คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 8 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.29 - - ปกติ 0.50 0.50
WL.SLL.01 คลองศาลาลอย ค.ศาลาลอย ถ.อ่อนนุช 61 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.29 - - ปกติ 0.50 0.50
WL.LCL.02 คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่า ซ.นวมินทร์ 86 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.29 - - ปกติ 1.20 1.20
WL.STN.03 คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.30 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี ส.คลองพระยาราชมนตรี 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.30 0.58 - ปกติ 1.20 1.20
WL.LPG.02 คลองหลวงแพ่ง ปตร.คลองหลวงแพ่ง 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.30 -0.28 - ปกติ 1.98 1.98
WL.BBU.01 คลองบางบัว ค.บางบัว 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.31 - - ปกติ 1.00 0.80
WL.JKK.01 คลองจระเข้ขบ ค.จระเข้ขบ-ถ.สุขาภิบาล2 ซ.2 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.31 - - ปกติ 0.85 0.85
WL.KJU.01 คลองขุนจันทร์ ค.ขุนจันทร์ ถ.ฉิมพลี 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.34 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.BKG.01 คลองบึงขวาง ปตร.คลองบึงขวาง 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.35 -0.25 - ปกติ 1.98 1.98
WL.STR.01 คลองสาทร ส.คลองสาทร 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.35 1.00 1.00 ปกติ 2.00 2.80
WL.PSR.06 คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ บางชัน 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.36 - - ปกติ 1.40 1.10
WL.KNB.02 คลองหนองบอน ค.หนองบอน ถ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.38 - - ปกติ 1.50 1.50
WL.PWT.04 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.คลองประเวศฯ-ลาดกระบัง 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.40 -0.35 - ปกติ 1.98 1.98
WL.LPW.03 คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-เสนานิคม 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.40 - - ปกติ 1.00 1.10
WL.BKA.04 คลองบางเขน ค.บางเขน ถ.วิภาวดีฯ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.40 - - ปกติ 1.50 1.45
WL.LBK.01 คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.รามคำแหง 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.41 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.LBK.02 คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.เคหะร่มเกล้า 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.42 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.LBK.03 คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ซ.กาญจนาภิเษก 24 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.42 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร.คลองลาดพร้าว 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.44 -0.45 - ปกติ 0.80 0.90
WL.SSB.10 คลองแสนแสบ ปตร.คลองแสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.45 -0.25 - ปกติ 1.00 0.95
WL.BTY.01 คลองบางเตย ค.บางเตย ถ.นวมินทร์ 66/3 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.45 - - ปกติ 1.80 1.80
WL.SKG.01 คลองสะแกงาม ค.สะแกงาม ถ.กาญจนาภิเษก 18/05/2567 19:00 ขัดข้อง -0.46 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.PWT.03 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.คลองประเวศฯ-วัดกระทุ่มฯ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.46 -0.41 - ปกติ 1.05 1.05
WL.SSB.03 คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-อโศก 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.46 - - ปกติ 0.90 0.70
WL.BKB.01 คลองบางกระบือ ค.บางกระบือ ถ.สามเสน 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.48 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.PWT.01 คลองพระโขนง ค.ประเวศ ซ.อ่อนนุช 17 18/05/2567 20:45 ขัดข้อง -0.49 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SSN.10 คลองสามเสน ค.สามเสน คลองชวดใหญ่ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.50 - - ปกติ 1.10 1.10
WL.KLA.01 คลองลาว ค.ลาว ถ.พัฒนาการ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.50 - - ปกติ 1.26 1.26
WL.CBJ.01 คลองชวดบางจาก ค.ชวดบางจาก ถ.ประชาอุทิศ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.50 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.BPA.01 คลองบ้านป่า ค.บ้านป่า ถ.พัฒนาการ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.50 - - ปกติ 0.70 0.70
WL.PWT.02 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.50 - - ปกติ 2.50 2.60
WL.SSB.09 คลองแสนแสบ ปตร.คลองแสนแสบ-บางชัน 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.51 -0.56 - ปกติ 0.80 0.90
WL.SSB.06 คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เจ้าคุณสิงห์ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.51 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.SSN.04 คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.พหลฯ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.51 - - ปกติ 1.00 0.85
WL.KTK.03 คลองขรัวตาแก่น ค.ขรัวตาแก่น ซ.สะพานขวา 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.51 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.HMK.01 คลองหัวหมาก ค.หัวหมาก ถ.ศรีนครินทร์ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.52 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.BNA.04 คลองบางนา ค.บางนา ซ.บางนา-ตราด 56 17/05/2567 10:05 ขัดข้อง -0.52 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.CYI.01 คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 ซ.13 19/05/2567 02:00 ปกติ -0.53 - - ปกติ 0.60 0.60
WL.PKN.01 คลองพระโขนง ส.พระโขนง 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.53 1.24 - ปกติ 0.15 2.80
WL.SSN.01 คลองสามเสน ส.คลองสามเสน 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.54 0.88 - ปกติ 0.90 3.50
WL.SSB.02 คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ ซ.สมคิด 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.54 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.NSG.01 คลองนาซอง ค.นาซอง ถ.ประชาสุข 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.54 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SSN.06 คลองสามเสน ค.สามเสน-ดินแดง 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.55 - - ปกติ 0.35 0.40
WL.SSN.02 คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.พระราม 5 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.55 - - ปกติ 1.40 0.90
WL.SSB.08 คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เสรีไทย 24 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.56 - - ปกติ 0.75 0.70
WL.BSU.06 คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.รัชดาฯ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.56 - - ปกติ 1.00 1.55
WL.BNA.01 คลองบางนา ส.คลองบางนา 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.56 1.31 - ปกติ 0.30 2.80
WL.KNB.01 คลองหนองบอน ค.หนองบอน อ่อนนุช 66 ซ.13 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.56 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.HKG.02 คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ.เทียมร่วมมิตร 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.56 - - ปกติ 0.30 0.30
WL.CYI.03 คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ คลองลาดพร้าว 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.56 - - ปกติ 1.10 1.10
WL.KKS.02 คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.57 - - ปกติ 1.10 1.20
WL.KKS.04 คลองผดุงกรุงเกษม ส.กรุงเกษม 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.57 -99.00 - ปกติ 2.60 2.80
WL.SSB.07 คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-สนข.บางกะปิ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.57 - - ปกติ 0.75 0.75
WL.LPW.02 คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-วัดลาดพร้าว 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.58 - - ปกติ 0.70 1.00
WL.SSN.03 คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.พระราม 6 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.58 - - ปกติ 0.50 0.50
WL.SSN.07 คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.อโศก 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.58 - - ปกติ 1.00 0.70
WL.FTM.01 คลองโบสถ์แม่พระ ค.โบสถ์แม่พระ ถ.ดินแดง 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.59 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.KPM.03 คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-วัดเทวฯ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.59 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.YSN.02 คลองยายสุ่น ค.คลองยายสุ่น ถ.รัชดาภิเษก 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.60 - - ปกติ 1.84 1.93
WL.LPW.04 คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว ถ.ประชาอุทิศ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.60 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.CYI.02 คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.60 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.BSU.07 คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.ลาดพร้าว 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.60 - - ปกติ 0.60 0.75
WL.OAG.01 คลองโอ่งอ่าง ค.โอ่งอ่าง ปตร.วัดเทพธิดาราม 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.60 - - ปกติ 1.00 1.20
WL.KKS.01 คลองผดุงกรุงเกษม ส.เทเวศร์ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.61 0.81 - ปกติ 1.30 3.25
WL.SSB.04 คลองแสนแสบ ส.แสนแสบ-คลองตัน 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.62 -0.62 - ปกติ 0.50 0.70
WL.KKS.03 คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม หัวลำโพง 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.62 - - ปกติ 1.90 1.50
WL.KPM.01 คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-อุโมงค์ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.63 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.KJK.01 คลองเจ็ก ส.คลองเจ็ก 19/05/2567 02:00 ปกติ -0.64 1.22 - ปกติ 0.75 2.80
WL.SSN.09 คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.เอกมัย 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.64 - - ปกติ 0.70 0.75
WL.KJN.01 คลองจั่น ค.จั่น ถ.ลาดพร้าว 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.64 - - ปกติ 0.80 0.80
WL.KJN.02 คลองจั่น ค.จั่น ถ.โยธินพัฒนา 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.64 - - ปกติ 0.90 0.90
WL.KLT.01 คลองตัน ค.ตัน-ทางด่วน 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.65 - - ปกติ 0.70 0.85
WL.LPW.05 คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.66 - - ปกติ 1.00 1.05
WL.TTN.01 คลองลาดโตนด ค.ลาดโตนด ปตร.คลองลาดโตนด 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.66 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.CNS.03 คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.66 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.BSU.05 คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.วิภาวดีฯ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.67 - - ปกติ 1.10 1.25
WL.BSU.03 คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.พระราม 6 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.67 - - ปกติ 0.65 0.55
WL.STN.01 คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.รามคำแหง 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.69 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.ORC.01 คลองอรชร ส.คลองอรชร 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.69 -0.51 - ปกติ 0.55 0.55
WL.KKD.03 คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.ศรีนครินทร์ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.69 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.LSM.01 คลองหลอด 3 ค.หลอด 3 บางนา ตราด 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.70 - - ปกติ 0.70 0.70
WL.CNS.01 คลองช่องนนทรี ส.ช่องนนทรี 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.70 1.21 - ปกติ 2.60 2.80
WL.KDN.01 คลองวัดด่าน ปตร.คลองวัดด่าน 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.70 1.11 - ปกติ 2.60 2.80
WL.KJA.02 คลองกะจะ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 ซ.57 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.70 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.BSU.04 คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.พหลฯ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.71 - - ปกติ 0.60 0.55
WL.RKC.01 คลองข้างศูนย์ราชการ ค.ข้างศูนย์ราชการ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.71 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.HKG.01 คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ.ประชาสงเคราะห์ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.72 - - ปกติ 0.00 0.00
WL.YPN.01 คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน แฮปปี้แลนด์ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.74 - - ปกติ 0.00 0.00
WL.BKA.03 คลองบางเขน ค.บางเขน ถ.ประชาชื่น 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.74 - - ปกติ 0.90 1.40
WL.BSU.02 คลองบางซื่อ ค.เปรมฯ ถ.พระราม 5 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.74 - - ปกติ 0.90 1.00
WL.WTN.02 คูน้ำวัฒนา คูน้ำวัฒนา รร.วัฒนาวิทยาลัย 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.75 - - ปกติ 0.20 0.20
WL.BKA.02 คลองบางเขน ค.บางเขน ถ.กรุงเทพ-นนท์ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.76 - - ปกติ 0.90 0.80
WL.BNA.03 คลองบางนา ค.บางนา ถ.ศรีนครินทร์ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.76 - - ปกติ 0.70 0.70
WL.WSI.01 คลองวัดไทร ส.คลองวัดไทร 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.76 1.15 - ปกติ 2.60 2.80
WL.TUT.01 คลองตาอูฐ ส.คลองตาอูฐ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.77 0.05 - ปกติ 0.95 0.70
WL.YPN.02 คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน ถ.ลาดพร้าว 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.78 - - ปกติ 0.70 0.70
WL.TUT.02 คลองตาอูฐ ค.ตาอูฐ ถ.พิงคนคร 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.78 - - ปกติ 0.80 0.80
WL.SKT.01 คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ถ.นาคนิวาส 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.78 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.BSU.01 คลองบางซื่อ ส.คลองบางซื่อ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.79 0.93 - ปกติ 0.90 3.50
WL.SSB.01 คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-โบ๊เบ๊ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.79 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.BOA.01 คลองบางอ้อ ส.คลองบางอ้อ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.80 1.34 - ปกติ 2.28 2.80
WL.SKT.02 คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ปตร.คลองทรงกระเทียม 18/05/2567 23:15 ขัดข้อง -0.80 - - ปกติ 0.80 0.80
WL.KSK.01 คลองขุนสกล ค.ขุนสกล ซ.ศรีนครินทร์ 36 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.80 - - ปกติ 0.90 0.90
WL.PYW.01 คลองพญาเวิก ค.พญาเวิก ปตร.คลองพญาเวิก 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.82 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.WTK.01 คลองวัดตึก ค.วัดตึก ถ.ลาดพร้าว 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.83 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.KJK.02 คลองเจ็ก ค.เจ็ก ถ.สุขุมวิท 60/1 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.83 - - ปกติ 0.30 0.60
WL.BNA.02 คลองบางนา ค.บางนา ถ.สุขุมวิท 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.83 - - ปกติ 0.60 0.50
WL.KJG.01 คลองจิก ค.จิก ถ.หัวหมาก 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.83 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.TNG.01 คลองตาหนัง ค.ตาหนัง ถ.ลาดพร้าว 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.85 - - ปกติ 0.30 0.30
WL.BJK.01 คลองบางจาก ส.คลองบางจาก 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.86 -2.91 - ปกติ 2.60 2.80
WL.BON.01 คลองบางอ้อน้อย ค.บางอ้อน้อย ซ.สุขุมวิท 64 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.88 - - ปกติ 0.85 0.85
WL.KJA.01 คลองกะจะ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.89 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.BOA.03 คลองบางอ้อ ค.บางอ้อใหญ่ ซ.สุขุมวิท 66/1 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.90 - - ปกติ 0.15 0.15
WL.VPD.01 คูน้ำวิภาวดี คูน้ำวิภาวดี-สนามกีฬา ทบ. 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.91 - - ปกติ 0.64 0.64
WL.BOA.02 คลองบางอ้อ ค.บางอ้อ ซ.สุขุมวิท 64 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.91 - - ปกติ 0.00 0.05
WL.BMK.01 คลองบางมะเขือ ค.บางมะเขือ ถ.สุขุมวิท 71 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.97 - - ปกติ 0.00 0.00
WL.CKS.01 คลองเจ้าคุณสิงห์ ส.คลองเจ้าคุณสิงห์ 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.97 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.BNJ.01 คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ส.สูบน้ำบางนางจีน 19/05/2567 02:05 ปกติ -0.98 - - ปกติ 0.70 0.70
WL.BNJ.03 คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 93 19/05/2567 02:05 ปกติ -1.00 - - ปกติ 0.00 0.00
WL.BNJ.04 คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ถ.สุขุมวิท 101/1 19/05/2567 02:05 ปกติ -1.00 - - ปกติ 0.00 0.00
WL.STR.02 คลองสาทร ค.สาทร ถ.พระรามที่ 4 19/05/2567 02:05 ปกติ -1.01 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.TCG.01 คลองตาช้าง ค.ตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์ 19/05/2567 02:05 ปกติ -1.01 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.KPG.01 คลองเป้ง ค.เป้ง ซ.เอกมัย 23 19/05/2567 01:45 ขัดข้อง -1.03 - - ปกติ 0.00 0.00
WL.KJT.01 คลองจิต ค.จิต ซ.ลาดพร้าว 122 19/05/2567 02:05 ปกติ -1.06 - - ปกติ 0.75 0.75
WL.BNJ.02 คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 66/1 19/05/2567 02:05 ปกติ -1.06 - - ปกติ 0.00 0.00
WL.SNO.01 คลองเสือน้อย ค.เสือน้อย ถ.สุคนธสวัสดิ์ 19/05/2567 02:05 ปกติ -1.07 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.KKD.01 คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุขุมวิท 77 19/05/2567 02:05 ปกติ -1.10 - - ปกติ 0.90 0.90
WL.KKD.02 คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุภาพงษ์ 1 19/05/2567 02:05 ปกติ -1.11 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.CKS.02 คลองเจ้าคุณสิงห์ ค.เจ้าคุณสิงห์ ถ.ลาดพร้าว 19/05/2567 02:05 ปกติ -1.13 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.NKW.02 คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว ซ.ลาดพร้าว 41 19/05/2567 02:05 ปกติ -1.14 - - ปกติ 0.60 0.60
WL.PSI.01 คลองพร้อมศรี2 ค.พร้อมศรี 2 ถ.สุขุมวิท 49/13 19/05/2567 02:05 ปกติ -1.19 - - ปกติ 0.00 0.00
WL.SWU.01 คูน้ำ มศว. คูน้ำ มศว. 19/05/2567 02:05 ปกติ -1.20 - - ปกติ 0.40 0.40
WL.LYW.02 คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.วิภาวดีรังสิต 44 19/05/2567 02:05 ปกติ -1.33 - - ปกติ 0.50 0.50
WL.LYW.01 คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.รัชดาภิเษก 19/05/2567 02:05 ปกติ -1.34 - - ปกติ 1.50 1.50
WL.BKA.01 คลองบางเขนใหม่ ส.คลองบางเขนใหม่ 19/05/2567 02:05 ปกติ -1.35 0.84 - ปกติ 3.50 3.50
WL.BLY.01 คลองบ้านหลาย ค.บ้านหลาย ถ.สุขุมวิท 77 19/05/2567 02:05 ปกติ -1.39 - - ปกติ 0.60 0.60
WL.VPV.01 คูน้ำวิภาวดี ส.รัชดา-วิภาวดี 19/05/2567 02:05 ปกติ -1.53 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.TSK.01 คูน้ำต่อศักดิ์ คูน้ำต่อศักดิ์ ซ.ทองหล่อ 25 19/05/2567 02:05 ปกติ -1.55 - - ปกติ 0.00 0.00
WL.LSG.01 คลองหลอด 2 ค.หลอด 2 ถ.บางนา ตราด 19/05/2567 02:05 ปกติ -1.65 - - ปกติ 0.30 0.30
WL.KCD.01 คลองกระเฉด ค.กระเฉด(โรงควบคุมคุณภาพน้ำรามอินทรา) 19/05/2567 02:05 ปกติ -1.80 - - ปกติ 0.20 0.20
WL.KTY.01 คลองเตย ส.คลองเตย 19/05/2567 02:05 ปกติ -1.94 1.23 - ปกติ 1.60 1.80
WL.NBN.01 คลองหนองบอน ส.บึงหนองบอน 19/05/2567 02:05 ปกติ -3.18 -0.57 - ปกติ 1.98 1.98