ระดับน้ำในคลอง
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ ระดับน้ำด้านใน (ม. รทก.) ระดับน้ำด้านนอก (ม. รทก.) ระดับน้ำแม่น้ำ (ม. รทก.) เตือนภัยน้ำท่วมตลิ่ง ตลิ่งซ้าย (ม. รทก.) ตลิ่งขวา (ม. รทก.) ดูข้อมูล
WL.CNS.04 คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.สาทรใต้ 27/08/2564 11:30 ขัดข้อง 1.52 - - วิกฤติ 0.70 0.70
WL.MSW.01 คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-สวนแดน 2 04/12/2565 14:50 ปกติ 1.37 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา ปากคลองตลาด 04/12/2565 14:50 ปกติ 1.34 - - ปกติ 2.80 3.00
WL.MSW.03 คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-ถ.พุทธฯสาย 2 04/12/2565 14:50 ปกติ 1.29 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.BPU.01 สถานตากอากาศบางปู บางปู 04/12/2565 14:50 ปกติ 1.16 - - ปกติ 2.80 -
WL.MSW.02 คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์ วัดปุรณาวาส 04/12/2565 14:50 ปกติ 1.00 - - ปกติ 1.50 1.50
WL.KSO.02 คลองซอย ค.ซอย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 04/12/2565 09:15 ขัดข้อง 0.78 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.SSG.01 คลองสิบสอง ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.78 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.WSI.01 คลองวัดไทร ส.คลองวัดไทร 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.73 1.37 - ปกติ 2.60 2.80
WL.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ปตร.คลองขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.72 1.13 - ปกติ 1.98 1.98
WL.KBU.01 คลองบัว ปตร.คลองบัว ทางรถไฟ 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.68 1.26 - ปกติ 1.98 1.98
WL.PSR.02 คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.หนองระแหง 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.64 - - ปกติ 1.60 1.65
WL.KKO.01 คลองเก้า ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.63 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.BCN.03 คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง ถ.พุทธฯสาย 2 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.62 - - ปกติ 1.62 1.62
WL.BPM.01 คลองบางพรม ค.บางพรม-ค.ชักพระ 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.62 - - เตือนภัย 1.87 2.00
WL.BKA.02 คลองบางเขน ค.บางเขน ถ.กรุงเทพ-นนท์ 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.61 - - ปกติ 0.90 0.80
WL.PSR.03 คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.จตุโชติ 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.61 - - ปกติ 1.25 1.00
WL.CPA.01 คลองชักพระ ส.คลองชักพระ 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.60 1.20 - ปกติ 1.30 2.00
WL.RJK.01 คลองรางจาก ปตร.คลองรางจาก-ประชาอุทิศ 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.60 0.60 - ปกติ 2.00 1.98
WL.BPM.03 คลองบางพรม ค.บางพรม ถ.กาญจนาฯ 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.60 - - เตือนภัย 1.91 2.00
WL.BWK.02 คลองบางแวก ค.บางแวก ถ.พุทธฯฑลสาย 1 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.60 - - เตือนภัย 1.91 2.00
WL.KKY.01 คลองควาย ค.ควาย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.60 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.SBR.02 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ค.บางขุนศรีบุรีรักษ์ ถ.บรมราชชนนี 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.59 - - ปกติ 1.10 1.10
WL.BWK.03 คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.ทวีวัฒนา 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.59 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.BPM.02 คลองบางพรม ค.บางพรม ถ.ฉิมพลี 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.59 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.KKY.02 คลองควาย ค.ควาย ถ.บรมราชชนนี 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.58 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.KSO.01 คลองซอย ค.ซอย ถ.บรมราชชนนี 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.57 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.BCN.01 คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง ถ.กาญจนาฯ 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.57 - - ปกติ 2.11 1.26
WL.TWW.01 คลองทวีวัฒนา ปตร.คลองทวีวัฒนา 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.56 0.99 - ปกติ 2.00 2.25
WL.TWW.02 คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.บรมราชชนนี 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.56 - - ปกติ 1.60 1.70
WL.BYK.01 คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ถ.จรัญสนิทวงศ์ 04/12/2565 14:45 ปกติ 0.55 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.TWW.04 คลองทวีวัฒนา ค.ทวีฯ-บางเชือกหนัง 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.55 - - ปกติ 1.35 1.75
WL.WKT.01 คลองวัดไก่เตี้ย ค.วัดไก่เตี้ย ส.คลองวัดไก่เตี้ย 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.54 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.KBU.02 คลองบัว ค.บัว ถ.พุทธมณฑลสาย 1 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.53 - - ปกติ 1.40 1.40
WL.BYK.02 คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ส.คลองบางยี่ขัน 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.53 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.BWK.01 คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.บางกอกใหญ่ 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.53 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.BJK.04 คลองบางจาก ค.บางจาก ถ.พุทธฯสาย 2 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.52 - - ปกติ 1.59 1.75
WL.PSC.03 คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ราชมนตรี 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.51 - - ปกติ 1.30 1.30
WL.PSC.02 คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ วัดรางบัว 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.51 - - ปกติ 1.50 1.50
WL.BJK.03 คลองบางจาก ค.บางจาก-ค.บางหว้า 04/12/2565 14:45 ปกติ 0.50 - - ปกติ 1.32 1.07
WL.KPM.06 คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร-ค.บ้านใหม่ 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.49 - - ปกติ 1.50 1.50
WL.KMN.01 คลองมอญ ส.คลองมอญ 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.49 1.29 - ปกติ 1.00 3.00
WL.BKY.02 คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-วัดปากน้ำฝั่งใต้ 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.49 - - ปกติ 1.80 1.90
WL.KPM.05 คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.สรงประภา 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.49 - - ปกติ 0.90 1.75
WL.TWW.03 คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.เพชรเกษม 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.48 - - ปกติ 1.80 1.60
WL.BBR.02 คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.สิรินธร 04/12/2565 14:45 ปกติ 0.48 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.BBR.01 คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.บรมราชชนนี 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.48 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.BKY.01 คลองบางกอกใหญ่ ส.คลองบางกอกใหญ่ 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.47 1.38 - ปกติ 0.75 3.00
WL.PSC.01 คลองภาษีเจริญ ส.คลองภาษีเจริญ 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.46 0.49 - ปกติ 1.20 1.25
WL.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.46 1.13 - ปกติ 1.98 1.98
WL.BPM.04 คลองบางพรม ค.บางพรม ถ.พุทธฯสาย 3 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.46 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.YPE.01 คลองยายเพียร ค.ยายเพียร ถ.เพชรเกษม 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.46 - - ปกติ 0.75 0.75
WL.SST.01 คลองสองสายใต้ ปตร.คลองสองสายใต้ 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.45 1.12 - ปกติ 1.98 1.98
WL.TWW.05 คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา-ภาษีฯ 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.44 - - ปกติ 1.20 1.20
WL.LPT.01 คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ถ.สังฆสันติสุข 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.44 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.BJK.02 คลองบางจาก ค.บางจาก ซ.เพชรเกษม 68 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.44 - - ปกติ 1.20 1.20
WL.RSK.01 คลองราษฎร์สมัคคี ค.ราษฎร์สามัคคี ถ.เพชรเกษม 63 04/12/2565 14:45 ปกติ 0.44 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.BTL.01 คลองบางตลาด ค.บางตลาด-ท่าทราย 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.43 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.SRE.01 คลองสำเหร่ ส.คลองสำเหร่ 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.43 1.37 - ปกติ 2.60 2.80
WL.PLK.01 คลองพิทยาลงกรณ์ ค.พิทยาฯ-รร.พิทยาลงกรณ์ 13/09/2565 23:45 ขัดข้อง 0.42 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.BKA.01 คลองบางเขนใหม่ ส.คลองบางเขนใหม่ 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.42 1.32 - ปกติ 3.50 3.50
WL.KSG.01 คลองสอง ค.สอง 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.41 - - ปกติ 1.25 1.65
WL.SNC.02 คลองสนามชัย ค.สนามชัย-บางขุนเทียน 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.40 - - ปกติ 1.20 1.00
WL.BKA.03 คลองบางเขน ค.บางเขน ถ.ประชาชื่น 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.40 - - ปกติ 0.90 1.40
WL.KLD.02 คลองหลอด ค.หลอด ถ.ราชดำเนินใน 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.40 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.BCN.02 คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-ถ.พุทธมณฑลสาย 1 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.39 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.JRN.01 คลองแจงร้อน ส.คลองแจงร้อน 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.37 1.39 - ปกติ 2.60 2.80
WL.SSB.11 คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.37 - - ปกติ 1.20 1.30
WL.LPT.04 คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.เชื่อมสัมพันธ์ 25 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.36 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.KLD.01 คลองหลอด ค.หลอด ส.ปากคลองตลาด 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.36 - - ปกติ 1.80 1.80
WL.KSI.01 คลองสี่ ค.สี่ ถ.สุวินทวงศ์ 04/12/2565 14:45 ปกติ 0.36 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.SDN.01 คลองสวนแดน ค.สวนแดน ถ.ชัยพฤกษ์ 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.35 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.PWT.06 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.34 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.LPG.02 คลองหลวงแพ่ง ปตร.คลองหลวงแพ่ง 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.33 0.63 - ปกติ 1.98 1.98
WL.LPC.01 คลองลำผักชี ค.ลำผักชี รร.ลำผักชี 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.32 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.BYI.01 คลองบึงใหญ่ ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.31 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.BKL.01 คลองบางโคลัด ค.บางโคลัด ถ.บางบอน 1 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.30 - - ปกติ 1.40 1.40
WL.LOA.01 คลองลางอ้อ-ลางแก้ว ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.พหลโยธิน 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.30 - - ปกติ 1.50 1.50
WL.SSB.12 คลองแสนแสบ ส.คลองแสนแสบ หนองจอก 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.29 0.61 - ปกติ 1.75 1.75
WL.LPG.03 คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.28 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.TPK.01 คลองตาพุก ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.28 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.SCO.01 คลองศาลเจ้า ค.ศาลเจ้า ถ.สวนผัก 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.28 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.KSM.02 คลองสาม ค.สาม มอเตอร์เวย์ 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.27 - - ปกติ 1.40 1.40
WL.PSR.06 คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ บางชัน 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.27 - - ปกติ 1.40 1.10
WL.KPM.04 คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร-ค.บางตลาด 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.27 - - ปกติ 1.10 0.80
WL.PSC.04 คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ค.มหาศร 22/09/2563 11:15 ขัดข้อง 0.27 - - ปกติ 1.83 1.90
WL.DKN.01 คลองดาวคะนอง ส.คลองดาวคะนอง 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.27 1.36 - ปกติ 1.80 2.80
WL.BPN.02 คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 2 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.26 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.KSI.02 คลองสี่ ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.25 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.LPG.01 คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง รร.ผลลีรุ่งเรือง 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.21 - - ปกติ 3.30 3.30
WL.LCL.01 คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่า ถ.นวมินทร์ 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.21 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.PWT.05 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-รพ.ลาดกระบัง 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.19 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.LPT.02 คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 54 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.16 - - ปกติ 1.26 1.26
WL.LPI.01 คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ ซ.ลาดปลาเค้า 63 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.16 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.KSM.01 คลองสาม ค.สาม ร่มเกล้า 17 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.14 - - ปกติ 1.50 1.50
WL.LPT.03 คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 8 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.14 - - ปกติ 0.50 0.50
WL.KPM.03 คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-วัดเทวฯ 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.13 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.BBU.01 คลองบางบัว ค.บางบัว 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.13 - - ปกติ 1.00 0.80
WL.BBN.02 คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.กาญจนาภิเษก 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.10 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.BKA.04 คลองบางเขน ค.บางเขน ถ.วิภาวดีฯ 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.09 - - ปกติ 1.50 1.45
WL.BBN.03 คลองบางบอน ค.บางบอน-ค.สะแกงาม 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.08 - - ปกติ 1.84 1.93
WL.SRG.01 คลองสำโรง ส.คลองสำโรง 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.06 1.15 - ปกติ 1.98 1.98
WL.BBN.01 คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.บางขุนเทียน 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.06 - - ปกติ 1.60 1.60
WL.LPW.03 คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-เสนานิคม 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.05 - - ปกติ 1.00 1.10
WL.BPN.01 คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 1 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.03 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.STR.01 คลองสาทร ส.คลองสาทร 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.01 1.37 1.36 ปกติ 2.00 2.80
WL.SSN.10 คลองสามเสน ค.สามเสน คลองชวดใหญ่ 04/12/2565 14:50 ปกติ 0.00 - - วิกฤติ 1.10 1.10
WL.RMT.02 คลองพระยาราชมนตรี ค.ราชมนตรี-พระราม 2 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.01 - - ปกติ 1.30 1.30
WL.BKG.01 คลองบึงขวาง ปตร.คลองบึงขวาง 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.02 0.28 - ปกติ 1.98 1.98
WL.PSR.04 คลองพระยาสุเรนทร์ ปตร.พระยาสุเรนทร์ ตอนคู้บอน 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.03 - - ปกติ 1.75 1.90
WL.TPK.02 คลองตาพุก ค.ตาพุก ถ.ลาดกระบัง 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.03 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.PSR.05 คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ปัญญาอินทรา 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.05 - - ปกติ 1.30 1.30
WL.SSB.10 คลองแสนแสบ ปตร.คลองแสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.05 0.37 - ปกติ 1.00 0.95
WL.KPM.01 คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-อุโมงค์ 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.06 - - ปกติ 1.55 0.90
WL.KPM.02 คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.รัชดาภิเษก 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.07 - - ปกติ 0.75 0.75
WL.KNK.01 คลองคูนากิม ค.คูนากิม ถ.ประชาอุทิศ 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.07 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.STN.03 คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.09 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.LBK.01 คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.รามคำแหง 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.09 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.LPW.02 คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-วัดลาดพร้าว 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.09 - - ปกติ 0.70 1.00
WL.SSB.07 คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-สนข.บางกะปิ 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.09 - - ปกติ 0.75 0.75
WL.SWA.01 คลองสามวา ปตร.คลองสามวา 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.10 0.46 - ปกติ 1.30 1.70
WL.SSN.04 คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.พหลฯ 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.10 - - ปกติ 1.00 0.85
WL.WLS.01 คลองวัดหลักสี่ ค.วัดหลักสี่ ถ.วิภาวดีรังสิต 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.10 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.NSG.01 คลองนาซอง ค.นาซอง ถ.ประชาสุข 04/12/2565 14:45 ปกติ -0.11 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.KTK.03 คลองขรัวตาแก่น ค.ขรัวตาแก่น ซ.สะพานขวา 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.11 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.STN.01 คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.รามคำแหง 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.11 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.SSN.05 คลองสามเสน ค.สามเสน-รพ.พระมงกุฎฯ 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.11 - - ปกติ 0.50 0.60
WL.BSU.02 คลองบางซื่อ ค.เปรมฯ ถ.พระราม 5 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.12 - - ปกติ 0.90 1.00
WL.SSB.03 คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-อโศก 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.12 - - ปกติ 0.90 0.70
WL.SBT.01 คลองสี่บาท ส.คลองสี่บาท 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.13 0.20 - ปกติ 2.00 1.98
WL.SSN.08 คลองสามเสน ส.สามเสน-ค.แสนแสบ 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.13 -0.22 - ปกติ 0.60 0.80
WL.CYI.01 คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 ซ.13 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.13 - - ปกติ 0.60 0.60
WL.LCL.02 คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่า ซ.นวมินทร์ 86 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.14 - - ปกติ 1.20 1.20
WL.SSN.01 คลองสามเสน ส.คลองสามเสน 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.14 1.35 - ปกติ 0.90 3.50
WL.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร.คลองลาดพร้าว 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.15 -0.14 - ปกติ 0.80 0.90
WL.BSK.01 คลองบางไส้ไก่ ส.คลองบางไส้ไก่ 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.15 1.37 - ปกติ 2.60 2.80
WL.STN.02 คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นน่น ซ.ร่มเกล้า 20 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.15 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.SSB.06 คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เจ้าคุณสิงห์ 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.15 - - ปกติ 0.65 0.65
WL.SSN.02 คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.พระราม 5 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.15 - - ปกติ 1.40 0.90
WL.BKB.01 คลองบางกระบือ ค.บางกระบือ ถ.สามเสน 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.15 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.HKG.02 คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ.เทียมร่วมมิตร 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.15 - - ปกติ 0.30 0.30
WL.IDE.01 บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.17 - - เตือนภัย 1.00 1.00
WL.LBK.03 คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ซ.กาญจนาภิเษก 24 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.17 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.LPW.04 คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว ถ.ประชาอุทิศ 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.17 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.SSB.09 คลองแสนแสบ ปตร.คลองแสนแสบ-บางชัน 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.17 0.00 - ปกติ 0.80 0.90
WL.PWT.04 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.คลองประเวศฯ-ลาดกระบัง 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.18 0.19 - ปกติ 1.98 1.98
WL.SSN.07 คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.อโศก 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.18 - - ปกติ 1.00 0.70
WL.SSN.03 คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.พระราม 6 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.19 - - ปกติ 0.50 0.50
WL.KKS.01 คลองผดุงกรุงเกษม ส.เทเวศร์ 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.19 1.31 - ปกติ 1.30 3.25
WL.BSU.05 คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.วิภาวดีฯ 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.19 - - ปกติ 1.10 1.25
WL.TPK.03 คลองตาพุก ค.ตาพุก ค.ทับช้างบน 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.19 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.WTN.02 คูน้ำวัฒนา คูน้ำวัฒนา รร.วัฒนาวิทยาลัย 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.19 - - เตือนภัย 0.20 0.20
WL.KKS.02 คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.19 - - ปกติ 1.10 1.20
WL.LPW.05 คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.20 - - ปกติ 1.00 1.05
WL.KDN.01 คลองวัดด่าน ปตร.คลองวัดด่าน 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.20 1.43 - ปกติ 2.60 2.80
WL.ORC.01 คลองอรชร ส.คลองอรชร 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.21 -0.15 - ปกติ 0.55 0.55
WL.YSN.02 คลองยายสุ่น ค.คลองยายสุ่น ถ.รัชดาภิเษก 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.21 - - ปกติ 1.84 1.93
WL.BLP.02 คลองบางลำพู ค.บางลำพู สะพานผ่านฟ้า 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.21 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.KJN.02 คลองจั่น ค.จั่น ถ.โยธินพัฒนา 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.22 - - ปกติ 0.90 0.90
WL.HKG.01 คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ.ประชาสงเคราะห์ 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.22 - - ปกติ 0.00 0.00
WL.SSB.08 คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เสรีไทย 24 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.22 - - ปกติ 0.75 0.70
WL.LPN.01 คลองเลนเปน ส.คลองเลนเปน 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.23 0.93 - ปกติ 1.98 1.98
WL.CBJ.01 คลองชวดบางจาก ค.ชวดบางจาก ถ.ประชาอุทิศ 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.23 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.KJN.01 คลองจั่น ค.จั่น ถ.ลาดพร้าว 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.23 - - ปกติ 0.80 0.80
WL.FTM.01 คลองโบสถ์แม่พระ ค.โบสถ์แม่พระ ถ.ดินแดง 03/12/2565 12:15 ขัดข้อง -0.23 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.PYW.01 คลองพญาเวิก ค.พญาเวิก ปตร.คลองพญาเวิก 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.23 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.BTY.01 คลองบางเตย ค.บางเตย ถ.นวมินทร์ 66/3 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.24 - - ปกติ 1.80 1.80
WL.SSB.05 คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ รามคำแหง 9 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.24 - - ปกติ 0.70 0.60
WL.TTN.01 คลองลาดโตนด ค.ลาดโตนด ปตร.คลองลาดโตนด 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.24 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.SSN.06 คลองสามเสน ค.สามเสน-ดินแดง 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.24 - - ปกติ 0.35 0.40
WL.SSB.04 คลองแสนแสบ ส.แสนแสบ-คลองตัน 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.26 -0.23 - ปกติ 0.50 0.70
WL.CKS.01 คลองเจ้าคุณสิงห์ ส.คลองเจ้าคุณสิงห์ 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.26 - - เตือนภัย 1.85 1.97
WL.BPA.01 คลองบ้านป่า ค.บ้านป่า ถ.พัฒนาการ 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.27 - - ปกติ 0.70 0.70
WL.STR.02 คลองสาทร ค.สาทร ถ.พระรามที่ 4 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.27 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.KJU.01 คลองขุนจันทร์ ค.ขุนจันทร์ ถ.ฉิมพลี 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.28 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.CYI.03 คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ คลองลาดพร้าว 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.29 - - ปกติ 1.10 1.10
WL.KKS.03 คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม หัวลำโพง 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.30 - - ปกติ 1.90 1.50
WL.SKT.02 คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ปตร.คลองทรงกระเทียม 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.30 - - ปกติ 0.80 0.80
WL.LBK.02 คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.เคหะร่มเกล้า 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.32 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.BSU.07 คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.ลาดพร้าว 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.32 - - ปกติ 0.60 0.75
WL.CNS.03 คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.33 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.CYI.02 คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.33 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.WTK.01 คลองวัดตึก ค.วัดตึก ถ.ลาดพร้าว 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.33 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.PWT.03 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.คลองประเวศฯ-วัดกระทุ่มฯ 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.33 -0.18 - ปกติ 1.05 1.05
WL.BNA.01 คลองบางนา ส.คลองบางนา 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.34 1.42 - ปกติ 0.30 2.80
WL.PWT.02 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.34 - - ปกติ 2.50 2.60
WL.KNB.02 คลองหนองบอน ค.หนองบอน ถ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.34 - - ปกติ 1.50 1.50
WL.KLA.01 คลองลาว ค.ลาว ถ.พัฒนาการ 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.35 - - ปกติ 1.26 1.26
WL.BSU.06 คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.รัชดาฯ 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.35 - - ปกติ 1.00 1.55
WL.BSU.04 คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.พหลฯ 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.35 - - ปกติ 0.60 0.55
WL.SSN.09 คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.เอกมัย 04/12/2565 08:55 ขัดข้อง -0.36 - - ปกติ 0.70 0.75
WL.RHN.01 คลองระหาญ ส.คลองระหาญ 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.36 0.96 - ปกติ 1.98 1.98
WL.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี ส.คลองพระยาราชมนตรี 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.36 0.92 - ปกติ 1.20 1.20
WL.KLT.01 คลองตัน ค.ตัน-ทางด่วน 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.37 - - ปกติ 0.70 0.85
WL.HMK.01 คลองหัวหมาก ค.หัวหมาก ถ.ศรีนครินทร์ 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.37 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.SLL.01 คลองศาลาลอย ค.ศาลาลอย ถ.อ่อนนุช 61 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.37 - - ปกติ 0.50 0.50
WL.PWT.01 คลองพระโขนง ค.ประเวศ ซ.อ่อนนุช 17 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.37 - - ปกติ 0.50 0.30
WL.BNA.04 คลองบางนา ค.บางนา ซ.บางนา-ตราด 56 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.37 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.SSB.02 คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ ซ.สมคิด 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.38 - - ปกติ 0.30 0.80
WL.KKS.04 คลองผดุงกรุงเกษม ส.กรุงเกษม 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.38 1.36 - ปกติ 2.60 2.80
WL.YPN.01 คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน แฮปปี้แลนด์ 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.40 - - ปกติ 0.00 0.00
WL.KKD.01 คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุขุมวิท 77 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.41 - - ปกติ 0.90 0.90
WL.SNC.01 คลองสนามชัย ส.คลองสนามชัย 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.41 0.98 - ปกติ 1.25 1.30
WL.PKN.01 คลองพระโขนง ส.พระโขนง 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.42 1.38 - ปกติ 0.15 2.80
WL.BNA.03 คลองบางนา ค.บางนา ถ.ศรีนครินทร์ 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.42 - - ปกติ 0.70 0.70
WL.CNS.01 คลองช่องนนทรี ส.ช่องนนทรี 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.42 1.38 - ปกติ 2.60 2.80
WL.SKT.01 คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ถ.นาคนิวาส 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.43 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.SWU.01 คูน้ำ มศว. คูน้ำ มศว. 04/12/2565 05:05 ขัดข้อง -0.43 - - ปกติ 0.40 0.40
WL.KNB.01 คลองหนองบอน ค.หนองบอน อ่อนนุช 66 ซ.13 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.44 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.KKD.03 คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.ศรีนครินทร์ 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.45 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.MID.01 คูน้ำกรมสารวัตรทหาร คูน้ำกรมสารวัตรทหาร 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.45 - - ปกติ 0.40 0.40
WL.BNA.02 คลองบางนา ค.บางนา ถ.สุขุมวิท 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.46 - - ปกติ 0.60 0.50
WL.CNS.02 คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.49 - - ปกติ 0.80 0.80
WL.CKS.02 คลองเจ้าคุณสิงห์ ค.เจ้าคุณสิงห์ ถ.ลาดพร้าว 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.52 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.BLY.01 คลองบ้านหลาย ค.บ้านหลาย ถ.สุขุมวิท 77 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.53 - - ปกติ 0.60 0.60
WL.KKD.02 คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุภาพงษ์ 1 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.54 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.KSK.01 คลองขุนสกล ค.ขุนสกล ซ.ศรีนครินทร์ 36 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.55 - - ปกติ 0.90 0.90
WL.TNG.01 คลองตาหนัง ค.ตาหนัง ถ.ลาดพร้าว 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.56 - - ปกติ 0.30 0.30
WL.YPN.02 คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน ถ.ลาดพร้าว 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.56 - - ปกติ 0.70 0.70
WL.BSU.03 คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.พระราม 6 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.59 - - ปกติ 0.65 0.55
WL.KJG.01 คลองจิก ค.จิก ถ.หัวหมาก 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.61 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.TUT.01 คลองตาอูฐ ส.คลองตาอูฐ 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.62 0.27 - ปกติ 0.95 0.70
WL.BNJ.01 คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ส.สูบน้ำบางนางจีน 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.65 - - ปกติ 0.70 0.70
WL.BNJ.03 คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 93 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.65 - - ปกติ 0.00 0.00
WL.SKG.01 คลองสะแกงาม ค.สะแกงาม ถ.กาญจนาภิเษก 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.65 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.TUT.02 คลองตาอูฐ ค.ตาอูฐ ถ.พิงคนคร 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.66 - - ปกติ 0.80 0.80
WL.KJA.02 คลองกะจะ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 ซ.57 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.70 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.KJK.02 คลองเจ็ก ค.เจ็ก ถ.สุขุมวิท 60/1 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.75 - - ปกติ 0.30 0.60
WL.NKW.02 คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว ซ.ลาดพร้าว 41 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.78 - - ปกติ 0.60 0.60
WL.TCG.01 คลองตาช้าง ค.ตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์ 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.80 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.SSB.01 คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-โบ๊เบ๊ 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.80 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.KJT.01 คลองจิต ค.จิต ซ.ลาดพร้าว 122 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.83 - - ปกติ 0.75 0.75
WL.LSG.01 คลองหลอด 2 ค.หลอด 2 ถ.บางนา ตราด 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.88 - - ปกติ 0.30 0.30
WL.BMK.01 คลองบางมะเขือ ค.บางมะเขือ ถ.สุขุมวิท 71 13/09/2565 01:50 ขัดข้อง -0.90 - - ปกติ 0.00 0.00
WL.BJK.01 คลองบางจาก ส.คลองบางจาก 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.92 1.38 - ปกติ 2.60 2.80
WL.KJA.01 คลองกะจะ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 04/12/2565 14:50 ปกติ -0.93 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.NKW.01 คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว-รัชดาฯ 08/09/2564 09:15 ขัดข้อง -0.96 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.LPI.02 คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ29 04/12/2565 14:50 ปกติ -1.00 - - ปกติ 1.80 1.80
WL.BNJ.04 คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ถ.สุขุมวิท 101/1 04/12/2565 14:50 ปกติ -1.02 - - ปกติ 0.00 0.00
WL.KJK.01 คลองเจ็ก ส.คลองเจ็ก 04/12/2565 14:50 ปกติ -1.11 1.33 - ปกติ 0.75 2.80
WL.BOA.01 คลองบางอ้อ ส.คลองบางอ้อ 04/12/2565 14:50 ปกติ -1.13 1.46 - ปกติ 2.28 2.80
WL.BOA.02 คลองบางอ้อ ค.บางอ้อ ซ.สุขุมวิท 64 04/12/2565 14:50 ปกติ -1.13 - - ปกติ 0.00 0.05
WL.LYW.02 คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.วิภาวดีรังสิต 44 04/12/2565 14:50 ปกติ -1.18 - - ปกติ 0.50 0.50
WL.KPG.01 คลองเป้ง ค.เป้ง ซ.เอกมัย 23 04/12/2565 14:50 ปกติ -1.19 - - ปกติ 0.00 0.00
WL.RKC.01 คลองข้างศูนย์ราชการ ค.ข้างศูนย์ราชการ 04/12/2565 14:50 ปกติ -1.22 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.SNO.01 คลองเสือน้อย ค.เสือน้อย ถ.สุคนธสวัสดิ์ 04/12/2565 14:50 ปกติ -1.23 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.PSI.01 คลองพร้อมศรี2 ค.พร้อมศรี 2 ถ.สุขุมวิท 49/13 04/12/2565 14:50 ปกติ -1.29 - - ปกติ 0.00 0.00
WL.BSU.01 คลองบางซื่อ ส.คลองบางซื่อ 04/12/2565 14:50 ปกติ -1.53 1.33 - ปกติ 0.90 3.50
WL.LYW.01 คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.รัชดาภิเษก 03/12/2565 03:40 ขัดข้อง -1.55 - - ปกติ 1.50 1.50
WL.VPV.01 คูน้ำวิภาวดี ส.รัชดา-วิภาวดี 04/12/2565 14:50 ปกติ -1.56 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.BNJ.02 คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 66/1 04/12/2565 14:50 ปกติ -1.58 - - ปกติ 0.00 0.00
WL.TSK.01 คูน้ำต่อศักดิ์ คูน้ำต่อศักดิ์ ซ.ทองหล่อ 25 04/12/2565 14:50 ปกติ -1.83 - - ปกติ 0.00 0.00
WL.NBN.01 คลองหนองบอน ส.บึงหนองบอน 04/12/2565 14:50 ปกติ -2.25 -0.33 - ปกติ 1.98 1.98
WL.LSM.01 คลองหลอด 3 ค.หลอด 3 บางนา ตราด 04/12/2565 14:50 ปกติ -2.41 - - ปกติ -0.20 -0.20
WL.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ ปตร.คลองพระยาสุเรนทร์ 04/12/2565 14:50 ปกติ -99.00 1.15 - เตือนภัย 1.40 2.30