ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 04/12/2564 12:20 ปกติ 871.75 0.33 2674.08 0.70
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ คลองประเวศฯ-วัดขจรฯ 04/12/2564 12:15 ปกติ 20.14 0.33 73.71 -0.33
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 04/12/2564 12:15 ปกติ 12.74 0.45 64.64 0.69
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 04/12/2564 12:15 ปกติ 8.30 0.19 44.61 -0.22
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ลาดกระบัง 06/11/2564 10:45 ขัดข้อง 8.12 0.50 23.00 -0.20
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 04/12/2564 12:15 ปกติ 8.08 0.30 41.49 0.05
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 04/12/2564 12:20 ปกติ 7.31 0.20 36.00 0.07
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 04/12/2564 12:20 ปกติ 6.21 1.11 55.96 -0.11
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 04/12/2564 12:20 ปกติ 5.19 0.09 57.71 0.00
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 04/12/2564 12:15 ปกติ 4.42 0.34 20.59 -0.81
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 04/12/2564 12:15 ปกติ 1.57 0.02 74.67 -0.41
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 22/01/2564 12:05 ขัดข้อง 0.00 0.07 - 0.17
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 04/12/2564 12:20 ปกติ 0.00 0.00 51.43 -0.04
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม เขตหนองจอก 04/12/2564 12:20 ปกติ 0.00 0.00 89.15 1.16
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 04/12/2564 12:15 ปกติ 0.00 0.00 2.45 0.96
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 04/12/2564 12:15 ปกติ 0.00 0.00 38.98 0.81
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 04/12/2564 12:15 ปกติ 0.00 0.00 6.64 0.76
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 04/12/2564 12:20 ปกติ 0.00 0.00 79.43 0.75
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 04/12/2564 12:20 ปกติ 0.00 0.00 45.39 1.02
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 04/12/2564 12:15 ปกติ 0.00 0.00 11.71 0.56
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 04/12/2564 12:20 ปกติ 0.00 0.00 16.75 0.46
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 04/12/2564 12:20 ปกติ 0.00 0.00 40.72 0.35
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 04/12/2564 12:20 ปกติ 0.00 0.00 35.80 -0.36
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 04/12/2564 12:15 ปกติ 0.00 0.00 36.02 0.61
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 04/12/2564 12:20 ปกติ 0.00 0.00 27.65 0.00
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 04/12/2564 12:20 ปกติ 0.00 0.00 19.95 0.53
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 04/12/2564 12:20 ปกติ 0.00 0.00 22.00 -0.02
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร.คลองลาดพร้าว 04/12/2564 12:15 ปกติ -0.02 -0.03 16.82 0.05
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 04/12/2564 12:20 ปกติ -7.38 -0.44 24.41 -0.13
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 04/12/2564 12:20 ปกติ -19.38 -0.27 104.00 -0.11