ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 08/08/2565 10:20 ปกติ 1090.72 0.44 2473.28 -0.32
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ คลองประเวศฯ-วัดขจรฯ 08/08/2565 10:20 ปกติ 21.89 0.36 72.30 -0.37
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 08/08/2565 10:20 ปกติ 17.37 0.46 23.39 -0.93
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 08/08/2565 10:20 ปกติ 14.07 0.27 51.93 -0.25
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 08/08/2565 10:20 ปกติ 11.78 0.27 42.99 -0.34
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 08/08/2565 10:20 ปกติ 10.68 0.26 41.87 -0.72
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 08/08/2565 10:20 ปกติ 9.47 0.28 33.93 -0.73
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 08/08/2565 10:20 ปกติ 7.32 0.26 71.89 0.46
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 08/08/2565 10:20 ปกติ 7.08 0.41 34.15 -0.24
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 08/08/2565 10:20 ปกติ 6.60 0.55 51.90 0.60
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 08/08/2565 10:20 ปกติ 4.05 0.17 38.20 -0.82
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 08/08/2565 10:20 ปกติ 3.33 0.08 43.23 0.40
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 08/08/2565 10:20 ปกติ 2.09 0.13 30.40 0.17
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 09/07/2563 21:50 ขัดข้อง 1.10 0.03 37.91 0.16
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร.คลองลาดพร้าว 08/08/2565 10:20 ปกติ 1.06 0.11 10.07 -0.39
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 08/08/2565 10:20 ปกติ 0.65 0.05 19.29 -0.91
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 08/08/2565 10:20 ปกติ 0.00 0.00 2.24 0.72
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 08/08/2565 10:20 ปกติ 0.00 0.00 34.24 0.53
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 08/08/2565 10:20 ปกติ 0.00 0.00 6.05 0.55
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 08/08/2565 10:20 ปกติ 0.00 0.00 47.18 1.09
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 08/08/2565 10:20 ปกติ 0.00 0.00 16.77 0.86
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 08/08/2565 10:20 ปกติ 0.00 0.00 20.25 0.66
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 08/08/2565 10:20 ปกติ 0.00 0.00 22.74 0.73
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 08/08/2565 10:20 ปกติ 0.00 0.00 25.00 0.13
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 08/08/2565 10:20 ปกติ 0.00 0.00 109.00 0.07
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 08/08/2565 10:20 ปกติ 0.00 0.00 27.75 0.09
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ลาดกระบัง 08/08/2565 10:20 ปกติ 0.00 0.00 24.00 -0.15
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 08/08/2565 10:20 ปกติ 0.00 0.00 25.48 -1.27
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 08/08/2565 10:20 ปกติ 0.00 0.00 39.63 0.82
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม เขตหนองจอก 08/08/2565 10:20 ปกติ 0.00 0.00 75.66 0.73