ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 04/12/2565 16:40 ปกติ 362.41 0.13 2766.50 1.16
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ คลองประเวศฯ-วัดขจรฯ 04/12/2565 16:40 ปกติ 20.39 0.33 74.28 -0.30
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 04/12/2565 16:40 ปกติ 18.08 0.00 0.00 0.09
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 04/12/2565 16:35 ปกติ 14.19 0.42 70.22 0.86
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 04/12/2565 16:35 ปกติ 13.96 0.42 28.14 -0.52
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 04/12/2565 16:40 ปกติ 13.19 0.22 60.52 0.13
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 04/12/2565 16:40 ปกติ 12.35 0.22 55.64 -0.12
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 04/12/2565 16:40 ปกติ 8.28 0.29 74.23 0.55
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 04/12/2565 16:40 ปกติ 7.76 0.21 37.31 0.13
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 09/07/2563 21:50 ขัดข้อง 1.10 0.03 37.91 0.16
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร.คลองลาดพร้าว 04/12/2565 16:40 ปกติ 0.93 0.04 25.16 0.56
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม 04/12/2565 16:40 ปกติ 0.00 0.00 83.21 0.95
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 04/12/2565 16:35 ปกติ 0.00 0.00 36.67 0.42
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 04/12/2565 16:40 ปกติ 0.00 0.00 50.92 -0.07
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ลาดกระบัง 04/12/2565 16:40 ปกติ 0.00 0.00 24.10 -0.15
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 04/12/2565 16:35 ปกติ 0.00 0.00 2.25 0.73
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 04/12/2565 16:35 ปกติ 0.00 0.00 37.06 0.70
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 04/12/2565 16:35 ปกติ 0.00 0.00 6.19 0.60
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 04/12/2565 16:35 ปกติ 0.00 0.00 48.47 1.14
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 04/12/2565 16:40 ปกติ 0.00 0.00 14.24 0.71
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 04/12/2565 16:35 ปกติ 0.00 0.00 14.85 0.35
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 04/12/2565 16:35 ปกติ 0.00 0.00 44.07 0.43
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 04/12/2565 16:40 ปกติ 0.00 0.00 36.58 -0.28
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 04/12/2565 16:40 ปกติ 0.00 0.00 34.58 0.52
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 03/12/2565 17:15 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 04/12/2565 16:35 ปกติ 0.00 0.00 17.99 0.39
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 04/12/2565 16:35 ปกติ 0.00 0.00 22.00 0.00
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 04/12/2565 16:40 ปกติ 0.00 0.00 105.00 -0.06
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 04/12/2565 16:40 ปกติ -0.89 -0.02 40.48 -0.23
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 04/12/2565 16:35 ปกติ -5.56 -0.32 25.47 -0.06