จุดติดตั้งสถานี
สถานะอุปกรณ์
  • ปกติ ระบบไฟฟ้า
  • ปกติ ระบบสำรองไฟฟ้า
  • ปิด ประตูตู้ RTU
  • ปกติ กระแสไฟฟ้า
  • ปกติ ระบบการสื่อสาร
สถานะการทำงานของเครื่องสูบน้ำ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ปั้มกำลังทำงาน

ปั้มรอทำงาน
ภาพมุมสูงแสดงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
สถานะอุปกรณ์
  • ปกติ ระบบไฟฟ้า
  • ปกติ ระบบสำรองไฟฟ้า
  • ปิด ประตูตู้ RTU
  • ปกติ กระแสไฟฟ้า
  • ปกติ ระบบการสื่อสาร
ข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง วันที่ 08/03/2564 12:45 น. ถึง 09/03/2564 12:40 น.
ตารางข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง วันที่ 08/03/2564 12:45 น. ถึง 09/03/2564 12:40 น.
วัน-เวลา ระดับน้ำด้านใน ม. รทก. ระดับน้ำด้านนอก ม. รทก.
08/03/2564 12:45 0.24 0.72
08/03/2564 12:50 0.24 0.71
08/03/2564 12:55 0.24 0.69
08/03/2564 13:00 0.24 0.68
08/03/2564 13:05 0.25 0.66
08/03/2564 13:10 0.24 0.65
08/03/2564 13:15 0.24 0.62
08/03/2564 13:20 0.24 0.61
08/03/2564 13:25 0.24 0.59
08/03/2564 13:30 0.24 0.57
08/03/2564 13:35 0.24 0.55
08/03/2564 13:40 0.24 0.51
08/03/2564 13:45 0.23 0.52
08/03/2564 13:50 0.24 0.49
08/03/2564 13:55 0.24 0.46
08/03/2564 14:00 0.41 0.44
08/03/2564 14:05 0.41 0.42
08/03/2564 14:10 0.40 0.40
08/03/2564 14:15 0.40 0.39
08/03/2564 14:20 0.39 0.38
08/03/2564 14:25 0.39 0.35
08/03/2564 14:30 0.37 0.34
08/03/2564 14:35 0.36 0.32
08/03/2564 14:40 0.34 0.31
08/03/2564 14:45 0.32 0.29
08/03/2564 14:50 0.31 0.28
08/03/2564 14:55 0.29 0.27
08/03/2564 15:00 0.28 0.25
08/03/2564 15:05 0.26 0.24
08/03/2564 15:10 0.25 0.23
08/03/2564 15:15 0.23 0.21
08/03/2564 15:20 0.21 0.19
08/03/2564 15:25 0.20 0.18
08/03/2564 15:30 0.18 0.16
08/03/2564 15:35 0.17 0.15
08/03/2564 15:40 0.16 0.14
08/03/2564 15:45 0.14 0.12
08/03/2564 15:50 0.13 0.11
08/03/2564 15:55 0.11 0.08
08/03/2564 16:00 0.10 0.07
08/03/2564 16:05 0.09 0.05
08/03/2564 16:10 0.07 0.04
08/03/2564 16:15 0.05 0.01
08/03/2564 16:20 0.03 -0.01
08/03/2564 16:25 0.02 -0.02
08/03/2564 16:30 -0.01 -0.04
08/03/2564 16:35 -0.02 -0.06
08/03/2564 16:40 -0.03 -0.06
08/03/2564 16:45 -0.05 -0.08
08/03/2564 16:50 -0.07 -0.10
08/03/2564 16:55 -0.08 -0.12
08/03/2564 17:00 -0.09 -0.13
08/03/2564 17:05 -0.11 -0.15
08/03/2564 17:10 -0.12 -0.16
08/03/2564 17:15 -0.14 -0.17
08/03/2564 17:20 -0.15 -0.19
08/03/2564 17:25 -0.17 -0.21
08/03/2564 17:30 -0.19 -0.22
08/03/2564 17:35 -0.20 -0.23
08/03/2564 17:40 -0.21 -0.25
08/03/2564 17:45 -0.24 -0.28
08/03/2564 17:50 -0.25 -0.29
08/03/2564 17:55 -0.26 -0.30
08/03/2564 18:00 -0.28 -0.31
08/03/2564 18:05 -0.31 -0.31
08/03/2564 18:10 -0.37 -0.33
08/03/2564 18:15 -0.39 -0.35
08/03/2564 18:20 -0.41 -0.36
08/03/2564 18:25 -0.42 -0.37
08/03/2564 18:30 -0.44 -0.38
08/03/2564 18:35 -0.45 -0.39
08/03/2564 18:40 -0.46 -0.40
08/03/2564 18:45 -0.48 -0.41
08/03/2564 18:50 -0.49 -0.43
08/03/2564 18:55 -0.50 -0.44
08/03/2564 19:00 -0.52 -0.45
08/03/2564 19:05 -0.53 -0.46
08/03/2564 19:10 -0.55 -0.48
08/03/2564 19:15 -0.56 -0.48
08/03/2564 19:20 -0.57 -0.49
08/03/2564 19:25 -0.58 -0.51
08/03/2564 19:30 -0.59 -0.52
08/03/2564 19:35 -0.60 -0.53
08/03/2564 19:40 -0.61 -0.54
08/03/2564 19:45 -0.63 -0.55
08/03/2564 19:50 -0.64 -0.55
08/03/2564 19:55 -0.64 -0.56
08/03/2564 20:00 -0.65 -0.57
08/03/2564 20:05 -0.66 -0.58
08/03/2564 20:10 -0.67 -0.59
08/03/2564 20:15 -0.69 -0.60
08/03/2564 20:20 -0.69 -0.60
08/03/2564 20:25 -0.70 -0.61
08/03/2564 20:30 -0.70 -0.61
08/03/2564 20:35 -0.71 -0.61
08/03/2564 20:40 -0.70 -0.61
08/03/2564 20:45 -0.71 -0.61
08/03/2564 20:50 -0.70 -0.61
08/03/2564 20:55 -0.70 -0.61
08/03/2564 21:00 -0.71 -0.61
08/03/2564 21:05 -0.71 -0.61
08/03/2564 21:10 -0.71 -0.61
08/03/2564 21:15 -0.70 -0.60
08/03/2564 21:20 -0.69 -0.59
08/03/2564 21:25 -0.69 -0.58
08/03/2564 21:30 -0.68 -0.58
08/03/2564 21:35 -0.63 -0.58
08/03/2564 21:40 -0.62 -0.58
08/03/2564 21:45 -0.62 -0.59
08/03/2564 21:50 -0.62 -0.58
08/03/2564 21:55 -0.61 -0.58
08/03/2564 22:00 -0.60 -0.57
08/03/2564 22:05 -0.61 -0.57
08/03/2564 22:10 -0.60 -0.57
08/03/2564 22:15 -0.60 -0.56
08/03/2564 22:20 -0.59 -0.56
08/03/2564 22:25 -0.58 -0.54
08/03/2564 22:30 -0.57 -0.53
08/03/2564 22:35 -0.55 -0.51
08/03/2564 22:40 -0.54 -0.49
08/03/2564 22:45 -0.52 -0.47
08/03/2564 22:50 -0.50 -0.44
08/03/2564 22:55 -0.47 -0.42
08/03/2564 23:00 -0.45 -0.40
08/03/2564 23:05 -0.43 -0.38
08/03/2564 23:10 -0.40 -0.35
08/03/2564 23:15 -0.38 -0.33
08/03/2564 23:20 -0.23 -0.31
08/03/2564 23:25 -0.20 -0.29
08/03/2564 23:30 -0.18 -0.25
08/03/2564 23:35 -0.14 -0.22
08/03/2564 23:40 -0.10 -0.19
08/03/2564 23:45 -0.07 -0.16
08/03/2564 23:50 -0.05 -0.15
08/03/2564 23:55 -0.03 -0.12
09/03/2564 00:00 -0.01 -0.09
09/03/2564 00:05 0.01 -0.05
09/03/2564 00:10 0.02 -0.03
09/03/2564 00:15 0.03 -0.01
09/03/2564 00:20 0.04 0.03
09/03/2564 00:25 0.05 0.05
09/03/2564 00:30 0.06 0.08
09/03/2564 00:35 0.06 0.11
09/03/2564 00:40 0.07 0.14
09/03/2564 00:45 0.07 0.16
09/03/2564 00:50 0.08 0.19
09/03/2564 00:55 0.08 0.21
09/03/2564 01:00 0.08 0.23
09/03/2564 01:05 0.09 0.26
09/03/2564 01:10 0.09 0.25
09/03/2564 01:15 0.09 0.29
09/03/2564 01:20 0.09 0.30
09/03/2564 01:25 0.09 0.32
09/03/2564 01:30 0.10 0.35
09/03/2564 01:35 0.10 0.38
09/03/2564 01:40 0.10 0.40
09/03/2564 01:45 0.10 0.43
09/03/2564 01:50 0.10 0.46
09/03/2564 01:55 0.11 0.48
09/03/2564 02:00 0.11 0.51
09/03/2564 02:05 0.11 0.53
09/03/2564 02:10 0.11 0.55
09/03/2564 02:15 0.11 0.56
09/03/2564 02:20 0.11 0.57
09/03/2564 02:25 0.11 0.59
09/03/2564 02:30 0.12 0.60
09/03/2564 02:35 0.12 0.62
09/03/2564 02:40 0.12 0.63
09/03/2564 02:45 0.12 0.65
09/03/2564 02:50 0.12 0.66
09/03/2564 02:55 0.12 0.68
09/03/2564 03:00 0.12 0.69
09/03/2564 03:05 0.12 0.71
09/03/2564 03:10 0.12 0.73
09/03/2564 03:15 0.12 0.74
09/03/2564 03:20 0.13 0.76
09/03/2564 03:25 0.13 0.78
09/03/2564 03:30 0.13 0.78
09/03/2564 03:35 0.13 0.80
09/03/2564 03:40 0.13 0.82
09/03/2564 03:45 0.13 0.83
09/03/2564 03:50 0.13 0.84
09/03/2564 03:55 0.13 0.86
09/03/2564 04:00 0.13 0.88
09/03/2564 04:05 0.13 0.89
09/03/2564 04:10 0.13 0.91
09/03/2564 04:15 0.13 0.93
09/03/2564 04:20 0.13 0.94
09/03/2564 04:25 0.13 0.96
09/03/2564 04:30 0.14 0.97
09/03/2564 04:35 0.14 0.97
09/03/2564 04:40 0.14 0.98
09/03/2564 04:45 0.14 0.99
09/03/2564 04:50 0.14 1.00
09/03/2564 04:55 0.14 1.02
09/03/2564 05:00 0.14 1.03
09/03/2564 05:05 0.14 1.04
09/03/2564 05:10 0.14 1.05
09/03/2564 05:15 0.14 1.05
09/03/2564 05:20 0.14 1.05
09/03/2564 05:25 0.14 1.06
09/03/2564 05:30 0.15 1.06
09/03/2564 05:35 0.15 1.08
09/03/2564 05:40 0.15 1.09
09/03/2564 05:45 0.15 1.09
09/03/2564 05:50 0.15 1.10
09/03/2564 05:55 0.15 1.10
09/03/2564 06:00 0.15 1.11
09/03/2564 06:05 0.15 1.11
09/03/2564 06:10 0.15 1.12
09/03/2564 06:15 0.15 1.12
09/03/2564 06:20 0.15 1.13
09/03/2564 06:25 0.15 1.13
09/03/2564 06:30 0.15 1.13
09/03/2564 06:35 0.15 1.13
09/03/2564 06:40 0.15 1.14
09/03/2564 06:45 0.15 1.13
09/03/2564 06:50 0.16 1.13
09/03/2564 06:55 0.16 1.12
09/03/2564 07:00 0.16 1.09
09/03/2564 07:05 0.16 1.14
09/03/2564 07:10 0.16 1.10
09/03/2564 07:15 0.16 1.10
09/03/2564 07:20 0.16 1.10
09/03/2564 07:25 0.16 1.09
09/03/2564 07:30 0.16 1.10
09/03/2564 07:35 0.17 1.09
09/03/2564 07:40 0.16 1.11
09/03/2564 07:45 0.20 1.09
09/03/2564 07:50 0.16 1.06
09/03/2564 07:55 0.16 1.08
09/03/2564 08:00 0.16 1.09
09/03/2564 08:05 0.16 1.08
09/03/2564 08:10 0.16 1.08
09/03/2564 08:15 0.16 1.07
09/03/2564 08:20 0.16 1.07
09/03/2564 08:25 0.16 1.06
09/03/2564 08:30 0.16 1.04
09/03/2564 08:35 0.16 1.04
09/03/2564 08:40 0.16 1.04
09/03/2564 08:45 0.16 1.03
09/03/2564 08:50 0.16 1.02
09/03/2564 08:55 0.17 1.02
09/03/2564 09:00 0.17 0.97
09/03/2564 09:05 0.17 1.01
09/03/2564 09:10 0.17 0.96
09/03/2564 09:15 0.16 0.96
09/03/2564 09:20 0.17 0.92
09/03/2564 09:25 0.18 0.96
09/03/2564 09:30 0.16 0.92
09/03/2564 09:35 0.17 0.96
09/03/2564 09:40 0.16 0.93
09/03/2564 09:45 0.17 0.91
09/03/2564 09:50 0.18 0.92
09/03/2564 09:55 0.17 0.91
09/03/2564 10:00 0.18 0.93
09/03/2564 10:05 0.18 0.92
09/03/2564 10:10 0.18 0.91
09/03/2564 10:15 0.18 0.90
09/03/2564 10:20 0.18 0.90
09/03/2564 10:25 0.18 0.87
09/03/2564 10:30 0.18 0.83
09/03/2564 10:35 0.18 0.88
09/03/2564 10:40 0.18 0.84
09/03/2564 10:45 0.18 0.86
09/03/2564 10:50 0.18 0.83
09/03/2564 10:55 0.18 0.83
09/03/2564 11:00 0.19 0.83
09/03/2564 11:05 0.19 0.79
09/03/2564 11:10 0.19 0.82
09/03/2564 11:15 0.19 0.80
09/03/2564 11:20 0.19 0.81
09/03/2564 11:25 0.19 0.79
09/03/2564 11:30 0.19 0.79
09/03/2564 11:35 0.19 0.79
09/03/2564 11:40 0.19 0.79
09/03/2564 11:45 0.19 0.77
09/03/2564 11:50 0.19 0.76
09/03/2564 11:55 0.19 0.74
09/03/2564 12:00 0.19 0.76
09/03/2564 12:05 0.20 0.77
09/03/2564 12:10 0.20 0.76
09/03/2564 12:15 0.20 0.76
09/03/2564 12:20 0.20 0.73
09/03/2564 12:25 0.19 0.74
09/03/2564 12:30 0.19 0.72
09/03/2564 12:35 0.20 0.74
09/03/2564 12:40 - -