ภาพตัดขวางสถานี
กราฟระดับน้ำท่วมย้อนหลัง 24 ชั่วโมง
จุดติดตั้งสถานีวัด
ข้อมูลสถานะ
  • ปกติ สถานะไฟ การไฟฟ้า
  • ขัดข้อง สถานะไฟ เบรกเกอร์
  • 23/02/2563 05:55 น. วัน-เวลา
ข้อมูลระดับน้ำขาเข้า
  • 0.0 ซม. ระดับน้ำราย 5 นาที ขาเข้า
  • ปกติ สถานะการณ์น้ำ
  • - น. เริ่มท่วม
  • - น. หยุดท่วม
  • - ซม. ระดับน้ำสูงสุด