ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 23/10/2562 04:00 ปกติ 842.03 0.38 2615.00 -0.03
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 23/10/2562 03:55 ขัดข้อง 14.13 0.62 47.59 0.17
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 23/10/2562 04:00 ปกติ 12.52 0.21 59.60 -0.01
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 23/10/2562 03:55 ขัดข้อง 6.14 0.29 32.61 -0.11
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 22/10/2562 20:25 ขัดข้อง 3.72 0.05 72.96 -0.48
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 22/10/2562 22:40 ขัดข้อง 1.07 0.03 42.99 -0.34
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 23/10/2562 04:00 ปกติ 0.77 -0.04 33.68 0.13
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 23/10/2562 04:00 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 23/10/2562 04:00 ปกติ 0.00 0.00 85.19 1.02
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 23/10/2562 04:00 ปกติ 0.00 0.00 69.77 -0.47
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 23/10/2562 03:55 ขัดข้อง 0.00 0.00 26.64 0.22
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 23/10/2562 03:55 ขัดข้อง 0.00 0.00 5.85 0.14
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 23/10/2562 03:55 ขัดข้อง 0.00 0.00 22.00 0.76
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 23/10/2562 04:00 ปกติ 0.00 0.00 29.01 0.07
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 23/10/2562 03:55 ขัดข้อง 0.00 0.00 36.81 -0.26
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 23/10/2562 04:00 ปกติ 0.00 0.00 28.21 0.12
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 23/10/2562 04:00 ปกติ 0.00 0.00 26.84 -0.05
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 23/10/2562 03:55 ขัดข้อง 0.00 0.00 18.83 0.45
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 23/10/2562 04:00 ปกติ 0.00 0.00 21.00 -0.04
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 23/10/2562 03:55 ขัดข้อง 0.00 0.00 2.36 0.85
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 23/10/2562 03:35 ขัดข้อง 0.00 0.00 37.89 0.75
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 23/10/2562 03:55 ขัดข้อง 0.00 0.00 6.75 0.80
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 23/10/2562 03:55 ขัดข้อง 0.00 0.00 78.39 0.71
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 23/10/2562 03:55 ขัดข้อง 0.00 0.00 33.79 0.20
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 23/10/2562 03:55 ขัดข้อง 0.00 0.00 50.41 -0.10
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 23/10/2562 04:00 ปกติ 0.00 0.00 23.19 -0.21
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 23/10/2562 04:00 ปกติ 0.00 0.00 22.00 -0.30
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 23/10/2562 04:00 ปกติ -0.43 -0.07 12.55 -0.22
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 23/10/2562 04:00 ปกติ -2.27 -0.05 42.79 0.38
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 23/10/2562 04:00 ปกติ -9.13 -0.13 100.00 -0.24