ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 13/11/2561 11:10 ปกติ 10.28 1.99 51.68 -0.32
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 13/11/2561 11:15 ปกติ 8.59 1.54 55.79 -0.16
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 30/10/2560 10:20 ขัดข้อง 8.02 0.25 27.97 -0.49
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 13/11/2561 11:15 ปกติ 6.91 0.19 35.60 0.20
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 13/11/2561 11:05 ขัดข้อง 5.37 0.12 43.65 -0.29
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 13/11/2561 11:05 ขัดข้อง 2.91 0.04 83.27 -0.02
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 13/11/2561 11:20 ปกติ 1.11 0.07 16.57 0.03
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 13/11/2561 11:15 ปกติ 0.17 -0.02 42.53 0.37
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 13/11/2561 11:15 ปกติ 0.00 0.00 23.00 -0.24
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 13/11/2561 11:15 ปกติ 0.00 0.00 33.47 0.53
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 13/11/2561 11:05 ขัดข้อง 0.00 0.00 8.20 0.34
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 13/11/2561 11:10 ปกติ 0.00 0.00 12.25 0.17
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 13/11/2561 11:15 ปกติ 0.00 0.00 38.21 0.29
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 13/11/2561 11:10 ปกติ 0.00 0.00 33.55 -0.55
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 13/11/2561 11:15 ปกติ 0.00 0.00 31.08 0.30
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 13/11/2561 11:15 ปกติ 0.00 0.00 26.36 -0.08
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 13/11/2561 11:05 ขัดข้อง 0.00 0.00 15.20 0.19
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 13/11/2561 11:15 ปกติ 0.00 0.00 20.00 -0.11
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 13/11/2561 11:10 ปกติ 0.00 0.00 2.33 0.82
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 13/11/2561 11:10 ปกติ 0.00 0.00 37.40 0.72
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 13/11/2561 11:10 ปกติ 0.00 0.00 6.64 0.76
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 13/11/2561 11:20 ปกติ 0.00 0.00 77.87 0.69
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 13/11/2561 11:10 ปกติ 0.00 0.00 33.92 0.21
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 13/11/2561 11:15 ปกติ 0.00 0.00 50.92 -0.07
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 13/11/2561 11:10 ปกติ 0.00 0.00 78.08 1.09
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 13/11/2561 11:15 ปกติ 0.00 0.00 76.05 0.74
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 13/11/2561 11:15 ปกติ 0.00 0.00 71.18 -0.42
FW.BKN.01 คลองบางกอกน้อย คลองบางกอกน้อย 13/09/2560 13:10 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 13/11/2561 11:15 ปกติ -5.92 -0.36 23.65 -0.18
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 13/11/2561 11:15 ปกติ -9.03 -0.13 99.00 -0.25
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 13/11/2561 11:15 ปกติ -1944.09 -0.68 2867.39 1.23