ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 20/01/2564 19:45 ปกติ 622.90 0.24 2650.63 0.15
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 20/01/2564 19:45 ปกติ 34.53 2.18 25.34 0.16
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 20/01/2564 19:45 ปกติ 9.74 0.16 59.41 0.08
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 20/01/2564 19:45 ปกติ 6.36 0.08 77.52 -0.30
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 20/01/2564 19:45 ปกติ 3.45 0.17 31.09 0.07
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 20/01/2564 19:45 ปกติ 0.87 0.06 14.31 -0.11
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 20/01/2564 19:45 ปกติ 0.41 0.07 58.95 0.03
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 20/01/2564 19:45 ปกติ 0.00 0.00 53.82 0.36
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 20/01/2564 19:45 ปกติ 0.00 0.00 31.62 -0.76
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 20/01/2564 19:45 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 20/01/2564 19:45 ปกติ 0.00 0.00 4.44 0.00
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 20/01/2564 19:45 ปกติ 0.00 0.00 8.21 -0.11
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 20/01/2564 19:50 ปกติ 0.00 0.00 26.44 -0.01
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 20/01/2564 19:45 ปกติ 0.00 0.00 37.48 -0.20
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 20/01/2564 19:45 ปกติ 0.00 0.00 26.69 0.02
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 20/01/2564 19:45 ปกติ 0.00 0.00 21.51 -0.38
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 20/01/2564 19:45 ปกติ 0.00 0.00 5.16 -0.29
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 20/01/2564 19:45 ปกติ 0.00 0.00 14.00 -0.42
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 20/01/2564 19:45 ปกติ 0.00 0.00 1.96 0.41
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 20/01/2564 19:45 ปกติ 0.00 0.00 31.09 0.34
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 20/01/2564 19:45 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 20/01/2564 19:45 ปกติ 0.00 0.00 68.24 0.32
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 20/01/2564 19:45 ปกติ 0.00 0.00 33.92 0.21
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 20/01/2564 19:45 ปกติ 0.00 0.00 52.62 0.03
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 20/01/2564 19:45 ปกติ 0.00 0.00 19.43 -0.47
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 20/01/2564 19:45 ปกติ 0.00 0.00 19.00 -0.47
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 20/01/2564 19:45 ปกติ -0.67 0.13 39.28 0.22
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 20/01/2564 19:45 ปกติ -0.95 -0.03 38.12 -0.68
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 20/01/2564 19:45 ปกติ -2.81 -0.09 31.61 0.04
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 20/01/2564 19:45 ปกติ -6.87 -0.11 91.00 -0.44