ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 16/06/2562 03:25 ปกติ 33.69 3.24 14.71 0.34
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 16/06/2562 03:30 ปกติ 20.39 3.65 55.87 -0.15
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 16/06/2562 03:25 ปกติ 16.76 0.45 25.05 -0.86
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 15/06/2562 22:20 ขัดข้อง 8.17 0.20 41.47 -0.45
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 16/06/2562 03:25 ปกติ 6.76 0.24 45.32 -0.40
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 16/06/2562 03:30 ปกติ 6.50 0.14 45.14 0.55
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 16/06/2562 03:25 ปกติ 5.97 0.52 17.98 -1.01
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 15/06/2562 17:30 ขัดข้อง 0.00 0.02 - -1.00
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 16/06/2562 00:40 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 16/06/2562 03:25 ปกติ 0.00 0.00 65.63 0.72
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.00 0.00 69.56 0.37
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.00 0.00 65.54 -0.62
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 16/06/2562 03:25 ปกติ 0.00 0.00 25.17 -0.08
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 16/06/2562 03:25 ปกติ 0.00 0.00 22.00 -0.28
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 16/06/2562 03:25 ปกติ 0.00 0.00 37.66 0.71
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 16/06/2562 03:25 ปกติ 0.00 0.00 13.90 0.69
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 16/06/2562 03:25 ปกติ 0.00 0.00 2.13 0.60
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 16/06/2562 03:25 ปกติ 0.00 0.00 33.75 0.50
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 16/06/2562 03:25 ปกติ 0.00 0.00 6.02 0.54
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 16/06/2562 03:25 ปกติ 0.00 0.00 72.41 0.48
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.00 0.00 53.31 0.63
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 16/06/2562 03:25 ปกติ 0.00 0.00 32.99 -0.60
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.00 0.00 34.74 0.53
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.00 0.00 27.65 0.00
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 16/06/2562 03:25 ปกติ 0.00 0.00 24.00 0.82
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.00 0.00 21.00 -0.04
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.09 -0.01 18.89 0.18
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 16/06/2562 03:30 ปกติ -19.52 -0.27 104.00 -0.11
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 16/06/2562 03:25 ปกติ -301.92 -0.11 2769.92 0.75