ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 09/04/2563 22:45 ปกติ 9.33 0.12 79.10 -0.24
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 09/04/2563 22:45 ปกติ 6.88 0.26 65.64 0.22
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 09/04/2563 22:50 ปกติ 5.59 0.09 60.13 0.11
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 09/04/2563 22:45 ปกติ 4.57 0.25 27.61 -0.20
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 09/04/2563 22:45 ปกติ 0.72 0.12 59.65 0.06
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 09/04/2563 22:50 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 09/04/2563 22:45 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 09/04/2563 22:45 ปกติ 0.00 0.00 38.87 -0.63
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 09/04/2563 22:45 ปกติ 0.00 0.00 73.71 -0.33
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 09/04/2563 21:55 ขัดข้อง 0.00 0.00 21.83 -0.01
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 09/04/2563 22:40 ขัดข้อง 0.00 0.00 4.54 0.01
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 09/04/2563 22:45 ปกติ 0.00 0.00 4.40 -0.29
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 09/04/2563 22:50 ปกติ 0.00 0.00 26.44 -0.01
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 09/04/2563 22:45 ปกติ 0.00 0.00 38.94 -0.06
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 09/04/2563 22:50 ปกติ 0.00 0.00 24.10 -0.15
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 09/04/2563 22:50 ปกติ 0.00 0.00 22.16 -0.34
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 09/04/2563 22:50 ปกติ 0.00 0.00 16.46 0.28
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 09/04/2563 22:45 ปกติ 0.00 0.00 15.00 -0.38
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 09/04/2563 22:45 ปกติ 0.00 0.00 34.71 0.27
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 09/04/2563 22:50 ปกติ 0.00 0.00 54.32 0.13
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 09/04/2563 22:45 ปกติ 0.00 0.00 20.86 -0.37
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 09/04/2563 22:45 ปกติ 0.00 0.00 21.00 -0.38
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 09/04/2563 22:45 ปกติ 0.00 0.00 2.05 0.51
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 09/04/2563 22:45 ปกติ 0.00 0.00 32.25 0.41
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 09/04/2563 22:45 ปกติ 0.00 0.00 5.72 0.43
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 09/04/2563 22:45 ปกติ 0.00 0.00 63.00 0.64
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 09/04/2563 22:50 ปกติ -0.25 -0.10 14.42 -0.10
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 09/04/2563 22:45 ปกติ -5.59 -0.12 45.09 -0.19
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 09/04/2563 22:50 ปกติ -7.26 -0.12 93.00 -0.40
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 09/04/2563 22:50 ปกติ -22.08 -0.01 2759.88 0.70