ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 23/02/2563 04:30 ปกติ 239.94 8.14 67.27 0.77
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 23/02/2563 04:30 ปกติ 8.67 0.29 47.70 -0.26
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 23/02/2563 04:25 ขัดข้อง 6.22 1.34 6.76 -0.21
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 23/02/2563 04:30 ปกติ 4.63 0.23 31.09 0.07
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 23/02/2563 04:35 ปกติ 1.09 0.01 78.13 -0.28
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 23/02/2563 04:35 ปกติ 0.63 0.01 44.77 -0.21
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 23/02/2563 04:35 ปกติ 0.48 0.09 53.75 -0.20
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 23/02/2563 04:35 ปกติ 0.11 0.02 12.34 -0.24
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 23/02/2563 04:35 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 23/02/2563 04:35 ปกติ 0.00 0.00 17.04 -1.03
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 23/02/2563 04:30 ปกติ 0.00 0.00 74.28 -0.31
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 23/02/2563 04:35 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 23/02/2563 04:35 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 23/02/2563 04:25 ขัดข้อง 0.00 0.00 24.26 0.11
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 23/02/2563 04:30 ปกติ 0.00 0.00 5.04 0.06
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 23/02/2563 04:35 ปกติ 0.00 0.00 21.57 -0.32
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 23/02/2563 04:35 ปกติ 0.00 0.00 22.00 -0.32
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 23/02/2563 04:30 ปกติ 0.00 0.00 2.21 0.69
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 23/02/2563 04:30 ปกติ 0.00 0.00 35.07 0.58
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 23/02/2563 04:30 ปกติ 0.00 0.00 6.00 0.53
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 23/02/2563 04:30 ปกติ 0.00 0.00 70.33 0.40
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 23/02/2563 04:30 ปกติ 0.00 0.00 33.40 0.17
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 23/02/2563 04:30 ปกติ 0.00 0.00 27.36 0.02
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 23/02/2563 04:25 ขัดข้อง 0.00 0.00 35.80 -0.35
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 23/02/2563 04:35 ปกติ 0.00 0.00 25.01 -0.09
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 23/02/2563 04:35 ปกติ 0.00 0.00 23.13 -0.28
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 23/02/2563 04:30 ปกติ 0.00 0.00 7.73 -0.12
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 23/02/2563 04:30 ปกติ 0.00 0.00 16.00 -0.32
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 23/02/2563 04:25 ขัดข้อง -7.86 -0.12 95.00 -0.35
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 23/02/2563 04:35 ปกติ -894.09 -0.33 2751.05 0.65