ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 08/12/2562 11:45 ปกติ 323.52 7.85 72.20 0.92
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 08/12/2562 11:50 ปกติ 22.44 0.36 74.56 -0.30
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 08/12/2562 11:45 ปกติ 8.02 0.32 27.32 -0.37
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 08/12/2562 11:50 ปกติ 7.68 0.12 63.99 0.17
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 08/12/2562 11:50 ปกติ 0.49 0.03 14.35 -0.11
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 08/12/2562 11:45 ปกติ 0.40 0.01 79.39 -0.23
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 08/12/2562 11:50 ปกติ 0.00 0.00 41.65 -0.58
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 08/12/2562 11:50 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 08/12/2562 11:50 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 08/12/2562 11:50 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 08/12/2562 11:45 ปกติ 0.00 0.00 21.07 -0.05
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 08/12/2562 11:45 ปกติ 0.00 0.00 3.94 -0.05
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 08/12/2562 11:45 ปกติ 0.00 0.00 4.40 -0.29
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 08/12/2562 11:50 ปกติ 0.00 0.00 25.21 -0.05
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 08/12/2562 11:45 ปกติ 0.00 0.00 38.94 -0.07
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 08/12/2562 11:50 ปกติ 0.00 0.00 23.95 -0.16
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 08/12/2562 11:50 ปกติ 0.00 0.00 23.13 -0.28
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 08/12/2562 11:45 ปกติ 0.00 0.00 11.90 0.04
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 08/12/2562 11:50 ปกติ 0.00 0.00 16.00 -0.31
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 08/12/2562 11:45 ปกติ 0.00 0.00 2.15 0.63
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 08/12/2562 11:45 ปกติ 0.00 0.00 34.08 0.52
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 08/12/2562 11:45 ปกติ 0.00 0.00 6.08 0.56
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 08/12/2562 11:45 ปกติ 0.00 0.00 72.67 0.49
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 08/12/2562 11:45 ปกติ 0.00 0.00 36.53 0.41
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 08/12/2562 11:45 ปกติ 0.00 0.00 53.81 0.10
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 08/12/2562 11:50 ปกติ 0.00 0.00 69.28 2.33
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 08/12/2562 11:50 ปกติ 0.00 0.00 22.00 -0.32
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 08/12/2562 11:50 ปกติ -4.28 -0.09 45.48 -0.16
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 08/12/2562 11:50 ปกติ -8.07 -0.12 96.00 -0.33
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 08/12/2562 11:50 ปกติ -137.69 -0.05 2810.09 0.95