ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ คลองประเวศฯ-วัดขจรฯ 19/04/2564 09:00 ปกติ 20.20 0.33 73.99 -0.32
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 19/04/2564 09:00 ปกติ 13.23 0.24 56.30 -0.06
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 19/04/2564 08:55 ปกติ 4.10 0.34 18.89 -0.94
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 19/04/2564 09:00 ปกติ 2.95 0.19 22.89 -0.23
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 19/04/2564 09:00 ปกติ 2.66 0.06 45.92 -0.13
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 19/04/2564 09:00 ปกติ 1.74 0.02 79.18 -0.24
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 19/04/2564 09:00 ปกติ 0.58 0.11 53.17 -0.23
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม เขตหนองจอก 19/04/2564 09:00 ปกติ 0.00 0.00 71.46 0.55
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 22/01/2564 12:05 ขัดข้อง 0.00 0.07 - 0.17
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ลาดกระบัง 19/04/2564 09:00 ปกติ 0.00 0.00 22.00 -0.30
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 19/04/2564 08:55 ปกติ 0.00 0.00 31.84 0.11
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 19/04/2564 09:00 ปกติ 0.00 0.00 36.96 0.68
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 19/04/2564 09:00 ปกติ 0.00 0.00 10.02 0.46
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 19/04/2564 08:55 ปกติ 0.00 0.00 14.28 0.31
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 19/04/2564 09:00 ปกติ 0.00 0.00 38.21 0.29
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 19/04/2564 09:00 ปกติ 0.00 0.00 35.69 -0.36
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 19/04/2564 09:00 ปกติ 0.00 0.00 33.31 0.44
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 19/04/2564 09:00 ปกติ 0.00 0.00 26.20 -0.09
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 19/04/2564 09:00 ปกติ 0.00 0.00 17.43 0.35
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 19/04/2564 08:55 ปกติ 0.00 0.00 20.00 -0.11
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 19/04/2564 09:00 ปกติ 0.00 0.00 48.38 -0.22
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 19/04/2564 08:55 ปกติ 0.00 0.00 65.30 0.71
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 19/04/2564 08:55 ปกติ 0.00 0.00 2.02 0.47
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 19/04/2564 08:55 ปกติ 0.00 0.00 31.42 0.36
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 19/04/2564 08:55 ปกติ 0.00 0.00 5.49 0.35
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 19/04/2564 09:00 ปกติ 0.00 0.00 67.98 0.31
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร.คลองลาดพร้าว 19/04/2564 09:00 ปกติ -1.38 -0.10 13.36 -0.17
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 19/04/2564 09:00 ปกติ -2.81 -0.09 31.61 0.04
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 19/04/2564 09:00 ปกติ -11.02 -0.16 100.00 -0.21
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 19/04/2564 09:00 ปกติ -428.86 -0.15 2784.78 0.82