ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 05/08/2563 05:15 ปกติ 643.32 0.23 2749.25 0.64
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 05/08/2563 05:15 ปกติ 19.94 0.36 65.26 -0.63
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 05/08/2563 05:15 ปกติ 18.35 0.36 51.70 -0.26
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 05/08/2563 05:10 ปกติ 11.41 0.40 63.33 0.65
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 05/08/2563 05:10 ปกติ 11.37 0.47 27.21 -0.35
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 05/08/2563 05:15 ปกติ 9.11 0.36 41.42 -0.63
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 05/08/2563 05:15 ปกติ 8.66 0.22 38.82 -0.63
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 05/08/2563 05:15 ปกติ 6.80 1.49 45.62 -0.55
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 05/08/2563 05:10 ปกติ 3.78 0.39 14.84 -1.25
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 05/08/2563 05:15 ปกติ 1.12 0.02 66.18 -0.74
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 05/08/2563 05:15 ปกติ 0.43 0.06 8.13 -0.53
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 05/08/2563 05:15 ปกติ 0.00 0.00 67.87 0.21
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 05/08/2563 05:15 ปกติ 0.00 0.02 - 0.31
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 04/08/2563 20:00 ขัดข้อง 0.00 0.00 22.43 -0.26
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 05/08/2563 05:15 ปกติ 0.00 0.00 23.00 -0.23
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 05/08/2563 05:10 ปกติ 0.00 0.00 2.12 0.59
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 05/08/2563 05:10 ปกติ 0.00 0.00 33.58 0.49
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 05/08/2563 05:10 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 05/08/2563 05:15 ปกติ 0.00 0.00 72.15 0.47
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 05/08/2563 05:15 ปกติ 0.00 0.00 32.77 0.50
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 05/08/2563 05:10 ปกติ 0.00 0.00 8.50 0.36
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 05/08/2563 05:10 ปกติ 0.00 0.00 64.24 2.54
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 05/08/2563 05:15 ปกติ 0.00 0.00 33.61 0.18
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 05/08/2563 05:15 ปกติ 0.00 0.00 29.40 -0.92
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 05/08/2563 05:15 ปกติ 0.00 0.00 31.39 0.32
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 05/08/2563 05:15 ปกติ 0.00 0.00 24.90 -0.17
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 05/08/2563 05:15 ปกติ 0.00 0.00 17.85 0.38
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 05/08/2563 05:15 ปกติ 0.00 0.00 18.00 -0.20
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 05/08/2563 05:15 ปกติ -2.89 -0.10 28.29 -0.09
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 05/08/2563 05:15 ปกติ -9.03 -0.13 99.00 -0.25