ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 13/12/2561 05:55 ปกติ 45.19 3.45 21.00 -0.04
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 13/12/2561 05:55 ปกติ 8.98 1.53 58.67 -0.04
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 30/10/2560 10:20 ขัดข้อง 8.02 0.25 27.97 -0.49
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 13/12/2561 05:55 ปกติ 7.30 1.32 55.34 -0.17
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 13/12/2561 05:55 ปกติ 4.81 0.12 38.78 0.32
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 13/12/2561 05:55 ปกติ 3.45 0.08 45.37 -0.17
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 12/12/2561 20:05 ขัดข้อง 0.74 0.02 43.60 0.42
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 13/12/2561 05:50 ปกติ 0.00 0.00 56.44 0.44
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 13/12/2561 05:55 ปกติ 0.00 0.27 - -1.00
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 13/12/2561 05:55 ปกติ 0.00 0.00 88.87 1.15
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 13/12/2561 05:55 ปกติ 0.00 0.00 73.15 -0.35
FW.BKN.01 คลองบางกอกน้อย คลองบางกอกน้อย 13/09/2560 13:10 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 13/12/2561 05:50 ปกติ 0.00 0.00 34.17 0.56
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 13/12/2561 05:50 ปกติ 0.00 0.00 9.25 0.41
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 13/12/2561 05:50 ปกติ 0.00 0.00 12.98 0.22
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 13/12/2561 05:55 ปกติ 0.00 0.00 41.97 0.38
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 13/12/2561 05:50 ปกติ 0.00 0.00 36.92 -0.25
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 13/12/2561 05:55 ปกติ 0.00 0.00 32.03 0.36
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 13/12/2561 05:55 ปกติ 0.00 0.00 27.81 0.01
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 13/12/2561 05:50 ปกติ 0.00 0.00 15.90 0.24
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 13/12/2561 05:50 ปกติ 0.00 0.00 2.37 0.86
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 13/12/2561 05:50 ปกติ 0.00 0.00 37.89 0.75
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 13/12/2561 05:50 ปกติ 0.00 0.00 6.81 0.82
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 13/12/2561 05:50 ปกติ 0.00 0.00 79.43 0.75
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 13/12/2561 05:50 ปกติ 0.00 0.00 33.79 0.20
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 13/12/2561 05:50 ปกติ 0.00 0.00 51.77 -0.02
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 13/12/2561 05:55 ปกติ 0.00 0.00 25.32 -0.07
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 13/12/2561 05:55 ปกติ 0.00 0.00 24.00 -0.13
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 12/12/2561 19:40 ขัดข้อง -0.97 0.02 88.53 0.19
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 13/12/2561 05:55 ปกติ -2.94 -0.16 18.74 0.17
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 13/12/2561 05:55 ปกติ -21.08 -0.29 104.00 -0.09