ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 18/10/2561 16:55 ขัดข้อง 14.40 2.98 48.33 -0.45
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 20/10/2561 12:45 ขัดข้อง 10.52 0.99 17.15 0.33
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 30/10/2560 10:20 ขัดข้อง 8.02 0.25 27.97 -0.49
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 20/10/2561 12:55 ปกติ 7.86 1.77 44.42 -0.61
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 20/10/2561 12:45 ขัดข้อง 6.69 0.16 42.58 -0.37
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 20/10/2561 12:55 ปกติ 6.60 0.20 33.02 0.10
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 20/10/2561 12:50 ปกติ 3.75 0.15 41.42 -0.63
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 20/10/2561 07:20 ขัดข้อง 3.00 0.24 12.54 -0.22
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 20/10/2561 12:50 ปกติ 2.27 0.21 16.80 -1.10
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 20/10/2561 11:15 ขัดข้อง 2.26 0.05 41.78 0.34
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 20/10/2561 12:55 ปกติ 2.00 0.13 28.14 0.03
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 20/10/2561 12:45 ขัดข้อง 0.65 0.01 81.36 -0.10
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 20/10/2561 12:55 ปกติ 0.00 0.00 81.51 0.89
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 20/10/2561 12:55 ปกติ 0.00 0.00 69.77 -0.47
FW.BKN.01 คลองบางกอกน้อย คลองบางกอกน้อย 13/09/2560 13:10 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 20/10/2561 12:55 ปกติ 0.00 0.00 23.00 -0.20
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 20/10/2561 12:50 ปกติ 0.00 0.00 2.29 0.77
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 20/10/2561 12:50 ปกติ 0.00 0.00 36.40 0.66
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 20/10/2561 12:50 ปกติ 0.00 0.00 6.36 0.65
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 20/10/2561 12:55 ปกติ 0.00 0.00 72.93 0.50
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 20/10/2561 12:50 ปกติ 0.00 0.00 38.36 0.74
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 20/10/2561 12:45 ขัดข้อง 0.00 0.00 10.02 0.46
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 20/10/2561 12:50 ปกติ 0.00 0.00 14.57 0.33
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 20/10/2561 12:55 ปกติ 0.00 0.00 42.81 0.40
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 20/10/2561 12:50 ปกติ 0.00 0.00 26.15 -1.21
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 20/10/2561 12:55 ปกติ 0.00 0.00 33.63 0.46
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 20/10/2561 12:55 ปกติ 0.00 0.00 22.00 -0.01
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 20/10/2561 12:50 ปกติ 0.00 0.00 61.36 0.59
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 20/10/2561 12:55 ปกติ -4.21 -0.24 25.17 -0.08
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 18/10/2561 00:05 ขัดข้อง -26.38 -0.36 107.00 -0.02
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 20/10/2561 12:55 ปกติ -781.00 -0.29 2674.66 0.27