ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 23/08/2562 22:05 ปกติ 223.92 7.68 66.28 0.74
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 23/08/2562 22:05 ปกติ 59.50 2.91 33.00 0.51
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 23/08/2562 22:05 ปกติ 21.56 0.56 25.75 -0.83
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 23/08/2562 19:30 ขัดข้อง 7.67 0.18 43.06 -0.33
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 23/08/2562 22:10 ปกติ 7.34 1.41 52.06 -0.30
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 23/08/2562 22:10 ปกติ 3.00 0.10 31.59 0.05
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 23/08/2562 22:05 ปกติ 2.59 0.21 19.42 -0.90
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 20/08/2562 21:05 ขัดข้อง 1.12 -0.03 39.88 0.25
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 23/08/2562 22:10 ปกติ 0.13 -0.03 14.81 -0.08
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 23/08/2562 22:10 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 26/06/2562 14:20 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 23/08/2562 22:10 ปกติ 0.00 0.00 77.23 0.77
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 23/08/2562 22:10 ปกติ 0.00 0.00 67.51 -0.55
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 23/08/2562 22:05 ปกติ 0.00 0.00 46.34 -0.34
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 23/08/2562 22:10 ปกติ 0.00 0.00 23.19 -0.21
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 23/08/2562 22:10 ปกติ 0.00 0.00 22.00 -0.31
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 23/08/2562 22:05 ปกติ 0.00 0.00 2.06 0.52
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 23/08/2562 22:05 ปกติ 0.00 0.00 32.25 0.41
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 23/08/2562 22:05 ปกติ 0.00 0.00 5.80 0.46
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 23/08/2562 22:05 ปกติ 0.00 0.00 69.81 0.38
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 23/08/2562 22:05 ปกติ 0.00 0.00 8.65 0.37
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 23/08/2562 22:05 ปกติ 0.00 0.00 12.11 0.16
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 23/08/2562 22:10 ปกติ 0.00 0.00 33.19 0.17
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 23/08/2562 22:05 ปกติ 0.00 0.00 30.52 -0.82
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 23/08/2562 22:10 ปกติ 0.00 0.00 42.38 0.96
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 23/08/2562 22:10 ปกติ 0.00 0.00 25.23 -0.15
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 23/08/2562 22:05 ปกติ 0.00 0.00 24.00 0.82
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 23/08/2562 22:10 ปกติ 0.00 0.00 18.00 -0.19
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 23/08/2562 22:10 ปกติ -8.82 -0.13 98.00 -0.27
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 23/08/2562 22:10 ปกติ -1066.20 -0.38 2798.43 0.89