ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 31/05/2563 19:05 ปกติ 28.58 0.49 68.92 -0.50
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 31/05/2563 19:00 ปกติ 26.81 0.62 28.82 -0.70
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 31/05/2563 19:05 ปกติ 12.39 0.25 49.19 -0.37
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 31/05/2563 19:00 ปกติ 9.04 0.48 38.08 -0.12
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 31/05/2563 19:05 ปกติ 8.17 1.90 43.02 -0.67
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 31/05/2563 19:00 ปกติ 6.49 0.15 43.87 0.43
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 31/05/2563 00:55 ขัดข้อง 5.06 0.55 33.25 0.47
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 31/05/2563 19:05 ปกติ 4.09 0.10 41.31 -0.46
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 31/05/2563 19:00 ปกติ 2.95 0.21 22.29 -0.68
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 31/05/2563 19:05 ปกติ 0.57 0.01 70.89 -0.56
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 31/05/2563 19:05 ปกติ 0.08 0.05 8.63 -0.50
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 31/05/2563 19:00 ปกติ 0.00 0.00 2.17 0.64
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 31/05/2563 19:05 ปกติ 0.00 0.00 41.25 -0.64
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 31/05/2563 19:05 ปกติ 0.00 0.00 19.72 -0.45
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 31/05/2563 18:55 ขัดข้อง 0.00 0.00 20.00 -0.46
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 31/05/2563 00:30 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 31/05/2563 19:00 ปกติ 0.00 0.00 74.23 0.55
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 31/05/2563 19:05 ปกติ 0.00 0.48 - -0.58
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 31/05/2563 19:05 ปกติ 0.00 0.00 32.74 -0.74
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 31/05/2563 19:05 ปกติ 0.00 0.00 33.24 0.52
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 31/05/2563 19:05 ปกติ 0.00 0.00 8.80 0.38
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 31/05/2563 19:00 ปกติ 0.00 0.00 11.24 0.10
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 31/05/2563 19:05 ปกติ 0.00 0.00 31.10 0.12
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 31/05/2563 19:00 ปกติ 0.00 0.00 30.86 -0.79
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 31/05/2563 19:00 ปกติ 0.00 0.00 30.76 0.28
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 31/05/2563 19:05 ปกติ 0.00 0.00 21.19 -0.40
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 30/05/2563 17:30 ขัดข้อง 0.00 0.00 16.04 0.25
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 31/05/2563 19:05 ปกติ 0.00 0.00 22.00 0.00
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 31/05/2563 18:25 ขัดข้อง -0.18 -0.04 25.82 -0.18
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 31/05/2563 19:00 ปกติ -6.21 -0.10 89.00 -0.50