ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 23/10/2563 06:10 ปกติ 2256.66 0.87 2581.99 -0.19
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 23/10/2563 06:10 ปกติ 22.57 0.36 74.84 -0.28
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 23/10/2563 06:10 ปกติ 17.64 0.34 52.50 -0.22
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 23/10/2563 06:05 ปกติ 11.68 0.56 42.34 0.01
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 23/10/2563 06:10 ปกติ 9.06 0.54 33.14 0.34
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 23/10/2563 06:10 ปกติ 7.14 1.63 43.78 -0.63
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 23/10/2563 01:25 ขัดข้อง 6.03 0.23 42.95 -0.54
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 23/10/2563 06:05 ปกติ 3.71 0.17 33.32 0.19
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 23/10/2563 06:05 ปกติ 3.17 0.21 23.99 -0.55
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 23/10/2563 06:10 ปกติ 1.63 0.02 67.96 -0.67
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 23/10/2563 06:10 ปกติ 0.00 -0.10 - 0.42
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 23/10/2563 06:10 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 23/10/2563 06:10 ปกติ 0.00 0.00 91.41 1.24
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 23/10/2563 06:10 ปกติ 0.00 0.00 27.00 0.04
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 23/10/2563 06:05 ปกติ 0.00 0.00 2.21 0.68
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 23/10/2563 06:05 ปกติ 0.00 0.00 39.38 0.83
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 23/10/2563 06:05 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 23/10/2563 06:10 ปกติ 0.00 0.00 75.53 0.60
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 23/10/2563 06:10 ปกติ 0.00 0.00 52.83 1.31
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 23/10/2563 06:05 ปกติ 0.00 0.00 17.78 0.92
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 23/10/2563 06:05 ปกติ 0.00 0.00 24.81 0.92
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 23/10/2563 06:10 ปกติ 0.00 0.00 53.31 0.63
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 23/10/2563 06:10 ปกติ 0.00 0.00 30.86 -0.79
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 23/10/2563 06:10 ปกติ 0.00 0.00 43.95 1.04
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 23/10/2563 06:10 ปกติ 0.00 0.00 27.17 0.99
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 23/10/2563 06:10 ปกติ 0.00 0.00 28.00 0.30
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 21/10/2563 12:15 ขัดข้อง -1.59 -0.04 37.92 0.26
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 23/10/2563 06:10 ปกติ -2.81 -0.27 10.57 -0.36
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 23/10/2563 06:10 ปกติ -5.73 -0.32 30.44 0.26
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 23/10/2563 06:10 ปกติ -22.32 -0.30 113.00 0.18