ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 03/10/2566 10:00 ปกติ 27.70 0.41 67.55 -0.29
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ คลองประเวศฯ-วัดขจรฯ 03/10/2566 10:00 ปกติ 20.63 0.33 76.25 -0.24
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 03/10/2566 09:55 ปกติ 13.79 0.32 28.82 -0.70
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 03/10/2566 10:00 ปกติ 11.39 0.50 22.97 -0.32
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 03/10/2566 10:00 ปกติ 7.68 0.27 71.89 0.46
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 03/10/2566 10:00 ปกติ 7.56 0.18 41.08 -0.77
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร.คลองลาดพร้าว 03/10/2566 10:00 ปกติ 5.60 0.25 22.90 -0.63
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 03/10/2566 09:50 ขัดข้อง 5.41 0.16 34.21 -0.01
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 03/10/2566 09:50 ขัดข้อง 3.15 0.29 16.67 -1.11
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 03/10/2566 10:00 ปกติ 3.01 0.11 30.78 0.76
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 09/07/2563 21:50 ขัดข้อง 1.10 0.03 37.91 0.16
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 03/10/2566 10:00 ปกติ 0.00 -90.95 49.99 0.10
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม 21/09/2566 16:30 ขัดข้อง 0.00 0.00 95.09 1.37
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 03/10/2566 09:55 ปกติ 0.00 0.00 28.00 0.30
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 03/10/2566 10:00 ปกติ 0.00 0.00 115.00 0.22
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 03/10/2566 09:55 ปกติ 0.00 0.00 75.17 1.01
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 03/10/2566 09:55 ปกติ 0.00 0.00 2.14 0.61
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 03/10/2566 09:55 ปกติ 0.00 0.00 37.73 0.74
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 03/10/2566 09:55 ปกติ 0.00 0.00 5.94 0.51
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 03/10/2566 10:00 ปกติ 0.00 0.00 36.50 -0.92
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 03/10/2566 09:55 ปกติ 0.00 0.00 30.28 0.25
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ลาดกระบัง 03/10/2566 10:00 ปกติ 0.00 0.00 27.14 0.05
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 03/10/2566 10:00 ปกติ 0.00 0.00 55.98 1.43
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 03/10/2566 09:55 ปกติ 0.00 0.00 15.08 0.76
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 03/10/2566 09:55 ปกติ 0.00 0.00 20.08 0.65
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 03/10/2566 10:00 ปกติ 0.00 0.00 27.27 -1.11
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 03/10/2566 10:00 ปกติ 0.00 0.00 38.32 0.75
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 03/10/2566 10:00 ปกติ 0.00 0.00 33.14 0.34
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 03/10/2566 10:00 ปกติ -522.00 -0.17 3070.59 1.47