ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 16/02/2562 21:55 ขัดข้อง 9.73 0.50 39.06 -0.09
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 30/10/2560 10:20 ขัดข้อง 8.02 0.25 27.97 -0.49
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 16/02/2562 22:00 ปกติ 7.27 1.26 57.68 -0.08
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 16/02/2562 22:00 ปกติ 6.48 0.32 33.92 0.21
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 16/02/2562 22:00 ปกติ 3.41 0.10 35.52 0.20
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 16/02/2562 22:00 ปกติ 2.24 0.05 43.83 -0.28
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 16/02/2562 21:45 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 16/02/2562 22:00 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 16/02/2562 21:55 ขัดข้อง 0.00 0.54 - -1.00
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 16/02/2562 22:00 ปกติ 0.00 0.00 69.13 0.33
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 16/02/2562 22:00 ปกติ 0.00 0.00 70.33 -0.45
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 16/02/2562 22:00 ปกติ 0.00 0.00 50.07 -0.12
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 16/02/2562 22:00 ปกติ 0.00 0.00 21.72 -0.31
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 16/02/2562 22:00 ปกติ 0.00 0.00 21.00 -0.34
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 16/02/2562 22:00 ปกติ 0.00 0.00 2.20 0.67
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 16/02/2562 22:00 ปกติ 0.00 0.00 34.58 0.55
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 16/02/2562 22:00 ปกติ 0.00 0.00 6.22 0.61
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 16/02/2562 02:35 ขัดข้อง 0.00 0.00 71.89 0.46
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 16/02/2562 22:00 ปกติ 0.00 0.00 26.85 0.23
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 16/02/2562 22:00 ปกติ 0.00 0.00 6.05 0.16
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 16/02/2562 22:00 ปกติ 0.00 0.00 8.06 -0.12
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 16/02/2562 22:00 ปกติ 0.00 0.00 31.94 0.14
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 16/02/2562 22:00 ปกติ 0.00 0.00 35.80 -0.35
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 16/02/2562 22:00 ปกติ 0.00 0.00 26.69 0.02
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 16/02/2562 22:05 ปกติ 0.00 0.00 23.77 -0.24
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 16/02/2562 21:55 ขัดข้อง 0.00 0.00 9.29 -0.06
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 16/02/2562 22:00 ปกติ 0.00 0.00 16.00 -0.29
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 16/02/2562 22:00 ปกติ -0.26 -0.02 17.00 0.06
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 16/02/2562 22:00 ปกติ -2.51 -0.06 41.85 0.34
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 16/02/2562 22:00 ปกติ -8.07 -0.12 96.00 -0.33