ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 26/09/2564 12:30 ปกติ 691.04 -0.27 2855.52 1.17
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ คลองประเวศฯ-วัดขจรฯ 26/09/2564 12:30 ปกติ 31.41 0.47 82.73 -0.01
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 26/09/2564 12:30 ปกติ 23.07 0.42 54.81 -0.12
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 26/09/2564 12:30 ปกติ 19.41 0.43 45.66 -0.15
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 26/09/2564 12:25 ปกติ 14.43 0.57 14.89 -1.29
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 26/09/2564 12:25 ปกติ 13.41 0.47 63.99 0.67
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 26/09/2564 12:30 ปกติ 13.22 2.86 46.22 -0.53
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ลาดกระบัง 26/09/2564 12:30 ปกติ 8.57 0.50 32.00 0.33
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 26/09/2564 12:25 ปกติ 4.87 0.50 15.10 -1.23
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 26/09/2564 12:30 ปกติ 1.23 0.02 68.17 -0.66
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 26/09/2564 12:35 ปกติ 0.00 0.00 40.73 0.29
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 22/01/2564 12:05 ขัดข้อง 0.00 0.07 - 0.17
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม เขตหนองจอก 26/09/2564 12:30 ปกติ 0.00 0.00 94.52 1.35
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 26/09/2564 12:30 ปกติ 0.00 0.00 41.59 -0.62
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 26/09/2564 12:25 ปกติ 0.00 0.00 2.13 0.60
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 26/09/2564 12:25 ปกติ 0.00 0.00 32.75 0.44
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 26/09/2564 12:25 ปกติ 0.00 0.00 5.83 0.47
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 26/09/2564 12:15 ขัดข้อง 0.00 0.00 70.59 0.41
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 26/09/2564 12:30 ปกติ 0.00 0.00 54.37 1.37
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 26/09/2564 12:30 ปกติ 0.00 0.00 17.95 0.93
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 26/09/2564 12:30 ปกติ 0.00 0.00 23.58 0.85
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 26/09/2564 12:30 ปกติ 0.00 0.00 56.17 0.69
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 26/09/2564 12:30 ปกติ 0.00 0.00 25.48 -1.27
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 26/09/2564 12:30 ปกติ 0.00 0.00 42.96 0.99
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 26/09/2564 12:30 ปกติ 0.00 0.00 37.59 0.56
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 26/09/2564 12:30 ปกติ 0.00 0.00 25.52 0.91
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 26/09/2564 12:30 ปกติ 0.00 0.00 33.00 0.51
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร.คลองลาดพร้าว 26/09/2564 12:30 ปกติ -0.42 -0.02 23.06 0.43
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 26/09/2564 12:30 ปกติ -1.17 -0.08 33.31 0.44
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 26/09/2564 12:30 ปกติ -11.47 -0.21 125.00 0.48