ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 26/04/2562 00:40 ปกติ 8.99 1.59 56.52 -0.13
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 26/04/2562 00:35 ปกติ 8.66 0.28 49.40 -0.16
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 30/10/2560 10:20 ขัดข้อง 8.02 0.25 27.97 -0.49
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 26/04/2562 00:35 ปกติ 6.15 0.43 22.81 -0.64
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 26/04/2562 00:40 ปกติ 2.30 0.06 36.57 0.23
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 26/04/2562 00:40 ปกติ 0.16 0.02 15.98 0.00
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 26/04/2562 00:40 ปกติ 0.04 0.00 42.07 -0.40
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 26/04/2562 00:15 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 26/04/2562 00:40 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 26/04/2562 00:40 ปกติ 0.00 0.00 67.34 0.16
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 26/04/2562 00:40 ปกติ 0.00 0.00 68.92 -0.50
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 26/04/2562 00:35 ปกติ 0.00 0.00 25.13 0.15
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 26/04/2562 00:35 ปกติ 0.00 0.00 6.76 0.23
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 26/04/2562 00:35 ปกติ 0.00 0.00 5.17 -0.27
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 26/04/2562 00:40 ปกติ 0.00 0.00 35.28 0.22
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 26/04/2562 00:35 ปกติ 0.00 0.00 34.90 -0.43
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 26/04/2562 00:35 ปกติ 0.00 0.00 25.62 -0.05
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 26/04/2562 00:40 ปกติ 0.00 0.00 20.87 -0.42
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 26/04/2562 00:40 ปกติ 0.00 0.00 7.47 -0.13
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 26/04/2562 00:40 ปกติ 0.00 0.00 14.00 -0.47
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 26/04/2562 00:40 ปกติ 0.00 0.00 19.01 -0.50
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 26/04/2562 00:40 ปกติ 0.00 0.00 18.00 -0.54
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 26/04/2562 00:35 ปกติ 0.00 0.00 74.84 1.00
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 26/04/2562 00:35 ปกติ 0.00 0.00 2.05 0.51
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 26/04/2562 00:35 ปกติ 0.00 0.00 32.25 0.41
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 26/04/2562 00:35 ปกติ 0.00 0.00 5.77 0.45
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 26/04/2562 00:35 ปกติ 0.00 0.00 69.81 0.38
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 26/04/2562 00:40 ปกติ -0.72 -0.02 40.25 0.27
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 26/04/2562 00:35 ปกติ -5.75 -0.10 87.00 -0.55
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 26/04/2562 00:40 ปกติ -194.83 0.15 2865.18 1.22