ระดับน้ำในคลอง
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ ระดับน้ำด้านใน (ม. รทก.) ระดับน้ำด้านนอก (ม. รทก.) ระดับน้ำแม่น้ำ (ม. รทก.) เตือนภัยน้ำท่วมตลิ่ง ตลิ่งซ้าย (ม. รทก.) ตลิ่งขวา (ม. รทก.) ดูข้อมูล
WL.IDE.01 บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย 19/03/2561 12:45 ขัดข้อง 2.21 - - วิกฤติ 1.00 1.00
WL.KNB.01 คลองหนองบอน ค.หนองบอน อ่อนนุช 66 ซอย 13 13/12/2561 06:00 ปกติ 1.23 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.KJA.01 คลองกะจะ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 21/11/2561 22:20 ขัดข้อง 1.17 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ปคร.ขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.88 0.88 - ปกติ 1.98 1.98
WL.SSG.01 คลองสิบสอง ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.88 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.TWW.01 คลองทวีวัฒนา ปตร.ทวีวัฒนา 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.80 0.81 - ปกติ 1.98 1.98
WL.MSW.02 คลองมหาสวัสดิ์ คลองมหาสวัสดิ์ วัดปุรณาวาส 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.78 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.TWW.02 คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.บรมราชชนนี 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.76 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.KSO.02 คลองซอย ค.ซอย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.73 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.KSK.01 คลองขุนสกล ค.ขุนสกล ซ.ศรีนครินทร์36 30/11/2561 11:45 ขัดข้อง 0.71 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.BPM.04 คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.พุทธฯสาย 3 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.70 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.KKO.01 คลองเก้า ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.69 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.BCN.03 คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-พุทธฯสาย 2 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.68 - - ปกติ 1.62 1.62
WL.BWK.02 คลองบางแวก ค.บางแวก-พุทธฯฑลสาย 1 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.68 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.SBR.02 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ค.บางขุนศรีบุรีรักษ์ ถ.บรมราชชนนี 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.68 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.KKY.01 คลองควาย ค.คลองควาย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.67 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.KSO.01 คลองซอย ค.ซอย ถ.บรมราชชนนี 01/12/2561 23:30 ขัดข้อง 0.67 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ ปตร.พระยาสุเรนทร์ 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.67 0.59 - ปกติ 1.98 1.98
WL.TWW.04 คลองทวีวัฒนา ค.ทวีฯ-บางเชือกหนัง 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.66 - - ปกติ 1.83 1.90
WL.SKT.01 คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ถ.นาคนิวาส 13/12/2561 05:55 ปกติ 0.66 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.BWK.03 คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.ทวีวัฒนา 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.63 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.KPM.05 คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.สรงประภา 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.62 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.BPM.03 คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.กาญจนาฯ 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.61 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.KKY.02 คลองควาย ค.ควาย ถ.บรมราชชนนี 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.60 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.BCN.01 คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-ถ.กาญจนาฯ 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.59 - - ปกติ 2.11 1.26
WL.BJK.04 คลองบางจาก ค.บางจาก-พุทธฯสาย 2 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.55 - - ปกติ 1.59 1.75
WL.KPM.06 คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-สน.ดอนเมือง 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.54 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.BYK.01 คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ถ.จรัญสนิทวงศ์ 12/12/2561 12:35 ขัดข้อง 0.54 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SNC.01 คลองสนามชัย ส.สนามชัย 02/11/2560 19:40 ขัดข้อง 0.52 0.80 - ปกติ 1.98 1.98
WL.BBR.01 คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.บรมราชชนนี 12/12/2561 12:25 ขัดข้อง 0.51 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.YPE.01 คลองยายเพียร ค.ยายเพียร ถ.เพชรเกษม 10/12/2561 22:10 ขัดข้อง 0.50 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.BCN.02 คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-ค.ราชมนตรี 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.50 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.CPA.01 คลองชักพระ ส.ชักพระ 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.47 0.48 - ปกติ 1.98 1.98
WL.BKA.04 คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.วิภาวดีฯ 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.47 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.KBU.02 คลองบัว ค.บัว ถ. พูทธมณฑลสาย 1 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.47 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.PSC.02 คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ วัดรางบัว 12/12/2561 18:30 ขัดข้อง 0.47 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.BLY.01 คลองบ้านหลาย ค.บ้านหลาย ซ.พึงมี 50 12/12/2561 18:30 ขัดข้อง 0.47 - - เตือนภัย 0.60 0.60
WL.PSR.02 คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.หนองระแหง 12/12/2561 20:25 ขัดข้อง 0.46 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.RKC.01 คลองข้างศูนย์ราชการ ค.ข้างศูนย์ราชการ 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.45 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.PSR.03 คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.จตุโชติ 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.44 - - ปกติ 1.50 1.50
WL.PLK.01 คลองพิทยาลงกรณ์ ค.พิทยาฯ-รร.พิทยาลงกรณ์ 13/12/2561 05:55 ปกติ 0.44 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.BPM.02 คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.ฉิมพลี 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.44 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.KJA.02 คลองกะจะ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 ซอย 57 12/12/2561 22:35 ขัดข้อง 0.43 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.RSK.01 คลองราษฎร์สมัคคี ค.ราษฎร์สามัคคี ถ.เพชรเกษม 63 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.42 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.BJK.02 คลองบางจาก ค.บางจาก ซ.เพชรเกษม 68 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.41 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.BSU.06 คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ-รัชดาฯ 13/12/2561 05:55 ปกติ 0.40 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.LPT.01 คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ถ. สังฆสันติสุข 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.39 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.BPU.01 สถานตากอากาศบางปู บางปู 13/12/2561 05:55 ปกติ 0.39 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.KNK.01 คลองคูนากิม ค.คูนากิม ถ.ประชาอุทิศ 13/12/2561 05:45 ขัดข้อง 0.38 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.LCL.01 คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่า 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.37 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SST.01 คลองสองสายใต้ ปตร.ค.สองสายใต้ 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.36 0.56 - ปกติ 1.98 1.98
WL.RMT.02 คลองพระยาราชมนตรี ค.ราชมนตรี-พระราม 2 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.35 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.RJK.01 คลองรางจาก ปตร.รางจาก-ประชาอุทิศ 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.35 0.35 - ปกติ 2.00 1.98
WL.BTL.01 คลองบางตลาด ค.บางตลาด ท่าทราย 21/11/2561 05:10 ขัดข้อง 0.35 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.PSC.03 คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ราชมนตรี 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.34 - - ปกติ 1.87 1.98
WL.BJK.03 คลองบางจาก ค.บางจาก-ค.บางหว้า 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.34 - - ปกติ 1.32 1.07
WL.TWW.05 คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา-ภาษีฯ 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.33 - - ปกติ 1.85 2.00
WL.BPN.01 คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 1 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.33 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.PSR.06 คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ บางชัน 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.31 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.KSG.01 คลองสอง คลองสอง 13/12/2561 05:55 ปกติ 0.31 - - ปกติ 1.84 1.93
WL.BSU.03 คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.พระราม 6 13/12/2561 05:55 ปกติ 0.31 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.PSC.04 คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ค.มหาศร 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.31 - - ปกติ 1.83 1.90
WL.BPN.02 คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 2 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.30 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.LOA.01 คลองลางอ้อ-ลางแก้ว ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.พหลโยธิน 12/12/2561 23:25 ขัดข้อง 0.30 - - ปกติ 1.50 1.50
WL.MID.01 คูน้ำกรมสารวัตรทหาร คูน้ำกรมสารวัตรทหาร 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.30 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SCO.01 คลองศาลเจ้า ค.ศาลเจ้า ถ.สวนผัก 12/12/2561 20:55 ขัดข้อง 0.29 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.BKL.01 คลองบางโคลัด ค.บางโคลัด ถ.บางบอน 1 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.29 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.KPM.04 คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ค.บางตลาด 12/12/2561 15:45 ขัดข้อง 0.28 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.BBR.02 คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.สิรินธร 13/12/2561 05:50 ขัดข้อง 0.27 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.BBN.01 คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.บางขุนเทียน 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.27 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.KLD.01 คลองหลอด ค.หลอด ส.สูบน้ำปากคลองตลาด 15/11/2561 22:00 ขัดข้อง 0.25 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.WLS.01 คลองวัดหลักสี่ ค.วัดหลักสี่ ถ.วิภาวดีรังสิต 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.25 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม 13/12/2561 05:55 ปกติ 0.23 1.23 - ปกติ 1.98 1.98
WL.BSU.04 คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ-พหลฯ 13/12/2561 05:55 ปกติ 0.22 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.BKB.01 คลองบางกระบือ ค.บางกระบือ ถ.สามเสน 12/12/2561 12:55 ขัดข้อง 0.21 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.BKA.01 คลองบางเขนใหม่ ส.บางเขนใหม่ 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.20 -0.09 - ปกติ 1.98 1.98
WL.BKA.03 คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.ประชาชื่น 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.19 - - ปกติ 0.90 1.60
WL.PWT.06 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.18 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.PSR.04 คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ คู้บอน 08/12/2561 07:20 ขัดข้อง 0.18 - - ปกติ 1.60 1.60
WL.BWK.01 คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.บางกอกใหญ่ 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.17 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.TTN.01 คลองลาดโตนด ค.ลาดโตนด ปตร คลองลาดโตนด 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.17 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.BBN.02 คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.กาญจนาภิเษก 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.17 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.BTY.01 คลองบางเตย ค.บางเตย ถ.นวมินทร์ 66/3 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.16 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SSB.11 คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.16 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.BPM.01 คลองบางพรม ค.บางพรม-ชักพระ 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.15 - - ปกติ 1.87 2.00
WL.JRN.01 คลองแจงร้อน ส.คลองแจงร้อน 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.15 0.18 - ปกติ 2.00 1.98
WL.KPM.03 คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-วัดเทวฯ 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.15 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.SBT.01 คลองสี่บาท ส.คลองสี่บาท 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.14 -0.09 - ปกติ 2.00 1.98
WL.PSC.01 คลองภาษีเจริญ ส.ภาษีเจริญ 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.14 0.37 - ปกติ 1.98 1.98
WL.RHN.01 คลองระหาญ ส.คลองระหาญ 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.14 0.47 - ปกติ 1.98 1.98
WL.BBN.03 คลองบางบอน ค.บางบอน-ค.สะแกงาม 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.14 - - ปกติ 1.84 1.93
WL.BBU.01 คลองบางบัว ค.บางบัว 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.14 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.LPT.02 คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 54 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.13 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.LPW.02 คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-วัดลาดพร้าว 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.13 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.KSM.02 คลองสาม ค.สาม มอเตอร์เวย์ 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.13 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.TPK.01 คลองตาพุก ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.11 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.BKA.02 คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.กรุงเทพ-นนท์ 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.11 - - ปกติ 0.95 1.00
WL.BYI.01 คลองบึงใหญ่ ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.10 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SDN.01 คลองสวนแดง ค.สวนแดน ถ.ชัยพฤกษ์ 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.10 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.TWW.03 คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.เพชรเกษม 12/12/2561 19:25 ขัดข้อง 0.09 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SSB.12 คลองแสนแสบ ปตร.แสนแสบ-ถ.สังฆสันติสุข 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.09 0.00 - ปกติ 1.98 1.98
WL.LPC.01 คลองลำผักชี ค.ลำผักชี-รร.ลำผักชี 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.08 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.LPW.03 คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-เสนานิคม 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.08 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.KSI.01 คลองสี่ ค.สี่ ถ.สุวินทวงศ์ 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.08 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.LPI.02 คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ29 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.07 - - ปกติ 1.80 1.80
WL.BLP.02 คลองบางลำพู ค.บางลำพู สะพานผ่านฟ้า 20/11/2561 23:20 ขัดข้อง 0.07 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.PWT.05 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-เขตลาดกระบัง 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.07 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.LPG.02 คลองหลวงแพ่ง ปตร.ค.หลวงแพ่ง 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.06 0.07 - ปกติ 1.98 1.98
WL.KPM.02 คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.รัชดาภิเษก 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.06 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.LPI.01 คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ซ.ลาดปลาเค้า 63 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.06 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.LPG.03 คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.06 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.KJU.01 คลองขุนจันทร์ ค.ขุนจันทร์ถ.ฉิมพลี 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.05 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.KPM.01 คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-อุโมงค์ 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.04 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SSB.05 คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ รามคำแหง 9 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.03 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SWA.01 คลองสามวา ปตร.สามวา 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.02 0.33 - ปกติ 1.98 1.98
WL.PSR.05 คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ปัญญาอินทรา 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.02 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.KTK.03 คลองขรัวตาแก่น ค.ขรัวตาแก่นซ.สะพานขวา 12/12/2561 15:50 ขัดข้อง 0.01 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.KLD.02 คลองหลอด ค.หลอด ถ.ราชดำเนินใน 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.00 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SNC.02 คลองสนามชัย ค.สนามชัย-บางขุนเทียน 13/12/2561 06:00 ปกติ 0.00 - - ปกติ 1.87 1.98
WL.MSW.01 คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-สวนแดน 2 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.01 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.BKY.02 คลองบางกอกใหญ่ ค.บางกอกใหญ่-ค.มอญ 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.01 - - ปกติ 1.80 1.90
WL.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา ปากคลองตลาด 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.02 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.DKN.01 คลองดาวคะนอง ส.ดาวคะนอง 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.02 0.10 - ปกติ 1.99 1.99
WL.KMN.01 คลองมอญ ส.คลองมอญ 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.02 0.01 - ปกติ 1.98 1.98
WL.TPK.02 คลองตาพุก ค.ตาพุก ถ.ลาดกระบัง 12/12/2561 22:20 ขัดข้อง -0.02 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.BSK.01 คลองบางไส้ไก่ ส.คลองบางไส้ไก่ 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.03 0.12 - ปกติ 1.98 1.98
WL.LPT.04 คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.เชื่อมสัมพันธ์ 25 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.03 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.MSW.03 คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-ถ.พุทธฯสาย 2 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.04 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.SSB.10 คลองแสนแสบ ปตร.ค.แสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.04 0.16 - ปกติ 1.98 1.98
WL.BKG.01 คลองบึงขวาง ปตร.บึงขวาง 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.05 0.30 - ปกติ 1.98 1.98
WL.KJN.01 คลองจั่น ค.จั่น ถ.ลาดพร้าว 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.05 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.LPG.01 คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง รร.ผลลีรุ่งเรือง 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.05 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.KSM.01 คลองสาม ค.สาม ร่มเกล้า 17 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.06 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.BSU.01 คลองบางซื่อ ส.บางซื่อ 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.06 0.02 - ปกติ 1.98 1.98
WL.BSU.02 คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ-ถ.พระราม 5 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.06 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.BSU.05 คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.วิภาวดีฯ 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.07 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.SRG.01 คลองสำโรง ส.คลองสำโรง 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.07 0.09 - ปกติ 1.98 1.98
WL.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร.ลาดพร้าว 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.08 -0.10 - ปกติ 1.98 1.98
WL.LBK.01 คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.รามคำแหง 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.08 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SNO.01 คลองเสือน้อย ค.เสือน้อย ถ. สุคนธสวัสดิ์ 08/11/2561 11:10 ขัดข้อง -0.09 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.BKY.01 คลองบางกอกใหญ่ ส.บางกอกใหญ่ 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.09 -0.02 - ปกติ 1.98 1.98
WL.TUT.01 คลองตาอูฐ ส.คลองตาอูฐ 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.10 0.28 - ปกติ 1.98 1.98
WL.CNS.02 คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 12/12/2561 16:50 ขัดข้อง -0.10 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.WKT.01 คลองวัดไก่เตี้ย ค.วัดไก่เตี้ย ส.คลองวัดไก่เตี้ย 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.10 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.TUT.02 คลองตาอูฐ ค.ตาอูฐ ถ.พิงคนคร 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.12 - - ปกติ 0.80 0.80
WL.STN.01 คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.รามคำแหง 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.12 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.STN.02 คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นน่น ซ.ร่มเกล้า 20 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.13 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.NSG.01 คลองนาซอง ค.นาซอง ถ.ประชาสุข 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.13 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.STR.02 คลองสาทร ค.สาทร ถ.พระรามที่4 12/12/2561 18:55 ขัดข้อง -0.14 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.PWT.04 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ประเวศฯ-ลาดกระบัง 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.14 0.09 - ปกติ 1.98 1.98
WL.SSB.07 คลองแสนแสบ ค.เแสนแสบ-เขตบางกะปิ 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.15 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SSN.04 คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.พหลฯ 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.15 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.SSB.06 คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เจ้าคุณสิงห์ 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.15 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.LBK.03 คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ซ.กาญจนาภิเษก 24 12/12/2561 19:10 ขัดข้อง -0.17 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.TPK.03 คลองตาพุก ค.ตาพุก คลองทับช้างบน 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.17 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SSN.02 คลองสามเสน ค.สามเสน-พระราม 5 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.18 - - ปกติ 1.94 2.00
WL.SSN.01 คลองสามเสน ส.สามเสน 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.18 -0.08 - ปกติ 1.98 1.98
WL.SSB.09 คลองแสนแสบ ปตร.แสนแสบ-บางชัน 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.18 -0.09 - ปกติ 1.98 1.98
WL.SSB.03 คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-อโศก 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.20 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.CYI.01 คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 ซอย 13 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.20 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SPP.01 บ่อสูบน้ำสะพานพรหม บ่อสูบน้ำสะพานพรหม 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.21 - - ปกติ 0.60 0.60
WL.KKS.02 คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล 12/12/2561 22:35 ขัดข้อง -0.21 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.LPW.04 คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว ถ.ประชาอุทิศ 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.21 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.SSB.01 คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-โบ๊เบ๊ 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.22 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.SRE.01 คลองสำเหร่ ส.สำเหร่ 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.22 0.10 - ปกติ 1.98 1.98
WL.BYK.02 คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ส.สูบน้ำคลองบางยี่ขัน 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.22 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.CBJ.01 คลองชวดบางจาก ค.ชวดบางจาก ถ.ประชาอุทิศ 12/12/2561 18:10 ขัดข้อง -0.22 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.SLL.01 คลองศาลาลอย ค.ศาลาลอย ถ.อ่อนนุช 61 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.23 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.WTK.01 คลองวัดตึก ค.วัดตึก ถ.ลาดพร้าว 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.23 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.PYW.01 คลองพญาเวิก ค.พญาเวิก ปตร คลองพญาเวิก 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.23 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.NKW.01 คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว-รัชดาฯ 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.23 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.SSB.08 คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เสรีไทย 24 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.25 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.LPW.05 คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.25 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.PWT.03 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ประเวศฯ-วัดกระทุ่มฯ 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.26 -0.20 - ปกติ 1.98 1.98
WL.KKS.01 คลองผดุงกรุงเกษม ส.เทเวศร์ 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.26 -0.09 - ปกติ 1.98 1.98
WL.STN.03 คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.26 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.KBU.01 คลองบัว ปคร.คลองบัว-ทางรถไฟ 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.27 0.01 - ปกติ 1.98 1.98
WL.NKW.02 คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว ซ.ลาดพร้าว 41 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.27 - - ปกติ 0.60 0.60
WL.LBK.02 คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.เคหะร่มเกล้า 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.27 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.KNB.02 คลองหนองบอน ค.หนองบอน ถ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 09/12/2561 07:20 ขัดข้อง -0.27 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.CTC.01 คลองชวดตาเชียง ค.ชวดตาเชียง ส.สูบน้ำคลองชวดตาเชียง 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.28 - - ปกติ 0.90 0.90
WL.SSN.05 คลองสามเสน ค.สามเสน-อนุสาวรีย์ชัยฯ 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.28 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SSN.08 คลองสามเสน ส.สามเสน-ศูนย์วิจัย 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.28 -0.30 - ปกติ 1.98 1.98
WL.BNA.01 คลองบางนา ส.คลองบางนา 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.29 0.52 - ปกติ 1.98 1.98
WL.KJN.02 คลองจั่น ค.จั่น ถ.โยธินพัฒนา 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.29 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SSB.04 คลองแสนแสบ ส.แสนแสบ-คลองตัน 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.30 -0.31 - ปกติ 1.98 1.98
WL.SSN.06 คลองสามเสน ค.สามเสน-ดินแดง 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.30 - - ปกติ 1.94 2.00
WL.BPA.01 คลองบ้านป่า ค.บ้านป่า ถ. พัฒนาการ 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.31 - - ปกติ 0.70 0.70
WL.KKD.03 คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.ศรีนครินทร์ 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.31 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.CYI.02 คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.32 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.PWT.01 คลองพระโขนง ค.ประเวศ ซ.อ่อนนุช 17 12/12/2561 22:40 ขัดข้อง -0.32 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SSN.07 คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.อโศก 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.32 - - ปกติ 0.60 0.60
WL.HMK.01 คลองหัวหมาก ค.หัวหมาก ถ.ศรีนครินทร์ 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.35 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.PWT.02 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.36 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.PKN.01 คลองพระโขนง ส.พระโขนง 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.38 0.34 - ปกติ 1.98 1.98
WL.KLT.01 คลองตัน คลองตัน-ทางด่วน 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.38 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.KLA.01 คลองลาว ค.ลาว ถ.พัฒนาการ 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.38 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SKT.02 คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ปตร คลองทรงกระเทียม 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.38 - - ปกติ 0.80 0.80
WL.KKS.03 คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม หัวลำโพง 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.38 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.TCG.01 คลองตาช้าง ค.ตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์ 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.40 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.KKD.02 คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุภาพงษ์1 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.40 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.LPT.03 คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 8 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.40 - - ปกติ 0.50 0.50
WL.BNA.03 คลองบางนา ค.บางนา-ถ.ศรีนครินทร์ 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.40 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.CKS.02 คลองเจ้าคุณสิงห์ ค.เจ้าคุณสิงห์ ถ.ลาดพร้าว 12/12/2561 19:15 ขัดข้อง -0.41 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.KKD.01 คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุขุมวิท 77 12/12/2561 16:05 ขัดข้อง -0.42 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SSN.09 คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.เอกมัย 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.43 - - ปกติ 1.94 2.00
WL.KKS.04 คลองผดุงกรุงเกษม ส.กรุงเกษม 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.44 -0.06 - ปกติ 1.98 1.98
WL.BNA.02 คลองบางนา ค.บางนา ถ.สุขุมวิท 12/12/2561 20:10 ขัดข้อง -0.45 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SSB.02 คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ ซ.สมคิด 12/12/2561 16:35 ขัดข้อง -0.46 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.LPN.01 คลองเลนเปน ส.คลองเลนเปน 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.46 0.36 - ปกติ 1.98 1.98
WL.KDN.01 คลองด่าน ปตร.คลองด่าน 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.47 0.17 - ปกติ 1.98 1.98
WL.CKS.01 คลองเจ้าคุณสิงห์ ส.เจ้าคุณสิงห์ 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.49 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.KJG.01 คลองจิก ค.จิก ถ.หัวหมาก 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.49 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.HKG.01 คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ. ประชาสงเคราะห์ 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.52 - - ปกติ 0.00 0.00
WL.YPN.02 คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน ถ.ลาดพร้าว 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.53 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SKG.01 คลองสะแกงาม ค.สะแกงาม ถ.กาญจนาภิเษก 11/12/2561 14:25 ขัดข้อง -0.53 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.HKG.02 คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ. เทียมร่วมมิตร 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.56 - - ปกติ 0.30 0.30
WL.YSN.02 คลองยี่สุ่น ค.คลองยี่สุ่น 12/12/2561 19:10 ขัดข้อง -0.57 - - ปกติ 1.84 1.93
WL.WSI.01 คลองวัดไทร ส.คลองวัดไทร 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.59 0.17 - ปกติ 1.98 1.98
WL.TNG.01 คลองตาหนัง ค.ตาหนัง ถ.ลาดพร้าว 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.59 - - ปกติ 0.30 0.30
WL.BMK.01 คลองบางมะเขือ ค.บางมะเขือ ถ.สุขุมวิท 71 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.63 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.WTN.02 คูน้ำวัฒนา คูน้ำวัฒนา รร.วัฒนาวิทยาลัย 12/12/2561 19:05 ขัดข้อง -0.64 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SSN.03 คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.พระราม 6 10/11/2561 06:45 ขัดข้อง -0.64 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.CNS.04 คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.สาทรใต้ 15/11/2561 20:45 ขัดข้อง -0.65 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.PPA.02 คลองพลับพลา ค.พลับพลา ศูนย์แพทย์พัฒนา 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.66 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.BNJ.03 คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 93 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.69 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.KJK.02 คลองเจ็ก ค.เจ็ก ถ.สุขุมวิท60/1 12/12/2561 21:30 ขัดข้อง -0.70 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.BNJ.01 คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ส.สูบน้ำบางนางจีน 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.73 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.FTM.01 คลองโบสถ์แม่พระ ค.โบสถ์แม่พระ ถ.ดินแดง 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.74 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.KSI.02 คลองสี่ ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.75 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.KJK.01 คลองเจ็ก ส.คลองเจ็ก 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.81 0.29 - ปกติ 1.98 1.98
WL.BNJ.02 คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 66/1 12/12/2561 18:25 ขัดข้อง -0.85 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.PSI.01 คลองแสนแสบ ค.พร้อมศรี2 ถ.สุขุมวิท49/13 12/12/2561 20:05 ขัดข้อง -0.89 - - ปกติ 0.00 0.00
WL.LCL.02 คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่าซ.นวมินทร์ 86 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.92 - - ปกติ 0.50 0.50
WL.BNJ.04 คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ถ.สุขุมวิท 101/1 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.93 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.KPG.01 คลองเป้ง ค.เป้ง เอกมัย 23 12/12/2561 22:00 ขัดข้อง -0.95 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.KJT.01 คลองจิต ค.จิตซ.ลาดพร้าว 122 12/12/2561 15:25 ขัดข้อง -0.96 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.BJK.01 คลองบางจาก ส.บางจาก 13/12/2561 06:00 ปกติ -0.96 0.27 - ปกติ 1.98 1.98
WL.BOA.02 คลองบางอ้อ ค.บางอ้อ สุขุมวิท 64 04/12/2561 13:15 ขัดข้อง -1.00 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.BOA.01 คลองบางอ้อ ส.คลองบางอ้อ 13/12/2561 06:00 ปกติ -1.01 0.40 - ปกติ 1.98 1.98
WL.CNS.03 คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ 13/12/2561 06:00 ปกติ -1.06 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SWU.01 คลองแสนแสบ คูน้ำ มศว. 12/12/2561 23:05 ขัดข้อง -1.07 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.KTY.01 คลองเตย ส.คลองเตย 13/12/2561 06:00 ปกติ -1.13 0.27 - ปกติ 1.98 1.98
WL.YPN.01 คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน แฮปปี้แลนด์ 13/12/2561 06:00 ปกติ -1.20 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.LYW.02 คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.วิภาวดีรังสิต 44 13/12/2561 06:00 ปกติ -1.22 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.STR.01 คลองสาทร ส.สาทร 13/12/2561 06:00 ปกติ -1.22 0.02 0.00 ปกติ 1.98 1.98
WL.CNS.01 คลองช่องนนทรี ส.ช่องนนทรี 13/12/2561 06:00 ปกติ -1.26 0.26 - ปกติ 1.98 1.98
WL.LSM.01 คลองหลอด 3 ค.หลอด 3 บางนา ตราด 13/12/2561 06:00 ปกติ -1.42 - - ปกติ -0.20 -0.20
WL.LYW.01 คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.รัชดาภิเษก 13/12/2561 06:00 ปกติ -1.45 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.ORC.01 คลองอรชร ปตร.อรชร 13/12/2561 06:00 ปกติ -1.56 -0.03 - ปกติ 1.85 1.97
WL.LSG.01 คลองหลอด 2 ค.หลอด 2 ถ.บางนา ตราด 13/12/2561 06:00 ปกติ -1.64 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.TSK.01 คูน้ำต่อศักดิ์ คูน้ำต่อศักดิ์ ซ.ทองหล่อ 25 12/12/2561 21:55 ขัดข้อง -1.80 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.VPV.01 คูน้ำวิภาวดี ส.รัชดา-วิภาวดี 13/12/2561 06:00 ปกติ -1.94 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.NBN.01 คลองหนองบอน ส.บึงหนองบอน 13/12/2561 06:00 ปกติ -2.21 -0.32 - ปกติ 1.98 1.98
WL.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี ส.คลองพระยาราชมนตรี 13/12/2561 06:00 ปกติ -5.03 0.47 - ปกติ 1.98 1.98