ระดับน้ำในคลอง
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ ระดับน้ำด้านใน (ม. รทก.) ระดับน้ำด้านนอก (ม. รทก.) ระดับน้ำแม่น้ำ (ม. รทก.) เตือนภัยน้ำท่วมตลิ่ง ตลิ่งซ้าย (ม. รทก.) ตลิ่งขวา (ม. รทก.) ดูข้อมูล
WL.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ปคร.ขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ 16/06/2562 03:30 ปกติ 2.99 0.65 - วิกฤติ 1.98 1.98
WL.IDE.01 บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย 19/03/2561 12:45 ขัดข้อง 2.21 - - วิกฤติ 1.00 1.00
WL.KNB.01 คลองหนองบอน ค.หนองบอน อ่อนนุช 66 ซอย 13 15/06/2562 22:35 ขัดข้อง 1.71 - - เตือนภัย 2.00 2.00
WL.KJA.01 คลองกะจะ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 16/06/2562 03:30 ปกติ 1.36 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.KBU.01 คลองบัว ปคร.คลองบัว-ทางรถไฟ 16/06/2562 03:30 ปกติ 1.16 0.65 - ปกติ 1.98 1.98
WL.BBR.02 คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.สิรินธร 16/06/2562 03:20 ขัดข้อง 1.10 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.KPM.06 คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-สน.ดอนเมือง 16/06/2562 03:30 ปกติ 1.04 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.LCL.01 คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่า 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.80 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.KNK.01 คลองคูนากิม ค.คูนากิม ถ.ประชาอุทิศ 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.80 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.SSG.01 คลองสิบสอง ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.77 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.LOA.01 คลองลางอ้อ-ลางแก้ว ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.พหลโยธิน 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.76 - - ปกติ 1.50 1.50
WL.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา ปากคลองตลาด 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.74 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.PLK.01 คลองพิทยาลงกรณ์ ค.พิทยาฯ-รร.พิทยาลงกรณ์ 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.73 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.MSW.01 คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-สวนแดน 2 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.72 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.KKO.01 คลองเก้า ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.71 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SKT.01 คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ถ.นาคนิวาส 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.70 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.BWK.02 คลองบางแวก ค.บางแวก-พุทธฯฑลสาย 1 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.68 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.KPM.05 คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.สรงประภา 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.68 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.PSR.03 คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.จตุโชติ 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.66 - - ปกติ 1.50 1.50
WL.WKT.01 คลองวัดไก่เตี้ย ค.วัดไก่เตี้ย ส.คลองวัดไก่เตี้ย 15/06/2562 05:10 ขัดข้อง 0.65 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.BTL.01 คลองบางตลาด ค.บางตลาด ท่าทราย 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.64 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.MSW.03 คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-ถ.พุทธฯสาย 2 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.62 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.BPM.01 คลองบางพรม ค.บางพรม-ชักพระ 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.62 - - ปกติ 1.87 2.00
WL.BCN.02 คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-ค.ราชมนตรี 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.56 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.BKY.01 คลองบางกอกใหญ่ ส.บางกอกใหญ่ 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.56 0.82 - ปกติ 1.98 1.98
WL.PSR.04 คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ คู้บอน 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.56 - - ปกติ 1.60 1.60
WL.BBR.01 คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.บรมราชชนนี 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.56 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.BCN.03 คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-พุทธฯสาย 2 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.55 - - ปกติ 1.62 1.62
WL.BPM.02 คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.ฉิมพลี 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.54 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.JRN.01 คลองแจงร้อน ส.คลองแจงร้อน 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.54 0.84 - ปกติ 2.00 1.98
WL.BPU.01 สถานตากอากาศบางปู บางปู 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.54 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.KJU.01 คลองขุนจันทร์ ค.ขุนจันทร์ถ.ฉิมพลี 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.53 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.TWW.01 คลองทวีวัฒนา ปตร.ทวีวัฒนา 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.52 0.49 - ปกติ 1.98 1.98
WL.BPM.03 คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.กาญจนาฯ 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.52 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.BPM.04 คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.พุทธฯสาย 3 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.52 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.BWK.03 คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.ทวีวัฒนา 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.51 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.BCN.01 คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-ถ.กาญจนาฯ 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.51 - - ปกติ 2.11 1.26
WL.KBU.02 คลองบัว ค.บัว ถ. พูทธมณฑลสาย 1 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.51 - - ปกติ 1.40 1.40
WL.WLS.01 คลองวัดหลักสี่ ค.วัดหลักสี่ ถ.วิภาวดีรังสิต 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.51 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.TWW.02 คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.บรมราชชนนี 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.50 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.KKY.01 คลองควาย ค.คลองควาย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.50 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.SBR.02 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ค.บางขุนศรีบุรีรักษ์ ถ.บรมราชชนนี 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.50 - - ปกติ 1.10 1.10
WL.MSW.02 คลองมหาสวัสดิ์ คลองมหาสวัสดิ์ วัดปุรณาวาส 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.50 - - ปกติ 1.50 1.50
WL.KPM.04 คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ค.บางตลาด 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.50 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.KKY.02 คลองควาย ค.ควาย ถ.บรมราชชนนี 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.49 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.KLD.02 คลองหลอด ค.หลอด ถ.ราชดำเนินใน 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.48 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.KSO.01 คลองซอย ค.ซอย ถ.บรมราชชนนี 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.48 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.TWW.04 คลองทวีวัฒนา ค.ทวีฯ-บางเชือกหนัง 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.48 - - ปกติ 1.83 1.90
WL.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ ปตร.พระยาสุเรนทร์ 15/06/2562 20:50 ขัดข้อง 0.48 0.53 - ปกติ 1.98 1.98
WL.KSO.02 คลองซอย ค.ซอย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.47 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.RKC.01 คลองข้างศูนย์ราชการ ค.ข้างศูนย์ราชการ 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.46 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.BWK.01 คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.บางกอกใหญ่ 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.46 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.KLD.01 คลองหลอด ค.หลอด ส.สูบน้ำปากคลองตลาด 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.45 - - ปกติ 1.80 1.80
WL.SDN.01 คลองสวนแดง ค.สวนแดน ถ.ชัยพฤกษ์ 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.44 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.BYK.01 คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ถ.จรัญสนิทวงศ์ 16/06/2562 00:50 ขัดข้อง 0.40 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.BKA.04 คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.วิภาวดีฯ 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.40 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.BJK.03 คลองบางจาก ค.บางจาก-ค.บางหว้า 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.40 - - ปกติ 1.32 1.07
WL.BJK.04 คลองบางจาก ค.บางจาก-พุทธฯสาย 2 16/06/2562 03:25 ปกติ 0.40 - - ปกติ 1.59 1.75
WL.PSC.01 คลองภาษีเจริญ ส.ภาษีเจริญ 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.39 0.18 - ปกติ 1.98 1.98
WL.SNO.01 คลองเสือน้อย ค.เสือน้อย ถ. สุคนธสวัสดิ์ 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.38 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.PSC.03 คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ราชมนตรี 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.36 - - ปกติ 1.87 1.98
WL.KMN.01 คลองมอญ ส.คลองมอญ 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.36 0.77 - ปกติ 1.98 1.98
WL.BBU.01 คลองบางบัว ค.บางบัว 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.36 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SST.01 คลองสองสายใต้ ปตร.ค.สองสายใต้ 15/06/2562 20:50 ขัดข้อง 0.35 0.52 - ปกติ 1.98 1.98
WL.BJK.02 คลองบางจาก ค.บางจาก ซ.เพชรเกษม 68 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.35 - - ปกติ 1.20 1.20
WL.BKY.02 คลองบางกอกใหญ่ ค.บางกอกใหญ่-ค.มอญ 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.34 - - ปกติ 1.80 1.90
WL.LPT.01 คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ถ. สังฆสันติสุข 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.34 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.RSK.01 คลองราษฎร์สมัคคี ค.ราษฎร์สามัคคี ถ.เพชรเกษม 63 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.33 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.YPE.01 คลองยายเพียร ค.ยายเพียร ถ.เพชรเกษม 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.32 - - ปกติ 0.75 0.75
WL.PSR.06 คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ บางชัน 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.30 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.KSG.01 คลองสอง คลองสอง 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.30 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.BSU.03 คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.พระราม 6 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.30 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.CPA.01 คลองชักพระ ส.ชักพระ 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.30 0.35 - ปกติ 1.98 1.98
WL.SNC.02 คลองสนามชัย ค.สนามชัย-บางขุนเทียน 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.29 - - ปกติ 1.87 1.98
WL.PSC.02 คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ วัดรางบัว 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.28 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.LPW.03 คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-เสนานิคม 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.27 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.TWW.05 คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา-ภาษีฯ 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.26 - - ปกติ 1.85 2.00
WL.PSC.04 คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ค.มหาศร 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.26 - - ปกติ 1.83 1.90
WL.RJK.01 คลองรางจาก ปตร.รางจาก-ประชาอุทิศ 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.24 0.20 - ปกติ 2.00 1.98
WL.DKN.01 คลองดาวคะนอง ส.ดาวคะนอง 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.24 0.81 - ปกติ 1.99 1.99
WL.LPW.02 คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-วัดลาดพร้าว 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.23 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.BSU.06 คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ-รัชดาฯ 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.22 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.KJA.02 คลองกะจะ ค.กะจะ ตอนคลองจิก 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.22 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.LPI.02 คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ29 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.22 - - ปกติ 1.80 1.80
WL.TTN.01 คลองลาดโตนด ค.ลาดโตนด ปตร คลองลาดโตนด 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.22 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.BTY.01 คลองบางเตย ค.บางเตย ถ.นวมินทร์ 66/3 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.20 - - ปกติ 1.80 1.80
WL.BKG.01 คลองบึงขวาง ปตร.บึงขวาง 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.19 0.78 - ปกติ 1.98 1.98
WL.KPM.03 คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-วัดเทวฯ 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.18 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.SNC.01 คลองสนามชัย ส.สนามชัย 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.18 0.64 - ปกติ 1.98 1.98
WL.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.13 0.37 - ปกติ 1.98 1.98
WL.BKA.03 คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.ประชาชื่น 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.12 - - ปกติ 0.90 1.60
WL.SSB.06 คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เจ้าคุณสิงห์ 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.12 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.LPI.01 คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ซ.ลาดปลาเค้า 63 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.09 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.SSB.11 คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.06 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.BKL.01 คลองบางโคลัด ค.บางโคลัด ถ.บางบอน 1 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.04 - - ปกติ 1.40 1.40
WL.BPN.02 คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 2 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.03 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.KJN.01 คลองจั่น ค.จั่น ถ.ลาดพร้าว 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.03 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.SWA.01 คลองสามวา ปตร.สามวา 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.02 0.43 - ปกติ 1.98 1.98
WL.LPT.02 คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 54 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.02 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.BKB.01 คลองบางกระบือ ค.บางกระบือ ถ.สามเสน 06/06/2562 22:45 ขัดข้อง 0.01 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.KPM.02 คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.รัชดาภิเษก 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.00 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.SSB.12 คลองแสนแสบ ปตร.แสนแสบ-ถ.สังฆสันติสุข 16/06/2562 03:30 ปกติ 0.00 -0.11 - ปกติ 1.98 1.98
WL.KKD.01 คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุขุมวิท 77 15/06/2562 16:50 ขัดข้อง 0.00 - - ปกติ 0.90 0.90
WL.KJN.02 คลองจั่น ค.จั่น ถ.โยธินพัฒนา 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.01 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.SSN.01 คลองสามเสน ส.สามเสน 15/06/2562 22:50 ขัดข้อง -0.01 0.44 - ปกติ 1.98 1.98
WL.BYI.01 คลองบึงใหญ่ ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.02 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.LPC.01 คลองลำผักชี ค.ลำผักชี-รร.ลำผักชี 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.06 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SSB.10 คลองแสนแสบ ปตร.ค.แสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.06 0.04 - ปกติ 1.98 1.98
WL.KSI.01 คลองสี่ ค.สี่ ถ.สุวินทวงศ์ 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.06 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.SRE.01 คลองสำเหร่ ส.สำเหร่ 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.07 0.76 - ปกติ 1.98 1.98
WL.BBN.03 คลองบางบอน ค.บางบอน-ค.สะแกงาม 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.08 - - ปกติ 1.84 1.93
WL.TWW.03 คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.เพชรเกษม 16/06/2562 02:25 ขัดข้อง -0.08 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.LBK.01 คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.รามคำแหง 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.10 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.PSR.05 คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ปัญญาอินทรา 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.10 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.STN.01 คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.รามคำแหง 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.13 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.BSK.01 คลองบางไส้ไก่ ส.คลองบางไส้ไก่ 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.15 0.79 - ปกติ 1.98 1.98
WL.KPM.01 คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-อุโมงค์ 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.15 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.KSM.02 คลองสาม ค.สาม มอเตอร์เวย์ 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.15 - - ปกติ 1.40 1.40
WL.SCO.01 คลองศาลเจ้า ค.ศาลเจ้า ถ.สวนผัก 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.16 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.PWT.06 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.17 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.PSR.02 คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.หนองระแหง 08/05/2562 20:10 ขัดข้อง -0.17 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.STN.02 คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นน่น ซ.ร่มเกล้า 20 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.17 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.TPK.01 คลองตาพุก ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.18 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.LPG.03 คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง 14/06/2562 06:10 ขัดข้อง -0.20 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.BBN.02 คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.กาญจนาภิเษก 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.20 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.LPT.04 คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.เชื่อมสัมพันธ์ 25 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.20 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.PWT.05 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-เขตลาดกระบัง 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.22 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.LPG.02 คลองหลวงแพ่ง ปตร.ค.หลวงแพ่ง 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.23 -0.45 - ปกติ 1.98 1.98
WL.BSU.04 คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ-พหลฯ 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.23 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.BYK.02 คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ส.สูบน้ำคลองบางยี่ขัน 15/06/2562 15:50 ขัดข้อง -0.23 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.LBK.03 คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ซ.กาญจนาภิเษก 24 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.23 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SSB.09 คลองแสนแสบ ปตร.แสนแสบ-บางชัน 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.24 0.00 - ปกติ 1.98 1.98
WL.TPK.03 คลองตาพุก ค.ตาพุก คลองทับช้างบน 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.25 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.KSM.01 คลองสาม ค.สาม ร่มเกล้า 17 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.25 - - ปกติ 1.50 1.50
WL.PWT.04 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ประเวศฯ-ลาดกระบัง 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.28 -0.23 - ปกติ 1.98 1.98
WL.STN.03 คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.29 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร.ลาดพร้าว 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.30 -0.12 - ปกติ 1.98 1.98
WL.LBK.02 คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.เคหะร่มเกล้า 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.31 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.CBJ.01 คลองชวดบางจาก ค.ชวดบางจาก ถ.ประชาอุทิศ 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.33 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.SSB.05 คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ รามคำแหง 9 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.34 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.TPK.02 คลองตาพุก ค.ตาพุก ถ.ลาดกระบัง 15/06/2562 16:45 ขัดข้อง -0.34 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.SSB.08 คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เสรีไทย 24 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.34 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.BPN.01 คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 1 15/06/2562 17:45 ขัดข้อง -0.36 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.LPW.04 คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว ถ.ประชาอุทิศ 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.37 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.WTK.01 คลองวัดตึก ค.วัดตึก ถ.ลาดพร้าว 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.38 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.LPG.01 คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง รร.ผลลีรุ่งเรือง 15/06/2562 18:50 ขัดข้อง -0.38 - - ปกติ 3.30 3.30
WL.RMT.02 คลองพระยาราชมนตรี ค.ราชมนตรี-พระราม 2 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.40 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.BSU.02 คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ-ถ.พระราม 5 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.41 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.BKA.02 คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.กรุงเทพ-นนท์ 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.42 - - ปกติ 0.95 1.00
WL.BBN.01 คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.บางขุนเทียน 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.42 - - ปกติ 1.60 1.60
WL.CYI.01 คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 ซอย 13 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.44 - - ปกติ 0.60 0.60
WL.SSB.07 คลองแสนแสบ ค.เแสนแสบ-เขตบางกะปิ 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.44 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.BSU.05 คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.วิภาวดีฯ 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.45 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.SSB.01 คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-โบ๊เบ๊ 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.46 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.TUT.01 คลองตาอูฐ ส.คลองตาอูฐ 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.47 0.63 - ปกติ 1.98 1.98
WL.CKS.02 คลองเจ้าคุณสิงห์ ค.เจ้าคุณสิงห์ ถ.ลาดพร้าว 16/06/2562 00:35 ขัดข้อง -0.48 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.YPN.02 คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน ถ.ลาดพร้าว 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.48 - - ปกติ 0.70 0.70
WL.SBT.01 คลองสี่บาท ส.คลองสี่บาท 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.49 0.18 - ปกติ 2.00 1.98
WL.KKS.04 คลองผดุงกรุงเกษม ส.กรุงเกษม 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.50 0.77 - ปกติ 1.98 1.98
WL.HMK.01 คลองหัวหมาก ค.หัวหมาก ถ.ศรีนครินทร์ 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.50 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.SKT.02 คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ปตร คลองทรงกระเทียม 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.50 - - ปกติ 0.80 0.80
WL.KKS.01 คลองผดุงกรุงเกษม ส.เทเวศร์ 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.51 0.75 - ปกติ 1.98 1.98
WL.KKD.03 คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.ศรีนครินทร์ 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.52 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.CTC.01 คลองชวดตาเชียง ค.ชวดตาเชียง ส.สูบน้ำคลองชวดตาเชียง 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.53 - - ปกติ 0.90 0.90
WL.BSU.01 คลองบางซื่อ ส.บางซื่อ 15/06/2562 23:00 ขัดข้อง -0.53 0.45 - ปกติ 1.98 1.98
WL.LPW.05 คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.54 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.SSN.02 คลองสามเสน ค.สามเสน-พระราม 5 16/06/2562 03:25 ปกติ -0.54 - - ปกติ 1.94 2.00
WL.TNG.01 คลองตาหนัง ค.ตาหนัง ถ.ลาดพร้าว 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.54 - - ปกติ 0.30 0.30
WL.BLP.02 คลองบางลำพู ค.บางลำพู สะพานผ่านฟ้า 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.54 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.KKS.02 คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.55 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.SSN.04 คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.พหลฯ 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.55 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.LPN.01 คลองเลนเปน ส.คลองเลนเปน 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.55 0.54 - ปกติ 1.98 1.98
WL.RHN.01 คลองระหาญ ส.คลองระหาญ 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.56 0.63 - ปกติ 1.98 1.98
WL.SSB.03 คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-อโศก 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.56 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.SRG.01 คลองสำโรง ส.คลองสำโรง 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.56 0.70 - ปกติ 1.98 1.98
WL.SSB.04 คลองแสนแสบ ส.แสนแสบ-คลองตัน 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.56 -99.00 - ปกติ 1.98 1.98
WL.SSN.08 คลองสามเสน ส.สามเสน-ศูนย์วิจัย 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.57 -0.72 - ปกติ 1.98 1.98
WL.KNB.02 คลองหนองบอน ค.หนองบอน ถ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.57 - - ปกติ 1.50 1.50
WL.NSG.01 คลองนาซอง ค.นาซอง ถ.ประชาสุข 14/06/2562 22:10 ขัดข้อง -0.57 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.CYI.02 คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.58 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.SSN.03 คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.พระราม 6 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.58 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.BPA.01 คลองบ้านป่า ค.บ้านป่า ถ. พัฒนาการ 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.59 - - ปกติ 0.70 0.70
WL.PWT.03 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ประเวศฯ-วัดกระทุ่มฯ 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.60 -0.31 - ปกติ 1.98 1.98
WL.LPT.03 คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 8 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.61 - - ปกติ 0.50 0.50
WL.KKS.03 คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม หัวลำโพง 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.61 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.PWT.01 คลองพระโขนง ค.ประเวศ ซ.อ่อนนุช 17 16/06/2562 00:25 ขัดข้อง -0.62 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.PYW.01 คลองพญาเวิก ค.พญาเวิก ปตร คลองพญาเวิก 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.62 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.BLY.01 คลองบ้านหลาย ค.บ้านหลาย ซ.พึงมี 50 15/06/2562 16:50 ขัดข้อง -0.62 - - ปกติ 0.60 0.60
WL.PWT.02 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.62 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.NKW.01 คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว-รัชดาฯ 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.63 - - ปกติ 1.90 2.00
WL.LCL.02 คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่าซ.นวมินทร์ 86 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.63 - - ปกติ 0.50 0.50
WL.KTK.03 คลองขรัวตาแก่น ค.ขรัวตาแก่นซ.สะพานขวา 15/06/2562 15:45 ขัดข้อง -0.63 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.KLA.01 คลองลาว ค.ลาว ถ.พัฒนาการ 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.64 - - ปกติ 1.26 1.26
WL.SPP.01 บ่อสูบน้ำสะพานพรหม บ่อสูบน้ำสะพานพรหม 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.66 - - ปกติ 0.60 0.60
WL.KDN.01 คลองด่าน ปตร.คลองด่าน 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.67 0.82 - ปกติ 1.98 1.98
WL.SSN.05 คลองสามเสน ค.สามเสน-อนุสาวรีย์ชัยฯ 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.68 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.TUT.02 คลองตาอูฐ ค.ตาอูฐ ถ.พิงคนคร 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.68 - - ปกติ 0.80 0.80
WL.SSB.02 คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ ซ.สมคิด 10/06/2562 12:45 ขัดข้อง -0.69 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.TCG.01 คลองตาช้าง ค.ตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์ 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.72 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.KKD.02 คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุภาพงษ์1 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.73 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.WSI.01 คลองวัดไทร ส.คลองวัดไทร 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.73 0.75 - ปกติ 1.98 1.98
WL.PKN.01 คลองพระโขนง ส.พระโขนง 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.73 0.88 - ปกติ 1.98 1.98
WL.KLT.01 คลองตัน คลองตัน-ทางด่วน 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.73 - - ปกติ 1.91 2.00
WL.SSN.09 คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.เอกมัย 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.74 - - ปกติ 1.94 2.00
WL.BNA.03 คลองบางนา ค.บางนา-ถ.ศรีนครินทร์ 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.74 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.KSK.01 คลองขุนสกล ค.ขุนสกล ซ.ศรีนครินทร์36 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.74 - - ปกติ 0.90 0.90
WL.HKG.02 คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ. เทียมร่วมมิตร 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.76 - - ปกติ 0.30 0.30
WL.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี ส.คลองพระยาราชมนตรี 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.77 0.65 - ปกติ 1.98 1.98
WL.FTM.01 คลองโบสถ์แม่พระ ค.โบสถ์แม่พระ ถ.ดินแดง 07/04/2562 03:00 ขัดข้อง -0.78 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.SLL.01 คลองศาลาลอย ค.ศาลาลอย ถ.อ่อนนุช 61 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.82 - - ปกติ 0.50 0.50
WL.SKG.01 คลองสะแกงาม ค.สะแกงาม ถ.กาญจนาภิเษก 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.84 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.BNA.02 คลองบางนา ค.บางนา ถ.สุขุมวิท 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.86 - - ปกติ 2.00 2.00
WL.SSN.07 คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.อโศก 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.86 - - ปกติ 0.60 0.60
WL.KJK.02 คลองเจ็ก ค.เจ็ก ถ.สุขุมวิท60/1 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.87 - - ปกติ 0.00 0.00
WL.BNJ.03 คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 93 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.89 - - ปกติ 0.00 0.00
WL.KJG.01 คลองจิก ค.จิก ถ.หัวหมาก 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.89 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.MID.01 คูน้ำกรมสารวัตรทหาร คูน้ำกรมสารวัตรทหาร 15/06/2562 15:10 ขัดข้อง -0.93 - - ปกติ 0.40 0.40
WL.PPA.02 คลองพลับพลา ค.พลับพลา ศูนย์แพทย์พัฒนา 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.95 - - ปกติ 0.40 0.40
WL.BNJ.01 คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ส.สูบน้ำบางนางจีน 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.95 - - ปกติ 0.70 0.70
WL.BNA.01 คลองบางนา ส.คลองบางนา 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.95 0.86 - ปกติ 1.98 1.98
WL.CNS.02 คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 15/06/2562 19:55 ขัดข้อง -0.96 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.KSI.02 คลองสี่ ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.97 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.CKS.01 คลองเจ้าคุณสิงห์ ส.เจ้าคุณสิงห์ 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.97 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.KJK.01 คลองเจ็ก ส.คลองเจ็ก 16/06/2562 03:30 ปกติ -0.98 0.74 - ปกติ 1.98 1.98
WL.HKG.01 คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ. ประชาสงเคราะห์ 15/06/2562 20:50 ขัดข้อง -0.99 - - ปกติ 0.00 0.00
WL.BNJ.02 คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 66/1 16/06/2562 03:30 ปกติ -1.02 - - ปกติ 0.00 0.00
WL.CNS.03 คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ 16/06/2562 03:30 ปกติ -1.05 - - ปกติ 1.00 1.00
WL.BNJ.04 คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ถ.สุขุมวิท 101/1 16/06/2562 03:30 ปกติ -1.06 - - ปกติ 0.00 0.00
WL.SWU.01 คลองแสนแสบ คูน้ำ มศว. 15/06/2562 22:35 ขัดข้อง -1.07 - - ปกติ 0.40 0.40
WL.BOA.02 คลองบางอ้อ ค.บางอ้อ สุขุมวิท 64 15/05/2562 11:35 ขัดข้อง -1.07 - - ปกติ 0.00 0.00
WL.WTN.02 คูน้ำวัฒนา คูน้ำวัฒนา รร.วัฒนาวิทยาลัย 13/06/2562 06:40 ขัดข้อง -1.08 - - ปกติ 0.20 0.20
WL.STR.01 คลองสาทร ส.สาทร 16/06/2562 03:30 ปกติ -1.09 0.75 0.75 ปกติ 1.98 1.98
WL.CNS.04 คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.สาทรใต้ 11/06/2562 10:40 ขัดข้อง -1.10 - - ปกติ 0.70 0.70
WL.LSM.01 คลองหลอด 3 ค.หลอด 3 บางนา ตราด 16/06/2562 03:30 ปกติ -1.11 - - ปกติ -0.20 -0.20
WL.CNS.01 คลองช่องนนทรี ส.ช่องนนทรี 16/06/2562 03:30 ปกติ -1.11 0.74 - ปกติ 1.98 1.98
WL.BKA.01 คลองบางเขนใหม่ ส.บางเขนใหม่ 16/06/2562 03:30 ปกติ -1.12 0.74 - ปกติ 1.98 1.98
WL.YPN.01 คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน แฮปปี้แลนด์ 16/06/2562 03:30 ปกติ -1.15 - - ปกติ 0.00 0.00
WL.NKW.02 คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว ซ.ลาดพร้าว 41 16/06/2562 03:30 ปกติ -1.16 - - ปกติ 0.60 0.60
WL.BMK.01 คลองบางมะเขือ ค.บางมะเขือ ถ.สุขุมวิท 71 16/06/2562 03:30 ปกติ -1.17 - - ปกติ 0.00 0.00
WL.LYW.02 คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.วิภาวดีรังสิต 44 16/06/2562 03:30 ปกติ -1.17 - - ปกติ 0.50 0.50
WL.KJT.01 คลองจิต ค.จิตซ.ลาดพร้าว 122 16/06/2562 03:30 ปกติ -1.19 - - ปกติ 0.75 0.75
WL.ORC.01 คลองอรชร ปตร.อรชร 16/06/2562 03:30 ปกติ -1.22 -0.49 - ปกติ 1.85 1.97
WL.STR.02 คลองสาทร ค.สาทร ถ.พระรามที่4 16/06/2562 03:30 ปกติ -1.25 - - ปกติ 0.70 0.70
WL.BJK.01 คลองบางจาก ส.บางจาก 16/06/2562 03:30 ปกติ -1.26 0.70 - ปกติ 1.98 1.98
WL.SSN.06 คลองสามเสน ค.สามเสน-ดินแดง 16/06/2562 03:30 ปกติ -1.27 - - ปกติ 1.94 2.00
WL.YSN.02 คลองยี่สุ่น ค.คลองยี่สุ่น 16/06/2562 03:30 ปกติ -1.34 - - ปกติ 1.84 1.93
WL.LYW.01 คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.รัชดาภิเษก 16/06/2562 03:30 ปกติ -1.35 - - ปกติ 1.50 1.50
WL.LSG.01 คลองหลอด 2 ค.หลอด 2 ถ.บางนา ตราด 16/06/2562 03:30 ปกติ -1.44 - - ปกติ 0.30 0.30
WL.PSI.01 คลองแสนแสบ ค.พร้อมศรี2 ถ.สุขุมวิท49/13 16/06/2562 03:30 ปกติ -1.46 - - ปกติ 0.00 0.00
WL.KTY.01 คลองเตย ส.คลองเตย 16/06/2562 03:30 ปกติ -1.50 0.70 - ปกติ 1.98 1.98
WL.TSK.01 คูน้ำต่อศักดิ์ คูน้ำต่อศักดิ์ ซ.ทองหล่อ 25 16/06/2562 03:30 ปกติ -1.82 - - ปกติ 0.00 0.00
WL.KPG.01 คลองเป้ง ค.เป้ง เอกมัย 23 16/06/2562 03:30 ปกติ -1.86 - - ปกติ 0.00 0.00
WL.VPV.01 คูน้ำวิภาวดี ส.รัชดา-วิภาวดี 16/06/2562 03:30 ปกติ -2.66 - - ปกติ 1.85 1.97
WL.NBN.01 คลองหนองบอน ส.บึงหนองบอน 16/06/2562 03:30 ปกติ -4.28 -0.55 - ปกติ 1.98 1.98
WL.BOA.01 คลองบางอ้อ ส.คลองบางอ้อ 16/06/2562 03:30 ปกติ -99.00 0.79 - ปกติ 1.98 1.98