สรุปข้อมูลระดับน้ำ

เขต คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) ระดับน้ำแม่น้ำ (ม.รทก.) เตือนภัยน้ำท่วมตลิ่ง ข้อมูล
บางกะปิ คลองกะจะ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.33 - - ปกติ
บางกะปิ คลองกะจะ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 ซ.57 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.10 - - ปกติ
หนองจอก คลองเก้า ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ 06/10/2565 18:30 ปกติ 1.70 - - วิกฤติ
บางซื่อ คลองขรัวตาแก่น ค.ขรัวตาแก่น ซ.สะพานขวา 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.69 - - ปกติ
หลักสี่ คลองข้างศูนย์ราชการ ค.ข้างศูนย์ราชการ 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.24 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองขุนจันทร์ ค.ขุนจันทร์ ถ.ฉิมพลี 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.01 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ค.บางขุนศรีบุรีรักษ์ ถ.บรมราชชนนี 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.69 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ปตร.คลองขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.86 1.58 - ปกติ
สวนหลวง คลองขุนสกล ค.ขุนสกล ซ.ศรีนครินทร์ 36 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.07 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองควาย ค.ควาย ถ.บรมราชชนนี 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.67 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองควาย ค.ควาย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.67 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองคูนากิม ค.คูนากิม ถ.ประชาอุทิศ 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.06 - - ปกติ
ประเวศ คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.ศรีนครินทร์ 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.41 - - ปกติ
สวนหลวง คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุขุมวิท 77 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.14 - - ปกติ
พระโขนง คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุภาพงษ์ 1 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.98 - - ปกติ
บางกะปิ คลองจั่น ค.จั่น ถ.โยธินพัฒนา 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.32 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองจั่น ค.จั่น ถ.ลาดพร้าว 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.37 - - ปกติ
บางกะปิ คลองจิก ค.จิก ถ.หัวหมาก 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.01 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองจิต ค.จิต ซ.ลาดพร้าว 122 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.05 - - ปกติ
พระโขนง คลองเจ็ก ค.เจ็ก ถ.สุขุมวิท 60/1 06/10/2565 18:25 ปกติ -1.16 - - ปกติ
พระโขนง คลองเจ็ก ส.คลองเจ็ก 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.21 1.66 - ปกติ
วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ ค.เจ้าคุณสิงห์ ถ.ลาดพร้าว 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.94 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ ส.คลองเจ้าคุณสิงห์ 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.43 - - ปกติ
ราษฎร์บูรณะ คลองแจงร้อน ส.คลองแจงร้อน 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.10 1.83 - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดบางจาก ค.ชวดบางจาก ถ.ประชาอุทิศ 06/10/2565 18:25 ปกติ -0.81 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ คลองลาดพร้าว 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.61 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 06/10/2565 18:25 ปกติ -0.83 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 ซ.13 06/10/2565 18:25 ปกติ -0.68 - - ปกติ
สาทร คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.92 - - ปกติ
บางรัก คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.75 - - ปกติ
สาทร คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.สาทรใต้ 27/08/2564 11:30 ขัดข้อง 1.52 - - วิกฤติ
ยานนาวา คลองช่องนนทรี ส.ช่องนนทรี 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.72 1.75 - ปกติ
บางกอกน้อย คลองชักพระ ส.คลองชักพระ 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.45 1.94 - วิกฤติ
ทวีวัฒนา คลองซอย ค.ซอย ถ.บรมราชชนนี 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.69 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองซอย ค.ซอย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.86 - - ปกติ
ราษฎร์บูรณะ คลองดาวคะนอง ส.คลองดาวคะนอง 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.14 1.92 - ปกติ
สวนหลวง คลองตัน ค.ตัน-ทางด่วน 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.72 - - ปกติ
ประเวศ คลองตาช้าง ค.ตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์ 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.09 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองตาพุก ค.ตาพุก ค.ทับช้างบน 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.19 - - ปกติ
ประเวศ คลองตาพุก ค.ตาพุก ถ.ลาดกระบัง 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.38 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองตาพุก ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.53 - - เตือนภัย
บางกะปิ คลองตาหนัง ค.ตาหนัง ถ.ลาดพร้าว 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.15 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองตาอูฐ ค.ตาอูฐ ถ.พิงคนคร 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.98 - - ปกติ
หลักสี่ คลองตาอูฐ ส.คลองตาอูฐ 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.45 0.65 - เตือนภัย
คลองเตย คลองเตย ส.คลองเตย 11/02/2565 14:30 ขัดข้อง -1.45 0.34 - ปกติ
ลาดพร้าว คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ถ.นาคนิวาส 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.71 - - ปกติ
บางกะปิ คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ปตร.คลองทรงกระเทียม 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.72 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.บรมราชชนนี 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.70 - - ปกติ
บางแค คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.เพชรเกษม 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.68 - - เตือนภัย
บางแค คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา-ภาษีฯ 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.71 - - วิกฤติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ค.ทวีฯ-บางเชือกหนัง 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.70 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ปตร.คลองทวีวัฒนา 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.72 1.42 - วิกฤติ
ดินแดง คลองนาซอง ค.นาซอง ถ.ประชาสุข 06/10/2565 18:25 ปกติ -0.73 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว ซ.ลาดพร้าว 41 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.12 - - ปกติ
จตุจักร คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว-รัชดาฯ 08/09/2564 09:15 ขัดข้อง -0.96 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบัว ค.บัว ถ.พุทธมณฑลสาย 1 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.56 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบัว ปตร.คลองบัว ทางรถไฟ 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.61 2.10 - วิกฤติ
ดุสิต คลองบางกระบือ ค.บางกระบือ ถ.สามเสน 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.68 - - ปกติ
ธนบุรี คลองบางกอกใหญ่ ส.คลองบางกอกใหญ่ 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.27 2.11 - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขน ค.บางเขน ถ.กรุงเทพ-นนท์ 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.13 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขน ค.บางเขน ถ.ประชาชื่น 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.00 - - ปกติ
หลักสี่ คลองบางเขน ค.บางเขน ถ.วิภาวดีฯ 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.13 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขนใหม่ ส.คลองบางเขนใหม่ 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.47 2.45 - ปกติ
บางบอน คลองบางโคลัด ค.บางโคลัด ถ.บางบอน 1 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.53 - - ปกติ
บางแค คลองบางจาก ค.บางจาก ซ.เพชรเกษม 68 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.56 - - ปกติ
บางแค คลองบางจาก ค.บางจาก ถ.พุทธฯสาย 2 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.67 - - เตือนภัย
ภาษีเจริญ คลองบางจาก ค.บางจาก-ค.บางหว้า 06/10/2565 18:25 ปกติ 0.54 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางจาก ส.คลองบางจาก 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.05 1.72 - ปกติ
บางแค คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง ถ.กาญจนาฯ 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.63 - - เตือนภัย
บางแค คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง ถ.พุทธฯสาย 2 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.68 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-ถ.พุทธมณฑลสาย 1 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.41 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-วัดปากน้ำฝั่งใต้ 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.37 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.พระราม 6 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.14 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.พหลฯ 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.22 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.รัชดาฯ 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.27 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.วิภาวดีฯ 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.29 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางซื่อ ค.เปรมฯ ถ.พระราม 5 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.99 - - ปกติ
ดุสิต คลองบางซื่อ ส.คลองบางซื่อ 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.20 2.30 - ปกติ
หลักสี่ คลองบางตลาด ค.บางตลาด-ท่าทราย 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.70 - - เตือนภัย
บึงกุ่ม คลองบางเตย ค.บางเตย ถ.นวมินทร์ 66/3 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.15 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ค.บางนา ซ.บางนา-ตราด 56 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.02 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ค.บางนา ถ.ศรีนครินทร์ 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.10 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ค.บางนา ถ.สุขุมวิท 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.35 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ส.คลองบางนา 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.06 1.74 - ปกติ
บางนา คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 66/1 06/10/2565 18:30 ปกติ -2.15 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 93 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.04 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ถ.สุขุมวิท 101/1 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.53 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ส.สูบน้ำบางนางจีน 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.08 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.กาญจนาภิเษก 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.38 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.บางขุนเทียน 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.27 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน-ค.สะแกงาม 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.66 - - วิกฤติ
บางเขน คลองบางบัว ค.บางบัว 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.34 - - ปกติ
บางกอกน้อย คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.บรมราชชนนี 06/10/2565 18:25 ปกติ -0.21 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.สิรินธร 06/10/2565 18:25 ปกติ -0.19 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองบางพรม ค.บางพรม ถ.กาญจนาฯ 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.66 - - เตือนภัย
ตลิ่งชัน คลองบางพรม ค.บางพรม ถ.ฉิมพลี 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.58 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองบางพรม ค.บางพรม ถ.พุทธฯสาย 3 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.59 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบางพรม ค.บางพรม-ค.ชักพระ 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.52 - - ปกติ
บางบอน คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 1 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.00 - - ปกติ
บางบอน คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 2 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.59 - - ปกติ
วัฒนา คลองบางมะเขือ ค.บางมะเขือ ถ.สุขุมวิท 71 06/10/2565 18:25 ปกติ -1.55 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ถ.จรัญสนิทวงศ์ 06/10/2565 18:25 ปกติ -0.07 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ส.คลองบางยี่ขัน 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.14 - - ปกติ
พระนคร คลองบางลำพู ค.บางลำพู สะพานผ่านฟ้า 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.76 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางแวก ค.บางแวก ถ.พุทธฯฑลสาย 1 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.63 - - เตือนภัย
หนองแขม คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.ทวีวัฒนา 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.72 - - เตือนภัย
ภาษีเจริญ คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.บางกอกใหญ่ 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.46 - - ปกติ
คลองสาน คลองบางไส้ไก่ ส.คลองบางไส้ไก่ 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.96 1.93 - ปกติ
พระโขนง คลองบางอ้อ ค.บางอ้อ ซ.สุขุมวิท 64 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.23 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางอ้อ ส.คลองบางอ้อ 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.13 1.71 - ปกติ
สวนหลวง คลองบ้านป่า ค.บ้านป่า ถ.พัฒนาการ 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.52 - - ปกติ
พระโขนง คลองบ้านหลาย ค.บ้านหลาย ถ.สุขุมวิท 77 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.89 - - ปกติ
มีนบุรี คลองบึงขวาง ปตร.คลองบึงขวาง 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.41 0.66 - เตือนภัย
มีนบุรี คลองบึงใหญ่ ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.90 - - วิกฤติ
ดินแดง คลองโบสถ์แม่พระ ค.โบสถ์แม่พระ ถ.ดินแดง 06/10/2565 18:25 ปกติ -0.76 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.64 - - วิกฤติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-รพ.ลาดกระบัง 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.47 - - เตือนภัย
สวนหลวง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.07 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.คลองประเวศฯ-ลาดกระบัง 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.26 0.45 - เตือนภัย
ประเวศ คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.คลองประเวศฯ-วัดกระทุ่มฯ 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.06 0.11 - ปกติ
วัฒนา คลองเป้ง ค.เป้ง ซ.เอกมัย 23 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.67 - - ปกติ
จตุจักร คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.รัชดาภิเษก 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.39 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.สรงประภา 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.75 - - เตือนภัย
หลักสี่ คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร-ค.บางตลาด 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.51 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร-ค.บ้านใหม่ 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.74 - - ปกติ
จตุจักร คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-วัดเทวฯ 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.03 - - ปกติ
บางซื่อ คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-อุโมงค์ 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.76 - - ปกติ
ดุสิต คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.76 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม หัวลำโพง 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.86 - - ปกติ
บางรัก คลองผดุงกรุงเกษม ส.กรุงเกษม 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.94 0.93 - ปกติ
พระนคร คลองผดุงกรุงเกษม ส.เทเวศร์ 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.79 2.18 - ปกติ
จตุจักร คลองพญาเวิก ค.พญาเวิก ปตร.คลองพญาเวิก 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.72 - - ปกติ
วัฒนา คลองพร้อมศรี2 ค.พร้อมศรี 2 ถ.สุขุมวิท 49/13 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.43 - - ปกติ
สวนหลวง คลองพระโขนง ค.ประเวศ ซ.อ่อนนุช 17 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.58 - - ปกติ
คลองเตย คลองพระโขนง ส.พระโขนง 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.76 1.83 - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพระยาราชมนตรี ค.ราชมนตรี-พระราม 2 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.19 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพระยาราชมนตรี ส.คลองพระยาราชมนตรี 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.67 1.07 - เตือนภัย
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.จตุโชติ 06/10/2565 18:30 ปกติ 1.10 - - เตือนภัย
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.หนองระแหง 06/10/2565 18:30 ปกติ 1.13 - - เตือนภัย
มีนบุรี คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ บางชัน 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.69 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ปัญญาอินทรา 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.55 - - ปกติ
สายไหม คลองพระยาสุเรนทร์ ปตร.คลองพระยาสุเรนทร์ 06/10/2565 18:30 ปกติ 1.16 1.54 - เตือนภัย
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ปตร.พระยาสุเรนทร์ ตอนคู้บอน 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.58 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ วัดรางบัว 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.57 - - ปกติ
หนองแขม คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ค.มหาศร 22/09/2563 11:15 ขัดข้อง 0.27 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ราชมนตรี 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.56 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ส.คลองภาษีเจริญ 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.34 0.20 - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์ วัดปุรณาวาส 06/10/2565 18:30 ปกติ 1.43 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-ถ.พุทธฯสาย 2 06/10/2565 18:30 ปกติ 2.08 - - วิกฤติ
ตลิ่งชัน คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-สวนแดน 2 06/10/2565 18:30 ปกติ 2.24 - - วิกฤติ
บางกอกน้อย คลองมอญ ส.คลองมอญ 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.28 2.20 - ปกติ
บางกะปิ คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน ถ.ลาดพร้าว 06/10/2565 18:25 ปกติ -1.08 - - ปกติ
บางกะปิ คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน แฮปปี้แลนด์ 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.91 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองยายเพียร ค.ยายเพียร ถ.เพชรเกษม 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.54 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองยายสุ่น ค.คลองยายสุ่น ถ.รัชดาภิเษก 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.25 - - ปกติ
ทุ่งครุ คลองรางจาก ปตร.คลองรางจาก-ประชาอุทิศ 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.25 0.25 - ปกติ
บางแค คลองราษฎร์สมัคคี ค.ราษฎร์สามัคคี ถ.เพชรเกษม 63 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.58 - - ปกติ
บางเขน คลองลางอ้อ-ลางแก้ว ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.พหลโยธิน 06/10/2565 18:25 ปกติ 0.46 - - ปกติ
หลักสี่ คลองลาดโตนด ค.ลาดโตนด ปตร.คลองลาดโตนด 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.04 - - ปกติ
สะพานสูง คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ซ.กาญจนาภิเษก 24 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.20 - - ปกติ
สะพานสูง คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.เคหะร่มเกล้า 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.07 - - ปกติ
มีนบุรี คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.รามคำแหง 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.29 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว ถ.ประชาอุทิศ 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.57 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.62 - - ปกติ
จตุจักร คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-วัดลาดพร้าว 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.10 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-เสนานิคม 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.22 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองลาดพร้าว ปตร.คลองลาดพร้าว 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.33 -0.31 - ปกติ
จตุจักร คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.รัชดาภิเษก 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.54 - - ปกติ
จตุจักร คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.วิภาวดีรังสิต 44 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.17 - - ปกติ
สวนหลวง คลองลาว ค.ลาว ถ.พัฒนาการ 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.25 - - ปกติ
คันนายาว คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่า ซ.นวมินทร์ 86 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.19 - - ปกติ
คันนายาว คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่า ถ.นวมินทร์ 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.38 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 54 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.64 - - เตือนภัย
ลาดกระบัง คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 8 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.55 - - เตือนภัย
หนองจอก คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.เชื่อมสัมพันธ์ 25 06/10/2565 18:15 ขัดข้อง 0.91 - - วิกฤติ
หนองจอก คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ถ.สังฆสันติสุข 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.98 - - เตือนภัย
หนองจอก คลองลำผักชี ค.ลำผักชี รร.ลำผักชี 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.83 - - วิกฤติ
บางขุนเทียน คลองเลนเปน ส.คลองเลนเปน 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.95 1.11 - เตือนภัย
ตลิ่งชัน คลองวัดไก่เตี้ย ค.วัดไก่เตี้ย ส.คลองวัดไก่เตี้ย 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.42 - - ปกติ
ยานนาวา คลองวัดด่าน ปตร.คลองวัดด่าน 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.51 1.82 - ปกติ
วังทองหลาง คลองวัดตึก ค.วัดตึก ถ.ลาดพร้าว 06/10/2565 18:25 ปกติ -0.91 - - ปกติ
บางคอแหลม คลองวัดไทร ส.คลองวัดไทร 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.62 1.82 - ปกติ
หลักสี่ คลองวัดหลักสี่ ค.วัดหลักสี่ ถ.วิภาวดีรังสิต 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.54 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองศาลเจ้า ค.ศาลเจ้า ถ.สวนผัก 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.05 - - ปกติ
ประเวศ คลองศาลาลอย ค.ศาลาลอย ถ.อ่อนนุช 61 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.12 - - ปกติ
จอมทอง คลองสนามชัย ค.สนามชัย-บางขุนเทียน 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.36 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสนามชัย ส.คลองสนามชัย 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.48 1.12 - เตือนภัย
ตลิ่งชัน คลองสวนแดง ค.สวนแดน ถ.ชัยพฤกษ์ 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.34 - - ปกติ
บางเขน คลองสอง ค.สอง 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.76 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นน่น ซ.ร่มเกล้า 20 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.28 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.35 - - เตือนภัย
มีนบุรี คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.รามคำแหง 06/10/2565 18:25 ปกติ 0.33 - - ปกติ
สายไหม คลองสองสายใต้ ปตร.คลองสองสายใต้ 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.79 1.50 - เตือนภัย
บางขุนเทียน คลองสะแกงาม ค.สะแกงาม ถ.กาญจนาภิเษก 06/10/2565 18:25 ปกติ -0.62 - - ปกติ
สาทร คลองสาทร ค.สาทร ถ.พระรามที่ 4 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.86 - - ปกติ
บางรัก คลองสาทร ส.คลองสาทร 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.46 1.42 1.96 ปกติ
ลาดกระบัง คลองสาม ค.สาม มอเตอร์เวย์ 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.54 - - เตือนภัย
ลาดกระบัง คลองสาม ค.สาม ร่มเกล้า 17 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.51 - - ปกติ
คลองสามวา คลองสามวา ปตร.คลองสามวา 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.48 1.22 - เตือนภัย
ห้วยขวาง คลองสามเสน ค.สามเสน คลองชวดใหญ่ 06/10/2565 09:25 ขัดข้อง -0.88 - - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.พระราม 5 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.31 - - ปกติ
พญาไท คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.พระราม 6 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.37 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.อโศก 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.21 - - ปกติ
ดินแดง คลองสามเสน ค.สามเสน-ดินแดง 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.46 - - ปกติ
ราชเทวี คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.พหลฯ 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.36 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.เอกมัย 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.97 - - ปกติ
ราชเทวี คลองสามเสน ค.สามเสน-รพ.พระมงกุฎฯ 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.19 - - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ส.คลองสามเสน 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.33 2.26 - ปกติ
ห้วยขวาง คลองสามเสน ส.สามเสน-ค.แสนแสบ 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.90 -0.62 - ปกติ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ คลองสำโรง ส.คลองสำโรง 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.23 2.07 - วิกฤติ
ธนบุรี คลองสำเหร่ ส.คลองสำเหร่ 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.37 1.88 - ปกติ
หนองจอก คลองสิบสอง ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ 06/10/2565 18:30 ปกติ 1.60 - - เตือนภัย
หนองจอก คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม 06/10/2565 18:30 ปกติ 1.09 1.68 - เตือนภัย
ลาดกระบัง คลองสี่ ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.62 - - วิกฤติ
มีนบุรี คลองสี่ ค.สี่ ถ.สุวินทวงศ์ 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.74 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสี่บาท ส.คลองสี่บาท 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.19 0.33 - ปกติ
ลาดพร้าว คลองเสือน้อย ค.เสือน้อย ถ.สุคนธสวัสดิ์ 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.03 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ ซ.สมคิด 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.77 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ รามคำแหง 9 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.69 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เจ้าคุณสิงห์ 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.38 - - ปกติ
ป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-โบ๊เบ๊ 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.74 - - ปกติ
หนองจอก คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ 06/10/2565 18:30 ปกติ 1.01 - - วิกฤติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-สนข.บางกะปิ 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.13 - - ปกติ
บึงกุ่ม คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เสรีไทย 24 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.03 - - ปกติ
ราชเทวี คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-อโศก 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.69 - - ปกติ
มีนบุรี คลองแสนแสบ ปตร.คลองแสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.44 0.95 - วิกฤติ
คันนายาว คลองแสนแสบ ปตร.คลองแสนแสบ-บางชัน 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.22 0.34 - ปกติ
หนองจอก คลองแสนแสบ ส.คลองแสนแสบ หนองจอก 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.93 1.46 - วิกฤติ
วัฒนา คลองแสนแสบ ส.แสนแสบ-คลองตัน 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.69 -0.66 - ปกติ
ประเวศ คลองหนองบอน ค.หนองบอน ถ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.09 - - ปกติ
สวนหลวง คลองหนองบอน ค.หนองบอน อ่อนนุช 66 ซ.13 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.23 - - ปกติ
ประเวศ คลองหนองบอน ส.บึงหนองบอน 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.09 -99.00 - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง รร.ผลลีรุ่งเรือง 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.61 - - เตือนภัย
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.69 - - เตือนภัย
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ปตร.คลองหลวงแพ่ง 06/10/2565 18:30 ปกติ 0.67 1.37 - วิกฤติ
พระนคร คลองหลอด ค.หลอด ถ.ราชดำเนินใน 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.14 - - ปกติ
พระนคร คลองหลอด ค.หลอด ส.ปากคลองตลาด 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.16 - - ปกติ
บางนา คลองหลอด 2 ค.หลอด 2 ถ.บางนา ตราด 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.40 - - ปกติ
บางนา คลองหลอด 3 ค.หลอด 3 บางนา ตราด 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.74 - - ปกติ
บางเขน คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ ซ.ลาดปลาเค้า 63 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.43 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ29 06/10/2565 18:30 ปกติ 1.31 - - วิกฤติ
ห้วยขวาง คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ.เทียมร่วมมิตร 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.75 - - ปกติ
ดินแดง คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ.ประชาสงเคราะห์ 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.86 - - ปกติ
สวนหลวง คลองหัวหมาก ค.หัวหมาก ถ.ศรีนครินทร์ 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.16 - - เตือนภัย
ปทุมวัน คลองอรชร ส.คลองอรชร 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.38 -0.77 - ปกติ
วัฒนา คูน้ำ มศว. คูน้ำ มศว. 06/10/2565 18:25 ปกติ -1.60 - - ปกติ
ราชเทวี คูน้ำกรมสารวัตรทหาร คูน้ำกรมสารวัตรทหาร 06/10/2565 18:25 ปกติ -0.91 - - ปกติ
วัฒนา คูน้ำต่อศักดิ์ คูน้ำต่อศักดิ์ ซ.ทองหล่อ 25 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.85 - - ปกติ
วัฒนา คูน้ำวัฒนา คูน้ำวัฒนา รร.วัฒนาวิทยาลัย 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.03 - - ปกติ
จตุจักร คูน้ำวิภาวดี ส.รัชดา-วิภาวดี 06/10/2565 18:30 ปกติ -2.30 - - ปกติ
พญาไท บ่อสูบน้ำสะพานพรหม บ่อสูบน้ำสะพานพรหม 06/10/2565 18:30 ปกติ -1.47 - - ปกติ
ราชเทวี บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย 06/10/2565 18:30 ปกติ -0.76 - - ปกติ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ สถานตากอากาศบางปู บางปู 06/10/2565 18:30 ปกติ 1.30 - - ปกติ