สรุปข้อมูลระดับน้ำ

เขต คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) ระดับน้ำแม่น้ำ (ม.รทก.) เตือนภัยน้ำท่วมตลิ่ง ข้อมูล
บางกะปิ คลองกะจะ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.74 - - ปกติ
บางกะปิ คลองกะจะ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 ซ.57 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.77 - - ปกติ
หนองจอก คลองเก้า ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.09 - - ปกติ
บางซื่อ คลองขรัวตาแก่น ค.ขรัวตาแก่น ซ.สะพานขวา 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.41 - - ปกติ
หลักสี่ คลองข้างศูนย์ราชการ ค.ข้างศูนย์ราชการ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.85 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองขุนจันทร์ ค.ขุนจันทร์ ถ.ฉิมพลี 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.63 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ค.บางขุนศรีบุรีรักษ์ ถ.บรมราชชนนี 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.42 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ปตร.คลองขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.59 0.72 - ปกติ
สวนหลวง คลองขุนสกล ค.ขุนสกล ซ.ศรีนครินทร์ 36 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.71 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองควาย ค.ควาย ถ.บรมราชชนนี 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.40 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองควาย ค.ควาย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.42 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองคูนากิม ค.คูนากิม ถ.ประชาอุทิศ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.22 - - ปกติ
ประเวศ คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.ศรีนครินทร์ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.27 - - ปกติ
สวนหลวง คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุขุมวิท 77 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.63 - - ปกติ
พระโขนง คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุภาพงษ์ 1 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.65 - - ปกติ
บางกะปิ คลองจั่น ค.จั่น ถ.โยธินพัฒนา 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.62 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองจั่น ค.จั่น ถ.ลาดพร้าว 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.67 - - ปกติ
บางกะปิ คลองจิก ค.จิก ถ.หัวหมาก 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.68 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองจิต ค.จิต ซ.ลาดพร้าว 122 27/03/2566 14:00 ปกติ -1.05 - - ปกติ
พระโขนง คลองเจ็ก ค.เจ็ก ถ.สุขุมวิท 60/1 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.85 - - ปกติ
พระโขนง คลองเจ็ก ส.คลองเจ็ก 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.90 -0.89 - ปกติ
วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ ค.เจ้าคุณสิงห์ ถ.ลาดพร้าว 27/03/2566 14:00 ปกติ -1.10 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ ส.คลองเจ้าคุณสิงห์ 27/03/2566 14:00 ปกติ -1.47 - - ปกติ
ราษฎร์บูรณะ คลองแจงร้อน ส.คลองแจงร้อน 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.76 -0.65 - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดบางจาก ค.ชวดบางจาก ถ.ประชาอุทิศ 27/03/2566 13:55 ปกติ -0.67 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ คลองลาดพร้าว 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.57 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.63 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 ซ.13 27/03/2566 13:55 ปกติ -0.56 - - ปกติ
สาทร คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.35 - - ปกติ
บางรัก คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 04/03/2566 17:55 ขัดข้อง -0.51 - - ปกติ
ยานนาวา คลองช่องนนทรี ส.ช่องนนทรี 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.59 -0.80 - ปกติ
บางกอกน้อย คลองชักพระ ส.คลองชักพระ 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.09 0.15 - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองซอย ค.ซอย ถ.บรมราชชนนี 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.41 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองซอย ค.ซอย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.63 - - ปกติ
ราษฎร์บูรณะ คลองดาวคะนอง ส.คลองดาวคะนอง 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.55 -0.46 - ปกติ
สวนหลวง คลองตัน ค.ตัน-ทางด่วน 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.72 - - ปกติ
ประเวศ คลองตาช้าง ค.ตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.91 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองตาพุก ค.ตาพุก ค.ทับช้างบน 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.46 - - ปกติ
ประเวศ คลองตาพุก ค.ตาพุก ถ.ลาดกระบัง 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.30 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองตาพุก ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.13 - - ปกติ
บางกะปิ คลองตาหนัง ค.ตาหนัง ถ.ลาดพร้าว 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.92 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองตาอูฐ ค.ตาอูฐ ถ.พิงคนคร 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.81 - - ปกติ
หลักสี่ คลองตาอูฐ ส.คลองตาอูฐ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.78 -0.03 - ปกติ
คลองเตย คลองเตย ส.คลองเตย 11/02/2565 14:30 ขัดข้อง -1.45 0.34 - ปกติ
ลาดพร้าว คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ถ.นาคนิวาส 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.90 - - ปกติ
บางกะปิ คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ปตร.คลองทรงกระเทียม 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.85 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.บรมราชชนนี 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.40 - - ปกติ
บางแค คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.เพชรเกษม 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.16 - - ปกติ
บางแค คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา-ภาษีฯ 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.31 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ค.ทวีฯ-บางเชือกหนัง 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.37 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ปตร.คลองทวีวัฒนา 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.39 0.60 - ปกติ
ดินแดง คลองนาซอง ค.นาซอง ถ.ประชาสุข 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.41 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว ซ.ลาดพร้าว 41 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.91 - - ปกติ
จตุจักร คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว-รัชดาฯ 08/09/2564 09:15 ขัดข้อง -0.96 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบัว ค.บัว ถ.พุทธมณฑลสาย 1 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.33 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบัว ปตร.คลองบัว ทางรถไฟ 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.62 0.52 - ปกติ
ดุสิต คลองบางกระบือ ค.บางกระบือ ถ.สามเสน 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.52 - - ปกติ
ธนบุรี คลองบางกอกใหญ่ ส.คลองบางกอกใหญ่ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.43 -0.29 - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขน ค.บางเขน ถ.กรุงเทพ-นนท์ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.89 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขน ค.บางเขน ถ.ประชาชื่น 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.62 - - ปกติ
หลักสี่ คลองบางเขน ค.บางเขน ถ.วิภาวดีฯ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.36 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขนใหม่ ส.คลองบางเขนใหม่ 27/03/2566 14:00 ปกติ -1.20 -0.08 - ปกติ
บางบอน คลองบางโคลัด ค.บางโคลัด ถ.บางบอน 1 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.18 - - ปกติ
บางแค คลองบางจาก ค.บางจาก ซ.เพชรเกษม 68 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.27 - - ปกติ
บางแค คลองบางจาก ค.บางจาก ถ.พุทธฯสาย 2 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.36 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางจาก ค.บางจาก-ค.บางหว้า 27/03/2566 13:55 ปกติ 0.30 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางจาก ส.คลองบางจาก 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.94 -0.83 - ปกติ
บางแค คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง ถ.กาญจนาฯ 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.39 - - ปกติ
บางแค คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง ถ.พุทธฯสาย 2 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.44 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-ถ.พุทธมณฑลสาย 1 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.19 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-วัดปากน้ำฝั่งใต้ 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.09 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.พระราม 6 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.71 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.พหลฯ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.54 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.รัชดาฯ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.59 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.ลาดพร้าว 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.76 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.วิภาวดีฯ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.42 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางซื่อ ค.เปรมฯ ถ.พระราม 5 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.53 - - ปกติ
ดุสิต คลองบางซื่อ ส.คลองบางซื่อ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.25 -0.11 - ปกติ
หลักสี่ คลองบางตลาด ค.บางตลาด-ท่าทราย 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.04 - - ปกติ
บึงกุ่ม คลองบางเตย ค.บางเตย ถ.นวมินทร์ 66/3 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.44 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ค.บางนา ซ.บางนา-ตราด 56 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.60 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ค.บางนา ถ.ศรีนครินทร์ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.64 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ค.บางนา ถ.สุขุมวิท 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.72 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ส.คลองบางนา 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.75 -0.83 - ปกติ
บางนา คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 66/1 27/03/2566 14:00 ปกติ -1.14 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 93 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.88 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ถ.สุขุมวิท 101/1 27/03/2566 14:00 ปกติ -1.13 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ส.สูบน้ำบางนางจีน 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.92 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.กาญจนาภิเษก 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.01 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.บางขุนเทียน 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.05 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน-ค.สะแกงาม 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.09 - - ปกติ
บางเขน คลองบางบัว ค.บางบัว 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.23 - - ปกติ
บางกอกน้อย คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.บรมราชชนนี 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.02 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.สิรินธร 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.00 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองบางพรม ค.บางพรม ถ.กาญจนาฯ 27/03/2566 13:45 ขัดข้อง 0.41 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบางพรม ค.บางพรม ถ.ฉิมพลี 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.36 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองบางพรม ค.บางพรม ถ.พุทธฯสาย 3 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.29 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบางพรม ค.บางพรม-ค.ชักพระ 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.28 - - ปกติ
บางบอน คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 1 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.02 - - ปกติ
บางบอน คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 2 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.11 - - ปกติ
วัฒนา คลองบางมะเขือ ค.บางมะเขือ ถ.สุขุมวิท 71 27/03/2566 14:00 ปกติ -1.16 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ถ.จรัญสนิทวงศ์ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.01 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ส.คลองบางยี่ขัน 27/03/2566 14:00 ปกติ -2.00 - - ปกติ
พระนคร คลองบางลำพู ค.บางลำพู สะพานผ่านฟ้า 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.45 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางแวก ค.บางแวก ถ.พุทธฯฑลสาย 1 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.44 - - ปกติ
หนองแขม คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.ทวีวัฒนา 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.44 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.บางกอกใหญ่ 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.44 - - ปกติ
คลองสาน คลองบางไส้ไก่ ส.คลองบางไส้ไก่ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.43 -0.49 - ปกติ
พระโขนง คลองบางอ้อ ค.บางอ้อ ซ.สุขุมวิท 64 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.92 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางอ้อ ส.คลองบางอ้อ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.86 -0.59 - ปกติ
สวนหลวง คลองบ้านป่า ค.บ้านป่า ถ.พัฒนาการ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.73 - - ปกติ
พระโขนง คลองบ้านหลาย ค.บ้านหลาย ถ.สุขุมวิท 77 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.62 - - ปกติ
มีนบุรี คลองบึงขวาง ปตร.คลองบึงขวาง 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.40 -0.20 - ปกติ
มีนบุรี คลองบึงใหญ่ ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.24 - - ปกติ
ดินแดง คลองโบสถ์แม่พระ ค.โบสถ์แม่พระ ถ.ดินแดง 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.37 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.08 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-รพ.ลาดกระบัง 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.22 - - ปกติ
สวนหลวง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.62 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.คลองประเวศฯ-ลาดกระบัง 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.48 -0.20 - ปกติ
ประเวศ คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.คลองประเวศฯ-วัดกระทุ่มฯ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.59 -0.45 - ปกติ
วัฒนา คลองเป้ง ค.เป้ง ซ.เอกมัย 23 27/03/2566 14:00 ปกติ -1.37 - - ปกติ
จตุจักร คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.รัชดาภิเษก 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.38 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.สรงประภา 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.43 - - ปกติ
หลักสี่ คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร-ค.บางตลาด 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.11 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร-ค.บ้านใหม่ 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.33 - - ปกติ
จตุจักร คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-วัดเทวฯ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.35 - - ปกติ
บางซื่อ คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-อุโมงค์ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.48 - - ปกติ
ดุสิต คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.37 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม หัวลำโพง 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.42 - - ปกติ
บางรัก คลองผดุงกรุงเกษม ส.กรุงเกษม 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.41 -0.46 - ปกติ
พระนคร คลองผดุงกรุงเกษม ส.เทเวศร์ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.37 -0.27 - ปกติ
จตุจักร คลองพญาเวิก ค.พญาเวิก ปตร.คลองพญาเวิก 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.46 - - ปกติ
วัฒนา คลองพร้อมศรี2 ค.พร้อมศรี 2 ถ.สุขุมวิท 49/13 27/03/2566 14:00 ปกติ -1.15 - - ปกติ
สวนหลวง คลองพระโขนง ค.ประเวศ ซ.อ่อนนุช 17 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.63 - - ปกติ
คลองเตย คลองพระโขนง ส.พระโขนง 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.65 -0.75 - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพระยาราชมนตรี ค.ราชมนตรี-พระราม 2 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.01 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพระยาราชมนตรี ส.คลองพระยาราชมนตรี 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.00 0.56 - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.จตุโชติ 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.33 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.หนองระแหง 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.31 - - ปกติ
มีนบุรี คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ บางชัน 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.06 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ปัญญาอินทรา 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.36 - - ปกติ
สายไหม คลองพระยาสุเรนทร์ ปตร.คลองพระยาสุเรนทร์ 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.24 0.39 - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ปตร.พระยาสุเรนทร์ ตอนคู้บอน 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.32 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพิทยาลงกรณ์ ค.พิทยาฯ-รร.พิทยาลงกรณ์ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.81 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ วัดรางบัว 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.28 - - ปกติ
หนองแขม คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ค.มหาศร 22/09/2563 11:15 ขัดข้อง 0.27 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ราชมนตรี 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.45 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ส.คลองภาษีเจริญ 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.16 0.25 - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์ วัดปุรณาวาส 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.62 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-ถ.พุทธฯสาย 2 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.35 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-สวนแดน 2 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.17 - - ปกติ
บางกอกน้อย คลองมอญ ส.คลองมอญ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.24 -0.23 - ปกติ
บางกะปิ คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน ถ.ลาดพร้าว 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.89 - - ปกติ
บางกะปิ คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน แฮปปี้แลนด์ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.72 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองยายเพียร ค.ยายเพียร ถ.เพชรเกษม 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.24 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองยายสุ่น ค.คลองยายสุ่น ถ.รัชดาภิเษก 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.65 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองระหาญ ส.คลองระหาญ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.34 0.34 - ปกติ
ทุ่งครุ คลองรางจาก ปตร.คลองรางจาก-ประชาอุทิศ 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.26 0.22 - ปกติ
บางแค คลองราษฎร์สมัคคี ค.ราษฎร์สามัคคี ถ.เพชรเกษม 63 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.29 - - ปกติ
บางเขน คลองลางอ้อ-ลางแก้ว ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.พหลโยธิน 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.03 - - ปกติ
หลักสี่ คลองลาดโตนด ค.ลาดโตนด ปตร.คลองลาดโตนด 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.88 - - ปกติ
สะพานสูง คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ซ.กาญจนาภิเษก 24 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.46 - - ปกติ
สะพานสูง คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.เคหะร่มเกล้า 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.62 - - ปกติ
มีนบุรี คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.รามคำแหง 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.42 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว ถ.ประชาอุทิศ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.63 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.64 - - ปกติ
จตุจักร คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-วัดลาดพร้าว 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.45 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-เสนานิคม 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.36 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองลาดพร้าว ปตร.คลองลาดพร้าว 27/03/2566 14:00 ปกติ -99.00 -0.51 - ปกติ
จตุจักร คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.รัชดาภิเษก 27/03/2566 14:00 ปกติ -1.60 - - ปกติ
จตุจักร คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.วิภาวดีรังสิต 44 27/03/2566 14:00 ปกติ -1.31 - - ปกติ
สวนหลวง คลองลาว ค.ลาว ถ.พัฒนาการ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.63 - - ปกติ
คันนายาว คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่า ซ.นวมินทร์ 86 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.32 - - ปกติ
คันนายาว คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่า ถ.นวมินทร์ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.22 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 54 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.32 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 8 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.31 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.เชื่อมสัมพันธ์ 25 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.17 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ถ.สังฆสันติสุข 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.09 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำผักชี ค.ลำผักชี รร.ลำผักชี 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.18 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองเลนเปน ส.คลองเลนเปน 27/03/2566 14:00 ปกติ -1.20 0.42 - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองวัดไก่เตี้ย ค.วัดไก่เตี้ย ส.คลองวัดไก่เตี้ย 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.02 - - ปกติ
ยานนาวา คลองวัดด่าน ปตร.คลองวัดด่าน 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.26 -0.68 - ปกติ
วังทองหลาง คลองวัดตึก ค.วัดตึก ถ.ลาดพร้าว 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.57 - - ปกติ
บางคอแหลม คลองวัดไทร ส.คลองวัดไทร 27/03/2566 14:00 ปกติ -2.09 -0.64 - ปกติ
หลักสี่ คลองวัดหลักสี่ ค.วัดหลักสี่ ถ.วิภาวดีรังสิต 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.48 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองศาลเจ้า ค.ศาลเจ้า ถ.สวนผัก 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.19 - - ปกติ
ประเวศ คลองศาลาลอย ค.ศาลาลอย ถ.อ่อนนุช 61 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.26 - - ปกติ
จอมทอง คลองสนามชัย ค.สนามชัย-บางขุนเทียน 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.01 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสนามชัย ส.คลองสนามชัย 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.07 0.64 - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองสวนแดน ค.สวนแดน ถ.ชัยพฤกษ์ 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.27 - - ปกติ
บางเขน คลองสอง ค.สอง 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.04 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นน่น ซ.ร่มเกล้า 20 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.44 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.36 - - ปกติ
มีนบุรี คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.รามคำแหง 27/03/2566 13:55 ปกติ -0.43 - - ปกติ
สายไหม คลองสองสายใต้ ปตร.คลองสองสายใต้ 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.09 0.37 - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสะแกงาม ค.สะแกงาม ถ.กาญจนาภิเษก 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.27 - - ปกติ
สาทร คลองสาทร ค.สาทร ถ.พระรามที่ 4 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.56 - - ปกติ
บางรัก คลองสาทร ส.คลองสาทร 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.40 -0.48 -0.49 ปกติ
ลาดกระบัง คลองสาม ค.สาม มอเตอร์เวย์ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.15 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสาม ค.สาม ร่มเกล้า 17 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.34 - - ปกติ
คลองสามวา คลองสามวา ปตร.คลองสามวา 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.31 -0.23 - ปกติ
ห้วยขวาง คลองสามเสน ค.สามเสน คลองชวดใหญ่ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.73 - - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.พระราม 5 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.98 - - ปกติ
พญาไท คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.พระราม 6 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.90 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.อโศก 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.62 - - ปกติ
ดินแดง คลองสามเสน ค.สามเสน-ดินแดง 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.68 - - ปกติ
ราชเทวี คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.พหลฯ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.73 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.เอกมัย 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.77 - - ปกติ
ราชเทวี คลองสามเสน ค.สามเสน-รพ.พระมงกุฎฯ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.89 - - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ส.คลองสามเสน 27/03/2566 14:00 ปกติ -1.05 -0.20 - ปกติ
ห้วยขวาง คลองสามเสน ส.สามเสน-ค.แสนแสบ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.72 -0.66 - ปกติ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ คลองสำโรง ส.คลองสำโรง 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.28 -0.57 - ปกติ
ธนบุรี คลองสำเหร่ ส.คลองสำเหร่ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.42 -0.48 - ปกติ
หนองจอก คลองสิบสอง ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.02 - - ปกติ
หนองจอก คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.09 0.69 - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสี่ ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.21 - - ปกติ
มีนบุรี คลองสี่ ค.สี่ ถ.สุวินทวงศ์ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.16 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสี่บาท ส.คลองสี่บาท 27/03/2566 14:00 ปกติ -1.00 -0.03 - ปกติ
ลาดพร้าว คลองเสือน้อย ค.เสือน้อย ถ.สุคนธสวัสดิ์ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.94 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ ซ.สมคิด 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.71 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ รามคำแหง 9 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.68 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เจ้าคุณสิงห์ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.52 - - ปกติ
ป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-โบ๊เบ๊ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.50 - - ปกติ
หนองจอก คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.19 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-สนข.บางกะปิ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.47 - - ปกติ
บึงกุ่ม คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เสรีไทย 24 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.63 - - ปกติ
ราชเทวี คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-อโศก 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.48 - - ปกติ
มีนบุรี คลองแสนแสบ ปตร.คลองแสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.38 -0.19 - ปกติ
คันนายาว คลองแสนแสบ ปตร.คลองแสนแสบ-บางชัน 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.54 -0.36 - ปกติ
หนองจอก คลองแสนแสบ ส.คลองแสนแสบ หนองจอก 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.27 -0.17 - ปกติ
วัฒนา คลองแสนแสบ ส.แสนแสบ-คลองตัน 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.67 -0.65 - ปกติ
ประเวศ คลองหนองบอน ค.หนองบอน ถ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.52 - - ปกติ
สวนหลวง คลองหนองบอน ค.หนองบอน อ่อนนุช 66 ซ.13 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.66 - - ปกติ
ประเวศ คลองหนองบอน ส.บึงหนองบอน 27/03/2566 14:00 ปกติ -2.11 -0.57 - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง รร.ผลลีรุ่งเรือง 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.29 - - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.23 - - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ปตร.คลองหลวงแพ่ง 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.18 -0.14 - ปกติ
พระนคร คลองหลอด ค.หลอด ถ.ราชดำเนินใน 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.15 - - ปกติ
พระนคร คลองหลอด ค.หลอด ส.ปากคลองตลาด 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.13 - - ปกติ
บางนา คลองหลอด 2 ค.หลอด 2 ถ.บางนา ตราด 27/03/2566 14:00 ปกติ -1.05 - - ปกติ
บางนา คลองหลอด 3 ค.หลอด 3 บางนา ตราด 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.61 - - ปกติ
บางเขน คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ ซ.ลาดปลาเค้า 63 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.10 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ29 27/03/2566 14:00 ปกติ 0.08 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ.เทียมร่วมมิตร 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.60 - - ปกติ
ดินแดง คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ.ประชาสงเคราะห์ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.66 - - ปกติ
สวนหลวง คลองหัวหมาก ค.หัวหมาก ถ.ศรีนครินทร์ 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.65 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองอรชร ส.คลองอรชร 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.50 -0.43 - ปกติ
วัฒนา คูน้ำ มศว. คูน้ำ มศว. 27/03/2566 14:00 ปกติ -1.29 - - ปกติ
ราชเทวี คูน้ำกรมสารวัตรทหาร คูน้ำกรมสารวัตรทหาร 27/03/2566 14:00 ปกติ -1.28 - - ปกติ
วัฒนา คูน้ำต่อศักดิ์ คูน้ำต่อศักดิ์ ซ.ทองหล่อ 25 27/03/2566 14:00 ปกติ -1.81 - - ปกติ
วัฒนา คูน้ำวัฒนา คูน้ำวัฒนา รร.วัฒนาวิทยาลัย 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.69 - - ปกติ
จตุจักร คูน้ำวิภาวดี ส.รัชดา-วิภาวดี 27/03/2566 14:00 ปกติ -2.71 - - ปกติ
ราชเทวี บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.46 - - ปกติ
พระนคร แม่น้ำเจ้าพระยา ปากคลองตลาด 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.36 - - ปกติ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ สถานตากอากาศบางปู บางปู 27/03/2566 14:00 ปกติ -0.27 - - ปกติ