สรุปข้อมูลระดับน้ำ

เขต คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) ระดับน้ำแม่น้ำ (ม.รทก.) เตือนภัยน้ำท่วมตลิ่ง ข้อมูล
บางเขน คลองกระเฉด ค.กระเฉด(โรงควบคุมคุณภาพน้ำรามอินทรา) 25/04/2567 01:50 ปกติ -1.63 - - ปกติ
บางกะปิ คลองกะจะ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.57 - - ปกติ
บางกะปิ คลองกะจะ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 ซ.57 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.55 - - ปกติ
หนองจอก คลองเก้า ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ 25/04/2567 01:45 ปกติ -0.54 - - ปกติ
บางซื่อ คลองขรัวตาแก่น ค.ขรัวตาแก่น ซ.สะพานขวา 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.20 - - ปกติ
หลักสี่ คลองข้างศูนย์ราชการ ค.ข้างศูนย์ราชการ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.99 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองขุนจันทร์ ค.ขุนจันทร์ ถ.ฉิมพลี 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.28 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ค.บางขุนศรีบุรีรักษ์ ถ.บรมราชชนนี 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.38 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ปตร.คลองขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.31 0.46 - ปกติ
สวนหลวง คลองขุนสกล ค.ขุนสกล ซ.ศรีนครินทร์ 36 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.54 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองควาย ค.ควาย ถ.บรมราชชนนี 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.31 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองควาย ค.ควาย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.38 - - ปกติ
ประเวศ คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.ศรีนครินทร์ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.04 - - ปกติ
สวนหลวง คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุขุมวิท 77 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.53 - - ปกติ
พระโขนง คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุภาพงษ์ 1 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.55 - - ปกติ
ประเวศ คลองจระเข้ขบ ค.จระเข้ขบ-ถ.สุขาภิบาล2 ซ.2 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.30 - - ปกติ
บางกะปิ คลองจั่น ค.จั่น ถ.โยธินพัฒนา 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.41 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองจั่น ค.จั่น ถ.ลาดพร้าว 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.46 - - ปกติ
บางกะปิ คลองจิก ค.จิก ถ.หัวหมาก 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.54 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองจิต ค.จิต ซ.ลาดพร้าว 122 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.28 - - ปกติ
พระโขนง คลองเจ็ก ค.เจ็ก ถ.สุขุมวิท 60/1 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.61 - - ปกติ
พระโขนง คลองเจ็ก ส.คลองเจ็ก 25/04/2567 01:45 ปกติ -0.41 -0.02 - ปกติ
วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ ค.เจ้าคุณสิงห์ ถ.ลาดพร้าว 25/04/2567 01:50 ปกติ -1.00 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ ส.คลองเจ้าคุณสิงห์ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.97 - - ปกติ
ราษฎร์บูรณะ คลองแจงร้อน ส.คลองแจงร้อน 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.03 0.02 - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดบางจาก ค.ชวดบางจาก ถ.ประชาอุทิศ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.21 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ คลองลาดพร้าว 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.37 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 25/04/2567 01:45 ปกติ -0.34 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 ซ.13 25/04/2567 01:45 ปกติ -0.27 - - ปกติ
สาทร คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.03 - - ปกติ
ยานนาวา คลองช่องนนทรี ส.ช่องนนทรี 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.04 -0.01 - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองชักพระ ส.คลองชักพระ 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.20 0.20 - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองซอย ค.ซอย ถ.บรมราชชนนี 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.33 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองซอย ค.ซอย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.50 - - ปกติ
ราษฎร์บูรณะ คลองดาวคะนอง ส.คลองดาวคะนอง 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.34 0.17 - ปกติ
สวนหลวง คลองตัน ค.ตัน-ทางด่วน 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.42 - - ปกติ
ประเวศ คลองตาช้าง ค.ตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.76 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองตาพุก ค.ตาพุก ค.ทับช้างบน 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.19 - - ปกติ
ประเวศ คลองตาพุก ค.ตาพุก ถ.ลาดกระบัง 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.28 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองตาพุก ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.45 - - ปกติ
บางกะปิ คลองตาหนัง ค.ตาหนัง ถ.ลาดพร้าว 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.62 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองตาอูฐ ค.ตาอูฐ ถ.พิงคนคร 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.83 - - ปกติ
หลักสี่ คลองตาอูฐ ส.คลองตาอูฐ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.81 0.14 - ปกติ
คลองเตย คลองเตย ส.คลองเตย 25/04/2567 01:50 ปกติ -1.19 -0.05 - ปกติ
ลาดพร้าว คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ถ.นาคนิวาส 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.59 - - ปกติ
บางกะปิ คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ปตร.คลองทรงกระเทียม 24/04/2567 23:50 ขัดข้อง -0.86 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.บรมราชชนนี 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.33 - - ปกติ
บางแค คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา-ภาษีฯ 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.26 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ค.ทวีฯ-บางเชือกหนัง 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.22 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ปตร.คลองทวีวัฒนา 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.38 0.39 - ปกติ
ดินแดง คลองนาซอง ค.นาซอง ถ.ประชาสุข 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.50 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว ซ.ลาดพร้าว 41 25/04/2567 01:50 ปกติ -1.34 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบัว ค.บัว ถ.พุทธมณฑลสาย 1 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.31 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบัว ปตร.คลองบัว ทางรถไฟ 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.31 0.29 - ปกติ
ดุสิต คลองบางกระบือ ค.บางกระบือ ถ.สามเสน 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.18 - - ปกติ
ธนบุรี คลองบางกอกใหญ่ ส.คลองบางกอกใหญ่ 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.09 0.11 - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขน ค.บางเขน ถ.กรุงเทพ-นนท์ 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.37 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขน ค.บางเขน ถ.ประชาชื่น 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.09 - - ปกติ
หลักสี่ คลองบางเขน ค.บางเขน ถ.วิภาวดีฯ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.14 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขนใหม่ ส.คลองบางเขนใหม่ 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.12 0.20 - ปกติ
บางบอน คลองบางโคลัด ค.บางโคลัด ถ.บางบอน 1 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.26 - - ปกติ
บางแค คลองบางจาก ค.บางจาก ซ.เพชรเกษม 68 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.24 - - ปกติ
บางแค คลองบางจาก ค.บางจาก ถ.พุทธฯสาย 2 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.27 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางจาก ค.บางจาก-ค.บางหว้า 25/04/2567 01:45 ปกติ 0.28 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางจาก ส.คลองบางจาก 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.47 0.01 - ปกติ
บางแค คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง ถ.กาญจนาฯ 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.39 - - ปกติ
บางแค คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง ถ.พุทธฯสาย 2 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.39 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-ถ.พุทธมณฑลสาย 1 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.15 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-วัดปากน้ำฝั่งใต้ 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.04 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.พระราม 6 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.16 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.พหลฯ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.20 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.รัชดาฯ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.28 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.ลาดพร้าว 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.15 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.วิภาวดีฯ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.17 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางซื่อ ค.เปรมฯ ถ.พระราม 5 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.16 - - ปกติ
ดุสิต คลองบางซื่อ ส.คลองบางซื่อ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.14 0.24 - ปกติ
หลักสี่ คลองบางตลาด ค.บางตลาด-ท่าทราย 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.12 - - ปกติ
บึงกุ่ม คลองบางเตย ค.บางเตย ถ.นวมินทร์ 66/3 25/04/2567 01:45 ปกติ -0.33 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ค.บางนา ซ.บางนา-ตราด 56 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.22 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ค.บางนา ถ.ศรีนครินทร์ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.25 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ค.บางนา ถ.สุขุมวิท 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.27 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ส.คลองบางนา 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.12 0.09 - เตือนภัย
บางนา คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 66/1 25/04/2567 01:50 ปกติ -1.24 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 93 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.89 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ถ.สุขุมวิท 101/1 25/04/2567 01:50 ปกติ -1.17 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ส.สูบน้ำบางนางจีน 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.87 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.กาญจนาภิเษก 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.12 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.บางขุนเทียน 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.25 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน-ค.สะแกงาม 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.03 - - ปกติ
บางเขน คลองบางบัว ค.บางบัว 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.07 - - ปกติ
บางกอกน้อย คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.บรมราชชนนี 24/04/2567 22:30 ขัดข้อง 0.58 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.สิรินธร 25/04/2567 01:45 ปกติ 0.20 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองบางพรม ค.บางพรม ถ.กาญจนาฯ 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.37 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบางพรม ค.บางพรม ถ.ฉิมพลี 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.34 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองบางพรม ค.บางพรม ถ.พุทธฯสาย 3 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.26 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบางพรม ค.บางพรม-ค.ชักพระ 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.33 - - ปกติ
บางบอน คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 1 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.05 - - ปกติ
บางบอน คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 2 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.21 - - ปกติ
วัฒนา คลองบางมะเขือ ค.บางมะเขือ ถ.สุขุมวิท 71 25/04/2567 01:45 ปกติ -0.66 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ถ.จรัญสนิทวงศ์ 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.12 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ส.คลองบางยี่ขัน 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.14 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางแวก ค.บางแวก ถ.พุทธฯฑลสาย 1 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.41 - - ปกติ
หนองแขม คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.ทวีวัฒนา 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.46 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.บางกอกใหญ่ 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.36 - - ปกติ
คลองสาน คลองบางไส้ไก่ ส.คลองบางไส้ไก่ 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.19 -0.22 - ปกติ
พระโขนง คลองบางอ้อ ค.บางอ้อ ซ.สุขุมวิท 64 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.51 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางอ้อ ค.บางอ้อใหญ่ ซ.สุขุมวิท 66/1 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.50 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางอ้อ ส.คลองบางอ้อ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.39 0.12 - ปกติ
พระโขนง คลองบางอ้อน้อย ค.บางอ้อน้อย ซ.สุขุมวิท 64 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.48 - - ปกติ
สวนหลวง คลองบ้านป่า ค.บ้านป่า ถ.พัฒนาการ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.30 - - ปกติ
พระโขนง คลองบ้านหลาย ค.บ้านหลาย ถ.สุขุมวิท 77 25/04/2567 01:50 ปกติ -1.22 - - ปกติ
มีนบุรี คลองบึงขวาง ปตร.คลองบึงขวาง 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.38 -0.52 - ปกติ
มีนบุรี คลองบึงใหญ่ ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.64 - - ปกติ
ดินแดง คลองโบสถ์แม่พระ ค.โบสถ์แม่พระ ถ.ดินแดง 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.75 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.52 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-รพ.ลาดกระบัง 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.57 - - ปกติ
สวนหลวง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.39 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.คลองประเวศฯ-ลาดกระบัง 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.52 -0.55 - ปกติ
ประเวศ คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.คลองประเวศฯ-วัดกระทุ่มฯ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.39 -0.39 - ปกติ
ประเวศ คลองปากน้ำ ค.ปากน้ำ ถ.คู่ขนานกาญจนาภิเษก 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.16 - - ปกติ
วัฒนา คลองเป้ง ค.เป้ง ซ.เอกมัย 23 25/04/2567 01:45 ปกติ -0.45 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.สรงประภา 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.30 - - ปกติ
หลักสี่ คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร-ค.บางตลาด 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.05 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร-ค.บ้านใหม่ 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.14 - - ปกติ
จตุจักร คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-วัดเทวฯ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.13 - - ปกติ
บางซื่อ คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-อุโมงค์ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.10 - - ปกติ
ดุสิต คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.32 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม หัวลำโพง 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.38 - - ปกติ
บางรัก คลองผดุงกรุงเกษม ส.กรุงเกษม 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.34 -99.00 - ปกติ
พระนคร คลองผดุงกรุงเกษม ส.เทเวศร์ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.35 0.04 - ปกติ
จตุจักร คลองพญาเวิก ค.พญาเวิก ปตร.คลองพญาเวิก 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.64 - - ปกติ
วัฒนา คลองพร้อมศรี2 ค.พร้อมศรี 2 ถ.สุขุมวิท 49/13 25/04/2567 01:50 ปกติ -1.20 - - ปกติ
สวนหลวง คลองพระโขนง ค.ประเวศ ซ.อ่อนนุช 17 24/04/2567 21:50 ขัดข้อง -0.33 - - ปกติ
คลองเตย คลองพระโขนง ส.พระโขนง 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.35 -0.02 - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพระยาราชมนตรี ค.ราชมนตรี-พระราม 2 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.26 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพระยาราชมนตรี ส.คลองพระยาราชมนตรี 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.09 0.37 - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.จตุโชติ 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.19 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.หนองระแหง 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.18 - - ปกติ
มีนบุรี คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ บางชัน 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.31 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ปัญญาอินทรา 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.31 - - ปกติ
สายไหม คลองพระยาสุเรนทร์ ปตร.คลองพระยาสุเรนทร์ 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.11 0.18 - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ปตร.พระยาสุเรนทร์ ตอนคู้บอน 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.27 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพิทยาลงกรณ์ ค.พิทยาฯ-รร.พิทยาลงกรณ์ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.23 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ วัดรางบัว 25/04/2567 01:40 ปกติ 0.30 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ราชมนตรี 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.20 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ส.คลองภาษีเจริญ 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.33 0.30 - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์ วัดปุรณาวาส 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.49 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-ถ.พุทธฯสาย 2 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.41 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-สวนแดน 2 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.47 - - ปกติ
บางกอกน้อย คลองมอญ ส.คลองมอญ 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.10 0.13 - ปกติ
บางกะปิ คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน ถ.ลาดพร้าว 24/04/2567 22:35 ขัดข้อง -0.59 - - ปกติ
บางกะปิ คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน แฮปปี้แลนด์ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.51 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองยายเพียร ค.ยายเพียร ถ.เพชรเกษม 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.26 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองยายสุ่น ค.คลองยายสุ่น ถ.รัชดาภิเษก 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.62 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองระหาญ ส.คลองระหาญ 25/04/2567 01:45 ปกติ 0.22 0.29 - ปกติ
ทุ่งครุ คลองรางจาก ปตร.คลองรางจาก-ประชาอุทิศ 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.31 0.31 - ปกติ
บางแค คลองราษฎร์สมัคคี ค.ราษฎร์สามัคคี ถ.เพชรเกษม 63 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.25 - - ปกติ
บางเขน คลองลางอ้อ-ลางแก้ว ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.พหลโยธิน 25/04/2567 01:45 ปกติ -0.04 - - ปกติ
หลักสี่ คลองลาดโตนด ค.ลาดโตนด ปตร.คลองลาดโตนด 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.04 - - ปกติ
สะพานสูง คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ซ.กาญจนาภิเษก 24 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.39 - - ปกติ
สะพานสูง คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.เคหะร่มเกล้า 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.05 - - ปกติ
มีนบุรี คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.รามคำแหง 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.36 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว ถ.ประชาอุทิศ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.30 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.36 - - ปกติ
จตุจักร คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-วัดลาดพร้าว 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.23 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-เสนานิคม 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.15 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองลาดพร้าว ปตร.คลองลาดพร้าว 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.24 -0.28 - ปกติ
จตุจักร คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.รัชดาภิเษก 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.79 - - ปกติ
จตุจักร คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.วิภาวดีรังสิต 44 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.77 - - ปกติ
สวนหลวง คลองลาว ค.ลาว ถ.พัฒนาการ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.37 - - ปกติ
คันนายาว คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่า ซ.นวมินทร์ 86 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.25 - - ปกติ
คันนายาว คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่า ถ.นวมินทร์ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.08 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 54 25/04/2567 01:50 ปกติ -1.10 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 8 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.64 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.เชื่อมสัมพันธ์ 25 24/04/2567 21:20 ขัดข้อง -0.57 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ถ.สังฆสันติสุข 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.49 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำผักชี ค.ลำผักชี รร.ลำผักชี 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.60 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองเลนเปน ส.คลองเลนเปน 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.15 0.34 - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองวัดไก่เตี้ย ค.วัดไก่เตี้ย ส.คลองวัดไก่เตี้ย 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.28 - - ปกติ
ยานนาวา คลองวัดด่าน ปตร.คลองวัดด่าน 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.26 -0.06 - ปกติ
วังทองหลาง คลองวัดตึก ค.วัดตึก ถ.ลาดพร้าว 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.28 - - ปกติ
บางคอแหลม คลองวัดไทร ส.คลองวัดไทร 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.04 -0.01 - ปกติ
หลักสี่ คลองวัดหลักสี่ ค.วัดหลักสี่ ถ.วิภาวดีรังสิต 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.07 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองศาลเจ้า ค.ศาลเจ้า ถ.สวนผัก 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.40 - - ปกติ
ประเวศ คลองศาลาลอย ค.ศาลาลอย ถ.อ่อนนุช 61 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.38 - - ปกติ
จอมทอง คลองสนามชัย ค.สนามชัย-บางขุนเทียน 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.28 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสนามชัย ส.คลองสนามชัย 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.22 0.50 - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองสวนแดน ค.สวนแดน ถ.ชัยพฤกษ์ 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.21 - - ปกติ
บางเขน คลองสอง จุดวัดคลองสอง ตอนถนนพหลโยธิน 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.11 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นน่น ซ.ร่มเกล้า 20 24/04/2567 23:50 ขัดข้อง -0.11 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.38 - - ปกติ
มีนบุรี คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.รามคำแหง 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.67 - - ปกติ
สายไหม คลองสองสายใต้ ปตร.คลองสองสายใต้ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.04 0.25 - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสะแกงาม ค.สะแกงาม ถ.กาญจนาภิเษก 24/04/2567 19:00 ขัดข้อง -0.02 - - ปกติ
สาทร คลองสาทร ค.สาทร ถ.พระรามที่ 4 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.18 - - ปกติ
บางรัก คลองสาทร ส.คลองสาทร 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.03 0.00 -0.01 เตือนภัย
ลาดกระบัง คลองสาม ค.สาม มอเตอร์เวย์ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.48 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสาม ค.สาม ร่มเกล้า 17 24/04/2567 10:45 ขัดข้อง -0.26 - - ปกติ
คลองสามวา คลองสามวา ปตร.คลองสามวา 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.29 -0.12 - ปกติ
ห้วยขวาง คลองสามเสน ค.สามเสน คลองชวดใหญ่ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.27 - - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.พระราม 5 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.76 - - ปกติ
พญาไท คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.พระราม 6 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.79 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.อโศก 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.60 - - ปกติ
ดินแดง คลองสามเสน ค.สามเสน-ดินแดง 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.84 - - ปกติ
ราชเทวี คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.พหลฯ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.73 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.เอกมัย 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.49 - - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ส.คลองสามเสน 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.72 0.13 - ปกติ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ คลองสำโรง ส.คลองสำโรง 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.47 -0.19 - ปกติ
ธนบุรี คลองสำเหร่ ส.คลองสำเหร่ 25/04/2567 01:30 ปกติ -0.06 -0.21 - ปกติ
หนองจอก คลองสิบสอง ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.19 - - ปกติ
หนองจอก คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม 25/04/2567 01:45 ปกติ -0.57 0.51 - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสี่ ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.56 - - ปกติ
มีนบุรี คลองสี่ ค.สี่ ถ.สุวินทวงศ์ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.58 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสี่บาท ส.คลองสี่บาท 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.22 0.26 - ปกติ
ลาดพร้าว คลองเสือน้อย ค.เสือน้อย ถ.สุคนธสวัสดิ์ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.38 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ ซ.สมคิด 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.50 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เจ้าคุณสิงห์ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.24 - - ปกติ
ป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-โบ๊เบ๊ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.42 - - ปกติ
หนองจอก คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.38 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-สนข.บางกะปิ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.32 - - ปกติ
บึงกุ่ม คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เสรีไทย 24 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.36 - - ปกติ
ราชเทวี คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-อโศก 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.18 - - ปกติ
มีนบุรี คลองแสนแสบ ปตร.คลองแสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.43 -0.55 - ปกติ
คันนายาว คลองแสนแสบ ปตร.คลองแสนแสบ-บางชัน 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.41 -0.38 - ปกติ
หนองจอก คลองแสนแสบ ส.คลองแสนแสบ หนองจอก 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.66 -0.38 - ปกติ
วัฒนา คลองแสนแสบ ส.แสนแสบ-คลองตัน 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.37 -0.34 - ปกติ
ประเวศ คลองหนองบอน ค.หนองบอน ถ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.38 - - ปกติ
สวนหลวง คลองหนองบอน ค.หนองบอน อ่อนนุช 66 ซ.13 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.49 - - ปกติ
ประเวศ คลองหนองบอน ส.บึงหนองบอน 25/04/2567 01:50 ปกติ -1.51 -0.47 - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.57 - - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ปตร.คลองหลวงแพ่ง 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.57 -0.37 - ปกติ
พระนคร คลองหลอด ค.หลอด ถ.ราชดำเนินใน 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.16 - - ปกติ
พระนคร คลองหลอด ค.หลอด ส.ปากคลองตลาด 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.15 - - ปกติ
บางนา คลองหลอด 2 ค.หลอด 2 ถ.บางนา ตราด 25/04/2567 01:50 ปกติ -1.07 - - ปกติ
บางนา คลองหลอด 3 ค.หลอด 3 บางนา ตราด 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.20 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ29 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.06 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ.เทียมร่วมมิตร 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.30 - - ปกติ
ดินแดง คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ.ประชาสงเคราะห์ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.63 - - ปกติ
สวนหลวง คลองหัวหมาก ค.หัวหมาก ถ.ศรีนครินทร์ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.41 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองอรชร ส.คลองอรชร 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.30 -0.27 - ปกติ
พระนคร คลองโอ่งอ่าง ค.โอ่งอ่าง ปตร.วัดเทพธิดาราม 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.37 - - ปกติ
ดอนเมือง คูนายกิมสาย 3 ค.คูนายกิมสาย 3 ถ.ประชาอุทิศ 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.11 - - ปกติ
วัฒนา คูน้ำ มศว. คูน้ำ มศว. 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.84 - - ปกติ
วัฒนา คูน้ำต่อศักดิ์ คูน้ำต่อศักดิ์ ซ.ทองหล่อ 25 25/04/2567 01:50 ปกติ -1.82 - - ปกติ
วัฒนา คูน้ำวัฒนา คูน้ำวัฒนา รร.วัฒนาวิทยาลัย 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.48 - - ปกติ
จตุจักร คูน้ำวิภาวดี ส.รัชดา-วิภาวดี 25/04/2567 01:50 ปกติ -0.70 - - ปกติ
สายไหม บ่อสูบน้ำพหลโยธิน 58 คูน้ำแอนเนกซ์ 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.02 - - ปกติ
พระนคร แม่น้ำเจ้าพระยา ปากคลองตลาด 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.08 - - ปกติ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ สถานตากอากาศบางปู บางปู 25/04/2567 01:50 ปกติ 0.30 - - ปกติ