จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ำ
เขต
ข้อมูลระดับน้ำ
รหัสสถานี เขต สถานี วัน-เวลา สถานะ ด้านใน ด้านนอก แม่น้ำ ซ้าย ขวา เตือนภัยด้านใน วิกฤติด้านใน เตือนภัยด้านนอก วิกฤติด้านนอก เตือนภัยแม่น้ำ วิกฤติแม่น้ำ ดูข้อมูล
WL.BBR.01 บางกอกน้อย ค.บางบำหรุ ถ.บรมราชชนนี 24/04/2567 22:30 ขัดข้อง 0.58 - - 1.00 1.00 0.60 0.70 - - - -
WL.MSW.01 ตลิ่งชัน ค.มหาสวัสดิ์-สวนแดน 2 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.51 - - 1.90 2.00 1.80 2.00 - - - -
WL.KSO.02 ทวีวัฒนา ค.ซอย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.50 - - 2.00 2.00 0.90 1.00 - - - -
WL.MSW.02 ทวีวัฒนา ค.มหาสวัสดิ์ วัดปุรณาวาส 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.49 - - 1.50 1.50 1.80 2.00 - - - -
WL.BWK.03 หนองแขม ค.บางแวก-ค.ทวีวัฒนา 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.46 - - 1.91 2.00 0.70 0.80 - - - -
WL.MSW.03 ทวีวัฒนา ค.มหาสวัสดิ์-ถ.พุทธฯสาย 2 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.45 - - 1.90 2.00 1.80 2.00 - - - -
WL.BWK.02 ภาษีเจริญ ค.บางแวก ถ.พุทธฯฑลสาย 1 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.42 - - 1.91 2.00 0.60 0.70 - - - -
WL.BCN.01 บางแค ค.บางเชือกหนัง ถ.กาญจนาฯ 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.39 - - 2.11 1.26 0.60 0.70 - - - -
WL.BCN.03 บางแค ค.บางเชือกหนัง ถ.พุทธฯสาย 2 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.39 - - 1.62 1.62 0.70 1.00 - - - -
WL.BKA.02 บางซื่อ ค.บางเขน ถ.กรุงเทพ-นนท์ 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.38 - - 0.90 0.80 0.70 0.90 - - - -
WL.BWK.01 ภาษีเจริญ ค.บางแวก-ค.บางกอกใหญ่ 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.38 - - 1.90 2.00 0.80 0.90 - - - -
WL.BPM.03 ทวีวัฒนา ค.บางพรม ถ.กาญจนาฯ 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.38 - - 1.91 2.00 0.60 0.70 - - - -
WL.TWW.01 ทวีวัฒนา ปตร.คลองทวีวัฒนา 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.38 0.38 - 2.00 2.25 0.90 1.00 1.20 1.30 - -
WL.SBR.02 ทวีวัฒนา ค.บางขุนศรีบุรีรักษ์ ถ.บรมราชชนนี 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.38 - - 1.10 1.10 0.90 1.00 - - - -
WL.KKY.01 ทวีวัฒนา ค.ควาย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.38 - - 1.00 1.00 0.90 1.00 - - - -
WL.BPM.01 ตลิ่งชัน ค.บางพรม-ค.ชักพระ 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.37 - - 1.87 2.00 0.60 0.70 - - - -
WL.BPM.02 ตลิ่งชัน ค.บางพรม ถ.ฉิมพลี 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.36 - - 1.91 2.00 0.60 0.70 - - - -
WL.DKN.01 ราษฎร์บูรณะ ส.คลองดาวคะนอง 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.35 0.16 - 1.80 2.80 0.70 0.80 2.10 2.30 - -
WL.KBU.01 ตลิ่งชัน ปตร.คลองบัว ทางรถไฟ 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.34 0.33 - 1.98 1.98 0.70 0.80 1.80 2.00 - -
WL.PSC.01 ภาษีเจริญ ส.คลองภาษีเจริญ 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.34 0.32 - 1.20 1.25 0.70 0.80 0.70 0.80 - -
WL.RJK.01 ทุ่งครุ ปตร.คลองรางจาก-ประชาอุทิศ 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.33 0.34 - 2.00 1.98 0.55 0.60 1.00 1.20 - -
WL.KBU.02 ตลิ่งชัน ค.บัว ถ.พุทธมณฑลสาย 1 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.33 - - 1.40 1.40 0.90 1.00 - - - -
WL.TWW.02 ทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.บรมราชชนนี 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.33 - - 1.60 1.70 0.80 0.90 - - - -
WL.KSO.01 ทวีวัฒนา ค.ซอย ถ.บรมราชชนนี 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.32 - - 2.00 2.00 0.80 0.90 - - - -
WL.WKT.01 ตลิ่งชัน ค.วัดไก่เตี้ย ส.คลองวัดไก่เตี้ย 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.32 - - 2.00 2.00 1.65 1.85 - - - -
WL.KKY.02 ทวีวัฒนา ค.ควาย ถ.บรมราชชนนี 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.32 - - 2.00 2.00 0.90 1.00 - - - -
WL.PSC.02 ภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ วัดรางบัว 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.31 - - 1.50 1.50 0.70 0.80 - - - -
WL.SBR.01 ทวีวัฒนา ปตร.คลองขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.31 0.46 - 1.98 1.98 1.80 2.00 1.80 2.00 - -
WL.KPM.05 ดอนเมือง ค.เปรมประชากร ถ.สรงประภา 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.30 - - 0.90 1.75 0.70 0.80 - - - -
WL.SNC.02 จอมทอง ค.สนามชัย-บางขุนเทียน 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.29 - - 1.20 1.00 0.50 0.60 - - - -
WL.BJK.03 ภาษีเจริญ ค.บางจาก-ค.บางหว้า 25/04/2567 01:20 ปกติ 0.29 - - 1.32 1.07 0.60 0.70 - - - -
WL.BJK.04 บางแค ค.บางจาก ถ.พุทธฯสาย 2 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.28 - - 1.59 1.75 0.60 0.70 - - - -
WL.YPE.01 ภาษีเจริญ ค.ยายเพียร ถ.เพชรเกษม 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.27 - - 0.75 0.75 1.65 1.85 - - - -
WL.BKL.01 บางบอน ค.บางโคลัด ถ.บางบอน 1 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.26 - - 1.40 1.40 1.65 1.85 - - - -
WL.RSK.01 บางแค ค.ราษฎร์สามัคคี ถ.เพชรเกษม 63 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.26 - - 1.85 1.97 0.60 0.70 - - - -
WL.TWW.05 บางแค ค.ทวีวัฒนา-ภาษีฯ 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.26 - - 1.20 1.20 0.60 0.70 - - - -
WL.RMT.02 บางขุนเทียน ค.ราชมนตรี-พระราม 2 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.26 - - 1.30 1.30 0.60 0.70 - - - -
WL.CPA.01 ตลิ่งชัน ส.คลองชักพระ 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.25 0.24 - 1.30 2.00 1.60 1.80 1.60 1.80 - -
WL.BPM.04 ทวีวัฒนา ค.บางพรม ถ.พุทธฯสาย 3 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.25 - - 1.91 2.00 0.60 1.00 - - - -
WL.BJK.02 บางแค ค.บางจาก ซ.เพชรเกษม 68 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.25 - - 1.20 1.20 0.70 0.80 - - - -
WL.BBN.01 บางบอน ค.บางบอน ถ.บางขุนเทียน 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.25 - - 1.60 1.60 0.60 0.70 - - - -
WL.BBR.02 บางพลัด ค.บางบำหรุ ถ.สิรินธร 25/04/2567 01:20 ปกติ 0.25 - - 1.00 1.00 0.70 0.80 - - - -
WL.SDN.01 ตลิ่งชัน ค.สวนแดน ถ.ชัยพฤกษ์ 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.22 - - 1.85 1.97 0.50 0.60 - - - -
WL.SBT.01 บางขุนเทียน ส.คลองสี่บาท 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.22 0.26 - 2.00 1.98 0.30 0.40 1.28 1.48 - -
WL.BPU.01 อำเภอเมืองสมุทรปราการ บางปู 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.22 - - 2.80 - 1.60 1.80 - - - -
WL.SNC.01 บางขุนเทียน ส.คลองสนามชัย 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.22 0.54 - 1.25 1.30 0.40 0.50 1.00 1.20 - -
WL.RHN.01 บางขุนเทียน ส.คลองระหาญ 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.21 0.32 - 1.98 1.98 0.40 0.50 1.00 1.20 - -
WL.BSK.01 คลองสาน ส.คลองบางไส้ไก่ 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.21 -0.21 - 2.60 2.80 0.70 0.80 2.10 2.30 - -
WL.TWW.04 ทวีวัฒนา ค.ทวีฯ-บางเชือกหนัง 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.21 - - 1.35 1.75 0.80 0.90 - - - -
WL.PSC.03 ภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ราชมนตรี 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.21 - - 1.30 1.30 0.60 0.70 - - - -
WL.BPN.02 บางบอน ค.บางพราน ถ.บางบอน 2 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.21 - - 2.00 2.00 0.60 0.70 - - - -
WL.KLD.02 พระนคร ค.หลอด ถ.ราชดำเนินใน 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.20 - - 1.00 1.00 0.60 0.70 - - - -
WL.KLD.01 พระนคร ค.หลอด ส.ปากคลองตลาด 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.20 - - 1.80 1.80 0.60 0.70 - - - -
WL.PSR.03 คลองสามวา ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.จตุโชติ 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.19 - - 1.25 1.00 1.00 1.20 - - - -
WL.PSR.02 คลองสามวา ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.หนองระแหง 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.18 - - 1.60 1.65 1.00 1.20 - - - -
WL.BYK.02 บางพลัด ค.บางยี่ขัน ส.คลองบางยี่ขัน 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.17 - - 1.00 1.00 0.60 0.70 - - - -
WL.BYK.01 บางพลัด ค.บางยี่ขัน ถ.จรัญสนิทวงศ์ 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.16 - - 1.00 1.00 0.60 0.70 - - - -
WL.BCN.02 ภาษีเจริญ ค.บางเชือกหนัง-ถ.พุทธมณฑลสาย 1 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.16 - - 1.85 1.97 0.60 0.70 - - - -
WL.LPN.01 บางขุนเทียน ส.คลองเลนเปน 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.15 0.37 - 1.98 1.98 0.40 0.50 1.00 1.20 - -
WL.KPM.06 ดอนเมือง ค.เปรมประชากร-ค.บ้านใหม่ 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.14 - - 1.50 1.50 0.80 0.90 - - - -
WL.BKA.01 บางซื่อ ส.คลองบางเขนใหม่ 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.12 0.23 - 3.50 3.50 0.40 0.50 2.80 3.00 - -
WL.BBN.02 บางบอน ค.บางบอน ถ.กาญจนาภิเษก 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.12 - - 1.00 1.00 0.60 0.70 - - - -
WL.KMN.01 บางกอกน้อย ส.คลองมอญ 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.11 0.14 - 1.00 3.00 0.80 0.90 2.30 2.50 - -
WL.BTL.01 หลักสี่ ค.บางตลาด-ท่าทราย 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.11 - - 1.00 1.00 0.70 0.80 - - - -
WL.BKY.01 ธนบุรี ส.คลองบางกอกใหญ่ 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.10 0.12 - 3.00 3.00 0.80 0.90 2.30 2.50 - -
WL.PSR.01 สายไหม ปตร.คลองพระยาสุเรนทร์ 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.10 0.18 - 1.40 2.30 1.10 1.20 1.60 1.80 - -
WL.BKA.03 บางซื่อ ค.บางเขน ถ.ประชาชื่น 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.10 - - 0.90 1.40 0.50 0.70 - - - -
WL.RMT.01 บางขุนเทียน ส.คลองพระยาราชมนตรี 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.08 0.40 - 1.20 1.20 0.40 0.50 1.00 1.20 - -
WL.PKG.01 พระนคร ปากคลองตลาด 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.07 - - 2.80 3.00 2.30 2.50 - - - -
WL.WLS.01 หลักสี่ ค.วัดหลักสี่ ถ.วิภาวดีรังสิต 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.07 - - 2.00 2.00 0.60 0.70 - - - -
WL.LPI.02 ลาดพร้าว ค.หลุมไผ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ29 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.06 - - 1.80 1.80 0.70 0.90 - - - -
WL.BPN.01 บางบอน ค.บางพราน ถ.บางบอน 1 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.05 - - 1.00 1.00 0.60 0.70 - - - -
WL.CNS.03 สาทร ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.05 - - 1.00 1.00 0.50 0.60 - - - -
WL.CNS.01 ยานนาวา ส.ช่องนนทรี 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.05 -0.03 - 2.60 2.80 0.20 0.30 2.10 2.30 - -
WL.WSI.01 บางคอแหลม ส.คลองวัดไทร 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.04 -0.01 - 2.60 2.80 0.50 0.60 2.10 2.30 - -
WL.STR.01 บางรัก ส.คลองสาทร 25/04/2567 01:25 เตือนภัย 0.04 0.00 0.00 2.00 2.80 0.00 0.20 2.10 2.30 2.10 2.30
WL.BKY.02 ภาษีเจริญ ค.บางเชือกหนัง-วัดปากน้ำฝั่งใต้ 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.04 - - 1.80 1.90 0.60 0.70 - - - -
WL.KPM.04 หลักสี่ ค.เปรมประชากร-ค.บางตลาด 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.04 - - 1.10 0.80 0.60 0.70 - - - -
WL.TTN.01 หลักสี่ ค.ลาดโตนด ปตร.คลองลาดโตนด 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.04 - - 1.00 1.00 0.10 0.20 - - - -
WL.JRN.01 ราษฎร์บูรณะ ส.คลองแจงร้อน 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.03 0.02 - 2.60 2.80 0.60 0.70 2.10 2.30 - -
WL.BBN.03 บางบอน ค.บางบอน-ค.สะแกงาม 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.02 - - 1.84 1.93 0.40 0.50 - - - -
WL.ANX.01 สายไหม คูน้ำแอนเนกซ์ 25/04/2567 01:25 ปกติ 0.02 - - 0.95 0.95 0.60 0.80 - - - -
WL.SKG.01 บางขุนเทียน ค.สะแกงาม ถ.กาญจนาภิเษก 24/04/2567 19:00 ขัดข้อง -0.02 - - 1.00 1.00 0.40 0.50 - - - -
WL.LOA.01 บางเขน ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.พหลโยธิน 25/04/2567 01:20 ปกติ -0.04 - - 1.50 1.50 0.80 0.90 - - - -
WL.KKD.03 ประเวศ ค.เคล็ด ถ.ศรีนครินทร์ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.04 - - 1.00 1.00 0.80 1.00 - - - -
WL.LBK.02 สะพานสูง ค.ลาดบัวขาว ถ.เคหะร่มเกล้า 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.05 - - 1.00 1.00 0.30 0.40 - - - -
WL.SRE.01 ธนบุรี ส.คลองสำเหร่ 25/04/2567 01:20 ปกติ -0.05 -0.20 - 2.60 2.80 0.50 0.60 2.10 2.30 - -
WL.SST.01 สายไหม ปตร.คลองสองสายใต้ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.05 0.25 - 1.98 1.98 0.90 1.00 1.60 1.80 - -
WL.BBU.01 บางเขน ค.บางบัว 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.08 - - 1.00 0.80 0.70 0.80 - - - -
WL.LCL.01 คันนายาว ค.ลำชะล่า ถ.นวมินทร์ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.08 - - 1.85 1.97 0.80 1.00 - - - -
WL.KPM.01 บางซื่อ ค.เปรมฯ-อุโมงค์ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.10 - - 1.85 1.97 0.30 0.40 - - - -
WL.KSG.01 บางเขน จุดวัดคลองสอง ตอนถนนพหลโยธิน 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.11 - - 1.25 1.65 0.80 0.90 - - - -
WL.STN.02 ลาดกระบัง ค.สองต้นน่น ซ.ร่มเกล้า 20 24/04/2567 23:50 ขัดข้อง -0.11 - - 1.00 1.00 0.40 0.60 - - - -
WL.BNA.01 บางนา ส.คลองบางนา 25/04/2567 01:25 เตือนภัย -0.12 0.06 - 0.30 2.80 -0.20 0.00 2.10 2.30 - -
WL.NK3.01 ดอนเมือง ค.คูนายกิมสาย 3 ถ.ประชาอุทิศ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.12 - - 2.00 2.00 0.70 0.90 - - - -
WL.BSU.07 ห้วยขวาง ค.บางซื่อ ถ.ลาดพร้าว 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.13 - - 0.60 0.75 0.60 0.40 - - - -
WL.KPM.03 จตุจักร ค.เปรมฯ-วัดเทวฯ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.13 - - 1.91 2.00 0.50 0.60 - - - -
WL.BKA.04 หลักสี่ ค.บางเขน ถ.วิภาวดีฯ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.14 - - 1.50 1.45 0.60 0.70 - - - -
WL.BSU.05 จตุจักร ค.บางซื่อ ถ.วิภาวดีฯ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.15 - - 1.10 1.25 0.30 0.50 - - - -
WL.BSU.01 ดุสิต ส.คลองบางซื่อ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.15 0.27 - 0.90 3.50 0.30 0.40 2.80 3.00 - -
WL.BSU.03 จตุจักร ค.บางซื่อ ถ.พระราม 6 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.15 - - 0.65 0.55 0.10 0.20 - - - -
WL.LPW.03 ลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-เสนานิคม 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.16 - - 1.00 1.10 0.60 0.75 - - - -
WL.PNM.01 ประเวศ ค.ปากน้ำ ถ.คู่ขนานกาญจนาภิเษก 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.16 - - 0.45 0.45 0.20 0.30 - - - -
WL.STR.02 สาทร ค.สาทร ถ.พระรามที่ 4 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.16 - - 2.00 2.00 0.50 0.60 - - - -
WL.SSB.03 ราชเทวี ค.แสนแสบ-อโศก 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.17 - - 0.90 0.70 0.00 0.15 - - - -
WL.BSU.02 บางซื่อ ค.เปรมฯ ถ.พระราม 5 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.18 - - 0.90 1.00 0.30 0.40 - - - -
WL.SSG.01 หนองจอก ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.19 - - 1.85 1.97 1.20 1.70 - - - -
WL.BKB.01 ดุสิต ค.บางกระบือ ถ.สามเสน 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.19 - - 1.00 1.00 0.80 1.00 - - - -
WL.TPK.03 ลาดกระบัง ค.ตาพุก ค.ทับช้างบน 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.19 - - 1.00 1.00 0.30 0.40 - - - -
WL.KTK.03 บางซื่อ ค.ขรัวตาแก่น ซ.สะพานขวา 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.20 - - 1.00 1.00 0.40 0.50 - - - -
WL.LSM.01 บางนา ค.หลอด 3 บางนา ตราด 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.20 - - 0.70 0.70 0.40 0.60 - - - -
WL.BSU.04 จตุจักร ค.บางซื่อ ถ.พหลฯ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.20 - - 0.60 0.55 0.40 0.50 - - - -
WL.CBJ.01 ห้วยขวาง ค.ชวดบางจาก ถ.ประชาอุทิศ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.21 - - 1.00 1.00 0.10 0.20 - - - -
WL.BNA.04 บางนา ค.บางนา ซ.บางนา-ตราด 56 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.22 - - 1.00 1.00 0.50 0.60 - - - -
WL.KDN.01 ยานนาวา ปตร.คลองวัดด่าน 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.23 -0.05 - 2.60 2.80 0.50 0.60 2.10 2.30 - -
WL.LPW.02 จตุจักร ค.ลาดพร้าว-วัดลาดพร้าว 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.23 - - 0.70 1.00 0.40 0.55 - - - -
WL.SSB.06 บางกะปิ ค.แสนแสบ-เจ้าคุณสิงห์ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.24 - - 1.91 2.00 0.20 0.35 - - - -
WL.LPW.01 วังทองหลาง ปตร.คลองลาดพร้าว 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.24 -0.28 - 0.80 0.90 0.20 0.40 0.20 0.40 - -
WL.LCL.02 คันนายาว ค.ลำชะล่า ซ.นวมินทร์ 86 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.25 - - 1.20 1.20 0.50 0.60 - - - -
WL.KSM.01 ลาดกระบัง ค.สาม ร่มเกล้า 17 24/04/2567 10:45 ขัดข้อง -0.26 - - 1.50 1.50 0.60 0.70 - - - -
WL.BNA.03 บางนา ค.บางนา ถ.ศรีนครินทร์ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.26 - - 0.70 0.70 0.40 0.60 - - - -
WL.PLK.01 บางขุนเทียน ค.พิทยาฯ-รร.พิทยาลงกรณ์ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.26 - - 1.90 2.00 1.20 1.40 - - - -
WL.PSR.04 คลองสามวา ปตร.พระยาสุเรนทร์ ตอนคู้บอน 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.27 - - 1.75 1.90 1.05 1.15 - - - -
WL.BSU.06 ห้วยขวาง ค.บางซื่อ ถ.รัชดาฯ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.27 - - 1.00 1.55 0.10 0.20 - - - -
WL.CYI.01 ห้วยขวาง ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 ซ.13 25/04/2567 01:15 ปกติ -0.27 - - 0.60 0.60 -0.10 0.00 - - - -
WL.KJU.01 ตลิ่งชัน ค.ขุนจันทร์ ถ.ฉิมพลี 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.27 - - 1.00 1.00 1.65 1.85 - - - -
WL.SSN.10 ห้วยขวาง ค.สามเสน คลองชวดใหญ่ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.27 - - 1.10 1.10 -0.10 0.00 - - - -
WL.BNA.02 บางนา ค.บางนา ถ.สุขุมวิท 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.28 - - 0.60 0.50 0.50 0.70 - - - -
WL.KJT.01 วังทองหลาง ค.จิต ซ.ลาดพร้าว 122 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.28 - - 0.75 0.75 -0.10 0.00 - - - -
WL.WTK.01 วังทองหลาง ค.วัดตึก ถ.ลาดพร้าว 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.28 - - 1.00 1.00 0.30 0.40 - - - -
WL.TPK.02 ประเวศ ค.ตาพุก ถ.ลาดกระบัง 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.28 - - 1.00 1.00 0.40 0.50 - - - -
WL.SWA.01 คลองสามวา ปตร.คลองสามวา 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.29 -0.12 - 1.30 1.70 0.50 0.60 1.10 1.30 - -
WL.ORC.01 ปทุมวัน ส.คลองอรชร 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.30 -0.26 - 0.55 0.55 0.50 0.60 0.50 0.60 - -
WL.LPW.04 วังทองหลาง ค.ลาดพร้าว ถ.ประชาอุทิศ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.30 - - 1.00 1.00 0.05 0.15 - - - -
WL.BPA.01 สวนหลวง ค.บ้านป่า ถ.พัฒนาการ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.30 - - 0.70 0.70 -0.20 0.00 - - - -
WL.HKG.02 ห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ.เทียมร่วมมิตร 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.30 - - 0.30 0.30 0.10 0.30 - - - -
WL.JKK.01 ประเวศ ค.จระเข้ขบ-ถ.สุขาภิบาล2 ซ.2 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.30 - - 0.85 0.85 0.20 0.60 - - - -
WL.KKS.02 ดุสิต ค.ผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.31 - - 1.10 1.20 0.60 0.70 - - - -
WL.PSR.05 คลองสามวา ค.พระยาสุเรนทร์ ปัญญาอินทรา 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.31 - - 1.30 1.30 0.70 0.80 - - - -
WL.PSR.06 มีนบุรี ค.พระยาสุเรนทร์ บางชัน 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.31 - - 1.40 1.10 0.80 1.00 - - - -
WL.SSB.07 บางกะปิ ค.แสนแสบ-สนข.บางกะปิ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.31 - - 0.75 0.75 0.35 0.45 - - - -
WL.BTY.01 บึงกุ่ม ค.บางเตย ถ.นวมินทร์ 66/3 25/04/2567 01:20 ปกติ -0.32 - - 1.80 1.80 0.40 0.50 - - - -
WL.PWT.01 สวนหลวง ค.ประเวศ ซ.อ่อนนุช 17 24/04/2567 21:50 ขัดข้อง -0.33 - - 1.85 1.97 0.20 0.30 - - - -
WL.CYI.02 ห้วยขวาง ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 25/04/2567 01:20 ปกติ -0.34 - - 1.85 1.97 -0.10 0.00 - - - -
WL.KKS.04 บางรัก ส.กรุงเกษม 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.34 -99.00 - 2.60 2.80 0.60 0.70 2.10 2.30 - -
WL.KKS.01 พระนคร ส.เทเวศร์ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.34 0.05 - 1.30 3.25 0.60 0.70 2.55 2.75 - -
WL.PKN.01 คลองเตย ส.พระโขนง 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.35 -0.04 - 0.15 2.80 0.00 0.20 2.10 2.30 - -
WL.LPW.05 ห้วยขวาง ค.ลาดพร้าว ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.36 - - 1.00 1.05 -0.10 0.10 - - - -
WL.SSB.08 บึงกุ่ม ค.แสนแสบ-เสรีไทย 24 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.36 - - 0.75 0.70 0.35 0.45 - - - -
WL.LBK.01 มีนบุรี ค.ลาดบัวขาว ถ.รามคำแหง 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.36 - - 2.00 2.00 0.40 0.60 - - - -
WL.KLA.01 สวนหลวง ค.ลาว ถ.พัฒนาการ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.37 - - 1.26 1.26 -0.20 0.00 - - - -
WL.KKS.03 ปทุมวัน ค.ผดุงกรุงเกษม หัวลำโพง 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.37 - - 1.90 1.50 0.60 0.70 - - - -
WL.CYI.03 ห้วยขวาง ค.ชวดใหญ่ คลองลาดพร้าว 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.37 - - 1.10 1.10 -0.10 0.00 - - - -
WL.OAG.01 พระนคร ค.โอ่งอ่าง ปตร.วัดเทพธิดาราม 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.37 - - 1.00 1.20 0.80 1.00 - - - -
WL.SSB.04 วัฒนา ส.แสนแสบ-คลองตัน 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.37 -0.33 - 0.50 0.70 0.00 0.20 0.00 0.20 - -
WL.BKG.01 มีนบุรี ปตร.คลองบึงขวาง 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.38 -0.52 - 1.98 1.98 0.50 0.60 0.70 0.90 - -
WL.SSB.11 หนองจอก ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.38 - - 1.20 1.30 1.00 1.10 - - - -
WL.STN.03 ลาดกระบัง ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ 25/04/2567 01:10 ปกติ -0.38 - - 2.00 2.00 0.30 0.40 - - - -
WL.KNB.02 ประเวศ ค.หนองบอน ถ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.38 - - 1.50 1.50 0.00 0.10 - - - -
WL.LBK.03 สะพานสูง ค.ลาดบัวขาว ซ.กาญจนาภิเษก 24 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.39 - - 1.85 1.97 0.30 0.40 - - - -
WL.SNO.01 ลาดพร้าว ค.เสือน้อย ถ.สุคนธสวัสดิ์ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.39 - - 1.00 1.00 0.30 0.40 - - - -
WL.PWT.02 สวนหลวง ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.39 - - 2.50 2.60 0.40 0.50 - - - -
WL.PWT.03 ประเวศ ปตร.คลองประเวศฯ-วัดกระทุ่มฯ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.39 -0.39 - 1.05 1.05 0.10 0.20 0.40 0.60 - -
WL.BOA.01 พระโขนง ส.คลองบางอ้อ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.41 0.11 - 2.28 2.80 -0.20 0.00 2.10 2.30 - -
WL.KJK.01 พระโขนง ส.คลองเจ็ก 25/04/2567 01:20 ปกติ -0.41 -0.03 - 0.75 2.80 -0.20 0.00 2.10 2.30 - -
WL.SSB.09 คันนายาว ปตร.คลองแสนแสบ-บางชัน 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.41 -0.37 - 0.80 0.90 0.40 0.50 0.50 0.60 - -
WL.SSB.01 ป้อมปราบศัตรูพ่าย ค.แสนแสบ-โบ๊เบ๊ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.41 - - 1.00 1.00 0.60 0.70 - - - -
WL.SLL.01 ประเวศ ค.ศาลาลอย ถ.อ่อนนุช 61 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.41 - - 0.50 0.50 -0.10 0.00 - - - -
WL.HMK.01 สวนหลวง ค.หัวหมาก ถ.ศรีนครินทร์ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.41 - - 1.00 1.00 -0.20 0.00 - - - -
WL.KJN.02 บางกะปิ ค.จั่น ถ.โยธินพัฒนา 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.41 - - 0.90 0.90 0.30 0.40 - - - -
WL.SCO.01 ตลิ่งชัน ค.ศาลเจ้า ถ.สวนผัก 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.41 - - 1.00 1.00 0.60 0.70 - - - -
WL.KLT.01 สวนหลวง ค.ตัน-ทางด่วน 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.42 - - 0.70 0.85 -0.20 0.00 - - - -
WL.SSB.10 มีนบุรี ปตร.คลองแสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.42 -0.55 - 1.00 0.95 0.50 0.60 0.70 0.90 - -
WL.KJN.01 วังทองหลาง ค.จั่น ถ.ลาดพร้าว 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.45 - - 0.80 0.80 -0.20 0.00 - - - -
WL.KPG.01 วัฒนา ค.เป้ง ซ.เอกมัย 23 25/04/2567 01:20 ปกติ -0.45 - - 0.00 0.00 -0.20 0.00 - - - -
WL.TPK.01 ลาดกระบัง ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.46 - - 1.00 1.00 0.50 0.60 - - - -
WL.SRG.01 อำเภอเมืองสมุทรปราการ ส.คลองสำโรง 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.47 -0.18 - 1.98 1.98 0.70 0.80 1.80 1.90 - -
WL.BJK.01 พระโขนง ส.คลองบางจาก 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.48 0.00 - 2.60 2.80 -0.20 0.00 2.10 2.30 - -
WL.SSN.09 ห้วยขวาง ค.สามเสน-ถ.เอกมัย 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.48 - - 0.70 0.75 -0.10 0.00 - - - -
WL.KSM.02 ลาดกระบัง ค.สาม มอเตอร์เวย์ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.48 - - 1.40 1.40 0.50 0.60 - - - -
WL.WTN.02 วัฒนา คูน้ำวัฒนา รร.วัฒนาวิทยาลัย 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.48 - - 0.20 0.20 -0.20 0.00 - - - -
WL.BON.01 พระโขนง ค.บางอ้อน้อย ซ.สุขุมวิท 64 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.49 - - 0.85 0.85 -0.20 0.00 - - - -
WL.KNB.01 สวนหลวง ค.หนองบอน อ่อนนุช 66 ซ.13 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.49 - - 2.00 2.00 0.00 0.10 - - - -
WL.SSB.02 ปทุมวัน ค.แสนแสบ ซ.สมคิด 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.49 - - 1.85 1.97 0.00 0.10 - - - -
WL.LPT.01 หนองจอก ค.ลำปลาทิว ถ.สังฆสันติสุข 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.49 - - 2.00 2.00 0.90 1.10 - - - -
WL.NSG.01 ดินแดง ค.นาซอง ถ.ประชาสุข 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.50 - - 1.85 1.97 0.00 0.10 - - - -
WL.YPN.01 บางกะปิ ค.ยายเผื่อน แฮปปี้แลนด์ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.51 - - 0.00 0.00 -0.20 0.00 - - - -
WL.BOA.03 พระโขนง ค.บางอ้อใหญ่ ซ.สุขุมวิท 66/1 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.51 - - 0.15 0.15 -0.20 0.00 - - - -
WL.BOA.02 พระโขนง ค.บางอ้อ ซ.สุขุมวิท 64 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.52 - - 0.00 0.05 -0.20 0.00 - - - -
WL.PWT.06 ลาดกระบัง ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.52 - - 1.85 1.97 0.40 0.60 - - - -
WL.PWT.04 ลาดกระบัง ปตร.คลองประเวศฯ-ลาดกระบัง 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.53 -0.55 - 1.98 1.98 0.40 0.60 0.40 0.60 - -
WL.KKO.01 หนองจอก ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ 25/04/2567 01:20 ปกติ -0.54 - - 1.85 1.97 1.20 1.70 - - - -
WL.KKD.01 สวนหลวง ค.เคล็ด ถ.สุขุมวิท 77 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.54 - - 0.90 0.90 0.50 0.60 - - - -
WL.KKD.02 พระโขนง ค.เคล็ด ถ.สุภาพงษ์ 1 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.55 - - 1.85 1.97 0.60 0.80 - - - -
WL.KSK.01 สวนหลวง ค.ขุนสกล ซ.ศรีนครินทร์ 36 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.55 - - 0.90 0.90 0.00 0.10 - - - -
WL.KJG.01 บางกะปิ ค.จิก ถ.หัวหมาก 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.55 - - 1.00 1.00 -0.20 0.00 - - - -
WL.KJA.02 บางกะปิ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 ซ.57 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.56 - - 1.00 1.00 -0.20 0.00 - - - -
WL.PWT.05 ลาดกระบัง ค.ประเวศฯ-รพ.ลาดกระบัง 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.56 - - 1.85 1.97 0.40 0.60 - - - -
WL.LPG.03 หนองจอก ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.56 - - 1.85 1.97 0.60 0.70 - - - -
WL.KSI.02 ลาดกระบัง ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.56 - - 1.00 1.00 0.50 0.60 - - - -
WL.LPT.04 หนองจอก ค.ลำปลาทิว ซ.เชื่อมสัมพันธ์ 25 24/04/2567 21:20 ขัดข้อง -0.57 - - 2.00 2.00 0.80 0.90 - - - -
WL.LPG.02 หนองจอก ปตร.คลองหลวงแพ่ง 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.57 -0.37 - 1.98 1.98 1.00 1.10 1.50 1.70 - -
WL.SSM.01 หนองจอก ปตร.คลองสิบสาม 25/04/2567 01:20 ปกติ -0.57 0.51 - 1.98 1.98 1.00 1.10 1.60 1.70 - -
WL.KJA.01 บางกะปิ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.58 - - 2.00 2.00 0.00 0.10 - - - -
WL.KSI.01 มีนบุรี ค.สี่ ถ.สุวินทวงศ์ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.58 - - 2.00 2.00 0.80 0.90 - - - -
WL.SKT.01 ลาดพร้าว ค.ทรงกระเทียม ถ.นาคนิวาส 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.59 - - 1.00 1.00 -0.20 0.00 - - - -
WL.YPN.02 บางกะปิ ค.ยายเผื่อน ถ.ลาดพร้าว 24/04/2567 22:35 ขัดข้อง -0.59 - - 0.70 0.70 -0.20 0.00 - - - -
WL.SSN.07 ห้วยขวาง ค.สามเสน ถ.อโศก 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.60 - - 1.00 0.70 0.00 0.10 - - - -
WL.LPC.01 หนองจอก ค.ลำผักชี รร.ลำผักชี 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.60 - - 1.85 1.97 0.60 0.70 - - - -
WL.KJK.02 พระโขนง ค.เจ็ก ถ.สุขุมวิท 60/1 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.61 - - 0.30 0.60 -0.20 0.00 - - - -
WL.TNG.01 บางกะปิ ค.ตาหนัง ถ.ลาดพร้าว 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.62 - - 0.30 0.30 -0.20 0.00 - - - -
WL.YSN.02 ห้วยขวาง ค.คลองยายสุ่น ถ.รัชดาภิเษก 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.62 - - 1.84 1.93 0.20 0.40 - - - -
WL.LPT.03 ลาดกระบัง ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 8 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.64 - - 0.50 0.50 0.50 0.60 - - - -
WL.BYI.01 มีนบุรี ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.64 - - 1.85 1.97 0.70 0.90 - - - -
WL.HKG.01 ดินแดง ค.ห้วยขวาง ถ.ประชาสงเคราะห์ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.64 - - 0.00 0.00 -0.20 0.00 - - - -
WL.BMK.01 วัฒนา ค.บางมะเขือ ถ.สุขุมวิท 71 25/04/2567 01:20 ปกติ -0.66 - - 0.00 0.00 -0.30 0.00 - - - -
WL.SSB.12 หนองจอก ส.คลองแสนแสบ หนองจอก 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.66 -0.39 - 1.75 1.75 1.00 1.10 1.40 1.60 - -
WL.STN.01 มีนบุรี ค.สองต้นนุ่น ถ.รามคำแหง 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.67 - - 2.00 2.00 0.40 0.60 - - - -
WL.PYW.01 จตุจักร ค.พญาเวิก ปตร.คลองพญาเวิก 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.67 - - 1.00 1.00 0.10 0.20 - - - -
WL.VPV.01 จตุจักร ส.รัชดา-วิภาวดี 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.71 - - 1.85 1.97 0.20 0.30 - - - -
WL.SSN.01 ดุสิต ส.คลองสามเสน 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.72 0.15 - 0.90 3.50 0.20 0.30 2.80 3.00 - -
WL.SSN.04 ราชเทวี ค.สามเสน-ถ.พหลฯ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.73 - - 1.00 0.85 0.20 0.30 - - - -
WL.FTM.01 ดินแดง ค.โบสถ์แม่พระ ถ.ดินแดง 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.75 - - 1.00 1.00 0.00 0.10 - - - -
WL.SSN.02 ดุสิต ค.สามเสน ถ.พระราม 5 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.76 - - 1.40 0.90 0.40 0.50 - - - -
WL.TCG.01 ประเวศ ค.ตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.77 - - 1.00 1.00 -0.50 -0.20 - - - -
WL.LYW.02 จตุจักร ค.ลาดยาว ถ.วิภาวดีรังสิต 44 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.78 - - 0.50 0.50 0.20 0.30 - - - -
WL.SSN.03 พญาไท ค.สามเสน ถ.พระราม 6 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.79 - - 0.50 0.50 0.30 0.40 - - - -
WL.LYW.01 จตุจักร ค.ลาดยาว ถ.รัชดาภิเษก 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.80 - - 1.50 1.50 0.20 0.30 - - - -
WL.TUT.01 หลักสี่ ส.คลองตาอูฐ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.81 0.14 - 0.95 0.70 0.10 0.20 0.60 0.70 - -
WL.SSN.06 ดินแดง ค.สามเสน-ดินแดง 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.83 - - 0.35 0.40 0.00 0.10 - - - -
WL.TUT.02 ดอนเมือง ค.ตาอูฐ ถ.พิงคนคร 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.83 - - 0.80 0.80 0.30 0.50 - - - -
WL.SKT.02 บางกะปิ ค.ทรงกระเทียม ปตร.คลองทรงกระเทียม 24/04/2567 23:50 ขัดข้อง -0.86 - - 0.80 0.80 -0.20 0.00 - - - -
WL.SWU.01 วัฒนา คูน้ำ มศว. 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.86 - - 0.40 0.40 -0.20 0.00 - - - -
WL.BNJ.01 พระโขนง ค.บางนางจีน ส.สูบน้ำบางนางจีน 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.88 - - 0.70 0.70 -0.50 -0.40 - - - -
WL.BNJ.03 พระโขนง ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 93 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.90 - - 0.00 0.00 -0.10 0.00 - - - -
WL.CKS.01 วังทองหลาง ส.คลองเจ้าคุณสิงห์ 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.97 - - 1.85 1.97 -0.30 -0.20 - - - -
WL.CKS.02 วังทองหลาง ค.เจ้าคุณสิงห์ ถ.ลาดพร้าว 25/04/2567 01:25 ปกติ -0.99 - - 1.00 1.00 -0.20 0.00 - - - -
WL.RKC.01 หลักสี่ ค.ข้างศูนย์ราชการ 25/04/2567 01:25 ปกติ -1.01 - - 1.00 1.00 0.70 0.80 - - - -
WL.LSG.01 บางนา ค.หลอด 2 ถ.บางนา ตราด 25/04/2567 01:25 ปกติ -1.07 - - 0.30 0.30 0.00 0.20 - - - -
WL.LPT.02 ลาดกระบัง ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 54 25/04/2567 01:25 ปกติ -1.10 - - 1.26 1.26 0.60 0.70 - - - -
WL.KTY.01 คลองเตย ส.คลองเตย 25/04/2567 01:25 ปกติ -1.18 -0.06 - 1.60 1.80 -0.40 -0.20 2.10 2.30 - -
WL.BNJ.04 พระโขนง ค.บางนางจีน ถ.สุขุมวิท 101/1 25/04/2567 01:25 ปกติ -1.18 - - 0.00 0.00 -0.20 0.00 - - - -
WL.PSI.01 วัฒนา ค.พร้อมศรี 2 ถ.สุขุมวิท 49/13 25/04/2567 01:25 ปกติ -1.21 - - 0.00 0.00 -0.20 0.00 - - - -
WL.BLY.01 พระโขนง ค.บ้านหลาย ถ.สุขุมวิท 77 25/04/2567 01:25 ปกติ -1.23 - - 0.60 0.60 0.40 0.50 - - - -
WL.BNJ.02 บางนา ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 66/1 25/04/2567 01:25 ปกติ -1.25 - - 0.00 0.00 -0.30 -0.10 - - - -
WL.NKW.02 ห้วยขวาง ค.น้ำแก้ว ซ.ลาดพร้าว 41 25/04/2567 01:15 ปกติ -1.36 - - 0.60 0.60 0.40 0.60 - - - -
WL.NBN.01 ประเวศ ส.บึงหนองบอน 25/04/2567 01:25 ปกติ -1.51 -0.47 - 1.98 1.98 -0.10 0.00 -0.10 0.00 - -
WL.KCD.01 บางเขน ค.กระเฉด(โรงควบคุมคุณภาพน้ำรามอินทรา) 25/04/2567 01:25 ปกติ -1.63 - - 0.20 0.20 -0.40 -0.20 - - - -
WL.TSK.01 วัฒนา คูน้ำต่อศักดิ์ ซ.ทองหล่อ 25 25/04/2567 01:25 ปกติ -1.83 - - 0.00 0.00 -0.20 0.00 - - - -