สรุปข้อมูลระดับน้ำ

เขต คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) ระดับน้ำแม่น้ำ (ม.รทก.) เตือนภัยน้ำท่วมตลิ่ง ข้อมูล
บางกะปิ คลองกะจะ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.28 - - ปกติ
บางกะปิ คลองกะจะ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 ซ.57 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.56 - - ปกติ
หนองจอก คลองเก้า ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ 08/03/2564 01:00 ปกติ -2.71 - - ปกติ
บางซื่อ คลองขรัวตาแก่น ค.ขรัวตาแก่น ซ.สะพานขวา 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.21 - - ปกติ
หลักสี่ คลองข้างศูนย์ราชการ ค.ข้างศูนย์ราชการ 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.44 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองขุนจันทร์ ค.ขุนจันทร์ ถ.ฉิมพลี 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.75 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ค.บางขุนศรีบุรีรักษ์ ถ.บรมราชชนนี 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.23 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ปคร.ขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.38 0.49 - ปกติ
สวนหลวง คลองขุนสกล ค.ขุนสกล ซ.ศรีนครินทร์36 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.53 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองควาย ค.คลองควาย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.18 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองควาย ค.ควาย ถ.บรมราชชนนี 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.18 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองคูนากิม ค.คูนากิม ถ.ประชาอุทิศ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.07 - - ปกติ
ประเวศ คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.ศรีนครินทร์ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.43 - - ปกติ
สวนหลวง คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุขุมวิท 77 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.25 - - ปกติ
พระโขนง คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุภาพงษ์ 1 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.53 - - ปกติ
บางกะปิ คลองจั่น ค.จั่น ถ.โยธินพัฒนา 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.36 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองจั่น ค.จั่น ถ.ลาดพร้าว 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.38 - - ปกติ
บางกะปิ คลองจิก ค.จิก ถ.หัวหมาก 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.56 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองจิต ค.จิตซ.ลาดพร้าว 122 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.92 - - ปกติ
พระโขนง คลองเจ็ก ค.เจ็ก ถ.สุขุมวิท 60/1 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.83 - - ปกติ
พระโขนง คลองเจ็ก ส.คลองเจ็ก 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.81 0.93 - ปกติ
วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ ค.เจ้าคุณสิงห์ ถ.ลาดพร้าว 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.55 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ ส.เจ้าคุณสิงห์ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.54 - - ปกติ
ราษฎร์บูรณะ คลองแจงร้อน ส.คลองแจงร้อน 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.41 1.02 - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดตาเชียง ค.ชวดตาเชียง ส.สูบน้ำคลองชวดตาเชียง 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.29 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดบางจาก ค.ชวดบางจาก ถ.ประชาอุทิศ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.35 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.29 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 ซ.13 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.22 - - ปกติ
สาทร คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.83 - - ปกติ
บางรัก คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 08/03/2564 01:00 ปกติ -1.17 - - ปกติ
สาทร คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.สาทรใต้ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.97 - - ปกติ
ยานนาวา คลองช่องนนทรี ส.ช่องนนทรี 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.89 0.89 - ปกติ
บางกอกน้อย คลองชักพระ ส.ชักพระ 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.29 0.76 - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองซอย ค.ซอย ถ.บรมราชชนนี 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.20 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองซอย ค.ซอย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.25 - - ปกติ
ยานนาวา คลองด่าน ปตร.คลองวัดด่าน 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.73 0.89 - ปกติ
ราษฎร์บูรณะ คลองดาวคะนอง ส.ดาวคะนอง 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.21 0.86 - ปกติ
สวนหลวง คลองตัน ค.ตัน-ทางด่วน 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.45 - - ปกติ
ประเวศ คลองตาช้าง ค.ตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.83 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองตาพุก ค.ตาพุก คลองทับช้างบน 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.44 - - ปกติ
ประเวศ คลองตาพุก ค.ตาพุก ถ.ลาดกระบัง 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.29 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองตาพุก ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.70 - - ปกติ
บางกะปิ คลองตาหนัง ค.ตาหนัง ถ.ลาดพร้าว 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.96 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองตาอูฐ ค.ตาอูฐ ถ.พิงคนคร 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.77 - - ปกติ
หลักสี่ คลองตาอูฐ ส.คลองตาอูฐ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.81 0.22 - ปกติ
คลองเตย คลองเตย ส.คลองเตย 05/03/2564 10:35 ขัดข้อง -1.39 1.07 - ปกติ
ลาดพร้าว คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ถ.นาคนิวาส 08/03/2564 01:00 ปกติ -1.20 - - ปกติ
บางกะปิ คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ปตร.คลองทรงกระเทียม 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.46 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.บรมราชชนนี 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.22 - - ปกติ
บางแค คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.เพชรเกษม 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.19 - - ปกติ
บางแค คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา-ภาษีฯ 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.30 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ค.ทวีฯ-บางเชือกหนัง 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.25 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ปตร.ทวีวัฒนา 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.24 0.37 - ปกติ
ดินแดง คลองนาซอง ค.นาซอง ถ.ประชาสุข 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.37 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว ซ.ลาดพร้าว 41 29/10/2563 12:20 ขัดข้อง -0.64 - - ปกติ
จตุจักร คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว-รัชดาฯ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.28 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบัว ค.บัว ถ.พุทธมณฑลสาย 1 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.57 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบัว ปตร.คลองบัว ทางรถไฟ 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.30 0.62 - ปกติ
ดุสิต คลองบางกระบือ ค.บางกระบือ ถ.สามเสน 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.41 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางกอกใหญ่ ค.บางกอกใหญ่-ค.มอญ 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.12 - - ปกติ
ธนบุรี คลองบางกอกใหญ่ ส.บางกอกใหญ่ 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.19 0.73 - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.กรุงเทพ-นนท์ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.03 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.ประชาชื่น 08/03/2564 01:00 ปกติ -1.00 - - ปกติ
หลักสี่ คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.วิภาวดีฯ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.14 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขนใหม่ ส.บางเขนใหม่ 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.01 0.80 - ปกติ
บางบอน คลองบางโคลัด ค.บางโคลัด ถ.บางบอน 1 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.48 - - ปกติ
บางแค คลองบางจาก ค.บางจาก ซ.เพชรเกษม 68 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.55 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางจาก ค.บางจาก-ค.บางหว้า 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.25 - - ปกติ
บางแค คลองบางจาก ค.บางจาก-พุทธฯสาย 2 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.20 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางจาก ส.บางจาก 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.78 0.96 - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-ค.ราชมนตรี 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.22 - - ปกติ
บางแค คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-ถ.กาญจนาฯ 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.28 - - ปกติ
บางแค คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-พุทธฯสาย 2 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.31 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.พระราม 6 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.20 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.วิภาวดีฯ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.08 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ-พหลฯ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.01 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ-รัชดาฯ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.19 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางซื่อ ค.เปรมฯ ถ.พระราม 5 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.09 - - ปกติ
ดุสิต คลองบางซื่อ ส.บางซื่อ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.07 0.72 - ปกติ
หลักสี่ คลองบางตลาด ค.บางตลาด ท่าทราย 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.35 - - ปกติ
บึงกุ่ม คลองบางเตย ค.บางเตย ถ.นวมินทร์ 66/3 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.33 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ค.บางนา ถ.สุขุมวิท 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.45 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ค.บางนา-ถ.ศรีนครินทร์ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.38 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ส.คลองบางนา 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.35 0.97 - ปกติ
บางนา คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 66/1 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.80 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 93 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.78 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ถ.สุขุมวิท 101/1 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.59 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ส.สูบน้ำบางนางจีน 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.83 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.กาญจนาภิเษก 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.47 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.บางขุนเทียน 05/03/2564 17:10 ขัดข้อง 0.13 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน-ค.สะแกงาม 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.01 - - ปกติ
บางเขน คลองบางบัว ค.บางบัว 07/03/2564 09:00 ขัดข้อง -0.03 - - ปกติ
บางกอกน้อย คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.บรมราชชนนี 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.06 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.สิรินธร 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.09 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบางพรม ค.บางพรม-ชักพระ 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.33 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.กาญจนาฯ 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.27 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.ฉิมพลี 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.28 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.พุทธฯสาย 3 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.25 - - ปกติ
บางบอน คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 1 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.03 - - ปกติ
บางบอน คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 2 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.17 - - ปกติ
วัฒนา คลองบางมะเขือ ค.บางมะเขือ ถ.สุขุมวิท 71 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.73 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ถ.จรัญสนิทวงศ์ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.60 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ส.สูบน้ำคลองบางยี่ขัน 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.18 - - ปกติ
พระนคร คลองบางลำพู ค.บางลำพู สะพานผ่านฟ้า 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.33 - - ปกติ
หนองแขม คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.ทวีวัฒนา 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.28 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.บางกอกใหญ่ 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.28 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางแวก ค.บางแวก-พุทธฯฑลสาย 1 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.49 - - ปกติ
คลองสาน คลองบางไส้ไก่ ส.คลองบางไส้ไก่ 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.18 0.88 - ปกติ
พระโขนง คลองบางอ้อ ค.บางอ้อ สุขุมวิท 64 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.80 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางอ้อ ส.คลองบางอ้อ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.76 0.95 - ปกติ
สวนหลวง คลองบ้านป่า ค.บ้านป่า ถ. พัฒนาการ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.60 - - ปกติ
พระโขนง คลองบ้านหลาย ค.บ้านหลาย ถ.สุขุมวิท 77 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.61 - - ปกติ
คันนายาว คลองบึงขวาง ปตร.บึงขวาง 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.49 -0.69 - ปกติ
มีนบุรี คลองบึงใหญ่ ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.57 - - ปกติ
ดินแดง คลองโบสถ์แม่พระ ค.โบสถ์แม่พระ ถ.ดินแดง 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.47 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.75 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-รพ.ลาดกระบัง 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.78 - - ปกติ
สวนหลวง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.43 - - ปกติ
ประเวศ คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ประเวศฯ-ลาดกระบัง 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.47 -0.74 - ปกติ
ประเวศ คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ประเวศฯ-วัดกระทุ่มฯ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.42 -0.43 - ปกติ
วัฒนา คลองเป้ง ค.เป้ง ซ.เอกมัย 23 08/03/2564 01:00 ปกติ -1.17 - - ปกติ
หลักสี่ คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ค.บางตลาด 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.17 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ค.บ้านใหม่ 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.41 - - ปกติ
จตุจักร คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.รัชดาภิเษก 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.03 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.สรงประภา 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.34 - - ปกติ
จตุจักร คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-วัดเทวฯ 04/03/2564 10:30 ขัดข้อง -0.17 - - ปกติ
บางซื่อ คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-อุโมงค์ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.01 - - ปกติ
ดุสิต คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.12 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม หัวลำโพง 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.39 - - ปกติ
บางรัก คลองผดุงกรุงเกษม ส.กรุงเกษม 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.31 0.74 - ปกติ
พระนคร คลองผดุงกรุงเกษม ส.เทเวศร์ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.32 0.93 - ปกติ
จตุจักร คลองพญาเวิก ค.พญาเวิก ปตร.คลองพญาเวิก 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.22 - - ปกติ
วัฒนา คลองพร้อมศรี2 ค.พร้อมศรี 2 ถ.สุขุมวิท 49/13 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.91 - - ปกติ
สวนหลวง คลองพระโขนง ค.ประเวศ ซ.อ่อนนุช 17 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.47 - - ปกติ
คลองเตย คลองพระโขนง ส.พระโขนง 06/03/2564 18:15 ขัดข้อง -0.44 -0.88 - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพระยาราชมนตรี ค.ราชมนตรี-พระราม 2 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.21 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพระยาราชมนตรี ส.คลองพระยาราชมนตรี 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.09 0.50 - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ คู้บอน 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.16 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.จตุโชติ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.02 - - ปกติ
มีนบุรี คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ บางชัน 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.01 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ปัญญาอินทรา 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.07 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.หนองระแหง 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.01 - - ปกติ
สายไหม คลองพระยาสุเรนทร์ ปตร.พระยาสุเรนทร์ 07/03/2564 08:55 ขัดข้อง -0.01 0.07 - ปกติ
วังทองหลาง คลองพลับพลา ค.พลับพลา ศูนย์แพทย์พัฒนา 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.55 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพิทยาลงกรณ์ ค.พิทยาฯ-รร.พิทยาลงกรณ์ 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.95 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ วัดรางบัว 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.19 - - ปกติ
หนองแขม คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ค.มหาศร 22/01/2564 12:05 ขัดข้อง 0.12 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ราชมนตรี 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.24 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ส.ภาษีเจริญ 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.33 0.20 - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์ วัดปุรณาวาส 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.34 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-ถ.พุทธฯสาย 2 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.17 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-สวนแดน 2 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.82 - - ปกติ
บางกอกน้อย คลองมอญ ส.คลองมอญ 08/03/2564 00:55 ปกติ 0.17 0.64 - ปกติ
บางกะปิ คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน ถ.ลาดพร้าว 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.85 - - ปกติ
บางกะปิ คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน แฮปปี้แลนด์ 29/06/2563 12:15 ขัดข้อง -1.33 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองยายเพียร ค.ยายเพียร ถ.เพชรเกษม 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.22 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองยี่สุ่น ค.คลองยี่สุ่น 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.34 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองระหาญ ส.คลองระหาญ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.04 0.60 - ปกติ
ทุ่งครุ คลองรางจาก ปตร.รางจาก-ประชาอุทิศ 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.07 0.12 - ปกติ
บางแค คลองราษฎร์สมัคคี ค.ราษฎร์สามัคคี ถ.เพชรเกษม 63 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.20 - - ปกติ
บางเขน คลองลางอ้อ-ลางแก้ว ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.พหลโยธิน 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.43 - - ปกติ
หลักสี่ คลองลาดโตนด ค.ลาดโตนด ปตร.คลองลาดโตนด 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.41 - - ปกติ
สะพานสูง คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ซ.กาญจนาภิเษก 24 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.42 - - ปกติ
สะพานสูง คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.เคหะร่มเกล้า 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.55 - - ปกติ
มีนบุรี คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.รามคำแหง 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.39 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว ถ.ประชาอุทิศ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.27 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.30 - - ปกติ
จตุจักร คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-วัดลาดพร้าว 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.15 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-เสนานิคม 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.08 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองลาดพร้าว ปตร.ลาดพร้าว 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.21 -0.21 - ปกติ
จตุจักร คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.รัชดาภิเษก 08/03/2564 01:00 ปกติ -1.34 - - ปกติ
จตุจักร คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.วิภาวดีรังสิต 44 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.99 - - ปกติ
สวนหลวง คลองลาว ค.ลาว ถ.พัฒนาการ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.44 - - ปกติ
คันนายาว คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่า ซ.นวมินทร์ 86 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.29 - - ปกติ
คันนายาว คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่า ถ.นวมินทร์ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.26 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 8 07/03/2564 23:25 ขัดข้อง -0.82 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 54 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.85 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.เชื่อมสัมพันธ์ 25 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.26 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ถ.สังฆสันติสุข 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.39 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำผักชี ค.ลำผักชี-รร.ลำผักชี 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.67 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองเลนเปน ส.คลองเลนเปน 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.14 0.56 - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองวัดไก่เตี้ย ค.วัดไก่เตี้ย ส.คลองวัดไก่เตี้ย 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.23 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองวัดตึก ค.วัดตึก ถ.ลาดพร้าว 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.48 - - ปกติ
บางคอแหลม คลองวัดไทร ส.คลองวัดไทร 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.39 0.88 - ปกติ
หลักสี่ คลองวัดหลักสี่ ค.วัดหลักสี่ ถ.วิภาวดีรังสิต 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.02 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองศาลเจ้า ค.ศาลเจ้า ถ.สวนผัก 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.42 - - ปกติ
ประเวศ คลองศาลาลอย ค.ศาลาลอย ถ.อ่อนนุช 61 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.68 - - ปกติ
จอมทอง คลองสนามชัย ค.สนามชัย-บางขุนเทียน 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.22 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสนามชัย ส.สนามชัย 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.19 0.55 - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองสวนแดง ค.สวนแดน ถ.ชัยพฤกษ์ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.05 - - ปกติ
บางเขน คลองสอง คลองสอง 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.02 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นน่น ซ.ร่มเกล้า 20 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.45 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.46 - - ปกติ
มีนบุรี คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.รามคำแหง 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.36 - - ปกติ
สายไหม คลองสองสายใต้ ปตร.คลองสองสายใต้ 07/03/2564 09:00 ขัดข้อง -0.04 0.00 - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสะแกงาม ค.สะแกงาม ถ.กาญจนาภิเษก 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.05 - - ปกติ
สาทร คลองสาทร ค.สาทร ถ.พระรามที่4 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.44 - - ปกติ
บางรัก คลองสาทร ส.สาทร 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.90 0.76 0.78 ปกติ
ลาดกระบัง คลองสาม ค.สาม มอเตอร์เวย์ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.67 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสาม ค.สาม ร่มเกล้า 17 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.35 - - ปกติ
คลองสามวา คลองสามวา ปตร.สามวา 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.38 -0.11 - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.พระราม 5 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.28 - - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.พระราม 6 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.30 - - ปกติ
ราชเทวี คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.อโศก 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.04 - - ปกติ
ดินแดง คลองสามเสน ค.สามเสน-ดินแดง 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.29 - - ปกติ
ราชเทวี คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.พหลฯ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.17 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.เอกมัย 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.47 - - ปกติ
ราชเทวี คลองสามเสน ค.สามเสน-รพ.พระมงกุฎฯ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.29 - - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ส.สามเสน 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.23 0.70 - ปกติ
ห้วยขวาง คลองสามเสน ส.สามเสน-ค.แสนแสบ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.32 -0.36 - ปกติ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ คลองสำโรง ส.คลองสำโรง 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.17 -1.61 - ปกติ
ธนบุรี คลองสำเหร่ ส.สำเหร่ 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.27 0.85 - ปกติ
หนองจอก คลองสิบสอง ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.08 - - ปกติ
หนองจอก คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.57 -0.43 - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสี่ ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร 08/03/2564 01:00 ปกติ -1.54 - - ปกติ
มีนบุรี คลองสี่ ค.สี่ ถ.สุวินทวงศ์ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.17 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสี่บาท ส.คลองสี่บาท 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.19 0.24 - ปกติ
ลาดพร้าว คลองเสือน้อย ค.เสือน้อย ถ.สุคนธสวัสดิ์ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.83 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ ซ.สมคิด 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.33 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ รามคำแหง 9 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.40 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เขตบางกะปิ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.25 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เจ้าคุณสิงห์ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.27 - - ปกติ
ป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-โบ๊เบ๊ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.27 - - ปกติ
หนองจอก คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.43 - - ปกติ
บึงกุ่ม คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เสรีไทย 24 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.36 - - ปกติ
ราชเทวี คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-อโศก 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.23 - - ปกติ
มีนบุรี คลองแสนแสบ ปตร.คลองแสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.40 -0.53 - ปกติ
คันนายาว คลองแสนแสบ ปตร.แสนแสบ-บางชัน 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.30 -0.35 - ปกติ
หนองจอก คลองแสนแสบ ส.แสนแสบ หนองจอก 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.73 -1.13 - ปกติ
วัฒนา คลองแสนแสบ ส.แสนแสบ-คลองตัน 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.34 -0.29 - ปกติ
ประเวศ คลองหนองบอน ค.หนองบอน ถ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.43 - - ปกติ
สวนหลวง คลองหนองบอน ค.หนองบอน อ่อนนุช 66 ซ.13 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.99 - - ปกติ
ประเวศ คลองหนองบอน ส.บึงหนองบอน 08/03/2564 01:00 ปกติ -1.78 -5.03 - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง รร.ผลลีรุ่งเรือง 08/03/2564 01:00 ปกติ -1.15 - - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง 06/03/2564 08:40 ขัดข้อง -1.06 - - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ปตร.คลองหลวงแพ่ง 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.95 -0.82 - ปกติ
พระนคร คลองหลอด ค.หลอด ถ.ราชดำเนินใน 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.12 - - ปกติ
พระนคร คลองหลอด ค.หลอด ส.สูบน้ำปากคลองตลาด 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.11 - - ปกติ
บางนา คลองหลอด 2 ค.หลอด 2 ถ.บางนา ตราด 08/03/2564 01:00 ปกติ -1.11 - - ปกติ
บางนา คลองหลอด 3 ค.หลอด 3 บางนา ตราด 08/03/2564 01:00 ปกติ -1.08 - - ปกติ
บางเขน คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ ซ.ลาดปลาเค้า 63 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.04 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ29 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.08 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ.เทียมร่วมมิตร 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.56 - - ปกติ
ดินแดง คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ.ประชาสงเคราะห์ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.56 - - ปกติ
สวนหลวง คลองหัวหมาก ค.หัวหมาก ถ.ศรีนครินทร์ 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.44 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองอรชร ปตร.อรชร 08/03/2564 01:00 ปกติ -1.41 -0.21 - ปกติ
วัฒนา คูน้ำ มศว. คูน้ำ มศว. 08/03/2564 01:00 ปกติ -1.74 - - ปกติ
ราชเทวี คูน้ำกรมสารวัตรทหาร คูน้ำกรมสารวัตรทหาร 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.91 - - ปกติ
วัฒนา คูน้ำต่อศักดิ์ คูน้ำต่อศักดิ์ ซ.ทองหล่อ 25 08/03/2564 01:00 ปกติ -1.74 - - ปกติ
วัฒนา คูน้ำวัฒนา คูน้ำวัฒนา รร.วัฒนาวิทยาลัย 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.83 - - ปกติ
จตุจักร คูน้ำวิภาวดี ส.รัชดา-วิภาวดี 08/03/2564 01:00 ปกติ -1.30 - - ปกติ
พญาไท บ่อสูบน้ำสะพานพรหม บ่อสูบน้ำสะพานพรหม 07/03/2564 22:25 ขัดข้อง -0.25 - - ปกติ
ราชเทวี บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย 08/03/2564 01:00 ปกติ -0.37 - - ปกติ
พระนคร แม่น้ำเจ้าพระยา ปากคลองตลาด 08/03/2564 01:00 ปกติ 0.74 - - ปกติ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ สถานตากอากาศบางปู บางปู 08/03/2564 01:00 ปกติ 1.27 - - เตือนภัย