สรุปข้อมูลระดับน้ำ

เขต คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) ระดับน้ำแม่น้ำ (ม.รทก.) เตือนภัยน้ำท่วมตลิ่ง ข้อมูล
บางกะปิ คลองกะจะ ค.กะจะ ตอนคลองจิก 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.90 - - ปกติ
บางกะปิ คลองกะจะ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.97 - - ปกติ
หนองจอก คลองเก้า ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ 01/10/2563 02:05 ปกติ 1.16 - - วิกฤติ
บางซื่อ คลองขรัวตาแก่น ค.ขรัวตาแก่นซ.สะพานขวา 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.52 - - ปกติ
หลักสี่ คลองข้างศูนย์ราชการ ค.ข้างศูนย์ราชการ 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.33 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองขุนจันทร์ ค.ขุนจันทร์ถ.ฉิมพลี 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.59 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ค.บางขุนศรีบุรีรักษ์ ถ.บรมราชชนนี 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.52 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ปคร.ขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.67 1.08 - ปกติ
สวนหลวง คลองขุนสกล ค.ขุนสกล ซ.ศรีนครินทร์36 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.89 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองควาย ค.คลองควาย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.45 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองควาย ค.ควาย ถ.บรมราชชนนี 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.50 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองคูนากิม ค.คูนากิม ถ.ประชาอุทิศ 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.37 - - ปกติ
ประเวศ คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.ศรีนครินทร์ 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.61 - - ปกติ
สวนหลวง คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุขุมวิท 77 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.87 - - ปกติ
พระโขนง คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุภาพงษ์1 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.89 - - ปกติ
บางกะปิ คลองจั่น ค.จั่น ถ.โยธินพัฒนา 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.40 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองจั่น ค.จั่น ถ.ลาดพร้าว 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.92 - - ปกติ
บางกะปิ คลองจิก ค.จิก ถ.หัวหมาก 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.89 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองจิต ค.จิตซ.ลาดพร้าว 122 01/10/2563 02:05 ปกติ -1.04 - - ปกติ
พระโขนง คลองเจ็ก ค.เจ็ก ถ.สุขุมวิท60/1 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.88 - - ปกติ
พระโขนง คลองเจ็ก ส.คลองเจ็ก 01/10/2563 02:00 ปกติ -0.96 0.36 - ปกติ
วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ ค.เจ้าคุณสิงห์ ถ.ลาดพร้าว 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.97 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ ส.เจ้าคุณสิงห์ 01/10/2563 02:05 ปกติ -1.33 - - ปกติ
ราษฎร์บูรณะ คลองแจงร้อน ส.คลองแจงร้อน 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.21 -0.01 - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดตาเชียง ค.ชวดตาเชียง ส.สูบน้ำคลองชวดตาเชียง 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.82 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดบางจาก ค.ชวดบางจาก ถ.ประชาอุทิศ 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.85 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.87 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 ซอย 13 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.75 - - ปกติ
สาทร คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.32 - - ปกติ
บางรัก คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.43 - - ปกติ
สาทร คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.สาทรใต้ 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.44 - - ปกติ
ยานนาวา คลองช่องนนทรี ส.ช่องนนทรี 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.43 -0.31 - ปกติ
บางกอกน้อย คลองชักพระ ส.ชักพระ 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.14 -0.07 - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองซอย ค.ซอย ถ.บรมราชชนนี 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.50 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองซอย ค.ซอย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.51 - - ปกติ
ยานนาวา คลองด่าน ปตร.คลองวัดด่าน 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.12 -0.03 - ปกติ
ราษฎร์บูรณะ คลองดาวคะนอง ส.ดาวคะนอง 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.16 -99.00 - ปกติ
สวนหลวง คลองตัน คลองตัน-ทางด่วน 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.90 - - ปกติ
ประเวศ คลองตาช้าง ค.ตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์ 01/10/2563 02:05 ปกติ -1.15 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองตาพุก ค.ตาพุก คลองทับช้างบน 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.01 - - ปกติ
ประเวศ คลองตาพุก ค.ตาพุก ถ.ลาดกระบัง 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.15 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองตาพุก ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.30 - - ปกติ
บางกะปิ คลองตาหนัง ค.ตาหนัง ถ.ลาดพร้าว 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.70 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองตาอูฐ ค.ตาอูฐ ถ.พิงคนคร 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.69 - - ปกติ
หลักสี่ คลองตาอูฐ ส.คลองตาอูฐ 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.71 0.38 - ปกติ
คลองเตย คลองเตย ส.คลองเตย 01/10/2563 02:05 ปกติ -1.77 -0.13 - ปกติ
บางกะปิ คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ปตร คลองทรงกระเทียม 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.38 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ถ.นาคนิวาส 01/10/2563 02:05 ปกติ -1.37 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.บรมราชชนนี 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.50 - - ปกติ
บางแค คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.เพชรเกษม 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.49 - - ปกติ
บางแค คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา-ภาษีฯ 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.41 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ค.ทวีฯ-บางเชือกหนัง 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.51 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ปตร.ทวีวัฒนา 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.52 0.98 - เตือนภัย
ดินแดง คลองนาซอง ค.นาซอง ถ.ประชาสุข 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.68 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว ซ.ลาดพร้าว 41 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.66 - - ปกติ
จตุจักร คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว-รัชดาฯ 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.61 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบัว ค.บัว ถ. พูทธมณฑลสาย 1 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.42 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบัว ปคร.คลองบัว-ทางรถไฟ 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.53 0.35 - ปกติ
ดุสิต คลองบางกระบือ ค.บางกระบือ ถ.สามเสน 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.25 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางกอกใหญ่ ค.บางกอกใหญ่-ค.มอญ 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.24 - - ปกติ
ธนบุรี คลองบางกอกใหญ่ ส.บางกอกใหญ่ 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.30 -0.07 - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.กรุงเทพ-นนท์ 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.78 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.ประชาชื่น 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.33 - - ปกติ
หลักสี่ คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.วิภาวดีฯ 28/09/2563 05:20 ขัดข้อง 0.45 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขนใหม่ ส.บางเขนใหม่ 01/10/2563 02:05 ปกติ -1.59 0.07 - ปกติ
บางบอน คลองบางโคลัด ค.บางโคลัด ถ.บางบอน 1 30/09/2563 19:45 ขัดข้อง 0.23 - - ปกติ
บางแค คลองบางจาก ค.บางจาก ซ.เพชรเกษม 68 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.74 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางจาก ค.บางจาก-ค.บางหว้า 01/10/2563 02:00 ปกติ 0.37 - - ปกติ
บางแค คลองบางจาก ค.บางจาก-พุทธฯสาย 2 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.47 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางจาก ส.บางจาก 01/10/2563 02:05 ปกติ -1.09 -0.18 - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-ค.ราชมนตรี 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.54 - - ปกติ
บางแค คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-ถ.กาญจนาฯ 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.51 - - ปกติ
บางแค คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-พุทธฯสาย 2 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.57 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.พระราม 6 01/10/2563 02:05 ปกติ -1.08 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.วิภาวดีฯ 01/10/2563 02:05 ปกติ -1.20 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ-พหลฯ 01/10/2563 02:05 ปกติ -1.03 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ-รัชดาฯ 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.93 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางซื่อ ค.เปรมฯ-ค.บางซื่อ 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.92 - - ปกติ
ดุสิต คลองบางซื่อ ส.บางซื่อ 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.74 0.10 - ปกติ
หลักสี่ คลองบางตลาด ค.บางตลาด ท่าทราย 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.39 - - ปกติ
บึงกุ่ม คลองบางเตย ค.บางเตย ถ.นวมินทร์ 66/3 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.43 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ค.บางนา ถ.สุขุมวิท 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.71 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ค.บางนา-ถ.ศรีนครินทร์ 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.49 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ส.คลองบางนา 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.58 -0.19 - ปกติ
บางนา คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 66/1 30/09/2563 22:20 ขัดข้อง -1.68 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 93 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.97 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ถ.สุขุมวิท 101/1 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.98 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ส.สูบน้ำบางนางจีน 01/10/2563 02:05 ปกติ -1.02 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.บางขุนเทียน 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.03 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.กาญจนาภิเษก 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.08 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน-ค.สะแกงาม 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.15 - - ปกติ
บางเขน คลองบางบัว ค.บางบัว 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.10 - - ปกติ
บางกอกน้อย คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.บรมราชชนนี 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.08 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.สิรินธร 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.02 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบางพรม ค.บางพรม-ชักพระ 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.38 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.กาญจนาฯ 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.51 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.ฉิมพลี 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.46 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.พุทธฯสาย 3 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.53 - - ปกติ
บางบอน คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 1 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.06 - - ปกติ
บางบอน คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 2 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.26 - - ปกติ
วัฒนา คลองบางมะเขือ ค.บางมะเขือ ถ.สุขุมวิท 71 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.99 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ถ.จรัญสนิทวงศ์ 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.08 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ส.สูบน้ำคลองบางยี่ขัน 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.01 - - ปกติ
พระนคร คลองบางลำพู ค.บางลำพู สะพานผ่านฟ้า 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.88 - - ปกติ
หนองแขม คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.ทวีวัฒนา 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.55 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.บางกอกใหญ่ 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.39 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางแวก ค.บางแวก-พุทธฯฑลสาย 1 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.68 - - เตือนภัย
คลองสาน คลองบางไส้ไก่ ส.คลองบางไส้ไก่ 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.15 0.01 - ปกติ
พระโขนง คลองบางอ้อ ค.บางอ้อ สุขุมวิท 64 01/10/2563 02:05 ปกติ -1.02 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางอ้อ ส.คลองบางอ้อ 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.96 -0.17 - ปกติ
สวนหลวง คลองบ้านป่า ค.บ้านป่า ถ. พัฒนาการ 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.64 - - ปกติ
พระโขนง คลองบ้านหลาย ค.บ้านหลาย ถ.สุขุมวิท 77 01/10/2563 02:05 ปกติ -1.07 - - ปกติ
คันนายาว คลองบึงขวาง ปตร.บึงขวาง 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.04 0.49 - ปกติ
มีนบุรี คลองบึงใหญ่ ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.68 - - ปกติ
ดินแดง คลองโบสถ์แม่พระ ค.โบสถ์แม่พระ ถ.ดินแดง 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.78 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-เขตลาดกระบัง 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.27 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.43 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 01/10/2563 02:00 ปกติ -0.58 - - ปกติ
ประเวศ คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ประเวศฯ-ลาดกระบัง 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.03 0.25 - ปกติ
ประเวศ คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ประเวศฯ-วัดกระทุ่มฯ 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.49 -99.00 - ปกติ
วัฒนา คลองเป้ง ค.เป้ง เอกมัย 23 01/10/2563 02:05 ปกติ -1.27 - - ปกติ
หลักสี่ คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ค.บางตลาด 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.25 - - ปกติ
จตุจักร คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.รัชดาภิเษก 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.54 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.สรงประภา 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.52 - - ปกติ
จตุจักร คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-วัดเทวฯ 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.20 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-สน.ดอนเมือง 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.71 - - ปกติ
บางซื่อ คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-อุโมงค์ 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.71 - - ปกติ
ดุสิต คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล 30/09/2563 16:05 ขัดข้อง -0.57 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม หัวลำโพง 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.97 - - ปกติ
บางรัก คลองผดุงกรุงเกษม ส.กรุงเกษม 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.54 0.16 - ปกติ
พระนคร คลองผดุงกรุงเกษม ส.เทเวศร์ 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.88 0.41 - ปกติ
จตุจักร คลองพญาเวิก ค.พญาเวิก ปตร คลองพญาเวิก 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.62 - - ปกติ
วัฒนา คลองพร้อมศรี2 ค.พร้อมศรี2 ถ.สุขุมวิท49/13 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.87 - - ปกติ
สวนหลวง คลองพระโขนง ค.ประเวศ ซ.อ่อนนุช 17 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.74 - - ปกติ
คลองเตย คลองพระโขนง ส.พระโขนง 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.87 -0.03 - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพระยาราชมนตรี ค.ราชมนตรี-พระราม 2 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.08 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพระยาราชมนตรี ส.คลองพระยาราชมนตรี 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.54 0.64 - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ คู้บอน 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.71 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.จตุโชติ 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.81 - - ปกติ
มีนบุรี คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ บางชัน 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.49 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ปัญญาอินทรา 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.61 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.หนองระแหง 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.83 - - ปกติ
สายไหม คลองพระยาสุเรนทร์ ปตร.พระยาสุเรนทร์ 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.82 0.97 - ปกติ
วังทองหลาง คลองพลับพลา ค.พลับพลา ศูนย์แพทย์พัฒนา 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.97 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพิทยาลงกรณ์ ค.พิทยาฯ-รร.พิทยาลงกรณ์ 01/10/2563 02:00 ปกติ 0.05 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ วัดรางบัว 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.31 - - ปกติ
หนองแขม คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ค.มหาศร 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.42 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ราชมนตรี 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.30 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ส.ภาษีเจริญ 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.27 0.17 - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-ถ.พุทธฯสาย 2 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.08 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-สวนแดน 2 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.08 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองมหาสวัสดิ์ คลองมหาสวัสดิ์ วัดปุรณาวาส 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.94 - - ปกติ
บางกอกน้อย คลองมอญ ส.คลองมอญ 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.03 -0.07 - ปกติ
บางกะปิ คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน ถ.ลาดพร้าว 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.86 - - ปกติ
บางกะปิ คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน แฮปปี้แลนด์ 29/06/2563 12:15 ขัดข้อง -1.33 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองยายเพียร ค.ยายเพียร ถ.เพชรเกษม 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.37 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองยี่สุ่น ค.คลองยี่สุ่น 01/10/2563 02:05 ปกติ -1.01 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองระหาญ ส.คลองระหาญ 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.23 0.41 - ปกติ
ทุ่งครุ คลองรางจาก ปตร.รางจาก-ประชาอุทิศ 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.15 0.15 - ปกติ
บางแค คลองราษฎร์สมัคคี ค.ราษฎร์สามัคคี ถ.เพชรเกษม 63 30/09/2563 13:35 ขัดข้อง 0.41 - - ปกติ
บางเขน คลองลางอ้อ-ลางแก้ว ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.พหลโยธิน 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.63 - - ปกติ
หลักสี่ คลองลาดโตนด ค.ลาดโตนด ปตร คลองลาดโตนด 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.01 - - ปกติ
สะพานสูง คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ซ.กาญจนาภิเษก 24 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.00 - - ปกติ
สะพานสูง คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.เคหะร่มเกล้า 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.11 - - ปกติ
มีนบุรี คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.รามคำแหง 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.09 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว ถ.ประชาอุทิศ 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.65 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.75 - - ปกติ
จตุจักร คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-วัดลาดพร้าว 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.26 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-เสนานิคม 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.03 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองลาดพร้าว ปตร.ลาดพร้าว 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.48 -0.53 - ปกติ
จตุจักร คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.รัชดาภิเษก 01/10/2563 02:05 ปกติ -1.52 - - ปกติ
จตุจักร คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.วิภาวดีรังสิต 44 01/10/2563 02:05 ปกติ -1.24 - - ปกติ
สวนหลวง คลองลาว ค.ลาว ถ.พัฒนาการ 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.61 - - ปกติ
คันนายาว คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่า 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.81 - - เตือนภัย
คันนายาว คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่าซ.นวมินทร์ 86 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.05 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 8 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.11 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 54 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.99 - - วิกฤติ
หนองจอก คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.เชื่อมสัมพันธ์ 25 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.33 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ถ. สังฆสันติสุข 01/10/2563 02:05 ปกติ 1.28 - - วิกฤติ
หนองจอก คลองลำผักชี ค.ลำผักชี-รร.ลำผักชี 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.48 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองเลนเปน ส.คลองเลนเปน 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.06 0.50 - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองวัดไก่เตี้ย ค.วัดไก่เตี้ย ส.คลองวัดไก่เตี้ย 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.13 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองวัดตึก ค.วัดตึก ถ.ลาดพร้าว 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.67 - - ปกติ
บางคอแหลม คลองวัดไทร ส.คลองวัดไทร 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.78 -0.14 - ปกติ
หลักสี่ คลองวัดหลักสี่ ค.วัดหลักสี่ ถ.วิภาวดีรังสิต 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.29 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองศาลเจ้า ค.ศาลเจ้า ถ.สวนผัก 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.01 - - ปกติ
ประเวศ คลองศาลาลอย ค.ศาลาลอย ถ.อ่อนนุช 61 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.10 - - เตือนภัย
จอมทอง คลองสนามชัย ค.สนามชัย-บางขุนเทียน 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.14 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสนามชัย ส.สนามชัย 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.02 0.72 - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองสวนแดง ค.สวนแดน ถ.ชัยพฤกษ์ 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.26 - - ปกติ
บางเขน คลองสอง คลองสอง 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.48 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นน่น ซ.ร่มเกล้า 20 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.05 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.01 - - ปกติ
มีนบุรี คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.รามคำแหง 01/10/2563 02:00 ปกติ -0.41 - - ปกติ
สายไหม คลองสองสายใต้ ปตร.ค.สองสายใต้ 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.55 0.92 - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสะแกงาม ค.สะแกงาม ถ.กาญจนาภิเษก 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.76 - - ปกติ
สาทร คลองสาทร ค.สาทร ถ.พระรามที่4 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.61 - - ปกติ
บางรัก คลองสาทร ส.สาทร 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.49 -0.17 -0.16 ปกติ
ลาดกระบัง คลองสาม ค.สาม มอเตอร์เวย์ 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.34 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสาม ค.สาม ร่มเกล้า 17 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.27 - - ปกติ
คลองสามวา คลองสามวา ปตร.สามวา 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.25 0.72 - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ค.เปรมฯ-ค.สามเสน 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.81 - - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.พระราม 6 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.86 - - ปกติ
ราชเทวี คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.อโศก 29/09/2563 14:10 ขัดข้อง -1.12 - - ปกติ
ดินแดง คลองสามเสน ค.สามเสน-ดินแดง 01/10/2563 02:05 ปกติ -1.46 - - ปกติ
ราชเทวี คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.พหลฯ 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.86 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.เอกมัย 01/10/2563 02:05 ปกติ -1.01 - - ปกติ
พญาไท คลองสามเสน ค.สามเสน-อนุสาวรีย์ชัยฯ 01/10/2563 02:05 ปกติ -1.08 - - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ส.สามเสน 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.77 0.08 - ปกติ
ห้วยขวาง คลองสามเสน ส.สามเสน-ศูนย์วิจัย 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.78 -0.91 - ปกติ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ คลองสำโรง ส.คลองสำโรง 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.49 0.23 - ปกติ
ธนบุรี คลองสำเหร่ ส.สำเหร่ 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.11 -0.14 - ปกติ
หนองจอก คลองสิบสอง ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ 01/10/2563 02:05 ปกติ 1.20 - - วิกฤติ
หนองจอก คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม 01/10/2563 02:00 ปกติ 0.76 0.82 - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสี่ ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.46 - - ปกติ
มีนบุรี คลองสี่ ค.สี่ ถ.สุวินทวงศ์ 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.57 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสี่บาท ส.คลองสี่บาท 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.13 0.22 - ปกติ
ลาดพร้าว คลองเสือน้อย ค.เสือน้อย ถ. สุคนธสวัสดิ์ 01/10/2563 02:05 ปกติ -1.21 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ ซ.สมคิด 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.91 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ รามคำแหง 9 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.81 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เขตบางกะปิ 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.54 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เจ้าคุณสิงห์ 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.92 - - ปกติ
ป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-โบ๊เบ๊ 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.65 - - ปกติ
หนองจอก คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.64 - - ปกติ
บึงกุ่ม คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เสรีไทย 24 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.53 - - ปกติ
ราชเทวี คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-อโศก 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.75 - - ปกติ
มีนบุรี คลองแสนแสบ ปตร.ค.แสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.13 0.59 - ปกติ
หนองจอก คลองแสนแสบ ปตร.แสนแสบ-ถ.สังฆสันติสุข 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.61 0.64 - ปกติ
คันนายาว คลองแสนแสบ ปตร.แสนแสบ-บางชัน 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.38 0.14 - ปกติ
วัฒนา คลองแสนแสบ ส.แสนแสบ-คลองตัน 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.83 -0.86 - ปกติ
ประเวศ คลองหนองบอน ค.หนองบอน ถ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.24 - - ปกติ
สวนหลวง คลองหนองบอน ค.หนองบอน อ่อนนุช 66 ซอย 13 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.94 - - ปกติ
ประเวศ คลองหนองบอน ส.บึงหนองบอน 01/10/2563 02:05 ปกติ -3.28 -5.03 - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง รร.ผลลีรุ่งเรือง 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.57 - - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง 30/09/2563 15:45 ขัดข้อง 0.56 - - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ปตร.ค.หลวงแพ่ง 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.97 0.90 - ปกติ
พระนคร คลองหลอด ค.หลอด ถ.ราชดำเนินใน 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.32 - - ปกติ
พระนคร คลองหลอด ค.หลอด ส.สูบน้ำปากคลองตลาด 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.31 - - ปกติ
บางนา คลองหลอด 2 ค.หลอด 2 ถ.บางนา ตราด 01/10/2563 02:05 ปกติ -1.63 - - ปกติ
บางนา คลองหลอด 3 ค.หลอด 3 บางนา ตราด 01/10/2563 02:05 ปกติ -1.49 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ29 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.20 - - ปกติ
บางเขน คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ซ.ลาดปลาเค้า 63 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.22 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ. เทียมร่วมมิตร 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.85 - - ปกติ
ดินแดง คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ. ประชาสงเคราะห์ 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.85 - - ปกติ
สวนหลวง คลองหัวหมาก ค.หัวหมาก ถ.ศรีนครินทร์ 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.52 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองอรชร ปตร.อรชร 30/09/2563 19:30 ขัดข้อง -1.40 -0.64 - ปกติ
วัฒนา คูน้ำ มศว. คูน้ำ มศว. 01/10/2563 02:05 ปกติ -1.32 - - ปกติ
ราชเทวี คูน้ำกรมสารวัตรทหาร คูน้ำกรมสารวัตรทหาร 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.87 - - ปกติ
วัฒนา คูน้ำต่อศักดิ์ คูน้ำต่อศักดิ์ ซ.ทองหล่อ 25 01/10/2563 02:05 ปกติ -1.67 - - ปกติ
วัฒนา คูน้ำวัฒนา คูน้ำวัฒนา รร.วัฒนาวิทยาลัย 01/10/2563 02:05 ปกติ -1.08 - - ปกติ
จตุจักร คูน้ำวิภาวดี ส.รัชดา-วิภาวดี 01/10/2563 02:05 ปกติ -2.67 - - ปกติ
พญาไท บ่อสูบน้ำสะพานพรหม บ่อสูบน้ำสะพานพรหม 01/10/2563 02:05 ปกติ -1.00 - - ปกติ
ราชเทวี บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.90 - - ปกติ
พระนคร แม่น้ำเจ้าพระยา ปากคลองตลาด 01/10/2563 02:05 ปกติ -0.04 - - ปกติ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ สถานตากอากาศบางปู บางปู 01/10/2563 02:05 ปกติ 0.24 - - ปกติ