สรุปข้อมูลระดับน้ำ

เขต คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) ระดับน้ำแม่น้ำ (ม.รทก.) เตือนภัยน้ำท่วมตลิ่ง ข้อมูล
บางกะปิ คลองกะจะ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.16 - - ปกติ
บางกะปิ คลองกะจะ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 ซ.57 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.99 - - ปกติ
หนองจอก คลองเก้า ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ 26/09/2564 14:00 ปกติ 1.49 - - เตือนภัย
บางซื่อ คลองขรัวตาแก่น ค.ขรัวตาแก่น ซ.สะพานขวา 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.68 - - ปกติ
หลักสี่ คลองข้างศูนย์ราชการ ค.ข้างศูนย์ราชการ 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.72 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองขุนจันทร์ ค.ขุนจันทร์ ถ.ฉิมพลี 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.74 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ค.บางขุนศรีบุรีรักษ์ ถ.บรมราชชนนี 25/09/2564 20:15 ขัดข้อง 0.44 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ปตร.คลองขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.57 1.05 - ปกติ
สวนหลวง คลองขุนสกล ค.ขุนสกล ซ.ศรีนครินทร์ 36 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.28 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองควาย ค.ควาย ถ.บรมราชชนนี 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.43 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองควาย ค.ควาย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.50 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองคูนากิม ค.คูนากิม ถ.ประชาอุทิศ 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.32 - - ปกติ
ประเวศ คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.ศรีนครินทร์ 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.50 - - ปกติ
สวนหลวง คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุขุมวิท 77 26/09/2564 08:30 ขัดข้อง -1.60 - - ปกติ
พระโขนง คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุภาพงษ์ 1 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.20 - - ปกติ
บางกะปิ คลองจั่น ค.จั่น ถ.โยธินพัฒนา 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.35 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองจั่น ค.จั่น ถ.ลาดพร้าว 25/09/2564 19:40 ขัดข้อง -0.38 - - ปกติ
บางกะปิ คลองจิก ค.จิก ถ.หัวหมาก 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.13 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองจิต ค.จิต ซ.ลาดพร้าว 122 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.20 - - ปกติ
พระโขนง คลองเจ็ก ค.เจ็ก ถ.สุขุมวิท 60/1 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.98 - - ปกติ
พระโขนง คลองเจ็ก ส.คลองเจ็ก 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.09 0.27 - ปกติ
วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ ค.เจ้าคุณสิงห์ ถ.ลาดพร้าว 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.12 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ ส.คลองเจ้าคุณสิงห์ 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.36 - - ปกติ
ราษฎร์บูรณะ คลองแจงร้อน ส.คลองแจงร้อน 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.47 0.54 - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดตาเชียง ค.ชวดตาเชียง ส.คลองชวดตาเชียง 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.66 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดบางจาก ค.ชวดบางจาก ถ.ประชาอุทิศ 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.74 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.61 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 ซ.13 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.76 - - ปกติ
สาทร คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ 24/09/2564 06:20 ขัดข้อง -0.74 - - ปกติ
บางรัก คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.70 - - ปกติ
สาทร คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.สาทรใต้ 03/09/2564 10:45 ขัดข้อง -0.49 - - ปกติ
ยานนาวา คลองช่องนนทรี ส.ช่องนนทรี 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.77 0.48 - ปกติ
บางกอกน้อย คลองชักพระ ส.คลองชักพระ 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.31 0.89 - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองซอย ค.ซอย ถ.บรมราชชนนี 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.41 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองซอย ค.ซอย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.64 - - ปกติ
ยานนาวา คลองด่าน ปตร.คลองวัดด่าน 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.43 0.53 - ปกติ
ราษฎร์บูรณะ คลองดาวคะนอง ส.คลองดาวคะนอง 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.07 0.55 - ปกติ
สวนหลวง คลองตัน ค.ตัน-ทางด่วน 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.79 - - ปกติ
ประเวศ คลองตาช้าง ค.ตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์ 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.37 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองตาพุก ค.ตาพุก ค.ทับช้างบน 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.23 - - ปกติ
ประเวศ คลองตาพุก ค.ตาพุก ถ.ลาดกระบัง 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.33 - - วิกฤติ
ลาดกระบัง คลองตาพุก ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6 26/09/2564 06:40 ขัดข้อง 0.52 - - เตือนภัย
บางกะปิ คลองตาหนัง ค.ตาหนัง ถ.ลาดพร้าว 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.84 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองตาอูฐ ค.ตาอูฐ ถ.พิงคนคร 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.68 - - ปกติ
หลักสี่ คลองตาอูฐ ส.คลองตาอูฐ 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.61 0.51 - ปกติ
คลองเตย คลองเตย ส.คลองเตย 26/09/2564 14:00 ปกติ -2.26 0.30 - ปกติ
ลาดพร้าว คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ถ.นาคนิวาส 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.82 - - ปกติ
บางกะปิ คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ปตร.คลองทรงกระเทียม 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.47 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.บรมราชชนนี 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.41 - - ปกติ
บางแค คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.เพชรเกษม 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.35 - - ปกติ
บางแค คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา-ภาษีฯ 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.28 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ค.ทวีฯ-บางเชือกหนัง 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.42 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ปตร.คลองทวีวัฒนา 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.42 0.93 - เตือนภัย
ดินแดง คลองนาซอง ค.นาซอง ถ.ประชาสุข 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.61 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว ซ.ลาดพร้าว 41 29/10/2563 12:20 ขัดข้อง -0.64 - - ปกติ
จตุจักร คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว-รัชดาฯ 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.91 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบัว ค.บัว ถ.พุทธมณฑลสาย 1 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.35 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบัว ปตร.คลองบัว ทางรถไฟ 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.47 1.11 - ปกติ
ดุสิต คลองบางกระบือ ค.บางกระบือ ถ.สามเสน 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.72 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางกอกใหญ่ ค.บางกอกใหญ่-ค.มอญ 26/09/2564 13:55 ปกติ 0.20 - - ปกติ
ธนบุรี คลองบางกอกใหญ่ ส.คลองบางกอกใหญ่ 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.42 0.87 - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขน ค.บางเขน ถ.กรุงเทพ-นนท์ 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.44 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขน ค.บางเขน ถ.ประชาชื่น 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.09 - - ปกติ
หลักสี่ คลองบางเขน ค.บางเขน ถ.วิภาวดีฯ 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.06 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขนใหม่ ส.คลองบางเขนใหม่ 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.17 1.10 - ปกติ
บางบอน คลองบางโคลัด ค.บางโคลัด ถ.บางบอน 1 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.14 - - ปกติ
บางแค คลองบางจาก ค.บางจาก ซ.เพชรเกษม 68 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.28 - - ปกติ
บางแค คลองบางจาก ค.บางจาก ถ.พุทธฯสาย 2 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.39 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางจาก ค.บางจาก-ค.บางหว้า 26/09/2564 13:55 ปกติ 0.30 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางจาก ส.คลองบางจาก 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.03 0.23 - ปกติ
บางแค คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง ถ.กาญจนาฯ 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.41 - - ปกติ
บางแค คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง ถ.พุทธฯสาย 2 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.46 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-ค.ราชมนตรี 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.46 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.พระราม 6 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.70 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.พหลฯ 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.00 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.รัชดาฯ 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.84 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.วิภาวดีฯ 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.02 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางซื่อ ค.เปรมฯ ถ.พระราม 5 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.73 - - ปกติ
ดุสิต คลองบางซื่อ ส.คลองบางซื่อ 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.89 1.05 - ปกติ
หลักสี่ คลองบางตลาด ค.บางตลาด-ท่าทราย 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.55 - - ปกติ
บึงกุ่ม คลองบางเตย ค.บางเตย ถ.นวมินทร์ 66/3 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.04 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ค.บางนา ถ.ศรีนครินทร์ 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.43 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ค.บางนา ถ.สุขุมวิท 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.76 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ส.คลองบางนา 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.14 0.32 - ปกติ
บางนา คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 66/1 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.41 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 93 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.04 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ถ.สุขุมวิท 101/1 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.46 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ส.สูบน้ำบางนางจีน 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.07 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.กาญจนาภิเษก 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.03 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.บางขุนเทียน 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.18 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน-ค.สะแกงาม 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.06 - - ปกติ
บางเขน คลองบางบัว ค.บางบัว 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.28 - - ปกติ
บางกอกน้อย คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.บรมราชชนนี 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.37 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.สิรินธร 26/09/2564 13:55 ปกติ 0.40 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองบางพรม ค.บางพรม ถ.กาญจนาฯ 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.42 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบางพรม ค.บางพรม ถ.ฉิมพลี 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.38 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองบางพรม ค.บางพรม ถ.พุทธฯสาย 3 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.44 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบางพรม ค.บางพรม-ค.ชักพระ 26/09/2564 13:55 ปกติ 0.39 - - ปกติ
บางบอน คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 1 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.10 - - ปกติ
บางบอน คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 2 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.17 - - ปกติ
วัฒนา คลองบางมะเขือ ค.บางมะเขือ ถ.สุขุมวิท 71 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.37 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ถ.จรัญสนิทวงศ์ 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.38 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ส.คลองบางยี่ขัน 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.39 - - ปกติ
พระนคร คลองบางลำพู ค.บางลำพู สะพานผ่านฟ้า 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.81 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางแวก ค.บางแวก ถ.พุทธฯฑลสาย 1 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.56 - - ปกติ
หนองแขม คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.ทวีวัฒนา 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.46 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.บางกอกใหญ่ 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.32 - - ปกติ
คลองสาน คลองบางไส้ไก่ ส.คลองบางไส้ไก่ 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.30 0.58 - ปกติ
พระโขนง คลองบางอ้อ ค.บางอ้อ ซ.สุขุมวิท 64 25/09/2564 18:30 ขัดข้อง -1.02 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางอ้อ ส.คลองบางอ้อ 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.32 0.28 - ปกติ
สวนหลวง คลองบ้านป่า ค.บ้านป่า ถ.พัฒนาการ 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.54 - - ปกติ
พระโขนง คลองบ้านหลาย ค.บ้านหลาย ถ.สุขุมวิท 77 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.05 - - ปกติ
มีนบุรี คลองบึงขวาง ปตร.คลองบึงขวาง 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.40 0.60 - เตือนภัย
มีนบุรี คลองบึงใหญ่ ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.79 - - วิกฤติ
ดินแดง คลองโบสถ์แม่พระ ค.โบสถ์แม่พระ ถ.ดินแดง 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.84 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.65 - - วิกฤติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-รพ.ลาดกระบัง 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.46 - - ปกติ
สวนหลวง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.03 - - ปกติ
ประเวศ คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.คลองประเวศฯ-ลาดกระบัง 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.29 0.41 - เตือนภัย
ประเวศ คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.คลองประเวศฯ-วัดกระทุ่มฯ 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.13 0.15 - ปกติ
วัฒนา คลองเป้ง ค.เป้ง ซ.เอกมัย 23 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.60 - - ปกติ
จตุจักร คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.รัชดาภิเษก 26/09/2564 12:30 ขัดข้อง -0.47 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.สรงประภา 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.61 - - ปกติ
หลักสี่ คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร-ค.บางตลาด 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.39 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร-ค.บ้านใหม่ 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.66 - - ปกติ
จตุจักร คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-วัดเทวฯ 04/03/2564 10:30 ขัดข้อง -0.17 - - ปกติ
บางซื่อ คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-อุโมงค์ 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.56 - - ปกติ
ดุสิต คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.82 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม หัวลำโพง 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.87 - - ปกติ
บางรัก คลองผดุงกรุงเกษม ส.กรุงเกษม 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.99 0.72 - ปกติ
พระนคร คลองผดุงกรุงเกษม ส.เทเวศร์ 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.81 0.93 - ปกติ
จตุจักร คลองพญาเวิก ค.พญาเวิก ปตร.คลองพญาเวิก 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.29 - - ปกติ
วัฒนา คลองพร้อมศรี2 ค.พร้อมศรี 2 ถ.สุขุมวิท 49/13 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.42 - - ปกติ
สวนหลวง คลองพระโขนง ค.ประเวศ ซ.อ่อนนุช 17 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.65 - - ปกติ
คลองเตย คลองพระโขนง ส.พระโขนง 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.01 0.52 - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพระยาราชมนตรี ค.ราชมนตรี-พระราม 2 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.23 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพระยาราชมนตรี ส.คลองพระยาราชมนตรี 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.83 0.70 - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ คู้บอน 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.87 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.จตุโชติ 26/09/2564 14:00 ปกติ 1.04 - - เตือนภัย
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.หนองระแหง 26/09/2564 14:00 ปกติ 1.07 - - เตือนภัย
มีนบุรี คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ บางชัน 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.74 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ปัญญาอินทรา 26/09/2564 13:20 ขัดข้อง 0.61 - - ปกติ
สายไหม คลองพระยาสุเรนทร์ ปตร.คลองพระยาสุเรนทร์ 26/09/2564 14:00 ปกติ 1.02 1.38 - เตือนภัย
วังทองหลาง คลองพลับพลา ค.พลับพลา ศูนย์แพทย์พัฒนา 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.84 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพิทยาลงกรณ์ ค.พิทยาฯ-รร.พิทยาลงกรณ์ 26/09/2564 13:55 ปกติ 0.13 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ วัดรางบัว 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.31 - - ปกติ
หนองแขม คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ค.มหาศร 22/01/2564 12:05 ขัดข้อง 0.12 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ราชมนตรี 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.34 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ส.คลองภาษีเจริญ 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.09 -0.13 - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์ วัดปุรณาวาส 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.90 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-ถ.พุทธฯสาย 2 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.66 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-สวนแดน 2 26/09/2564 14:00 ปกติ 1.18 - - ปกติ
บางกอกน้อย คลองมอญ ส.คลองมอญ 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.24 0.91 - ปกติ
บางกะปิ คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน ถ.ลาดพร้าว 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.88 - - ปกติ
บางกะปิ คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน แฮปปี้แลนด์ 29/06/2563 12:15 ขัดข้อง -1.33 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองยายเพียร ค.ยายเพียร ถ.เพชรเกษม 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.27 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองยายสุ่น ค.คลองยายสุ่น ถ.รัชดาภิเษก 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.25 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองระหาญ ส.คลองระหาญ 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.01 -0.35 - ปกติ
ทุ่งครุ คลองรางจาก ปตร.คลองรางจาก-ประชาอุทิศ 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.51 0.51 - ปกติ
บางแค คลองราษฎร์สมัคคี ค.ราษฎร์สามัคคี ถ.เพชรเกษม 63 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.30 - - ปกติ
บางเขน คลองลางอ้อ-ลางแก้ว ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.พหลโยธิน 26/09/2564 02:30 ขัดข้อง 0.25 - - ปกติ
หลักสี่ คลองลาดโตนด ค.ลาดโตนด ปตร.คลองลาดโตนด 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.25 - - ปกติ
สะพานสูง คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ซ.กาญจนาภิเษก 24 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.24 - - ปกติ
สะพานสูง คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.เคหะร่มเกล้า 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.15 - - ปกติ
มีนบุรี คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.รามคำแหง 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.35 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว ถ.ประชาอุทิศ 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.53 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.63 - - ปกติ
จตุจักร คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-วัดลาดพร้าว 26/09/2564 13:55 ปกติ -0.15 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-เสนานิคม 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.10 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองลาดพร้าว ปตร.คลองลาดพร้าว 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.33 -0.32 - ปกติ
จตุจักร คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.รัชดาภิเษก 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.51 - - ปกติ
จตุจักร คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.วิภาวดีรังสิต 44 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.10 - - ปกติ
สวนหลวง คลองลาว ค.ลาว ถ.พัฒนาการ 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.24 - - ปกติ
คันนายาว คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่า ซ.นวมินทร์ 86 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.19 - - ปกติ
คันนายาว คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่า ถ.นวมินทร์ 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.40 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 54 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.59 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 8 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.52 - - เตือนภัย
หนองจอก คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.เชื่อมสัมพันธ์ 25 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.82 - - เตือนภัย
หนองจอก คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ถ.สังฆสันติสุข 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.90 - - เตือนภัย
หนองจอก คลองลำผักชี ค.ลำผักชี รร.ลำผักชี 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.76 - - วิกฤติ
บางขุนเทียน คลองเลนเปน ส.คลองเลนเปน 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.53 0.71 - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองวัดไก่เตี้ย ค.วัดไก่เตี้ย ส.คลองวัดไก่เตี้ย 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.33 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองวัดตึก ค.วัดตึก ถ.ลาดพร้าว 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.78 - - ปกติ
บางคอแหลม คลองวัดไทร ส.คลองวัดไทร 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.48 0.50 - ปกติ
หลักสี่ คลองวัดหลักสี่ ค.วัดหลักสี่ ถ.วิภาวดีรังสิต 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.45 - - เตือนภัย
ตลิ่งชัน คลองศาลเจ้า ค.ศาลเจ้า ถ.สวนผัก 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.33 - - ปกติ
ประเวศ คลองศาลาลอย ค.ศาลาลอย ถ.อ่อนนุช 61 26/09/2564 13:55 ปกติ -0.40 - - ปกติ
จอมทอง คลองสนามชัย ค.สนามชัย-บางขุนเทียน 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.24 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสนามชัย ส.คลองสนามชัย 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.33 0.88 - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองสวนแดง ค.สวนแดน ถ.ชัยพฤกษ์ 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.45 - - ปกติ
บางเขน คลองสอง ค.สอง 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.66 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นน่น ซ.ร่มเกล้า 20 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.35 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.30 - - เตือนภัย
มีนบุรี คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.รามคำแหง 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.39 - - ปกติ
สายไหม คลองสองสายใต้ ปตร.คลองสองสายใต้ 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.71 1.36 - เตือนภัย
บางขุนเทียน คลองสะแกงาม ค.สะแกงาม ถ.กาญจนาภิเษก 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.17 - - ปกติ
สาทร คลองสาทร ค.สาทร ถ.พระรามที่ 4 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.50 - - ปกติ
บางรัก คลองสาทร ส.คลองสาทร 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.72 0.65 0.65 ปกติ
ลาดกระบัง คลองสาม ค.สาม มอเตอร์เวย์ 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.53 - - เตือนภัย
ลาดกระบัง คลองสาม ค.สาม ร่มเกล้า 17 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.45 - - ปกติ
คลองสามวา คลองสามวา ปตร.คลองสามวา 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.54 1.05 - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.พระราม 5 26/09/2564 12:20 ขัดข้อง -1.13 - - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.พระราม 6 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.18 - - ปกติ
ราชเทวี คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.อโศก 25/09/2564 21:35 ขัดข้อง -1.03 - - ปกติ
ดินแดง คลองสามเสน ค.สามเสน-ดินแดง 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.49 - - ปกติ
ราชเทวี คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.พหลฯ 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.17 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.เอกมัย 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.86 - - ปกติ
ราชเทวี คลองสามเสน ค.สามเสน-รพ.พระมงกุฎฯ 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.11 - - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ส.คลองสามเสน 26/09/2564 13:55 ปกติ -1.10 1.02 - ปกติ
ห้วยขวาง คลองสามเสน ส.สามเสน-ค.แสนแสบ 25/09/2564 07:20 ขัดข้อง -0.85 -0.81 - ปกติ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ คลองสำโรง ส.คลองสำโรง 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.14 0.01 - ปกติ
ธนบุรี คลองสำเหร่ ส.คลองสำเหร่ 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.21 0.54 - ปกติ
หนองจอก คลองสิบสอง ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ 26/09/2564 14:00 ปกติ 1.50 - - เตือนภัย
หนองจอก คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.97 1.35 - วิกฤติ
ลาดกระบัง คลองสี่ ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.59 - - เตือนภัย
มีนบุรี คลองสี่ ค.สี่ ถ.สุวินทวงศ์ 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.69 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสี่บาท ส.คลองสี่บาท 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.89 0.07 - ปกติ
ลาดพร้าว คลองเสือน้อย ค.เสือน้อย ถ.สุคนธสวัสดิ์ 26/09/2564 13:55 ปกติ -2.00 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ ซ.สมคิด 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.96 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ รามคำแหง 9 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.68 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เขตบางกะปิ 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.29 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เจ้าคุณสิงห์ 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.50 - - ปกติ
ป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-โบ๊เบ๊ 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.66 - - ปกติ
หนองจอก คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.89 - - วิกฤติ
บึงกุ่ม คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เสรีไทย 24 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.00 - - ปกติ
ราชเทวี คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-อโศก 26/09/2564 13:55 ปกติ -0.66 - - ปกติ
มีนบุรี คลองแสนแสบ ปตร.คลองแสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.49 0.85 - เตือนภัย
คันนายาว คลองแสนแสบ ปตร.คลองแสนแสบ-บางชัน 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.25 0.38 - ปกติ
หนองจอก คลองแสนแสบ ส.คลองแสนแสบ หนองจอก 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.80 1.19 - วิกฤติ
วัฒนา คลองแสนแสบ ส.แสนแสบ-คลองตัน 25/09/2564 07:25 ขัดข้อง -0.75 -0.81 - ปกติ
ประเวศ คลองหนองบอน ค.หนองบอน ถ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.11 - - ปกติ
สวนหลวง คลองหนองบอน ค.หนองบอน อ่อนนุช 66 ซ.13 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.34 - - ปกติ
ประเวศ คลองหนองบอน ส.บึงหนองบอน 26/09/2564 14:00 ปกติ -2.26 -5.03 - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง รร.ผลลีรุ่งเรือง 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.59 - - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.67 - - เตือนภัย
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ปตร.คลองหลวงแพ่ง 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.64 1.16 - วิกฤติ
พระนคร คลองหลอด ค.หลอด ถ.ราชดำเนินใน 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.03 - - ปกติ
พระนคร คลองหลอด ค.หลอด ส.ปากคลองตลาด 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.02 - - ปกติ
บางนา คลองหลอด 2 ค.หลอด 2 ถ.บางนา ตราด 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.74 - - ปกติ
บางนา คลองหลอด 3 ค.หลอด 3 บางนา ตราด 26/09/2564 14:00 ปกติ -2.05 - - ปกติ
บางเขน คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ ซ.ลาดปลาเค้า 63 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.07 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ29 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.21 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ.เทียมร่วมมิตร 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.84 - - ปกติ
ดินแดง คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ.ประชาสงเคราะห์ 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.98 - - ปกติ
สวนหลวง คลองหัวหมาก ค.หัวหมาก ถ.ศรีนครินทร์ 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.12 - - เตือนภัย
ปทุมวัน คลองอรชร ส.คลองอรชร 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.38 -0.95 - ปกติ
วัฒนา คูน้ำ มศว. คูน้ำ มศว. 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.06 - - ปกติ
ราชเทวี คูน้ำกรมสารวัตรทหาร คูน้ำกรมสารวัตรทหาร 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.85 - - ปกติ
วัฒนา คูน้ำต่อศักดิ์ คูน้ำต่อศักดิ์ ซ.ทองหล่อ 25 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.90 - - ปกติ
วัฒนา คูน้ำวัฒนา คูน้ำวัฒนา รร.วัฒนาวิทยาลัย 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.07 - - ปกติ
จตุจักร คูน้ำวิภาวดี ส.รัชดา-วิภาวดี 26/09/2564 14:00 ปกติ -2.15 - - ปกติ
พญาไท บ่อสูบน้ำสะพานพรหม บ่อสูบน้ำสะพานพรหม 26/09/2564 14:00 ปกติ -1.31 - - ปกติ
ราชเทวี บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย 26/09/2564 14:00 ปกติ -0.63 - - ปกติ
พระนคร แม่น้ำเจ้าพระยา ปากคลองตลาด 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.85 - - ปกติ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ สถานตากอากาศบางปู บางปู 26/09/2564 14:00 ปกติ 0.11 - - ปกติ