สรุปข้อมูลระดับน้ำ

เขต คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) ระดับน้ำแม่น้ำ (ม.รทก.) เตือนภัยน้ำท่วมตลิ่ง ข้อมูล
บางกะปิ คลองกะจะ ค.กะจะ ตอนคลองจิก 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.33 - - ปกติ
บางกะปิ คลองกะจะ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 16/02/2562 22:45 ปกติ 1.22 - - ปกติ
หนองจอก คลองเก้า ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.30 - - ปกติ
บางซื่อ คลองขรัวตาแก่น ค.ขรัวตาแก่นซ.สะพานขวา 16/02/2562 16:20 ขัดข้อง -0.08 - - ปกติ
หลักสี่ คลองข้างศูนย์ราชการ ค.ข้างศูนย์ราชการ 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.45 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองขุนจันทร์ ค.ขุนจันทร์ถ.ฉิมพลี 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.04 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ค.บางขุนศรีบุรีรักษ์ ถ.บรมราชชนนี 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.53 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ปคร.ขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.68 0.70 - ปกติ
สวนหลวง คลองขุนสกล ค.ขุนสกล ซ.ศรีนครินทร์36 30/11/2561 11:45 ขัดข้อง 0.71 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองควาย ค.คลองควาย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.49 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองควาย ค.ควาย ถ.บรมราชชนนี 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.45 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองคูนากิม ค.คูนากิม ถ.ประชาอุทิศ 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.30 - - ปกติ
ประเวศ คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.ศรีนครินทร์ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.45 - - ปกติ
สวนหลวง คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุขุมวิท 77 16/02/2562 17:20 ขัดข้อง 0.00 - - ปกติ
พระโขนง คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุภาพงษ์1 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.61 - - ปกติ
บางกะปิ คลองจั่น ค.จั่น ถ.โยธินพัฒนา 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.39 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองจั่น ค.จั่น ถ.ลาดพร้าว 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.14 - - ปกติ
บางกะปิ คลองจิก ค.จิก ถ.หัวหมาก 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.68 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองจิต ค.จิตซ.ลาดพร้าว 122 16/02/2562 22:45 ปกติ -1.14 - - ปกติ
พระโขนง คลองเจ็ก ค.เจ็ก ถ.สุขุมวิท60/1 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.89 - - ปกติ
พระโขนง คลองเจ็ก ส.คลองเจ็ก 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.98 -0.80 - ปกติ
วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ ค.เจ้าคุณสิงห์ ถ.ลาดพร้าว 16/02/2562 19:40 ขัดข้อง -0.62 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ ส.เจ้าคุณสิงห์ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.52 - - ปกติ
ราษฎร์บูรณะ คลองแจงร้อน ส.คลองแจงร้อน 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.65 -0.65 - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดตาเชียง ค.ชวดตาเชียง ส.สูบน้ำคลองชวดตาเชียง 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.33 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดบางจาก ค.ชวดบางจาก ถ.ประชาอุทิศ 26/01/2562 17:45 ขัดข้อง -0.28 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.36 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 ซอย 13 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.25 - - ปกติ
สาทร คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.50 - - ปกติ
บางรัก คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 09/02/2562 00:05 ขัดข้อง -0.18 - - ปกติ
สาทร คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.สาทรใต้ 15/11/2561 20:45 ขัดข้อง -0.65 - - ปกติ
ยานนาวา คลองช่องนนทรี ส.ช่องนนทรี 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.65 -0.67 - ปกติ
บางกอกน้อย คลองชักพระ ส.ชักพระ 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.48 0.90 - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองซอย ค.ซอย ถ.บรมราชชนนี 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.54 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองซอย ค.ซอย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.53 - - ปกติ
ยานนาวา คลองด่าน ปตร.คลองด่าน 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.47 -0.60 - ปกติ
ราษฎร์บูรณะ คลองดาวคะนอง ส.ดาวคะนอง 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.68 -0.64 - ปกติ
สวนหลวง คลองตัน คลองตัน-ทางด่วน 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.48 - - ปกติ
ประเวศ คลองตาช้าง ค.ตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.59 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองตาพุก ค.ตาพุก คลองทับช้างบน 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.37 - - ปกติ
ประเวศ คลองตาพุก ค.ตาพุก ถ.ลาดกระบัง 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.22 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองตาพุก ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.37 - - ปกติ
บางกะปิ คลองตาหนัง ค.ตาหนัง ถ.ลาดพร้าว 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.68 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองตาอูฐ ค.ตาอูฐ ถ.พิงคนคร 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.83 - - ปกติ
หลักสี่ คลองตาอูฐ ส.คลองตาอูฐ 16/02/2562 22:45 ปกติ -1.16 0.14 - ปกติ
คลองเตย คลองเตย ส.คลองเตย 16/02/2562 22:45 ปกติ -1.03 -1.26 - ปกติ
บางกะปิ คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ปตร คลองทรงกระเทียม 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.50 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ถ.นาคนิวาส 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.54 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.บรมราชชนนี 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.56 - - ปกติ
บางแค คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.เพชรเกษม 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.03 - - ปกติ
บางแค คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา-ภาษีฯ 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.33 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ค.ทวีฯ-บางเชือกหนัง 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.53 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ปตร.ทวีวัฒนา 16/02/2562 14:55 ขัดข้อง 0.66 0.67 - ปกติ
ดินแดง คลองนาซอง ค.นาซอง ถ.ประชาสุข 13/02/2562 00:05 ขัดข้อง -0.37 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว ซ.ลาดพร้าว 41 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.19 - - ปกติ
จตุจักร คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว-รัชดาฯ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.15 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบัว ค.บัว ถ. พูทธมณฑลสาย 1 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.22 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบัว ปคร.คลองบัว-ทางรถไฟ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.72 0.03 - ปกติ
ดุสิต คลองบางกระบือ ค.บางกระบือ ถ.สามเสน 11/02/2562 23:00 ขัดข้อง 0.05 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางกอกใหญ่ ค.บางกอกใหญ่-ค.มอญ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.01 - - ปกติ
ธนบุรี คลองบางกอกใหญ่ ส.บางกอกใหญ่ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.61 -0.53 - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.กรุงเทพ-นนท์ 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.11 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.ประชาชื่น 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.18 - - ปกติ
หลักสี่ คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.วิภาวดีฯ 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.53 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขนใหม่ ส.บางเขนใหม่ 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.20 -0.21 - ปกติ
บางบอน คลองบางโคลัด ค.บางโคลัด ถ.บางบอน 1 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.17 - - ปกติ
บางแค คลองบางจาก ค.บางจาก ซ.เพชรเกษม 68 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.36 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางจาก ค.บางจาก-ค.บางหว้า 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.31 - - ปกติ
บางแค คลองบางจาก ค.บางจาก-พุทธฯสาย 2 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.44 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางจาก ส.บางจาก 16/02/2562 22:45 ปกติ -1.11 -0.74 - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-ค.ราชมนตรี 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.45 - - ปกติ
บางแค คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-ถ.กาญจนาฯ 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.50 - - ปกติ
บางแค คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-พุทธฯสาย 2 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.57 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.พระราม 6 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.07 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.วิภาวดีฯ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.16 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ-ถ.พระราม 5 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.15 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ-พหลฯ 15/02/2562 15:15 ขัดข้อง -0.20 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ-รัชดาฯ 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.29 - - ปกติ
ดุสิต คลองบางซื่อ ส.บางซื่อ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.13 -0.36 - ปกติ
หลักสี่ คลองบางตลาด ค.บางตลาด ท่าทราย 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.38 - - ปกติ
บึงกุ่ม คลองบางเตย ค.บางเตย ถ.นวมินทร์ 66/3 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.04 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ค.บางนา ถ.สุขุมวิท 20/01/2562 03:05 ขัดข้อง -0.56 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ค.บางนา-ถ.ศรีนครินทร์ 16/02/2562 22:50 ปกติ -0.46 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ส.คลองบางนา 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.44 -0.59 - ปกติ
บางนา คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 66/1 16/02/2562 22:45 ปกติ -1.11 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 93 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.79 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ถ.สุขุมวิท 101/1 16/02/2562 22:45 ปกติ -1.05 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ส.สูบน้ำบางนางจีน 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.85 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.บางขุนเทียน 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.10 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.กาญจนาภิเษก 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.04 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน-ค.สะแกงาม 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.08 - - ปกติ
บางเขน คลองบางบัว ค.บางบัว 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.02 - - ปกติ
บางกอกน้อย คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.บรมราชชนนี 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.32 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.สิรินธร 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.23 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบางพรม ค.บางพรม-ชักพระ 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.12 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.กาญจนาฯ 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.50 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.ฉิมพลี 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.37 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.พุทธฯสาย 3 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.55 - - ปกติ
บางบอน คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 1 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.10 - - ปกติ
บางบอน คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 2 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.21 - - ปกติ
วัฒนา คลองบางมะเขือ ค.บางมะเขือ ถ.สุขุมวิท 71 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.75 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ถ.จรัญสนิทวงศ์ 16/02/2562 18:00 ขัดข้อง 0.31 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ส.สูบน้ำคลองบางยี่ขัน 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.44 - - ปกติ
พระนคร คลองบางลำพู ค.บางลำพู สะพานผ่านฟ้า 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.47 - - ปกติ
หนองแขม คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.ทวีวัฒนา 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.51 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.บางกอกใหญ่ 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.15 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางแวก ค.บางแวก-พุทธฯฑลสาย 1 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.62 - - ปกติ
คลองสาน คลองบางไส้ไก่ ส.คลองบางไส้ไก่ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.06 -0.58 - ปกติ
พระโขนง คลองบางอ้อ ค.บางอ้อ สุขุมวิท 64 16/02/2562 22:45 ปกติ -1.14 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางอ้อ ส.คลองบางอ้อ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.79 -0.27 - ปกติ
สวนหลวง คลองบ้านป่า ค.บ้านป่า ถ. พัฒนาการ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.39 - - ปกติ
พระโขนง คลองบ้านหลาย ค.บ้านหลาย ซ.พึงมี 50 16/02/2562 20:20 ขัดข้อง -0.67 - - ปกติ
คันนายาว คลองบึงขวาง ปตร.บึงขวาง 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.43 -0.42 - ปกติ
มีนบุรี คลองบึงใหญ่ ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.40 - - ปกติ
ดินแดง คลองโบสถ์แม่พระ ค.โบสถ์แม่พระ ถ.ดินแดง 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.21 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-เขตลาดกระบัง 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.42 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.32 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.42 - - ปกติ
ประเวศ คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ประเวศฯ-ลาดกระบัง 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.98 -0.41 - ปกติ
ประเวศ คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ประเวศฯ-วัดกระทุ่มฯ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.43 -0.33 - ปกติ
วัฒนา คลองเป้ง ค.เป้ง เอกมัย 23 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.95 - - ปกติ
หลักสี่ คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ค.บางตลาด 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.18 - - ปกติ
จตุจักร คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.รัชดาภิเษก 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.05 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.สรงประภา 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.30 - - ปกติ
จตุจักร คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-วัดเทวฯ 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.03 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-สน.ดอนเมือง 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.45 - - ปกติ
บางซื่อ คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-อุโมงค์ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.05 - - ปกติ
ดุสิต คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.46 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม หัวลำโพง 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.51 - - ปกติ
บางรัก คลองผดุงกรุงเกษม ส.กรุงเกษม 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.47 -0.75 - ปกติ
พระนคร คลองผดุงกรุงเกษม ส.เทเวศร์ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.43 -0.47 - ปกติ
จตุจักร คลองพญาเวิก ค.พญาเวิก ปตร คลองพญาเวิก 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.15 - - ปกติ
สวนหลวง คลองพระโขนง ค.ประเวศ ซ.อ่อนนุช 17 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.46 - - ปกติ
คลองเตย คลองพระโขนง ส.พระโขนง 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.49 -0.64 - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพระยาราชมนตรี ค.ราชมนตรี-พระราม 2 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.08 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพระยาราชมนตรี ส.คลองพระยาราชมนตรี 16/02/2562 22:45 ปกติ -5.03 0.15 - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ คู้บอน 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.02 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.จตุโชติ 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.16 - - ปกติ
มีนบุรี คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ บางชัน 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.07 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ปัญญาอินทรา 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.39 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.หนองระแหง 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.18 - - ปกติ
สายไหม คลองพระยาสุเรนทร์ ปตร.พระยาสุเรนทร์ 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.14 0.27 - ปกติ
วังทองหลาง คลองพลับพลา ค.พลับพลา ศูนย์แพทย์พัฒนา 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.76 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพิทยาลงกรณ์ ค.พิทยาฯ-รร.พิทยาลงกรณ์ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.23 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ วัดรางบัว 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.16 - - ปกติ
หนองแขม คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ค.มหาศร 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.36 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ราชมนตรี 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.33 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ส.ภาษีเจริญ 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.02 0.33 - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-ถ.พุทธฯสาย 2 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.00 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-สวนแดน 2 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.02 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองมหาสวัสดิ์ คลองมหาสวัสดิ์ วัดปุรณาวาส 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.55 - - ปกติ
บางกอกน้อย คลองมอญ ส.คลองมอญ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.26 -0.44 - ปกติ
บางกะปิ คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน ถ.ลาดพร้าว 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.64 - - ปกติ
บางกะปิ คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน แฮปปี้แลนด์ 16/02/2562 22:45 ปกติ -1.31 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองยายเพียร ค.ยายเพียร ถ.เพชรเกษม 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.24 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองยี่สุ่น ค.คลองยี่สุ่น 16/02/2562 17:55 ขัดข้อง -0.69 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองระหาญ ส.คลองระหาญ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.05 0.17 - ปกติ
ทุ่งครุ คลองรางจาก ปตร.รางจาก-ประชาอุทิศ 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.45 0.45 - ปกติ
บางแค คลองราษฎร์สมัคคี ค.ราษฎร์สามัคคี ถ.เพชรเกษม 63 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.38 - - ปกติ
บางเขน คลองลางอ้อ-ลางแก้ว ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.พหลโยธิน 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.11 - - ปกติ
หลักสี่ คลองลาดโตนด ค.ลาดโตนด ปตร คลองลาดโตนด 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.12 - - ปกติ
สะพานสูง คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ซ.กาญจนาภิเษก 24 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.37 - - ปกติ
สะพานสูง คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.เคหะร่มเกล้า 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.48 - - ปกติ
มีนบุรี คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.รามคำแหง 08/02/2562 00:05 ขัดข้อง -0.25 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว ถ.ประชาอุทิศ 03/02/2562 00:05 ขัดข้อง -0.26 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.35 - - ปกติ
จตุจักร คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-วัดลาดพร้าว 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.02 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-เสนานิคม 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.05 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองลาดพร้าว ปตร.ลาดพร้าว 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.23 -0.24 - ปกติ
จตุจักร คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.รัชดาภิเษก 16/02/2562 22:45 ปกติ -1.40 - - ปกติ
จตุจักร คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.วิภาวดีรังสิต 44 16/02/2562 22:45 ปกติ -1.27 - - ปกติ
สวนหลวง คลองลาว ค.ลาว ถ.พัฒนาการ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.48 - - ปกติ
คันนายาว คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่า 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.04 - - ปกติ
คันนายาว คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่าซ.นวมินทร์ 86 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.97 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 8 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.89 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 54 16/02/2562 22:10 ขัดข้อง -0.35 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.เชื่อมสัมพันธ์ 25 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.52 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ถ. สังฆสันติสุข 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.07 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำผักชี ค.ลำผักชี-รร.ลำผักชี 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.40 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองเลนเปน ส.คลองเลนเปน 16/02/2562 22:45 ปกติ -1.96 0.27 - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองวัดไก่เตี้ย ค.วัดไก่เตี้ย ส.คลองวัดไก่เตี้ย 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.32 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองวัดตึก ค.วัดตึก ถ.ลาดพร้าว 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.33 - - ปกติ
บางคอแหลม คลองวัดไทร ส.คลองวัดไทร 16/02/2562 22:45 ปกติ -1.07 -0.67 - ปกติ
หลักสี่ คลองวัดหลักสี่ ค.วัดหลักสี่ ถ.วิภาวดีรังสิต 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.09 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองศาลเจ้า ค.ศาลเจ้า ถ.สวนผัก 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.12 - - ปกติ
ประเวศ คลองศาลาลอย ค.ศาลาลอย ถ.อ่อนนุช 61 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.69 - - ปกติ
จอมทอง คลองสนามชัย ค.สนามชัย-บางขุนเทียน 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.16 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสนามชัย ส.สนามชัย 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.14 0.53 - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองสวนแดง ค.สวนแดน ถ.ชัยพฤกษ์ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.25 - - ปกติ
บางเขน คลองสอง คลองสอง 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.07 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นน่น ซ.ร่มเกล้า 20 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.36 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.37 - - ปกติ
มีนบุรี คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.รามคำแหง 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.36 - - ปกติ
สายไหม คลองสองสายใต้ ปตร.ค.สองสายใต้ 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.16 0.27 - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสะแกงาม ค.สะแกงาม ถ.กาญจนาภิเษก 01/02/2562 21:40 ขัดข้อง -0.98 - - ปกติ
สาทร คลองสาทร ค.สาทร ถ.พระรามที่4 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.66 - - ปกติ
บางรัก คลองสาทร ส.สาทร 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.67 -0.58 -0.65 ปกติ
ลาดกระบัง คลองสาม ค.สาม มอเตอร์เวย์ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.35 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสาม ค.สาม ร่มเกล้า 17 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.51 - - ปกติ
คลองสามวา คลองสามวา ปตร.สามวา 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.24 -0.05 - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.พระราม 6 10/02/2562 00:05 ขัดข้อง -0.19 - - ปกติ
ราชเทวี คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.อโศก 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.32 - - ปกติ
ดินแดง คลองสามเสน ค.สามเสน-ดินแดง 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.25 - - ปกติ
ราชเทวี คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.พหลฯ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.21 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.เอกมัย 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.51 - - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ค.สามเสน-พระราม 5 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.27 - - ปกติ
พญาไท คลองสามเสน ค.สามเสน-อนุสาวรีย์ชัยฯ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.29 - - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ส.สามเสน 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.27 -0.43 - ปกติ
ห้วยขวาง คลองสามเสน ส.สามเสน-ศูนย์วิจัย 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.36 -0.40 - ปกติ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ คลองสำโรง ส.คลองสำโรง 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.29 -1.05 - ปกติ
ธนบุรี คลองสำเหร่ ส.สำเหร่ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.40 -0.48 - ปกติ
หนองจอก คลองสิบสอง ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.42 - - ปกติ
หนองจอก คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.23 0.33 - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสี่ ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร 16/02/2562 22:45 ปกติ -1.23 - - ปกติ
มีนบุรี คลองสี่ ค.สี่ ถ.สุวินทวงศ์ 10/02/2562 00:05 ขัดข้อง -0.34 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสี่บาท ส.คลองสี่บาท 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.17 -0.23 - ปกติ
ลาดพร้าว คลองเสือน้อย ค.เสือน้อย ถ. สุคนธสวัสดิ์ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.10 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.เแสนแสบ-เขตบางกะปิ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.35 - - ปกติ
วัฒนา คลองแสนแสบ ค.พร้อมศรี2 ถ.สุขุมวิท49/13 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.88 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ ซ.สมคิด 16/02/2562 10:15 ขัดข้อง -0.64 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ รามคำแหง 9 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.07 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เจ้าคุณสิงห์ 16/02/2562 22:45 ปกติ 0.18 - - ปกติ
ป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-โบ๊เบ๊ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.36 - - ปกติ
หนองจอก คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.28 - - ปกติ
บึงกุ่ม คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เสรีไทย 24 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.40 - - ปกติ
ราชเทวี คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-อโศก 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.33 - - ปกติ
วัฒนา คลองแสนแสบ คูน้ำ มศว. 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.76 - - ปกติ
มีนบุรี คลองแสนแสบ ปตร.ค.แสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.29 -0.30 - ปกติ
หนองจอก คลองแสนแสบ ปตร.แสนแสบ-ถ.สังฆสันติสุข 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.35 -0.47 - ปกติ
คันนายาว คลองแสนแสบ ปตร.แสนแสบ-บางชัน 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.30 -0.23 - ปกติ
วัฒนา คลองแสนแสบ ส.แสนแสบ-คลองตัน 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.37 -0.43 - ปกติ
ประเวศ คลองหนองบอน ค.หนองบอน ถ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.41 - - ปกติ
สวนหลวง คลองหนองบอน ค.หนองบอน อ่อนนุช 66 ซอย 13 16/02/2562 22:45 ปกติ 1.12 - - ปกติ
ประเวศ คลองหนองบอน ส.บึงหนองบอน 16/02/2562 22:45 ปกติ -1.93 -0.41 - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง รร.ผลลีรุ่งเรือง 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.55 - - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.45 - - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ปตร.ค.หลวงแพ่ง 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.43 -0.44 - ปกติ
พระนคร คลองหลอด ค.หลอด ถ.ราชดำเนินใน 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.07 - - ปกติ
พระนคร คลองหลอด ค.หลอด ส.สูบน้ำปากคลองตลาด 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.08 - - ปกติ
บางนา คลองหลอด 2 ค.หลอด 2 ถ.บางนา ตราด 16/01/2562 21:40 ขัดข้อง -1.05 - - ปกติ
บางนา คลองหลอด 3 ค.หลอด 3 บางนา ตราด 01/02/2562 23:10 ขัดข้อง -1.37 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ29 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.11 - - ปกติ
บางเขน คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ซ.ลาดปลาเค้า 63 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.07 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ. เทียมร่วมมิตร 12/02/2562 00:05 ขัดข้อง -0.49 - - ปกติ
ดินแดง คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ. ประชาสงเคราะห์ 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.61 - - ปกติ
สวนหลวง คลองหัวหมาก ค.หัวหมาก ถ.ศรีนครินทร์ 13/02/2562 00:05 ขัดข้อง -0.37 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองอรชร ปตร.อรชร 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.60 -0.23 - ปกติ
ราชเทวี คูน้ำกรมสารวัตรทหาร คูน้ำกรมสารวัตรทหาร 16/02/2562 15:35 ขัดข้อง -1.03 - - ปกติ
วัฒนา คูน้ำต่อศักดิ์ คูน้ำต่อศักดิ์ ซ.ทองหล่อ 25 16/02/2562 22:45 ปกติ -1.88 - - ปกติ
วัฒนา คูน้ำวัฒนา คูน้ำวัฒนา รร.วัฒนาวิทยาลัย 16/02/2562 21:00 ขัดข้อง -0.76 - - ปกติ
จตุจักร คูน้ำวิภาวดี ส.รัชดา-วิภาวดี 16/02/2562 22:45 ปกติ -1.21 - - ปกติ
พญาไท บ่อสูบน้ำสะพานพรหม บ่อสูบน้ำสะพานพรหม 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.23 - - ปกติ
ราชเทวี บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย 19/03/2561 12:45 ขัดข้อง 2.21 - - วิกฤติ
พระนคร แม่น้ำเจ้าพระยา ปากคลองตลาด 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.32 - - ปกติ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ สถานตากอากาศบางปู บางปู 16/02/2562 22:45 ปกติ -0.12 - - ปกติ