สรุปข้อมูลระดับน้ำ

เขต คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) ระดับน้ำแม่น้ำ (ม.รทก.) เตือนภัยน้ำท่วมตลิ่ง ข้อมูล
บางกะปิ คลองกะจะ ค.กะจะ ตอนคลองจิก 30/11/2563 12:40 ปกติ -2.57 - - ปกติ
บางกะปิ คลองกะจะ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.71 - - ปกติ
หนองจอก คลองเก้า ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.49 - - ปกติ
บางซื่อ คลองขรัวตาแก่น ค.ขรัวตาแก่นซ.สะพานขวา 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.05 - - ปกติ
หลักสี่ คลองข้างศูนย์ราชการ ค.ข้างศูนย์ราชการ 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.51 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองขุนจันทร์ ค.ขุนจันทร์ถ.ฉิมพลี 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.73 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ค.บางขุนศรีบุรีรักษ์ ถ.บรมราชชนนี 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.58 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ปคร.ขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.80 0.79 - ปกติ
สวนหลวง คลองขุนสกล ค.ขุนสกล ซ.ศรีนครินทร์36 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.72 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองควาย ค.คลองควาย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.49 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองควาย ค.ควาย ถ.บรมราชชนนี 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.56 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองคูนากิม ค.คูนากิม ถ.ประชาอุทิศ 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.01 - - ปกติ
ประเวศ คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.ศรีนครินทร์ 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.61 - - ปกติ
สวนหลวง คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุขุมวิท 77 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.69 - - ปกติ
พระโขนง คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุภาพงษ์1 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.71 - - ปกติ
บางกะปิ คลองจั่น ค.จั่น ถ.โยธินพัฒนา 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.25 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองจั่น ค.จั่น ถ.ลาดพร้าว 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.60 - - ปกติ
บางกะปิ คลองจิก ค.จิก ถ.หัวหมาก 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.74 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองจิต ค.จิตซ.ลาดพร้าว 122 30/11/2563 12:45 ปกติ -1.02 - - ปกติ
พระโขนง คลองเจ็ก ค.เจ็ก ถ.สุขุมวิท60/1 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.85 - - ปกติ
พระโขนง คลองเจ็ก ส.คลองเจ็ก 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.90 0.36 - ปกติ
วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ ค.เจ้าคุณสิงห์ ถ.ลาดพร้าว 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.57 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ ส.เจ้าคุณสิงห์ 19/11/2563 12:50 ขัดข้อง -0.54 - - ปกติ
ราษฎร์บูรณะ คลองแจงร้อน ส.คลองแจงร้อน 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.71 0.53 - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดตาเชียง ค.ชวดตาเชียง ส.สูบน้ำคลองชวดตาเชียง 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.19 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดบางจาก ค.ชวดบางจาก ถ.ประชาอุทิศ 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.23 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.21 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 ซอย 13 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.10 - - ปกติ
สาทร คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.37 - - ปกติ
บางรัก คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.46 - - ปกติ
สาทร คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.สาทรใต้ 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.50 - - ปกติ
ยานนาวา คลองช่องนนทรี ส.ช่องนนทรี 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.52 0.40 - ปกติ
บางกอกน้อย คลองชักพระ ส.ชักพระ 30/11/2563 12:45 ปกติ 1.77 0.34 - วิกฤติ
ทวีวัฒนา คลองซอย ค.ซอย ถ.บรมราชชนนี 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.60 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองซอย ค.ซอย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.59 - - ปกติ
ยานนาวา คลองด่าน ปตร.คลองวัดด่าน 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.37 0.43 - ปกติ
ราษฎร์บูรณะ คลองดาวคะนอง ส.ดาวคะนอง 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.32 0.40 - ปกติ
สวนหลวง คลองตัน คลองตัน-ทางด่วน 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.38 - - ปกติ
ประเวศ คลองตาช้าง ค.ตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์ 30/11/2563 12:45 ปกติ -1.00 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองตาพุก ค.ตาพุก คลองทับช้างบน 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.24 - - ปกติ
ประเวศ คลองตาพุก ค.ตาพุก ถ.ลาดกระบัง 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.07 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองตาพุก ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.09 - - ปกติ
บางกะปิ คลองตาหนัง ค.ตาหนัง ถ.ลาดพร้าว 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.45 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองตาอูฐ ค.ตาอูฐ ถ.พิงคนคร 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.75 - - ปกติ
หลักสี่ คลองตาอูฐ ส.คลองตาอูฐ 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.84 0.25 - ปกติ
คลองเตย คลองเตย ส.คลองเตย 30/11/2563 12:45 ปกติ -1.89 0.35 - ปกติ
บางกะปิ คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ปตร คลองทรงกระเทียม 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.31 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ถ.นาคนิวาส 26/11/2563 16:40 ขัดข้อง -1.65 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.บรมราชชนนี 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.61 - - ปกติ
บางแค คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.เพชรเกษม 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.52 - - ปกติ
บางแค คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา-ภาษีฯ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.44 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ค.ทวีฯ-บางเชือกหนัง 24/11/2563 16:00 ขัดข้อง 0.58 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ปตร.ทวีวัฒนา 18/11/2563 06:05 ขัดข้อง 0.71 0.82 - ปกติ
ดินแดง คลองนาซอง ค.นาซอง ถ.ประชาสุข 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.03 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว ซ.ลาดพร้าว 41 29/10/2563 12:20 ขัดข้อง -0.64 - - ปกติ
จตุจักร คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว-รัชดาฯ 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.54 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบัว ค.บัว ถ. พูทธมณฑลสาย 1 28/11/2563 07:15 ขัดข้อง 0.53 - - เตือนภัย
ตลิ่งชัน คลองบัว ปคร.คลองบัว-ทางรถไฟ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.58 0.68 - ปกติ
ดุสิต คลองบางกระบือ ค.บางกระบือ ถ.สามเสน 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.02 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางกอกใหญ่ ค.บางกอกใหญ่-ค.มอญ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.41 - - ปกติ
ธนบุรี คลองบางกอกใหญ่ ส.บางกอกใหญ่ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.51 0.45 - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.กรุงเทพ-นนท์ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.14 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.ประชาชื่น 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.23 - - เตือนภัย
หลักสี่ คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.วิภาวดีฯ 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.23 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขนใหม่ ส.บางเขนใหม่ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.25 0.50 - ปกติ
บางบอน คลองบางโคลัด ค.บางโคลัด ถ.บางบอน 1 22/11/2563 13:40 ขัดข้อง 0.30 - - ปกติ
บางแค คลองบางจาก ค.บางจาก ซ.เพชรเกษม 68 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.81 - - วิกฤติ
ภาษีเจริญ คลองบางจาก ค.บางจาก-ค.บางหว้า 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.47 - - ปกติ
บางแค คลองบางจาก ค.บางจาก-พุทธฯสาย 2 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.47 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางจาก ส.บางจาก 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.72 0.35 - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-ค.ราชมนตรี 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.59 - - ปกติ
บางแค คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-ถ.กาญจนาฯ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.53 - - ปกติ
บางแค คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-พุทธฯสาย 2 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.58 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.พระราม 6 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.04 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.วิภาวดีฯ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.01 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ-พหลฯ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.15 - - เตือนภัย
ห้วยขวาง คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ-รัชดาฯ 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.04 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางซื่อ ค.เปรมฯ-ค.บางซื่อ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.04 - - ปกติ
ดุสิต คลองบางซื่อ ส.บางซื่อ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.08 0.55 - ปกติ
หลักสี่ คลองบางตลาด ค.บางตลาด ท่าทราย 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.35 - - ปกติ
บึงกุ่ม คลองบางเตย ค.บางเตย ถ.นวมินทร์ 66/3 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.21 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ค.บางนา ถ.สุขุมวิท 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.59 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ค.บางนา-ถ.ศรีนครินทร์ 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.39 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ส.คลองบางนา 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.10 0.32 - ปกติ
บางนา คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 66/1 08/11/2563 01:25 ขัดข้อง -0.85 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 93 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.67 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ถ.สุขุมวิท 101/1 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.69 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ส.สูบน้ำบางนางจีน 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.72 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.บางขุนเทียน 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.04 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.กาญจนาภิเษก 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.07 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน-ค.สะแกงาม 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.12 - - ปกติ
บางเขน คลองบางบัว ค.บางบัว 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.07 - - ปกติ
บางกอกน้อย คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.บรมราชชนนี 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.53 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.สิรินธร 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.48 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบางพรม ค.บางพรม-ชักพระ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.58 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.กาญจนาฯ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.53 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.ฉิมพลี 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.53 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.พุทธฯสาย 3 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.59 - - ปกติ
บางบอน คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 1 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.04 - - ปกติ
บางบอน คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 2 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.23 - - ปกติ
วัฒนา คลองบางมะเขือ ค.บางมะเขือ ถ.สุขุมวิท 71 30/11/2563 12:45 ปกติ -1.05 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ถ.จรัญสนิทวงศ์ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.54 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ส.สูบน้ำคลองบางยี่ขัน 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.52 - - ปกติ
พระนคร คลองบางลำพู ค.บางลำพู สะพานผ่านฟ้า 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.25 - - ปกติ
หนองแขม คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.ทวีวัฒนา 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.59 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.บางกอกใหญ่ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.55 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางแวก ค.บางแวก-พุทธฯฑลสาย 1 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.73 - - วิกฤติ
คลองสาน คลองบางไส้ไก่ ส.คลองบางไส้ไก่ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.36 0.37 - ปกติ
พระโขนง คลองบางอ้อ ค.บางอ้อ สุขุมวิท 64 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.65 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางอ้อ ส.คลองบางอ้อ 29/11/2563 21:55 ขัดข้อง -0.71 -0.60 - ปกติ
สวนหลวง คลองบ้านป่า ค.บ้านป่า ถ. พัฒนาการ 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.27 - - ปกติ
พระโขนง คลองบ้านหลาย ค.บ้านหลาย ถ.สุขุมวิท 77 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.87 - - ปกติ
คันนายาว คลองบึงขวาง ปตร.บึงขวาง 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.65 0.13 - ปกติ
มีนบุรี คลองบึงใหญ่ ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.19 - - ปกติ
ดินแดง คลองโบสถ์แม่พระ ค.โบสถ์แม่พระ ถ.ดินแดง 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.05 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-เขตลาดกระบัง 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.03 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.16 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 30/11/2563 12:40 ปกติ -0.51 - - ปกติ
ประเวศ คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ประเวศฯ-ลาดกระบัง 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.21 0.04 - ปกติ
ประเวศ คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ประเวศฯ-วัดกระทุ่มฯ 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.33 -0.21 - ปกติ
วัฒนา คลองเป้ง ค.เป้ง เอกมัย 23 30/11/2563 12:45 ปกติ -1.16 - - ปกติ
หลักสี่ คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ค.บางตลาด 30/11/2563 12:40 ปกติ 0.26 - - ปกติ
จตุจักร คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.รัชดาภิเษก 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.06 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.สรงประภา 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.40 - - ปกติ
จตุจักร คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-วัดเทวฯ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.17 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-สน.ดอนเมือง 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.51 - - ปกติ
บางซื่อ คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-อุโมงค์ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.09 - - ปกติ
ดุสิต คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.23 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม หัวลำโพง 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.36 - - ปกติ
บางรัก คลองผดุงกรุงเกษม ส.กรุงเกษม 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.31 0.59 - ปกติ
พระนคร คลองผดุงกรุงเกษม ส.เทเวศร์ 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.17 0.63 - ปกติ
จตุจักร คลองพญาเวิก ค.พญาเวิก ปตร คลองพญาเวิก 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.53 - - ปกติ
วัฒนา คลองพร้อมศรี2 ค.พร้อมศรี2 ถ.สุขุมวิท49/13 30/11/2563 12:45 ปกติ -1.39 - - ปกติ
สวนหลวง คลองพระโขนง ค.ประเวศ ซ.อ่อนนุช 17 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.45 - - ปกติ
คลองเตย คลองพระโขนง ส.พระโขนง 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.55 0.52 - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพระยาราชมนตรี ค.ราชมนตรี-พระราม 2 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.03 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพระยาราชมนตรี ส.คลองพระยาราชมนตรี 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.24 0.68 - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ คู้บอน 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.27 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.จตุโชติ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.34 - - ปกติ
มีนบุรี คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ บางชัน 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.19 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ปัญญาอินทรา 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.24 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.หนองระแหง 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.35 - - ปกติ
สายไหม คลองพระยาสุเรนทร์ ปตร.พระยาสุเรนทร์ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.34 0.51 - ปกติ
วังทองหลาง คลองพลับพลา ค.พลับพลา ศูนย์แพทย์พัฒนา 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.57 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพิทยาลงกรณ์ ค.พิทยาฯ-รร.พิทยาลงกรณ์ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.51 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ วัดรางบัว 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.41 - - ปกติ
หนองแขม คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ค.มหาศร 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.46 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ราชมนตรี 27/11/2563 10:50 ขัดข้อง 0.33 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ส.ภาษีเจริญ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.48 0.48 - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-ถ.พุทธฯสาย 2 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.24 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-สวนแดน 2 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.65 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองมหาสวัสดิ์ คลองมหาสวัสดิ์ วัดปุรณาวาส 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.66 - - ปกติ
บางกอกน้อย คลองมอญ ส.คลองมอญ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.49 0.41 - ปกติ
บางกะปิ คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน ถ.ลาดพร้าว 30/11/2563 12:45 ปกติ -1.08 - - ปกติ
บางกะปิ คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน แฮปปี้แลนด์ 29/06/2563 12:15 ขัดข้อง -1.33 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองยายเพียร ค.ยายเพียร ถ.เพชรเกษม 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.44 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองยี่สุ่น ค.คลองยี่สุ่น 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.23 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองระหาญ ส.คลองระหาญ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.22 0.61 - ปกติ
ทุ่งครุ คลองรางจาก ปตร.รางจาก-ประชาอุทิศ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.17 0.17 - ปกติ
บางแค คลองราษฎร์สมัคคี ค.ราษฎร์สามัคคี ถ.เพชรเกษม 63 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.43 - - ปกติ
บางเขน คลองลางอ้อ-ลางแก้ว ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.พหลโยธิน 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.52 - - ปกติ
หลักสี่ คลองลาดโตนด ค.ลาดโตนด ปตร คลองลาดโตนด 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.22 - - ปกติ
สะพานสูง คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ซ.กาญจนาภิเษก 24 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.23 - - ปกติ
สะพานสูง คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.เคหะร่มเกล้า 30/11/2563 12:35 ขัดข้อง -0.36 - - ปกติ
มีนบุรี คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.รามคำแหง 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.19 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว ถ.ประชาอุทิศ 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.17 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.23 - - ปกติ
จตุจักร คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-วัดลาดพร้าว 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.03 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-เสนานิคม 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.04 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองลาดพร้าว ปตร.ลาดพร้าว 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.12 -0.14 - ปกติ
จตุจักร คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.รัชดาภิเษก 30/11/2563 12:45 ปกติ -1.57 - - ปกติ
จตุจักร คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.วิภาวดีรังสิต 44 30/11/2563 12:45 ปกติ -1.24 - - ปกติ
สวนหลวง คลองลาว ค.ลาว ถ.พัฒนาการ 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.35 - - ปกติ
คันนายาว คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่า 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.14 - - ปกติ
คันนายาว คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่าซ.นวมินทร์ 86 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.16 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 8 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.02 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 54 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.07 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.เชื่อมสัมพันธ์ 25 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.07 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ถ. สังฆสันติสุข 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.37 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำผักชี ค.ลำผักชี-รร.ลำผักชี 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.04 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองเลนเปน ส.คลองเลนเปน 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.29 0.67 - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองวัดไก่เตี้ย ค.วัดไก่เตี้ย ส.คลองวัดไก่เตี้ย 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.46 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองวัดตึก ค.วัดตึก ถ.ลาดพร้าว 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.37 - - ปกติ
บางคอแหลม คลองวัดไทร ส.คลองวัดไทร 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.44 0.41 - ปกติ
หลักสี่ คลองวัดหลักสี่ ค.วัดหลักสี่ ถ.วิภาวดีรังสิต 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.11 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองศาลเจ้า ค.ศาลเจ้า ถ.สวนผัก 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.02 - - ปกติ
ประเวศ คลองศาลาลอย ค.ศาลาลอย ถ.อ่อนนุช 61 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.59 - - ปกติ
จอมทอง คลองสนามชัย ค.สนามชัย-บางขุนเทียน 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.39 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสนามชัย ส.สนามชัย 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.26 0.72 - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองสวนแดง ค.สวนแดน ถ.ชัยพฤกษ์ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.23 - - ปกติ
บางเขน คลองสอง คลองสอง 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.13 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นน่น ซ.ร่มเกล้า 20 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.23 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.23 - - ปกติ
มีนบุรี คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.รามคำแหง 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.19 - - ปกติ
สายไหม คลองสองสายใต้ ปตร.ค.สองสายใต้ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.11 0.50 - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสะแกงาม ค.สะแกงาม ถ.กาญจนาภิเษก 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.24 - - ปกติ
สาทร คลองสาทร ค.สาทร ถ.พระรามที่4 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.35 - - ปกติ
บางรัก คลองสาทร ส.สาทร 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.54 0.40 0.41 ปกติ
ลาดกระบัง คลองสาม ค.สาม มอเตอร์เวย์ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.11 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสาม ค.สาม ร่มเกล้า 17 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.11 - - ปกติ
คลองสามวา คลองสามวา ปตร.สามวา 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.13 0.20 - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ค.เปรมฯ-ค.สามเสน 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.17 - - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.พระราม 6 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.16 - - ปกติ
ราชเทวี คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.อโศก 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.21 - - ปกติ
ดินแดง คลองสามเสน ค.สามเสน-ดินแดง 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.18 - - ปกติ
ราชเทวี คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.พหลฯ 21/11/2563 11:35 ขัดข้อง -0.06 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.เอกมัย 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.34 - - ปกติ
พญาไท คลองสามเสน ค.สามเสน-อนุสาวรีย์ชัยฯ 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.10 - - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ส.สามเสน 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.10 0.50 - ปกติ
ห้วยขวาง คลองสามเสน ส.สามเสน-ศูนย์วิจัย 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.21 -0.25 - ปกติ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ คลองสำโรง ส.คลองสำโรง 30/11/2563 12:40 ปกติ 0.06 0.43 - ปกติ
ธนบุรี คลองสำเหร่ ส.สำเหร่ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.41 0.40 - ปกติ
หนองจอก คลองสิบสอง ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.28 - - ปกติ
หนองจอก คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.17 0.21 - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสี่ ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.78 - - ปกติ
มีนบุรี คลองสี่ ค.สี่ ถ.สุวินทวงศ์ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.09 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสี่บาท ส.คลองสี่บาท 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.04 0.54 - วิกฤติ
ลาดพร้าว คลองเสือน้อย ค.เสือน้อย ถ. สุคนธสวัสดิ์ 17/11/2563 00:00 ขัดข้อง -0.95 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ ซ.สมคิด 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.28 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ รามคำแหง 9 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.31 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เขตบางกะปิ 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.14 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เจ้าคุณสิงห์ 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.13 - - ปกติ
ป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-โบ๊เบ๊ 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.19 - - ปกติ
หนองจอก คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.09 - - ปกติ
บึงกุ่ม คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เสรีไทย 24 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.25 - - ปกติ
ราชเทวี คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-อโศก 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.16 - - ปกติ
มีนบุรี คลองแสนแสบ ปตร.ค.แสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.17 0.08 - ปกติ
หนองจอก คลองแสนแสบ ปตร.แสนแสบ-ถ.สังฆสันติสุข 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.02 0.65 - ปกติ
คันนายาว คลองแสนแสบ ปตร.แสนแสบ-บางชัน 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.17 -0.15 - ปกติ
วัฒนา คลองแสนแสบ ส.แสนแสบ-คลองตัน 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.28 -0.18 - ปกติ
ประเวศ คลองหนองบอน ค.หนองบอน ถ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.27 - - ปกติ
สวนหลวง คลองหนองบอน ค.หนองบอน อ่อนนุช 66 ซอย 13 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.86 - - ปกติ
ประเวศ คลองหนองบอน ส.บึงหนองบอน 30/11/2563 12:45 ปกติ -1.53 -5.03 - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง รร.ผลลีรุ่งเรือง 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.09 - - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.02 - - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ปตร.ค.หลวงแพ่ง 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.17 0.02 - ปกติ
พระนคร คลองหลอด ค.หลอด ถ.ราชดำเนินใน 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.48 - - ปกติ
พระนคร คลองหลอด ค.หลอด ส.สูบน้ำปากคลองตลาด 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.46 - - ปกติ
บางนา คลองหลอด 2 ค.หลอด 2 ถ.บางนา ตราด 30/11/2563 12:45 ปกติ -1.40 - - ปกติ
บางนา คลองหลอด 3 ค.หลอด 3 บางนา ตราด 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.99 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ29 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.08 - - ปกติ
บางเขน คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ซ.ลาดปลาเค้า 63 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.04 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ. เทียมร่วมมิตร 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.19 - - ปกติ
ดินแดง คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ. ประชาสงเคราะห์ 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.19 - - เตือนภัย
สวนหลวง คลองหัวหมาก ค.หัวหมาก ถ.ศรีนครินทร์ 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.34 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองอรชร ปตร.อรชร 30/11/2563 12:45 ปกติ -99.00 0.00 - เตือนภัย
วัฒนา คูน้ำ มศว. คูน้ำ มศว. 29/11/2563 08:15 ขัดข้อง -0.69 - - ปกติ
ราชเทวี คูน้ำกรมสารวัตรทหาร คูน้ำกรมสารวัตรทหาร 30/11/2563 12:45 ปกติ -1.39 - - ปกติ
วัฒนา คูน้ำต่อศักดิ์ คูน้ำต่อศักดิ์ ซ.ทองหล่อ 25 30/11/2563 12:45 ปกติ -1.86 - - ปกติ
วัฒนา คูน้ำวัฒนา คูน้ำวัฒนา รร.วัฒนาวิทยาลัย 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.82 - - ปกติ
จตุจักร คูน้ำวิภาวดี ส.รัชดา-วิภาวดี 30/11/2563 12:45 ปกติ -1.72 - - ปกติ
พญาไท บ่อสูบน้ำสะพานพรหม บ่อสูบน้ำสะพานพรหม 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.12 - - ปกติ
ราชเทวี บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย 30/11/2563 12:45 ปกติ -0.22 - - ปกติ
พระนคร แม่น้ำเจ้าพระยา ปากคลองตลาด 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.48 - - ปกติ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ สถานตากอากาศบางปู บางปู 30/11/2563 12:45 ปกติ 0.65 - - ปกติ