สรุปข้อมูลระดับน้ำ

เขต คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) ระดับน้ำแม่น้ำ (ม.รทก.) เตือนภัยน้ำท่วมตลิ่ง ข้อมูล
บางกะปิ คลองกะจะ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.62 - - ปกติ
บางกะปิ คลองกะจะ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 ซอย 57 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.21 - - ปกติ
หนองจอก คลองเก้า ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ 25/05/2561 10:25 ขัดข้อง 0.54 - - ปกติ
บางซื่อ คลองขรัวตาแก่น ค.ขรัวตาแก่นซ.สะพานขวา 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.69 - - ปกติ
หลักสี่ คลองข้างศูนย์ราชการ ค.ข้างศูนย์ราชการ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.16 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองขุนจันทร์ ค.ขุนจันทร์ถ.ฉิมพลี 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.15 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ค.บางขุนศรีบุรีรักษ์ ถ.บรมราชชนนี 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.61 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ปคร.ขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.83 0.83 - ปกติ
สวนหลวง คลองขุนสกล ค.ขุนสกล ซ.ศรีนครินทร์36 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.92 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองควาย ค.คลองควาย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.63 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองควาย ค.ควาย ถ.บรมราชชนนี 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.57 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองคูนากิม ค.คูนากิม ถ.ประชาอุทิศ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.23 - - ปกติ
ประเวศ คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.ศรีนครินทร์ 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.55 - - ปกติ
สวนหลวง คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุขุมวิท 77 27/05/2561 07:55 ปกติ -0.85 - - ปกติ
พระโขนง คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุภาพงษ์1 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.87 - - ปกติ
บางกะปิ คลองจั่น ค.จั่น ถ.โยธินพัฒนา 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.54 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองจั่น ค.จั่น ถ.ลาดพร้าว 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.28 - - ปกติ
บางกะปิ คลองจิก ค.จิก ถ.หัวหมาก 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.81 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองจิต ค.จิตซ.ลาดพร้าว 122 27/05/2561 07:55 ปกติ -1.13 - - ปกติ
พระโขนง คลองเจ็ก ค.เจ็ก ถ.สุขุมวิท60/1 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.90 - - ปกติ
พระโขนง คลองเจ็ก ส.คลองเจ็ก 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.93 -0.83 - ปกติ
วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ ค.เจ้าคุณสิงห์ ถ.ลาดพร้าว 27/05/2561 07:55 ปกติ -0.93 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ ส.เจ้าคุณสิงห์ 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.89 - - ปกติ
ราษฎร์บูรณะ คลองแจงร้อน ส.คลองแจงร้อน 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.20 0.00 - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดตาเชียง ค.ชวดตาเชียง ส.สูบน้ำคลองชวดตาเชียง 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.97 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดบางจาก ค.ชวดบางจาก ถ.ประชาอุทิศ 27/05/2561 04:15 ขัดข้อง -1.00 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.28 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 ซอย 13 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.20 - - ปกติ
สาทร คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.90 - - ปกติ
บางรัก คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.12 - - ปกติ
สาทร คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.สาทรใต้ 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.12 - - ปกติ
ยานนาวา คลองช่องนนทรี ส.ช่องนนทรี 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.01 -0.18 - ปกติ
บางกอกน้อย คลองชักพระ ส.ชักพระ 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.01 -0.01 - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองซอย ค.ซอย ถ.บรมราชชนนี 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.60 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองซอย ค.ซอย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.62 - - ปกติ
ยานนาวา คลองด่าน ปตร.คลองด่าน 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.53 -0.07 - ปกติ
ราษฎร์บูรณะ คลองดาวคะนอง ส.ดาวคะนอง 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.06 0.00 - ปกติ
ประเวศ คลองตาช้าง ค.ตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์ 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.83 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองตาพุก ค.ตาพุก คลองทับช้างบน 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.28 - - ปกติ
ประเวศ คลองตาพุก ค.ตาพุก ถ.ลาดกระบัง 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.18 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองตาพุก ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.01 - - ปกติ
บางกะปิ คลองตาหนัง ค.ตาหนัง ถ.ลาดพร้าว 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.68 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองตาอูฐ ค.ตาอูฐ ถ.พิงคนคร 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.62 - - ปกติ
หลักสี่ คลองตาอูฐ ส.คลองตาอูฐ 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.56 0.29 - ปกติ
คลองเตย คลองเตย ส.คลองเตย 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.74 -0.28 - ปกติ
บางกะปิ คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ปตร คลองทรงกระเทียม 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.22 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ถ.นาคนิวาส 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.54 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.บรมราชชนนี 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.63 - - ปกติ
บางแค คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.เพชรเกษม 27/05/2561 07:55 ปกติ -0.01 - - ปกติ
บางแค คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา-ภาษีฯ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.43 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ค.ทวีฯ-บางเชือกหนัง 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.54 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ปตร.ทวีวัฒนา 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.65 0.65 - ปกติ
ดินแดง คลองนาซอง ค.นาซอง ถ.ประชาสุข 27/05/2561 07:55 ปกติ -0.77 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว ซ.ลาดพร้าว 41 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.49 - - ปกติ
จตุจักร คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว-รัชดาฯ 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.45 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบัว ค.บัว ถ. พูทธมณฑลสาย 1 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.52 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบัว ปคร.คลองบัว-ทางรถไฟ 27/05/2561 08:00 ปกติ 1.36 0.60 - ปกติ
ดุสิต คลองบางกระบือ ค.บางกระบือ ถ.สามเสน 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.43 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางกอกใหญ่ ค.บางกอกใหญ่-ค.มอญ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.32 - - ปกติ
ธนบุรี คลองบางกอกใหญ่ ส.บางกอกใหญ่ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.18 0.47 - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.กรุงเทพ-นนท์ 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.95 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.ประชาชื่น 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.53 - - ปกติ
หลักสี่ คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.วิภาวดีฯ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.05 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขนใหม่ ส.บางเขนใหม่ 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.68 0.54 - ปกติ
บางบอน คลองบางโคลัด ค.บางโคลัด ถ.บางบอน 1 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.19 - - ปกติ
บางแค คลองบางจาก ค.บางจาก ซ.เพชรเกษม 68 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.42 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางจาก ค.บางจาก-ค.บางหว้า 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.46 - - ปกติ
บางแค คลองบางจาก ค.บางจาก-พุทธฯสาย 2 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.46 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางจาก ส.บางจาก 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.12 -0.33 - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-ค.ราชมนตรี 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.56 - - ปกติ
บางแค คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-ถ.กาญจนาฯ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.54 - - ปกติ
บางแค คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-พุทธฯสาย 2 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.59 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.พระราม 6 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.25 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.วิภาวดีฯ 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.36 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ-ถ.พระราม 5 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.88 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ-พหลฯ 27/05/2561 07:55 ปกติ -0.46 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ-รัชดาฯ 29/10/2560 18:20 ขัดข้อง -0.30 - - ปกติ
ดุสิต คลองบางซื่อ ส.บางซื่อ 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.87 0.32 - ปกติ
หลักสี่ คลองบางตลาด ค.บางตลาด ท่าทราย 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.17 - - ปกติ
บึงกุ่ม คลองบางเตย ค.บางเตย ถ.นวมินทร์ 66/3 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.05 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ค.บางนา ถ.สุขุมวิท 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.71 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ค.บางนา-ถ.ศรีนครินทร์ 27/05/2561 03:10 ขัดข้อง -0.40 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ส.คลองบางนา 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.63 -0.25 - ปกติ
บางนา คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 66/1 27/05/2561 07:55 ปกติ -1.17 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 93 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.06 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ถ.สุขุมวิท 101/1 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.24 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ส.สูบน้ำบางนางจีน 27/05/2561 07:55 ปกติ -1.08 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.บางขุนเทียน 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.05 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.กาญจนาภิเษก 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.04 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน-ค.สะแกงาม 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.09 - - ปกติ
บางเขน คลองบางบัว ค.บางบัว 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.10 - - ปกติ
บางกอกน้อย คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.บรมราชชนนี 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.44 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.สิรินธร 27/05/2561 07:55 ปกติ 1.01 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบางพรม ค.บางพรม-ชักพระ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.56 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.กาญจนาฯ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.55 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.ฉิมพลี 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.54 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.พุทธฯสาย 3 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.60 - - ปกติ
บางบอน คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 1 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.15 - - ปกติ
บางบอน คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 2 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.18 - - ปกติ
วัฒนา คลองบางมะเขือ ค.บางมะเขือ ถ.สุขุมวิท 71 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.21 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ถ.จรัญสนิทวงศ์ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.43 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ส.สูบน้ำคลองบางยี่ขัน 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.46 - - ปกติ
พระนคร คลองบางลำพู ค.บางลำพู สะพานผ่านฟ้า 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.16 - - ปกติ
หนองแขม คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.ทวีวัฒนา 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.52 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.บางกอกใหญ่ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.48 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางแวก ค.บางแวก-พุทธฯฑลสาย 1 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.72 - - ปกติ
คลองสาน คลองบางไส้ไก่ ส.คลองบางไส้ไก่ 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.04 0.08 - ปกติ
พระโขนง คลองบางอ้อ ค.บางอ้อ สุขุมวิท 64 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.29 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางอ้อ ส.คลองบางอ้อ 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.18 -0.51 - ปกติ
สวนหลวง คลองบ้านป่า ค.บ้านป่า ถ. พัฒนาการ 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.57 - - ปกติ
พระโขนง คลองบ้านหลาย ค.บ้านหลาย ซ.พึงมี 50 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.34 - - ปกติ
คันนายาว คลองบึงขวาง ปตร.บึงขวาง 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.28 0.12 - ปกติ
มีนบุรี คลองบึงใหญ่ ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.07 - - ปกติ
ดินแดง คลองโบสถ์แม่พระ ค.โบสถ์แม่พระ ถ.ดินแดง 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.79 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-เขตลาดกระบัง 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.01 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.09 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.49 - - ปกติ
ประเวศ คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ประเวศฯ-ลาดกระบัง 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.30 -0.03 - ปกติ
ประเวศ คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ประเวศฯ-วัดกระทุ่มฯ 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.36 -0.35 - ปกติ
วัฒนา คลองเป้ง ค.เป้ง เอกมัย 23 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.83 - - ปกติ
หลักสี่ คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ค.บางตลาด 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.12 - - ปกติ
จตุจักร คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.รัชดาภิเษก 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.60 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.สรงประภา 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.51 - - ปกติ
จตุจักร คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-วัดเทวฯ 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.32 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-สน.ดอนเมือง 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.72 - - ปกติ
บางซื่อ คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-อุโมงค์ 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.71 - - ปกติ
ดุสิต คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล 27/05/2561 07:55 ปกติ -0.58 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม หัวลำโพง 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.69 - - ปกติ
บางรัก คลองผดุงกรุงเกษม ส.กรุงเกษม 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.72 0.24 - ปกติ
พระนคร คลองผดุงกรุงเกษม ส.เทเวศร์ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.09 0.48 - ปกติ
จตุจักร คลองพญาเวิก ค.พญาเวิก ปตร คลองพญาเวิก 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.46 - - ปกติ
สวนหลวง คลองพระโขนง ค.ประเวศ ซ.อ่อนนุช 17 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.61 - - ปกติ
คลองเตย คลองพระโขนง ส.พระโขนง 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.78 -0.19 - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพระยาราชมนตรี ค.ราชมนตรี-พระราม 2 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.01 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพระยาราชมนตรี ส.คลองพระยาราชมนตรี 27/05/2561 08:00 ปกติ -5.03 0.63 - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ คู้บอน 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.49 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.จตุโชติ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.50 - - ปกติ
มีนบุรี คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ บางชัน 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.25 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ปัญญาอินทรา 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.11 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.หนองระแหง 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.37 - - ปกติ
สายไหม คลองพระยาสุเรนทร์ ปตร.พระยาสุเรนทร์ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.48 0.67 - ปกติ
วังทองหลาง คลองพลับพลา ค.พลับพลา ศูนย์แพทย์พัฒนา 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.05 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพิทยาลงกรณ์ ค.พิทยาฯ-รร.พิทยาลงกรณ์ 27/05/2561 07:55 ปกติ -0.11 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ วัดรางบัว 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.34 - - ปกติ
หนองแขม คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ค.มหาศร 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.43 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ราชมนตรี 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.39 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ส.ภาษีเจริญ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.24 0.05 - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-ถ.พุทธฯสาย 2 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.61 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-สวนแดน 2 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.58 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองมหาสวัสดิ์ คลองมหาสวัสดิ์ วัดปุรณาวาส 27/05/2561 07:55 ปกติ 0.66 - - ปกติ
บางกอกน้อย คลองมอญ ส.คลองมอญ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.22 0.26 - ปกติ
บางกะปิ คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน ถ.ลาดพร้าว 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.49 - - ปกติ
บางกะปิ คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน แฮปปี้แลนด์ 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.85 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองยายเพียร ค.ยายเพียร ถ.เพชรเกษม 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.39 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองยี่สุ่น ค.คลองยี่สุ่น 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.55 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองระหาญ ส.คลองระหาญ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.29 0.68 - ปกติ
ทุ่งครุ คลองรางจาก ปตร.รางจาก-ประชาอุทิศ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.20 0.22 - ปกติ
บางแค คลองราษฎร์สมัคคี ค.ราษฎร์สามัคคี ถ.เพชรเกษม 63 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.43 - - ปกติ
บางเขน คลองลางอ้อ-ลางแก้ว ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.พหลโยธิน 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.25 - - ปกติ
หลักสี่ คลองลาดโตนด ค.ลาดโตนด ปตร คลองลาดโตนด 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.64 - - ปกติ
สะพานสูง คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ซ.กาญจนาภิเษก 24 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.28 - - ปกติ
สะพานสูง คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.เคหะร่มเกล้า 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.30 - - ปกติ
มีนบุรี คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.รามคำแหง 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.17 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว ถ.ประชาอุทิศ 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.50 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.54 - - ปกติ
จตุจักร คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-วัดลาดพร้าว 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.06 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-เสนานิคม 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.20 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองลาดพร้าว ปตร.ลาดพร้าว 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.44 -0.44 - ปกติ
จตุจักร คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.รัชดาภิเษก 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.43 - - ปกติ
จตุจักร คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.วิภาวดีรังสิต 44 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.17 - - ปกติ
สวนหลวง คลองลาว ค.ลาว ถ.พัฒนาการ 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.55 - - ปกติ
คันนายาว คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่า 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.26 - - ปกติ
คันนายาว คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่าซ.นวมินทร์ 86 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.95 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 8 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.49 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 54 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.12 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.เชื่อมสัมพันธ์ 25 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.08 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ถ. สังฆสันติสุข 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.40 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำผักชี ค.ลำผักชี-รร.ลำผักชี 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.05 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองเลนเปน ส.คลองเลนเปน 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.15 0.54 - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองวัดไก่เตี้ย ค.วัดไก่เตี้ย ส.คลองวัดไก่เตี้ย 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.47 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองวัดตึก ค.วัดตึก ถ.ลาดพร้าว 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.59 - - ปกติ
บางคอแหลม คลองวัดไทร ส.คลองวัดไทร 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.11 -0.06 - ปกติ
หลักสี่ คลองวัดหลักสี่ ค.วัดหลักสี่ ถ.วิภาวดีรังสิต 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.09 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองศาลเจ้า ค.ศาลเจ้า ถ.สวนผัก 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.26 - - ปกติ
ประเวศ คลองศาลาลอย ค.ศาลาลอย ถ.อ่อนนุช 61 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.66 - - ปกติ
จอมทอง คลองสนามชัย ค.สนามชัย-บางขุนเทียน 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.32 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสนามชัย ส.สนามชัย 02/11/2560 19:40 ขัดข้อง 0.52 0.80 - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองสวนแดง ค.สวนแดน ถ.ชัยพฤกษ์ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.24 - - ปกติ
บางเขน คลองสอง คลองสอง 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.25 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นน่น ซ.ร่มเกล้า 20 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.22 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.40 - - ปกติ
มีนบุรี คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.รามคำแหง 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.20 - - ปกติ
สายไหม คลองสองสายใต้ ปตร.ค.สองสายใต้ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.37 0.58 - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสะแกงาม ค.สะแกงาม ถ.กาญจนาภิเษก 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.83 - - ปกติ
สาทร คลองสาทร ค.สาทร ถ.พระรามที่4 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.39 - - ปกติ
บางรัก คลองสาทร ส.สาทร 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.13 -0.12 0.06 ปกติ
ลาดกระบัง คลองสาม ค.สาม มอเตอร์เวย์ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.04 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสาม ค.สาม ร่มเกล้า 17 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.00 - - ปกติ
คลองสามวา คลองสามวา ปตร.สามวา 25/05/2561 10:25 ขัดข้อง 0.01 0.21 - ปกติ
สวนหลวง คลองสามเสน ค.ตัน-ทางด่วน 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.69 - - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.พระราม 6 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.22 - - ปกติ
ราชเทวี คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.อโศก 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.57 - - ปกติ
ดินแดง คลองสามเสน ค.สามเสน-ดินแดง 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.55 - - ปกติ
ราชเทวี คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.พหลฯ 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.19 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.เอกมัย 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.09 - - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ค.สามเสน-พระราม 5 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.19 - - ปกติ
พญาไท คลองสามเสน ค.สามเสน-อนุสาวรีย์ชัยฯ 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.13 - - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ส.สามเสน 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.21 0.28 - ปกติ
ห้วยขวาง คลองสามเสน ส.สามเสน-ศูนย์วิจัย 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.39 -0.53 - ปกติ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ คลองสำโรง ส.คลองสำโรง 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.24 -0.30 - ปกติ
ธนบุรี คลองสำเหร่ ส.สำเหร่ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.01 0.03 - ปกติ
หนองจอก คลองสิบสอง ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.88 - - ปกติ
หนองจอก คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม 27/05/2561 07:55 ปกติ 0.23 0.71 - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสี่ ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.81 - - ปกติ
มีนบุรี คลองสี่ ค.สี่ ถ.สุวินทวงศ์ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.05 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสี่บาท ส.คลองสี่บาท 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.45 0.32 - ปกติ
ลาดพร้าว คลองเสือน้อย ค.เสือน้อย ถ. สุคนธสวัสดิ์ 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.26 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.เแสนแสบ-เขตบางกะปิ 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.42 - - ปกติ
วัฒนา คลองแสนแสบ ค.พร้อมศรี2 ถ.สุขุมวิท49/13 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.49 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ ซ.สมคิด 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.81 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ รามคำแหง 9 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.76 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เจ้าคุณสิงห์ 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.35 - - ปกติ
มีนบุรี คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.13 0.13 - ปกติ
ป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-โบ๊เบ๊ 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.51 - - ปกติ
หนองจอก คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.14 - - ปกติ
บึงกุ่ม คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เสรีไทย 24 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.48 - - ปกติ
ราชเทวี คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-อโศก 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.50 - - ปกติ
วัฒนา คลองแสนแสบ คูน้ำ มศว. 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.44 - - ปกติ
หนองจอก คลองแสนแสบ ปตร.แสนแสบ-ถ.สังฆสันติสุข 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.06 0.14 - ปกติ
คันนายาว คลองแสนแสบ ปตร.แสนแสบ-บางชัน 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.37 0.01 - ปกติ
วัฒนา คลองแสนแสบ ส.แสนแสบ-คลองตัน 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.52 -0.49 - ปกติ
ประเวศ คลองหนองบอน ค.หนองบอน ถ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.38 - - ปกติ
สวนหลวง คลองหนองบอน ค.หนองบอน อ่อนนุช 66 ซอย 13 27/05/2561 07:55 ปกติ 1.13 - - ปกติ
ประเวศ คลองหนองบอน ส.บึงหนองบอน 27/05/2561 08:00 ปกติ -3.71 -0.41 - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง รร.ผลลีรุ่งเรือง 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.10 - - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.02 - - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ปตร.ค.หลวงแพ่ง 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.02 0.03 - ปกติ
พระนคร คลองหลอด ค.หลอด ถ.ราชดำเนินใน 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.12 - - ปกติ
พระนคร คลองหลอด ค.หลอด ส.สูบน้ำปากคลองตลาด 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.14 - - ปกติ
บางนา คลองหลอด 2 ค.หลอด 2 ถ.บางนา ตราด 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.16 - - ปกติ
บางนา คลองหลอด 3 ค.หลอด 3 บางนา ตราด 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.76 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ29 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.13 - - ปกติ
บางเขน คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ซ.ลาดปลาเค้า 63 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.35 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ. เทียมร่วมมิตร 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.30 - - ปกติ
ดินแดง คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ. ประชาสงเคราะห์ 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.38 - - ปกติ
สวนหลวง คลองหัวหมาก ค.หัวหมาก ถ.ศรีนครินทร์ 27/05/2561 08:00 ปกติ -0.48 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองอรชร ปตร.อรชร 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.41 -0.31 - ปกติ
ราชเทวี คูน้ำกรมสารวัตรทหาร คูน้ำกรมสารวัตรทหาร 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.40 - - ปกติ
วัฒนา คูน้ำต่อศักดิ์ คูน้ำต่อศักดิ์ ซ.ทองหล่อ 25 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.73 - - ปกติ
วัฒนา คูน้ำวัฒนา คูน้ำวัฒนา รร.วัฒนาวิทยาลัย 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.18 - - ปกติ
จตุจักร คูน้ำวิภาวดี ส.รัชดา-วิภาวดี 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.39 - - ปกติ
พญาไท บ่อสูบน้ำสะพานพรหม บ่อสูบน้ำสะพานพรหม 27/05/2561 08:00 ปกติ -1.31 - - ปกติ
ราชเทวี บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย 19/03/2561 12:45 ขัดข้อง 2.21 - - วิกฤติ
พระนคร แม่น้ำเจ้าพระยา ปากคลองตลาด 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.15 - - ปกติ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ สถานตากอากาศบางปู บางปู 27/05/2561 07:55 ปกติ -0.11 - - ปกติ