สรุปข้อมูลระดับน้ำ

เขต คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) ระดับน้ำแม่น้ำ (ม.รทก.) เตือนภัยน้ำท่วมตลิ่ง ข้อมูล
บางกะปิ คลองกะจะ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.84 - - ปกติ
บางกะปิ คลองกะจะ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 ซอย 57 18/03/2561 16:10 ขัดข้อง 0.39 - - ปกติ
หนองจอก คลองเก้า ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.32 - - ปกติ
บางซื่อ คลองขรัวตาแก่น ค.ขรัวตาแก่นซ.สะพานขวา 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.28 - - ปกติ
หลักสี่ คลองข้างศูนย์ราชการ ค.ข้างศูนย์ราชการ 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.77 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองขุนจันทร์ ค.ขุนจันทร์ถ.ฉิมพลี 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.10 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ค.บางขุนศรีบุรีรักษ์ ถ.ศาลาธรรมสพน์ 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.53 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ปคร.ขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.71 0.72 - ปกติ
สวนหลวง คลองขุนสกล ค.ขุนสกล ซ.ศรีนครินทร์36 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.49 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองควาย ค.คลองควาย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.55 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองควาย ค.ควาย ถ.บรมราชชนนี 18/03/2561 18:25 ปกติ -3.00 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองคูนากิม ค.คูนากิม ถ.ประชาอุทิศ 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.14 - - ปกติ
ประเวศ คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.ศรีนครินทร์ 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.40 - - ปกติ
สวนหลวง คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุขุมวิท 77 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.45 - - ปกติ
พระโขนง คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุภาพงษ์1 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.48 - - ปกติ
บางกะปิ คลองจั่น ค.จั่น ถ.โยธินพัฒนา 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.42 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองจั่น ค.จั่น ถ.ลาดพร้าว 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.16 - - ปกติ
บางกะปิ คลองจิกราม ค.จิก ถ.หัวหมาก 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.72 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองจิต ค.จิตซ.ลาดพร้าว 122 18/03/2561 18:25 ปกติ -1.04 - - ปกติ
พระโขนง คลองเจ็ก ค.เจ็ก ถ.สุขุมวิท60/1 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.65 - - ปกติ
พระโขนง คลองเจ็ก ส.คลองเจ็ก 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.69 1.08 - ปกติ
วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ ค.เจ้าคุณสิงห์ ถ.ลาดพร้าว 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.74 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ ส.เจ้าคุณสิงห์ 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.90 - - ปกติ
ราษฎร์บูรณะ คลองแจงร้อน ส.คลองแจงร้อน 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.31 1.07 - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดตาเชียง ค.ชวดตาเชียง ส.สูบน้ำคลองชวดตาเชียง 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.99 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดบางจาก ค.ชวดบางจาก ถ.ประชาอุทิศ 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.94 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 18/03/2561 18:25 ปกติ -1.09 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 ซอย 13 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.97 - - ปกติ
สาทร คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.88 - - ปกติ
บางรัก คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 18/03/2561 18:25 ปกติ -1.12 - - ปกติ
สาทร คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.สาทรใต้ 18/03/2561 18:25 ปกติ -1.10 - - ปกติ
ยานนาวา คลองช่องนนทรี ส.ช่องนนทรี 18/03/2561 18:25 ปกติ -1.04 1.13 - ปกติ
บางกอกน้อย คลองชักพระ ส.ชักพระ 18/03/2561 18:25 ปกติ 1.40 1.22 - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองซอย ค.ซอย ถ.บรมราชชนนี 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.53 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองซอย ค.ซอย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.53 - - ปกติ
ยานนาวา คลองด่าน ปตร.คลองด่าน 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.51 1.02 - ปกติ
ราษฎร์บูรณะ คลองดาวคะนอง ส.ดาวคะนอง 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.28 1.10 - ปกติ
ประเวศ คลองตาช้าง ค.ตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์ 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.47 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองตาพุก ค.ตาพุก คลองทับช้างบน 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.35 - - ปกติ
ประเวศ คลองตาพุก ค.ตาพุก ถ.ลาดกระบัง 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.22 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองตาพุก ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.03 - - ปกติ
บางกะปิ คลองตาหนัง ค.ตาหนัง ถ.ลาดพร้าว 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.73 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองตาอูฐ ค.ตาอูฐ ถ.พิงคนคร 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.99 - - ปกติ
หลักสี่ คลองตาอูฐ ส.คลองตาอูฐ 18/03/2561 18:25 ปกติ -1.12 0.13 - ปกติ
คลองเตย คลองเตย ส.คลองเตย 18/03/2561 18:25 ปกติ -1.35 1.08 - ปกติ
บางกะปิ คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ปตร คลองทรงกระเทียม 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.38 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ถ.นาคนิวาส 18/03/2561 18:25 ปกติ -1.44 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.บรมราชชนนี 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.56 - - ปกติ
บางแค คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.เพชรเกษม 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.04 - - ปกติ
บางแค คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา-ภาษีฯ 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.45 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ค.ทวีฯ-บางเชือกหนัง 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.70 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ปตร.ทวีวัฒนา 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.59 0.59 - ปกติ
ดินแดง คลองนาซอง ค.นาซอง ถ.ประชาสุข 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.69 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว ซ.ลาดพร้าว 41 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.34 - - ปกติ
จตุจักร คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว-รัชดาฯ 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.30 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบัว ค.บัว ถ. พูทธมณฑลสาย 1 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.51 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบัว ปคร.คลองบัว-ทางรถไฟ 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.60 0.74 - ปกติ
ดุสิต คลองบางกระบือ ค.บางกระบือ ถ.สามเสน 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.31 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางกอกใหญ่ ค.บางกอกใหญ่-ค.มอญ 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.42 - - ปกติ
ธนบุรี คลองบางกอกใหญ่ ส.บางกอกใหญ่ 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.39 0.88 - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.กรุงเทพ-นนท์ 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.15 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.ประชาชื่น 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.42 - - ปกติ
หลักสี่ คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.วิภาวดีฯ 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.58 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขนใหม่ ส.บางเขนใหม่ 01/01/2561 23:55 ขัดข้อง 0.36 -0.16 - ปกติ
บางบอน คลองบางโคลัด ค.บางโคลัด ถ.บางบอน 1 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.15 - - ปกติ
บางแค คลองบางจาก ค.บางจาก ซ.เพชรเกษม 68 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.40 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางจาก ค.บางจาก-ค.บางหว้า 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.47 - - ปกติ
บางแค คลองบางจาก ค.บางจาก-พุทธฯสาย 2 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.45 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางจาก ส.บางจาก 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.97 0.16 - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-ค.ราชมนตรี 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.53 - - ปกติ
บางแค คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-ถ.กาญจนาฯ 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.50 - - ปกติ
บางแค คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-พุทธฯสาย 2 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.55 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.พระราม 6 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.09 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.วิภาวดีฯ 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.28 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ-ถ.พระราม 5 18/03/2561 18:20 ปกติ -0.30 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ-พหลฯ 18/03/2561 18:20 ปกติ -0.12 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ-รัชดาฯ 29/10/2560 18:20 ขัดข้อง -0.30 - - ปกติ
ดุสิต คลองบางซื่อ ส.บางซื่อ 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.36 0.98 - ปกติ
หลักสี่ คลองบางตลาด ค.บางตลาด ท่าทราย 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.13 - - ปกติ
บึงกุ่ม คลองบางเตย ค.บางเตย ถ.นวมินทร์ 66/3 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.03 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ค.บางนา ถ.สุขุมวิท 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.60 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ค.บางนา-ถ.ศรีนครินทร์ 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.44 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ส.คลองบางนา 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.70 0.80 - ปกติ
บางนา คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 66/1 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.97 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 93 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.77 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ถ.สุขุมวิท 101/1 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.99 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ส.สูบน้ำบางนางจีน 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.80 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.บางขุนเทียน 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.19 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.กาญจนาภิเษก 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.08 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน-ค.สะแกงาม 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.08 - - ปกติ
บางเขน คลองบางบัว ค.บางบัว 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.12 - - ปกติ
บางกอกน้อย คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.บรมราชชนนี 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.42 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.สิรินธร 18/03/2561 18:05 ขัดข้อง 0.91 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบางพรม ค.บางพรม-ชักพระ 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.65 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.กาญจนาฯ 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.51 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.ฉิมพลี 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.51 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.พุทธฯสาย 3 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.54 - - ปกติ
บางบอน คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 1 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.07 - - ปกติ
บางบอน คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 2 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.16 - - ปกติ
วัฒนา คลองบางมะเขือ ค.บางมะเขือ ถ.สุขุมวิท 71 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.78 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ถ.จรัญสนิทวงศ์ 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.46 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ส.สูบน้ำคลองบางยี่ขัน 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.54 - - ปกติ
พระนคร คลองบางลำพู ค.บางลำพู สะพานผ่านฟ้า 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.00 - - ปกติ
หนองแขม คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.ทวีวัฒนา 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.49 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.บางกอกใหญ่ 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.59 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางแวก ค.บางแวก-พุทธฯฑลสาย 1 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.72 - - ปกติ
คลองสาน คลองบางไส้ไก่ ส.คลองบางไส้ไก่ 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.27 1.06 - ปกติ
พระโขนง คลองบางอ้อ ค.บางอ้อ สุขุมวิท 64 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.98 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางอ้อ ส.คลองบางอ้อ 18/03/2561 18:25 ปกติ -1.01 1.00 - ปกติ
สวนหลวง คลองบ้านป่า ค.บ้านป่า ถ. พัฒนาการ 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.41 - - ปกติ
พระโขนง คลองบ้านหลาย ค.บ้านหลาย ซ.พึงมี 50 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.56 - - ปกติ
คันนายาว คลองบึงขวาง ปตร.บึงขวาง 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.18 0.18 - ปกติ
มีนบุรี คลองบึงใหญ่ ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.04 - - ปกติ
ดินแดง คลองโบสถ์แม่พระ ค.โบสถ์แม่พระ ถ.ดินแดง 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.75 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-เขตลาดกระบัง 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.04 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.08 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 18/03/2561 12:00 ขัดข้อง -0.55 - - ปกติ
ประเวศ คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ประเวศฯ-ลาดกระบัง 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.34 -0.01 - ปกติ
ประเวศ คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ประเวศฯ-วัดกระทุ่มฯ 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.36 -0.38 - ปกติ
วัฒนา คลองเป้ง ค.เป้ง เอกมัย 23 18/03/2561 18:25 ปกติ -1.00 - - ปกติ
หลักสี่ คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ค.บางตลาด 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.06 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.แจ้งวัฒนะ 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.28 - - ปกติ
จตุจักร คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.รัชดาภิเษก 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.25 - - ปกติ
จตุจักร คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-วัดเทวฯ 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.08 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-สน.ดอนเมือง 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.44 - - ปกติ
บางซื่อ คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-อุโมงค์ 16/03/2561 23:00 ขัดข้อง -0.22 - - ปกติ
ดุสิต คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.45 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม หัวลำโพง 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.50 - - ปกติ
บางรัก คลองผดุงกรุงเกษม ส.กรุงเกษม 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.46 0.98 - ปกติ
พระนคร คลองผดุงกรุงเกษม ส.เทเวศร์ 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.43 0.91 - ปกติ
จตุจักร คลองพญาเวิก ค.พญาเวิก ปตร คลองพญาเวิก 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.30 - - ปกติ
สวนหลวง คลองพระโขนง ค.ประเวศ ซ.อ่อนนุช 17 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.45 - - ปกติ
คลองเตย คลองพระโขนง ส.พระโขนง 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.49 1.19 - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพระยาราชมนตรี ค.ราชมนตรี-พระราม 2 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.19 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพระยาราชมนตรี ส.คลองพระยาราชมนตรี 18/03/2561 18:25 ปกติ -5.03 0.76 - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ คู้บอน 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.08 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.จตุโชติ 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.09 - - ปกติ
มีนบุรี คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ บางชัน 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.09 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ปัญญาอินทรา 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.22 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.หนองระแหง 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.05 - - ปกติ
สายไหม คลองพระยาสุเรนทร์ ปตร.พระยาสุเรนทร์ 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.49 0.14 - ปกติ
วังทองหลาง คลองพลับพลา ค.พลับพลา ศูนย์แพทย์พัฒนา 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.81 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพิทยาลงกรณ์ ค.พิทยาฯ-รร.พิทยาลงกรณ์ 18/03/2561 18:20 ปกติ 0.99 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ วัดรางบัว 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.38 - - ปกติ
หนองแขม คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ค.มหาศร 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.44 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ราชมนตรี 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.62 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ส.ภาษีเจริญ 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.47 0.54 - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-ถ.พุทธฯสาย 2 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.67 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-สวนแดน 2 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.82 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองมหาสวัสดิ์ คลองมหาสวัสดิ์ วัดปุรณาวาส 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.57 - - ปกติ
บางกอกน้อย คลองมอญ ส.คลองมอญ 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.53 1.07 - ปกติ
บางกะปิ คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน ถ.ลาดพร้าว 18/03/2561 18:25 ปกติ -1.20 - - ปกติ
บางกะปิ คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน แฮปปี้แลนด์ 18/03/2561 18:25 ปกติ -1.83 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองยายเพียร ค.ยายเพียร ถ.เพชรเกษม 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.41 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองยี่สุ่น ค.คลองยี่สุ่น 18/03/2561 18:25 ปกติ -1.48 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองระหาญ ส.คลองระหาญ 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.36 3.35 - วิกฤติ
ทุ่งครุ คลองรางจาก ปตร.รางจาก-ประชาอุทิศ 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.45 0.45 - ปกติ
บางแค คลองราษฎร์สมัคคี ค.ราษฎร์สามัคคี ถ.เพชรเกษม 63 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.41 - - ปกติ
บางเขน คลองลางอ้อ-ลางแก้ว ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.พหลโยธิน 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.02 - - ปกติ
หลักสี่ คลองลาดโตนด ค.ลาดโตนด ปตร คลองลาดโตนด 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.01 - - ปกติ
สะพานสูง คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ซ.กาญจนาภิเษก 24 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.34 - - ปกติ
สะพานสูง คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.เคหะร่มเกล้า 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.38 - - ปกติ
มีนบุรี คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.รามคำแหง 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.28 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว ถ.ประชาอุทิศ 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.35 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.40 - - ปกติ
จตุจักร คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-วัดลาดพร้าว 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.02 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-เสนานิคม 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.16 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองลาดพร้าว ปตร.ลาดพร้าว 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.29 -0.28 - ปกติ
จตุจักร คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.รัชดาภิเษก 18/03/2561 18:25 ปกติ -1.38 - - ปกติ
จตุจักร คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.วิภาวดีรังสิต 44 18/03/2561 18:25 ปกติ -1.07 - - ปกติ
สวนหลวง คลองลาว ค.ลาว ถ.พัฒนาการ 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.47 - - ปกติ
คันนายาว คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่า 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.05 - - ปกติ
คันนายาว คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่าซ.นวมินทร์ 86 18/03/2561 18:25 ปกติ -1.04 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 8 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.52 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 54 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.02 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.เชื่อมสัมพันธ์ 25 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.13 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ถ. สังฆสันติสุข 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.28 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำผักชี ค.ลำผักชี-รร.ลำผักชี 28/02/2561 09:30 ขัดข้อง 0.04 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองเลนเปน ส.คลองเลนเปน 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.78 0.69 - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองวัดไก่เตี้ย ค.วัดไก่เตี้ย ส.คลองวัดไก่เตี้ย 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.60 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองวัดตึก ค.วัดตึก ถ.ลาดพร้าว 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.58 - - ปกติ
บางคอแหลม คลองวัดไทร ส.คลองวัดไทร 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.26 1.10 - ปกติ
หลักสี่ คลองวัดหลักสี่ ค.วัดหลักสี่ ถ.วิภาวดีรังสิต 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.04 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองศาลเจ้า ค.ศาลเจ้า ถ.สวนผัก 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.19 - - ปกติ
ประเวศ คลองศาลาลอย ค.ศาลาลอย ถ.อ่อนนุช 61 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.32 - - ปกติ
จอมทอง คลองสนามชัย ค.สนามชัย-บางขุนเทียน 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.45 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสนามชัย ส.สนามชัย 02/11/2560 19:40 ขัดข้อง 0.52 0.80 - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองสวนแดง ค.สวนแดน ถ.ชัยพฤกษ์ 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.38 - - ปกติ
บางเขน คลองสอง คลองสอง 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.09 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นน่น ซ.ร่มเกล้า 20 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.31 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.45 - - ปกติ
มีนบุรี คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.รามคำแหง 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.32 - - ปกติ
สายไหม คลองสองสายใต้ ปตร.ค.สองสายใต้ 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.21 0.18 - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสะแกงาม ค.สะแกงาม ถ.กาญจนาภิเษก 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.61 - - ปกติ
สาทร คลองสาทร ค.สาทร ถ.พระรามที่4 18/03/2561 18:25 ปกติ -1.38 - - ปกติ
บางรัก คลองสาทร ส.สาทร 18/03/2561 18:25 ปกติ -1.11 1.72 0.95 ปกติ
ลาดกระบัง คลองสาม ค.สาม มอเตอร์เวย์ 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.04 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสาม ค.สาม ร่มเกล้า 17 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.09 - - ปกติ
คลองสามวา คลองสามวา ปตร.สามวา 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.06 0.01 - ปกติ
สวนหลวง คลองสามเสน ค.ตัน-ทางด่วน 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.48 - - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.พระราม 6 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.67 - - ปกติ
ราชเทวี คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.อโศก 18/03/2561 18:25 ปกติ -1.30 - - ปกติ
ดินแดง คลองสามเสน ค.สามเสน-ดินแดง 18/03/2561 18:25 ปกติ -1.55 - - ปกติ
ราชเทวี คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.พหลฯ 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.66 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.เอกมัย 18/03/2561 18:25 ปกติ -1.08 - - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ค.สามเสน-พระราม 5 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.56 - - ปกติ
พญาไท คลองสามเสน ค.สามเสน-อนุสาวรีย์ชัยฯ 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.66 - - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ส.สามเสน 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.48 0.98 - ปกติ
ห้วยขวาง คลองสามเสน ส.สามเสน-ศูนย์วิจัย 18/03/2561 18:25 ปกติ -1.21 -0.02 - ปกติ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ คลองสำโรง ส.คลองสำโรง 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.09 0.98 - ปกติ
ธนบุรี คลองสำเหร่ ส.สำเหร่ 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.20 1.03 - ปกติ
หนองจอก คลองสิบสอง ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.42 - - ปกติ
หนองจอก คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.08 0.33 - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสี่ ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.85 - - ปกติ
มีนบุรี คลองสี่ ค.สี่ ถ.สุวินทวงศ์ 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.07 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสี่บาท ส.คลองสี่บาท 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.21 0.37 - ปกติ
ลาดพร้าว คลองเสือน้อย ค.เสือน้อย ถ. สุคนธสวัสดิ์ 18/03/2561 17:05 ขัดข้อง -0.23 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.เแสนแสบ-เขตบางกะปิ 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.35 - - ปกติ
วัฒนา คลองแสนแสบ ค.พร้อมศรี2 ถ.สุขุมวิท49/13 18/03/2561 18:25 ปกติ -1.40 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ ซ.สมคิด 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.61 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ รามคำแหง 9 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.91 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เจ้าคุณสิงห์ 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.22 - - ปกติ
มีนบุรี คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.25 0.00 - ปกติ
ป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-โบ๊เบ๊ 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.34 - - ปกติ
หนองจอก คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.02 - - ปกติ
บึงกุ่ม คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เสรีไทย 24 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.38 - - ปกติ
ราชเทวี คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-อโศก 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.32 - - ปกติ
วัฒนา คลองแสนแสบ คูน้ำ มศว. 18/03/2561 18:25 ปกติ -1.48 - - ปกติ
หนองจอก คลองแสนแสบ ปตร.แสนแสบ-ถ.สังฆสันติสุข 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.04 -0.02 - ปกติ
คันนายาว คลองแสนแสบ ปตร.แสนแสบ-บางชัน 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.28 -0.21 - ปกติ
วัฒนา คลองแสนแสบ ส.แสนแสบ-คลองตัน 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.49 -0.39 - ปกติ
ประเวศ คลองหนองบอน ค.หนองบอน ถ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.42 - - ปกติ
สวนหลวง คลองหนองบอน ค.หนองบอน อ่อนนุช 66 ซอย 13 18/03/2561 18:25 ปกติ 1.16 - - ปกติ
ประเวศ คลองหนองบอน ส.บึงหนองบอน 01/01/2561 23:55 ขัดข้อง -1.02 -0.36 - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง รร.ผลลีรุ่งเรือง 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.13 - - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.04 - - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ปตร.ค.หลวงแพ่ง 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.17 -0.01 - ปกติ
พระนคร คลองหลอด ค.หลอด ถ.ราชดำเนินใน 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.06 - - ปกติ
พระนคร คลองหลอด ค.หลอด ส.สูบน้ำปากคลองตลาด 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.06 - - ปกติ
บางนา คลองหลอด 2 ค.หลอด 2 ถ.บางนา ตราด 18/03/2561 18:25 ปกติ -1.31 - - ปกติ
บางนา คลองหลอด 3 ค.หลอด 3 บางนา ตราด 18/03/2561 18:25 ปกติ -2.11 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ29 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.67 - - ปกติ
บางเขน คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ซ.ลาดปลาเค้า 63 18/03/2561 18:25 ปกติ 1.15 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ. เทียมร่วมมิตร 18/03/2561 18:25 ปกติ -1.20 - - ปกติ
ดินแดง คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ. ประชาสงเคราะห์ 18/03/2561 18:25 ปกติ -1.24 - - ปกติ
สวนหลวง คลองหัวหมาก ค.หัวหมาก ถ.ศรีนครินทร์ 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.44 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองอรชร ปตร.อรชร 18/03/2561 18:25 ปกติ -1.38 - - ปกติ
ราชเทวี คูน้ำกรมสารวัตรทหาร คูน้ำกรมสารวัตรทหาร 18/03/2561 18:20 ปกติ -1.09 - - ปกติ
วัฒนา คูน้ำต่อศักดิ์ คูน้ำต่อศักดิ์ ซ.ทองหล่อ 25 18/03/2561 18:25 ปกติ -1.83 - - ปกติ
วัฒนา คูน้ำวัฒนา คูน้ำวัฒนา รร.วัฒนาวิทยาลัย 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.81 - - ปกติ
จตุจักร คูน้ำวิภาวดี ส.รัชดา-วิภาวดี 18/03/2561 18:25 ปกติ -1.65 - - ปกติ
พญาไท บ่อสูบน้ำสะพานพรหม บ่อสูบน้ำสะพานพรหม 18/03/2561 18:25 ปกติ -0.86 - - ปกติ
ราชเทวี บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย 18/03/2561 18:25 ปกติ 2.21 - - วิกฤติ
พระนคร แม่น้ำเจ้าพระยา ปากคลองตลาด 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.98 - - ปกติ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ สถานตากอากาศบางปู บางปู 18/03/2561 18:20 ปกติ 0.82 - - ปกติ