สรุปข้อมูลระดับน้ำ

เขต คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) ระดับน้ำแม่น้ำ (ม.รทก.) เตือนภัยน้ำท่วมตลิ่ง ข้อมูล
บางกะปิ คลองกะจะ ค.กะจะ ตอนคลองจิก 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.37 - - ปกติ
บางกะปิ คลองกะจะ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 26/04/2562 01:05 ปกติ 1.35 - - ปกติ
หนองจอก คลองเก้า ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ 26/04/2562 01:00 ขัดข้อง -0.10 - - ปกติ
บางซื่อ คลองขรัวตาแก่น ค.ขรัวตาแก่นซ.สะพานขวา 25/04/2562 17:10 ขัดข้อง -0.65 - - ปกติ
หลักสี่ คลองข้างศูนย์ราชการ ค.ข้างศูนย์ราชการ 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.47 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองขุนจันทร์ ค.ขุนจันทร์ถ.ฉิมพลี 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.23 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ค.บางขุนศรีบุรีรักษ์ ถ.บรมราชชนนี 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.41 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ปคร.ขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.58 0.57 - ปกติ
สวนหลวง คลองขุนสกล ค.ขุนสกล ซ.ศรีนครินทร์36 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.57 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองควาย ค.คลองควาย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.44 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองควาย ค.ควาย ถ.บรมราชชนนี 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.41 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองคูนากิม ค.คูนากิม ถ.ประชาอุทิศ 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.88 - - ปกติ
ประเวศ คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.ศรีนครินทร์ 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.46 - - ปกติ
สวนหลวง คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุขุมวิท 77 25/04/2562 17:35 ขัดข้อง 0.00 - - ปกติ
พระโขนง คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุภาพงษ์1 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.56 - - ปกติ
บางกะปิ คลองจั่น ค.จั่น ถ.โยธินพัฒนา 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.51 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองจั่น ค.จั่น ถ.ลาดพร้าว 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.26 - - ปกติ
บางกะปิ คลองจิก ค.จิก ถ.หัวหมาก 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.65 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองจิต ค.จิตซ.ลาดพร้าว 122 26/04/2562 01:05 ปกติ -1.00 - - ปกติ
พระโขนง คลองเจ็ก ค.เจ็ก ถ.สุขุมวิท60/1 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.84 - - ปกติ
พระโขนง คลองเจ็ก ส.คลองเจ็ก 26/04/2562 01:10 ปกติ -0.93 1.11 - ปกติ
วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ ค.เจ้าคุณสิงห์ ถ.ลาดพร้าว 25/04/2562 23:10 ขัดข้อง -0.62 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ ส.เจ้าคุณสิงห์ 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.43 - - ปกติ
ราษฎร์บูรณะ คลองแจงร้อน ส.คลองแจงร้อน 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.39 1.10 - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดตาเชียง ค.ชวดตาเชียง ส.สูบน้ำคลองชวดตาเชียง 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.57 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดบางจาก ค.ชวดบางจาก ถ.ประชาอุทิศ 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.60 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.61 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 ซอย 13 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.50 - - ปกติ
สาทร คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.75 - - ปกติ
บางรัก คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 09/04/2562 22:30 ขัดข้อง -1.26 - - ปกติ
สาทร คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.สาทรใต้ 25/04/2562 20:30 ขัดข้อง -1.10 - - ปกติ
ยานนาวา คลองช่องนนทรี ส.ช่องนนทรี 26/04/2562 01:10 ปกติ -0.78 1.03 - ปกติ
บางกอกน้อย คลองชักพระ ส.ชักพระ 23/04/2562 21:25 ขัดข้อง 0.24 0.26 - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองซอย ค.ซอย ถ.บรมราชชนนี 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.39 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองซอย ค.ซอย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.38 - - ปกติ
ยานนาวา คลองด่าน ปตร.คลองด่าน 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.21 1.09 - ปกติ
ราษฎร์บูรณะ คลองดาวคะนอง ส.ดาวคะนอง 25/04/2562 16:05 ขัดข้อง 0.22 -0.89 - ปกติ
สวนหลวง คลองตัน คลองตัน-ทางด่วน 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.53 - - ปกติ
ประเวศ คลองตาช้าง ค.ตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์ 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.56 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองตาพุก ค.ตาพุก คลองทับช้างบน 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.52 - - ปกติ
ประเวศ คลองตาพุก ค.ตาพุก ถ.ลาดกระบัง 25/04/2562 16:55 ขัดข้อง -0.40 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองตาพุก ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.63 - - ปกติ
บางกะปิ คลองตาหนัง ค.ตาหนัง ถ.ลาดพร้าว 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.61 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองตาอูฐ ค.ตาอูฐ ถ.พิงคนคร 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.71 - - ปกติ
หลักสี่ คลองตาอูฐ ส.คลองตาอูฐ 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.48 0.60 - ปกติ
คลองเตย คลองเตย ส.คลองเตย 26/04/2562 01:05 ปกติ -1.50 0.96 - ปกติ
บางกะปิ คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ปตร คลองทรงกระเทียม 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.61 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ถ.นาคนิวาส 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.44 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.บรมราชชนนี 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.41 - - ปกติ
บางแค คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.เพชรเกษม 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.14 - - ปกติ
บางแค คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา-ภาษีฯ 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.29 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ค.ทวีฯ-บางเชือกหนัง 26/04/2562 01:10 ปกติ 0.40 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ปตร.ทวีวัฒนา 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.42 0.40 - ปกติ
ดินแดง คลองนาซอง ค.นาซอง ถ.ประชาสุข 31/03/2562 09:45 ขัดข้อง -0.50 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว ซ.ลาดพร้าว 41 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.29 - - ปกติ
จตุจักร คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว-รัชดาฯ 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.25 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบัว ค.บัว ถ. พูทธมณฑลสาย 1 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.36 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบัว ปคร.คลองบัว-ทางรถไฟ 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.61 1.06 - ปกติ
ดุสิต คลองบางกระบือ ค.บางกระบือ ถ.สามเสน 02/04/2562 22:20 ขัดข้อง -0.42 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางกอกใหญ่ ค.บางกอกใหญ่-ค.มอญ 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.27 - - ปกติ
ธนบุรี คลองบางกอกใหญ่ ส.บางกอกใหญ่ 26/04/2562 01:10 ปกติ 0.55 1.12 - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.กรุงเทพ-นนท์ 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.49 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.ประชาชื่น 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.11 - - ปกติ
หลักสี่ คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.วิภาวดีฯ 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.45 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขนใหม่ ส.บางเขนใหม่ 26/04/2562 01:10 ปกติ -2.00 1.05 - ปกติ
บางบอน คลองบางโคลัด ค.บางโคลัด ถ.บางบอน 1 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.28 - - ปกติ
บางแค คลองบางจาก ค.บางจาก ซ.เพชรเกษม 68 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.33 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางจาก ค.บางจาก-ค.บางหว้า 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.39 - - ปกติ
บางแค คลองบางจาก ค.บางจาก-พุทธฯสาย 2 26/04/2562 01:10 ปกติ 0.36 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางจาก ส.บางจาก 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.86 1.00 - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-ค.ราชมนตรี 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.44 - - ปกติ
บางแค คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-ถ.กาญจนาฯ 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.41 - - ปกติ
บางแค คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-พุทธฯสาย 2 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.46 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.พระราม 6 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.11 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.วิภาวดีฯ 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.17 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ-ถ.พระราม 5 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.18 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ-พหลฯ 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.07 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ-รัชดาฯ 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.27 - - ปกติ
ดุสิต คลองบางซื่อ ส.บางซื่อ 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.17 1.06 - ปกติ
หลักสี่ คลองบางตลาด ค.บางตลาด ท่าทราย 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.53 - - ปกติ
บึงกุ่ม คลองบางเตย ค.บางเตย ถ.นวมินทร์ 66/3 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.08 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ค.บางนา ถ.สุขุมวิท 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.70 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ค.บางนา-ถ.ศรีนครินทร์ 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.60 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ส.คลองบางนา 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.70 1.06 - ปกติ
บางนา คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 66/1 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.87 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 93 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.73 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ถ.สุขุมวิท 101/1 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.89 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ส.สูบน้ำบางนางจีน 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.80 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.บางขุนเทียน 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.25 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.กาญจนาภิเษก 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.21 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน-ค.สะแกงาม 26/04/2562 01:10 ปกติ 0.10 - - ปกติ
บางเขน คลองบางบัว ค.บางบัว 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.05 - - ปกติ
บางกอกน้อย คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.บรมราชชนนี 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.25 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.สิรินธร 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.80 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบางพรม ค.บางพรม-ชักพระ 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.46 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.กาญจนาฯ 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.42 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.ฉิมพลี 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.42 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.พุทธฯสาย 3 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.42 - - ปกติ
บางบอน คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 1 25/04/2562 16:30 ขัดข้อง 0.10 - - ปกติ
บางบอน คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 2 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.29 - - ปกติ
วัฒนา คลองบางมะเขือ ค.บางมะเขือ ถ.สุขุมวิท 71 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.87 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ถ.จรัญสนิทวงศ์ 25/04/2562 20:30 ขัดข้อง -0.30 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ส.สูบน้ำคลองบางยี่ขัน 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.29 - - ปกติ
พระนคร คลองบางลำพู ค.บางลำพู สะพานผ่านฟ้า 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.46 - - ปกติ
หนองแขม คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.ทวีวัฒนา 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.43 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.บางกอกใหญ่ 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.42 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางแวก ค.บางแวก-พุทธฯฑลสาย 1 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.63 - - ปกติ
คลองสาน คลองบางไส้ไก่ ส.คลองบางไส้ไก่ 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.10 1.09 - ปกติ
พระโขนง คลองบางอ้อ ค.บางอ้อ สุขุมวิท 64 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.89 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางอ้อ ส.คลองบางอ้อ 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.85 1.13 - ปกติ
สวนหลวง คลองบ้านป่า ค.บ้านป่า ถ. พัฒนาการ 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.44 - - ปกติ
พระโขนง คลองบ้านหลาย ค.บ้านหลาย ซ.พึงมี 50 25/04/2562 19:50 ขัดข้อง -0.65 - - ปกติ
คันนายาว คลองบึงขวาง ปตร.บึงขวาง 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.62 -0.66 - ปกติ
มีนบุรี คลองบึงใหญ่ ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ 26/04/2562 01:10 ปกติ -0.70 - - ปกติ
ดินแดง คลองโบสถ์แม่พระ ค.โบสถ์แม่พระ ถ.ดินแดง 07/04/2562 03:00 ขัดข้อง -0.78 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-เขตลาดกระบัง 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.72 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.67 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.44 - - ปกติ
ประเวศ คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ประเวศฯ-ลาดกระบัง 26/04/2562 01:10 ปกติ -0.41 -0.69 - ปกติ
ประเวศ คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ประเวศฯ-วัดกระทุ่มฯ 26/04/2562 01:10 ปกติ -0.49 -0.52 - ปกติ
วัฒนา คลองเป้ง ค.เป้ง เอกมัย 23 26/04/2562 01:05 ปกติ -1.01 - - ปกติ
หลักสี่ คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ค.บางตลาด 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.36 - - ปกติ
จตุจักร คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.รัชดาภิเษก 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.08 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.สรงประภา 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.70 - - ปกติ
จตุจักร คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-วัดเทวฯ 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.02 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-สน.ดอนเมือง 26/04/2562 01:05 ปกติ 1.08 - - ปกติ
บางซื่อ คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-อุโมงค์ 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.09 - - ปกติ
ดุสิต คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.48 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม หัวลำโพง 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.53 - - ปกติ
บางรัก คลองผดุงกรุงเกษม ส.กรุงเกษม 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.47 1.09 - ปกติ
พระนคร คลองผดุงกรุงเกษม ส.เทเวศร์ 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.43 1.08 - ปกติ
จตุจักร คลองพญาเวิก ค.พญาเวิก ปตร คลองพญาเวิก 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.25 - - ปกติ
สวนหลวง คลองพระโขนง ค.ประเวศ ซ.อ่อนนุช 17 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.47 - - ปกติ
คลองเตย คลองพระโขนง ส.พระโขนง 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.52 0.25 - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพระยาราชมนตรี ค.ราชมนตรี-พระราม 2 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.33 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพระยาราชมนตรี ส.คลองพระยาราชมนตรี 26/04/2562 01:10 ปกติ -5.03 0.95 - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ คู้บอน 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.02 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.จตุโชติ 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.14 - - ปกติ
มีนบุรี คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ บางชัน 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.11 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ปัญญาอินทรา 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.54 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.หนองระแหง 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.15 - - ปกติ
สายไหม คลองพระยาสุเรนทร์ ปตร.พระยาสุเรนทร์ 25/04/2562 14:30 ขัดข้อง 0.09 0.16 - ปกติ
วังทองหลาง คลองพลับพลา ค.พลับพลา ศูนย์แพทย์พัฒนา 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.86 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพิทยาลงกรณ์ ค.พิทยาฯ-รร.พิทยาลงกรณ์ 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.97 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ วัดรางบัว 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.30 - - ปกติ
หนองแขม คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ค.มหาศร 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.32 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ราชมนตรี 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.36 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ส.ภาษีเจริญ 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.36 0.29 - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-ถ.พุทธฯสาย 2 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.99 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-สวนแดน 2 26/04/2562 01:05 ปกติ 1.15 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองมหาสวัสดิ์ คลองมหาสวัสดิ์ วัดปุรณาวาส 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.41 - - ปกติ
บางกอกน้อย คลองมอญ ส.คลองมอญ 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.62 1.02 - ปกติ
บางกะปิ คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน ถ.ลาดพร้าว 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.79 - - ปกติ
บางกะปิ คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน แฮปปี้แลนด์ 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.29 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองยายเพียร ค.ยายเพียร ถ.เพชรเกษม 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.34 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองยี่สุ่น ค.คลองยี่สุ่น 03/04/2562 22:50 ขัดข้อง -1.42 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองระหาญ ส.คลองระหาญ 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.11 0.87 - ปกติ
ทุ่งครุ คลองรางจาก ปตร.รางจาก-ประชาอุทิศ 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.43 0.42 - ปกติ
บางแค คลองราษฎร์สมัคคี ค.ราษฎร์สามัคคี ถ.เพชรเกษม 63 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.34 - - ปกติ
บางเขน คลองลางอ้อ-ลางแก้ว ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.พหลโยธิน 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.28 - - ปกติ
หลักสี่ คลองลาดโตนด ค.ลาดโตนด ปตร คลองลาดโตนด 26/04/2562 01:05 ปกติ 1.04 - - ปกติ
สะพานสูง คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ซ.กาญจนาภิเษก 24 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.53 - - ปกติ
สะพานสูง คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.เคหะร่มเกล้า 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.65 - - ปกติ
มีนบุรี คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.รามคำแหง 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.51 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว ถ.ประชาอุทิศ 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.42 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.44 - - ปกติ
จตุจักร คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-วัดลาดพร้าว 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.00 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-เสนานิคม 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.04 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองลาดพร้าว ปตร.ลาดพร้าว 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.29 -0.29 - ปกติ
จตุจักร คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.รัชดาภิเษก 26/04/2562 01:05 ปกติ -1.47 - - ปกติ
จตุจักร คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.วิภาวดีรังสิต 44 26/04/2562 01:05 ปกติ -1.27 - - ปกติ
สวนหลวง คลองลาว ค.ลาว ถ.พัฒนาการ 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.50 - - ปกติ
คันนายาว คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่า 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.02 - - ปกติ
คันนายาว คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่าซ.นวมินทร์ 86 26/04/2562 01:05 ปกติ -1.17 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 8 26/04/2562 01:05 ปกติ -1.22 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 54 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.66 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.เชื่อมสัมพันธ์ 25 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.82 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ถ. สังฆสันติสุข 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.33 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำผักชี ค.ลำผักชี-รร.ลำผักชี 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.65 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองเลนเปน ส.คลองเลนเปน 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.33 0.77 - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองวัดไก่เตี้ย ค.วัดไก่เตี้ย ส.คลองวัดไก่เตี้ย 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.37 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองวัดตึก ค.วัดตึก ถ.ลาดพร้าว 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.51 - - ปกติ
บางคอแหลม คลองวัดไทร ส.คลองวัดไทร 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.41 1.13 - ปกติ
หลักสี่ คลองวัดหลักสี่ ค.วัดหลักสี่ ถ.วิภาวดีรังสิต 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.32 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองศาลเจ้า ค.ศาลเจ้า ถ.สวนผัก 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.10 - - ปกติ
ประเวศ คลองศาลาลอย ค.ศาลาลอย ถ.อ่อนนุช 61 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.78 - - ปกติ
จอมทอง คลองสนามชัย ค.สนามชัย-บางขุนเทียน 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.35 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสนามชัย ส.สนามชัย 26/04/2562 01:10 ปกติ 0.32 0.81 - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองสวนแดง ค.สวนแดน ถ.ชัยพฤกษ์ 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.13 - - ปกติ
บางเขน คลองสอง คลองสอง 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.11 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นน่น ซ.ร่มเกล้า 20 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.55 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.56 - - ปกติ
มีนบุรี คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.รามคำแหง 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.55 - - ปกติ
สายไหม คลองสองสายใต้ ปตร.ค.สองสายใต้ 25/04/2562 14:35 ขัดข้อง 0.16 0.16 - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสะแกงาม ค.สะแกงาม ถ.กาญจนาภิเษก 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.21 - - ปกติ
สาทร คลองสาทร ค.สาทร ถ.พระรามที่4 20/04/2562 17:30 ขัดข้อง -0.34 - - ปกติ
บางรัก คลองสาทร ส.สาทร 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.86 1.07 1.05 ปกติ
ลาดกระบัง คลองสาม ค.สาม มอเตอร์เวย์ 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.61 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสาม ค.สาม ร่มเกล้า 17 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.74 - - ปกติ
คลองสามวา คลองสามวา ปตร.สามวา 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.41 -0.24 - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.พระราม 6 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.44 - - ปกติ
ราชเทวี คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.อโศก 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.87 - - ปกติ
ดินแดง คลองสามเสน ค.สามเสน-ดินแดง 26/04/2562 01:05 ปกติ -1.16 - - ปกติ
ราชเทวี คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.พหลฯ 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.47 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.เอกมัย 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.68 - - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ค.สามเสน-พระราม 5 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.36 - - ปกติ
พญาไท คลองสามเสน ค.สามเสน-อนุสาวรีย์ชัยฯ 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.55 - - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ส.สามเสน 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.32 1.05 - ปกติ
ห้วยขวาง คลองสามเสน ส.สามเสน-ศูนย์วิจัย 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.49 -0.53 - ปกติ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ คลองสำโรง ส.คลองสำโรง 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.26 0.94 - ปกติ
ธนบุรี คลองสำเหร่ ส.สำเหร่ 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.21 1.22 - ปกติ
หนองจอก คลองสิบสอง ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.11 - - ปกติ
หนองจอก คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.54 0.12 - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสี่ ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร 26/04/2562 01:05 ปกติ -1.51 - - ปกติ
มีนบุรี คลองสี่ ค.สี่ ถ.สุวินทวงศ์ 19/04/2562 18:35 ขัดข้อง -0.58 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสี่บาท ส.คลองสี่บาท 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.28 0.30 - ปกติ
ลาดพร้าว คลองเสือน้อย ค.เสือน้อย ถ. สุคนธสวัสดิ์ 26/04/2562 00:05 ขัดข้อง -0.09 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.เแสนแสบ-เขตบางกะปิ 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.52 - - ปกติ
วัฒนา คลองแสนแสบ ค.พร้อมศรี2 ถ.สุขุมวิท49/13 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.88 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ ซ.สมคิด 25/04/2562 14:35 ขัดข้อง -0.68 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ รามคำแหง 9 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.18 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เจ้าคุณสิงห์ 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.26 - - ปกติ
ป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-โบ๊เบ๊ 26/04/2562 01:10 ปกติ -0.38 - - ปกติ
หนองจอก คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.39 - - ปกติ
บึงกุ่ม คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เสรีไทย 24 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.51 - - ปกติ
ราชเทวี คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-อโศก 26/04/2562 01:10 ปกติ -0.40 - - ปกติ
วัฒนา คลองแสนแสบ คูน้ำ มศว. 25/04/2562 23:55 ขัดข้อง -0.99 - - ปกติ
มีนบุรี คลองแสนแสบ ปตร.ค.แสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.50 -0.53 - ปกติ
หนองจอก คลองแสนแสบ ปตร.แสนแสบ-ถ.สังฆสันติสุข 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.67 -0.80 - ปกติ
คันนายาว คลองแสนแสบ ปตร.แสนแสบ-บางชัน 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.43 -0.43 - ปกติ
วัฒนา คลองแสนแสบ ส.แสนแสบ-คลองตัน 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.43 -0.49 - ปกติ
ประเวศ คลองหนองบอน ค.หนองบอน ถ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.50 - - ปกติ
สวนหลวง คลองหนองบอน ค.หนองบอน อ่อนนุช 66 ซอย 13 26/04/2562 01:05 ปกติ 1.43 - - ปกติ
ประเวศ คลองหนองบอน ส.บึงหนองบอน 26/04/2562 01:05 ปกติ -2.28 -0.51 - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง รร.ผลลีรุ่งเรือง 25/04/2562 22:20 ขัดข้อง -1.09 - - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.97 - - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ปตร.ค.หลวงแพ่ง 26/04/2562 01:05 ปกติ -99.00 -0.83 - ปกติ
พระนคร คลองหลอด ค.หลอด ถ.ราชดำเนินใน 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.08 - - ปกติ
พระนคร คลองหลอด ค.หลอด ส.สูบน้ำปากคลองตลาด 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.10 - - ปกติ
บางนา คลองหลอด 2 ค.หลอด 2 ถ.บางนา ตราด 26/04/2562 01:05 ปกติ -1.27 - - ปกติ
บางนา คลองหลอด 3 ค.หลอด 3 บางนา ตราด 26/04/2562 01:05 ปกติ -1.59 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ29 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.09 - - ปกติ
บางเขน คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ซ.ลาดปลาเค้า 63 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.04 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ. เทียมร่วมมิตร 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.81 - - ปกติ
ดินแดง คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ. ประชาสงเคราะห์ 26/04/2562 00:50 ขัดข้อง -0.84 - - ปกติ
สวนหลวง คลองหัวหมาก ค.หัวหมาก ถ.ศรีนครินทร์ 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.51 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองอรชร ปตร.อรชร 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.96 -0.28 - ปกติ
ราชเทวี คูน้ำกรมสารวัตรทหาร คูน้ำกรมสารวัตรทหาร 25/04/2562 16:15 ขัดข้อง -1.07 - - ปกติ
วัฒนา คูน้ำต่อศักดิ์ คูน้ำต่อศักดิ์ ซ.ทองหล่อ 25 26/04/2562 01:05 ปกติ -1.83 - - ปกติ
วัฒนา คูน้ำวัฒนา คูน้ำวัฒนา รร.วัฒนาวิทยาลัย 16/04/2562 15:10 ขัดข้อง -0.97 - - ปกติ
จตุจักร คูน้ำวิภาวดี ส.รัชดา-วิภาวดี 26/04/2562 01:05 ปกติ -1.43 - - ปกติ
พญาไท บ่อสูบน้ำสะพานพรหม บ่อสูบน้ำสะพานพรหม 26/04/2562 01:05 ปกติ -0.64 - - ปกติ
ราชเทวี บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย 19/03/2561 12:45 ขัดข้อง 2.21 - - วิกฤติ
พระนคร แม่น้ำเจ้าพระยา ปากคลองตลาด 26/04/2562 01:05 ปกติ 1.04 - - ปกติ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ สถานตากอากาศบางปู บางปู 26/04/2562 01:05 ปกติ 0.69 - - ปกติ