สรุปข้อมูลระดับน้ำ

เขต คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) ระดับน้ำแม่น้ำ (ม.รทก.) เตือนภัยน้ำท่วมตลิ่ง ข้อมูล
บางกะปิ คลองกะจะ ค.กะจะ ตอนคลองจิก 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.56 - - ปกติ
บางกะปิ คลองกะจะ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 21/11/2562 20:05 ขัดข้อง 1.43 - - ปกติ
หนองจอก คลองเก้า ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.05 - - ปกติ
บางซื่อ คลองขรัวตาแก่น ค.ขรัวตาแก่นซ.สะพานขวา 21/11/2562 15:30 ขัดข้อง 0.10 - - ปกติ
หลักสี่ คลองข้างศูนย์ราชการ ค.ข้างศูนย์ราชการ 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.03 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองขุนจันทร์ ค.ขุนจันทร์ถ.ฉิมพลี 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.34 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ค.บางขุนศรีบุรีรักษ์ ถ.บรมราชชนนี 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.57 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ปคร.ขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.77 0.76 - ปกติ
สวนหลวง คลองขุนสกล ค.ขุนสกล ซ.ศรีนครินทร์36 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.57 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองควาย ค.คลองควาย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 30/10/2562 09:25 ขัดข้อง -1.42 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองควาย ค.ควาย ถ.บรมราชชนนี 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.53 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองคูนากิม ค.คูนากิม ถ.ประชาอุทิศ 22/11/2562 06:45 ปกติ 0.30 - - ปกติ
ประเวศ คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.ศรีนครินทร์ 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.36 - - ปกติ
สวนหลวง คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุขุมวิท 77 21/11/2562 15:40 ขัดข้อง -0.42 - - ปกติ
พระโขนง คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุภาพงษ์1 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.54 - - ปกติ
บางกะปิ คลองจั่น ค.จั่น ถ.โยธินพัฒนา 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.43 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองจั่น ค.จั่น ถ.ลาดพร้าว 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.54 - - ปกติ
บางกะปิ คลองจิก ค.จิก ถ.หัวหมาก 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.46 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองจิต ค.จิตซ.ลาดพร้าว 122 22/11/2562 06:50 ปกติ -1.09 - - ปกติ
พระโขนง คลองเจ็ก ค.เจ็ก ถ.สุขุมวิท60/1 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.48 - - ปกติ
พระโขนง คลองเจ็ก ส.คลองเจ็ก 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.63 -0.43 - ปกติ
วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ ค.เจ้าคุณสิงห์ ถ.ลาดพร้าว 21/11/2562 18:15 ขัดข้อง -0.56 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ ส.เจ้าคุณสิงห์ 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.76 - - ปกติ
ราษฎร์บูรณะ คลองแจงร้อน ส.คลองแจงร้อน 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.43 -0.36 - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดตาเชียง ค.ชวดตาเชียง ส.สูบน้ำคลองชวดตาเชียง 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.37 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดบางจาก ค.ชวดบางจาก ถ.ประชาอุทิศ 22/11/2562 03:25 ขัดข้อง -0.39 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.39 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 ซอย 13 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.29 - - ปกติ
สาทร คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ 22/11/2562 06:50 ปกติ -1.71 - - ปกติ
บางรัก คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.50 - - ปกติ
สาทร คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.สาทรใต้ 21/11/2562 19:10 ขัดข้อง -0.14 - - ปกติ
ยานนาวา คลองช่องนนทรี ส.ช่องนนทรี 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.36 -0.60 - ปกติ
บางกอกน้อย คลองชักพระ ส.ชักพระ 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.05 -0.01 - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองซอย ค.ซอย ถ.บรมราชชนนี 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.57 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองซอย ค.ซอย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.58 - - ปกติ
ยานนาวา คลองด่าน ปตร.คลองด่าน 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.18 -0.38 - ปกติ
ราษฎร์บูรณะ คลองดาวคะนอง ส.ดาวคะนอง 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.33 -0.30 - ปกติ
สวนหลวง คลองตัน คลองตัน-ทางด่วน 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.52 - - ปกติ
ประเวศ คลองตาช้าง ค.ตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์ 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.56 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองตาพุก ค.ตาพุก คลองทับช้างบน 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.45 - - ปกติ
ประเวศ คลองตาพุก ค.ตาพุก ถ.ลาดกระบัง 21/11/2562 15:45 ขัดข้อง -0.26 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองตาพุก ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.37 - - ปกติ
บางกะปิ คลองตาหนัง ค.ตาหนัง ถ.ลาดพร้าว 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.61 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองตาอูฐ ค.ตาอูฐ ถ.พิงคนคร 20/11/2562 13:55 ขัดข้อง -0.03 - - ปกติ
หลักสี่ คลองตาอูฐ ส.คลองตาอูฐ 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.75 0.21 - ปกติ
คลองเตย คลองเตย ส.คลองเตย 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.85 -0.59 - ปกติ
บางกะปิ คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ปตร คลองทรงกระเทียม 22/11/2562 00:45 ขัดข้อง -0.54 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ถ.นาคนิวาส 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.34 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.บรมราชชนนี 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.59 - - ปกติ
บางแค คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.เพชรเกษม 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.51 - - ปกติ
บางแค คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา-ภาษีฯ 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.36 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ค.ทวีฯ-บางเชือกหนัง 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.56 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ปตร.ทวีวัฒนา 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.62 0.59 - ปกติ
ดินแดง คลองนาซอง ค.นาซอง ถ.ประชาสุข 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.11 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว ซ.ลาดพร้าว 41 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.14 - - ปกติ
จตุจักร คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว-รัชดาฯ 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.25 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบัว ค.บัว ถ. พูทธมณฑลสาย 1 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.29 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบัว ปคร.คลองบัว-ทางรถไฟ 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.17 0.08 - ปกติ
ดุสิต คลองบางกระบือ ค.บางกระบือ ถ.สามเสน 22/11/2562 03:00 ขัดข้อง -0.06 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางกอกใหญ่ ค.บางกอกใหญ่-ค.มอญ 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.11 - - ปกติ
ธนบุรี คลองบางกอกใหญ่ ส.บางกอกใหญ่ 22/11/2562 06:45 ปกติ -0.41 -0.41 - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.กรุงเทพ-นนท์ 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.14 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.ประชาชื่น 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.22 - - ปกติ
หลักสี่ คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.วิภาวดีฯ 22/11/2562 06:45 ปกติ 0.18 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขนใหม่ ส.บางเขนใหม่ 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.22 -0.12 - ปกติ
บางบอน คลองบางโคลัด ค.บางโคลัด ถ.บางบอน 1 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.27 - - ปกติ
บางแค คลองบางจาก ค.บางจาก ซ.เพชรเกษม 68 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.40 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางจาก ค.บางจาก-ค.บางหว้า 22/11/2562 06:45 ปกติ 0.41 - - ปกติ
บางแค คลองบางจาก ค.บางจาก-พุทธฯสาย 2 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.49 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางจาก ส.บางจาก 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.64 -0.51 - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-ค.ราชมนตรี 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.55 - - ปกติ
บางแค คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-ถ.กาญจนาฯ 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.54 - - ปกติ
บางแค คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-พุทธฯสาย 2 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.60 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.พระราม 6 21/11/2562 15:00 ขัดข้อง -0.11 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.วิภาวดีฯ 28/09/2562 09:00 ขัดข้อง 0.00 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ-ถ.พระราม 5 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.09 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ-พหลฯ 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.18 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ-รัชดาฯ 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.18 - - ปกติ
ดุสิต คลองบางซื่อ ส.บางซื่อ 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.05 -0.18 - ปกติ
หลักสี่ คลองบางตลาด ค.บางตลาด ท่าทราย 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.38 - - ปกติ
บึงกุ่ม คลองบางเตย ค.บางเตย ถ.นวมินทร์ 66/3 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.03 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ค.บางนา ถ.สุขุมวิท 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.33 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ค.บางนา-ถ.ศรีนครินทร์ 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.26 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ส.คลองบางนา 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.06 -0.37 - ปกติ
บางนา คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 66/1 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.61 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 93 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.56 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ถ.สุขุมวิท 101/1 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.64 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ส.สูบน้ำบางนางจีน 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.60 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.บางขุนเทียน 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.06 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.กาญจนาภิเษก 21/11/2562 16:05 ขัดข้อง 0.10 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน-ค.สะแกงาม 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.08 - - ปกติ
บางเขน คลองบางบัว ค.บางบัว 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.04 - - ปกติ
บางกอกน้อย คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.บรมราชชนนี 22/11/2562 05:30 ขัดข้อง -0.04 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.สิรินธร 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.76 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบางพรม ค.บางพรม-ชักพระ 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.26 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.กาญจนาฯ 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.54 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.ฉิมพลี 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.43 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.พุทธฯสาย 3 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.59 - - ปกติ
บางบอน คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 1 21/11/2562 16:25 ขัดข้อง 0.14 - - ปกติ
บางบอน คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 2 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.20 - - ปกติ
วัฒนา คลองบางมะเขือ ค.บางมะเขือ ถ.สุขุมวิท 71 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.57 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ถ.จรัญสนิทวงศ์ 21/11/2562 17:25 ขัดข้อง 0.56 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ส.สูบน้ำคลองบางยี่ขัน 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.23 - - ปกติ
พระนคร คลองบางลำพู ค.บางลำพู สะพานผ่านฟ้า 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.35 - - ปกติ
หนองแขม คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.ทวีวัฒนา 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.59 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.บางกอกใหญ่ 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.29 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางแวก ค.บางแวก-พุทธฯฑลสาย 1 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.68 - - ปกติ
คลองสาน คลองบางไส้ไก่ ส.คลองบางไส้ไก่ 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.10 -0.37 - ปกติ
พระโขนง คลองบางอ้อ ค.บางอ้อ สุขุมวิท 64 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.67 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางอ้อ ส.คลองบางอ้อ 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.82 -0.34 - ปกติ
สวนหลวง คลองบ้านป่า ค.บ้านป่า ถ. พัฒนาการ 21/11/2562 23:00 ขัดข้อง -0.39 - - ปกติ
พระโขนง คลองบ้านหลาย ค.บ้านหลาย ซ.พึงมี 50 21/11/2562 18:55 ขัดข้อง -0.53 - - ปกติ
คันนายาว คลองบึงขวาง ปตร.บึงขวาง 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.68 -1.15 - ปกติ
มีนบุรี คลองบึงใหญ่ ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.28 - - ปกติ
ดินแดง คลองโบสถ์แม่พระ ค.โบสถ์แม่พระ ถ.ดินแดง 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.59 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-เขตลาดกระบัง 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.42 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.35 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.54 - - ปกติ
ประเวศ คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ประเวศฯ-ลาดกระบัง 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.41 -0.42 - ปกติ
ประเวศ คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ประเวศฯ-วัดกระทุ่มฯ 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.42 -0.35 - ปกติ
วัฒนา คลองเป้ง ค.เป้ง เอกมัย 23 22/11/2562 06:50 ปกติ -1.16 - - ปกติ
หลักสี่ คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ค.บางตลาด 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.21 - - ปกติ
จตุจักร คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.รัชดาภิเษก 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.07 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.สรงประภา 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.19 - - ปกติ
จตุจักร คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-วัดเทวฯ 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.11 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-สน.ดอนเมือง 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.43 - - ปกติ
บางซื่อ คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-อุโมงค์ 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.07 - - ปกติ
ดุสิต คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.33 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม หัวลำโพง 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.38 - - ปกติ
บางรัก คลองผดุงกรุงเกษม ส.กรุงเกษม 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.42 0.06 - ปกติ
พระนคร คลองผดุงกรุงเกษม ส.เทเวศร์ 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.05 -0.45 - ปกติ
จตุจักร คลองพญาเวิก ค.พญาเวิก ปตร คลองพญาเวิก 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.10 - - ปกติ
สวนหลวง คลองพระโขนง ค.ประเวศ ซ.อ่อนนุช 17 21/11/2562 16:55 ขัดข้อง -0.39 - - ปกติ
คลองเตย คลองพระโขนง ส.พระโขนง 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.45 -0.23 - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพระยาราชมนตรี ค.ราชมนตรี-พระราม 2 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.03 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพระยาราชมนตรี ส.คลองพระยาราชมนตรี 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.59 0.50 - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ คู้บอน 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.11 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.จตุโชติ 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.04 - - ปกติ
มีนบุรี คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ บางชัน 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.05 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ปัญญาอินทรา 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.60 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.หนองระแหง 21/11/2562 17:30 ขัดข้อง -0.05 - - ปกติ
สายไหม คลองพระยาสุเรนทร์ ปตร.พระยาสุเรนทร์ 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.19 0.10 - ปกติ
วังทองหลาง คลองพลับพลา ค.พลับพลา ศูนย์แพทย์พัฒนา 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.84 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพิทยาลงกรณ์ ค.พิทยาฯ-รร.พิทยาลงกรณ์ 22/11/2562 06:45 ปกติ -0.24 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ วัดรางบัว 21/11/2562 23:20 ขัดข้อง 0.42 - - ปกติ
หนองแขม คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ค.มหาศร 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.37 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ราชมนตรี 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.24 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ส.ภาษีเจริญ 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.16 0.32 - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-ถ.พุทธฯสาย 2 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.06 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-สวนแดน 2 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.01 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองมหาสวัสดิ์ คลองมหาสวัสดิ์ วัดปุรณาวาส 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.61 - - ปกติ
บางกอกน้อย คลองมอญ ส.คลองมอญ 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.24 -0.30 - ปกติ
บางกะปิ คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน ถ.ลาดพร้าว 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.93 - - ปกติ
บางกะปิ คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน แฮปปี้แลนด์ 22/11/2562 06:50 ปกติ -1.35 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองยายเพียร ค.ยายเพียร ถ.เพชรเกษม 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.35 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองยี่สุ่น ค.คลองยี่สุ่น 21/11/2562 23:10 ขัดข้อง -1.13 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองระหาญ ส.คลองระหาญ 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.12 0.42 - ปกติ
ทุ่งครุ คลองรางจาก ปตร.รางจาก-ประชาอุทิศ 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.08 0.08 - ปกติ
บางแค คลองราษฎร์สมัคคี ค.ราษฎร์สามัคคี ถ.เพชรเกษม 63 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.42 - - ปกติ
บางเขน คลองลางอ้อ-ลางแก้ว ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.พหลโยธิน 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.07 - - ปกติ
หลักสี่ คลองลาดโตนด ค.ลาดโตนด ปตร คลองลาดโตนด 21/11/2562 18:35 ขัดข้อง -0.37 - - ปกติ
สะพานสูง คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ซ.กาญจนาภิเษก 24 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.44 - - ปกติ
สะพานสูง คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.เคหะร่มเกล้า 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.56 - - ปกติ
มีนบุรี คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.รามคำแหง 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.42 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว ถ.ประชาอุทิศ 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.36 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 21/11/2562 23:50 ขัดข้อง -0.38 - - ปกติ
จตุจักร คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-วัดลาดพร้าว 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.02 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-เสนานิคม 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.08 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองลาดพร้าว ปตร.ลาดพร้าว 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.23 -0.21 - ปกติ
จตุจักร คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.รัชดาภิเษก 22/11/2562 06:50 ปกติ -1.43 - - ปกติ
จตุจักร คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.วิภาวดีรังสิต 44 21/11/2562 19:50 ขัดข้อง -1.22 - - ปกติ
สวนหลวง คลองลาว ค.ลาว ถ.พัฒนาการ 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.45 - - ปกติ
คันนายาว คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่า 22/11/2562 06:45 ปกติ -0.09 - - ปกติ
คันนายาว คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่าซ.นวมินทร์ 86 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.99 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 8 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.89 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 54 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.02 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.เชื่อมสัมพันธ์ 25 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.52 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ถ. สังฆสันติสุข 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.28 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำผักชี ค.ลำผักชี-รร.ลำผักชี 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.41 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองเลนเปน ส.คลองเลนเปน 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.51 0.37 - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองวัดไก่เตี้ย ค.วัดไก่เตี้ย ส.คลองวัดไก่เตี้ย 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.13 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองวัดตึก ค.วัดตึก ถ.ลาดพร้าว 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.50 - - ปกติ
บางคอแหลม คลองวัดไทร ส.คลองวัดไทร 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.10 -0.41 - ปกติ
หลักสี่ คลองวัดหลักสี่ ค.วัดหลักสี่ ถ.วิภาวดีรังสิต 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.02 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองศาลเจ้า ค.ศาลเจ้า ถ.สวนผัก 21/11/2562 19:00 ขัดข้อง 0.47 - - ปกติ
ประเวศ คลองศาลาลอย ค.ศาลาลอย ถ.อ่อนนุช 61 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.70 - - ปกติ
จอมทอง คลองสนามชัย ค.สนามชัย-บางขุนเทียน 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.33 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสนามชัย ส.สนามชัย 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.36 0.54 - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองสวนแดง ค.สวนแดน ถ.ชัยพฤกษ์ 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.08 - - ปกติ
บางเขน คลองสอง คลองสอง 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.02 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นน่น ซ.ร่มเกล้า 20 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.44 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.43 - - ปกติ
มีนบุรี คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.รามคำแหง 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.38 - - ปกติ
สายไหม คลองสองสายใต้ ปตร.ค.สองสายใต้ 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.05 -0.08 - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสะแกงาม ค.สะแกงาม ถ.กาญจนาภิเษก 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.55 - - ปกติ
สาทร คลองสาทร ค.สาทร ถ.พระรามที่4 21/11/2562 20:15 ขัดข้อง -0.15 - - ปกติ
บางรัก คลองสาทร ส.สาทร 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.50 -0.37 -0.42 ปกติ
ลาดกระบัง คลองสาม ค.สาม มอเตอร์เวย์ 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.35 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสาม ค.สาม ร่มเกล้า 17 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.56 - - ปกติ
คลองสามวา คลองสามวา ปตร.สามวา 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.36 -0.26 - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ค.เปรมฯ-พระราม 5 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.16 - - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.พระราม 6 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.17 - - ปกติ
ราชเทวี คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.อโศก 22/11/2562 03:25 ขัดข้อง -0.29 - - ปกติ
ดินแดง คลองสามเสน ค.สามเสน-ดินแดง 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.19 - - ปกติ
ราชเทวี คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.พหลฯ 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.05 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.เอกมัย 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.52 - - ปกติ
พญาไท คลองสามเสน ค.สามเสน-อนุสาวรีย์ชัยฯ 22/11/2562 06:25 ขัดข้อง -0.11 - - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ส.สามเสน 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.10 -0.21 - ปกติ
ห้วยขวาง คลองสามเสน ส.สามเสน-ศูนย์วิจัย 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.42 -0.47 - ปกติ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ คลองสำโรง ส.คลองสำโรง 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.14 -0.42 - ปกติ
ธนบุรี คลองสำเหร่ ส.สำเหร่ 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.17 -0.44 - ปกติ
หนองจอก คลองสิบสอง ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.24 - - ปกติ
หนองจอก คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม 22/11/2562 06:45 ปกติ -0.31 -0.05 - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสี่ ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร 22/11/2562 06:50 ปกติ -1.24 - - ปกติ
มีนบุรี คลองสี่ ค.สี่ ถ.สุวินทวงศ์ 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.44 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสี่บาท ส.คลองสี่บาท 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.11 0.29 - ปกติ
ลาดพร้าว คลองเสือน้อย ค.เสือน้อย ถ. สุคนธสวัสดิ์ 20/11/2562 01:15 ขัดข้อง -0.19 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.เแสนแสบ-เขตบางกะปิ 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.37 - - ปกติ
วัฒนา คลองแสนแสบ ค.พร้อมศรี2 ถ.สุขุมวิท49/13 22/11/2562 06:50 ปกติ -1.47 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ ซ.สมคิด 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.65 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ รามคำแหง 9 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.19 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เจ้าคุณสิงห์ 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.22 - - ปกติ
ป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-โบ๊เบ๊ 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.25 - - ปกติ
หนองจอก คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.36 - - ปกติ
บึงกุ่ม คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เสรีไทย 24 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.46 - - ปกติ
ราชเทวี คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-อโศก 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.31 - - ปกติ
วัฒนา คลองแสนแสบ คูน้ำ มศว. 21/11/2562 20:50 ขัดข้อง -1.36 - - ปกติ
มีนบุรี คลองแสนแสบ ปตร.ค.แสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.40 -0.38 - ปกติ
หนองจอก คลองแสนแสบ ปตร.แสนแสบ-ถ.สังฆสันติสุข 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.45 0.52 - ปกติ
คันนายาว คลองแสนแสบ ปตร.แสนแสบ-บางชัน 21/11/2562 10:05 ขัดข้อง -0.37 -0.31 - ปกติ
วัฒนา คลองแสนแสบ ส.แสนแสบ-คลองตัน 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.41 -0.42 - ปกติ
ประเวศ คลองหนองบอน ค.หนองบอน ถ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.37 - - ปกติ
สวนหลวง คลองหนองบอน ค.หนองบอน อ่อนนุช 66 ซอย 13 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.74 - - ปกติ
ประเวศ คลองหนองบอน ส.บึงหนองบอน 22/11/2562 06:50 ปกติ -1.65 -99.00 - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง รร.ผลลีรุ่งเรือง 22/11/2562 06:45 ปกติ -0.55 - - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.44 - - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ปตร.ค.หลวงแพ่ง 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.47 -0.72 - ปกติ
พระนคร คลองหลอด ค.หลอด ถ.ราชดำเนินใน 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.02 - - ปกติ
พระนคร คลองหลอด ค.หลอด ส.สูบน้ำปากคลองตลาด 22/11/2562 06:50 ปกติ 0.01 - - ปกติ
บางนา คลองหลอด 2 ค.หลอด 2 ถ.บางนา ตราด 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.57 - - ปกติ
บางนา คลองหลอด 3 ค.หลอด 3 บางนา ตราด 22/11/2562 06:50 ปกติ -2.16 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ29 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.14 - - ปกติ
บางเขน คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ซ.ลาดปลาเค้า 63 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.12 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ. เทียมร่วมมิตร 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.61 - - ปกติ
ดินแดง คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ. ประชาสงเคราะห์ 21/11/2562 20:05 ขัดข้อง -0.40 - - ปกติ
สวนหลวง คลองหัวหมาก ค.หัวหมาก ถ.ศรีนครินทร์ 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.45 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองอรชร ปตร.อรชร 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.48 -0.10 - ปกติ
ราชเทวี คูน้ำกรมสารวัตรทหาร คูน้ำกรมสารวัตรทหาร 21/11/2562 15:25 ขัดข้อง -1.06 - - ปกติ
วัฒนา คูน้ำต่อศักดิ์ คูน้ำต่อศักดิ์ ซ.ทองหล่อ 25 22/11/2562 06:50 ปกติ -1.86 - - ปกติ
วัฒนา คูน้ำวัฒนา คูน้ำวัฒนา รร.วัฒนาวิทยาลัย 22/11/2562 06:45 ปกติ -0.44 - - ปกติ
จตุจักร คูน้ำวิภาวดี ส.รัชดา-วิภาวดี 22/11/2562 06:50 ปกติ -1.83 - - ปกติ
พญาไท บ่อสูบน้ำสะพานพรหม บ่อสูบน้ำสะพานพรหม 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.08 - - ปกติ
ราชเทวี บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย 19/03/2561 12:45 ขัดข้อง 2.21 - - วิกฤติ
พระนคร แม่น้ำเจ้าพระยา ปากคลองตลาด 22/11/2562 06:50 ปกติ -0.29 - - ปกติ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ สถานตากอากาศบางปู บางปู 22/11/2562 06:45 ปกติ -0.07 - - ปกติ