สรุปข้อมูลระดับน้ำ

เขต คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) ระดับน้ำแม่น้ำ (ม.รทก.) เตือนภัยน้ำท่วมตลิ่ง ข้อมูล
บางกะปิ คลองกะจะ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.76 - - ปกติ
บางกะปิ คลองกะจะ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 ซ.57 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.58 - - ปกติ
หนองจอก คลองเก้า ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ 19/04/2564 09:05 ปกติ -2.71 - - ปกติ
บางซื่อ คลองขรัวตาแก่น ค.ขรัวตาแก่น ซ.สะพานขวา 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.71 - - ปกติ
หลักสี่ คลองข้างศูนย์ราชการ ค.ข้างศูนย์ราชการ 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.07 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองขุนจันทร์ ค.ขุนจันทร์ ถ.ฉิมพลี 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.58 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ค.บางขุนศรีบุรีรักษ์ ถ.บรมราชชนนี 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.32 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ปตร.ขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.56 0.54 - ปกติ
สวนหลวง คลองขุนสกล ค.ขุนสกล ซ.ศรีนครินทร์ 36 19/04/2564 09:05 ปกติ -1.00 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองควาย ค.คลองควาย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.33 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองควาย ค.ควาย ถ.บรมราชชนนี 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.32 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองคูนากิม ค.คูนากิม ถ.ประชาอุทิศ 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.31 - - ปกติ
ประเวศ คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.ศรีนครินทร์ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.52 - - ปกติ
สวนหลวง คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุขุมวิท 77 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.85 - - ปกติ
พระโขนง คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุภาพงษ์ 1 19/04/2564 09:05 ปกติ -1.01 - - ปกติ
บางกะปิ คลองจั่น ค.จั่น ถ.โยธินพัฒนา 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.23 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองจั่น ค.จั่น ถ.ลาดพร้าว 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.26 - - ปกติ
บางกะปิ คลองจิก ค.จิก ถ.หัวหมาก 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.58 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองจิต ค.จิตซ.ลาดพร้าว 122 19/04/2564 09:05 ปกติ -1.04 - - ปกติ
พระโขนง คลองเจ็ก ค.เจ็ก ถ.สุขุมวิท 60/1 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.89 - - ปกติ
พระโขนง คลองเจ็ก ส.คลองเจ็ก 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.87 0.69 - ปกติ
วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ ค.เจ้าคุณสิงห์ ถ.ลาดพร้าว 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.73 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ ส.เจ้าคุณสิงห์ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.94 - - ปกติ
ราษฎร์บูรณะ คลองแจงร้อน ส.คลองแจงร้อน 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.25 0.80 - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดตาเชียง ค.ชวดตาเชียง ส.สูบน้ำคลองชวดตาเชียง 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.28 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดบางจาก ค.ชวดบางจาก ถ.ประชาอุทิศ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.34 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.32 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 ซ.13 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.21 - - ปกติ
สาทร คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.46 - - ปกติ
บางรัก คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.68 - - ปกติ
สาทร คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.สาทรใต้ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.57 - - ปกติ
ยานนาวา คลองช่องนนทรี ส.ช่องนนทรี 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.45 0.75 - ปกติ
บางกอกน้อย คลองชักพระ ส.ชักพระ 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.26 0.79 - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองซอย ค.ซอย ถ.บรมราชชนนี 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.30 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองซอย ค.ซอย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.06 - - ปกติ
ยานนาวา คลองด่าน ปตร.คลองวัดด่าน 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.12 0.80 - ปกติ
ราษฎร์บูรณะ คลองดาวคะนอง ส.ดาวคะนอง 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.18 0.79 - ปกติ
สวนหลวง คลองตัน ค.ตัน-ทางด่วน 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.36 - - ปกติ
ประเวศ คลองตาช้าง ค.ตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์ 19/04/2564 09:05 ปกติ -1.18 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองตาพุก ค.ตาพุก ค.ทับช้างบน 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.30 - - ปกติ
ประเวศ คลองตาพุก ค.ตาพุก ถ.ลาดกระบัง 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.17 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองตาพุก ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.38 - - ปกติ
บางกะปิ คลองตาหนัง ค.ตาหนัง ถ.ลาดพร้าว 19/04/2564 09:05 ปกติ -1.10 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองตาอูฐ ค.ตาอูฐ ถ.พิงคนคร 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.82 - - ปกติ
หลักสี่ คลองตาอูฐ ส.คลองตาอูฐ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.94 0.53 - ปกติ
คลองเตย คลองเตย ส.คลองเตย 19/04/2564 09:05 ปกติ -1.60 0.68 - ปกติ
ลาดพร้าว คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ถ.นาคนิวาส 19/04/2564 09:05 ปกติ -1.32 - - ปกติ
บางกะปิ คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ปตร.คลองทรงกระเทียม 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.59 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.บรมราชชนนี 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.30 - - ปกติ
บางแค คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.เพชรเกษม 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.20 - - ปกติ
บางแค คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา-ภาษีฯ 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.16 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ค.ทวีฯ-บางเชือกหนัง 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.27 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ปตร.ทวีวัฒนา 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.33 0.31 - ปกติ
ดินแดง คลองนาซอง ค.นาซอง ถ.ประชาสุข 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.42 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว ซ.ลาดพร้าว 41 29/10/2563 12:20 ขัดข้อง -0.64 - - ปกติ
จตุจักร คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว-รัชดาฯ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.92 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบัว ค.บัว ถ.พุทธมณฑลสาย 1 19/04/2564 09:00 ปกติ 0.21 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบัว ปตร.คลองบัว ทางรถไฟ 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.34 0.79 - ปกติ
ดุสิต คลองบางกระบือ ค.บางกระบือ ถ.สามเสน 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.43 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางกอกใหญ่ ค.บางกอกใหญ่-ค.มอญ 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.13 - - ปกติ
ธนบุรี คลองบางกอกใหญ่ ส.บางกอกใหญ่ 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.52 0.85 - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.กรุงเทพ-นนท์ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.56 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.ประชาชื่น 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.87 - - ปกติ
หลักสี่ คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.วิภาวดีฯ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.10 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขนใหม่ ส.บางเขนใหม่ 19/04/2564 09:05 ปกติ -1.09 0.77 - ปกติ
บางบอน คลองบางโคลัด ค.บางโคลัด ถ.บางบอน 1 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.18 - - ปกติ
บางแค คลองบางจาก ค.บางจาก ซ.เพชรเกษม 68 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.18 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางจาก ค.บางจาก-ค.บางหว้า 19/04/2564 09:00 ปกติ 0.25 - - ปกติ
บางแค คลองบางจาก ค.บางจาก-พุทธฯสาย 2 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.23 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางจาก ส.บางจาก 19/04/2564 09:05 ปกติ -1.06 0.82 - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-ค.ราชมนตรี 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.22 - - ปกติ
บางแค คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-ถ.กาญจนาฯ 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.28 - - ปกติ
บางแค คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-พุทธฯสาย 2 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.31 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.พระราม 6 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.47 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.วิภาวดีฯ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.68 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ-พหลฯ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.59 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ-รัชดาฯ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.60 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางซื่อ ค.เปรมฯ ถ.พระราม 5 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.26 - - ปกติ
ดุสิต คลองบางซื่อ ส.บางซื่อ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.33 0.80 - ปกติ
หลักสี่ คลองบางตลาด ค.บางตลาด ท่าทราย 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.62 - - ปกติ
บึงกุ่ม คลองบางเตย ค.บางเตย ถ.นวมินทร์ 66/3 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.18 - - เตือนภัย
บางนา คลองบางนา ค.บางนา ถ.สุขุมวิท 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.71 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ค.บางนา-ถ.ศรีนครินทร์ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.45 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ส.คลองบางนา 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.83 0.80 - ปกติ
บางนา คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 66/1 19/04/2564 09:05 ปกติ -1.04 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 93 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.85 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ถ.สุขุมวิท 101/1 19/04/2564 09:05 ปกติ -1.02 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ส.สูบน้ำบางนางจีน 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.89 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.กาญจนาภิเษก 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.05 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.บางขุนเทียน 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.13 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน-ค.สะแกงาม 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.04 - - ปกติ
บางเขน คลองบางบัว ค.บางบัว 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.06 - - ปกติ
บางกอกน้อย คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.บรมราชชนนี 19/04/2564 01:20 ขัดข้อง 0.37 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.สิรินธร 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.56 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบางพรม ค.บางพรม-ชักพระ 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.34 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.กาญจนาฯ 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.27 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.ฉิมพลี 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.29 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.พุทธฯสาย 3 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.30 - - ปกติ
บางบอน คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 1 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.08 - - ปกติ
บางบอน คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 2 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.11 - - ปกติ
วัฒนา คลองบางมะเขือ ค.บางมะเขือ ถ.สุขุมวิท 71 19/04/2564 09:05 ปกติ -1.26 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ถ.จรัญสนิทวงศ์ 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.19 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ส.สูบน้ำคลองบางยี่ขัน 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.60 - - เตือนภัย
พระนคร คลองบางลำพู ค.บางลำพู สะพานผ่านฟ้า 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.22 - - ปกติ
หนองแขม คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.ทวีวัฒนา 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.30 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.บางกอกใหญ่ 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.28 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางแวก ค.บางแวก-พุทธฯฑลสาย 1 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.49 - - ปกติ
คลองสาน คลองบางไส้ไก่ ส.คลองบางไส้ไก่ 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.37 0.80 - ปกติ
พระโขนง คลองบางอ้อ ค.บางอ้อ สุขุมวิท 64 19/04/2564 09:05 ปกติ -1.08 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางอ้อ ส.คลองบางอ้อ 19/04/2564 09:05 ปกติ -1.14 0.73 - ปกติ
สวนหลวง คลองบ้านป่า ค.บ้านป่า ถ.พัฒนาการ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.27 - - ปกติ
พระโขนง คลองบ้านหลาย ค.บ้านหลาย ถ.สุขุมวิท 77 19/04/2564 09:05 ปกติ -1.07 - - ปกติ
คันนายาว คลองบึงขวาง ปตร.บึงขวาง 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.26 -0.30 - ปกติ
มีนบุรี คลองบึงใหญ่ ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.38 - - ปกติ
ดินแดง คลองโบสถ์แม่พระ ค.โบสถ์แม่พระ ถ.ดินแดง 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.62 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.39 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-รพ.ลาดกระบัง 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.45 - - ปกติ
สวนหลวง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.33 - - ปกติ
ประเวศ คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ประเวศฯ-ลาดกระบัง 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.33 -0.43 - ปกติ
ประเวศ คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ประเวศฯ-วัดกระทุ่มฯ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.31 -0.32 - ปกติ
วัฒนา คลองเป้ง ค.เป้ง ซ.เอกมัย 23 19/04/2564 09:05 ปกติ -1.46 - - ปกติ
หลักสี่ คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ค.บางตลาด 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.20 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ค.บ้านใหม่ 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.76 - - ปกติ
จตุจักร คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.รัชดาภิเษก 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.16 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.สรงประภา 19/04/2564 09:00 ปกติ 0.71 - - เตือนภัย
จตุจักร คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-วัดเทวฯ 04/03/2564 10:30 ขัดข้อง -0.17 - - ปกติ
บางซื่อ คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-อุโมงค์ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.17 - - ปกติ
ดุสิต คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.21 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม หัวลำโพง 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.29 - - ปกติ
บางรัก คลองผดุงกรุงเกษม ส.กรุงเกษม 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.28 0.69 - ปกติ
พระนคร คลองผดุงกรุงเกษม ส.เทเวศร์ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.09 0.70 - ปกติ
จตุจักร คลองพญาเวิก ค.พญาเวิก ปตร.คลองพญาเวิก 19/04/2564 09:00 ปกติ -0.32 - - ปกติ
วัฒนา คลองพร้อมศรี2 ค.พร้อมศรี 2 ถ.สุขุมวิท 49/13 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.81 - - ปกติ
สวนหลวง คลองพระโขนง ค.ประเวศ ซ.อ่อนนุช 17 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.34 - - ปกติ
คลองเตย คลองพระโขนง ส.พระโขนง 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.39 0.84 - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพระยาราชมนตรี ค.ราชมนตรี-พระราม 2 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.16 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพระยาราชมนตรี ส.คลองพระยาราชมนตรี 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.07 0.64 - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ คู้บอน 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.09 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.จตุโชติ 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.55 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.หนองระแหง 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.55 - - ปกติ
มีนบุรี คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ บางชัน 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.22 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ปัญญาอินทรา 19/04/2564 08:50 ขัดข้อง 0.07 - - ปกติ
สายไหม คลองพระยาสุเรนทร์ ปตร.พระยาสุเรนทร์ 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.78 0.63 - ปกติ
วังทองหลาง คลองพลับพลา ค.พลับพลา ศูนย์แพทย์พัฒนา 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.70 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพิทยาลงกรณ์ ค.พิทยาฯ-รร.พิทยาลงกรณ์ 19/04/2564 09:00 ปกติ 0.66 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ วัดรางบัว 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.22 - - ปกติ
หนองแขม คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ค.มหาศร 22/01/2564 12:05 ขัดข้อง 0.12 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ราชมนตรี 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.31 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ส.ภาษีเจริญ 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.29 0.25 - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์ วัดปุรณาวาส 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.37 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-ถ.พุทธฯสาย 2 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.32 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-สวนแดน 2 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.95 - - ปกติ
บางกอกน้อย คลองมอญ ส.คลองมอญ 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.26 0.77 - ปกติ
บางกะปิ คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน ถ.ลาดพร้าว 19/04/2564 09:05 ปกติ -1.08 - - ปกติ
บางกะปิ คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน แฮปปี้แลนด์ 29/06/2563 12:15 ขัดข้อง -1.33 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองยายเพียร ค.ยายเพียร ถ.เพชรเกษม 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.21 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองยี่สุ่น ค.คลองยี่สุ่น 19/04/2564 08:45 ขัดข้อง -0.47 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองระหาญ ส.คลองระหาญ 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.19 0.67 - ปกติ
ทุ่งครุ คลองรางจาก ปตร.รางจาก-ประชาอุทิศ 17/04/2564 13:10 ขัดข้อง 0.45 0.29 - ปกติ
บางแค คลองราษฎร์สมัคคี ค.ราษฎร์สามัคคี ถ.เพชรเกษม 63 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.19 - - ปกติ
บางเขน คลองลางอ้อ-ลางแก้ว ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.พหลโยธิน 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.29 - - ปกติ
หลักสี่ คลองลาดโตนด ค.ลาดโตนด ปตร.คลองลาดโตนด 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.59 - - ปกติ
สะพานสูง คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ซ.กาญจนาภิเษก 24 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.28 - - ปกติ
สะพานสูง คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.เคหะร่มเกล้า 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.38 - - ปกติ
มีนบุรี คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.รามคำแหง 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.19 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว ถ.ประชาอุทิศ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.20 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.22 - - ปกติ
จตุจักร คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-วัดลาดพร้าว 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.16 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-เสนานิคม 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.02 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองลาดพร้าว ปตร.ลาดพร้าว 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.20 -0.21 - ปกติ
จตุจักร คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.รัชดาภิเษก 19/04/2564 09:05 ปกติ -1.52 - - ปกติ
จตุจักร คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.วิภาวดีรังสิต 44 19/04/2564 09:05 ปกติ -1.10 - - ปกติ
สวนหลวง คลองลาว ค.ลาว ถ.พัฒนาการ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.30 - - ปกติ
คันนายาว คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่า ซ.นวมินทร์ 86 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.10 - - ปกติ
คันนายาว คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่า ถ.นวมินทร์ 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.60 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 54 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.56 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 8 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.09 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.เชื่อมสัมพันธ์ 25 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.34 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ถ.สังฆสันติสุข 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.04 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำผักชี ค.ลำผักชี-รร.ลำผักชี 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.43 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองเลนเปน ส.คลองเลนเปน 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.16 0.35 - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองวัดไก่เตี้ย ค.วัดไก่เตี้ย ส.คลองวัดไก่เตี้ย 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.23 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองวัดตึก ค.วัดตึก ถ.ลาดพร้าว 19/04/2564 07:45 ขัดข้อง -0.55 - - ปกติ
บางคอแหลม คลองวัดไทร ส.คลองวัดไทร 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.18 0.77 - ปกติ
หลักสี่ คลองวัดหลักสี่ ค.วัดหลักสี่ ถ.วิภาวดีรังสิต 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.30 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองศาลเจ้า ค.ศาลเจ้า ถ.สวนผัก 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.20 - - ปกติ
ประเวศ คลองศาลาลอย ค.ศาลาลอย ถ.อ่อนนุช 61 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.56 - - ปกติ
จอมทอง คลองสนามชัย ค.สนามชัย-บางขุนเทียน 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.23 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสนามชัย ส.สนามชัย 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.06 0.71 - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองสวนแดง ค.สวนแดน ถ.ชัยพฤกษ์ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.06 - - ปกติ
บางเขน คลองสอง คลองสอง 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.29 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นน่น ซ.ร่มเกล้า 20 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.01 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.32 - - ปกติ
มีนบุรี คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.รามคำแหง 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.20 - - ปกติ
สายไหม คลองสองสายใต้ ปตร.คลองสองสายใต้ 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.32 0.64 - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสะแกงาม ค.สะแกงาม ถ.กาญจนาภิเษก 19/04/2564 08:55 ขัดข้อง 0.01 - - ปกติ
สาทร คลองสาทร ค.สาทร ถ.พระรามที่ 4 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.59 - - ปกติ
บางรัก คลองสาทร ส.สาทร 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.60 0.74 0.73 ปกติ
ลาดกระบัง คลองสาม ค.สาม มอเตอร์เวย์ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.36 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสาม ค.สาม ร่มเกล้า 17 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.50 - - ปกติ
คลองสามวา คลองสามวา ปตร.สามวา 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.12 0.48 - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.พระราม 5 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.28 - - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.พระราม 6 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.28 - - ปกติ
ราชเทวี คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.อโศก 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.56 - - ปกติ
ดินแดง คลองสามเสน ค.สามเสน-ดินแดง 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.26 - - ปกติ
ราชเทวี คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.พหลฯ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.23 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.เอกมัย 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.46 - - ปกติ
ราชเทวี คลองสามเสน ค.สามเสน-รพ.พระมงกุฎฯ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.26 - - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ส.สามเสน 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.25 0.77 - ปกติ
ห้วยขวาง คลองสามเสน ส.สามเสน-ค.แสนแสบ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.33 -0.28 - ปกติ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ คลองสำโรง ส.คลองสำโรง 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.01 0.52 - ปกติ
ธนบุรี คลองสำเหร่ ส.สำเหร่ 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.30 0.75 - ปกติ
หนองจอก คลองสิบสอง ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.21 - - ปกติ
หนองจอก คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.22 1.36 - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสี่ ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร 19/04/2564 09:05 ปกติ -1.24 - - ปกติ
มีนบุรี คลองสี่ ค.สี่ ถ.สุวินทวงศ์ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.26 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสี่บาท ส.คลองสี่บาท 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.07 0.16 - ปกติ
ลาดพร้าว คลองเสือน้อย ค.เสือน้อย ถ.สุคนธสวัสดิ์ 19/04/2564 09:05 ปกติ -1.11 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ ซ.สมคิด 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.25 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ รามคำแหง 9 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.19 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เขตบางกะปิ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.12 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เจ้าคุณสิงห์ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.10 - - ปกติ
ป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-โบ๊เบ๊ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.17 - - ปกติ
หนองจอก คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.32 - - ปกติ
บึงกุ่ม คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เสรีไทย 24 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.24 - - ปกติ
ราชเทวี คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-อโศก 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.16 - - ปกติ
มีนบุรี คลองแสนแสบ ปตร.คลองแสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.17 -0.27 - ปกติ
คันนายาว คลองแสนแสบ ปตร.แสนแสบ-บางชัน 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.18 -0.13 - ปกติ
หนองจอก คลองแสนแสบ ส.แสนแสบ หนองจอก 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.37 -1.14 - ปกติ
วัฒนา คลองแสนแสบ ส.แสนแสบ-คลองตัน 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.27 -0.15 - ปกติ
ประเวศ คลองหนองบอน ค.หนองบอน ถ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.32 - - ปกติ
สวนหลวง คลองหนองบอน ค.หนองบอน อ่อนนุช 66 ซ.13 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.63 - - ปกติ
ประเวศ คลองหนองบอน ส.บึงหนองบอน 19/04/2564 09:05 ปกติ -2.00 -5.03 - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง รร.ผลลีรุ่งเรือง 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.80 - - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.66 - - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ปตร.คลองหลวงแพ่ง 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.14 -0.70 - ปกติ
พระนคร คลองหลอด ค.หลอด ถ.ราชดำเนินใน 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.50 - - ปกติ
พระนคร คลองหลอด ค.หลอด ส.สูบน้ำปากคลองตลาด 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.48 - - ปกติ
บางนา คลองหลอด 2 ค.หลอด 2 ถ.บางนา ตราด 19/04/2564 09:05 ปกติ -1.32 - - ปกติ
บางนา คลองหลอด 3 ค.หลอด 3 บางนา ตราด 19/04/2564 09:05 ปกติ -1.55 - - ปกติ
บางเขน คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ ซ.ลาดปลาเค้า 63 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.21 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ29 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.19 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ.เทียมร่วมมิตร 16/04/2564 14:55 ขัดข้อง -0.73 - - ปกติ
ดินแดง คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ.ประชาสงเคราะห์ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.57 - - ปกติ
สวนหลวง คลองหัวหมาก ค.หัวหมาก ถ.ศรีนครินทร์ 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.33 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองอรชร ปตร.อรชร 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.60 -0.07 - ปกติ
วัฒนา คูน้ำ มศว. คูน้ำ มศว. 19/04/2564 09:05 ปกติ -1.61 - - ปกติ
ราชเทวี คูน้ำกรมสารวัตรทหาร คูน้ำกรมสารวัตรทหาร 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.79 - - ปกติ
วัฒนา คูน้ำต่อศักดิ์ คูน้ำต่อศักดิ์ ซ.ทองหล่อ 25 19/04/2564 09:05 ปกติ -1.91 - - ปกติ
วัฒนา คูน้ำวัฒนา คูน้ำวัฒนา รร.วัฒนาวิทยาลัย 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.72 - - ปกติ
จตุจักร คูน้ำวิภาวดี ส.รัชดา-วิภาวดี 19/04/2564 09:05 ปกติ -2.81 - - ปกติ
พญาไท บ่อสูบน้ำสะพานพรหม บ่อสูบน้ำสะพานพรหม 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.22 - - ปกติ
ราชเทวี บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย 19/04/2564 09:05 ปกติ -0.28 - - ปกติ
พระนคร แม่น้ำเจ้าพระยา ปากคลองตลาด 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.72 - - ปกติ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ สถานตากอากาศบางปู บางปู 19/04/2564 09:05 ปกติ 0.70 - - ปกติ