สรุปข้อมูลระดับน้ำ

เขต คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ ระดับน้ำด้านใน (ม.รทก.) ระดับน้ำด้านนอก (ม.รทก.) ระดับน้ำแม่น้ำ (ม.รทก.) เตือนภัยน้ำท่วมตลิ่ง ข้อมูล
บางกะปิ คลองกะจะ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 24/09/2561 16:05 ปกติ 0.88 - - ปกติ
บางกะปิ คลองกะจะ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 ซอย 57 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.67 - - ปกติ
หนองจอก คลองเก้า ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ 24/09/2561 16:10 ปกติ 1.49 - - ปกติ
บางซื่อ คลองขรัวตาแก่น ค.ขรัวตาแก่นซ.สะพานขวา 24/09/2561 16:05 ปกติ -0.43 - - ปกติ
หลักสี่ คลองข้างศูนย์ราชการ ค.ข้างศูนย์ราชการ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.22 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองขุนจันทร์ ค.ขุนจันทร์ถ.ฉิมพลี 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.02 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ค.บางขุนศรีบุรีรักษ์ ถ.บรมราชชนนี 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.64 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ปคร.ขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.82 0.80 - ปกติ
สวนหลวง คลองขุนสกล ค.ขุนสกล ซ.ศรีนครินทร์36 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.90 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองควาย ค.คลองควาย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 24/09/2561 16:00 ขัดข้อง 0.60 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองควาย ค.ควาย ถ.บรมราชชนนี 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.58 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองคูนากิม ค.คูนากิม ถ.ประชาอุทิศ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.58 - - ปกติ
ประเวศ คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.ศรีนครินทร์ 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.09 - - ปกติ
สวนหลวง คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุขุมวิท 77 24/09/2561 16:00 ขัดข้อง -0.23 - - ปกติ
พระโขนง คลองเคล็ด ค.เคล็ด ถ.สุภาพงษ์1 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.21 - - ปกติ
บางกะปิ คลองจั่น ค.จั่น ถ.โยธินพัฒนา 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.16 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองจั่น ค.จั่น ถ.ลาดพร้าว 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.28 - - ปกติ
บางกะปิ คลองจิก ค.จิก ถ.หัวหมาก 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.38 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองจิต ค.จิตซ.ลาดพร้าว 122 24/09/2561 16:00 ขัดข้อง -0.98 - - ปกติ
พระโขนง คลองเจ็ก ค.เจ็ก ถ.สุขุมวิท60/1 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.79 - - ปกติ
พระโขนง คลองเจ็ก ส.คลองเจ็ก 24/09/2561 16:10 ปกติ -1.12 1.03 - ปกติ
วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ ค.เจ้าคุณสิงห์ ถ.ลาดพร้าว 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.56 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ ส.เจ้าคุณสิงห์ 24/09/2561 16:10 ปกติ -1.09 - - ปกติ
ราษฎร์บูรณะ คลองแจงร้อน ส.คลองแจงร้อน 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.63 0.83 - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดตาเชียง ค.ชวดตาเชียง ส.สูบน้ำคลองชวดตาเชียง 24/09/2561 16:05 ปกติ -0.38 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดบางจาก ค.ชวดบางจาก ถ.ประชาอุทิศ 24/09/2561 16:00 ขัดข้อง -0.46 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.46 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองชวดใหญ่ ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 ซอย 13 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.30 - - ปกติ
สาทร คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ 24/09/2561 16:05 ปกติ -1.19 - - ปกติ
บางรัก คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 24/09/2561 16:05 ปกติ -1.29 - - ปกติ
สาทร คลองช่องนนทรี ค.ช่องนนทรี ถ.สาทรใต้ 24/09/2561 16:10 ปกติ -1.35 - - ปกติ
ยานนาวา คลองช่องนนทรี ส.ช่องนนทรี 24/09/2561 16:10 ปกติ -1.75 1.03 - ปกติ
บางกอกน้อย คลองชักพระ ส.ชักพระ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.38 0.64 - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองซอย ค.ซอย ถ.บรมราชชนนี 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.67 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองซอย ค.ซอย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.67 - - ปกติ
ยานนาวา คลองด่าน ปตร.คลองด่าน 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.54 0.86 - ปกติ
ราษฎร์บูรณะ คลองดาวคะนอง ส.ดาวคะนอง 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.10 0.95 - ปกติ
ประเวศ คลองตาช้าง ค.ตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์ 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.33 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองตาพุก ค.ตาพุก คลองทับช้างบน 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.20 - - ปกติ
ประเวศ คลองตาพุก ค.ตาพุก ถ.ลาดกระบัง 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.32 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองตาพุก ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.45 - - ปกติ
บางกะปิ คลองตาหนัง ค.ตาหนัง ถ.ลาดพร้าว 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.65 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองตาอูฐ ค.ตาอูฐ ถ.พิงคนคร 24/09/2561 15:30 ขัดข้อง -0.87 - - ปกติ
หลักสี่ คลองตาอูฐ ส.คลองตาอูฐ 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.93 0.84 - ปกติ
คลองเตย คลองเตย ส.คลองเตย 24/09/2561 16:10 ปกติ -1.48 0.76 - ปกติ
บางกะปิ คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ปตร คลองทรงกระเทียม 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.75 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองทรงกระเทียม ค.ทรงกระเทียม ถ.นาคนิวาส 24/09/2561 16:10 ปกติ -1.39 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.บรมราชชนนี 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.71 - - ปกติ
บางแค คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.เพชรเกษม 24/09/2561 15:55 ขัดข้อง 0.04 - - ปกติ
บางแค คลองทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา-ภาษีฯ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.32 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ค.ทวีฯ-บางเชือกหนัง 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.63 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา ปตร.ทวีวัฒนา 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.73 0.74 - ปกติ
ดินแดง คลองนาซอง ค.นาซอง ถ.ประชาสุข 24/09/2561 16:05 ปกติ -0.31 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว ซ.ลาดพร้าว 41 24/09/2561 16:10 ปกติ -1.35 - - ปกติ
จตุจักร คลองน้ำแก้ว ค.น้ำแก้ว-รัชดาฯ 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.75 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบัว ค.บัว ถ. พูทธมณฑลสาย 1 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.47 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบัว ปคร.คลองบัว-ทางรถไฟ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.54 0.53 - ปกติ
ดุสิต คลองบางกระบือ ค.บางกระบือ ถ.สามเสน 24/09/2561 14:45 ขัดข้อง -0.56 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางกอกใหญ่ ค.บางกอกใหญ่-ค.มอญ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.28 - - ปกติ
ธนบุรี คลองบางกอกใหญ่ ส.บางกอกใหญ่ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.23 0.66 - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.กรุงเทพ-นนท์ 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.08 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.ประชาชื่น 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.45 - - ปกติ
หลักสี่ คลองบางเขน ค.บางเขน-ถ.วิภาวดีฯ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.75 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางเขนใหม่ ส.บางเขนใหม่ 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.86 0.81 - ปกติ
บางบอน คลองบางโคลัด ค.บางโคลัด ถ.บางบอน 1 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.14 - - ปกติ
บางแค คลองบางจาก ค.บางจาก ซ.เพชรเกษม 68 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.40 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางจาก ค.บางจาก-ค.บางหว้า 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.16 - - ปกติ
บางแค คลองบางจาก ค.บางจาก-พุทธฯสาย 2 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.51 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางจาก ส.บางจาก 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.65 -0.10 - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-ค.ราชมนตรี 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.54 - - ปกติ
บางแค คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-ถ.กาญจนาฯ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.59 - - ปกติ
บางแค คลองบางเชือกหนัง ค.บางเชือกหนัง-พุทธฯสาย 2 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.69 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.พระราม 6 24/09/2561 16:10 ปกติ -1.16 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ ถ.วิภาวดีฯ 24/09/2561 16:10 ปกติ -1.10 - - ปกติ
บางซื่อ คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ-ถ.พระราม 5 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.21 - - ปกติ
จตุจักร คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ-พหลฯ 24/09/2561 16:00 ขัดข้อง -0.97 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองบางซื่อ ค.บางซื่อ-รัชดาฯ 24/09/2561 16:05 ปกติ -0.12 - - ปกติ
ดุสิต คลองบางซื่อ ส.บางซื่อ 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.80 0.82 - ปกติ
หลักสี่ คลองบางตลาด ค.บางตลาด ท่าทราย 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.79 - - ปกติ
บึงกุ่ม คลองบางเตย ค.บางเตย ถ.นวมินทร์ 66/3 22/09/2561 08:45 ขัดข้อง 0.16 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ค.บางนา ถ.สุขุมวิท 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.40 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ค.บางนา-ถ.ศรีนครินทร์ 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.18 - - ปกติ
บางนา คลองบางนา ส.คลองบางนา 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.72 1.19 - ปกติ
บางนา คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 66/1 24/09/2561 15:00 ขัดข้อง -1.44 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 93 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.66 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ถ.สุขุมวิท 101/1 24/09/2561 16:10 ปกติ -1.02 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางนางจีน ค.บางนางจีน ส.สูบน้ำบางนางจีน 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.85 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.บางขุนเทียน 24/09/2561 16:05 ปกติ -0.28 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน ถ.กาญจนาภิเษก 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.05 - - ปกติ
บางบอน คลองบางบอน ค.บางบอน-ค.สะแกงาม 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.08 - - ปกติ
บางเขน คลองบางบัว ค.บางบัว 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.62 - - ปกติ
บางกอกน้อย คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.บรมราชชนนี 24/09/2561 16:00 ขัดข้อง 0.30 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางบำหรุ ค.บางบำหรุ ถ.สิรินธร 24/09/2561 16:00 ขัดข้อง 0.85 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบางพรม ค.บางพรม-ชักพระ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.52 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.กาญจนาฯ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.62 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.ฉิมพลี 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.51 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองบางพรม ค.บางพรม-ถ.พุทธฯสาย 3 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.67 - - ปกติ
บางบอน คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 1 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.06 - - ปกติ
บางบอน คลองบางพราน ค.บางพราน ถ.บางบอน 2 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.19 - - ปกติ
วัฒนา คลองบางมะเขือ ค.บางมะเขือ ถ.สุขุมวิท 71 24/09/2561 16:05 ปกติ -1.13 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ถ.จรัญสนิทวงศ์ 24/09/2561 16:00 ขัดข้อง 0.30 - - ปกติ
บางพลัด คลองบางยี่ขัน ค.บางยี่ขัน ส.สูบน้ำคลองบางยี่ขัน 24/09/2561 16:00 ขัดข้อง 0.32 - - ปกติ
พระนคร คลองบางลำพู ค.บางลำพู สะพานผ่านฟ้า 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.08 - - ปกติ
หนองแขม คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.ทวีวัฒนา 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.60 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางแวก ค.บางแวก-ค.บางกอกใหญ่ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.43 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองบางแวก ค.บางแวก-พุทธฯฑลสาย 1 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.71 - - ปกติ
คลองสาน คลองบางไส้ไก่ ส.คลองบางไส้ไก่ 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.36 0.98 - ปกติ
พระโขนง คลองบางอ้อ ค.บางอ้อ สุขุมวิท 64 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.73 - - ปกติ
พระโขนง คลองบางอ้อ ส.คลองบางอ้อ 24/09/2561 16:10 ปกติ -1.25 0.35 - ปกติ
สวนหลวง คลองบ้านป่า ค.บ้านป่า ถ. พัฒนาการ 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.10 - - ปกติ
พระโขนง คลองบ้านหลาย ค.บ้านหลาย ซ.พึงมี 50 24/09/2561 16:00 ขัดข้อง 0.28 - - ปกติ
คันนายาว คลองบึงขวาง ปตร.บึงขวาง 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.51 0.70 - ปกติ
มีนบุรี คลองบึงใหญ่ ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.77 - - ปกติ
ดินแดง คลองโบสถ์แม่พระ ค.โบสถ์แม่พระ ถ.ดินแดง 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.79 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-เขตลาดกระบัง 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.41 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.54 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.15 - - ปกติ
ประเวศ คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ประเวศฯ-ลาดกระบัง 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.20 0.41 - ปกติ
ประเวศ คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ประเวศฯ-วัดกระทุ่มฯ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.18 0.20 - ปกติ
วัฒนา คลองเป้ง ค.เป้ง เอกมัย 23 24/09/2561 16:05 ปกติ -1.75 - - ปกติ
หลักสี่ คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ค.บางตลาด 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.78 - - ปกติ
จตุจักร คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.รัชดาภิเษก 24/09/2561 15:55 ขัดข้อง 0.21 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองเปรมประชากร ค.เปรมประชากร ถ.สรงประภา 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.79 - - ปกติ
จตุจักร คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-วัดเทวฯ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.50 - - ปกติ
ดอนเมือง คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-สน.ดอนเมือง 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.87 - - ปกติ
บางซื่อ คลองเปรมประชากร ค.เปรมฯ-อุโมงค์ 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.29 - - ปกติ
ดุสิต คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล 24/09/2561 16:05 ปกติ -0.51 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองผดุงกรุงเกษม ค.ผดุงกรุงเกษม หัวลำโพง 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.64 - - ปกติ
บางรัก คลองผดุงกรุงเกษม ส.กรุงเกษม 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.72 1.19 - ปกติ
พระนคร คลองผดุงกรุงเกษม ส.เทเวศร์ 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.47 0.82 - ปกติ
จตุจักร คลองพญาเวิก ค.พญาเวิก ปตร คลองพญาเวิก 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.73 - - ปกติ
สวนหลวง คลองพระโขนง ค.ประเวศ ซ.อ่อนนุช 17 24/09/2561 16:00 ขัดข้อง -0.27 - - ปกติ
คลองเตย คลองพระโขนง ส.พระโขนง 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.54 1.22 - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพระยาราชมนตรี ค.ราชมนตรี-พระราม 2 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.31 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพระยาราชมนตรี ส.คลองพระยาราชมนตรี 24/09/2561 16:10 ปกติ -5.03 0.47 - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ คู้บอน 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.95 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.จตุโชติ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.97 - - ปกติ
มีนบุรี คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ บางชัน 24/09/2561 16:05 ปกติ 0.79 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ปัญญาอินทรา 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.55 - - ปกติ
คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.หนองระแหง 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.85 - - ปกติ
สายไหม คลองพระยาสุเรนทร์ ปตร.พระยาสุเรนทร์ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.80 1.39 - ปกติ
วังทองหลาง คลองพลับพลา ค.พลับพลา ศูนย์แพทย์พัฒนา 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.66 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองพิทยาลงกรณ์ ค.พิทยาฯ-รร.พิทยาลงกรณ์ 24/09/2561 16:05 ปกติ 0.81 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ วัดรางบัว 24/09/2561 16:00 ขัดข้อง 0.28 - - ปกติ
หนองแขม คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ค.มหาศร 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.30 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ราชมนตรี 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.36 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ส.ภาษีเจริญ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.35 0.46 - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-ถ.พุทธฯสาย 2 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.16 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองมหาสวัสดิ์ ค.มหาสวัสดิ์-สวนแดน 2 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.69 - - ปกติ
ทวีวัฒนา คลองมหาสวัสดิ์ คลองมหาสวัสดิ์ วัดปุรณาวาส 24/09/2561 16:05 ปกติ 0.70 - - ปกติ
บางกอกน้อย คลองมอญ ส.คลองมอญ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.41 0.93 - ปกติ
บางกะปิ คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน ถ.ลาดพร้าว 24/09/2561 16:10 ปกติ -1.18 - - ปกติ
บางกะปิ คลองยายเผื่อน ค.ยายเผื่อน แฮปปี้แลนด์ 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.14 - - ปกติ
ภาษีเจริญ คลองยายเพียร ค.ยายเพียร ถ.เพชรเกษม 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.32 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองยี่สุ่น ค.คลองยี่สุ่น 24/09/2561 16:10 ปกติ -1.17 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองระหาญ ส.คลองระหาญ 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.53 0.62 - ปกติ
ทุ่งครุ คลองรางจาก ปตร.รางจาก-ประชาอุทิศ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.40 0.40 - ปกติ
บางแค คลองราษฎร์สมัคคี ค.ราษฎร์สามัคคี ถ.เพชรเกษม 63 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.40 - - ปกติ
บางเขน คลองลางอ้อ-ลางแก้ว ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.พหลโยธิน 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.38 - - ปกติ
หลักสี่ คลองลาดโตนด ค.ลาดโตนด ปตร คลองลาดโตนด 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.15 - - ปกติ
สะพานสูง คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ซ.กาญจนาภิเษก 24 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.22 - - ปกติ
สะพานสูง คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.เคหะร่มเกล้า 24/09/2561 16:05 ปกติ 0.22 - - ปกติ
มีนบุรี คลองลาดบัวขาว ค.ลาดบัวขาว ถ.รามคำแหง 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.38 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว ถ.ประชาอุทิศ 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.15 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.25 - - ปกติ
จตุจักร คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-วัดลาดพร้าว 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.43 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-เสนานิคม 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.51 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองลาดพร้าว ปตร.ลาดพร้าว 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.12 0.08 - ปกติ
จตุจักร คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.รัชดาภิเษก 24/09/2561 16:10 ปกติ -1.06 - - ปกติ
จตุจักร คลองลาดยาว ค.ลาดยาว ถ.วิภาวดีรังสิต 44 24/09/2561 16:05 ปกติ -0.75 - - ปกติ
สวนหลวง คลองลาว ค.ลาว ถ.พัฒนาการ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.13 - - ปกติ
คันนายาว คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่า 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.63 - - ปกติ
คันนายาว คลองลำชะล่า ค.ลำชะล่าซ.นวมินทร์ 86 24/09/2561 16:05 ปกติ -0.39 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 8 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.05 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 54 24/09/2561 16:05 ปกติ 0.84 - - เตือนภัย
หนองจอก คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ซ.เชื่อมสัมพันธ์ 25 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.54 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำปลาทิว ค.ลำปลาทิว ถ. สังฆสันติสุข 24/09/2561 16:10 ปกติ 1.17 - - ปกติ
หนองจอก คลองลำผักชี ค.ลำผักชี-รร.ลำผักชี 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.72 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองเลนเปน ส.คลองเลนเปน 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.95 0.52 - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองวัดไก่เตี้ย ค.วัดไก่เตี้ย ส.คลองวัดไก่เตี้ย 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.41 - - ปกติ
วังทองหลาง คลองวัดตึก ค.วัดตึก ถ.ลาดพร้าว 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.63 - - ปกติ
บางคอแหลม คลองวัดไทร ส.คลองวัดไทร 24/09/2561 16:10 ปกติ -1.81 0.95 - ปกติ
หลักสี่ คลองวัดหลักสี่ ค.วัดหลักสี่ ถ.วิภาวดีรังสิต 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.73 - - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองศาลเจ้า ค.ศาลเจ้า ถ.สวนผัก 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.03 - - ปกติ
ประเวศ คลองศาลาลอย ค.ศาลาลอย ถ.อ่อนนุช 61 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.35 - - ปกติ
จอมทอง คลองสนามชัย ค.สนามชัย-บางขุนเทียน 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.22 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสนามชัย ส.สนามชัย 02/11/2560 19:40 ขัดข้อง 0.52 0.80 - ปกติ
ตลิ่งชัน คลองสวนแดง ค.สวนแดน ถ.ชัยพฤกษ์ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.32 - - ปกติ
บางเขน คลองสอง คลองสอง 24/09/2561 16:05 ปกติ 0.79 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นน่น ซ.ร่มเกล้า 20 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.28 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ 24/09/2561 16:00 ขัดข้อง 0.09 - - ปกติ
มีนบุรี คลองสองต้นนุ่น ค.สองต้นนุ่น ถ.รามคำแหง 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.34 - - ปกติ
สายไหม คลองสองสายใต้ ปตร.ค.สองสายใต้ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.81 1.34 - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสะแกงาม ค.สะแกงาม ถ.กาญจนาภิเษก 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.99 - - ปกติ
สาทร คลองสาทร ค.สาทร ถ.พระรามที่4 24/09/2561 16:00 ขัดข้อง -1.54 - - ปกติ
บางรัก คลองสาทร ส.สาทร 24/09/2561 16:10 ปกติ -1.26 0.85 0.95 ปกติ
ลาดกระบัง คลองสาม ค.สาม มอเตอร์เวย์ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.50 - - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสาม ค.สาม ร่มเกล้า 17 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.61 - - ปกติ
คลองสามวา คลองสามวา ปตร.สามวา 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.50 0.93 - ปกติ
สวนหลวง คลองสามเสน ค.ตัน-ทางด่วน 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.24 - - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.พระราม 6 24/09/2561 16:05 ปกติ -1.08 - - ปกติ
ราชเทวี คลองสามเสน ค.สามเสน ถ.อโศก 23/09/2561 08:30 ขัดข้อง -1.25 - - ปกติ
ดินแดง คลองสามเสน ค.สามเสน-ดินแดง 24/09/2561 16:10 ปกติ 1.00 - - ปกติ
ราชเทวี คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.พหลฯ 24/09/2561 16:05 ปกติ -0.99 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองสามเสน ค.สามเสน-ถ.เอกมัย 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.55 - - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ค.สามเสน-พระราม 5 24/09/2561 16:10 ปกติ -1.03 - - ปกติ
พญาไท คลองสามเสน ค.สามเสน-อนุสาวรีย์ชัยฯ 24/09/2561 16:10 ปกติ -1.07 - - ปกติ
ดุสิต คลองสามเสน ส.สามเสน 24/09/2561 16:10 ปกติ -1.03 0.85 - ปกติ
ห้วยขวาง คลองสามเสน ส.สามเสน-ศูนย์วิจัย 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.43 -0.33 - ปกติ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ คลองสำโรง ส.คลองสำโรง 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.46 0.95 - ปกติ
ธนบุรี คลองสำเหร่ ส.สำเหร่ 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.56 0.92 - ปกติ
หนองจอก คลองสิบสอง ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ 24/09/2561 16:10 ปกติ 1.55 - - ปกติ
หนองจอก คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม 24/09/2561 16:10 ปกติ 1.00 1.46 - ปกติ
ลาดกระบัง คลองสี่ ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.26 - - ปกติ
มีนบุรี คลองสี่ ค.สี่ ถ.สุวินทวงศ์ 24/09/2561 16:00 ขัดข้อง 0.71 - - ปกติ
บางขุนเทียน คลองสี่บาท ส.คลองสี่บาท 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.65 0.05 - ปกติ
ลาดพร้าว คลองเสือน้อย ค.เสือน้อย ถ. สุคนธสวัสดิ์ 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.27 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.เแสนแสบ-เขตบางกะปิ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.37 - - ปกติ
วัฒนา คลองแสนแสบ ค.พร้อมศรี2 ถ.สุขุมวิท49/13 24/09/2561 16:05 ปกติ -1.32 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ ซ.สมคิด 24/09/2561 16:00 ขัดข้อง -0.86 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ รามคำแหง 9 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.01 - - ปกติ
บางกะปิ คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เจ้าคุณสิงห์ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.08 - - ปกติ
ป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-โบ๊เบ๊ 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.44 - - ปกติ
หนองจอก คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.89 - - ปกติ
บึงกุ่ม คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-เสรีไทย 24 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.13 - - ปกติ
ราชเทวี คลองแสนแสบ ค.แสนแสบ-อโศก 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.39 - - ปกติ
วัฒนา คลองแสนแสบ คูน้ำ มศว. 24/09/2561 16:10 ปกติ -1.29 - - ปกติ
มีนบุรี คลองแสนแสบ ปตร.ค.แสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.42 0.83 - ปกติ
หนองจอก คลองแสนแสบ ปตร.แสนแสบ-ถ.สังฆสันติสุข 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.84 1.30 - ปกติ
คันนายาว คลองแสนแสบ ปตร.แสนแสบ-บางชัน 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.25 0.12 - ปกติ
วัฒนา คลองแสนแสบ ส.แสนแสบ-คลองตัน 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.36 -0.25 - ปกติ
ประเวศ คลองหนองบอน ค.หนองบอน ถ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 24/09/2561 16:05 ปกติ -0.13 - - ปกติ
สวนหลวง คลองหนองบอน ค.หนองบอน อ่อนนุช 66 ซอย 13 24/09/2561 16:05 ปกติ 1.43 - - ปกติ
ประเวศ คลองหนองบอน ส.บึงหนองบอน 24/09/2561 16:10 ปกติ -4.70 -0.12 - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง รร.ผลลีรุ่งเรือง 24/09/2561 16:05 ปกติ 0.61 - - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง 24/09/2561 16:00 ขัดข้อง 0.66 - - ปกติ
หนองจอก คลองหลวงแพ่ง ปตร.ค.หลวงแพ่ง 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.72 1.03 - ปกติ
พระนคร คลองหลอด ค.หลอด ถ.ราชดำเนินใน 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.20 - - ปกติ
พระนคร คลองหลอด ค.หลอด ส.สูบน้ำปากคลองตลาด 24/09/2561 16:10 ปกติ -0.19 - - ปกติ
บางนา คลองหลอด 2 ค.หลอด 2 ถ.บางนา ตราด 24/09/2561 16:10 ปกติ -1.47 - - ปกติ
บางนา คลองหลอด 3 ค.หลอด 3 บางนา ตราด 24/09/2561 16:10 ปกติ -1.08 - - ปกติ
ลาดพร้าว คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ29 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.50 - - ปกติ
บางเขน คลองหลุมไผ่ ค.หลุมไผ่ซ.ลาดปลาเค้า 63 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.54 - - ปกติ
ห้วยขวาง คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ. เทียมร่วมมิตร 24/09/2561 16:05 ปกติ -0.76 - - ปกติ
ดินแดง คลองห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ. ประชาสงเคราะห์ 24/09/2561 16:05 ปกติ -0.66 - - ปกติ
สวนหลวง คลองหัวหมาก ค.หัวหมาก ถ.ศรีนครินทร์ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.11 - - ปกติ
ปทุมวัน คลองอรชร ปตร.อรชร 24/09/2561 16:10 ปกติ -1.40 -0.37 - ปกติ
ราชเทวี คูน้ำกรมสารวัตรทหาร คูน้ำกรมสารวัตรทหาร 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.19 - - ปกติ
วัฒนา คูน้ำต่อศักดิ์ คูน้ำต่อศักดิ์ ซ.ทองหล่อ 25 24/09/2561 16:10 ปกติ -1.80 - - ปกติ
วัฒนา คูน้ำวัฒนา คูน้ำวัฒนา รร.วัฒนาวิทยาลัย 24/09/2561 14:35 ขัดข้อง -1.03 - - ปกติ
จตุจักร คูน้ำวิภาวดี ส.รัชดา-วิภาวดี 24/09/2561 16:10 ปกติ -2.75 - - ปกติ
พญาไท บ่อสูบน้ำสะพานพรหม บ่อสูบน้ำสะพานพรหม 24/09/2561 16:00 ขัดข้อง -1.06 - - ปกติ
ราชเทวี บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย 19/03/2561 12:45 ขัดข้อง 2.21 - - วิกฤติ
พระนคร แม่น้ำเจ้าพระยา ปากคลองตลาด 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.86 - - ปกติ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ สถานตากอากาศบางปู บางปู 24/09/2561 16:05 ปกติ 1.05 - - ปกติ