จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ำ
ข้อมูลระดับน้ำ
รหัสสถานี เขต สถานี วัน-เวลา สถานะ ด้านใน ด้านนอก แม่น้ำ ซ้าย ขวา เตือนภัย วิกฤติ ดูข้อมูล
WL.SSG.01 หนองจอก ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ 07/12/2564 23:05 ปกติ 1.03 - - 1.85 1.97 1.20 1.70
WL.KKO.01 หนองจอก ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ 15/11/2564 09:55 ขัดข้อง 1.02 - - 1.85 1.97 1.20 1.70
WL.MSW.03 ทวีวัฒนา ค.มหาสวัสดิ์-ถ.พุทธฯสาย 2 07/12/2564 23:05 ปกติ 1.00 - - 1.90 2.00 1.80 2.00
WL.SBR.01 ทวีวัฒนา ปตร.คลองขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.97 0.99 - 1.98 1.98 1.80 2.00
WL.KSO.02 ทวีวัฒนา ค.ซอย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.95 - - 2.00 2.00 0.90 1.00
WL.KDN.01 ยานนาวา ปตร.คลองวัดด่าน 02/12/2564 14:25 ขัดข้อง 0.91 1.42 - 2.80 2.80 2.60 2.80
WL.MSW.01 ตลิ่งชัน ค.มหาสวัสดิ์-สวนแดน 2 07/12/2564 22:55 ขัดข้อง 0.88 - - 1.90 2.00 1.80 2.00
WL.BBR.02 บางพลัด ค.บางบำหรุ ถ.สิรินธร 07/12/2564 23:00 ปกติ 0.87 - - 1.00 1.00 0.70 0.80
WL.MSW.02 ทวีวัฒนา ค.มหาสวัสดิ์ วัดปุรณาวาส 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.82 - - 1.50 1.50 1.80 2.00
WL.BWK.02 ภาษีเจริญ ค.บางแวก ถ.พุทธฯฑลสาย 1 07/12/2564 23:00 ปกติ 0.82 - - 1.91 2.00 0.60 0.70
WL.TWW.01 ทวีวัฒนา ปตร.คลองทวีวัฒนา 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.78 0.78 - 1.98 1.98 0.90 1.00
WL.KKY.01 ทวีวัฒนา ค.ควาย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 07/12/2564 23:00 ปกติ 0.76 - - 1.00 1.00 0.90 1.00
WL.TWW.02 ทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.บรมราชชนนี 07/12/2564 23:00 ปกติ 0.75 - - 2.00 2.00 0.80 0.90
WL.KBU.01 ตลิ่งชัน ปตร.คลองบัว ทางรถไฟ 07/12/2564 23:00 ปกติ 0.74 0.87 - 1.98 1.98 1.80 2.00
WL.KSO.01 ทวีวัฒนา ค.ซอย ถ.บรมราชชนนี 07/12/2564 15:20 ขัดข้อง 0.70 - - 2.00 2.00 0.80 0.90
WL.BPM.04 ทวีวัฒนา ค.บางพรม ถ.พุทธฯสาย 3 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.69 - - 1.91 2.00 0.60 1.00
WL.BCN.03 บางแค ค.บางเชือกหนัง ถ.พุทธฯสาย 2 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.69 - - 1.62 1.62 0.60 1.00
WL.BWK.03 หนองแขม ค.บางแวก-ค.ทวีวัฒนา 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.67 - - 1.91 2.00 0.70 0.80
WL.KKY.02 ทวีวัฒนา ค.ควาย ถ.บรมราชชนนี 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.67 - - 2.00 2.00 0.90 1.00
WL.SBR.02 ทวีวัฒนา ค.บางขุนศรีบุรีรักษ์ ถ.บรมราชชนนี 07/12/2564 16:05 ขัดข้อง 0.67 - - 1.10 1.10 0.90 1.00
WL.PSR.02 คลองสามวา ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.หนองระแหง 07/12/2564 22:55 ขัดข้อง 0.66 - - 2.00 2.00 1.00 1.20
WL.BPM.03 ทวีวัฒนา ค.บางพรม ถ.กาญจนาฯ 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.65 - - 1.91 2.00 0.60 0.70
WL.BPM.01 ตลิ่งชัน ค.บางพรม-ค.ชักพระ 07/12/2564 23:00 ปกติ 0.64 - - 1.87 2.00 0.60 0.70
WL.TWW.04 ทวีวัฒนา ค.ทวีฯ-บางเชือกหนัง 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.64 - - 1.83 1.90 0.80 0.90
WL.BYK.01 บางพลัด ค.บางยี่ขัน ถ.จรัญสนิทวงศ์ 07/12/2564 22:55 ขัดข้อง 0.64 - - 1.00 1.00 0.60 0.70
WL.PSR.03 คลองสามวา ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.จตุโชติ 07/12/2564 23:00 ปกติ 0.63 - - 1.50 1.50 1.00 1.20
WL.BCN.01 บางแค ค.บางเชือกหนัง ถ.กาญจนาฯ 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.63 - - 2.11 1.26 0.60 0.70
WL.BPM.02 ตลิ่งชัน ค.บางพรม ถ.ฉิมพลี 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.62 - - 1.91 2.00 0.60 0.70
WL.PSR.01 สายไหม ปตร.คลองพระยาสุเรนทร์ 07/12/2564 23:00 ปกติ 0.61 0.93 - 1.98 1.98 1.10 1.80
WL.BBR.01 บางกอกน้อย ค.บางบำหรุ ถ.บรมราชชนนี 07/12/2564 23:00 ปกติ 0.61 - - 1.00 1.00 0.60 0.70
WL.CPA.01 บางกอกน้อย ส.คลองชักพระ 07/12/2564 23:00 ปกติ 0.59 0.62 - 1.98 1.98 1.80 1.90
WL.BJK.04 บางแค ค.บางจาก ถ.พุทธฯสาย 2 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.58 - - 1.59 1.75 0.60 0.70
WL.KBU.02 ตลิ่งชัน ค.บัว ถ.พุทธมณฑลสาย 1 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.58 - - 1.40 1.40 0.90 1.00
WL.WKT.01 ตลิ่งชัน ค.วัดไก่เตี้ย ส.คลองวัดไก่เตี้ย 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.57 - - 2.00 2.00 1.65 1.85
WL.LOA.01 บางเขน ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.พหลโยธิน 07/12/2564 23:00 ปกติ 0.56 - - 1.50 1.50 0.80 0.90
WL.BWK.01 ภาษีเจริญ ค.บางแวก-ค.บางกอกใหญ่ 07/12/2564 23:00 ปกติ 0.56 - - 1.90 2.00 0.60 0.70
WL.PSR.04 คลองสามวา ค.พระยาสุเรนทร์ คู้บอน 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.56 - - 1.60 1.60 1.05 1.15
WL.TWW.03 บางแค ค.ทวีวัฒนา ถ.เพชรเกษม 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.55 - - 1.00 1.00 0.60 0.70
WL.PSC.02 ภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ วัดรางบัว 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.54 - - 1.00 1.00 0.70 0.80
WL.BYK.02 บางพลัด ค.บางยี่ขัน ส.คลองบางยี่ขัน 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.53 - - 1.00 1.00 0.60 0.70
WL.RJK.01 ทุ่งครุ ปตร.คลองรางจาก-ประชาอุทิศ 07/12/2564 23:00 ปกติ 0.52 0.52 - 2.00 1.98 0.55 0.60
WL.BJK.03 ภาษีเจริญ ค.บางจาก-ค.บางหว้า 07/12/2564 22:55 ขัดข้อง 0.52 - - 1.32 1.07 0.60 0.70
WL.PSC.01 ภาษีเจริญ ส.คลองภาษีเจริญ 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.49 0.52 - 1.98 1.98 0.70 0.80
WL.PSC.03 ภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ราชมนตรี 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.49 - - 1.87 1.98 0.60 0.70
WL.YPE.01 ภาษีเจริญ ค.ยายเพียร ถ.เพชรเกษม 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.49 - - 0.75 0.75 1.65 1.85
WL.BJK.02 บางแค ค.บางจาก ซ.เพชรเกษม 68 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.48 - - 1.20 1.20 0.70 0.80
WL.RKC.01 หลักสี่ ค.ข้างศูนย์ราชการ 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.47 - - 1.00 1.00 0.70 0.80
WL.RSK.01 บางแค ค.ราษฎร์สามัคคี ถ.เพชรเกษม 63 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.47 - - 1.85 1.97 0.60 0.70
WL.BKY.02 ภาษีเจริญ ค.บางเชือกหนัง-วัดปากน้ำฝั่งใต้ 07/12/2564 23:00 ปกติ 0.47 - - 1.80 1.90 0.60 0.70
WL.SNC.02 จอมทอง ค.สนามชัย-บางขุนเทียน 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.46 - - 1.87 1.98 0.50 0.60
WL.TWW.05 บางแค ค.ทวีวัฒนา-ภาษีฯ 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.45 - - 1.85 2.00 0.60 0.70
WL.BSK.01 คลองสาน ส.คลองบางไส้ไก่ 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.43 0.18 - 2.80 2.80 2.60 2.80
WL.BCN.02 ภาษีเจริญ ค.บางเชือกหนัง-ถ.พุทธมณฑลสาย 1 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.41 - - 1.85 1.97 0.60 0.70
WL.PLK.01 บางขุนเทียน ค.พิทยาฯ-รร.พิทยาลงกรณ์ 07/12/2564 23:00 ปกติ 0.41 - - 1.90 2.00 1.00 1.20
WL.SDN.01 ตลิ่งชัน ค.สวนแดน ถ.ชัยพฤกษ์ 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.41 - - 1.85 1.97 0.50 0.60
WL.DKN.01 ราษฎร์บูรณะ ส.คลองดาวคะนอง 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.40 0.09 - 2.80 1.99 2.60 2.80
WL.KMN.01 บางกอกน้อย ส.คลองมอญ 07/12/2564 23:00 ปกติ 0.39 0.41 - 3.00 3.00 2.80 3.00
WL.BKY.01 ธนบุรี ส.คลองบางกอกใหญ่ 07/12/2564 23:00 ปกติ 0.37 0.37 - 3.00 3.00 2.80 3.00
WL.PKG.01 พระนคร ปากคลองตลาด 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.37 - - 3.00 3.00 2.80 3.00
WL.SNC.01 บางขุนเทียน ส.คลองสนามชัย 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.36 0.98 - 1.98 1.98 1.00 1.20
WL.LPN.01 บางขุนเทียน ส.คลองเลนเปน 07/12/2564 23:00 ปกติ 0.36 0.82 - 1.98 1.98 1.00 1.20
WL.KPM.06 ดอนเมือง ค.เปรมประชากร-ค.บ้านใหม่ 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.35 - - 1.91 2.00 0.80 0.90
WL.BPN.02 บางบอน ค.บางพราน ถ.บางบอน 2 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.33 - - 2.00 2.00 0.60 0.70
WL.SCO.01 ตลิ่งชัน ค.ศาลเจ้า ถ.สวนผัก 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.32 - - 1.00 1.00 0.60 0.70
WL.LCL.01 คันนายาว ค.ลำชะล่า ถ.นวมินทร์ 07/12/2564 23:00 ปกติ 0.32 - - 1.85 1.97 0.80 1.00
WL.SST.01 สายไหม ปตร.คลองสองสายใต้ 07/12/2564 23:00 ปกติ 0.31 0.87 - 1.98 1.98 1.10 1.80
WL.RMT.02 บางขุนเทียน ค.ราชมนตรี-พระราม 2 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.31 - - 1.90 2.00 0.60 0.70
WL.BTL.01 หลักสี่ ค.บางตลาด-ท่าทราย 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.31 - - 1.00 1.00 1.60 1.80
WL.BBN.01 บางบอน ค.บางบอน ถ.บางขุนเทียน 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.31 - - 1.60 1.60 0.60 0.70
WL.KLD.02 พระนคร ค.หลอด ถ.ราชดำเนินใน 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.30 - - 1.00 1.00 0.60 0.70
WL.KLD.01 พระนคร ค.หลอด ส.ปากคลองตลาด 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.29 - - 1.80 1.80 0.60 0.70
WL.WSI.01 บางคอแหลม ส.คลองวัดไทร 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.29 0.01 - 2.80 2.80 2.60 2.80
WL.KPM.05 ดอนเมือง ค.เปรมประชากร ถ.สรงประภา 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.27 - - 2.00 2.00 0.70 0.80
WL.KSG.01 บางเขน ค.สอง 07/12/2564 18:00 ขัดข้อง 0.26 - - 2.00 2.00 0.80 0.90
WL.SBT.01 บางขุนเทียน ส.คลองสี่บาท 07/12/2564 23:00 ปกติ 0.26 0.42 - 2.00 1.98 0.40 0.50
WL.BKL.01 บางบอน ค.บางโคลัด ถ.บางบอน 1 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.25 - - 1.40 1.40 1.65 1.85
WL.SRE.01 ธนบุรี ส.คลองสำเหร่ 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.23 0.21 - 2.80 2.80 2.60 2.80
WL.LPT.01 หนองจอก ค.ลำปลาทิว ถ.สังฆสันติสุข 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.23 - - 2.00 2.00 0.90 1.10
WL.SSM.01 หนองจอก ปตร.คลองสิบสาม 07/12/2564 23:00 ปกติ 0.23 1.00 - 1.98 1.98 1.00 1.10
WL.RHN.01 บางขุนเทียน ส.คลองระหาญ 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.21 0.65 - 1.98 1.98 1.00 1.20
WL.KNK.01 ดอนเมือง ค.คูนากิม ถ.ประชาอุทิศ 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.21 - - 2.00 2.00 0.70 0.90
WL.JRN.01 ราษฎร์บูรณะ ส.คลองแจงร้อน 07/12/2564 23:00 ปกติ 0.20 0.00 - 2.80 2.80 2.60 2.80
WL.PSR.06 มีนบุรี ค.พระยาสุเรนทร์ บางชัน 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.19 - - 2.00 2.00 0.80 1.00
WL.BBN.02 บางบอน ค.บางบอน ถ.กาญจนาภิเษก 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.19 - - 1.00 1.00 0.60 0.70
WL.KSI.01 มีนบุรี ค.สี่ ถ.สุวินทวงศ์ 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.17 - - 2.00 2.00 0.80 0.90
WL.PWT.06 ลาดกระบัง ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา 07/12/2564 22:55 ขัดข้อง 0.17 - - 1.85 1.97 0.40 0.60
WL.SSB.11 หนองจอก ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.16 - - 1.85 1.97 0.70 0.80
WL.LPT.04 หนองจอก ค.ลำปลาทิว ซ.เชื่อมสัมพันธ์ 25 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.15 - - 2.00 2.00 0.80 0.90
WL.BBN.03 บางบอน ค.บางบอน-ค.สะแกงาม 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.15 - - 1.84 1.93 0.40 0.50
WL.KPM.04 หลักสี่ ค.เปรมประชากร-ค.บางตลาด 07/12/2564 19:35 ขัดข้อง 0.13 - - 2.00 2.00 0.60 0.70
WL.PSC.04 หนองแขม ค.ภาษีเจริญ-ค.มหาศร 22/01/2564 12:05 ขัดข้อง 0.12 - - 1.83 1.90 0.60 0.70
WL.TPK.01 ลาดกระบัง ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6 07/12/2564 23:00 ปกติ 0.12 - - 1.00 1.00 0.50 0.60
WL.KSM.02 ลาดกระบัง ค.สาม มอเตอร์เวย์ 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.11 - - 1.40 1.40 0.50 0.60
WL.WLS.01 หลักสี่ ค.วัดหลักสี่ ถ.วิภาวดีรังสิต 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.10 - - 2.00 2.00 0.40 0.50
WL.BYI.01 มีนบุรี ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.09 - - 1.85 1.97 0.60 0.70
WL.SKG.01 บางขุนเทียน ค.สะแกงาม ถ.กาญจนาภิเษก 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.08 - - 1.00 1.00 0.40 0.50
WL.LPC.01 หนองจอก ค.ลำผักชี รร.ลำผักชี 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.07 - - 1.85 1.97 0.60 0.70
WL.RMT.01 บางขุนเทียน ส.คลองพระยาราชมนตรี 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.07 0.91 - 1.98 1.98 1.00 1.20
WL.BPN.01 บางบอน ค.บางพราน ถ.บางบอน 1 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.06 - - 1.00 1.00 0.60 0.70
WL.KSI.02 ลาดกระบัง ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.06 - - 1.00 1.00 0.50 0.60
WL.LPG.03 หนองจอก ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.05 - - 1.85 1.97 0.60 0.70
WL.SSB.12 หนองจอก ส.คลองแสนแสบ หนองจอก 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.04 0.08 - 1.98 1.98 1.00 1.10
WL.PWT.05 ลาดกระบัง ค.ประเวศฯ-รพ.ลาดกระบัง 07/12/2564 23:05 ปกติ 0.01 - - 1.85 1.97 0.55 0.65
WL.LPG.02 หนองจอก ปตร.คลองหลวงแพ่ง 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.02 0.11 - 1.98 1.98 1.00 1.10
WL.BBU.01 บางเขน ค.บางบัว 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.02 - - 1.85 1.97 0.70 0.80
WL.BSU.05 จตุจักร ค.บางซื่อ ถ.วิภาวดีฯ 05/12/2564 09:15 ขัดข้อง -0.04 - - 1.90 2.00 0.10 0.20
WL.LPT.02 ลาดกระบัง ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 54 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.04 - - 1.26 1.26 0.60 0.70
WL.LPG.01 หนองจอก ค.หลวงแพ่ง รร.ผลลีรุ่งเรือง 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.04 - - 3.30 3.30 0.60 0.80
WL.KSM.01 ลาดกระบัง ค.สาม ร่มเกล้า 17 07/12/2564 13:20 ขัดข้อง -0.04 - - 1.50 1.50 0.60 0.70
WL.LPT.03 ลาดกระบัง ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 8 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.05 - - 0.50 0.50 0.50 0.60
WL.SRG.01 อำเภอเมืองสมุทรปราการ ส.คลองสำโรง 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.05 -0.29 - 1.98 1.98 1.50 1.80
WL.SWA.01 คลองสามวา ปตร.คลองสามวา 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.06 0.52 - 1.98 1.98 1.10 1.30
WL.SSN.05 ราชเทวี ค.สามเสน-รพ.พระมงกุฎฯ 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.07 - - 1.85 1.97 0.20 0.30
WL.LPI.01 บางเขน ค.หลุมไผ่ ซ.ลาดปลาเค้า 63 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.08 - - 2.00 2.00 0.60 0.70
WL.BPU.01 อำเภอเมืองสมุทรปราการ บางปู 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.10 - - 1.90 2.00 1.20 1.40
WL.LPI.02 ลาดพร้าว ค.หลุมไผ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ29 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.11 - - 1.80 1.80 0.70 0.90
WL.TPK.02 ประเวศ ค.ตาพุก ถ.ลาดกระบัง 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.12 - - 1.00 1.00 0.20 0.30
WL.TUT.01 หลักสี่ ส.คลองตาอูฐ 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.13 0.23 - 1.98 1.98 0.60 0.70
WL.LPW.03 ลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-เสนานิคม 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.14 - - 1.90 2.00 0.60 0.75
WL.PSR.05 คลองสามวา ค.พระยาสุเรนทร์ ปัญญาอินทรา 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.14 - - 1.00 1.00 0.70 0.80
WL.BKA.03 บางซื่อ ค.บางเขน ถ.ประชาชื่น 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.15 - - 0.90 1.60 0.20 0.30
WL.TUT.02 ดอนเมือง ค.ตาอูฐ ถ.พิงคนคร 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.15 - - 0.80 0.80 0.30 0.50
WL.LCL.02 คันนายาว ค.ลำชะล่า ซ.นวมินทร์ 86 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.15 - - 1.20 1.20 0.50 0.60
WL.SSB.10 มีนบุรี ปตร.คลองแสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.16 0.15 - 1.98 1.98 0.60 0.90
WL.BKA.04 หลักสี่ ค.บางเขน ถ.วิภาวดีฯ 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.17 - - 1.90 2.00 0.60 0.70
WL.KPM.03 จตุจักร ค.เปรมฯ-วัดเทวฯ 04/03/2564 10:30 ขัดข้อง -0.17 - - 1.91 2.00 0.50 0.60
WL.KPM.02 จตุจักร ค.เปรมประชากร ถ.รัชดาภิเษก 07/12/2564 17:25 ขัดข้อง -0.18 - - 1.00 1.00 0.40 0.50
WL.LBK.01 มีนบุรี ค.ลาดบัวขาว ถ.รามคำแหง 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.18 - - 2.00 2.00 0.40 0.60
WL.STN.01 มีนบุรี ค.สองต้นนุ่น ถ.รามคำแหง 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.19 - - 2.00 2.00 0.40 0.60
WL.SSB.01 ป้อมปราบศัตรูพ่าย ค.แสนแสบ-โบ๊เบ๊ 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.20 - - 1.90 2.00 0.60 0.70
WL.BKA.02 บางซื่อ ค.บางเขน ถ.กรุงเทพ-นนท์ 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.21 - - 0.95 1.00 0.30 0.40
WL.PYW.01 จตุจักร ค.พญาเวิก ปตร.คลองพญาเวิก 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.21 - - 1.00 1.00 0.10 0.20
WL.CYI.01 ห้วยขวาง ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 ซ.13 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.21 - - 0.60 0.60 0.00 0.10
WL.BKG.01 มีนบุรี ปตร.คลองบึงขวาง 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.23 0.10 - 1.98 1.98 0.60 0.80
WL.STN.02 ลาดกระบัง ค.สองต้นน่น ซ.ร่มเกล้า 20 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.23 - - 1.00 1.00 0.40 0.60
WL.NSG.01 ดินแดง ค.นาซอง ถ.ประชาสุข 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.24 - - 1.85 1.97 0.00 0.10
WL.LBK.03 สะพานสูง ค.ลาดบัวขาว ซ.กาญจนาภิเษก 24 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.25 - - 1.85 1.97 0.30 0.40
WL.STN.03 ลาดกระบัง ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.25 - - 2.00 2.00 0.30 0.40
WL.PWT.04 ลาดกระบัง ปตร.คลองประเวศฯ-ลาดกระบัง 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.25 0.03 - 1.98 1.98 0.40 0.60
WL.TPK.03 ลาดกระบัง ค.ตาพุก ค.ทับช้างบน 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.26 - - 1.00 1.00 0.30 0.40
WL.HKG.02 ห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ.เทียมร่วมมิตร 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.26 - - 0.30 0.30 0.10 0.30
WL.BLP.02 พระนคร ค.บางลำพู สะพานผ่านฟ้า 07/12/2564 16:45 ขัดข้อง -0.27 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.SSB.09 คันนายาว ปตร.คลองแสนแสบ-บางชัน 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.27 -0.13 - 1.98 1.98 0.40 0.60
WL.SSB.03 ราชเทวี ค.แสนแสบ-อโศก 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.27 - - 1.90 2.00 0.00 0.15
WL.LPW.02 จตุจักร ค.ลาดพร้าว-วัดลาดพร้าว 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.27 - - 1.90 2.00 0.40 0.55
WL.SSB.06 บางกะปิ ค.แสนแสบ-เจ้าคุณสิงห์ 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.29 - - 1.91 2.00 0.20 0.35
WL.CTC.01 ห้วยขวาง ค.ชวดตาเชียง ส.คลองชวดตาเชียง 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.29 - - 0.90 0.90 0.10 0.20
WL.BTY.01 บึงกุ่ม ค.บางเตย ถ.นวมินทร์ 66/3 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.29 - - 1.80 1.80 0.40 0.50
WL.SSN.04 ราชเทวี ค.สามเสน-ถ.พหลฯ 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.30 - - 1.90 2.00 0.20 0.30
WL.KPM.01 บางซื่อ ค.เปรมฯ-อุโมงค์ 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.30 - - 1.85 1.97 0.30 0.40
WL.LPW.01 วังทองหลาง ปตร.คลองลาดพร้าว 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.32 -0.33 - 1.98 1.98 0.20 0.40
WL.SSB.08 บึงกุ่ม ค.แสนแสบ-เสรีไทย 24 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.32 - - 1.91 2.00 0.35 0.45
WL.CYI.02 ห้วยขวาง ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.32 - - 1.85 1.97 -0.10 0.00
WL.HKG.01 ดินแดง ค.ห้วยขวาง ถ.ประชาสงเคราะห์ 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.32 - - 0.00 0.00 -0.20 0.00
WL.IDE.01 ราชเทวี บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.32 - - 1.00 1.00 -0.20 0.00
WL.KNB.02 ประเวศ ค.หนองบอน ถ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.33 - - 1.50 1.50 0.00 0.10
WL.FTM.01 ดินแดง ค.โบสถ์แม่พระ ถ.ดินแดง 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.33 - - 1.00 1.00 0.00 0.10
WL.SSN.06 ดินแดง ค.สามเสน-ดินแดง 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.33 - - 1.94 2.00 0.00 0.10
WL.PWT.03 ประเวศ ปตร.คลองประเวศฯ-วัดกระทุ่มฯ 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.33 -0.24 - 1.98 1.98 0.30 0.40
WL.SSN.08 ห้วยขวาง ส.สามเสน-ค.แสนแสบ 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.33 -0.41 - 1.98 1.98 -0.10 0.00
WL.KKS.01 พระนคร ส.เทเวศร์ 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.34 0.43 - 3.25 3.25 3.05 3.25
WL.TTN.01 หลักสี่ ค.ลาดโตนด ปตร.คลองลาดโตนด 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.34 - - 1.00 1.00 0.10 0.20
WL.SPP.01 พญาไท บ่อสูบน้ำสะพานพรหม 07/12/2564 22:55 ขัดข้อง -0.34 - - 0.60 0.60 0.20 0.30
WL.CBJ.01 ห้วยขวาง ค.ชวดบางจาก ถ.ประชาอุทิศ 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.34 - - 1.00 1.00 0.10 0.20
WL.PPA.02 วังทองหลาง ค.พลับพลา ศูนย์แพทย์พัฒนา 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.34 - - 0.40 0.40 -0.20 0.00
WL.KKD.03 ประเวศ ค.เคล็ด ถ.ศรีนครินทร์ 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.35 - - 1.00 1.00 0.80 1.00
WL.KJN.02 บางกะปิ ค.จั่น ถ.โยธินพัฒนา 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.35 - - 1.00 1.00 0.30 0.40
WL.SSB.07 บางกะปิ ค.แสนแสบ-เขตบางกะปิ 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.35 - - 1.85 1.97 0.35 0.45
WL.PWT.02 สวนหลวง ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.35 - - 1.85 1.97 0.40 0.50
WL.LPW.04 วังทองหลาง ค.ลาดพร้าว ถ.ประชาอุทิศ 07/12/2564 06:30 ขัดข้อง -0.35 - - 1.00 1.00 0.05 0.15
WL.SSN.07 ราชเทวี ค.สามเสน ถ.อโศก 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.35 - - 0.60 0.60 0.00 0.10
WL.BPA.01 สวนหลวง ค.บ้านป่า ถ.พัฒนาการ 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.36 - - 0.70 0.70 -0.20 0.00
WL.KTK.03 บางซื่อ ค.ขรัวตาแก่น ซ.สะพานขวา 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.36 - - 1.00 1.00 0.40 0.50
WL.KKS.02 ดุสิต ค.ผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.37 - - 1.00 1.00 0.60 0.70
WL.YSN.02 ห้วยขวาง ค.คลองยายสุ่น ถ.รัชดาภิเษก 07/12/2564 22:55 ขัดข้อง -0.37 - - 1.84 1.93 0.20 0.40
WL.LPW.05 ห้วยขวาง ค.ลาดพร้าว ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.38 - - 1.90 2.00 -0.10 0.10
WL.KKS.03 ปทุมวัน ค.ผดุงกรุงเกษม หัวลำโพง 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.38 - - 1.00 1.00 0.60 0.70
WL.PWT.01 สวนหลวง ค.ประเวศ ซ.อ่อนนุช 17 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.38 - - 1.85 1.97 0.20 0.30
WL.KJN.01 วังทองหลาง ค.จั่น ถ.ลาดพร้าว 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.38 - - 1.00 1.00 -0.20 0.00
WL.SKT.02 บางกะปิ ค.ทรงกระเทียม ปตร.คลองทรงกระเทียม 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.38 - - 0.80 0.80 -0.20 0.00
WL.KLA.01 สวนหลวง ค.ลาว ถ.พัฒนาการ 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.39 - - 1.26 1.26 -0.20 0.00
WL.WTK.01 วังทองหลาง ค.วัดตึก ถ.ลาดพร้าว 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.39 - - 1.00 1.00 0.30 0.40
WL.HMK.01 สวนหลวง ค.หัวหมาก ถ.ศรีนครินทร์ 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.39 - - 1.00 1.00 -0.20 0.00
WL.KKS.04 บางรัก ส.กรุงเกษม 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.39 0.22 - 2.80 2.80 2.60 2.80
WL.SSN.01 ดุสิต ส.คลองสามเสน 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.39 0.48 - 3.50 3.50 3.30 3.50
WL.BSU.03 จตุจักร ค.บางซื่อ ถ.พระราม 6 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.39 - - 2.00 2.00 0.10 0.20
WL.BNA.01 บางนา ส.คลองบางนา 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.40 -0.02 - 2.80 2.80 2.60 2.80
WL.SSB.04 วัฒนา ส.แสนแสบ-คลองตัน 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.40 -0.39 - 1.98 1.98 0.00 0.20
WL.LBK.02 สะพานสูง ค.ลาดบัวขาว ถ.เคหะร่มเกล้า 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.40 - - 1.00 1.00 0.30 0.40
WL.KNB.01 สวนหลวง ค.หนองบอน อ่อนนุช 66 ซ.13 07/12/2564 18:00 ขัดข้อง -0.41 - - 2.00 2.00 0.00 0.10
WL.CNS.03 สาทร ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.41 - - 1.00 1.00 0.50 0.60
WL.SSN.03 ดุสิต ค.สามเสน ถ.พระราม 6 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.41 - - 1.00 1.00 0.30 0.40
WL.SSN.02 ดุสิต ค.สามเสน ถ.พระราม 5 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.42 - - 1.94 2.00 0.40 0.50
WL.SKT.01 ลาดพร้าว ค.ทรงกระเทียม ถ.นาคนิวาส 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.42 - - 1.00 1.00 -0.20 0.00
WL.SSB.05 บางกะปิ ค.แสนแสบ รามคำแหง 9 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.43 - - 2.00 2.00 -0.10 0.10
WL.KKD.01 สวนหลวง ค.เคล็ด ถ.สุขุมวิท 77 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.43 - - 0.90 0.90 0.50 0.60
WL.PKN.01 คลองเตย ส.พระโขนง 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.43 -0.08 - 2.80 2.80 2.60 2.80
WL.KKD.02 พระโขนง ค.เคล็ด ถ.สุภาพงษ์ 1 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.44 - - 1.85 1.97 -0.50 -0.40
WL.BKB.01 ดุสิต ค.บางกระบือ ถ.สามเสน 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.45 - - 1.00 1.00 0.80 1.00
WL.BSU.02 บางซื่อ ค.เปรมฯ ถ.พระราม 5 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.45 - - 1.91 2.00 0.30 0.40
WL.BJK.01 พระโขนง ส.คลองบางจาก 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.46 -0.26 - 2.80 2.80 2.60 2.80
WL.ORC.01 ปทุมวัน ส.คลองอรชร 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.46 -0.19 - 1.85 1.97 0.00 0.10
WL.KJK.02 พระโขนง ค.เจ็ก ถ.สุขุมวิท 60/1 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.46 - - 0.00 0.00 -0.20 0.00
WL.KLT.01 สวนหลวง ค.ตัน-ทางด่วน 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.47 - - 1.91 2.00 -0.20 0.00
WL.STR.01 บางรัก ส.คลองสาทร 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.49 -0.49 0.17 2.80 2.80 2.60 2.80
WL.BNA.03 บางนา ค.บางนา ถ.ศรีนครินทร์ 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.49 - - 1.85 1.97 0.40 0.60
WL.BLY.01 พระโขนง ค.บ้านหลาย ถ.สุขุมวิท 77 07/12/2564 22:55 ขัดข้อง -0.49 - - 0.60 0.60 -0.50 -0.40
WL.BNJ.03 พระโขนง ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 93 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.49 - - 0.00 0.00 -0.10 0.00
WL.CNS.04 สาทร ค.ช่องนนทรี ถ.สาทรใต้ 03/09/2564 10:30 ขัดข้อง -0.50 - - 0.70 0.70 0.50 0.60
WL.BKA.01 บางซื่อ ส.คลองบางเขนใหม่ 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.50 0.56 - 3.50 3.50 3.30 3.50
WL.SSN.09 ห้วยขวาง ค.สามเสน-ถ.เอกมัย 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.50 - - 1.94 2.00 -0.10 0.00
WL.KSK.01 สวนหลวง ค.ขุนสกล ซ.ศรีนครินทร์ 36 07/12/2564 19:25 ขัดข้อง -0.51 - - 0.90 0.90 -0.50 -0.40
WL.BOA.02 พระโขนง ค.บางอ้อ ซ.สุขุมวิท 64 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.51 - - 0.00 0.00 -0.20 0.00
WL.MID.01 ราชเทวี คูน้ำกรมสารวัตรทหาร 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.52 - - 0.40 0.40 -0.20 0.00
WL.SSB.02 ปทุมวัน ค.แสนแสบ ซ.สมคิด 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.52 - - 1.85 1.97 0.00 0.10
WL.BNJ.04 พระโขนง ค.บางนางจีน ถ.สุขุมวิท 101/1 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.53 - - 0.00 0.00 -0.20 0.00
WL.STR.02 สาทร ค.สาทร ถ.พระรามที่ 4 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.53 - - 0.70 0.70 0.50 0.60
WL.CKS.01 วังทองหลาง ส.คลองเจ้าคุณสิงห์ 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.53 - - 1.85 1.97 -0.30 -0.20
WL.BOA.01 พระโขนง ส.คลองบางอ้อ 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.53 -0.28 - 2.80 2.80 2.60 2.80
WL.BNJ.01 พระโขนง ค.บางนางจีน ส.สูบน้ำบางนางจีน 07/12/2564 22:55 ขัดข้อง -0.54 - - 0.70 0.70 -0.50 -0.40
WL.TNG.01 บางกะปิ ค.ตาหนัง ถ.ลาดพร้าว 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.56 - - 0.30 0.30 -0.20 0.00
WL.SLL.01 ประเวศ ค.ศาลาลอย ถ.อ่อนนุช 61 07/12/2564 22:55 ขัดข้อง -0.56 - - 0.50 0.50 -0.10 0.00
WL.YPN.02 บางกะปิ ค.ยายเผื่อน ถ.ลาดพร้าว 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.57 - - 0.70 0.70 -0.20 0.00
WL.BNA.02 บางนา ค.บางนา ถ.สุขุมวิท 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.57 - - 2.00 2.00 0.50 0.70
WL.WTN.02 วัฒนา คูน้ำวัฒนา รร.วัฒนาวิทยาลัย 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.58 - - 0.20 0.20 -0.20 0.00
WL.BNJ.02 บางนา ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 66/1 07/12/2564 16:45 ขัดข้อง -0.58 - - 0.00 0.00 -0.30 -0.10
WL.BSU.01 ดุสิต ส.คลองบางซื่อ 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.58 0.53 - 3.50 3.50 3.30 3.50
WL.KJA.02 บางกะปิ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 ซ.57 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.58 - - 1.00 1.00 -0.20 0.00
WL.KJA.01 บางกะปิ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.60 - - 2.00 2.00 0.00 0.10
WL.SWU.01 วัฒนา คูน้ำ มศว. 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.62 - - 0.40 0.40 -0.20 0.00
WL.NKW.02 ห้วยขวาง ค.น้ำแก้ว ซ.ลาดพร้าว 41 29/10/2563 12:20 ขัดข้อง -0.64 - - 0.60 0.60 0.40 0.60
WL.SNO.01 ลาดพร้าว ค.เสือน้อย ถ.สุคนธสวัสดิ์ 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.68 - - 1.00 1.00 0.30 0.40
WL.CKS.02 วังทองหลาง ค.เจ้าคุณสิงห์ ถ.ลาดพร้าว 07/12/2564 22:55 ขัดข้อง -0.68 - - 1.00 1.00 -0.20 0.00
WL.KJG.01 บางกะปิ ค.จิก ถ.หัวหมาก 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.68 - - 1.00 1.00 -0.20 0.00
WL.TCG.01 ประเวศ ค.ตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์ 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.70 - - 1.00 1.00 -0.50 -0.20
WL.BMK.01 วัฒนา ค.บางมะเขือ ถ.สุขุมวิท 71 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.71 - - 0.00 0.00 -0.30 0.00
WL.LSG.01 บางนา ค.หลอด 2 ถ.บางนา ตราด 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.73 - - 0.30 0.30 -0.20 0.00
WL.CNS.02 บางรัก ค.ช่องนนทรี ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.74 - - 1.00 1.00 0.50 0.60
WL.BSU.06 ห้วยขวาง ค.บางซื่อ ถ.รัชดาฯ 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.77 - - 1.90 2.00 0.10 0.20
WL.VPV.01 จตุจักร ส.รัชดา-วิภาวดี 07/12/2564 23:00 ปกติ -0.79 - - 1.85 1.97 0.20 0.30
WL.KJU.01 ตลิ่งชัน ค.ขุนจันทร์ ถ.ฉิมพลี 07/12/2564 17:40 ขัดข้อง -0.82 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.NKW.01 จตุจักร ค.น้ำแก้ว-รัชดาฯ 29/10/2564 09:35 ขัดข้อง -0.87 - - 1.90 2.00 0.00 0.20
WL.KPG.01 วัฒนา ค.เป้ง ซ.เอกมัย 23 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.89 - - 0.00 0.00 -0.20 0.00
WL.KJT.01 วังทองหลาง ค.จิต ซ.ลาดพร้าว 122 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.89 - - 0.75 0.75 -0.10 0.00
WL.BSU.04 จตุจักร ค.บางซื่อ ถ.พหลฯ 07/12/2564 23:05 ปกติ -0.97 - - 1.90 2.00 0.10 0.20
WL.KTY.01 คลองเตย ส.คลองเตย 07/12/2564 23:00 ปกติ -1.18 -0.28 - 2.80 2.80 2.60 2.80
WL.LYW.02 จตุจักร ค.ลาดยาว ถ.วิภาวดีรังสิต 44 07/12/2564 23:05 ปกติ -1.24 - - 0.50 0.50 0.20 0.30
WL.LYW.01 จตุจักร ค.ลาดยาว ถ.รัชดาภิเษก 07/12/2564 23:05 ปกติ -1.30 - - 1.50 1.50 0.20 0.30
WL.YPN.01 บางกะปิ ค.ยายเผื่อน แฮปปี้แลนด์ 29/06/2563 12:15 ขัดข้อง -1.33 - - 0.00 0.00 -0.20 0.00
WL.PSI.01 วัฒนา ค.พร้อมศรี 2 ถ.สุขุมวิท 49/13 07/12/2564 23:05 ปกติ -1.34 - - 0.00 0.00 -0.20 0.00
WL.NBN.01 ประเวศ ส.บึงหนองบอน 07/12/2564 23:05 ปกติ -1.60 -5.03 - 1.98 1.98 -0.10 0.00
WL.TSK.01 วัฒนา คูน้ำต่อศักดิ์ ซ.ทองหล่อ 25 07/12/2564 23:05 ปกติ -1.91 - - 0.00 0.00 -0.20 0.00
WL.CNS.01 ยานนาวา ส.ช่องนนทรี 03/12/2564 12:50 ขัดข้อง -2.15 0.91 - 2.80 2.80 2.60 2.80
WL.LSM.01 บางนา ค.หลอด 3 บางนา ตราด 07/12/2564 23:05 ปกติ -2.24 - - -0.20 -0.20 -0.40 -0.20
WL.KJK.01 พระโขนง ส.คลองเจ็ก 05/12/2564 06:40 ขัดข้อง -99.00 -2.99 - 2.80 2.80 2.60 2.80