จุดติดตั้งสถานี
ข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง วันที่ 14/11/2562 22:20 น. ถึง 15/11/2562 22:15 น.
ตารางข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง วันที่ 14/11/2562 22:20 น. ถึง 15/11/2562 22:15 น.
วัน-เวลา ระดับน้ำ ม. รทก.
14/11/2562 22:20 -
14/11/2562 22:25 -
14/11/2562 22:30 -
14/11/2562 22:35 -
14/11/2562 22:40 -
14/11/2562 22:45 -
14/11/2562 22:50 -
14/11/2562 22:55 -
14/11/2562 23:00 -
14/11/2562 23:05 -
14/11/2562 23:10 -
14/11/2562 23:15 -
14/11/2562 23:20 -
14/11/2562 23:25 -
14/11/2562 23:30 -
14/11/2562 23:35 -
14/11/2562 23:40 -
14/11/2562 23:45 -
14/11/2562 23:50 -
14/11/2562 23:55 -
15/11/2562 00:00 -
15/11/2562 00:05 -
15/11/2562 00:10 -
15/11/2562 00:15 -
15/11/2562 00:20 -
15/11/2562 00:25 -
15/11/2562 00:30 -
15/11/2562 00:35 -
15/11/2562 00:40 -
15/11/2562 00:45 -
15/11/2562 00:50 -
15/11/2562 00:55 -
15/11/2562 01:00 -
15/11/2562 01:05 -
15/11/2562 01:10 -
15/11/2562 01:15 -
15/11/2562 01:20 -
15/11/2562 01:25 -
15/11/2562 01:30 -
15/11/2562 01:35 -
15/11/2562 01:40 -
15/11/2562 01:45 -
15/11/2562 01:50 -
15/11/2562 01:55 -
15/11/2562 02:00 -
15/11/2562 02:05 -
15/11/2562 02:10 -
15/11/2562 02:15 -
15/11/2562 02:20 -
15/11/2562 02:25 -
15/11/2562 02:30 -
15/11/2562 02:35 -
15/11/2562 02:40 -
15/11/2562 02:45 -
15/11/2562 02:50 -
15/11/2562 02:55 -
15/11/2562 03:00 -
15/11/2562 03:05 -
15/11/2562 03:10 -
15/11/2562 03:15 -
15/11/2562 03:20 -
15/11/2562 03:25 -
15/11/2562 03:30 -
15/11/2562 03:35 -
15/11/2562 03:40 -
15/11/2562 03:45 -
15/11/2562 03:50 -
15/11/2562 03:55 -
15/11/2562 04:00 -
15/11/2562 04:05 -
15/11/2562 04:10 -
15/11/2562 04:15 -
15/11/2562 04:20 -
15/11/2562 04:25 -
15/11/2562 04:30 -
15/11/2562 04:35 -
15/11/2562 04:40 -
15/11/2562 04:45 -
15/11/2562 04:50 -
15/11/2562 04:55 -
15/11/2562 05:00 -
15/11/2562 05:05 -
15/11/2562 05:10 -
15/11/2562 05:15 -
15/11/2562 05:20 -
15/11/2562 05:25 -
15/11/2562 05:30 -
15/11/2562 05:35 -
15/11/2562 05:40 -
15/11/2562 05:45 -
15/11/2562 05:50 -
15/11/2562 05:55 -
15/11/2562 06:00 -
15/11/2562 06:05 -
15/11/2562 06:10 -
15/11/2562 06:15 -
15/11/2562 06:20 -
15/11/2562 06:25 -
15/11/2562 06:30 -
15/11/2562 06:35 -
15/11/2562 06:40 -
15/11/2562 06:45 -0.08
15/11/2562 06:50 -0.07
15/11/2562 06:55 -0.05
15/11/2562 07:00 -0.03
15/11/2562 07:05 -0.01
15/11/2562 07:10 0.01
15/11/2562 07:15 0.02
15/11/2562 07:20 0.04
15/11/2562 07:25 0.06
15/11/2562 07:30 0.08
15/11/2562 07:35 0.10
15/11/2562 07:40 0.11
15/11/2562 07:45 0.13
15/11/2562 07:50 0.15
15/11/2562 07:55 0.16
15/11/2562 08:00 0.18
15/11/2562 08:05 0.20
15/11/2562 08:10 0.21
15/11/2562 08:15 0.23
15/11/2562 08:20 0.25
15/11/2562 08:25 0.26
15/11/2562 08:30 0.28
15/11/2562 08:35 0.30
15/11/2562 08:40 0.31
15/11/2562 08:45 0.33
15/11/2562 08:50 0.34
15/11/2562 08:55 0.36
15/11/2562 09:00 0.38
15/11/2562 09:05 0.40
15/11/2562 09:10 0.41
15/11/2562 09:15 0.43
15/11/2562 09:20 0.45
15/11/2562 09:25 0.46
15/11/2562 09:30 0.48
15/11/2562 09:35 0.49
15/11/2562 09:40 0.51
15/11/2562 09:45 0.53
15/11/2562 09:50 0.55
15/11/2562 09:55 0.56
15/11/2562 10:00 0.58
15/11/2562 10:05 0.59
15/11/2562 10:10 0.60
15/11/2562 10:15 0.61
15/11/2562 10:20 0.61
15/11/2562 10:25 0.62
15/11/2562 10:30 0.63
15/11/2562 10:35 0.64
15/11/2562 10:40 0.64
15/11/2562 10:45 0.65
15/11/2562 10:50 0.65
15/11/2562 10:55 0.65
15/11/2562 11:00 0.66
15/11/2562 11:05 0.66
15/11/2562 11:10 0.67
15/11/2562 11:15 0.67
15/11/2562 11:20 0.67
15/11/2562 11:25 0.68
15/11/2562 11:30 0.68
15/11/2562 11:35 0.68
15/11/2562 11:40 0.69
15/11/2562 11:45 0.69
15/11/2562 11:50 0.69
15/11/2562 11:55 0.69
15/11/2562 12:00 0.69
15/11/2562 12:05 0.70
15/11/2562 12:10 0.70
15/11/2562 12:15 0.70
15/11/2562 12:20 0.71
15/11/2562 12:25 0.71
15/11/2562 12:30 0.71
15/11/2562 12:35 0.71
15/11/2562 12:40 0.71
15/11/2562 12:45 0.71
15/11/2562 12:50 0.71
15/11/2562 12:55 0.71
15/11/2562 13:00 0.71
15/11/2562 13:05 0.71
15/11/2562 13:10 0.71
15/11/2562 13:15 0.71
15/11/2562 13:20 0.70
15/11/2562 13:25 0.70
15/11/2562 13:30 0.70
15/11/2562 13:35 0.70
15/11/2562 13:40 0.70
15/11/2562 13:45 0.70
15/11/2562 13:50 0.70
15/11/2562 13:55 0.70
15/11/2562 14:00 0.70
15/11/2562 14:05 0.69
15/11/2562 14:10 0.69
15/11/2562 14:15 0.69
15/11/2562 14:20 0.69
15/11/2562 14:25 0.69
15/11/2562 14:30 0.70
15/11/2562 14:35 0.70
15/11/2562 14:40 0.71
15/11/2562 14:45 0.71
15/11/2562 14:50 0.63
15/11/2562 14:55 0.63
15/11/2562 15:00 0.61
15/11/2562 15:05 0.64
15/11/2562 15:10 0.64
15/11/2562 15:15 0.64
15/11/2562 15:20 0.63
15/11/2562 15:25 0.63
15/11/2562 15:30 0.62
15/11/2562 15:35 0.62
15/11/2562 15:40 0.61
15/11/2562 15:45 0.60
15/11/2562 15:50 0.60
15/11/2562 15:55 0.59
15/11/2562 16:00 0.62
15/11/2562 16:05 0.62
15/11/2562 16:10 0.62
15/11/2562 16:15 0.62
15/11/2562 16:20 0.61
15/11/2562 16:25 0.61
15/11/2562 16:30 0.62
15/11/2562 16:35 0.62
15/11/2562 16:40 0.63
15/11/2562 16:45 0.63
15/11/2562 16:50 0.63
15/11/2562 16:55 0.64
15/11/2562 17:00 0.64
15/11/2562 17:05 0.64
15/11/2562 17:10 0.64
15/11/2562 17:15 0.65
15/11/2562 17:20 0.65
15/11/2562 17:25 0.66
15/11/2562 17:30 0.66
15/11/2562 17:35 0.66
15/11/2562 17:40 0.66
15/11/2562 17:45 0.67
15/11/2562 17:50 0.67
15/11/2562 17:55 0.67
15/11/2562 18:00 0.64
15/11/2562 18:05 0.64
15/11/2562 18:10 0.63
15/11/2562 18:15 0.63
15/11/2562 18:20 0.64
15/11/2562 18:25 0.63
15/11/2562 18:30 0.62
15/11/2562 18:35 0.62
15/11/2562 18:40 0.61
15/11/2562 18:45 0.61
15/11/2562 18:50 0.60
15/11/2562 18:55 0.60
15/11/2562 19:00 0.60
15/11/2562 19:05 0.59
15/11/2562 19:10 0.59
15/11/2562 19:15 0.59
15/11/2562 19:20 0.58
15/11/2562 19:25 0.58
15/11/2562 19:30 0.57
15/11/2562 19:35 0.57
15/11/2562 19:40 0.57
15/11/2562 19:45 0.57
15/11/2562 19:50 0.56
15/11/2562 19:55 0.56
15/11/2562 20:00 0.56
15/11/2562 20:05 0.55
15/11/2562 20:10 0.55
15/11/2562 20:15 0.55
15/11/2562 20:20 0.54
15/11/2562 20:25 0.54
15/11/2562 20:30 0.54
15/11/2562 20:35 0.53
15/11/2562 20:40 0.53
15/11/2562 20:45 0.52
15/11/2562 20:50 0.52
15/11/2562 20:55 0.52
15/11/2562 21:00 0.55
15/11/2562 21:05 0.55
15/11/2562 21:10 0.55
15/11/2562 21:15 0.55
15/11/2562 21:20 0.55
15/11/2562 21:25 0.56
15/11/2562 21:30 0.56
15/11/2562 21:35 0.57
15/11/2562 21:40 0.58
15/11/2562 21:45 0.59
15/11/2562 21:50 0.60
15/11/2562 21:55 0.61
15/11/2562 22:00 0.61
15/11/2562 22:05 0.62
15/11/2562 22:10 0.62
15/11/2562 22:15 0.62