ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ 20/09/2562 03:50 น.
จุดติดตั้งสถานี
ข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง วันที่ 19/09/2562 03:55 น. ถึง 20/09/2562 03:55 น.
ตารางข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง วันที่ 19/09/2562 03:55 น. ถึง 20/09/2562 03:55 น.
วัน-เวลา ระดับน้ำ ม. รทก.
19/09/2562 04:00 -0.71
19/09/2562 04:05 -0.71
19/09/2562 04:10 -0.71
19/09/2562 04:15 -0.71
19/09/2562 04:20 -0.71
19/09/2562 04:25 -0.71
19/09/2562 04:30 -0.71
19/09/2562 04:35 -0.71
19/09/2562 04:40 -0.71
19/09/2562 04:45 -0.71
19/09/2562 04:50 -0.70
19/09/2562 04:55 -0.69
19/09/2562 05:00 -0.69
19/09/2562 05:05 -0.68
19/09/2562 05:10 -0.68
19/09/2562 05:15 -0.67
19/09/2562 05:20 -0.66
19/09/2562 05:25 -0.65
19/09/2562 05:30 -0.64
19/09/2562 05:35 -0.64
19/09/2562 05:40 -0.64
19/09/2562 05:45 -0.63
19/09/2562 05:50 -0.62
19/09/2562 05:55 -0.61
19/09/2562 06:00 -0.61
19/09/2562 06:05 -0.60
19/09/2562 06:10 -0.59
19/09/2562 06:15 -0.59
19/09/2562 06:20 -0.58
19/09/2562 06:25 -0.57
19/09/2562 06:30 -0.56
19/09/2562 06:35 -0.57
19/09/2562 06:40 -0.56
19/09/2562 06:45 -0.56
19/09/2562 06:50 -0.54
19/09/2562 06:55 -0.54
19/09/2562 07:00 -0.53
19/09/2562 07:05 -0.52
19/09/2562 07:10 -0.52
19/09/2562 07:15 -0.52
19/09/2562 07:20 -0.49
19/09/2562 07:25 -0.49
19/09/2562 07:30 -0.46
19/09/2562 07:35 -0.48
19/09/2562 07:40 -0.46
19/09/2562 07:45 -0.45
19/09/2562 07:50 -0.44
19/09/2562 07:55 -0.44
19/09/2562 08:00 -0.43
19/09/2562 08:05 -0.42
19/09/2562 08:10 -0.41
19/09/2562 08:15 -0.41
19/09/2562 08:20 -0.40
19/09/2562 08:25 -0.40
19/09/2562 08:30 -0.38
19/09/2562 08:35 -0.38
19/09/2562 08:40 -0.39
19/09/2562 08:45 -0.37
19/09/2562 08:50 -0.37
19/09/2562 08:55 -0.38
19/09/2562 09:00 -0.39
19/09/2562 09:05 -0.40
19/09/2562 09:10 -0.39
19/09/2562 09:15 -0.39
19/09/2562 09:20 -0.39
19/09/2562 09:25 -0.39
19/09/2562 09:30 -0.40
19/09/2562 09:35 -0.41
19/09/2562 09:40 -0.41
19/09/2562 09:45 -0.42
19/09/2562 09:50 -0.41
19/09/2562 09:55 -0.42
19/09/2562 10:00 -0.42
19/09/2562 10:05 -0.42
19/09/2562 10:10 -0.43
19/09/2562 10:15 -0.43
19/09/2562 10:20 -0.42
19/09/2562 10:25 -0.46
19/09/2562 10:30 -0.44
19/09/2562 10:35 -0.45
19/09/2562 10:40 -0.46
19/09/2562 10:45 -0.46
19/09/2562 10:50 -0.48
19/09/2562 10:55 -0.47
19/09/2562 11:00 -0.50
19/09/2562 11:05 -0.49
19/09/2562 11:10 -0.50
19/09/2562 11:15 -0.51
19/09/2562 11:20 -0.51
19/09/2562 11:25 -0.52
19/09/2562 11:30 -0.52
19/09/2562 11:35 -0.52
19/09/2562 11:40 -0.54
19/09/2562 11:45 -0.54
19/09/2562 11:50 -0.54
19/09/2562 11:55 -0.55
19/09/2562 12:00 -0.54
19/09/2562 12:05 -0.55
19/09/2562 12:10 -0.55
19/09/2562 12:15 -0.57
19/09/2562 12:20 -0.57
19/09/2562 12:25 -0.57
19/09/2562 12:30 -0.58
19/09/2562 12:35 -0.59
19/09/2562 12:40 -0.60
19/09/2562 12:45 -0.59
19/09/2562 12:50 -0.61
19/09/2562 12:55 -0.60
19/09/2562 13:00 -0.60
19/09/2562 13:05 -0.61
19/09/2562 13:10 -0.62
19/09/2562 13:15 -0.62
19/09/2562 13:20 -0.61
19/09/2562 13:25 -0.59
19/09/2562 13:30 -0.62
19/09/2562 13:35 -0.62
19/09/2562 13:40 -0.61
19/09/2562 13:45 -0.62
19/09/2562 13:50 -0.60
19/09/2562 13:55 -0.61
19/09/2562 14:00 -0.61
19/09/2562 14:05 -0.61
19/09/2562 14:10 -0.61
19/09/2562 14:15 -0.62
19/09/2562 14:20 -0.62
19/09/2562 14:25 -0.61
19/09/2562 14:30 -0.62
19/09/2562 14:35 -0.61
19/09/2562 14:40 -0.59
19/09/2562 14:45 -0.61
19/09/2562 14:50 -0.60
19/09/2562 14:55 -0.59
19/09/2562 15:00 -0.60
19/09/2562 15:05 -0.59
19/09/2562 15:10 -0.59
19/09/2562 15:15 -0.60
19/09/2562 15:20 -0.59
19/09/2562 15:25 -0.60
19/09/2562 15:30 -0.59
19/09/2562 15:35 -0.61
19/09/2562 15:40 -0.60
19/09/2562 15:45 -0.59
19/09/2562 15:50 -0.60
19/09/2562 15:55 -0.60
19/09/2562 16:00 -0.60
19/09/2562 16:05 -0.58
19/09/2562 16:10 -0.60
19/09/2562 16:15 -0.59
19/09/2562 16:20 -0.59
19/09/2562 16:25 -0.58
19/09/2562 16:30 -0.59
19/09/2562 16:35 -0.60
19/09/2562 16:40 -0.58
19/09/2562 16:45 -0.58
19/09/2562 16:50 -0.59
19/09/2562 16:55 -0.58
19/09/2562 17:00 -0.58
19/09/2562 17:05 -0.58
19/09/2562 17:10 -0.56
19/09/2562 17:15 -0.56
19/09/2562 17:20 -0.55
19/09/2562 17:25 -0.56
19/09/2562 17:30 -0.56
19/09/2562 17:35 -0.55
19/09/2562 17:40 -0.54
19/09/2562 17:45 -0.54
19/09/2562 17:50 -0.53
19/09/2562 17:55 -0.51
19/09/2562 18:00 -0.51
19/09/2562 18:05 -0.51
19/09/2562 18:10 -0.51
19/09/2562 18:15 -0.51
19/09/2562 18:20 -0.51
19/09/2562 18:25 -0.52
19/09/2562 18:30 -0.51
19/09/2562 18:35 -0.52
19/09/2562 18:40 -0.52
19/09/2562 18:45 -0.53
19/09/2562 18:50 -0.52
19/09/2562 18:55 -0.52
19/09/2562 19:00 -0.53
19/09/2562 19:05 -0.53
19/09/2562 19:10 -0.53
19/09/2562 19:15 -0.52
19/09/2562 19:20 -0.54
19/09/2562 19:25 -0.56
19/09/2562 19:30 -0.54
19/09/2562 19:35 -0.55
19/09/2562 19:40 -0.55
19/09/2562 19:45 -0.56
19/09/2562 19:50 -0.56
19/09/2562 19:55 -0.57
19/09/2562 20:00 -0.58
19/09/2562 20:05 -0.57
19/09/2562 20:10 -0.58
19/09/2562 20:15 -0.59
19/09/2562 20:20 -0.61
19/09/2562 20:25 -0.61
19/09/2562 20:30 -0.61
19/09/2562 20:35 -0.62
19/09/2562 20:40 -0.63
19/09/2562 20:45 -0.64
19/09/2562 20:50 -0.64
19/09/2562 20:55 -0.65
19/09/2562 21:00 -0.65
19/09/2562 21:05 -0.66
19/09/2562 21:10 -0.66
19/09/2562 21:15 -0.66
19/09/2562 21:20 -0.66
19/09/2562 21:25 -0.67
19/09/2562 21:30 -0.67
19/09/2562 21:35 -0.67
19/09/2562 21:40 -0.67
19/09/2562 21:45 -0.67
19/09/2562 21:50 -0.68
19/09/2562 21:55 -0.68
19/09/2562 22:00 -0.68
19/09/2562 22:05 -0.68
19/09/2562 22:10 -0.68
19/09/2562 22:15 -0.68
19/09/2562 22:20 -0.68
19/09/2562 22:25 -0.68
19/09/2562 22:30 -0.68
19/09/2562 22:35 -0.68
19/09/2562 22:40 -0.67
19/09/2562 22:45 -0.67
19/09/2562 22:50 -0.67
19/09/2562 22:55 -0.67
19/09/2562 23:00 -0.67
19/09/2562 23:05 -0.66
19/09/2562 23:10 -0.66
19/09/2562 23:15 -0.66
19/09/2562 23:20 -0.66
19/09/2562 23:25 -0.67
19/09/2562 23:30 -0.67
19/09/2562 23:35 -0.67
19/09/2562 23:40 -0.67
19/09/2562 23:45 -0.67
19/09/2562 23:50 -0.68
19/09/2562 23:55 -0.68
20/09/2562 00:00 -0.68
20/09/2562 00:05 -0.69
20/09/2562 00:10 -0.69
20/09/2562 00:15 -0.70
20/09/2562 00:20 -0.70
20/09/2562 00:25 -0.70
20/09/2562 00:30 -0.71
20/09/2562 00:35 -0.71
20/09/2562 00:40 -0.71
20/09/2562 00:45 -0.71
20/09/2562 00:50 -0.72
20/09/2562 00:55 -0.72
20/09/2562 01:00 -0.72
20/09/2562 01:05 -0.72
20/09/2562 01:10 -0.72
20/09/2562 01:15 -0.72
20/09/2562 01:20 -0.72
20/09/2562 01:25 -0.73
20/09/2562 01:30 -0.73
20/09/2562 01:35 -0.73
20/09/2562 01:40 -0.73
20/09/2562 01:45 -0.73
20/09/2562 01:50 -0.73
20/09/2562 01:55 -0.73
20/09/2562 02:00 -0.73
20/09/2562 02:05 -0.72
20/09/2562 02:10 -0.72
20/09/2562 02:15 -0.72
20/09/2562 02:20 -0.71
20/09/2562 02:25 -0.69
20/09/2562 02:30 -0.67
20/09/2562 02:35 -0.65
20/09/2562 02:40 -0.65
20/09/2562 02:45 -0.64
20/09/2562 02:50 -0.63
20/09/2562 02:55 -0.62
20/09/2562 03:00 -0.61
20/09/2562 03:05 -0.61
20/09/2562 03:10 -0.60
20/09/2562 03:15 -0.60
20/09/2562 03:20 -0.60
20/09/2562 03:25 -0.59
20/09/2562 03:30 -0.59
20/09/2562 03:35 -0.59
20/09/2562 03:40 -0.59
20/09/2562 03:45 -0.58
20/09/2562 03:50 -0.58
20/09/2562 03:55 -