ฝนสะสม 7 น. ถึงปัจจุบัน
ฝนสะสม 0 น. ถึงปัจจุบัน
ข้อมูลฝนล่าสุด
  • 0.0 มม. ฝนสะสม 5 นาที
  • 0.0 มม. ฝนสะสม 15 นาที
  • 0.0 มม. ฝนสะสม 30 นาที
  • Power AC
  • Power Battery
  • 19/04/2564 10:05 น. เวลาข้อมูล
จุดติดตั้งสถานี
ข้อมูลปริมาณน้ำฝนย้อนหลัง
วัน-เวลา ฝน 5 นาที ฝน 15 นาที ฝน 30 นาที ฝน 1 ชม. ฝน 3 ชม. ฝน 6 ชม. ฝน 12 ชม. ฝน 24 ชม. Power AC Power Battery
17/04/2564 10:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 10:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 10:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 10:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 10:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 10:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 10:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 10:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 10:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 10:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 11:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 11:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 11:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 11:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 11:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 11:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 11:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 11:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 11:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 11:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 11:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 11:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 12:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 12:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 12:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 12:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 12:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 12:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 12:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 12:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 12:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 12:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 12:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 13:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 13:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 13:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 13:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 13:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 13:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17/04/2564 13:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/04/2564 13:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/04/2564 13:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/04/2564 13:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/04/2564 13:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/04/2564 14:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/04/2564 14:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/04/2564 14:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/04/2564 14:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/04/2564 14:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/04/2564 14:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/04/2564 14:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/04/2564 14:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/04/2564 14:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/04/2564 14:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/04/2564 14:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/04/2564 14:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/04/2564 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/04/2564 15:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/04/2564 15:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/04/2564 15:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/04/2564 15:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/04/2564 15:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/04/2564 15:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/04/2564 15:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/04/2564 15:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/04/2564 15:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/04/2564 15:50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
17/04/2564 15:55 4.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
17/04/2564 16:00 1.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 16:05 0.0 5.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 16:10 0.0 1.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 16:15 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 16:20 0.0 0.0 5.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 16:25 0.0 0.0 1.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 16:30 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 16:35 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 16:40 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 16:45 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 16:50 0.0 0.0 0.0 5.0 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 16:55 0.0 0.0 0.0 1.0 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 17:00 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 17:05 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 17:10 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 17:15 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 17:20 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 17:25 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 17:30 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 17:35 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 17:40 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 17:45 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 17:50 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 17:55 - - - - - - - -
17/04/2564 18:00 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 18:05 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 18:10 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 18:15 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 18:20 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 18:25 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 18:30 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 18:35 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 18:40 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 18:45 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 18:50 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 18:55 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 19:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 19:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 19:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 19:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 19:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 19:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 19:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 19:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 19:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 19:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 19:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 19:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 20:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 20:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 20:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 20:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 20:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 20:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 20:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 20:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 20:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 20:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 20:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 21:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 21:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 21:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 21:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 21:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 21:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 21:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 21:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 21:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 21:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
17/04/2564 21:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 9.5 9.5
17/04/2564 21:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 9.5 9.5
17/04/2564 22:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
17/04/2564 22:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
17/04/2564 22:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
17/04/2564 22:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
17/04/2564 22:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
17/04/2564 22:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
17/04/2564 22:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
17/04/2564 22:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
17/04/2564 22:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
17/04/2564 22:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
17/04/2564 22:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
17/04/2564 22:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
17/04/2564 23:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
17/04/2564 23:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
17/04/2564 23:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
17/04/2564 23:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
17/04/2564 23:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
17/04/2564 23:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
17/04/2564 23:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
17/04/2564 23:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
17/04/2564 23:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
17/04/2564 23:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
17/04/2564 23:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
17/04/2564 23:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 00:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 00:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 00:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 00:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 00:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 00:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 00:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 00:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 00:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 00:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 00:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 01:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 01:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 01:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 01:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 01:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 01:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 01:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 01:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 01:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 01:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 01:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 01:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 02:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 02:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 02:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 02:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 02:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 02:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 02:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 02:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 02:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 02:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 02:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 02:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 03:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 03:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 03:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 03:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 03:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 03:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 03:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 03:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 03:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 03:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5
18/04/2564 03:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 9.5
18/04/2564 03:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 9.5
18/04/2564 04:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 04:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 04:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 04:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 04:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 04:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 04:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 04:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 04:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 04:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 04:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 04:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 05:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 05:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 05:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 05:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 05:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 05:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 05:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 05:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 05:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 05:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 05:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 06:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 06:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 06:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 06:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 06:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 06:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 06:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 06:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 06:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 06:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 07:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 07:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 07:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 07:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 07:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 07:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 07:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 07:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 07:45 - - - - - - - -
18/04/2564 07:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18/04/2564 07:55 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 08:00 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 08:05 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 08:10 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 08:15 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 08:20 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 08:25 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 08:30 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 08:35 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 08:40 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 08:45 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 08:50 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 08:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 09:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 09:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 09:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 09:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 09:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 09:25 - - - - - - - -
18/04/2564 09:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 09:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 09:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 09:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 09:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 09:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 10:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 10:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 10:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 10:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 10:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 10:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 10:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 10:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 10:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 10:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 10:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 10:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 11:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 11:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 11:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 11:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 11:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 11:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 11:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 11:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 11:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 11:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 11:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 11:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 12:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 12:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 12:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 12:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 12:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 12:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 12:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 12:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 12:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 12:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 12:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 13:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 13:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 13:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 13:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 13:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 13:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 13:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 13:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 13:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 13:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0
18/04/2564 13:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.0
18/04/2564 14:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.0
18/04/2564 14:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.0
18/04/2564 14:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.0
18/04/2564 14:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.0
18/04/2564 14:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.0
18/04/2564 14:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.0
18/04/2564 14:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.0
18/04/2564 14:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.0
18/04/2564 14:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.0
18/04/2564 14:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.0
18/04/2564 14:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.0
18/04/2564 14:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.0
18/04/2564 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.0
18/04/2564 15:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.0
18/04/2564 15:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.0
18/04/2564 15:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.0
18/04/2564 15:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.0
18/04/2564 15:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.0
18/04/2564 15:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.0
18/04/2564 15:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.0
18/04/2564 15:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.0
18/04/2564 15:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.0
18/04/2564 15:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 5.5
18/04/2564 15:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5
18/04/2564 16:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 16:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 16:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 16:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 16:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 16:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 16:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 16:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 16:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 16:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 17:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 17:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 17:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 17:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 17:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 17:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 17:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 17:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 17:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 17:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 17:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 17:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 18:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 18:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 18:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 18:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 18:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 18:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 18:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 18:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 18:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 18:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 18:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 18:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 19:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 19:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 19:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 19:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 19:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 19:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 19:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 19:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 19:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 19:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 19:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
18/04/2564 19:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 20:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 20:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 20:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 20:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 20:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 20:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 20:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 20:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 20:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 20:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 20:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 21:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 21:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 21:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 21:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 21:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 21:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 21:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 21:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 21:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 21:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 21:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 21:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 22:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 22:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 22:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 22:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 22:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 22:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 22:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 22:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 22:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 22:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 22:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 22:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 23:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 23:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 23:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 23:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 23:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 23:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 23:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 23:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 23:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 23:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 23:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
18/04/2564 23:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
19/04/2564 00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
19/04/2564 00:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
19/04/2564 00:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
19/04/2564 00:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
19/04/2564 00:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
19/04/2564 00:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
19/04/2564 00:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
19/04/2564 00:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
19/04/2564 00:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
19/04/2564 00:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
19/04/2564 00:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
19/04/2564 00:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
19/04/2564 01:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
19/04/2564 01:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
19/04/2564 01:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
19/04/2564 01:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
19/04/2564 01:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
19/04/2564 01:25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0
19/04/2564 01:30 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5
19/04/2564 01:35 0.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.0
19/04/2564 01:40 2.0 5.0 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.0
19/04/2564 01:45 2.5 5.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5
19/04/2564 01:50 1.0 5.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.5
19/04/2564 01:55 1.5 5.0 10.0 10.5 10.5 10.5 10.5 11.0
19/04/2564 02:00 0.5 3.0 8.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.5
19/04/2564 02:05 0.5 2.5 8.0 11.5 11.5 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 02:10 0.0 1.0 6.0 11.5 11.5 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 02:15 0.0 0.5 3.5 11.5 11.5 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 02:20 0.0 0.0 2.5 11.5 11.5 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 02:25 0.0 0.0 1.0 11.0 11.5 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 02:30 0.0 0.0 0.5 8.5 11.5 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 02:35 0.0 0.0 0.0 8.0 11.5 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 02:40 0.0 0.0 0.0 6.0 11.5 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 02:45 0.0 0.0 0.0 3.5 11.5 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 02:50 0.0 0.0 0.0 2.5 11.5 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 02:55 0.0 0.0 0.0 1.0 11.5 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 03:00 0.0 0.0 0.0 0.5 11.5 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 03:05 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 03:10 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 03:15 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 03:20 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 03:25 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 03:30 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 03:35 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 03:40 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 03:45 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 03:50 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 03:55 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 04:00 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 04:05 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 04:10 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 04:15 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 04:20 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 04:25 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 04:30 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 04:35 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 04:40 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 04:45 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 04:50 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 04:55 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 05:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 05:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 05:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 05:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 05:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 05:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 05:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 05:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 05:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 11.5 12.0
19/04/2564 05:45 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 12.0 12.0 12.5
19/04/2564 05:50 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 12.0 12.0 12.5
19/04/2564 05:55 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 12.0 12.0 12.5
19/04/2564 06:00 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 12.0 12.0 12.5
19/04/2564 06:05 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 12.0 12.0 12.5
19/04/2564 06:10 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 12.0 12.0 12.5
19/04/2564 06:15 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 12.0 12.0 12.5
19/04/2564 06:20 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 12.0 12.0 12.5
19/04/2564 06:25 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 12.0 12.0 12.5
19/04/2564 06:30 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 12.0 12.0 12.5
19/04/2564 06:35 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 12.0 12.0 12.5
19/04/2564 06:40 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 12.0 12.0 12.5
19/04/2564 06:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.0 12.0 12.5
19/04/2564 06:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.0 12.0 12.5
19/04/2564 06:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.0 12.0 12.5
19/04/2564 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.0 12.0 12.5
19/04/2564 07:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.0 12.0 12.5
19/04/2564 07:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.0 12.0 12.5
19/04/2564 07:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.0 12.0 12.5
19/04/2564 07:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.0 12.0 12.5
19/04/2564 07:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 11.5 12.0 12.5
19/04/2564 07:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 9.0 12.0 12.5
19/04/2564 07:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 8.5 12.0 12.5
19/04/2564 07:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 6.5 12.0 12.5
19/04/2564 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 4.0 12.0 12.5
19/04/2564 07:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.0 12.0 12.5
19/04/2564 07:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 12.0 12.0
19/04/2564 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 12.0 12.0
19/04/2564 08:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 12.0 12.0
19/04/2564 08:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 12.0 12.0
19/04/2564 08:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 12.0 12.0
19/04/2564 08:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 12.0 12.0
19/04/2564 08:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 12.0 12.0
19/04/2564 08:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 12.0 12.0
19/04/2564 08:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 12.0 12.0
19/04/2564 08:40 - - - - - - - -
19/04/2564 08:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.0 12.0
19/04/2564 08:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.0 12.0
19/04/2564 08:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.0 12.0
19/04/2564 09:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.0 12.0
19/04/2564 09:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.0 12.0
19/04/2564 09:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.0 12.0
19/04/2564 09:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.0 12.0
19/04/2564 09:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.0 12.0
19/04/2564 09:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.0 12.0
19/04/2564 09:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.0 12.0
19/04/2564 09:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.0 12.0
19/04/2564 09:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.0 12.0
19/04/2564 09:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.0 12.0
19/04/2564 09:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.0 12.0
19/04/2564 09:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.0 12.0
19/04/2564 10:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.0 12.0
19/04/2564 10:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.0 12.0