สำนักการระบายน้ำ
DEPARTMENT OF DRAINAGE AND SEWERAGE
ฝนเล็กน้อย
ฝนปานกลาง
ฝนหนัก
ฝนตกหนักมาก และมีลูกเห็บ
ปริมาณฝน (มม.) > 0 ถึง 0.5 > 0.5 ถึง 10 > 10 ถึง 35 > 35 ถึง 90 > 90
ฝนเล็กน้อย ฝนละออง ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก
ระดับน้ำ (ม.รทก.) ปกติ เตือนภัย วิกฤต
น้ำท่วมถนน (ซม.) ปกติ น้ำท่วมขังเล็กน้อย น้ำท่วม
อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ปกติ
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
เขต สถานี ฝน(มม.)
ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
ระดับน้ำ
เขต สถานี

ระดับน้ำด้านใน

(ม.รทก.)

ระดับน้ำด้านนอก

(ม.รทก.)

เจ้าพระยา

(ม.รทก.)

ระดับวิกฤต

(ม.รทก.)

สายไหม ปตร.คลองสองสายใต้ -0.04 0.25 - 1.00
หลักสี่ ส.คลองตาอูฐ -0.81 0.14 - 0.20
มีนบุรี ปตร.คลองแสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ -0.43 -0.54 - 0.60
วังทองหลาง ปตร.คลองลาดพร้าว -0.24 -0.28 - 0.40
บางกะปิ ค.แสนแสบ-สนข.บางกะปิ -0.32 - - 0.45
วัฒนา ส.แสนแสบ-คลองตัน -0.37 -0.34 - 0.20
ลาดกระบัง ปตร.คลองประเวศฯ-ลาดกระบัง -0.52 -0.55 - 0.60
คลองเตย ส.พระโขนง -0.35 0.15 - 0.20
บางซื่อ ค.เปรมฯ-อุโมงค์ -0.09 - - 0.40
ราชเทวี ค.สามเสน-ถ.พหลฯ -0.74 - - 0.30
ทวีวัฒนา ปตร.คลองทวีวัฒนา 0.38 0.39 - 1.00
บางแค ค.ทวีวัฒนา-ภาษีฯ 0.25 - - 0.70
ทวีวัฒนา ปตร.คลองขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ 0.31 0.45 - 2.00
บางรัก ส.คลองสาทร 0.03 0.04 0.03 0.20
บางนา ส.คลองบางนา -0.11 0.22 - 0.00
ระดับตามแนวคลอง
ข้อมูลอัตราการไหล
เขต สถานี อัตราการไหล(ลบ.ม./ วินาที)
จตุจักร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 3.75
ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 9.92
บางกะปิ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 2.56
บางซื่อ คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 0.00
บางพลัด สะพานพระราม 8 1181.28
มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 0.00
ลาดกระบัง ปตร.ลาดกระบัง 0.00
วังทองหลาง ปตร.คลองลาดพร้าว 4.62
วัฒนา คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน -3.73
สายไหม คลองสองสายใต้ 0.00
ข้อมูลอัตราการไหล