จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
เขต
ขัดข้อง สถานี
ขัดข้องชั่วคราว สถานี
อัตราการไหลปกติ สถานี
สถานีทั้งหมด สถานี
ปิดระบบเนื่องจากมีการก่อสร้างเขื่อน สถานี
สถานีที่กำลังปรับปรุง สถานี
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./ วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./ วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 22/02/2567 18:25 ปกติ 1236.07 0.43 2848.09 0.41
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 22/02/2567 18:25 ปกติ 8.73 0.13 67.66 -0.28
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 22/02/2567 18:25 ปกติ 8.58 0.30 75.01 0.58
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร.คลองลาดพร้าว 22/02/2567 18:25 ปกติ 7.20 0.29 25.00 -0.51
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 22/02/2567 18:20 ปกติ 3.90 0.18 33.88 0.22
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 22/02/2567 18:25 ปกติ 3.69 0.16 30.38 0.03
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 22/02/2567 18:25 ปกติ 3.13 0.06 55.96 -0.09
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 22/02/2567 18:25 ปกติ 2.82 0.12 29.64 -0.02
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 22/02/2567 18:25 ปกติ 0.00 0.00 30.64 0.10
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 22/02/2567 18:25 ปกติ 0.00 0.00 31.06 0.07
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 22/02/2567 18:25 ปกติ 0.00 0.00 15.00 -0.37
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 22/02/2567 18:25 ปกติ 0.00 0.00 22.16 -0.34
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 22/02/2567 18:25 ปกติ 0.00 0.00 33.55 -0.55
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 22/02/2567 18:20 ปกติ 0.00 0.00 36.90 0.69
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 22/02/2567 18:20 ปกติ 0.00 0.00 6.19 0.60
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 22/02/2567 18:20 ปกติ 0.00 0.00 2.27 0.76
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 22/02/2567 18:20 ปกติ 0.00 0.00 54.48 0.38
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 22/02/2567 18:20 ปกติ 0.00 0.00 15.37 -1.21
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 22/02/2567 18:25 ปกติ 0.00 0.00 51.94 -0.01
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 22/02/2567 18:20 ปกติ 0.00 0.00 20.15 -0.42
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 22/02/2567 18:25 ปกติ 0.00 0.00 6.76 0.23
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 22/02/2567 18:25 ปกติ 0.00 0.00 89.00 -0.49
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ลาดกระบัง 22/02/2567 18:25 ปกติ 0.00 0.00 19.86 -0.44
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 22/02/2567 18:25 ปกติ 0.00 0.00 29.88 0.37
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 22/02/2567 18:20 ปกติ 0.00 0.00 29.43 0.08
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 22/02/2567 18:25 ปกติ -8.17 -0.14 56.71 -0.46
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ คลองประเวศฯ-วัดขจรฯ 22/02/2567 18:25 ปกติ -19.46 -0.33 70.89 -0.43