จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
เขต
ขัดข้อง สถานี
ขัดข้องชั่วคราว สถานี
อัตราการไหลปกติ สถานี
สถานีทั้งหมด สถานี
ปิดระบบเนื่องจากมีการก่อสร้างเขื่อน สถานี
สถานีที่กำลังปรับปรุง สถานี
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./ วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./ วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 06/12/2565 01:30 ปกติ 1143.15 0.45 2523.51 -0.06
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ คลองประเวศฯ-วัดขจรฯ 06/12/2565 01:30 ปกติ 22.14 0.37 72.58 -0.37
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 06/12/2565 01:30 ปกติ 19.45 0.00 0.00 0.09
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 06/12/2565 01:30 ปกติ 11.53 0.22 51.49 -0.30
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 06/12/2565 01:30 ปกติ 10.45 0.18 57.73 0.01
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 06/12/2565 01:30 ปกติ 9.27 0.36 56.44 0.44
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 06/12/2565 01:30 ปกติ 8.05 0.28 73.97 0.54
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 06/12/2565 01:30 ปกติ 7.41 0.37 30.39 -0.15
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 06/12/2565 01:30 ปกติ 3.70 0.10 35.92 0.07
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 06/12/2565 01:30 ปกติ 0.00 0.00 14.42 0.32
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 06/12/2565 01:30 ปกติ 0.00 0.00 34.58 0.52
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 06/12/2565 01:30 ปกติ 0.00 0.00 17.71 0.37
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 06/12/2565 01:30 ปกติ 0.00 0.00 22.00 0.00
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 03/12/2565 17:15 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 06/12/2565 01:30 ปกติ 0.00 0.00 35.24 -0.40
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 06/12/2565 01:30 ปกติ 0.00 0.00 36.73 0.68
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 06/12/2565 01:30 ปกติ 0.00 0.00 6.11 0.57
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 06/12/2565 01:30 ปกติ 0.00 0.00 2.23 0.71
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 06/12/2565 01:30 ปกติ 0.00 0.00 33.92 0.21
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 06/12/2565 01:30 ปกติ 0.00 0.00 47.70 -0.26
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 06/12/2565 01:30 ปกติ 0.00 0.00 25.62 -0.05
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 06/12/2565 01:30 ปกติ 0.00 0.00 14.24 0.71
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 06/12/2565 01:30 ปกติ 0.00 0.00 106.00 -0.05
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ลาดกระบัง 06/12/2565 01:30 ปกติ 0.00 0.00 24.10 -0.15
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 06/12/2565 01:30 ปกติ 0.00 0.00 39.90 -0.27
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 06/12/2565 01:30 ปกติ 0.00 0.00 48.21 1.13
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 06/12/2565 01:30 ปกติ 0.00 0.00 43.65 0.42
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม 06/12/2565 01:30 ปกติ 0.00 0.00 83.21 0.95
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร.คลองลาดพร้าว 06/12/2565 01:30 ปกติ -0.68 -0.03 22.70 0.41