จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
เขต
ขัดข้อง สถานี
ขัดข้องชั่วคราว สถานี
อัตราการไหลปกติ สถานี
สถานีทั้งหมด สถานี
ปิดระบบเนื่องจากมีการก่อสร้างเขื่อน สถานี
สถานีที่กำลังปรับปรุง สถานี
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./ วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./ วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 27/03/2566 14:40 ปกติ 1097.39 0.45 2460.50 -0.38
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ คลองประเวศฯ-วัดขจรฯ 27/03/2566 14:40 ปกติ 18.47 0.33 66.39 -0.59
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 27/03/2566 14:40 ปกติ 14.19 0.53 69.03 0.35
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 27/03/2566 14:35 ปกติ 9.94 0.51 39.06 -0.09
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 27/03/2566 14:35 ปกติ 4.55 0.22 30.94 -0.14
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 27/03/2566 14:40 ปกติ 3.24 0.11 29.42 -0.24
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 27/03/2566 14:40 ปกติ 2.20 0.04 49.97 -0.33
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 27/03/2566 14:35 ปกติ 1.92 0.21 13.93 -1.32
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 27/03/2566 14:40 ปกติ 1.35 0.02 75.18 -0.49
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 27/03/2566 14:40 ปกติ 0.00 0.00 6.47 -0.23
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 27/03/2566 14:40 ปกติ 0.00 0.00 29.80 0.22
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 26/03/2566 18:05 ขัดข้อง 0.00 0.00 13.72 0.11
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 27/03/2566 14:40 ปกติ 0.00 0.00 15.00 -0.37
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 27/03/2566 14:40 ปกติ 0.00 0.00 22.00 -0.35
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 27/03/2566 14:40 ปกติ 0.00 0.16 - -0.52
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 27/03/2566 14:40 ปกติ 0.00 0.00 26.71 -1.16
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 27/03/2566 14:35 ปกติ 0.00 0.00 34.08 0.52
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 27/03/2566 14:35 ปกติ 0.00 0.00 5.77 0.45
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 27/03/2566 14:35 ปกติ 0.00 0.00 2.12 0.59
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 20/03/2566 10:30 ขัดข้อง 0.00 0.00 51.43 -0.04
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 27/03/2566 14:40 ปกติ 0.00 0.00 7.35 0.28
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 27/03/2566 14:40 ปกติ 0.00 0.00 93.00 -0.40
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ลาดกระบัง 27/03/2566 14:40 ปกติ 0.00 0.00 19.86 -0.44
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร.คลองลาดพร้าว 27/03/2566 14:40 ปกติ 0.00 0.23 - -1.11
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 27/03/2566 14:40 ปกติ 0.00 0.00 30.31 0.39
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 27/03/2566 14:40 ปกติ 0.00 0.00 29.01 0.07
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม 27/03/2566 14:40 ปกติ 0.00 0.00 74.09 0.69
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 27/03/2566 14:40 ปกติ -1.74 -0.12 20.72 -0.38
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 27/03/2566 14:40 ปกติ -8.82 -0.25 34.85 -0.66