สถานี Radar หนองบอน ตรวจวัดในรัศมี 50 กิโลเมตร

    [ 22.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน | อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75 % 9 Apr 2020 ]...
Skip Navigation Links