สถานี Radar หนองบอน ตรวจวัดในรัศมี 50 กิโลเมตร

    [ 20.00 น. พื้นที่กรุงเทพไม่พบกลุ่มฝน อุณหภูมิสำนักการระบายน้ำ 33.1 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65 % 19 May 2019 ]...
Skip Navigation Links