สถานี Radar หนองบอน ตรวจวัดในรัศมี 50 กิโลเมตร

    [ 05.00 น. พื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 27.7 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 86% 26 Mar 2019 ]...
Skip Navigation Links