สถานี Radar หนองจอก ตรวจวัดในรัศมี 90 กิโลเมตร

    [ 16.00 น. กทม. ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง 31.5 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 72 % 16 Aug 2018 ]...
Skip Navigation Links