จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ำ
ข้อมูลระดับน้ำ
รหัสสถานี เขต สถานี วัน-เวลา สถานะ ด้านใน ด้านนอก แม่น้ำ ซ้าย ขวา เตือนภัย วิกฤติ ดูข้อมูล
WL.IDE.01 ราชเทวี บ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย 19/03/2561 12:45 ขัดข้อง 2.21 - - 1.00 1.00 0.80 1.00
WL.KNB.01 สวนหลวง ค.หนองบอน อ่อนนุช 66 ซอย 13 19/05/2562 20:20 ปกติ 1.56 - - 2.00 2.00 1.65 1.85
WL.KJA.01 บางกะปิ ค.กะจะ ถ.พระราม 9 19/05/2562 20:20 ปกติ 1.35 - - 2.00 2.00 1.80 2.00
WL.PKG.01 พระนคร ปากคลองตลาด 19/05/2562 20:15 ปกติ 1.15 - - 1.90 2.00 1.70 1.90
WL.PLK.01 บางขุนเทียน ค.พิทยาฯ-รร.พิทยาลงกรณ์ 19/05/2562 20:15 ปกติ 1.09 - - 1.90 2.00 1.70 1.90
WL.BPU.01 อำเภอเมืองสมุทรปราการ บางปู 19/05/2562 20:15 ปกติ 1.04 - - 1.90 2.00 1.70 1.90
WL.MSW.01 ตลิ่งชัน ค.มหาสวัสดิ์-สวนแดน 2 19/05/2562 20:15 ปกติ 1.00 - - 1.90 2.00 1.70 1.90
WL.MSW.03 ทวีวัฒนา ค.มหาสวัสดิ์-ถ.พุทธฯสาย 2 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.81 - - 1.90 2.00 1.70 1.90
WL.KBU.01 ตลิ่งชัน ปคร.คลองบัว-ทางรถไฟ 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.64 0.93 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.KMN.01 บางกอกน้อย ส.คลองมอญ 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.60 1.12 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.BWK.02 ภาษีเจริญ ค.บางแวก-พุทธฯฑลสาย 1 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.58 - - 1.91 2.00 1.71 1.91
WL.BBR.02 บางพลัด ค.บางบำหรุ ถ.สิรินธร 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.54 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.SBR.01 ทวีวัฒนา ปคร.ขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.53 0.54 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.BTL.01 หลักสี่ ค.บางตลาด ท่าทราย 19/05/2562 20:20 ปกติ 0.51 - - 1.00 1.00 0.80 1.00
WL.BPM.01 ตลิ่งชัน ค.บางพรม-ชักพระ 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.49 - - 1.87 2.00 1.67 1.87
WL.WKT.01 ตลิ่งชัน ค.วัดไก่เตี้ย ส.คลองวัดไก่เตี้ย 17/05/2562 21:05 ขัดข้อง 0.49 - - 2.00 2.00 1.65 1.85
WL.BKY.01 ธนบุรี ส.บางกอกใหญ่ 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.48 1.24 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.JRN.01 ราษฎร์บูรณะ ส.คลองแจงร้อน 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.43 1.36 - 2.00 1.98 1.78 1.98
WL.BBR.01 บางกอกน้อย ค.บางบำหรุ ถ.บรมราชชนนี 18/05/2562 07:15 ขัดข้อง 0.43 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.KLD.02 พระนคร ค.หลอด ถ.ราชดำเนินใน 19/05/2562 20:20 ปกติ 0.43 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.BPM.02 ตลิ่งชัน ค.บางพรม-ถ.ฉิมพลี 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.42 - - 1.91 2.00 1.71 1.91
WL.BCN.03 บางแค ค.บางเชือกหนัง-พุทธฯสาย 2 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.42 - - 1.62 1.62 1.42 1.62
WL.KLD.01 พระนคร ค.หลอด ส.สูบน้ำปากคลองตลาด 19/05/2562 20:20 ปกติ 0.41 - - 1.80 1.80 1.65 1.85
WL.RKC.01 หลักสี่ ค.ข้างศูนย์ราชการ 19/05/2562 20:20 ปกติ 0.40 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.BCN.02 ภาษีเจริญ ค.บางเชือกหนัง-ค.ราชมนตรี 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.40 - - 1.85 1.97 1.65 1.85
WL.TWW.01 ทวีวัฒนา ปตร.ทวีวัฒนา 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.39 0.37 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.BPM.03 ทวีวัฒนา ค.บางพรม-ถ.กาญจนาฯ 19/05/2562 20:20 ปกติ 0.39 - - 1.91 2.00 1.71 1.91
WL.BWK.03 หนองแขม ค.บางแวก-ค.ทวีวัฒนา 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.39 - - 1.91 2.00 1.71 1.91
WL.BWK.01 ภาษีเจริญ ค.บางแวก-ค.บางกอกใหญ่ 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.39 - - 1.90 2.00 1.70 1.90
WL.KKY.01 ทวีวัฒนา ค.คลองควาย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 19/05/2562 20:20 ปกติ 0.39 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.KBU.02 ตลิ่งชัน ค.บัว ถ. พูทธมณฑลสาย 1 19/05/2562 20:20 ปกติ 0.38 - - 1.40 1.40 1.65 1.85
WL.MSW.02 ทวีวัฒนา คลองมหาสวัสดิ์ วัดปุรณาวาส 19/05/2562 20:20 ปกติ 0.38 - - 1.50 1.50 1.65 1.85
WL.BCN.01 บางแค ค.บางเชือกหนัง-ถ.กาญจนาฯ 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.38 - - 2.11 1.26 1.06 1.26
WL.BPM.04 ทวีวัฒนา ค.บางพรม-ถ.พุทธฯสาย 3 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.38 - - 1.91 2.00 1.71 1.91
WL.TWW.02 ทวีวัฒนา ค.ทวีวัฒนา ถ.บรมราชชนนี 19/05/2562 20:20 ปกติ 0.37 - - 2.00 2.00 1.65 1.85
WL.SBR.02 ทวีวัฒนา ค.บางขุนศรีบุรีรักษ์ ถ.บรมราชชนนี 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.36 - - 1.10 1.10 1.65 1.85
WL.TWW.04 ทวีวัฒนา ค.ทวีฯ-บางเชือกหนัง 19/05/2562 20:20 ปกติ 0.36 - - 1.83 1.90 1.63 1.83
WL.KSO.01 ทวีวัฒนา ค.ซอย ถ.บรมราชชนนี 19/05/2562 20:20 ปกติ 0.35 - - 2.00 2.00 1.65 1.85
WL.KSO.02 ทวีวัฒนา ค.ซอย ถ.ศาลาธรรมสพน์ 19/05/2562 20:20 ปกติ 0.35 - - 2.00 2.00 1.65 1.85
WL.TTN.01 หลักสี่ ค.ลาดโตนด ปตร คลองลาดโตนด 19/05/2562 20:20 ปกติ 0.34 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.KJA.02 บางกะปิ ค.กะจะ ตอนคลองจิก 19/05/2562 20:20 ปกติ 0.34 - - 1.00 1.00 0.80 1.00
WL.PSC.03 ภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ-ราชมนตรี 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.34 - - 1.87 1.98 1.67 1.87
WL.BJK.03 ภาษีเจริญ ค.บางจาก-ค.บางหว้า 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.34 - - 1.32 1.07 0.87 1.07
WL.KPM.06 ดอนเมือง ค.เปรมฯ-สน.ดอนเมือง 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.32 - - 1.91 2.00 1.71 1.91
WL.BJK.04 บางแค ค.บางจาก-พุทธฯสาย 2 19/05/2562 20:20 ปกติ 0.31 - - 1.59 1.75 1.39 1.59
WL.KKY.02 ทวีวัฒนา ค.ควาย ถ.บรมราชชนนี 09/05/2562 02:00 ขัดข้อง 0.30 - - 2.00 2.00 1.65 1.85
WL.YPE.01 ภาษีเจริญ ค.ยายเพียร ถ.เพชรเกษม 19/05/2562 20:20 ปกติ 0.28 - - 0.75 0.75 1.65 1.85
WL.RSK.01 บางแค ค.ราษฎร์สามัคคี ถ.เพชรเกษม 63 19/05/2562 20:20 ปกติ 0.28 - - 1.85 1.97 1.65 1.85
WL.PSC.01 ภาษีเจริญ ส.ภาษีเจริญ 19/05/2562 20:20 ปกติ 0.28 0.27 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.SDN.01 ตลิ่งชัน ค.สวนแดน ถ.ชัยพฤกษ์ 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.26 - - 1.85 1.97 1.65 1.85
WL.SKT.01 ลาดพร้าว ค.ทรงกระเทียม ถ.นาคนิวาส 19/05/2562 20:20 ปกติ 0.25 - - 1.00 1.00 0.80 1.00
WL.SNC.02 จอมทอง ค.สนามชัย-บางขุนเทียน 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.25 - - 1.87 1.98 1.67 1.87
WL.BKY.02 ภาษีเจริญ ค.บางกอกใหญ่-ค.มอญ 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.25 - - 1.80 1.90 1.60 1.80
WL.PSC.04 หนองแขม ค.ภาษีเจริญ-ค.มหาศร 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.25 - - 1.83 1.90 1.63 1.83
WL.TWW.05 บางแค ค.ทวีวัฒนา-ภาษีฯ 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.24 - - 1.85 2.00 1.65 1.85
WL.PSC.02 ภาษีเจริญ ค.ภาษีเจริญ วัดรางบัว 19/05/2562 20:20 ปกติ 0.24 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.KJU.01 ตลิ่งชัน ค.ขุนจันทร์ถ.ฉิมพลี 19/05/2562 20:20 ปกติ 0.22 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.BJK.02 บางแค ค.บางจาก ซ.เพชรเกษม 68 09/05/2562 02:00 ขัดข้อง 0.22 - - 1.20 1.20 1.65 1.85
WL.RJK.01 ทุ่งครุ ปตร.รางจาก-ประชาอุทิศ 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.22 0.18 - 2.00 1.98 1.78 1.98
WL.SNC.01 บางขุนเทียน ส.สนามชัย 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.21 0.78 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.CPA.01 บางกอกน้อย ส.ชักพระ 19/05/2562 20:20 ปกติ 0.20 0.24 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.KPM.05 ดอนเมือง ค.เปรมประชากร ถ.สรงประภา 19/05/2562 20:20 ปกติ 0.16 - - 2.00 2.00 1.80 2.00
WL.LOA.01 บางเขน ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.พหลโยธิน 19/05/2562 20:20 ปกติ 0.16 - - 1.50 1.50 1.30 1.50
WL.DKN.01 ราษฎร์บูรณะ ส.ดาวคะนอง 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.15 1.40 - 1.99 1.99 1.79 1.99
WL.BKA.04 หลักสี่ ค.บางเขน-ถ.วิภาวดีฯ 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.15 - - 1.90 2.00 1.70 1.90
WL.BKL.01 บางบอน ค.บางโคลัด ถ.บางบอน 1 19/05/2562 20:20 ปกติ 0.11 - - 1.40 1.40 1.65 1.85
WL.BPN.02 บางบอน ค.บางพราน ถ.บางบอน 2 19/05/2562 20:20 ปกติ 0.10 - - 2.00 2.00 1.65 1.85
WL.BSU.06 ห้วยขวาง ค.บางซื่อ-รัชดาฯ 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.09 - - 1.90 2.00 1.70 1.90
WL.YPN.01 บางกะปิ ค.ยายเผื่อน แฮปปี้แลนด์ 19/05/2562 20:20 ปกติ 0.08 - - 0.00 0.00 1.65 1.85
WL.KNK.01 ดอนเมือง ค.คูนากิม ถ.ประชาอุทิศ 19/05/2562 20:20 ปกติ 0.06 - - 2.00 2.00 1.80 2.00
WL.RMT.01 บางขุนเทียน ส.คลองพระยาราชมนตรี 19/05/2562 20:20 ปกติ 0.06 0.84 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.KPM.04 หลักสี่ ค.เปรมประชากร ค.บางตลาด 19/05/2562 20:20 ปกติ 0.02 - - 2.00 2.00 1.80 2.00
WL.BYK.01 บางพลัด ค.บางยี่ขัน ถ.จรัญสนิทวงศ์ 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.02 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.KKD.01 สวนหลวง ค.เคล็ด ถ.สุขุมวิท 77 19/05/2562 17:45 ขัดข้อง 0.00 - - 0.90 0.90 1.65 1.85
WL.SRE.01 ธนบุรี ส.สำเหร่ 19/05/2562 20:15 ปกติ 0.00 1.33 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.RMT.02 บางขุนเทียน ค.ราชมนตรี-พระราม 2 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.01 - - 1.90 2.00 1.70 1.90
WL.BBN.03 บางบอน ค.บางบอน-ค.สะแกงาม 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.03 - - 1.84 1.93 1.64 1.84
WL.BBN.01 บางบอน ค.บางบอน ถ.บางขุนเทียน 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.05 - - 1.60 1.60 1.65 1.85
WL.BBN.02 บางบอน ค.บางบอน ถ.กาญจนาภิเษก 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.06 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.SBT.01 บางขุนเทียน ส.คลองสี่บาท 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.06 0.19 - 2.00 1.98 1.78 1.98
WL.BSU.04 จตุจักร ค.บางซื่อ-พหลฯ 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.09 - - 1.90 2.00 1.70 1.90
WL.BPN.01 บางบอน ค.บางพราน ถ.บางบอน 1 19/05/2562 17:20 ขัดข้อง -0.11 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.LCL.01 คันนายาว ค.ลำชะล่า 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.13 - - 1.85 1.97 1.65 1.85
WL.BTY.01 บึงกุ่ม ค.บางเตย ถ.นวมินทร์ 66/3 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.14 - - 1.80 1.80 1.65 1.85
WL.WLS.01 หลักสี่ ค.วัดหลักสี่ ถ.วิภาวดีรังสิต 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.14 - - 2.00 2.00 1.65 1.85
WL.PSR.03 คลองสามวา ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.จตุโชติ 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.16 - - 1.50 1.50 1.30 1.50
WL.PSR.02 คลองสามวา ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.หนองระแหง 08/05/2562 20:10 ขัดข้อง -0.17 - - 2.00 2.00 1.80 2.00
WL.BSK.01 คลองสาน ส.คลองบางไส้ไก่ 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.17 1.30 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.KKS.01 พระนคร ส.เทเวศร์ 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.17 1.06 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.SNO.01 ลาดพร้าว ค.เสือน้อย ถ. สุคนธสวัสดิ์ 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.17 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.SST.01 สายไหม ปตร.ค.สองสายใต้ 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.18 -0.08 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.BSU.03 จตุจักร ค.บางซื่อ ถ.พระราม 6 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.18 - - 2.00 2.00 1.80 2.00
WL.KSG.01 บางเขน คลองสอง 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.18 - - 2.00 2.00 1.64 1.84
WL.PSR.06 มีนบุรี ค.พระยาสุเรนทร์ บางชัน 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.18 - - 2.00 2.00 1.80 2.00
WL.PSR.04 คลองสามวา ค.พระยาสุเรนทร์ คู้บอน 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.19 - - 1.60 1.60 1.40 1.60
WL.BYK.02 บางพลัด ค.บางยี่ขัน ส.สูบน้ำคลองบางยี่ขัน 19/05/2562 17:40 ขัดข้อง -0.19 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.TWW.03 บางแค ค.ทวีวัฒนา ถ.เพชรเกษม 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.19 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.SSB.05 บางกะปิ ค.แสนแสบ รามคำแหง 9 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.22 - - 2.00 2.00 1.65 1.85
WL.SSB.01 ป้อมปราบศัตรูพ่าย ค.แสนแสบ-โบ๊เบ๊ 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.22 - - 1.90 2.00 1.70 1.90
WL.LPW.02 จตุจักร ค.ลาดพร้าว-วัดลาดพร้าว 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.23 - - 1.90 2.00 1.70 1.90
WL.PSR.01 สายไหม ปตร.พระยาสุเรนทร์ 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.24 0.13 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.SKG.01 บางขุนเทียน ค.สะแกงาม ถ.กาญจนาภิเษก 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.27 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.KKS.02 ดุสิต ค.ผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.28 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.LPT.01 หนองจอก ค.ลำปลาทิว ถ. สังฆสันติสุข 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.28 - - 2.00 2.00 1.80 2.00
WL.LPI.02 ลาดพร้าว ค.หลุมไผ่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ29 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.28 - - 1.80 1.80 1.60 1.80
WL.BBU.01 บางเขน ค.บางบัว 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.29 - - 1.85 1.97 1.65 1.85
WL.KKO.01 หนองจอก ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ 19/05/2562 00:40 ขัดข้อง -0.30 - - 1.85 1.97 1.65 1.85
WL.KPM.03 จตุจักร ค.เปรมฯ-วัดเทวฯ 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.30 - - 1.91 2.00 1.71 1.91
WL.SSB.06 บางกะปิ ค.แสนแสบ-เจ้าคุณสิงห์ 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.31 - - 1.91 2.00 1.71 1.91
WL.SSG.01 หนองจอก ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.31 - - 1.85 1.97 1.65 1.85
WL.KJN.01 วังทองหลาง ค.จั่น ถ.ลาดพร้าว 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.31 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.BLP.02 พระนคร ค.บางลำพู สะพานผ่านฟ้า 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.32 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.LPW.03 ลาดพร้าว ค.ลาดพร้าว-เสนานิคม 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.32 - - 1.90 2.00 1.70 1.90
WL.BSU.01 ดุสิต ส.บางซื่อ 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.33 1.08 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.BSU.02 บางซื่อ ค.บางซื่อ-ถ.พระราม 5 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.34 - - 1.91 2.00 1.71 1.91
WL.SSN.01 ดุสิต ส.สามเสน 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.35 1.14 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.KPM.01 บางซื่อ ค.เปรมฯ-อุโมงค์ 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.35 - - 1.85 1.97 1.65 1.85
WL.LPI.01 บางเขน ค.หลุมไผ่ซ.ลาดปลาเค้า 63 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.35 - - 2.00 2.00 1.80 2.00
WL.KPM.02 จตุจักร ค.เปรมประชากร ถ.รัชดาภิเษก 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.35 - - 1.00 1.00 0.80 1.00
WL.SRG.01 อำเภอเมืองสมุทรปราการ ส.คลองสำโรง 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.36 1.31 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.BSU.05 จตุจักร ค.บางซื่อ ถ.วิภาวดีฯ 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.36 - - 1.90 2.00 1.70 1.90
WL.SCO.01 ตลิ่งชัน ค.ศาลเจ้า ถ.สวนผัก 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.37 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.KKS.03 ปทุมวัน ค.ผดุงกรุงเกษม หัวลำโพง 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.38 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.PYW.01 จตุจักร ค.พญาเวิก ปตร คลองพญาเวิก 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.38 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.PWT.04 ประเวศ ปตร.ประเวศฯ-ลาดกระบัง 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.38 -0.66 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.NKW.01 จตุจักร ค.น้ำแก้ว-รัชดาฯ 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.38 - - 1.90 2.00 1.70 1.90
WL.SSN.02 ดุสิต ค.สามเสน-พระราม 5 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.38 - - 1.94 2.00 1.74 1.94
WL.SSB.03 ราชเทวี ค.แสนแสบ-อโศก 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.40 - - 1.90 2.00 1.70 1.90
WL.SSB.11 หนองจอก ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.41 - - 1.85 1.97 1.65 1.85
WL.BKB.01 ดุสิต ค.บางกระบือ ถ.สามเสน 02/04/2562 22:20 ขัดข้อง -0.42 - - 1.00 1.00 0.80 1.00
WL.NKW.02 ห้วยขวาง ค.น้ำแก้ว ซ.ลาดพร้าว 41 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.42 - - 0.60 0.60 0.40 0.60
WL.KKS.04 บางรัก ส.กรุงเกษม 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.43 1.27 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.SSN.03 ดุสิต ค.สามเสน ถ.พระราม 6 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.44 - - 1.00 1.00 0.80 1.00
WL.SSN.04 ราชเทวี ค.สามเสน-ถ.พหลฯ 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.45 - - 1.90 2.00 1.70 1.90
WL.LPW.01 วังทองหลาง ปตร.ลาดพร้าว 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.46 -0.47 - 1.98 1.98 0.20 0.40
WL.TPK.02 ประเวศ ค.ตาพุก ถ.ลาดกระบัง 19/05/2562 17:25 ขัดข้อง -0.46 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.CYI.01 ห้วยขวาง ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 ซอย 13 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.47 - - 0.60 0.60 1.65 1.85
WL.SSB.04 วัฒนา ส.แสนแสบ-คลองตัน 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.47 -0.54 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.KKD.03 ประเวศ ค.เคล็ด ถ.ศรีนครินทร์ 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.48 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.SSM.01 หนองจอก ปตร.คลองสิบสาม 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.49 -0.37 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.SSB.09 คันนายาว ปตร.แสนแสบ-บางชัน 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.49 -0.49 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.BPA.01 สวนหลวง ค.บ้านป่า ถ. พัฒนาการ 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.49 - - 0.70 0.70 0.50 0.70
WL.BNA.01 บางนา ส.คลองบางนา 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.50 1.42 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.NSG.01 ดินแดง ค.นาซอง ถ.ประชาสุข 31/03/2562 09:45 ขัดข้อง -0.50 - - 1.85 1.97 1.65 1.85
WL.LPW.05 ห้วยขวาง ค.ลาดพร้าว-ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.51 - - 1.90 2.00 1.70 1.90
WL.SSN.08 ห้วยขวาง ส.สามเสน-ศูนย์วิจัย 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.51 -0.56 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.SWA.01 คลองสามวา ปตร.สามวา 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.51 1.88 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.BNA.03 บางนา ค.บางนา-ถ.ศรีนครินทร์ 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.52 - - 1.85 1.97 1.65 1.85
WL.LPW.04 วังทองหลาง ค.ลาดพร้าว ถ.ประชาอุทิศ 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.52 - - 1.00 1.00 0.80 1.00
WL.BKA.03 บางซื่อ ค.บางเขน-ถ.ประชาชื่น 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.53 - - 0.90 1.60 0.70 0.90
WL.CTC.01 ห้วยขวาง ค.ชวดตาเชียง ส.สูบน้ำคลองชวดตาเชียง 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.53 - - 0.90 0.90 0.70 0.90
WL.SSN.05 พญาไท ค.สามเสน-อนุสาวรีย์ชัยฯ 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.54 - - 1.85 1.97 1.65 1.85
WL.PWT.06 ลาดกระบัง ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.54 - - 1.85 1.97 1.65 1.85
WL.PWT.03 ประเวศ ปตร.ประเวศฯ-วัดกระทุ่มฯ 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.55 -0.57 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.SSB.10 มีนบุรี ปตร.ค.แสนแสบ-ถ.ประชาร่วมใจ 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.55 -0.56 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.PWT.01 สวนหลวง ค.ประเวศ ซ.อ่อนนุช 17 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.55 - - 1.85 1.97 1.65 1.85
WL.CBJ.01 ห้วยขวาง ค.ชวดบางจาก ถ.ประชาอุทิศ 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.56 - - 1.00 1.00 0.80 1.00
WL.KLA.01 สวนหลวง ค.ลาว ถ.พัฒนาการ 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.56 - - 1.26 1.26 1.65 1.85
WL.KNB.02 ประเวศ ค.หนองบอน ถ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.56 - - 1.50 1.50 1.65 1.85
WL.KJN.02 บางกะปิ ค.จั่น ถ.โยธินพัฒนา 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.56 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.HMK.01 สวนหลวง ค.หัวหมาก ถ.ศรีนครินทร์ 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.57 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.CYI.02 ห้วยขวาง ค.ชวดใหญ่ ถ.พระราม 9 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.57 - - 1.85 1.97 1.65 1.85
WL.LBK.01 มีนบุรี ค.ลาดบัวขาว ถ.รามคำแหง 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.57 - - 2.00 2.00 1.65 1.85
WL.SPP.01 พญาไท บ่อสูบน้ำสะพานพรหม 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.57 - - 0.60 0.60 0.40 0.60
WL.LPT.02 ลาดกระบัง ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 54 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.57 - - 1.00 1.00 0.80 1.00
WL.SSB.08 บึงกุ่ม ค.แสนแสบ-เสรีไทย 24 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.57 - - 1.91 2.00 1.71 1.91
WL.CKS.02 วังทองหลาง ค.เจ้าคุณสิงห์ ถ.ลาดพร้าว 29/04/2562 08:15 ขัดข้อง -0.58 - - 1.00 1.00 0.80 1.00
WL.TPK.03 ลาดกระบัง ค.ตาพุก คลองทับช้างบน 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.58 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.KSM.02 ลาดกระบัง ค.สาม มอเตอร์เวย์ 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.58 - - 1.40 1.40 1.65 1.85
WL.LBK.03 สะพานสูง ค.ลาดบัวขาว ซ.กาญจนาภิเษก 24 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.59 - - 1.85 1.97 1.65 1.85
WL.STN.03 ลาดกระบัง ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.59 - - 2.00 2.00 1.80 2.00
WL.SSB.07 บางกะปิ ค.เแสนแสบ-เขตบางกะปิ 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.59 - - 1.85 1.97 1.65 1.85
WL.PWT.02 ลาดกระบัง ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.59 - - 1.85 1.97 1.65 1.85
WL.SSB.12 หนองจอก ปตร.แสนแสบ-ถ.สังฆสันติสุข 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.60 -0.85 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.STN.02 ลาดกระบัง ค.สองต้นน่น ซ.ร่มเกล้า 20 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.60 - - 1.00 1.00 0.80 1.00
WL.KLT.01 สวนหลวง คลองตัน-ทางด่วน 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.60 - - 1.91 2.00 1.71 1.91
WL.TCG.01 ประเวศ ค.ตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์ 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.60 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.WTK.01 วังทองหลาง ค.วัดตึก ถ.ลาดพร้าว 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.60 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.TPK.01 ลาดกระบัง ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.60 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.KKD.02 พระโขนง ค.เคล็ด ถ.สุภาพงษ์1 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.61 - - 1.85 1.97 1.65 1.85
WL.STN.01 มีนบุรี ค.สองต้นนุ่น ถ.รามคำแหง 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.61 - - 2.00 2.00 1.80 2.00
WL.PKN.01 คลองเตย ส.พระโขนง 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.62 1.46 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.KSK.01 สวนหลวง ค.ขุนสกล ซ.ศรีนครินทร์36 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.62 - - 0.90 0.90 1.65 1.85
WL.BLY.01 พระโขนง ค.บ้านหลาย ซ.พึงมี 50 19/05/2562 12:50 ขัดข้อง -0.62 - - 0.60 0.60 0.40 0.60
WL.KSI.01 มีนบุรี ค.สี่ ถ.สุวินทวงศ์ 18/05/2562 15:40 ขัดข้อง -0.64 - - 2.00 2.00 1.65 1.85
WL.LPN.01 บางขุนเทียน ส.คลองเลนเปน 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.65 0.76 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.LPC.01 หนองจอก ค.ลำผักชี-รร.ลำผักชี 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.66 - - 1.85 1.97 1.65 1.85
WL.PWT.05 ลาดกระบัง ค.ประเวศฯ-เขตลาดกระบัง 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.67 - - 1.85 1.97 1.65 1.85
WL.KDN.01 ยานนาวา ปตร.คลองด่าน 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.67 1.35 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.BYI.01 มีนบุรี ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.68 - - 1.85 1.97 1.65 1.85
WL.CKS.01 วังทองหลาง ส.เจ้าคุณสิงห์ 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.69 - - 1.85 1.97 1.65 1.85
WL.KJG.01 บางกะปิ ค.จิก ถ.หัวหมาก 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.69 - - 1.00 1.00 0.80 1.00
WL.PSR.05 คลองสามวา ค.พระยาสุเรนทร์ ปัญญาอินทรา 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.69 - - 1.00 1.00 0.80 1.00
WL.TNG.01 บางกะปิ ค.ตาหนัง ถ.ลาดพร้าว 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.69 - - 0.30 0.30 0.10 0.30
WL.BNA.02 บางนา ค.บางนา ถ.สุขุมวิท 29/04/2562 00:05 ขัดข้อง -0.69 - - 2.00 2.00 1.65 1.85
WL.RHN.01 บางขุนเทียน ส.คลองระหาญ 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.70 0.86 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.SSN.09 ห้วยขวาง ค.สามเสน-ถ.เอกมัย 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.70 - - 1.94 2.00 1.74 1.94
WL.BKG.01 คันนายาว ปตร.บึงขวาง 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.71 -0.82 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.LBK.02 สะพานสูง ค.ลาดบัวขาว ถ.เคหะร่มเกล้า 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.71 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.SSB.02 ปทุมวัน ค.แสนแสบ ซ.สมคิด 10/05/2562 11:10 ขัดข้อง -0.72 - - 1.85 1.97 1.65 1.85
WL.KSM.01 ลาดกระบัง ค.สาม ร่มเกล้า 17 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.76 - - 1.50 1.50 1.65 1.85
WL.HKG.02 ห้วยขวาง ค.ห้วยขวาง ถ. เทียมร่วมมิตร 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.77 - - 0.30 0.30 0.10 0.30
WL.YPN.02 บางกะปิ ค.ยายเผื่อน ถ.ลาดพร้าว 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.78 - - 0.70 0.70 1.65 1.85
WL.FTM.01 ดินแดง ค.โบสถ์แม่พระ ถ.ดินแดง 07/04/2562 03:00 ขัดข้อง -0.78 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.LPT.04 หนองจอก ค.ลำปลาทิว ซ.เชื่อมสัมพันธ์ 25 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.78 - - 2.00 2.00 1.80 2.00
WL.BJK.01 พระโขนง ส.บางจาก 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.80 1.29 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.HKG.01 ดินแดง ค.ห้วยขวาง ถ. ประชาสงเคราะห์ 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.80 - - 0.00 0.00 -0.20 0.00
WL.SKT.02 บางกะปิ ค.ทรงกระเทียม ปตร คลองทรงกระเทียม 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.80 - - 0.80 0.80 0.60 0.80
WL.BNJ.03 พระโขนง ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 93 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.80 - - 0.00 0.00 1.65 1.85
WL.CNS.03 สาทร ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.81 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.SSN.07 ราชเทวี ค.สามเสน ถ.อโศก 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.81 - - 0.60 0.60 0.40 0.60
WL.LPG.03 หนองจอก ค.หลวงแพ่ง วัดลำต้อยติ่ง 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.82 - - 1.85 1.97 1.65 1.85
WL.KTK.03 บางซื่อ ค.ขรัวตาแก่นซ.สะพานขวา 19/05/2562 16:35 ขัดข้อง -0.83 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.SLL.01 ประเวศ ค.ศาลาลอย ถ.อ่อนนุช 61 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.84 - - 0.50 0.50 1.65 1.85
WL.BOA.01 พระโขนง ส.คลองบางอ้อ 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.84 1.35 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.BKA.01 บางซื่อ ส.บางเขนใหม่ 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.84 1.03 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.BKA.02 บางซื่อ ค.บางเขน-ถ.กรุงเทพ-นนท์ 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.84 - - 0.95 1.00 0.75 0.95
WL.CNS.01 ยานนาวา ส.ช่องนนทรี 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.86 1.35 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.BNJ.01 พระโขนง ค.บางนางจีน ส.สูบน้ำบางนางจีน 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.86 - - 0.70 0.70 1.65 1.85
WL.TUT.01 หลักสี่ ส.คลองตาอูฐ 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.87 0.03 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.TUT.02 ดอนเมือง ค.ตาอูฐ ถ.พิงคนคร 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.90 - - 0.80 0.80 0.60 0.80
WL.STR.01 บางรัก ส.สาทร 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.91 1.25 1.22 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.PPA.02 วังทองหลาง ค.พลับพลา ศูนย์แพทย์พัฒนา 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.92 - - 0.40 0.40 1.65 1.85
WL.LPG.01 หนองจอก ค.หลวงแพ่ง รร.ผลลีรุ่งเรือง 19/05/2562 19:45 ขัดข้อง -0.93 - - 3.30 3.30 1.65 1.85
WL.KJK.02 พระโขนง ค.เจ็ก ถ.สุขุมวิท60/1 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.93 - - 0.00 0.00 1.65 1.85
WL.WTN.02 วัฒนา คูน้ำวัฒนา รร.วัฒนาวิทยาลัย 16/04/2562 15:10 ขัดข้อง -0.97 - - 0.20 0.20 1.65 1.85
WL.KPG.01 วัฒนา ค.เป้ง เอกมัย 23 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.98 - - 0.00 0.00 1.65 1.85
WL.BNJ.02 บางนา ค.บางนางจีน ซ.สุขุมวิท 66/1 09/05/2562 02:00 ขัดข้อง -0.98 - - 0.00 0.00 1.65 1.85
WL.CNS.04 สาทร ค.ช่องนนทรี ถ.สาทรใต้ 19/05/2562 20:20 ปกติ -0.99 - - 0.70 0.70 1.65 1.85
WL.SSN.06 ดินแดง ค.สามเสน-ดินแดง 19/05/2562 20:15 ปกติ -0.99 - - 1.94 2.00 1.74 1.94
WL.KJK.01 พระโขนง ส.คลองเจ็ก 19/05/2562 20:20 ปกติ -1.03 1.31 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.LSG.01 บางนา ค.หลอด 2 ถ.บางนา ตราด 19/05/2562 20:20 ปกติ -1.03 - - 0.30 0.30 1.65 1.85
WL.BOA.02 พระโขนง ค.บางอ้อ สุขุมวิท 64 15/05/2562 11:35 ขัดข้อง -1.07 - - 0.00 0.00 1.65 1.85
WL.MID.01 ราชเทวี คูน้ำกรมสารวัตรทหาร 19/05/2562 15:05 ขัดข้อง -1.08 - - 0.40 0.40 1.65 1.85
WL.BMK.01 วัฒนา ค.บางมะเขือ ถ.สุขุมวิท 71 19/05/2562 20:20 ปกติ -1.09 - - 0.00 0.00 1.65 1.85
WL.BNJ.04 พระโขนง ค.บางนางจีน ถ.สุขุมวิท 101/1 19/05/2562 20:20 ปกติ -1.10 - - 0.00 0.00 1.65 1.85
WL.LPT.03 ลาดกระบัง ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง 8 19/05/2562 20:20 ปกติ -1.15 - - 0.50 0.50 0.30 0.50
WL.LCL.02 คันนายาว ค.ลำชะล่าซ.นวมินทร์ 86 19/05/2562 20:20 ปกติ -1.16 - - 0.50 0.50 0.30 0.50
WL.KJT.01 วังทองหลาง ค.จิตซ.ลาดพร้าว 122 19/05/2562 20:20 ปกติ -1.17 - - 0.75 0.75 1.65 1.85
WL.STR.02 สาทร ค.สาทร ถ.พระรามที่4 19/05/2562 20:15 ปกติ -1.17 - - 0.70 0.70 1.65 1.85
WL.WSI.01 บางคอแหลม ส.คลองวัดไทร 19/05/2562 20:15 ปกติ -1.18 1.38 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.LYW.02 จตุจักร ค.ลาดยาว ถ.วิภาวดีรังสิต 44 19/05/2562 20:15 ปกติ -1.21 - - 0.50 0.50 1.65 1.85
WL.PSI.01 วัฒนา ค.พร้อมศรี2 ถ.สุขุมวิท49/13 19/05/2562 20:20 ปกติ -1.22 - - 0.00 0.00 -0.20 0.00
WL.CNS.02 บางรัก ค.ช่องนนทรี ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 09/04/2562 22:30 ขัดข้อง -1.26 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.LYW.01 จตุจักร ค.ลาดยาว ถ.รัชดาภิเษก 19/05/2562 20:20 ปกติ -1.32 - - 1.50 1.50 1.65 1.85
WL.VPV.01 จตุจักร ส.รัชดา-วิภาวดี 19/05/2562 20:15 ปกติ -1.35 - - 1.85 1.97 1.65 1.85
WL.ORC.01 ปทุมวัน ปตร.อรชร 19/05/2562 20:15 ปกติ -1.39 -0.20 - 1.85 1.97 1.65 1.85
WL.SWU.01 วัฒนา คูน้ำ มศว. 19/05/2562 20:20 ปกติ -1.41 - - 0.40 0.40 1.65 1.85
WL.YSN.02 ห้วยขวาง ค.คลองยี่สุ่น 03/04/2562 22:50 ขัดข้อง -1.42 - - 1.84 1.93 1.64 1.84
WL.KSI.02 ลาดกระบัง ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร 19/05/2562 20:20 ปกติ -1.48 - - 1.00 1.00 1.65 1.85
WL.KTY.01 คลองเตย ส.คลองเตย 19/05/2562 20:15 ปกติ -1.49 1.30 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.LSM.01 บางนา ค.หลอด 3 บางนา ตราด 19/05/2562 20:20 ปกติ -1.78 - - -0.20 -0.20 -0.40 -0.20
WL.TSK.01 วัฒนา คูน้ำต่อศักดิ์ ซ.ทองหล่อ 25 19/05/2562 20:20 ปกติ -1.84 - - 0.00 0.00 1.65 1.85
WL.NBN.01 ประเวศ ส.บึงหนองบอน 19/05/2562 20:15 ปกติ -3.61 -0.54 - 1.98 1.98 1.78 1.98
WL.LPG.02 หนองจอก ปตร.ค.หลวงแพ่ง 19/05/2562 20:15 ปกติ -99.00 -0.82 - 1.98 1.98 1.78 1.98