สรุปข้อมูลระดับน้ำ
รหัส เขต สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วิ) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วิ) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม. รทก.) ข้อมูล
FW.PWT.01 คลองเตย ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 20/01/2564 20:40 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.PNJ.01 บางขุนเทียน คลองขุนราชพินิจใจ 20/01/2564 20:35 ปกติ 0.00 0.00 56.77 0.45
FW.SBR.01 ทวีวัฒนา คลองขุนศรีฯ 20/01/2564 20:35 ปกติ 0.00 0.00 1.96 0.40
FW.KKY.01 ทวีวัฒนา คลองควาย 20/01/2564 20:35 ปกติ 0.00 0.00 30.76 0.32
FW.KSO.01 ทวีวัฒนา คลองซอย 20/01/2564 20:35 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.TWW.01 ทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 20/01/2564 20:40 ปกติ 0.00 0.00 67.98 0.31
FW.BKA.02 บางซื่อ คลองบางเขนใหม่ 20/01/2564 20:35 ปกติ 2.65 0.13 33.79 0.20
FW.BSU.01 บางซื่อ คลองบางซื่อ 20/01/2564 20:40 ปกติ 0.00 0.00 52.62 0.03
FW.BBU.01 จตุจักร คลองบางบัว 20/01/2564 20:40 ปกติ -2.81 -0.09 31.61 0.04
FW.BKG.01 มีนบุรี คลองบึงขวาง 20/01/2564 20:40 ปกติ 0.00 0.00 19.43 -0.47
FW.KPM.02 จตุจักร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 20/01/2564 20:40 ปกติ 0.41 0.07 58.95 0.03
FW.KPM.01 บางซื่อ คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 20/01/2564 20:40 ปกติ 8.72 0.15 58.95 0.06
FW.PSR.01 สายไหม คลองพระยาสุเรนทร์ 20/01/2564 20:40 ปกติ 0.00 0.00 25.34 0.16
FW.PSC.01 หนองแขม คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 20/01/2564 20:40 ปกติ 0.00 -0.03 0.22
FW.RMT.01 บางขุนเทียน คลองราชมนตรี 20/01/2564 20:35 ปกติ 3.47 0.17 31.28 0.08
FW.LMT.01 มีนบุรี คลองลำหม้อแตก 20/01/2564 20:40 ปกติ 0.00 0.00 4.54 0.01
FW.K2W.01 คลองสามวา คลองสองตะวันตก 20/01/2564 20:35 ปกติ 0.00 0.00 8.21 -0.11
FW.SST.01 สายไหม คลองสองสายใต้ 20/01/2564 20:40 ปกติ 0.00 0.00 26.44 -0.01
FW.K3W.01 คลองสามวา คลองสามตะวันตก 20/01/2564 20:40 ปกติ 0.00 0.00 26.69 0.02
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 20/01/2564 20:40 ปกติ 0.00 0.00 21.51 -0.38
FW.SSN.01 ดุสิต คลองสามเสน 20/01/2564 20:40 ปกติ 0.00 0.00 37.26 -0.22
FW.K4W.01 คลองสามวา คลองสี่ตะวันตก 20/01/2564 20:40 ปกติ 0.00 0.00 5.16 -0.29
FW.SSB.01 บางกะปิ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 20/01/2564 20:40 ปกติ 6.48 0.08 77.18 -0.32
FW.SSB.02 บางกะปิ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 20/01/2564 20:40 ปกติ -1.30 -0.03 38.18 -0.68
FW.SSB.03 มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 20/01/2564 20:40 ปกติ -6.87 -0.11 91.00 -0.44
FW.KNG.01 คลองสามวา คลองหนึ่ง 20/01/2564 20:40 ปกติ 0.00 0.00 14.00 -0.42
FW.LPW.01 วังทองหลาง ปตร. คลองลาดพร้าว 20/01/2564 20:40 ปกติ 1.91 0.13 14.38 -0.10
FW.SSM.01 บางพลัด ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 20/01/2564 20:40 ปกติ 0.00 0.00 31.07 -0.77
FW.LKB.01 ลาดกระบัง ปตร. ลาดกระบัง 20/01/2564 20:40 ปกติ 1.70 0.13 20.00 -0.46
FW.PKG.01 บางพลัด สะพานพระราม 8 20/01/2564 20:40 ปกติ 505.13 0.19 2672.66 0.26