จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
สถานะขัดข้อง
สถานะปกติ
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 24/07/2562 17:00 ปกติ 885.06 0.35 2507.24 -0.57
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 24/07/2562 17:00 ปกติ 21.15 0.36 69.48 -0.48
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 24/07/2562 16:55 ปกติ 14.94 0.44 21.27 -1.02
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 24/07/2562 16:55 ปกติ 8.46 0.20 42.30 -0.39
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 24/07/2562 16:55 ปกติ 6.81 0.46 28.57 -0.41
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 24/07/2562 16:55 ปกติ 3.97 0.33 19.16 -0.92
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 24/07/2562 17:00 ปกติ 0.29 -0.06 35.63 0.20
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 22/07/2562 02:55 ขัดข้อง 0.19 -0.02 37.87 0.16
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 24/07/2562 17:00 ปกติ 0.18 0.01 15.16 -0.06
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 24/07/2562 16:55 ปกติ 0.00 0.00 11.82 0.14
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 24/07/2562 17:00 ปกติ 0.00 0.00 31.55 0.33
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 24/07/2562 16:55 ปกติ 0.00 0.00 15.62 0.22
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 24/07/2562 17:00 ปกติ 0.00 0.00 18.00 -0.19
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 24/07/2562 17:00 ปกติ 0.00 0.00 25.23 -0.15
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 24/07/2562 17:00 ปกติ 0.00 1.69 - -1.00
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 24/07/2562 16:55 ปกติ 0.00 0.00 27.27 -1.11
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 24/07/2562 16:55 ปกติ 0.00 0.00 31.76 0.38
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 24/07/2562 16:55 ปกติ 0.00 0.00 5.77 0.45
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 24/07/2562 16:55 ปกติ 0.00 0.00 2.04 0.50
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 24/07/2562 16:55 ปกติ 0.00 0.00 69.81 0.38
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 24/07/2562 17:00 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 24/07/2562 16:55 ปกติ 0.00 0.00 41.59 -0.62
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 26/06/2562 14:20 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 24/07/2562 17:00 ปกติ 0.00 0.00 71.77 0.58
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 24/07/2562 16:55 ปกติ 0.00 0.00 9.55 0.43
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 24/07/2562 17:00 ปกติ 0.00 0.00 23.00 -0.22
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 24/07/2562 16:55 ปกติ 0.00 0.00 27.50 0.26
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 24/07/2562 17:00 ปกติ 0.00 0.00 39.46 0.32
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 24/07/2562 17:00 ปกติ -3.49 -0.22 22.89 -0.23
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 24/07/2562 17:00 ปกติ -8.70 -0.13 98.00 -0.28