จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
ขัดข้อง สถานี
ขัดข้องชั่วคราว สถานี
การสื่อสารปกติ สถานี
สถานีทั้งหมด สถานี
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 07/12/2564 23:15 ปกติ 2047.72 0.79 2605.25 0.35
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ คลองประเวศฯ-วัดขจรฯ 07/12/2564 23:20 ปกติ 20.08 0.33 73.43 -0.34
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 07/12/2564 23:15 ปกติ 13.56 0.48 62.67 0.63
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 07/12/2564 23:15 ปกติ 11.65 0.22 52.73 -0.21
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ลาดกระบัง 06/11/2564 10:45 ขัดข้อง 8.12 0.50 23.00 -0.20
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 07/12/2564 23:15 ปกติ 7.13 1.44 49.54 -0.38
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 07/12/2564 23:20 ปกติ 6.58 0.15 44.43 -0.24
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 07/12/2564 23:15 ปกติ 3.74 0.17 33.88 0.22
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 07/12/2564 23:15 ปกติ 3.36 0.10 33.64 -0.04
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 07/12/2564 23:10 ขัดข้อง 3.27 0.21 24.77 -0.49
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 07/12/2564 23:20 ปกติ 1.57 0.02 74.67 -0.41
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร.คลองลาดพร้าว 07/12/2564 23:15 ปกติ 0.06 0.04 11.40 -0.30
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 07/12/2564 23:15 ปกติ 0.00 0.00 16.05 0.42
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 07/12/2564 23:15 ปกติ 0.00 0.00 35.22 0.56
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 07/12/2564 23:20 ปกติ 0.00 0.00 19.25 0.48
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 07/12/2564 23:20 ปกติ 0.00 0.00 21.00 -0.08
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 07/12/2564 23:20 ปกติ 0.00 0.00 26.84 -0.05
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 07/12/2564 23:20 ปกติ 0.00 0.00 34.00 -0.51
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 07/12/2564 23:10 ขัดข้อง 0.00 0.00 38.78 0.80
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 07/12/2564 23:10 ขัดข้อง 0.00 0.00 6.61 0.75
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 07/12/2564 23:15 ปกติ 0.00 0.00 2.44 0.94
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 07/12/2564 23:20 ปกติ 0.00 0.00 79.17 0.74
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 07/12/2564 23:20 ปกติ 0.00 0.00 45.15 -0.41
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 07/12/2564 23:20 ปกติ 0.00 0.00 23.95 -0.16
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 07/12/2564 23:20 ปกติ 0.00 0.00 10.87 0.51
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 07/12/2564 23:20 ปกติ 0.00 0.00 43.10 0.93
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 07/12/2564 23:15 ปกติ 0.00 0.00 38.21 0.29
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 22/01/2564 12:05 ขัดข้อง 0.00 0.07 - 0.17
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม เขตหนองจอก 07/12/2564 23:20 ปกติ 0.00 0.00 84.62 1.00
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 07/12/2564 23:20 ปกติ -15.96 -0.23 102.00 -0.15