จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
สถานะขัดข้อง
สถานะปกติ
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 23/10/2562 05:45 ปกติ 862.18 0.39 2558.39 -0.31
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 23/10/2562 05:40 ปกติ 12.32 0.61 40.70 -0.04
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 23/10/2562 05:45 ปกติ 11.95 0.20 59.45 -0.01
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 23/10/2562 05:40 ปกติ 7.80 0.41 26.67 -0.25
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 23/10/2562 05:40 ปกติ 4.60 0.15 50.07 -0.12
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 22/10/2562 20:25 ขัดข้อง 3.72 0.05 72.96 -0.48
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 23/10/2562 05:45 ปกติ 3.53 0.11 33.63 0.12
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 22/10/2562 22:40 ขัดข้อง 1.07 0.03 42.99 -0.34
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 23/10/2562 05:45 ปกติ 0.00 0.00 69.48 -0.48
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 23/10/2562 05:40 ปกติ 0.00 0.00 21.83 0.75
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 23/10/2562 05:45 ปกติ 0.00 0.00 28.05 0.11
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 23/10/2562 05:40 ปกติ 0.00 0.00 18.41 0.42
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 23/10/2562 05:45 ปกติ 0.00 0.00 21.00 -0.04
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 23/10/2562 05:45 ปกติ 0.00 0.00 26.84 -0.05
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 23/10/2562 05:45 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 23/10/2562 05:40 ปกติ 0.00 0.00 36.69 -0.27
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 23/10/2562 03:35 ขัดข้อง 0.00 0.00 37.89 0.75
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 23/10/2562 05:40 ปกติ 0.00 0.00 6.72 0.79
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 23/10/2562 05:40 ปกติ 0.00 0.00 2.34 0.83
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 23/10/2562 05:40 ปกติ 0.00 0.00 78.13 0.70
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 23/10/2562 05:40 ปกติ 0.00 0.00 33.40 0.17
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 23/10/2562 05:45 ปกติ 0.00 0.00 85.19 1.02
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 23/10/2562 05:45 ปกติ 0.00 0.00 23.19 -0.21
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 23/10/2562 05:40 ปกติ 0.00 0.00 5.85 0.14
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 23/10/2562 05:45 ปกติ 0.00 0.00 22.00 -0.30
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 23/10/2562 05:40 ปกติ 0.00 0.00 26.64 0.22
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 23/10/2562 05:45 ปกติ 0.00 0.00 29.01 0.07
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 23/10/2562 05:45 ปกติ -0.50 -0.04 12.51 -0.23
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 23/10/2562 05:45 ปกติ -2.61 -0.06 41.41 0.32
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 23/10/2562 05:45 ปกติ -9.13 -0.13 100.00 -0.24