จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
สถานะขัดข้อง
สถานะปกติ
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 23/02/2563 06:00 ปกติ 348.88 8.21 72.53 0.93
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 23/02/2563 06:05 ปกติ 22.44 0.36 74.56 -0.30
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 23/02/2563 06:05 ปกติ 9.32 0.31 48.55 -0.21
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 23/02/2563 06:00 ปกติ 6.46 0.24 42.05 0.06
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 23/02/2563 06:05 ปกติ 6.15 0.42 22.00 -0.32
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 23/02/2563 06:05 ปกติ 1.34 0.02 78.84 -0.25
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 23/02/2563 06:05 ปกติ 1.15 0.21 54.86 -0.15
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 23/02/2563 06:00 ปกติ 0.00 0.00 6.76 -0.21
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 23/02/2563 06:05 ปกติ 0.00 0.00 25.01 -0.09
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 23/02/2563 06:00 ปกติ 0.00 0.00 16.87 0.31
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 23/02/2563 06:05 ปกติ 0.00 0.00 16.00 -0.33
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 23/02/2563 06:05 ปกติ 0.00 0.00 23.13 -0.28
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 23/02/2563 06:05 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 23/02/2563 06:00 ปกติ 0.00 0.00 36.25 -0.31
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 23/02/2563 06:00 ปกติ 0.00 0.00 35.07 0.58
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 23/02/2563 06:00 ปกติ 0.00 0.00 5.97 0.52
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 23/02/2563 06:00 ปกติ 0.00 0.00 2.21 0.68
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 23/02/2563 06:00 ปกติ 0.00 0.00 69.81 0.38
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 23/02/2563 06:00 ปกติ 0.00 0.00 34.44 0.25
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 23/02/2563 06:05 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 23/02/2563 06:05 ปกติ 0.00 0.00 17.04 -1.03
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 23/02/2563 06:05 ปกติ 0.00 0.00 21.43 -0.33
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 23/02/2563 06:00 ปกติ 0.00 0.00 5.15 0.07
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 23/02/2563 06:05 ปกติ 0.00 0.00 12.42 -0.23
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 23/02/2563 06:00 ปกติ 0.00 0.00 24.48 0.12
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 23/02/2563 06:05 ปกติ 0.00 0.00 27.05 0.01
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 23/02/2563 06:05 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 23/02/2563 06:05 ปกติ -2.07 -0.05 44.94 -0.20
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 23/02/2563 05:55 ขัดข้อง -7.86 -0.12 95.00 -0.35
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 23/02/2563 06:05 ปกติ -1669.11 -0.59 2833.80 1.06