จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
สถานะขัดข้อง
สถานะปกติ
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 23/06/2561 09:10 ปกติ 1513.87 0.59 2548.60 -0.36
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 30/10/2560 10:20 ขัดข้อง 8.02 0.25 27.97 -0.49
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 23/06/2561 09:05 ปกติ 7.81 0.50 30.21 -0.36
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมประชากร ตอนซอยประชาชื่น 4 แยก 1-4 23/06/2561 09:10 ปกติ 5.86 1.40 41.85 -0.71
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 23/06/2561 09:05 ปกติ 3.47 0.15 38.54 -0.80
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 23/06/2561 02:25 ขัดข้อง 3.44 0.09 40.06 -0.55
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 23/06/2561 09:10 ปกติ 0.90 0.04 21.00 -0.37
FW.PKN.01 คลองพระโขนง คลองพระโขนง-วัดสะพาน 19/04/2560 10:00 ขัดข้อง 0.00 -1.00 0.00 0.00
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 23/06/2561 09:05 ปกติ 0.00 0.00 8.93 -0.06
FW.K3W.01 คลองสองตะวันตก คลองสามตะวันตก 23/06/2561 09:05 ปกติ 0.00 0.00 27.75 0.09
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 23/06/2561 09:10 ปกติ 0.00 0.00 9.55 -0.05
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 23/06/2561 09:10 ปกติ 0.00 0.00 17.00 -0.27
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 23/06/2561 09:10 ปกติ 0.00 0.00 23.77 -0.24
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 23/06/2561 09:05 ปกติ 0.00 0.00 27.05 -1.13
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 23/06/2561 09:05 ปกติ 0.00 0.00 29.60 0.25
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 23/06/2561 09:05 ปกติ 0.00 0.00 5.35 0.30
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 23/06/2561 09:05 ปกติ 0.00 0.00 1.92 0.36
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 23/06/2561 09:05 ปกติ 0.00 0.00 66.42 0.25
FW.BKN.01 คลองบางกอกน้อย คลองบางกอกน้อย 13/09/2560 13:10 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.BKA.01 คลองบางเขน คลองบางเขนใหม่ 02/05/2561 09:50 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขน 23/06/2561 09:05 ปกติ 0.00 0.00 19.94 -0.86
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมประชากร ตอนวัดเทวสุนทร 23/06/2561 09:10 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.RM8.02 แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา 01/05/2561 10:35 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 23/06/2561 09:10 ปกติ 0.00 0.00 21.86 -0.30
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 23/06/2561 09:10 ปกติ 0.00 0.00 5.45 0.10
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 23/06/2561 09:10 ปกติ 0.00 0.00 98.00 -0.28
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ คลองประเวศฯ 23/06/2561 09:10 ปกติ 0.00 0.00 20.00 -0.40
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 18/06/2561 12:00 ขัดข้อง 0.00 0.00 8.81 -0.48
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 23/06/2561 09:05 ปกติ 0.00 0.00 27.72 0.27
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 23/06/2561 09:10 ปกติ 0.00 0.00 21.83 -0.16
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 14/06/2561 09:05 ขัดข้อง -1.15 -0.03 42.42 0.37
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 23/06/2561 09:10 ปกติ -7.03 -0.10 69.63 -0.57