จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
ขัดข้อง สถานี
สถานะปกติ
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 26/09/2564 14:40 ปกติ 862.28 -0.37 2781.56 0.80
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ คลองประเวศฯ-วัดขจรฯ 26/09/2564 14:40 ปกติ 28.58 0.43 82.45 -0.02
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 26/09/2564 14:40 ปกติ 22.73 0.42 54.00 -0.16
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 26/09/2564 14:40 ปกติ 19.37 0.43 45.27 -0.18
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 26/09/2564 14:35 ขัดข้อง 16.62 0.59 16.55 -1.22
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 26/09/2564 14:40 ปกติ 12.18 2.68 45.44 -0.56
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 26/09/2564 14:40 ปกติ 11.91 0.47 54.15 0.37
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ลาดกระบัง 26/09/2564 14:45 ปกติ 8.91 0.52 32.00 0.33
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 26/09/2564 14:35 ขัดข้อง 3.79 0.35 16.93 -1.09
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 26/09/2564 14:40 ปกติ 0.54 0.01 67.67 -0.68
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 26/09/2564 14:45 ปกติ 0.00 0.00 23.40 0.84
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 26/09/2564 14:40 ปกติ 0.00 0.00 42.77 0.98
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 26/09/2564 14:45 ปกติ 0.00 0.00 25.52 0.91
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 26/09/2564 14:45 ปกติ 0.00 0.00 33.00 0.51
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 26/09/2564 14:40 ปกติ 0.00 0.00 37.59 0.56
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 26/09/2564 14:40 ปกติ 0.00 0.00 26.15 -1.21
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 26/09/2564 14:40 ปกติ 0.00 0.00 32.92 0.45
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 26/09/2564 14:40 ปกติ 0.00 0.00 5.77 0.45
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 26/09/2564 14:40 ปกติ 0.00 0.00 2.12 0.59
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 26/09/2564 14:30 ขัดข้อง 0.00 0.00 70.33 0.40
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 26/09/2564 14:45 ปกติ 0.00 0.00 39.88 0.25
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 26/09/2564 14:40 ปกติ 0.00 0.00 40.40 -0.69
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 26/09/2564 14:40 ปกติ 0.00 0.00 17.78 0.92
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 26/09/2564 14:40 ปกติ 0.00 0.00 54.37 1.37
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 26/09/2564 14:40 ปกติ 0.00 0.00 56.17 0.69
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 22/01/2564 12:05 ขัดข้อง 0.00 0.07 - 0.17
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม เขตหนองจอก 26/09/2564 14:40 ปกติ 0.00 0.00 94.52 1.35
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร.คลองลาดพร้าว 26/09/2564 14:40 ปกติ -0.33 -0.02 22.02 0.37
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 26/09/2564 14:40 ปกติ -7.04 -0.46 33.31 0.44
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 26/09/2564 14:40 ปกติ -11.47 -0.21 125.00 0.48