จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
สถานะขัดข้อง
สถานะปกติ
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 23/03/2562 10:25 ปกติ 12.54 0.44 64.31 0.68
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 30/10/2560 10:20 ขัดข้อง 8.02 0.25 27.97 -0.49
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 23/03/2562 10:30 ปกติ 7.64 1.40 54.58 -0.20
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 23/03/2562 10:30 ปกติ 2.23 0.07 31.80 0.06
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 23/03/2562 10:30 ปกติ 0.47 0.03 16.24 0.01
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 23/03/2562 10:30 ปกติ 0.00 0.00 71.74 -0.40
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 23/03/2562 10:25 ปกติ 0.00 0.00 4.02 -0.30
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 23/03/2562 10:25 ปกติ 0.00 0.00 25.93 -0.03
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 23/03/2562 10:20 ขัดข้อง 0.00 0.00 7.08 -0.15
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 23/03/2562 10:30 ปกติ 0.00 0.00 15.00 -0.38
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 23/03/2562 10:30 ปกติ 0.00 0.00 22.32 -0.33
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 23/03/2562 10:25 ปกติ 0.00 0.00 32.99 -0.60
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 23/03/2562 10:25 ปกติ 0.00 0.00 33.58 0.49
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 23/03/2562 10:25 ปกติ 0.00 0.00 5.97 0.52
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 23/03/2562 10:25 ปกติ 0.00 0.00 2.12 0.59
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 23/03/2562 10:25 ปกติ 0.00 0.00 71.37 0.44
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 23/03/2562 10:30 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 23/03/2562 10:25 ปกติ 0.00 0.00 31.44 0.02
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 23/03/2562 10:25 ปกติ 0.00 0.00 49.23 -0.17
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 23/03/2562 10:30 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 23/03/2562 10:30 ปกติ 0.00 0.00 69.77 0.39
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 23/03/2562 10:30 ปกติ 0.00 0.00 20.58 -0.39
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 23/03/2562 10:25 ปกติ 0.00 0.00 4.74 0.03
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 23/03/2562 10:30 ปกติ 0.00 0.00 20.00 -0.41
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 23/03/2562 10:25 ปกติ 0.00 0.00 22.78 0.04
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 23/03/2562 10:30 ปกติ 0.00 0.00 26.75 0.00
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 23/03/2562 10:30 ปกติ 0.00 -0.06 - -1.00
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 23/03/2562 10:30 ปกติ -0.48 0.01 43.62 -0.29
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 23/03/2562 10:25 ปกติ -7.06 -0.11 92.00 -0.42
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 23/03/2562 10:30 ปกติ -368.04 -0.13 2788.19 0.84