จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
สถานะขัดข้อง
สถานะปกติ
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 12/12/2562 16:30 ปกติ 350.36 8.24 72.53 0.93
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 12/12/2562 16:35 ปกติ 92.98 0.03 2817.52 0.98
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 12/12/2562 16:30 ปกติ 10.39 0.33 27.97 -0.49
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 12/12/2562 16:35 ปกติ 8.00 0.13 59.67 0.00
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 12/12/2562 16:30 ปกติ 3.23 0.04 78.70 -0.26
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 12/12/2562 16:35 ปกติ 0.73 0.06 13.36 -0.17
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 12/12/2562 16:30 ปกติ 0.00 0.00 73.99 -0.32
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 12/12/2562 16:30 ปกติ 0.00 0.00 2.48 -0.34
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 12/12/2562 16:35 ปกติ 0.00 0.00 23.80 -0.17
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 12/12/2562 16:30 ปกติ 0.00 0.00 5.71 -0.25
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 12/12/2562 16:35 ปกติ 0.00 0.00 16.00 -0.34
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 12/12/2562 16:35 ปกติ 0.00 0.00 22.80 -0.30
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 12/12/2562 16:35 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 12/12/2562 16:35 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 12/12/2562 16:30 ปกติ 0.00 0.00 37.82 -0.17
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 12/12/2562 16:30 ปกติ 0.00 0.00 34.91 0.57
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 12/12/2562 16:30 ปกติ 0.00 0.00 6.22 0.61
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 12/12/2562 16:30 ปกติ 0.00 0.00 2.20 0.67
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 12/12/2562 16:30 ปกติ 0.00 0.00 72.41 0.48
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 12/12/2562 16:30 ปกติ 0.00 0.00 32.35 0.09
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 12/12/2562 16:30 ปกติ 0.00 0.00 51.60 -0.03
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 12/12/2562 16:35 ปกติ 0.00 0.00 37.75 -0.65
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 12/12/2562 16:35 ปกติ 0.00 0.00 21.57 -0.32
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 12/12/2562 16:30 ปกติ 0.00 0.00 3.13 -0.13
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 12/12/2562 16:30 ปกติ 0.00 0.00 21.00 -0.33
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 12/12/2562 16:30 ปกติ 0.00 0.00 19.56 -0.13
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 12/12/2562 16:30 ปกติ 0.00 0.00 22.44 -0.14
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 12/12/2562 16:35 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 12/12/2562 16:30 ปกติ -3.79 -0.08 45.15 -0.19
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 12/12/2562 16:35 ปกติ -7.86 -0.12 95.00 -0.35