จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
สถานะขัดข้อง
สถานะปกติ
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 20/01/2564 21:50 ปกติ 148.94 0.06 2707.93 0.44
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 20/01/2564 21:50 ปกติ 10.68 0.81 20.00 -0.46
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 20/01/2564 21:50 ปกติ 7.65 0.13 58.81 0.05
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 20/01/2564 21:50 ปกติ 6.25 0.08 77.21 -0.32
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 20/01/2564 21:50 ปกติ 4.17 0.32 19.43 -0.47
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 20/01/2564 21:45 ปกติ 3.49 0.17 31.47 0.09
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 20/01/2564 21:45 ปกติ 2.74 0.14 33.53 0.18
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 20/01/2564 21:50 ปกติ 1.06 -0.03 39.34 0.23
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 20/01/2564 21:50 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 20/01/2564 21:45 ปกติ 0.00 0.00 8.21 -0.11
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 20/01/2564 21:50 ปกติ 0.00 0.00 26.53 0.01
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 20/01/2564 21:50 ปกติ 0.00 0.00 5.04 -0.30
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 20/01/2564 21:50 ปกติ 0.00 0.00 14.00 -0.42
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 20/01/2564 21:45 ปกติ 0.00 0.00 21.51 -0.38
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 20/01/2564 21:50 ปกติ 0.00 0.00 37.14 -0.23
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 20/01/2564 21:45 ปกติ 0.00 0.00 30.59 0.31
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 20/01/2564 21:45 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 20/01/2564 21:45 ปกติ 0.00 0.00 1.95 0.39
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 20/01/2564 21:50 ปกติ 0.00 0.00 67.72 0.30
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 20/01/2564 21:45 ปกติ 0.00 0.00 58.41 0.50
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 20/01/2564 21:50 ปกติ 0.00 0.00 52.28 0.01
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 20/01/2564 21:50 ปกติ 0.00 0.00 30.51 -0.78
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 20/01/2564 21:50 ปกติ 0.00 0.00 4.54 0.01
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 20/01/2564 21:50 ปกติ 0.00 0.00 25.34 0.16
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 20/01/2564 21:50 ปกติ 0.00 0.00 26.44 -0.01
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 20/01/2564 21:50 ปกติ -0.60 -0.04 14.23 -0.11
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 20/01/2564 21:50 ปกติ -2.81 -0.09 31.61 0.04
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 20/01/2564 21:50 ปกติ -3.44 -0.09 38.25 -0.68
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 20/01/2564 21:50 ปกติ -6.87 -0.11 91.00 -0.44
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 20/01/2564 21:50 ปกติ -6.93 -1.20 57.76 -0.03