จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
สถานะขัดข้อง
สถานะปกติ
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 20/09/2562 04:45 ปกติ 1426.07 0.55 2578.79 -0.21
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 20/09/2562 04:45 ปกติ 38.44 0.95 28.79 -0.64
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 20/09/2562 04:45 ปกติ 14.44 0.70 42.34 0.01
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 19/09/2562 22:20 ขัดข้อง 10.11 0.22 46.58 -0.09
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 20/09/2562 04:45 ปกติ 6.32 0.28 36.50 -0.92
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 20/09/2562 04:45 ปกติ 5.02 0.48 16.41 -1.13
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 19/09/2562 05:25 ขัดข้อง 2.71 0.07 40.99 0.30
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 20/09/2562 04:45 ปกติ 2.13 0.05 44.48 0.52
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 20/09/2562 04:45 ปกติ 0.46 0.03 17.70 0.10
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 20/09/2562 04:45 ปกติ 0.00 0.00 81.88 -0.04
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 20/09/2562 04:45 ปกติ 0.00 0.00 22.70 0.80
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 20/09/2562 04:45 ปกติ 0.00 0.00 41.39 0.91
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 20/09/2562 04:45 ปกติ 0.00 0.00 23.72 0.80
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 20/09/2562 04:50 ปกติ 0.00 0.00 28.00 0.26
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 20/09/2562 04:45 ปกติ 0.00 0.00 32.66 0.31
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 20/09/2562 04:45 ปกติ 0.00 4.25 - -1.00
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 20/09/2562 04:45 ปกติ 0.00 0.00 26.37 -1.19
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 20/09/2562 04:45 ปกติ 0.00 0.00 36.07 0.64
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 20/09/2562 04:45 ปกติ 0.00 0.00 6.44 0.70
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 20/09/2562 04:45 ปกติ 0.00 0.00 2.27 0.75
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 20/09/2562 04:45 ปกติ 0.00 0.00 76.31 0.63
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 20/09/2562 00:45 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 20/09/2562 04:45 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 20/09/2562 04:45 ปกติ 0.00 0.00 88.87 1.15
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 20/09/2562 04:45 ปกติ 0.00 0.00 29.96 0.23
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 20/09/2562 04:45 ปกติ 0.00 0.00 16.94 0.87
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 20/09/2562 04:45 ปกติ 0.00 0.00 29.00 0.20
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 20/09/2562 04:45 ปกติ 0.00 0.00 45.90 1.04
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 20/09/2562 04:50 ปกติ 0.00 0.00 53.78 0.64
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 20/09/2562 04:45 ปกติ -21.25 -0.30 114.00 0.21