จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
สถานะขัดข้อง
สถานะปกติ
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 31/05/2563 21:15 ปกติ 47.73 1.90 53.82 0.36
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 31/05/2563 21:15 ปกติ 23.04 0.68 21.27 -1.02
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 31/05/2563 21:20 ปกติ 20.31 0.36 66.95 -0.57
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 31/05/2563 21:15 ปกติ 19.05 0.67 73.45 0.52
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 31/05/2563 21:20 ปกติ 13.89 0.28 48.91 -0.38
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 31/05/2563 00:55 ขัดข้อง 5.06 0.55 33.25 0.47
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 31/05/2563 21:20 ปกติ 4.20 0.95 44.26 -0.61
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 31/05/2563 21:20 ปกติ 3.96 0.10 41.28 -0.46
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 31/05/2563 21:15 ปกติ 2.62 0.21 19.55 -0.89
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 31/05/2563 21:15 ปกติ 1.07 0.03 42.90 0.39
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 31/05/2563 21:20 ปกติ 0.58 0.07 8.76 -0.49
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 31/05/2563 21:15 ปกติ 0.00 0.00 11.24 0.10
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 31/05/2563 21:15 ปกติ 0.00 0.00 30.76 0.28
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 30/05/2563 17:30 ขัดข้อง 0.00 0.00 16.04 0.25
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 31/05/2563 21:15 ปกติ 0.00 0.00 26.00 0.19
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 31/05/2563 21:20 ปกติ 0.00 0.00 21.35 -0.39
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 31/05/2563 21:15 ปกติ 0.00 0.00 30.52 -0.82
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 31/05/2563 00:30 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 31/05/2563 21:20 ปกติ 0.00 0.00 42.95 -0.54
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 31/05/2563 21:20 ปกติ 0.00 0.48 - -0.58
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 31/05/2563 21:20 ปกติ 0.00 0.00 32.74 -0.74
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 31/05/2563 21:20 ปกติ 0.00 0.00 19.72 -0.45
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 31/05/2563 21:20 ปกติ 0.00 0.00 8.80 0.38
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 31/05/2563 21:10 ขัดข้อง 0.00 0.00 19.00 -0.48
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 31/05/2563 21:20 ปกติ 0.00 0.00 33.00 0.51
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 31/05/2563 21:20 ปกติ 0.00 0.00 30.68 0.11
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 31/05/2563 21:20 ปกติ -0.35 0.01 70.45 -0.57
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 31/05/2563 20:40 ขัดข้อง -0.95 -0.06 25.66 -0.18
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 31/05/2563 21:15 ปกติ -1.40 -0.10 2.15 0.62
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 31/05/2563 21:15 ปกติ -6.31 -0.11 89.00 -0.49