จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
สถานะขัดข้อง
สถานะปกติ
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 05/08/2563 06:40 ปกติ 417.28 0.15 2745.23 0.62
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 05/08/2563 06:35 ปกติ 24.62 0.67 28.41 -0.57
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 05/08/2563 06:40 ปกติ 20.91 0.36 68.64 -0.51
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 05/08/2563 06:40 ปกติ 18.97 0.36 52.11 -0.24
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 05/08/2563 06:40 ปกติ 8.92 0.13 69.66 -0.60
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 05/08/2563 06:40 ปกติ 8.11 1.81 44.79 -0.59
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 05/08/2563 06:35 ปกติ 8.10 0.30 60.71 0.57
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 05/08/2563 06:40 ปกติ 6.77 0.26 42.61 -0.56
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 05/08/2563 06:35 ปกติ 3.80 0.44 13.15 -1.38
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 05/08/2563 06:40 ปกติ 0.87 0.10 8.95 -0.47
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 05/08/2563 06:40 ปกติ 0.25 -0.06 28.07 -0.09
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 05/08/2563 06:35 ปกติ 0.00 0.00 64.24 2.54
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 05/08/2563 06:40 ปกติ 0.00 0.00 31.39 0.32
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 05/08/2563 06:40 ปกติ 0.00 0.00 18.13 0.40
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 05/08/2563 06:40 ปกติ 0.00 0.00 18.00 -0.20
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 05/08/2563 06:40 ปกติ 0.00 0.00 24.74 -0.18
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 05/08/2563 06:40 ปกติ 0.00 0.00 30.08 -0.86
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 05/08/2563 06:35 ปกติ 0.00 0.00 33.75 0.50
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 05/08/2563 06:35 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 05/08/2563 06:35 ปกติ 0.00 0.00 2.14 0.61
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 05/08/2563 06:40 ปกติ 0.00 0.00 72.41 0.48
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 05/08/2563 06:40 ปกติ 0.00 0.00 67.97 0.22
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 04/08/2563 20:00 ขัดข้อง 0.00 0.00 22.43 -0.26
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 05/08/2563 06:35 ปกติ 0.00 0.00 8.50 0.36
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 05/08/2563 06:40 ปกติ 0.00 0.00 23.00 -0.19
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 05/08/2563 06:40 ปกติ 0.00 0.00 33.00 0.51
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 05/08/2563 06:40 ปกติ 0.00 0.00 33.61 0.18
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 05/08/2563 06:40 ปกติ -0.57 -0.01 41.02 -0.48
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 05/08/2563 06:40 ปกติ -1.29 -0.03 41.61 0.33
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 05/08/2563 06:40 ปกติ -9.03 -0.13 99.00 -0.25