จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
สถานะขัดข้อง
สถานะปกติ
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 24/04/2561 20:55 ปกติ 688.72 0.27 2541.40 -0.40
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 24/04/2561 20:50 ปกติ 15.55 0.56 44.65 -0.44
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 24/04/2561 20:55 ปกติ 14.45 0.53 70.33 0.40
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 30/10/2560 10:20 ขัดข้อง 8.02 0.25 27.97 -0.49
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 24/04/2561 20:55 ปกติ 7.17 0.34 43.33 0.04
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 24/04/2561 20:55 ปกติ 6.96 0.17 41.90 -0.42
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมประชากร ตอนวัดเทวสุนทร 24/04/2561 20:55 ปกติ 4.77 0.24 20.22 -0.29
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 24/04/2561 19:10 ขัดข้อง 3.98 0.16 24.85 -0.21
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 24/04/2561 18:35 ขัดข้อง 2.59 0.06 41.85 0.34
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 24/04/2561 20:55 ปกติ 2.16 0.03 69.75 -0.56
FW.PKN.01 คลองพระโขนง คลองพระโขนง-วัดสะพาน 19/04/2560 10:00 ขัดข้อง 0.00 -1.00 0.00 0.00
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 24/04/2561 20:55 ปกติ 0.00 0.00 8.21 -0.11
FW.K3W.01 คลองสองตะวันตก คลองสามตะวันตก 24/04/2561 20:55 ปกติ 0.00 0.00 26.84 0.03
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 24/04/2561 20:50 ปกติ 0.00 0.00 9.03 -0.07
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 24/04/2561 20:55 ปกติ 0.00 0.00 16.00 -0.32
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 24/04/2561 20:55 ปกติ 0.00 0.00 23.13 -0.28
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 24/04/2561 20:55 ปกติ 0.00 0.00 31.09 -0.77
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 24/04/2561 20:55 ปกติ 0.00 0.00 31.92 0.39
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 24/04/2561 20:50 ปกติ 0.00 0.00 5.77 0.45
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 24/04/2561 20:55 ปกติ 0.00 0.00 2.06 0.52
FW.BKN.01 คลองบางกอกน้อย คลองบางกอกน้อย 13/09/2560 13:10 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.BKA.01 คลองบางเขน คลองบางเขนใหม่ 24/04/2561 20:55 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขน 24/04/2561 20:55 ปกติ 0.00 0.00 30.52 -0.05
FW.RM8.02 แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา 24/04/2561 20:50 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 24/04/2561 20:55 ปกติ 0.00 0.00 21.57 -0.32
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 24/04/2561 20:50 ปกติ 0.00 0.00 5.75 0.13
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 24/04/2561 20:55 ปกติ 0.00 0.00 98.00 -0.28
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ คลองประเวศฯ 24/04/2561 20:55 ปกติ 0.00 0.00 21.00 -0.37
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 24/04/2561 20:55 ปกติ 0.00 0.00 9.69 -0.42
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 24/04/2561 20:50 ปกติ 0.00 0.00 25.77 0.18
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 24/04/2561 20:55 ปกติ 0.00 0.00 24.59 -0.07
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมประชากร ตอนซอยประชาชื่น 4 แยก 1-4 24/04/2561 20:55 ปกติ -0.05 0.00 46.43 -0.53