จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
เขต
ขัดข้อง สถานี
ขัดข้องชั่วคราว สถานี
อัตราการไหลปกติ สถานี
สถานีทั้งหมด สถานี
ปิดระบบเนื่องจากมีการก่อสร้างเขื่อน สถานี
สถานีที่กำลังปรับปรุง สถานี
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./ วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./ วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 03/10/2566 12:00 ปกติ 1388.39 0.46 2992.22 1.10
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 03/10/2566 12:00 ปกติ 28.91 0.43 67.55 -0.29
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ คลองประเวศฯ-วัดขจรฯ 03/10/2566 12:00 ปกติ 22.15 0.35 76.25 -0.24
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 03/10/2566 11:55 ปกติ 17.63 0.48 24.34 -0.89
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 03/10/2566 12:00 ปกติ 11.55 0.23 50.90 -0.85
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 03/10/2566 11:55 ปกติ 11.08 0.38 65.30 0.71
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 03/10/2566 12:00 ปกติ 9.72 0.24 40.68 -0.79
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 03/10/2566 12:00 ปกติ 6.91 0.25 70.33 0.40
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร.คลองลาดพร้าว 03/10/2566 12:00 ปกติ 6.34 0.27 23.59 -0.59
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 03/10/2566 11:50 ขัดข้อง 5.73 0.17 34.32 -0.01
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 03/10/2566 11:50 ขัดข้อง 3.19 0.37 13.15 -1.38
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 03/10/2566 12:00 ปกติ 2.79 0.10 30.70 0.75
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 03/10/2566 11:55 ปกติ 0.00 0.00 19.90 0.64
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 03/10/2566 12:00 ปกติ 0.00 0.00 38.15 0.74
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 03/10/2566 12:00 ปกติ 0.00 0.00 29.00 0.31
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 03/10/2566 12:00 ปกติ 0.00 0.00 33.63 0.37
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 03/10/2566 12:00 ปกติ 0.00 0.00 27.61 -1.08
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 03/10/2566 11:55 ปกติ 0.00 0.00 34.58 0.55
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 03/10/2566 11:55 ปกติ 0.00 0.00 5.94 0.51
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 03/10/2566 11:55 ปกติ 0.00 0.00 2.14 0.61
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 03/10/2566 12:00 ปกติ 0.00 0.00 34.81 -1.02
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 03/10/2566 12:00 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 03/10/2566 12:00 ปกติ 0.00 0.00 14.92 0.75
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 03/10/2566 12:00 ปกติ 0.00 0.00 120.00 0.34
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ลาดกระบัง 03/10/2566 12:00 ปกติ 0.00 0.00 27.75 0.09
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 03/10/2566 12:00 ปกติ 0.00 0.00 55.98 1.43
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 03/10/2566 11:55 ปกติ -1.72 -0.10 30.60 0.27