จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
เขต
ขัดข้อง สถานี
ขัดข้องชั่วคราว สถานี
อัตราการไหลปกติ สถานี
สถานีทั้งหมด สถานี
ปิดระบบเนื่องจากมีการก่อสร้างเขื่อน สถานี
สถานีที่กำลังปรับปรุง สถานี
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./ วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./ วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 25/04/2567 03:10 ปกติ 841.38 0.30 2804.59 0.21
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 25/04/2567 03:10 ปกติ 10.63 0.40 67.98 0.31
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 25/04/2567 03:10 ปกติ 5.58 0.26 28.53 -0.10
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร.คลองลาดพร้าว 25/04/2567 03:10 ปกติ 4.89 0.20 25.67 -0.47
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 25/04/2567 03:10 ปกติ 4.88 0.23 33.13 0.18
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 25/04/2567 03:10 ปกติ 4.23 0.08 53.63 -0.20
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 25/04/2567 03:10 ปกติ 1.94 0.03 69.12 -0.36
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 25/04/2567 03:10 ปกติ 1.51 0.08 32.09 0.07
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 25/04/2567 03:10 ปกติ 0.00 0.00 30.64 0.10
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 25/04/2567 03:10 ปกติ 0.00 0.00 16.00 -0.34
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 25/04/2567 03:10 ปกติ 0.00 0.00 22.48 -0.32
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 25/04/2567 03:10 ปกติ 0.00 0.00 29.85 -0.88
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 25/04/2567 03:05 ปกติ 0.00 0.00 32.25 0.41
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 25/04/2567 03:10 ปกติ 0.00 0.00 5.38 0.31
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 25/04/2567 03:10 ปกติ 0.00 0.00 2.02 0.47
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 25/04/2567 03:10 ปกติ 0.00 0.00 58.41 0.50
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 25/04/2567 03:10 ปกติ 0.00 0.00 50.07 -0.12
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 25/04/2567 03:10 ปกติ 0.00 0.00 - -0.10
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 25/04/2567 03:10 ปกติ 0.00 0.00 20.72 -0.38
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 25/04/2567 03:10 ปกติ 0.00 0.00 5.75 0.13
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 25/04/2567 03:10 ปกติ 0.00 0.00 92.00 -0.43
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ลาดกระบัง 25/04/2567 03:10 ปกติ 0.00 0.00 19.01 -0.50
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 25/04/2567 03:10 ปกติ 0.00 0.00 25.99 0.19
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 25/04/2567 03:10 ปกติ 0.00 0.00 26.13 -0.02
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 25/04/2567 03:10 ปกติ -2.24 -0.04 57.33 -0.42
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ คลองประเวศฯ-วัดขจรฯ 25/04/2567 03:10 ปกติ -19.90 -0.33 72.87 -0.36