จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
สถานะขัดข้อง
สถานะปกติ
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 23/10/2563 07:35 ปกติ 1357.20 0.51 2645.62 0.13
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 23/10/2563 07:35 ปกติ 23.20 0.37 75.40 -0.27
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 23/10/2563 07:30 ปกติ 18.94 0.36 52.18 -0.24
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 23/10/2563 07:35 ปกติ 9.35 0.56 32.98 0.33
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 23/10/2563 01:25 ขัดข้อง 6.03 0.23 42.95 -0.54
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 23/10/2563 07:35 ปกติ 4.67 1.09 42.88 -0.67
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 23/10/2563 07:30 ปกติ 3.72 0.17 33.51 0.20
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 23/10/2563 07:30 ปกติ 3.27 0.21 24.77 -0.49
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 23/10/2563 07:35 ปกติ 1.74 0.03 69.74 -0.60
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 23/10/2563 07:30 ปกติ 0.00 0.00 24.81 0.92
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 23/10/2563 07:35 ปกติ 0.00 0.00 43.95 1.04
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 23/10/2563 07:35 ปกติ 0.00 0.00 26.96 0.98
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 23/10/2563 07:35 ปกติ 0.00 0.00 28.00 0.29
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 23/10/2563 07:35 ปกติ 0.00 0.00 30.52 -0.83
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 23/10/2563 07:30 ปกติ 0.00 0.00 39.97 0.86
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 23/10/2563 07:30 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 23/10/2563 07:30 ปกติ 0.00 0.00 2.22 0.70
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 23/10/2563 07:35 ปกติ 0.00 0.00 75.27 0.59
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 23/10/2563 07:35 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 23/10/2563 07:30 ปกติ 0.00 0.00 56.12 0.43
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 23/10/2563 07:35 ปกติ 0.00 0.00 91.41 1.24
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 23/10/2563 07:35 ปกติ 0.00 0.00 30.28 0.25
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 23/10/2563 07:30 ปกติ 0.00 0.00 17.78 0.92
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 23/10/2563 07:35 ปกติ 0.00 0.00 27.00 0.05
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 23/10/2563 07:35 ปกติ 0.00 0.00 52.58 1.30
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 23/10/2563 07:30 ปกติ 0.00 0.00 53.31 0.63
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 23/10/2563 07:35 ปกติ 0.00 -0.08 - 0.42
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 21/10/2563 12:15 ขัดข้อง -1.59 -0.04 37.92 0.26
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 23/10/2563 07:35 ปกติ -1.92 -0.17 11.21 -0.31
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 23/10/2563 07:35 ปกติ -22.87 -0.31 113.00 0.16