จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
สถานะขัดข้อง
สถานะปกติ
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 10/04/2563 01:10 ปกติ 1495.00 0.57 2622.80 0.01
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 10/04/2563 01:05 ขัดข้อง 6.96 0.34 34.31 0.24
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 10/04/2563 01:10 ปกติ 4.60 0.26 26.56 -0.23
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 10/04/2563 01:10 ปกติ 3.47 0.06 59.89 0.10
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 10/04/2563 01:10 ปกติ 2.94 0.50 58.89 0.02
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 10/04/2563 01:10 ปกติ 2.20 0.03 78.52 -0.27
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 10/04/2563 01:15 ปกติ 1.22 -0.10 14.16 -0.12
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 10/04/2563 01:10 ปกติ 0.00 0.00 73.71 -0.33
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 10/04/2563 01:05 ขัดข้อง 0.00 0.00 4.79 -0.28
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 10/04/2563 01:15 ปกติ 0.00 0.00 23.95 -0.16
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 10/04/2563 01:10 ปกติ 0.00 0.00 5.16 -0.29
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 10/04/2563 01:15 ปกติ 0.00 0.00 15.00 -0.37
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 10/04/2563 01:10 ปกติ 0.00 0.00 22.32 -0.33
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 10/04/2563 01:10 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 10/04/2563 01:05 ขัดข้อง 0.00 0.00 38.71 -0.09
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 10/04/2563 01:10 ปกติ 0.00 0.00 32.09 0.40
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 10/04/2563 01:10 ปกติ 0.00 0.00 5.74 0.44
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 10/04/2563 01:10 ปกติ 0.00 0.00 2.05 0.51
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 10/04/2563 01:10 ปกติ 0.00 0.00 65.90 0.23
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 10/04/2563 01:10 ปกติ 0.00 0.00 55.79 0.42
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 10/04/2563 01:15 ปกติ 0.00 0.00 53.30 0.07
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 10/04/2563 01:10 ปกติ 0.00 0.00 38.87 -0.63
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 10/04/2563 01:10 ปกติ 0.00 0.00 21.00 -0.36
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 10/04/2563 01:05 ขัดข้อง 0.00 0.00 4.54 0.01
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 10/04/2563 01:10 ปกติ 0.00 0.00 21.00 -0.37
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 09/04/2563 21:55 ขัดข้อง 0.00 0.00 21.83 -0.01
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 10/04/2563 01:10 ปกติ 0.00 0.00 26.44 -0.01
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 10/04/2563 01:10 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 10/04/2563 01:10 ปกติ -3.24 -0.07 45.07 -0.19
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 10/04/2563 01:10 ปกติ -7.43 -0.12 93.00 -0.39