จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
สถานะขัดข้อง
สถานะปกติ
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 24/02/2561 18:35 ปกติ 1589.26 0.62 2575.79 -0.22
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 24/02/2561 18:30 ปกติ 11.71 0.55 43.33 0.04
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 24/02/2561 18:30 ปกติ 10.94 0.48 37.01 -0.90
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 30/10/2560 10:20 ขัดข้อง 8.02 0.25 27.97 -0.49
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมประชากร ตอนซอยประชาชื่น 4 แยก 1-4 13/02/2561 16:15 ขัดข้อง 6.91 0.12 56.14 -0.14
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมประชากร ตอนวัดเทวสุนทร 23/02/2561 23:20 ขัดข้อง 6.54 0.28 23.20 1.09
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 24/02/2561 18:35 ปกติ 6.33 0.15 41.66 -0.43
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 24/02/2561 18:35 ปกติ 4.62 0.07 68.95 -0.59
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 24/02/2561 18:35 ปกติ 3.07 0.07 45.78 0.52
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 24/02/2561 18:35 ปกติ 2.16 0.09 24.00 -0.25
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขน 24/02/2561 18:30 ปกติ 0.52 0.05 15.37 -1.21
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 24/02/2561 18:35 ปกติ 0.50 0.06 8.65 -0.49
FW.PKN.01 คลองพระโขนง คลองพระโขนง-วัดสะพาน 19/04/2560 10:00 ขัดข้อง 0.00 -1.00 0.00 0.00
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 24/02/2561 18:30 ปกติ 0.00 0.00 9.07 -0.05
FW.K3W.01 คลองสองตะวันตก คลองสามตะวันตก 24/02/2561 18:35 ปกติ 0.00 0.00 27.75 0.09
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 24/02/2561 18:30 ปกติ 0.00 0.00 9.81 -0.04
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 24/02/2561 18:35 ปกติ 0.00 0.00 18.00 -0.23
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 24/02/2561 18:35 ปกติ 0.00 0.00 24.42 -0.20
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 24/02/2561 18:30 ปกติ 0.00 0.00 25.59 -1.26
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 24/02/2561 18:30 ปกติ 0.00 0.00 37.06 0.70
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 24/02/2561 18:30 ปกติ 0.00 0.00 6.58 0.74
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 24/02/2561 18:30 ปกติ 0.00 0.00 2.34 0.83
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 24/02/2561 18:30 ปกติ 0.00 0.00 77.61 0.68
FW.BKN.01 คลองบางกอกน้อย คลองบางกอกน้อย 13/09/2560 13:10 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.BKA.01 คลองบางเขน คลองบางเขนใหม่ 24/02/2561 18:35 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.RM8.02 แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา 24/02/2561 18:30 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 24/02/2561 18:30 ปกติ 0.00 0.00 6.35 0.19
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 24/02/2561 18:35 ปกติ 0.00 0.00 100.00 -0.22
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ คลองประเวศฯ 24/02/2561 18:35 ปกติ 0.00 0.00 21.00 -0.38
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 24/02/2561 18:30 ปกติ 0.00 0.00 27.72 0.27
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 24/02/2561 18:35 ปกติ 0.00 0.00 26.13 -0.02
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 24/02/2561 18:35 ปกติ -1.46 -0.09 22.73 -0.24