จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
เขต
ขัดข้อง สถานี
ขัดข้องชั่วคราว สถานี
อัตราการไหลปกติ สถานี
สถานีทั้งหมด สถานี
ปิดระบบเนื่องจากมีการก่อสร้างเขื่อน สถานี
สถานีที่กำลังปรับปรุง สถานี
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./ วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./ วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ คลองประเวศฯ-วัดขจรฯ 19/05/2567 03:20 ปกติ 19.25 0.33 70.05 -0.46
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 18/05/2567 10:20 ขัดข้อง 13.46 0.56 38.71 -0.79
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 19/05/2567 03:20 ปกติ 11.26 0.17 65.83 -0.60
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 19/05/2567 03:20 ปกติ 10.22 0.38 68.24 0.32
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 19/05/2567 03:20 ปกติ 4.64 0.11 41.82 -0.73
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 19/05/2567 03:20 ปกติ 4.47 0.23 29.83 -0.16
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 19/05/2567 03:20 ปกติ 3.19 0.18 23.73 -0.42
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 19/05/2567 03:20 ปกติ 1.95 0.21 14.19 -1.30
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร.คลองลาดพร้าว 19/05/2567 03:20 ปกติ 1.74 0.07 24.13 -0.56
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 19/05/2567 03:20 ปกติ 1.27 0.10 14.79 0.18
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 19/05/2567 03:20 ปกติ 0.41 0.09 6.16 0.29
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 19/05/2567 03:20 ปกติ 0.00 0.00 16.00 -0.29
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 19/05/2567 03:20 ปกติ 0.00 0.00 23.13 -0.28
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 19/05/2567 03:20 ปกติ 0.00 0.00 32.32 -0.66
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 19/05/2567 03:20 ปกติ 0.00 0.00 32.75 0.44
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 19/05/2567 03:20 ปกติ 0.00 0.00 5.44 0.33
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 19/05/2567 03:20 ปกติ 0.00 0.00 2.03 0.49
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 19/05/2567 03:20 ปกติ 0.00 0.00 72.86 0.94
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 19/05/2567 03:20 ปกติ 0.00 0.23 - -0.38
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 19/05/2567 03:20 ปกติ 0.00 0.00 21.00 -0.36
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 19/05/2567 03:20 ปกติ 0.00 0.00 5.75 0.13
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 19/05/2567 03:20 ปกติ 0.00 0.00 91.00 -0.45
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ลาดกระบัง 19/05/2567 03:20 ปกติ 0.00 0.00 20.72 -0.38
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 19/05/2567 03:20 ปกติ 0.00 0.00 26.64 0.22
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 19/05/2567 03:20 ปกติ 0.00 0.00 23.36 -0.11
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม 19/05/2567 03:20 ปกติ 0.00 0.00 67.02 0.13
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 19/05/2567 03:20 ปกติ -5.90 -0.11 53.64 -0.67
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 19/05/2567 03:20 ปกติ -2202.33 -0.74 2988.23 1.08