จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
ขัดข้อง สถานี
ขัดข้องชั่วคราว สถานี
อัตราการไหลปกติ สถานี
สถานีทั้งหมด สถานี
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ คลองประเวศฯ-วัดขจรฯ 23/05/2565 00:40 ปกติ 18.40 0.33 66.10 -0.60
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 23/05/2565 00:35 ปกติ 18.37 0.47 28.62 -0.61
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 23/05/2565 00:40 ปกติ 16.66 0.33 50.80 -0.30
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 23/05/2565 00:40 ปกติ 10.23 0.23 45.04 -0.58
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 23/05/2565 00:40 ปกติ 8.87 0.31 75.79 0.61
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 23/05/2565 00:40 ปกติ 8.15 0.21 39.02 -0.62
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร.คลองลาดพร้าว 23/05/2565 00:40 ปกติ 4.20 0.45 9.27 -0.45
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 23/05/2565 00:40 ปกติ 3.64 0.15 40.06 -0.71
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 23/05/2565 00:35 ปกติ 2.37 0.21 17.46 -1.05
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 23/05/2565 00:35 ปกติ 0.00 0.00 17.80 0.52
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 23/05/2565 00:40 ปกติ 0.00 0.00 36.68 0.65
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 23/05/2565 00:40 ปกติ 0.00 0.00 20.37 0.56
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 23/05/2565 00:40 ปกติ 0.00 0.00 22.00 0.00
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 23/05/2565 00:40 ปกติ 0.00 0.00 28.14 0.03
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 23/05/2565 00:40 ปกติ 0.00 0.00 25.59 -1.26
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 23/05/2565 00:35 ปกติ 0.00 0.00 36.57 0.67
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 23/05/2565 00:35 ปกติ 0.00 0.00 6.30 0.64
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 23/05/2565 00:35 ปกติ 0.00 0.00 2.33 0.82
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 23/05/2565 00:35 ปกติ 0.00 0.00 76.16 1.04
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 23/05/2565 00:40 ปกติ 0.00 0.00 33.68 -0.04
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 23/05/2565 00:40 ปกติ 0.00 0.00 26.08 -0.02
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 23/05/2565 00:40 ปกติ 0.00 0.00 13.90 0.69
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 23/05/2565 00:40 ปกติ 0.00 0.00 106.00 -0.03
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ลาดกระบัง 23/05/2565 00:40 ปกติ 0.00 0.00 25.00 -0.12
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 23/05/2565 00:40 ปกติ 0.00 0.00 40.10 0.81
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 23/05/2565 00:40 ปกติ 0.00 0.00 44.07 0.43
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม เขตหนองจอก 23/05/2565 00:40 ปกติ 0.00 0.00 83.21 0.95
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 23/05/2565 00:40 ปกติ -0.58 -0.02 32.24 -0.86
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 23/05/2565 00:40 ปกติ -1851.95 -0.67 2776.54 1.21