เงื่อนไขการค้นหา
กราฟระดับน้ำท่วมรายสถานี
รหัส ถนน สถานี วัน-เวลา ระดับน้ำ ซม.
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 22/04/2565 12:55 5.0
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 22/04/2565 13:00 5.0
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 22/04/2565 13:05 5.0
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 22/04/2565 13:10 5.0
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 22/04/2565 13:15 5.0
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 22/04/2565 13:20 5.0
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 22/04/2565 13:25 5.0