สถานะการทำงานของเครื่องสูบน้ำ
เครื่องสูบน้ำกำลังทำงาน เครื่องสูบน้ำรอทำงาน
จุดติดตั้งสถานี
กล้อง cctv