สรุปข้อมูลอาคารควบคุมน้ำ
เขต
No. รหัสสถานี ชื่อสถานี วัน - เวลา ระดับน้ำ (ม.) สถานะของเครื่องสูบน้ำตัวที่ 1 สถานะของเครื่องสูบน้ำตัวที่ 2 สถานะของเครื่องสูบน้ำตัวที่ 3 สถานะของเครื่องสูบน้ำตัวที่ 4 สถานะของเครื่องสูบน้ำตัวที่ 5
1 PH.DST.01 สถานีสูบน้ำสังคโลก (ดับเพลิงสามเสน) 25/04/2024 01:10 1.38 รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน
2 PH.DST.02 บ่อสูบน้ำถนนศรีอยุธยา ฝั่งสนามเสือป่าบ่อสูบน้ำถนนศรีอยุธยา ฝั่งสนามเสือป่า 25/04/2024 01:10 1.50 รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน
3 PH.DST.03 บ่อสูบน้ำถนนศรีอยุธยา ฝั่งวัดเบญจฯ 25/04/2024 01:10 1.96 รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน
4 PH.PYT.05 บ่อสูบน้ำอินทามระ 21 25/04/2024 01:10 1.93 รอทำงาน รอทำงาน
5 PH.PYT.01 บ่อสูบน้ำซอยอุทัยรัตน์ 25/04/2024 01:10 1.17 รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน
6 PH.PYT.02 บ่อสูบน้ำสะพานพรหมโยธี 25/04/2024 01:10 1.42 รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน
7 PH.RTW.01 บ่อสูบน้ำโรงพยาบาลพระมงกุฎ 25/04/2024 01:10 2.34 รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน
8 PH.RTW.02 บ่อสูบน้ำซอยเพชรบุรี 12 25/04/2024 01:10 2.93 รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน
9 PH.RTW.03 ทำนบประตูระบายน้ำสถานฑูตอินโดนีเซีย 25/04/2024 01:10 1.62 รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน
10 PH.RTW.04 บ่อสูบน้ำในบึงมักกะสัน ตอนถนนราชปรารภ 25/04/2024 01:10 5.65 รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน
11 PH.BSU.01 บ่อสูบน้ำซอยสะพานขวา ตอนลงคลองขรัวตาแก่น 25/04/2024 01:10 0.00 รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน
12 PH.DDG.01 บ่อสูบน้ำจักรวาล 25/04/2024 01:10 3.24 รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน
13 PH.LSI.01 บ่อสูบน้ำถนนแจ้งวัฒนะ ตอนซอยแจ้งวัฒนะ 14 25/04/2024 01:10 0.17 รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน
14 PH.LSI.02 บ่อสูบน้ำถนนงามวงศ์วาน ตลาดพงษ์เพชร 25/04/2024 01:10 0.70 รอทำงาน รอทำงาน
15 PH.LSI.03 บ่อสูบน้ำซอยชินเขต 2 ตอนลงคลองลาดโตนด 25/04/2024 01:10 1.77 รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน
16 PH.PKN.01 บ่อสูบน้ำซอยสุขุมวิท 60/1 25/04/2024 01:10 1.94 รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน
17 PH.BNA.01 บ่อสูบน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 25/04/2024 01:10 0.00 รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน
18 PH.PNK.01 บ่อสูบน้ำท่าช้าง ถนนหน้าพระลาน 25/04/2024 01:10 1.84 รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน
19 PH.PNK.02 บ่อสูบน้ำหน้าวัดโพธิ์ 25/04/2024 01:10 0.22 รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน
20 PH.BNA.02 บ่อสูบน้ำสุขุมวิทขาออก หน้ากรมอุตุฯ 25/04/2024 01:10 3.14 รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน
21 PH.PYT.03 บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินขาเข้า ใต้ทางด่วน ตอนคลองสามเสน 25/04/2024 01:10 5.11 รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน
22 PH.PYT.04 บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธิน ฝั่งขาออก ตอนคลองบางซื่อ (วัดไผ่ตัน) 25/04/2024 01:10 1.41 รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน
23 PH.PTW.01 บ่อสูบน้ำซอยเพชรบุรี 32 25/04/2024 01:10 3.09 รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน
24 PH.PTW.02 บ่อสูบน้ำถนนชิดลม ฝั่งตะวันตก 25/04/2024 01:10 0.92 รอทำงาน
25 PH.RTW.05 บ่อสูบน้ำอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 25/04/2024 01:10 1.95 รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน
26 PH.RTW.06 บ่อสูบน้ำปฐมวัย 25/04/2024 01:10 1.14 รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน
27 PH.RTW.07 บ่อสูบน้ำถนนนิคมมักกะสัน ตอนลงคลองมักกะสัน 25/04/2024 01:10 2.07 รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน
28 PH.HKG.01 บ่อสูบน้ำคลองชวดบางจาก ถนนเทียมร่วมมิตร 25/04/2024 01:10 1.51 รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน
29 PH.CTC.01 บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธิน ตอนคลองบางซื่อ (อตก.) 25/04/2024 01:10 1.94 รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน
30 PH.BNA.03 บ่อสูบน้ำหน้าไปรษณีย์บางนา 25/04/2024 01:10 1.22 รอทำงาน รอทำงาน รอทำงาน