สถานี Radar หนองแขม กรุงเทพมหานคร

    [ 23.00 น. พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 31.8 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 78 % 25 Apr 2019 ]...
Skip Navigation Links