สถานี Radar หนองแขม กรุงเทพมหานคร

    [ 11.00 น. กทม. ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง 31.6 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70% 13 Nov 2018 ]...
Skip Navigation Links