: สถานการณ์น้ำปกติ
: สถานการณ์น้ำเฝ้าระวัง
: สถานการณ์น้ำวิกฤติ
: สถานะระบบปกติ
: สถานะระบบขัดข้อง
 • ▼ ระดับตลิ่งซ้าย

 • 2.42  เมตร(รทก.)
 • ▼ ระดับตลิ่งขวา

 • 2.43  เมตร(รทก.)
 • ระดับน้ำ 0.64 เมตร(รทก.)
   สถานะระบบขัดข้อง
  ข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 21 ก.ย. 2560 เวลา 9:05 น.
  ความเร็วกระแสน้ำ
  เมตร/วินาที
  พื้นที่หน้าตัด
  ตารางเมตร
  ปริมาณน้ำ
  ลูกบาศก์เมตร
  ทิศทางการไหลของน้ำ
  0.00 13.06 0.00 น้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม
  ประเภท อัตราการไหล
  ลูกบาศก์เมตร/วินาที
  ระดับน้ำ
  เมตร(รทก.)
  ล่าสุด 0.00 0.64
  สูงสุด 0.00
  (21 ก.ย. 2560 เวลา 9:05 น.)
  0.64
  (21 ก.ย. 2560 เวลา 9:05 น.)
  ค่าเฉลี่ย 0.00 0.64
  หมายเหตุ : ค่าสูงสุดและ ค่าเฉลี่ย เริ่มคำนวณจากเวลา 7 โมงเช้าของทุกวัน
  เลือกดูข้อมูลกราฟ :

  ลิขสิทธิ์ © 2012 กองสารสนเทศสำนักการระบายน้ำ : Department of Drainage And Sewerage
  ที่มา : กองสารสนเทศระบายน้ำ