กลุ่มสถานีการระบายน้ำของฝั่งกรุงเทพฯ
 
FE01 : ประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้
20-07-2561 00:35
0.00 0.00 0.20 0.00
FE02 : ประตูระบายน้ำคลองลำหม้อแตก
20-07-2561 00:35
0.00 0.00 0.42 0.00
FE03 : ประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนทร์
20-07-2561 00:35
0.00 0.00 0.73 15099.00
FE04 : ประตูระบายน้ำคลองสี่ตะวันตก
20-07-2561 00:35
0.00 0.00 0.37 3288.00
FE05 : ประตูระบายน้ำคลองสามตะวันตก
20-07-2561 00:35
0.00 0.00 0.50 0.00
FE06 : ประตูระบายน้ำคลองสองตะวันตก
20-07-2561 00:35
0.00 0.00 0.35 44073.00
FE07 : ประตูระบายน้ำคลองสามวา
20-07-2561 00:35
0.00 0.00 -0.01 31038.00
FE08 : ประตูระบายน้ำคลองหนึ่ง
20-07-2561 00:35
0.32 4.13 -0.06 13560.00
FE09 : ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ-มีนบุรี
20-07-2561 00:35
0.00 0.00 -0.06 0.00
FE10 : ประตูระบายน้ำคลองบึงขวาง
20-07-2561 00:35
0.00 0.00 -0.12 11514.93
FE11 : ประตูระบายน้ำลาดกระบัง
20-07-2561 00:35
0.00 0.00 -0.23 15471.00
FE12 : สถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม่
20-07-2561 00:35
0.00 0.00 -1.71 86670.00
FE13 : สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ
20-07-2561 00:35
0.00 0.00 -0.72 95442.00
FE14 : สถานีสูบน้ำคลองสามเสน
20-07-2561 00:35
0.00 0.00 -1.17 0.00
FE19 : สถานีพระโขนงใหม่
20-07-2561 00:35
0.00 0.00 0.00 0.00
ปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม. 316,156 ลบ.ม.
กลุ่มสถานีการระบายน้ำของฝั่งธนบุรี
 
FW01 : ประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา
20-07-2561 00:35
0.00 0.00 0.46 4275.00
FW02 : ประตูระบายน้ำคลองซอย
20-07-2561 00:35
0.00 0.00 0.54 0.00
FW03 : ประตูระบายน้ำคลองขุนศรีบุรีรักษ์
20-07-2561 00:35
0.00 0.00 0.60 0.00
FW04 : ประตูระบายน้ำคลองควาย
20-07-2561 00:35
0.00 0.00 0.51 0.00
FW05 : สถานีสูบน้ำคลองพระยาราชมนตรี
20-07-2561 00:35
0.25 8.02 -0.49 435486.00
FW06 : สถานีสูบน้ำคลองขุนราชพินิจใจ
20-07-2561 00:35
0.00 0.00 0.97 224565.00
FW07 : สถานีคลองบางกอกน้อย
20-07-2561 00:35
0.00 0.00 0.00 0.00
ปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม. 664,326 ลบ.ม.
กลุ่มสถานีการระบายน้ำอื่นๆ
 
FC01 : สถานีพระราม 8(1)
20-07-2561 00:35
0.00 0.00 0.95 0.00
FC02 : สถานีพระราม 8(2)
20-07-2561 00:35
-0.63 1792.50 1.23 539142.78
ปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม. 539,143 ลบ.ม.
หมายเหตุ :
: สถานะระบบปกติ
: สถานะระบบขัดข้อง
: สถานการณ์น้ำปกติ
: สถานการณ์น้ำเฝ้าระวัง
: สถานการณ์น้ำวิกฤติ
ลิขสิทธิ์ © 2012 กองสารสนเทศสำนักการระบายน้ำ : Department of Drainage And Sewerage
ที่มา : กองสารสนเทศระบายน้ำ