กลุ่มสถานีการระบายน้ำของฝั่งกรุงเทพฯ
 
FE01 : ประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้
20-11-2560 00:55
0.00 0.00 0.51 7593.00
FE02 : ประตูระบายน้ำคลองลำหม้อแตก
20-11-2560 00:55
0.00 0.00 0.65 5883.00
FE03 : ประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนทร์
20-11-2560 00:55
0.00 0.00 0.97 70440.00
FE04 : ประตูระบายน้ำคลองสี่ตะวันตก
20-11-2560 00:55
0.00 0.00 0.46 3729.00
FE05 : ประตูระบายน้ำคลองสามตะวันตก
20-11-2560 00:55
0.00 0.00 0.58 0.00
FE06 : ประตูระบายน้ำคลองสองตะวันตก
20-11-2560 00:55
0.00 0.00 0.40 0.00
FE07 : ประตูระบายน้ำคลองสามวา
20-11-2560 00:55
0.00 0.00 0.06 368604.00
FE08 : ประตูระบายน้ำคลองหนึ่ง
20-11-2560 00:55
0.00 0.00 0.00 0.00
FE09 : ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ-มีนบุรี
20-11-2560 00:55
0.00 0.00 -0.01 0.00
FE10 : ประตูระบายน้ำคลองบึงขวาง
20-11-2560 00:55
-0.40 6.94 -0.07 173467.98
FE11 : ประตูระบายน้ำลาดกระบัง
20-11-2560 00:55
0.00 0.00 -0.24 19803.00
FE12 : สถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม่
20-11-2560 00:55
0.31 5.24 -0.30 245640.00
FE13 : สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ
20-11-2560 00:55
0.39 10.01 -0.64 638559.00
FE14 : สถานีสูบน้ำคลองสามเสน
20-11-2560 00:55
0.00 0.00 -0.63 24684.00
FE19 : สถานีพระโขนงใหม่
20-11-2560 00:55
0.00 0.00 0.00 0.00
ปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม. 1,558,403 ลบ.ม.
กลุ่มสถานีการระบายน้ำของฝั่งธนบุรี
 
FW01 : ประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา
20-11-2560 00:55
0.00 0.00 0.80 67212.00
FW02 : ประตูระบายน้ำคลองซอย
20-11-2560 00:55
0.00 0.00 0.89 82836.00
FW03 : ประตูระบายน้ำคลองขุนศรีบุรีรักษ์
20-11-2560 00:55
0.00 0.00 0.90 15705.00
FW04 : ประตูระบายน้ำคลองควาย
20-11-2560 00:55
0.00 0.00 0.69 26397.00
FW05 : สถานีสูบน้ำคลองพระยาราชมนตรี
20-11-2560 00:55
0.25 8.02 -0.49 447516.00
FW06 : สถานีสูบน้ำคลองขุนราชพินิจใจ
20-11-2560 00:55
0.60 12.43 0.01 875505.00
FW07 : สถานีคลองบางกอกน้อย
20-11-2560 00:55
0.00 0.00 0.00 0.00
ปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม. 1,515,171 ลบ.ม.
กลุ่มสถานีการระบายน้ำอื่นๆ
 
FC01 : สถานีพระราม 8(1)
20-11-2560 00:55
0.00 0.00 0.00 0.00
FC02 : สถานีพระราม 8(2)
20-11-2560 00:55
0.95 2586.96 0.47 776088.13
ปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม. 776,088 ลบ.ม.
หมายเหตุ :
: สถานะระบบปกติ
: สถานะระบบขัดข้อง
: สถานการณ์น้ำปกติ
: สถานการณ์น้ำเฝ้าระวัง
: สถานการณ์น้ำวิกฤติ
ลิขสิทธิ์ © 2012 กองสารสนเทศสำนักการระบายน้ำ : Department of Drainage And Sewerage
ที่มา : กองสารสนเทศระบายน้ำ