กลุ่มสถานีการระบายน้ำของฝั่งกรุงเทพฯ
 
FE01 : ประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้
18-03-2561 18:30
0.00 0.00 -0.01 0.00
FE02 : ประตูระบายน้ำคลองลำหม้อแตก
18-03-2561 18:30
0.00 0.00 0.11 0.00
FE03 : ประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนทร์
18-03-2561 18:30
0.00 0.00 0.15 0.00
FE04 : ประตูระบายน้ำคลองสี่ตะวันตก
18-03-2561 18:30
0.00 0.00 -0.10 0.00
FE05 : ประตูระบายน้ำคลองสามตะวันตก
18-03-2561 18:30
0.00 0.00 0.03 5628.00
FE06 : ประตูระบายน้ำคลองสองตะวันตก
18-03-2561 18:30
0.00 0.00 -0.11 0.00
FE07 : ประตูระบายน้ำคลองสามวา
18-03-2561 18:30
0.00 0.00 -0.22 0.00
FE08 : ประตูระบายน้ำคลองหนึ่ง
18-03-2561 18:30
0.00 0.00 -0.26 0.00
FE09 : ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ-มีนบุรี
18-03-2561 18:30
0.00 0.00 -0.22 0.00
FE10 : ประตูระบายน้ำคลองบึงขวาง
18-03-2561 18:30
0.00 0.00 -0.24 72760.62
FE11 : ประตูระบายน้ำลาดกระบัง
18-03-2561 18:30
0.00 0.00 -0.32 39750.00
FE12 : สถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม่
18-03-2561 18:30
0.00 0.00 0.26 22044.00
FE13 : สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ
18-03-2561 18:30
0.70 20.37 -0.31 685473.00
FE14 : สถานีสูบน้ำคลองสามเสน
18-03-2561 18:30
0.00 0.00 -0.66 0.00
FE19 : สถานีพระโขนงใหม่
18-03-2561 18:30
0.00 0.00 0.00 0.00
ปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม. 825,656 ลบ.ม.
กลุ่มสถานีการระบายน้ำของฝั่งธนบุรี
 
FW01 : ประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา
18-03-2561 18:30
0.51 14.71 0.55 380262.00
FW02 : ประตูระบายน้ำคลองซอย
18-03-2561 18:30
0.00 0.00 0.61 0.00
FW03 : ประตูระบายน้ำคลองขุนศรีบุรีรักษ์
18-03-2561 18:30
0.00 0.00 0.69 0.00
FW04 : ประตูระบายน้ำคลองควาย
18-03-2561 18:30
0.00 0.00 0.57 0.00
FW05 : สถานีสูบน้ำคลองพระยาราชมนตรี
18-03-2561 18:30
0.25 8.02 -0.49 267066.00
FW06 : สถานีสูบน้ำคลองขุนราชพินิจใจ
18-03-2561 18:30
0.00 0.00 0.84 217095.00
FW07 : สถานีคลองบางกอกน้อย
18-03-2561 18:30
0.00 0.00 0.00 0.00
ปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม. 864,423 ลบ.ม.
กลุ่มสถานีการระบายน้ำอื่นๆ
 
FC01 : สถานีพระราม 8(1)
18-03-2561 18:30
0.00 0.00 0.00 0.00
FC02 : สถานีพระราม 8(2)
18-03-2561 18:30
-0.45 1279.61 0.99 396975.13
ปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม. 396,975 ลบ.ม.
หมายเหตุ :
: สถานะระบบปกติ
: สถานะระบบขัดข้อง
: สถานการณ์น้ำปกติ
: สถานการณ์น้ำเฝ้าระวัง
: สถานการณ์น้ำวิกฤติ
ลิขสิทธิ์ © 2012 กองสารสนเทศสำนักการระบายน้ำ : Department of Drainage And Sewerage
ที่มา : กองสารสนเทศระบายน้ำ