กลุ่มสถานีการระบายน้ำของฝั่งกรุงเทพฯ
 
FE01 : ประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้
22-09-2560 06:10
0.00 0.00 0.23 2070.00
FE02 : ประตูระบายน้ำคลองลำหม้อแตก
22-09-2560 06:10
0.00 0.00 0.60 0.00
FE03 : ประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนทร์
22-09-2560 06:10
0.00 0.00 0.99 52362.00
FE04 : ประตูระบายน้ำคลองสี่ตะวันตก
22-09-2560 06:10
0.00 0.00 0.50 26274.00
FE05 : ประตูระบายน้ำคลองสามตะวันตก
22-09-2560 06:10
0.00 0.00 0.62 6285.00
FE06 : ประตูระบายน้ำคลองสองตะวันตก
22-09-2560 06:10
0.00 0.00 0.45 59373.00
FE07 : ประตูระบายน้ำคลองสามวา
22-09-2560 06:10
0.53 8.63 0.18 608169.00
FE08 : ประตูระบายน้ำคลองหนึ่ง
22-09-2560 06:10
0.00 0.00 0.11 218082.00
FE09 : ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ-มีนบุรี
22-09-2560 06:10
0.00 0.00 0.12 0.00
FE10 : ประตูระบายน้ำคลองบึงขวาง
22-09-2560 06:10
-0.38 7.38 0.10 499297.26
FE11 : ประตูระบายน้ำลาดกระบัง
22-09-2560 06:10
0.00 0.00 -0.07 182967.00
FE12 : สถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม่
22-09-2560 06:10
0.21 2.08 -1.21 174624.00
FE13 : สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ
22-09-2560 06:10
0.60 13.11 -0.96 996744.01
FE14 : สถานีสูบน้ำคลองสามเสน
22-09-2560 06:10
0.00 0.00 -2.03 23442.00
FE19 : สถานีพระโขนงใหม่
22-09-2560 06:10
0.00 0.00 0.00 0.00
ปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม. 2,849,689 ลบ.ม.
กลุ่มสถานีการระบายน้ำของฝั่งธนบุรี
 
FW01 : ประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา
22-09-2560 06:10
0.00 0.00 0.54 89376.00
FW02 : ประตูระบายน้ำคลองซอย
22-09-2560 06:10
0.00 0.00 0.63 0.00
FW03 : ประตูระบายน้ำคลองขุนศรีบุรีรักษ์
22-09-2560 06:10
0.00 0.00 0.81 20772.00
FW04 : ประตูระบายน้ำคลองควาย
22-09-2560 06:10
0.00 0.00 0.73 14439.00
FW05 : สถานีสูบน้ำคลองพระยาราชมนตรี
22-09-2560 06:10
0.33 7.43 -0.32 498579.00
FW06 : สถานีสูบน้ำคลองขุนราชพินิจใจ
22-09-2560 06:10
0.00 0.00 0.72 660801.00
FW07 : สถานีคลองบางกอกน้อย
22-09-2560 06:10
0.00 0.00 0.00 0.00
ปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม. 1,283,967 ลบ.ม.
กลุ่มสถานีการระบายน้ำอื่นๆ
 
FC01 : สถานีพระราม 8(1)
22-09-2560 06:10
0.00 0.00 0.00 0.00
FC02 : สถานีพระราม 8(2)
22-09-2560 06:10
-9.17 2.10 0.00
ปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม. 0 ลบ.ม.
หมายเหตุ :
: สถานะระบบปกติ
: สถานะระบบขัดข้อง
: สถานการณ์น้ำปกติ
: สถานการณ์น้ำเฝ้าระวัง
: สถานการณ์น้ำวิกฤติ
ลิขสิทธิ์ © 2012 กองสารสนเทศสำนักการระบายน้ำ : Department of Drainage And Sewerage
ที่มา : กองสารสนเทศระบายน้ำ