กลุ่มสถานีการระบายน้ำของฝั่งกรุงเทพฯ
 
FE01 : ประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้
17-01-2561 17:35
0.00 0.00 0.36 77085.00
FE02 : ประตูระบายน้ำคลองลำหม้อแตก
17-01-2561 17:35
0.00 0.00 0.48 0.00
FE03 : ประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนทร์
17-01-2561 17:35
0.00 0.00 0.68 0.00
FE04 : ประตูระบายน้ำคลองสี่ตะวันตก
17-01-2561 17:35
0.00 0.00 0.32 0.00
FE05 : ประตูระบายน้ำคลองสามตะวันตก
17-01-2561 17:35
0.00 0.00 0.44 0.00
FE06 : ประตูระบายน้ำคลองสองตะวันตก
17-01-2561 17:35
0.00 0.00 0.30 0.00
FE07 : ประตูระบายน้ำคลองสามวา
17-01-2561 17:35
0.00 0.00 -0.06 2337.00
FE08 : ประตูระบายน้ำคลองหนึ่ง
17-01-2561 17:35
0.00 0.00 -0.11 0.00
FE09 : ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ-มีนบุรี
17-01-2561 17:35
0.00 0.00 -0.10 0.00
FE10 : ประตูระบายน้ำคลองบึงขวาง
17-01-2561 17:35
-0.34 5.85 -0.12 114407.61
FE11 : ประตูระบายน้ำลาดกระบัง
17-01-2561 17:35
0.00 0.00 -0.29 51636.00
FE12 : สถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม่
17-01-2561 17:35
0.05 1.08 0.29 43953.00
FE13 : สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ
17-01-2561 17:35
0.62 19.60 -0.11 577773.00
FE14 : สถานีสูบน้ำคลองสามเสน
17-01-2561 17:35
0.00 0.00 -0.27 0.00
FE19 : สถานีพระโขนงใหม่
17-01-2561 17:35
0.00 0.00 0.00 0.00
ปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม. 867,192 ลบ.ม.
กลุ่มสถานีการระบายน้ำของฝั่งธนบุรี
 
FW01 : ประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา
17-01-2561 17:35
0.00 0.00 0.65 0.00
FW02 : ประตูระบายน้ำคลองซอย
17-01-2561 17:35
0.00 0.00 0.73 0.00
FW03 : ประตูระบายน้ำคลองขุนศรีบุรีรักษ์
17-01-2561 17:35
0.00 0.00 0.80 0.00
FW04 : ประตูระบายน้ำคลองควาย
17-01-2561 17:35
0.00 0.00 0.69 0.00
FW05 : สถานีสูบน้ำคลองพระยาราชมนตรี
17-01-2561 17:35
0.25 8.02 -0.49 235788.00
FW06 : สถานีสูบน้ำคลองขุนราชพินิจใจ
17-01-2561 17:35
0.00 0.00 0.81 378804.00
FW07 : สถานีคลองบางกอกน้อย
17-01-2561 17:35
0.00 0.00 0.00 0.00
ปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม. 614,592 ลบ.ม.
กลุ่มสถานีการระบายน้ำอื่นๆ
 
FC01 : สถานีพระราม 8(1)
17-01-2561 17:35
0.00 0.00 0.00 0.00
FC02 : สถานีพระราม 8(2)
17-01-2561 17:35
0.06 170.83 0.90 6666.75
ปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม. 6,667 ลบ.ม.
หมายเหตุ :
: สถานะระบบปกติ
: สถานะระบบขัดข้อง
: สถานการณ์น้ำปกติ
: สถานการณ์น้ำเฝ้าระวัง
: สถานการณ์น้ำวิกฤติ
ลิขสิทธิ์ © 2012 กองสารสนเทศสำนักการระบายน้ำ : Department of Drainage And Sewerage
ที่มา : กองสารสนเทศระบายน้ำ