จุดติดตั้งสถานีวัดปริมาณน้ำฝน
ปริมาณฝนสะสม
ปริมาณฝนสะสม
รหัสสถานี เขต สถานี วัน-เวลา สถานะ ฝน 5 นาที ฝน 15 นาที ฝน 30 นาที ฝน 1 ชม. ฝน 3 ชม. ฝน 6 ชม. ฝน 12 ชม. ฝน 24 ชม. ดูข้อมูล
RF.KTY.01 คลองเตย เขตคลองเตย 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 7.5
RF.KTY.02 คลองเตย ส.พระราม 4 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.0
RF.KTY.03 คลองเตย ส.พระโขนง 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 7.5
RF.KTY.04 คลองเตย ส.คลองเตย 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 9.5
RF.KTY.05 คลองเตย จุดวัดสวนเบญจสิริ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.5
RF.KSN.01 คลองสาน เขตคลองสาน 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0
RF.KSN.02 คลองสาน ส.บางไส้ไก่ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.KSW.01 คลองสามวา เขตคลองสามวา 25/05/2561 10:25 ขัดข้อง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.KSW.02 คลองสามวา ปตร.ค.สามวา 25/05/2561 10:25 ขัดข้อง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.KSW.03 คลองสามวา จุดวัด ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ 25/05/2561 10:25 ขัดข้อง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.KNY.02 คันนายาว จุดวัด ค.ลำชะล่า 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.5 20.5
RF.CTC.01 จตุจักร สำนักงานเขตจตุจักร 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0
RF.CTC.02 จตุจักร ส.รัชดา-วิภาวดี 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
RF.CTC.03 จตุจักร จุดวัด ถ.เทศบาลสงเคราะห์ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0
RF.JTG.01 จอมทอง เขตจอมทอง 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.JTG.02 จอมทอง จุดวัด ค.สนามชัย-ค.บางขุนเทียน 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5
RF.JTG.03 จอมทอง ส.คลองสี่บาท 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.DMG.01 ดอนเมือง เขตดอนเมือง 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0
RF.DDG.02 ดินแดง ศูนย์ฯ (ดินแดง) 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 7.0
RF.DST.01 ดุสิต เขตดุสิต 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
RF.DST.02 ดุสิต ส.คลองสามเสน 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
RF.TLC.01 ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
RF.TLC.02 ตลิ่งชัน ปตร.คลองบัว-ทางรถไฟ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0
RF.TLC.03 ตลิ่งชัน ส.คลองชักพระ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
RF.TWW.01 ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
RF.TWW.02 ทวีวัฒนา ปตร.คลองทวีวัฒนา 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
RF.TWW.03 ทวีวัฒนา ปตร.คลองขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5
RF.TWW.04 ทวีวัฒนา จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.บางเชือกหนัง 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
RF.TKU.01 ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 5.5
RF.TKU.02 ทุ่งครุ ปตร.ค.รางจาก-ถ.ประชาอุทิศ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 3.5
RF.TBR.01 ธนบุรี เขตธนบุรี 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.TBR.02 ธนบุรี ส.สำเหร่-แม่น้ำ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.TBR.03 ธนบุรี ส.ดาวคะนอง 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.BKN.01 บางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 4.0
RF.BNK.02 บางกอกน้อย ส.คลองมอญ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.BKY.01 บางกอกใหญ่ เขตบางกอกใหญ่ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
RF.BKY.02 บางกอกใหญ่ ส.บางกอกใหญ่ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.BKP.02 บางกะปิ จุดวัด ค.แสนแสบ-เขตบางกะปิ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.5 27.5
RF.BKT.01 บางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.BKT.02 บางขุนเทียน ส.คลองเลนเปน 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.BKT.03 บางขุนเทียน ส.คลองระหาญ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.BKT.04 บางขุนเทียน ส.คลองราชมนตรี 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.BKT.05 บางขุนเทียน ส.คลองสนามชัย 02/11/2560 19:40 ขัดข้อง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.BKA.01 บางเขน เขตบางเขน 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 6.5
RF.BKA.02 บางเขน จุดวัด ค.บางบัว 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5
RF.BKL.01 บางคอแหลม เขตบางคอแหลม 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0
RF.BKL.02 บางคอแหลม ส.วัดไทร 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.5
RF.BKE.01 บางแค เขตบางแค 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
RF.BKE.02 บางแค จุดวัด ค.ภาษีฯ-ราชมนตรี 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
RF.BKE.03 บางแค ส.บางจาก 27/05/2561 07:55 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
RF.BSU.01 บางซื่อ เขตบางซื่อ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.0
RF.BSU.02 บางซื่อ ส.บางเขนใหม่ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0
RF.BSU.03 บางซื่อ ส.บางซื่อ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
RF.BNA.01 บางนา เขตบางนา 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 12.5
RF.BNA.02 บางนา ส.บางนา 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 11.5
RF.BNA.03 บางนา จุดวัด ค.บางนา-ถ.ศรีนครินทร์ 27/05/2561 03:10 ขัดข้อง 0.0 0.0 1.5 1.5 10.0 10.0 18.0 18.0
RF.BBN.01 บางบอน เขตบางบอน 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.BBN.02 บางบอน จุดวัด ค.บางบอน-ค.สะแกงาม 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
RF.BPD.01 บางพลัด เขตบางพลัด 27/05/2561 06:20 ขัดข้อง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
RF.BRK.01 บางรัก เขตบางรัก 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 6.0
RF.BRK.02 บางรัก ส.กรุงเกษม 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.BKM.01 บึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 9.5 26.5
RF.PTW.01 ปทุมวัน เขตปทุมวัน 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.5 4.0
RF.PTW.02 ปทุมวัน ปตร.คลองอรชร 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.5 5.5
RF.PWT.01 ประเวศ เขตประเวศ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.5 2.0 5.5
RF.PWT.02 ประเวศ ปตร.วัดกระทุ่มฯ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2.0 8.5
RF.PWT.03 ประเวศ จุดวัดบึงหนองบอน 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 4.5 11.0
RF.PPS.01 ป้อมปราบฯ เขตป้อมปราบฯ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
RF.PYT.01 พญาไท เขตพญาไท 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 4.0
RF.PKN.01 พระโขนง เขตพระโขนง 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 6.0
RF.PKN.02 พระโขนง ส.คลองเจ็ก 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0 11.5
RF.PKN.03 พระโขนง ส.บางอ้อ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 11.0
RF.PKN.04 พระโขนง ส.บางจาก 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.5 13.5
RF.PKD.01 พระนคร ปากคลองตลาด 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.PNK.01 พระนคร เขตพระนคร 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
RF.PNK.02 พระนคร ส.น้ำเทเวศร์ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 4.5
RF.PSC.01 ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
RF.PSC.02 ภาษีเจริญ ศูนย์ฯ (ฝั่งธนบุรี) 27/05/2561 07:50 ขัดข้อง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5
RF.PSC.03 ภาษีเจริญ จุดวัด ค.บางเชือกหนัง-ราชมนตรี 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
RF.PSC.04 ภาษีเจริญ ส.ภาษีเจริญ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5
RF.PSC.05 ภาษีเจริญ จุดวัด ค.บางกอกใหญ่-ค.มอญ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
RF.MBR.01 มีนบุรี เขตมีนบุรี 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.5 3.0 13.5
RF.MBR.02 มีนบุรี ปตร.ประชาร่วมใจ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 3.0 13.5
RF.MBR.03 มีนบุรี ปตร.บึงขวาง 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 10.0
RF.MBR.04 มีนบุรี จุดวัด ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 58.5
RF.MBR.05 มีนบุรี จุดวัด ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.5 35.5
RF.YNW.01 ยานนาวา เขตยานนาวา 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 6.0
RF.YNW.02 ยานนาวา ส.ช่องนนทรี 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 5.0
RF.YNW.03 ยานนาวา ปตร.คลองด่าน 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.5
RF.RTW.01 ราชเทวี เขตราชเทวี 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 4.0
RF.RTW.02 ราชเทวี จุดวัด ค.สามเสน-อนุสาวรีย์ฯ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 3.5
RF.RTW.03 ราชเทวี จุดวัดบึงมักกะสัน 27/05/2561 07:55 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 7.0
RF.RBN.01 ราษฏร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.5
RF.RBN.02 ราษฏร์บูรณะ ส.แจงร้อน 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 4.0
RF.LKB.01 ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 22.5
RF.LKB.02 ลาดกระบัง ปตร.ลาดกระบัง 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2.0 25.0
RF.LKB.03 ลาดกระบัง จุดวัด ค.ประเวศฯ-เขตลาดกระบัง 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 1.5 11.0
RF.LKB.04 ลาดกระบัง จุดวัด ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.5
RF.LPW.01 ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 3.0 18.5
RF.WTL.01 วังทองหลาง เขตวังทองหลาง 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 11.0
RF.WTL.02 วังทองหลาง ปตร.คลองลาดพร้าว 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.5
RF.WTL.03 วังทองหลาง ส.เจ้าคุณสิงห์ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 7.5
RF.WTN.01 วัฒนา เขตวัฒนา 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 9.0
RF.WTN.02 วัฒนา ส.แสนแสบ-คลองตัน 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 5.5
RF.SLG.01 สวนหลวง เขตสวนหลวง 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 13.0
RF.SLG.02 สวนหลวง จุดวัด ค.ประเวศฯ-วัดขจรศิริ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.5 16.0
RF.SPS.01 สะพานสูง เขตสะพานสูง 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 3.0 7.0
RF.SPS.02 สะพานสูง ปตร.แสนแสบ-บางชัน 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 8.5
RF.SPW.01 สัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.STN.01 สาทร เขตสาทร 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 4.5
RF.STN.02 สาทร ส.สาทร 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0
RF.SMI.01 สายไหม เขตสายไหม 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 11.5
RF.SMI.02 สายไหม ปตร.คลองสองสายใต้ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 24.0
RF.SMI.03 สายไหม ปตร.พระยาสุเรนทร์ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 21.5
RF.SMI.04 สายไหม จุดวัด ซ.แอนเน็กซ์ 27/05/2561 07:55 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 26.5
RF.NKM.01 หนองแขม เขตหนองแขม 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.NKM.02 หนองแขม จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.ภาษีฯ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
RF.NKM.03 หนองแขม จุดวัด ค.ภาษีฯ-ค.บางน้ำจืด 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.NJK.01 หนองจอก เขตหนองจอก 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 6.5
RF.NJK.02 หนองจอก ปตร.แสนแสบ-ถ.สังฆสันติสุข 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 4.0
RF.NJK.03 หนองจอก จุดวัด ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 9.5
RF.NJK.04 หนองจอก ปตร.ค.สิบสาม 27/05/2561 07:55 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.5 4.5
RF.NJK.05 หนองจอก ปตร.ค.หลวงแพ่ง 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5
RF.NJK.06 หนองจอก จุดวัด ค.ลำผักชี-รร.ลำผักชี 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 7.0
RF.LSI.01 หลักสี่ เขตหลักสี่ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.5
RF.LSI.02 หลักสี่ ส.คลองตาอูฐ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5
RF.LSI.03 หลักสี่ จุดวัดศูนย์ราชการ-ถ.แจ้งวัฒนะ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.5
RF.HKG.01 ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.0
RF.HKG.02 ห้วยขวาง ส.สามเสน-แสนแสบ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 4.5
RF.SPK.01 อำเภอเมืองสมุทรปราการ ส.สำโรง 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 5.5 16.0
RF.BAP.02 บางพลัด ส.บางยี่ขัน 01/01/2560 00:00 ขัดข้อง - - - - - - - -