จุดติดตั้งสถานีวัดปริมาณน้ำฝน
ปริมาณฝนสะสม
ปริมาณฝนสะสม
ตารางข้อมูลปริมาณฝนล่าสุด
รหัสสถานี เขต สถานี วัน-เวลา สถานะ ฝน 5 นาที ฝน 15 นาที ฝน 30 นาที ฝน 1 ชม. ฝน 3 ชม. ฝน 6 ชม. ฝน 12 ชม. ฝน 24 ชม. ดูข้อมูล
RF.BKL.02 บางคอแหลม ส.วัดไทร 21/09/2560 20:40 ขัดข้อง 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0
RF.LKB.03 ลาดกระบัง จุดวัด ค.ประเวศฯ-เขตลาดกระบัง 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5
RF.KHT.02 คลองเตย ส.พระราม 4 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 52.5 52.5
RF.KHT.03 คลองเตย ส.พระโขนง 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 30.5 30.5
RF.KHT.04 คลองเตย ส.คลองเตย 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 29.0
RF.KHT.05 คลองเตย จุดวัดสวนเบญจสิริ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 46.0 46.0
RF.KTY.01 คลองเตย เขตคลองเตย 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 31.0 31.0
RF.KHS.02 คลองสาน ส.บางไส้ไก่ 21/09/2560 22:55 ขัดข้อง 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 21.0 21.0 21.0
RF.KSN.01 คลองสาน เขตคลองสาน 22/09/2560 05:55 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 30.0
RF.KSW.01 คลองสามวา เขตคลองสามวา 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.KSW.02 คลองสามวา ปตร.ค.สามวา 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5
RF.KSW.03 คลองสามวา จุดวัด ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
RF.KNY.02 คันนายาว จุดวัด ค.ลำชะล่า 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.CTC.01 จตุจักร สำนักงานเขตจตุจักร 22/09/2560 05:55 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.CTC.02 จตุจักร ส.รัชดา-วิภาวดี 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.CHT.02 จอมทอง จุดวัด ค.สนามชัย-ค.บางขุนเทียน 21/09/2560 22:55 ขัดข้อง 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 18.5 19.0
RF.CHT.03 จอมทอง ส.คลองสี่บาท 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5 23.0
RF.CTG.01 จอมทอง เขตจอมทอง 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 23.5 23.5
RF.DMG.01 ดอนเมือง เขตดอนเมือง 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.DIN.02 ดินแดง ศูนย์ฯ (ดินแดง) 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0
RF.DST.01 ดุสิต เขตดุสิต 22/09/2560 05:55 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5
RF.DUS.02 ดุสิต ส.คลองสามเสน 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5
RF.TLC.01 ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5 23.5
RF.TLC.02 ตลิ่งชัน ปตร.คลองบัว-ทางรถไฟ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 3.0 3.0
RF.TLC.03 ตลิ่งชัน ส.คลองชักพระ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 18.0
RF.TWW.01 ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0
RF.TWW.02 ทวีวัฒนา ปตร.คลองทวีวัฒนา 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 8.0
RF.TWW.03 ทวีวัฒนา ปตร.คลองขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5
RF.TWW.04 ทวีวัฒนา จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.บางเชือกหนัง 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 6.5
RF.THK.02 ทุ่งครุ ปตร.ค.รางจาก-ถ.ประชาอุทิศ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 12.0
RF.TKU.01 ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.0 3.0
RF.TBR.01 ธนบุรี เขตธนบุรี 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 14.0
RF.TBR.02 ธนบุรี ส.สำเหร่-แม่น้ำ 21/09/2560 22:55 ขัดข้อง 0.0 0.0 0.0 0.0 26.5 26.5 26.5 27.0
RF.TBR.03 ธนบุรี ส.ดาวคะนอง 21/09/2560 22:55 ขัดข้อง 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5 28.5 28.5 29.0
RF.BGK.02 บางกอกน้อย ส.คลองมอญ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.5 32.5
RF.BKN.01 บางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.5 34.5
RF.BKY.01 บางกอกใหญ่ เขตบางกอกใหญ่ 22/09/2560 05:55 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 32.0
RF.BKY.02 บางกอกใหญ่ ส.บางกอกใหญ่ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.5 24.5
RF.BKP.02 บางกะปิ จุดวัด ค.แสนแสบ-เขตบางกะปิ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 10.5
RF.BKT.01 บางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 30.0
RF.BKT.02 บางขุนเทียน ส.คลองเลนเปน 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 63.5 63.5
RF.BKT.03 บางขุนเทียน ส.คลองระหาญ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 83.5 83.5
RF.BKT.04 บางขุนเทียน ส.คลองราชมนตรี 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 35.5 35.5
RF.BKT.05 บางขุนเทียน ส.คลองสนามชัย 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.5 39.5
RF.BKA.01 บางเขน เขตบางเขน 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.BKN.02 บางเขน จุดวัดคลองบางบัว 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.BKL.01 บางคอแหลม เขตบางคอแหลม 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5 25.5
RF.BKE.01 บางแค เขตบางแค 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 14.0
RF.BKE.02 บางแค จุดวัด ค.ภาษีฯ-ราชมนตรี 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 19.0
RF.BKE.03 บางแค ส.คลองบางจาก 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0
RF.BSE.02 บางซื่อ ส.บางเขนใหม่ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.BSE.03 บางซื่อ ส.บางซื่อ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.BSU.01 บางซื่อ เขตบางซื่อ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.BAN.01 บางนา เขตบางนา 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 27.5 27.5
RF.BAN.02 บางนา ส.บางนา 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 19.5 19.5
RF.BAN.03 บางนา จุดวัด ค.บางนา-ถ.ศรีนครินทร์ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 22.0 22.0
RF.BBN.01 บางบอน เขตบางบอน 22/09/2560 05:55 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.5 37.5
RF.BBN.02 บางบอน จุดวัด ค.บางบอน-ค.สะแกงาม 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 36.0
RF.BPD.01 บางพลัด เขตบางพลัด 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
RF.BAR.02 บางรัก ส.กรุงเกษม 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 29.0
RF.BRK.01 บางรัก เขตบางรัก 22/09/2560 05:55 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.5 34.5
RF.BKM.01 บึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.PTW.01 ปทุมวัน เขตปทุมวัน 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0
RF.PTW.02 ปทุมวัน ปตร.คลองอรชร 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5 18.5
RF.PRW.02 ประเวศ ปตร.วัดกระทุ่มฯ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 38.5 38.5
RF.PRW.03 ประเวศ จุดวัดบึงหนองบอน 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 35.0 35.0
RF.PWT.01 ประเวศ เขตประเวศ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 26.5 26.5
RF.PPS.01 ป้อมปราบฯ เขตป้อมปราบฯ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 24.0
RF.PYT.01 พญาไท เขตพญาไท 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5
RF.PKN.01 พระโขนง เขตพระโขนง 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.5 37.5 37.5
RF.PKN.02 พระโขนง ส.คลองเจ็ก 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0 36.5 36.5
RF.PKN.03 พระโขนง ส.บางอ้อ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 23.5 23.5
RF.PKN.04 พระโขนง ส.บางจาก 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 34.0 34.0
RF.PKD.01 พระนคร ปากคลองตลาด 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.5 26.5
RF.PNK.01 พระนคร เขตพระนคร 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 17.5
RF.PNK.02 พระนคร ส.น้ำเทเวศร์ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 16.5
RF.PSC.01 ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ 21/09/2560 17:30 ขัดข้อง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.PSC.02 ภาษีเจริญ ศูนย์ฯ (ฝั่งธนบุรี) 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.5 30.0
RF.PSC.03 ภาษีเจริญ จุดวัด ค.บางเชือกหนัง-ราชมนตรี 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 22.0
RF.PSC.04 ภาษีเจริญ ส.ภาษีเจริญ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 28.0
RF.PSC.05 ภาษีเจริญ จุดวัด ค.บางกอกใหญ่-ค.มอญ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0 31.0
RF.MBR.01 มีนบุรี เขตมีนบุรี 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
RF.MBR.02 มีนบุรี ปตร.ประชาร่วมใจ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
RF.MBR.03 มีนบุรี ปตร.บึงขวาง 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 13.0
RF.MBR.04 มีนบุรี จุดวัด ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 10.0
RF.MBR.05 มีนบุรี จุดวัด ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0
RF.YNW.01 ยานนาวา เขตยานนาวา 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.5 36.5
RF.YNW.02 ยานนาวา ส.ช่องนนทรี 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 30.5 30.5
RF.YNW.03 ยานนาวา ปตร.คลองด่าน 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 23.5
RF.RCW.02 ราชเทวี จุดวัด ค.สามเสน-อนุสาวรีย์ฯ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.5 20.5
RF.RTW.01 ราชเทวี เขตราชเทวี 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.5 20.5
RF.RTW.03 ราชเทวี จุดวัดบึงมักกะสัน 22/09/2560 05:55 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5 24.5
RF.RBN.01 ราษฏร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ 21/09/2560 22:55 ขัดข้อง 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0 41.0 41.0 41.5
RF.RBN.02 ราษฏร์บูรณะ ส.แจงร้อน 21/09/2560 22:55 ขัดข้อง 0.0 0.0 0.0 0.0 35.5 35.5 35.5 37.0
RF.LKB.01 ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 6.5 6.5
RF.LKB.02 ลาดกระบัง ปตร.ลาดกระบัง 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 7.5 7.5
RF.LKB.04 ลาดกระบัง จุดวัด ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.LPW.01 ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
RF.WTL.01 วังทองหลาง เขตวังทองหลาง 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5
RF.WTL.02 วังทองหลาง ปตร.คลองลาดพร้าว 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.WTL.03 วังทองหลาง ส.เจ้าคุณสิงห์ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 16.5
RF.VDN.02 วัฒนา ส.แสนแสบ-คลองตัน 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.WTN.01 วัฒนา เขตวัฒนา 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.5 31.5
RF.SLG.01 สวนหลวง เขตสวนหลวง 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 38.0 38.5
RF.SNL.02 สวนหลวง จุดวัด ค.ประเวศฯ-วัดขจรศิริ 21/09/2560 14:00 ขัดข้อง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.SPS.01 สะพานสูง เขตสะพานสูง 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 8.5
RF.SPS.02 สะพานสูง ปตร.แสนแสบ-บางชัน 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5
RF.SPW.01 สัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0 31.0
RF.STN.01 สาทร เขตสาทร 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.5 30.5
RF.STN.02 สาทร ส.สาทร 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.5 39.5
RF.CTC.03 สายไหม จุดวัด ถ.เทศบาลสงเคราะห์ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
RF.SAM.02 สายไหม ปตร.คลองสองสายใต้ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5
RF.SAM.03 สายไหม ปตร.พระยาสุเรนทร์ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5 4.5
RF.SMI.01 สายไหม เขตสายไหม 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5
RF.SMI.04 สายไหม จุดวัด ซ.แอนเน็กซ์ 22/09/2560 05:55 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.NCK.02 หนองแขม จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.ภาษีฯ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 9.0 9.0
RF.NCK.03 หนองแขม จุดวัด ค.ภาษีฯ-ค.บางน้ำจืด 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 5.5
RF.NKM.01 หนองแขม เขตหนองแขม 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0
RF.NCH.02 หนองจอก ปตร.แสนแสบ-ถ.สังฆสันติสุข 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 16.0 16.0
RF.NCH.03 หนองจอก จุดวัด ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
RF.NCH.04 หนองจอก ปตร.ค.สิบสาม 22/09/2560 05:55 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 18.0 18.0
RF.NCH.05 หนองจอก ปตร.ค.หลวงแพ่ง 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 27.0 27.0
RF.NCH.06 หนองจอก จุดวัด ค.ลำผักชี-รร.ลำผักชี 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0
RF.NCK.01 หนองจอก เขตหนองจอก 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 17.0
RF.LSI.01 หลักสี่ เขตหลักสี่ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.LSI.02 หลักสี่ ส.คลองตาอูฐ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.LSI.03 หลักสี่ จุดวัดศูนย์ราชการ-ถ.แจ้งวัฒนะ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.HKW.01 ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.HKW.02 ห้วยขวาง ส.สามเสน-แสนแสบ 22/09/2560 06:00 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.5 34.0
RF.SPK.01 อำเภอเมืองสมุทรปราการ ส.สำโรง 22/09/2560 03:00 ขัดข้อง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 5.0 5.0
RF.BAP.02 บางพลัด ส.บางยี่ขัน 01/01/2560 00:00 ขัดข้อง - - - - - - - -