รายงานสถานการณ์ความเค็มของน้ำในคลองฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี
วันที่ 
จุดวัดตัวอย่างน้ำ เวลา (น.) ค่าความเค็ม DO (มก./ลิตร)
Salinity (กรัม/ลิตร)
ฝั่งพระนคร
คลองบางเขน              
ถนนพิบูลสงคราม      
วัดทางหลวง      
ถนนงามวงศ์วาน      
ชุมชนบางบัว      
คลองเปรมประชากร
ตลาดบางซื่อ      
สะพานแดง      
วัดเบญจมบพิตร      
คลองลาดพร้าว
ถนนเกษตร-นวมินทร์      
ถนนลาดพร้าว      
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม      
คลองผดุงกรุงเกษม
หน้าวัดมกุฎกษัตริย์      
สะพานขาว      
โรงเรียนเทพศิรินทร์      
วัดเทพศิรินทร์
บึงน้ำวัดเทพศิรินทร์      
คลองแสนแสบ
สะพานหัวช้าง      
ประตูน้ำ      
วัดใหม่ช่องลม      
คลองตัน      
คลองประเวศน์บุรีรมย์
พระโขนง      
วัดมหาบุศย์      
วัดยาง      
ถ.ศรีนครินทร์      
ถ.พัฒนาการ      
วัดลานบุญ      
ลาดกระบัง      
ฝั่งธนบุรี
คลองดาวคะนอง
ถนนสุขสวัสดิ์      
คลองบางมด
วัดพุทธบูชา      
วัดบัวผัน      
คลองสวน
วัดคลองสวน      
คลองกระออมใน
วัดคลองมอญ      
หมายเหตุ   : ค่าความเค็มสูงเกิน 1.2 กรัมต่อลิตร(ppt.) ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป