กลุ่มสถานีการระบายน้ำของฝั่งกรุงเทพฯ
 
FE01 : ประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้
22-07-2560 11:40
0.00 0.00 0.23 0.00
FE02 : ประตูระบายน้ำคลองลำหม้อแตก
22-07-2560 11:40
0.00 0.00 0.64 0.00
FE03 : ประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนทร์
22-07-2560 11:40
0.00 0.00 1.02 0.00
FE04 : ประตูระบายน้ำคลองสี่ตะวันตก
22-07-2560 11:40
0.00 0.00 0.00 0.00
FE05 : ประตูระบายน้ำคลองสามตะวันตก
22-07-2560 11:40
0.00 0.00 0.72 0.00
FE06 : ประตูระบายน้ำคลองสองตะวันตก
22-07-2560 11:40
0.00 0.00 0.00 0.00
FE07 : ประตูระบายน้ำคลองสามวา
22-07-2560 11:40
0.51 8.29 0.14 72123.00
FE08 : ประตูระบายน้ำคลองหนึ่ง
22-07-2560 11:40
0.00 0.00 0.09 0.00
FE09 : ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ-มีนบุรี
22-07-2560 11:40
0.00 0.00 0.11 62373.00
FE10 : ประตูระบายน้ำคลองบึงขวาง
22-07-2560 11:40
-0.35 6.80 0.12 51675.93
FE11 : ประตูระบายน้ำลาดกระบัง
22-07-2560 11:40
0.00 0.00 -0.16 9687.00
FE12 : สถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม่
22-07-2560 11:40
0.25 1.76 -1.55 14931.00
FE13 : สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ
22-07-2560 11:40
0.46 10.15 -0.96 88410.00
FE14 : สถานีสูบน้ำคลองสามเสน
22-07-2560 11:40
0.00 0.00 -1.88 0.00
FE19 : สถานีพระโขนงใหม่
22-07-2560 11:40
0.00 0.00 0.00 0.00
ปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม. 299,200 ลบ.ม.
กลุ่มสถานีการระบายน้ำของฝั่งธนบุรี
 
FW01 : ประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา
22-07-2560 11:40
0.00 0.00 0.56 0.00
FW02 : ประตูระบายน้ำคลองซอย
22-07-2560 11:40
0.00 0.00 0.66 0.00
FW03 : ประตูระบายน้ำคลองขุนศรีบุรีรักษ์
22-07-2560 11:40
0.00 0.00 0.84 0.00
FW04 : ประตูระบายน้ำคลองควาย
22-07-2560 11:40
0.00 0.00 0.58 0.00
FW05 : สถานีสูบน้ำคลองพระยาราชมนตรี
22-07-2560 11:40
0.22 5.37 -0.35 44028.00
FW06 : สถานีสูบน้ำคลองขุนราชพินิจใจ
22-07-2560 11:40
0.59 8.02 -0.49 73629.00
FW07 : สถานีคลองบางกอกน้อย
22-07-2560 11:40
0.00 0.00 0.00 0.00
ปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม. 117,657 ลบ.ม.
กลุ่มสถานีการระบายน้ำอื่นๆ
 
FC01 : สถานีพระราม 8(1)
22-07-2560 11:40
0.00 0.00 0.00 0.00
FC02 : สถานีพระราม 8(2)
22-07-2560 11:40
0.84 1684.05 12.68 505214.98
ปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม. 505,215 ลบ.ม.
หมายเหตุ :
: สถานะระบบปกติ
: สถานะระบบขัดข้อง
: สถานการณ์น้ำปกติ
: สถานการณ์น้ำเฝ้าระวัง
: สถานการณ์น้ำวิกฤติ
ลิขสิทธิ์ © 2012 กองสารสนเทศสำนักการระบายน้ำ : Department of Drainage And Sewerage
ที่มา : กองสารสนเทศระบายน้ำ