จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
สถานะขัดข้อง
สถานะปกติ
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 18/03/2561 18:25 ปกติ 20.37 0.70 46.85 -0.31
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 18/03/2561 18:25 ปกติ 14.65 0.51 74.23 0.55
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 30/10/2560 10:20 ขัดข้อง 8.02 0.25 27.97 -0.49
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 18/03/2561 18:30 ปกติ 4.39 0.16 27.46 -0.11
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 18/03/2561 18:30 ปกติ 3.71 0.09 43.59 -0.30
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมประชากร ตอนวัดเทวสุนทร 18/03/2561 18:30 ปกติ 0.32 0.03 29.09 1.35
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 18/03/2561 14:45 ขัดข้อง 0.21 -0.02 42.64 0.38
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 18/03/2561 18:30 ปกติ 0.07 0.00 72.72 -0.44
FW.PKN.01 คลองพระโขนง คลองพระโขนง-วัดสะพาน 19/04/2560 10:00 ขัดข้อง 0.00 -1.00 0.00 0.00
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.00 0.00 8.21 -0.11
FW.K3W.01 คลองสองตะวันตก คลองสามตะวันตก 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.00 0.00 26.84 0.03
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.00 0.00 8.25 -0.10
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 18/03/2561 18:30 ปกติ 0.00 0.00 17.00 -0.26
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 18/03/2561 18:30 ปกติ 0.00 0.00 24.10 -0.22
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.00 0.00 32.32 -0.66
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.00 0.00 34.91 0.57
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.00 0.00 6.22 0.61
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.00 0.00 2.21 0.69
FW.BKN.01 คลองบางกอกน้อย คลองบางกอกน้อย 13/09/2560 13:10 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.00 0.00 69.89 0.85
FW.BKA.01 คลองบางเขน คลองบางเขนใหม่ 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขน 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.00 0.00 34.71 0.27
FW.RM8.02 แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.00 0.00 22.73 -0.24
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.00 0.00 5.55 0.11
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 18/03/2561 18:30 ปกติ 0.00 0.00 100.00 -0.21
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ คลองประเวศฯ 18/03/2561 18:30 ปกติ 0.00 0.00 22.00 -0.32
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 18/03/2561 18:30 ปกติ 0.00 0.00 11.24 -0.31
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 18/03/2561 18:25 ปกติ 0.00 0.00 25.13 0.15
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 18/03/2561 18:30 ปกติ 0.00 0.00 26.44 -0.01
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมประชากร ตอนซอยประชาชื่น 4 แยก 1-4 18/03/2561 18:30 ปกติ -0.05 0.00 46.43 -0.53
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 18/03/2561 18:25 ปกติ -1279.61 -0.45 2818.53 0.99