จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
สถานะขัดข้อง
สถานะปกติ
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 28/01/2563 14:20 ปกติ 437.21 0.16 2732.59 0.56
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 28/01/2563 14:20 ปกติ 8.60 0.28 49.06 -0.18
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 28/01/2563 14:15 ปกติ 6.08 0.08 78.91 -0.25
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 28/01/2563 14:20 ปกติ 4.50 0.30 21.57 -0.32
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 28/01/2563 14:15 ปกติ 4.49 0.23 29.28 -0.17
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 28/01/2563 14:20 ปกติ 0.18 0.01 12.82 -0.21
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 28/01/2563 14:20 ปกติ 0.00 0.00 73.99 -0.32
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 28/01/2563 14:15 ปกติ 0.00 0.00 3.25 -0.32
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 28/01/2563 14:20 ปกติ 0.00 0.00 23.80 -0.17
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 28/01/2563 14:15 ปกติ 0.00 0.00 5.29 -0.28
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 28/01/2563 14:20 ปกติ 0.00 0.00 16.00 -0.32
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 28/01/2563 14:20 ปกติ 0.00 0.00 22.97 -0.29
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 28/01/2563 14:20 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 28/01/2563 14:20 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 28/01/2563 14:15 ปกติ 0.00 0.00 37.03 -0.24
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 28/01/2563 14:15 ปกติ 0.00 0.00 34.74 0.56
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 28/01/2563 14:15 ปกติ 0.00 0.00 5.69 0.42
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 28/01/2563 14:15 ปกติ 0.00 0.00 2.19 0.66
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 28/01/2563 14:15 ปกติ 0.00 0.00 68.24 0.32
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 28/01/2563 14:20 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 28/01/2563 14:15 ปกติ 0.00 0.00 61.36 0.59
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 28/01/2563 14:15 ปกติ 0.00 0.00 35.10 0.30
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 28/01/2563 14:20 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 28/01/2563 14:20 ปกติ 0.00 0.00 42.21 -0.57
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 28/01/2563 14:15 ปกติ 0.00 0.00 3.43 -0.10
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 28/01/2563 14:20 ปกติ 0.00 0.00 22.00 -0.30
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 28/01/2563 14:15 ปกติ 0.00 0.00 20.32 -0.09
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 28/01/2563 14:20 ปกติ 0.00 0.00 22.75 -0.13
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 28/01/2563 14:20 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 28/01/2563 14:20 ปกติ -8.04 -0.12 96.00 -0.34