จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
สถานะขัดข้อง
สถานะปกติ
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 27/05/2561 07:55 ปกติ 1412.75 0.53 2675.66 0.28
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมประชากร ตอนซอยประชาชื่น 4 แยก 1-4 27/05/2561 05:15 ขัดข้อง 45.63 0.82 55.41 -1.07
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมประชากร ตอนวัดเทวสุนทร 27/05/2561 08:00 ปกติ 21.68 10.86 19.97 -1.18
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 27/05/2561 07:55 ปกติ 12.49 0.52 50.87 0.27
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 27/05/2561 07:55 ปกติ 10.42 0.46 37.01 -0.89
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 30/10/2560 10:20 ขัดข้อง 8.02 0.25 27.97 -0.49
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 27/05/2561 08:00 ปกติ 5.53 0.13 41.92 -0.41
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ คลองประเวศฯ 27/05/2561 08:00 ปกติ 3.98 0.26 22.00 -0.28
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขน 27/05/2561 07:55 ปกติ 2.76 0.30 14.06 -1.31
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 27/05/2561 08:00 ปกติ 1.96 0.07 27.98 -0.09
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 27/05/2561 08:00 ปกติ 1.72 0.03 68.90 -0.60
FW.PKN.01 คลองพระโขนง คลองพระโขนง-วัดสะพาน 19/04/2560 10:00 ขัดข้อง 0.00 -1.00 0.00 0.00
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 27/05/2561 07:55 ปกติ 0.00 0.00 13.99 0.29
FW.K3W.01 คลองสองตะวันตก คลองสามตะวันตก 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.00 0.00 33.15 0.43
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.00 0.00 17.01 0.32
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.00 0.00 20.00 -0.13
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.00 0.00 26.20 -0.09
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 27/05/2561 07:55 ปกติ 0.00 0.00 25.70 -1.25
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 27/05/2561 07:55 ปกติ 0.00 0.00 36.40 0.66
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 27/05/2561 07:55 ปกติ 0.00 0.00 6.47 0.70
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 27/05/2561 07:55 ปกติ 0.00 0.00 2.28 0.76
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 27/05/2561 07:55 ปกติ 0.00 0.00 76.05 0.62
FW.BKN.01 คลองบางกอกน้อย คลองบางกอกน้อย 13/09/2560 13:10 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.BKA.01 คลองบางเขน คลองบางเขนใหม่ 02/05/2561 09:50 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.RM8.02 แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา 01/05/2561 10:35 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.00 0.00 24.10 -0.15
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.00 0.00 10.02 0.46
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.00 0.00 104.00 -0.10
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 27/05/2561 07:55 ปกติ 0.00 0.00 36.03 0.64
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 27/05/2561 08:00 ปกติ 0.00 0.00 36.54 0.25
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 27/05/2561 08:00 ปกติ -3.85 -0.34 11.27 -1.19
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 27/05/2561 08:00 ปกติ -4.55 -0.11 42.88 0.39