จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
สถานะขัดข้อง
สถานะปกติ
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 10/04/2563 00:10 ปกติ 1192.83 0.45 2656.64 0.18
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 10/04/2563 00:15 ปกติ 9.48 0.28 53.47 0.08
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 10/04/2563 00:05 ขัดข้อง 6.23 0.30 34.57 0.26
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 10/04/2563 00:10 ปกติ 5.94 0.10 60.01 0.10
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 10/04/2563 00:10 ปกติ 4.72 0.26 27.06 -0.21
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 10/04/2563 00:10 ปกติ 3.39 0.04 78.78 -0.26
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 10/04/2563 00:15 ปกติ 3.02 0.21 14.37 -0.11
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 10/04/2563 00:10 ปกติ 2.96 0.50 59.16 0.03
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 10/04/2563 00:10 ปกติ 0.00 0.00 73.71 -0.33
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 10/04/2563 00:10 ปกติ 0.00 0.00 4.79 -0.28
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 10/04/2563 00:15 ปกติ 0.00 0.00 24.10 -0.15
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 10/04/2563 00:05 ขัดข้อง 0.00 0.00 4.93 -0.31
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 10/04/2563 00:15 ปกติ 0.00 0.00 15.00 -0.37
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 10/04/2563 00:15 ปกติ 0.00 0.00 22.64 -0.31
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 10/04/2563 00:10 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 10/04/2563 00:00 ขัดข้อง 0.00 0.00 38.94 -0.07
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 10/04/2563 00:10 ปกติ 0.00 0.00 32.25 0.41
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 10/04/2563 00:10 ปกติ 0.00 0.00 5.74 0.44
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 10/04/2563 00:10 ปกติ 0.00 0.00 2.06 0.52
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 10/04/2563 00:10 ปกติ 0.00 0.00 65.90 0.23
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 10/04/2563 00:10 ปกติ 0.00 0.00 57.43 0.47
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 10/04/2563 00:10 ปกติ 0.00 0.00 38.87 -0.63
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 10/04/2563 00:05 ขัดข้อง 0.00 0.00 21.00 -0.36
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 10/04/2563 00:05 ขัดข้อง 0.00 0.00 4.54 0.01
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 10/04/2563 00:05 ขัดข้อง 0.00 0.00 21.00 -0.37
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 09/04/2563 21:55 ขัดข้อง 0.00 0.00 21.83 -0.01
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 10/04/2563 00:05 ขัดข้อง 0.00 0.00 26.44 -0.01
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 10/04/2563 00:10 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 10/04/2563 00:10 ปกติ -5.14 -0.11 45.09 -0.19
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 10/04/2563 00:10 ปกติ -7.43 -0.12 93.00 -0.39