จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
สถานะขัดข้อง
สถานะปกติ
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 07/07/2563 10:05 ปกติ 1320.14 0.50 2635.01 0.07
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 07/07/2563 10:05 ปกติ 23.38 0.41 68.08 -0.53
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 07/07/2563 10:00 ปกติ 13.83 0.60 48.57 0.20
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 07/07/2563 10:00 ปกติ 9.10 0.22 28.84 -0.65
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 07/07/2563 10:05 ปกติ 8.68 0.18 49.05 -0.37
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 07/07/2563 10:00 ปกติ 6.16 0.23 43.29 -0.52
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 07/07/2563 10:05 ปกติ 5.89 0.08 71.84 -0.52
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 07/07/2563 10:05 ปกติ 4.91 1.06 46.31 -0.52
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 07/07/2563 10:05 ปกติ 3.62 0.09 41.61 -0.44
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 07/07/2563 10:00 ปกติ 2.00 0.24 12.88 -1.40
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 07/07/2563 10:05 ปกติ 0.82 0.04 23.38 -0.27
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 03/07/2563 06:10 ขัดข้อง 0.00 0.00 22.53 0.79
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 07/07/2563 10:05 ปกติ 0.00 0.00 31.24 0.31
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 07/07/2563 10:05 ปกติ 0.00 0.00 14.92 0.17
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 07/07/2563 10:05 ปกติ 0.00 0.00 36.00 0.65
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 07/07/2563 10:05 ปกติ 0.00 0.00 24.74 -0.18
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 04/07/2563 00:00 ขัดข้อง 0.00 0.00 29.63 -0.90
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 07/07/2563 10:00 ปกติ 0.00 0.00 32.42 0.42
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 07/07/2563 10:00 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 07/07/2563 10:00 ปกติ 0.00 0.00 2.07 0.53
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 03/07/2563 23:55 ขัดข้อง 0.00 0.00 71.37 0.44
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 07/07/2563 10:05 ปกติ 0.00 0.00 68.29 0.25
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 07/07/2563 10:00 ปกติ 0.00 0.00 7.90 0.32
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 07/07/2563 10:05 ปกติ 0.00 0.00 22.00 -0.30
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 07/07/2563 10:05 ปกติ 0.00 0.00 31.84 0.46
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 07/07/2563 10:05 ปกติ 0.00 0.00 27.98 0.04
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 07/07/2563 10:05 ปกติ 0.00 0.01 40.41 0.27
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 07/07/2563 10:05 ปกติ -0.12 -0.01 8.95 -0.47
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 07/07/2563 10:05 ปกติ -0.98 -0.06 23.65 -0.18
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 07/07/2563 10:05 ปกติ -8.94 -0.13 99.00 -0.26