จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
สถานะขัดข้อง
สถานะปกติ
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 24/09/2561 16:35 ปกติ 94.41 1.17 86.96 0.14
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมประชากร ตอนซอยประชาชื่น 4 แยก 1-4 24/09/2561 16:35 ปกติ 32.90 6.19 53.14 -0.26
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมประชากร ตอนวัดเทวสุนทร 24/09/2561 16:35 ปกติ 24.75 3.90 63.46 0.15
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 24/09/2561 16:30 ปกติ 14.32 0.29 49.37 0.11
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 24/09/2561 16:30 ปกติ 12.55 0.54 37.69 -0.85
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 24/09/2561 05:45 ขัดข้อง 9.79 0.12 80.23 -0.14
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 30/10/2560 10:20 ขัดข้อง 8.02 0.25 27.97 -0.49
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 24/09/2561 16:35 ปกติ 8.01 0.65 19.42 -0.90
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 24/09/2561 16:35 ปกติ 6.67 0.13 51.67 0.78
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 24/09/2561 16:40 ปกติ 6.55 0.36 18.21 0.13
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 24/09/2561 16:35 ปกติ 0.00 0.00 24.10 0.88
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 24/09/2561 16:35 ปกติ 0.00 0.00 43.36 1.01
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 24/09/2561 16:30 ปกติ 0.00 0.00 25.31 0.90
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 24/09/2561 16:35 ปกติ 0.00 0.00 32.00 0.46
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 24/09/2561 16:35 ปกติ 0.00 0.00 36.49 0.51
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 24/09/2561 16:35 ปกติ 0.00 0.00 27.61 -1.08
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 24/09/2561 16:30 ปกติ 0.00 0.00 36.07 0.64
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 24/09/2561 16:35 ปกติ 0.00 0.00 6.56 0.73
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 24/09/2561 16:35 ปกติ 0.00 0.00 2.28 0.76
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 24/09/2561 16:30 ปกติ 0.00 0.00 78.13 0.70
FW.BKN.01 คลองบางกอกน้อย คลองบางกอกน้อย 13/09/2560 13:10 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 24/09/2561 16:35 ปกติ 0.00 0.00 67.27 0.77
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 24/09/2561 16:35 ปกติ 0.00 0.00 97.63 1.46
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 24/09/2561 16:30 ปกติ 0.00 0.00 17.28 0.89
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 24/09/2561 16:35 ปกติ 0.00 0.00 30.00 0.22
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 24/09/2561 16:35 ปกติ 0.00 0.00 54.12 1.36
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 24/09/2561 16:35 ปกติ 0.00 0.00 62.76 0.82
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 24/09/2561 15:55 ขัดข้อง -0.81 -0.02 40.69 0.29
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 24/09/2561 16:35 ปกติ -6.39 -0.39 32.35 0.38
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 24/09/2561 16:35 ปกติ -12.16 -0.22 124.00 0.46
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 24/09/2561 16:35 ปกติ -728.54 -0.26 2812.90 0.96