จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
สถานะขัดข้อง
สถานะปกติ
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 23/01/2562 14:30 ปกติ 98.04 0.04 2801.25 0.90
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 23/01/2562 14:35 ปกติ 8.35 0.53 23.00 -0.22
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 23/01/2562 14:30 ปกติ 8.16 0.20 72.20 0.92
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 30/10/2560 10:20 ขัดข้อง 8.02 0.25 27.97 -0.49
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 23/01/2562 14:35 ปกติ 5.69 0.97 58.64 -0.04
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 23/01/2562 14:35 ปกติ 3.36 0.09 35.73 0.20
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 23/01/2562 14:35 ปกติ 2.76 0.06 45.32 -0.17
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 16/12/2561 17:15 ขัดข้อง 1.27 0.06 20.24 0.26
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 23/01/2562 14:35 ปกติ 0.00 0.00 72.58 -0.37
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 23/01/2562 14:30 ปกติ 0.00 0.00 9.51 -0.02
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 23/01/2562 14:35 ปกติ 0.00 0.00 28.05 0.11
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 23/01/2562 14:30 ปกติ 0.00 0.00 11.12 0.01
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 23/01/2562 14:35 ปกติ 0.00 0.00 19.00 -0.17
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 23/01/2562 14:35 ปกติ 0.00 0.00 25.55 -0.13
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 23/01/2562 14:30 ปกติ 0.00 0.00 36.69 -0.27
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 23/01/2562 14:30 ปกติ 0.00 0.00 35.40 0.60
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 23/01/2562 14:30 ปกติ 0.00 0.00 6.36 0.66
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 23/01/2562 14:25 ขัดข้อง 0.00 0.00 2.24 0.72
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 23/01/2562 14:30 ปกติ 0.00 0.00 74.49 0.56
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 23/01/2562 14:20 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 23/01/2562 14:30 ปกติ 0.00 0.00 34.83 0.28
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 23/01/2562 14:30 ปกติ 0.00 0.00 51.26 -0.05
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 23/01/2562 14:35 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 23/01/2562 14:35 ปกติ 0.00 0.00 75.27 0.72
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 23/01/2562 14:30 ปกติ 0.00 0.00 6.46 0.20
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 23/01/2562 14:30 ปกติ 0.00 0.00 28.58 0.31
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 23/01/2562 14:35 ปกติ 0.00 0.00 32.77 0.16
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 23/01/2562 14:35 ปกติ -0.42 -0.02 42.31 0.36
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 23/01/2562 14:35 ปกติ -6.55 -0.40 23.49 -0.19
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 23/01/2562 14:35 ปกติ -11.02 -0.16 100.00 -0.21