จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
สถานะขัดข้อง
สถานะปกติ
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 30/10/2560 10:20 ขัดข้อง 8.02 0.25 27.97 -0.49
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 19/05/2562 19:45 ปกติ 2.64 0.21 19.81 -0.87
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 19/05/2562 19:50 ปกติ 0.57 0.04 13.54 -0.16
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 19/05/2562 19:50 ปกติ 0.00 0.00 67.51 -0.55
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 19/05/2562 19:45 ปกติ 0.00 0.00 1.66 -0.38
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 19/05/2562 19:40 ขัดข้อง 0.00 0.00 25.01 -0.09
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 19/05/2562 19:45 ปกติ 0.00 0.00 6.94 -0.16
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 19/05/2562 19:50 ปกติ 0.00 0.00 13.00 -0.55
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 19/05/2562 19:50 ปกติ 0.00 0.00 19.41 -0.51
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 19/05/2562 19:50 ปกติ 0.00 -0.03 - -1.00
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 19/05/2562 19:50 ปกติ 0.00 0.44 - -1.00
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 19/05/2562 19:45 ปกติ 0.00 0.00 34.56 -0.46
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 19/05/2562 19:45 ปกติ 0.00 0.00 31.76 0.38
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 19/05/2562 19:45 ปกติ 0.00 0.00 5.69 0.42
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 19/05/2562 19:45 ปกติ 0.00 0.00 2.03 0.48
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 19/05/2562 19:40 ขัดข้อง 0.00 0.00 69.29 0.36
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 19/05/2562 19:50 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 19/05/2562 19:45 ปกติ 0.00 0.00 71.21 0.89
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 19/05/2562 19:45 ปกติ 0.00 0.00 46.85 -0.31
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 19/05/2562 19:50 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 19/05/2562 19:50 ปกติ 0.00 0.00 61.67 -0.24
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 19/05/2562 19:50 ปกติ 0.00 0.00 18.15 -0.56
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 19/05/2562 19:40 ขัดข้อง 0.00 0.00 3.33 -0.11
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 19/05/2562 19:45 ปกติ 0.00 0.00 18.00 -0.58
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 19/05/2562 19:45 ปกติ 0.00 0.00 19.37 -0.14
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 19/05/2562 19:50 ปกติ 0.00 0.00 22.75 -0.13
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 19/05/2562 19:50 ปกติ -0.70 -0.02 39.08 0.21
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 19/05/2562 19:50 ปกติ -0.95 -0.02 41.42 -0.45
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 19/05/2562 19:35 ขัดข้อง -5.24 -0.09 85.00 -0.60
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 19/05/2562 19:50 ปกติ -1995.28 -0.70 2834.21 1.07