จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
สถานะขัดข้อง
สถานะปกติ
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 22/11/2562 07:05 ปกติ 908.47 0.34 2648.59 -0.27
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 21/11/2562 22:20 ขัดข้อง 13.75 0.18 75.14 -0.40
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 22/11/2562 07:00 ปกติ 10.30 0.33 27.86 -0.47
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 22/11/2562 07:05 ปกติ 7.08 0.11 63.23 0.14
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 22/11/2562 07:00 ปกติ 3.53 1.29 3.94 -0.05
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 22/11/2562 07:05 ปกติ 1.37 0.03 42.71 -0.36
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 22/11/2562 07:05 ปกติ 0.51 0.04 12.63 -0.22
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 22/11/2562 07:05 ปกติ 0.00 0.00 70.89 -0.43
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 22/11/2562 07:00 ปกติ 0.00 0.00 4.02 -0.30
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 22/11/2562 07:05 ปกติ 0.00 0.00 24.56 -0.12
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 22/11/2562 07:05 ปกติ 0.00 0.00 5.84 -0.24
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 22/11/2562 07:05 ปกติ 0.00 0.00 15.00 -0.41
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 22/11/2562 07:05 ปกติ 0.00 0.00 21.67 -0.37
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 22/11/2562 07:05 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 22/11/2562 07:05 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 22/11/2562 07:00 ปกติ 0.00 0.00 37.14 -0.23
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 22/11/2562 00:50 ขัดข้อง 0.00 0.00 36.57 0.67
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 22/11/2562 07:00 ปกติ 0.00 0.00 6.33 0.65
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 22/11/2562 07:00 ปกติ 0.00 0.00 2.22 0.70
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 22/11/2562 07:00 ปกติ 0.00 0.00 74.75 0.57
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 22/11/2562 07:00 ปกติ 0.00 0.00 43.33 0.04
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 22/11/2562 07:00 ปกติ 0.00 0.00 34.18 0.23
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 22/11/2562 07:00 ปกติ 0.00 0.00 51.43 -0.04
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 22/11/2562 07:05 ปกติ 0.00 0.00 65.86 0.02
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 22/11/2562 07:05 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 22/11/2562 07:05 ปกติ 0.00 0.00 20.00 -0.40
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 22/11/2562 07:00 ปกติ 0.00 0.00 21.07 -0.05
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 22/11/2562 07:05 ปกติ 0.00 0.00 24.90 -0.06
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 22/11/2562 07:05 ปกติ 0.00 -0.03 - 0.37
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 22/11/2562 07:05 ปกติ -6.82 -0.11 91.00 -0.45