จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
สถานะขัดข้อง
สถานะปกติ
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 24/07/2562 16:05 ปกติ 864.16 0.34 2519.42 -0.51
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 24/07/2562 16:00 ปกติ 16.33 0.51 20.09 -1.07
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 24/07/2562 16:00 ปกติ 8.47 0.57 28.90 -0.40
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 24/07/2562 16:00 ปกติ 4.68 0.11 42.92 -0.34
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 24/07/2562 16:00 ปกติ 3.13 0.25 20.07 -0.85
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 24/07/2562 16:05 ปกติ 2.40 0.07 35.84 0.21
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 24/07/2562 16:05 ปกติ 0.23 0.02 15.34 -0.04
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 22/07/2562 02:55 ขัดข้อง 0.19 -0.02 37.87 0.16
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 24/07/2562 16:05 ปกติ 0.00 0.00 67.23 -0.55
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 24/07/2562 16:00 ปกติ 0.00 0.00 11.82 0.14
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 24/07/2562 16:05 ปกติ 0.00 0.00 31.71 0.34
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 24/07/2562 16:00 ปกติ 0.00 0.00 26.14 0.94
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 24/07/2562 16:05 ปกติ 0.00 0.00 18.00 -0.20
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 24/07/2562 16:05 ปกติ 0.00 0.00 25.23 -0.15
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 24/07/2562 16:05 ปกติ 0.00 -1.24 - -1.00
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 24/07/2562 16:00 ปกติ 0.00 0.00 27.16 -1.12
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 24/07/2562 16:00 ปกติ 0.00 0.00 32.09 0.40
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 24/07/2562 16:00 ปกติ 0.00 0.00 5.80 0.46
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 24/07/2562 16:00 ปกติ 0.00 0.00 2.06 0.52
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 24/07/2562 16:00 ปกติ 0.00 0.00 70.33 0.40
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 24/07/2562 16:05 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 24/07/2562 16:00 ปกติ 0.00 0.00 40.57 -0.68
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 26/06/2562 14:20 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 24/07/2562 16:05 ปกติ 0.00 0.00 71.77 0.58
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 24/07/2562 16:05 ปกติ 0.00 0.00 22.73 -0.24
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 24/07/2562 16:00 ปกติ 0.00 0.00 9.55 0.43
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 24/07/2562 16:05 ปกติ 0.00 0.00 22.00 -0.29
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 24/07/2562 16:00 ปกติ 0.00 0.00 27.50 0.26
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 24/07/2562 16:05 ปกติ 0.00 0.00 39.88 0.33
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 24/07/2562 16:05 ปกติ -8.70 -0.13 98.00 -0.28