จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
สถานะขัดข้อง
สถานะปกติ
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 30/10/2560 10:20 ขัดข้อง 8.02 0.25 27.97 -0.49
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 23/03/2562 09:40 ปกติ 6.06 1.12 54.10 -0.22
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 23/03/2562 09:40 ปกติ 3.19 0.10 31.91 0.06
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 23/03/2562 09:40 ปกติ 1.17 0.08 20.43 -0.40
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 23/03/2562 09:40 ปกติ 0.64 -0.04 16.34 0.02
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 23/03/2562 09:35 ปกติ 0.00 0.00 4.40 -0.29
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 23/03/2562 09:35 ปกติ 0.00 0.00 25.93 -0.03
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 23/03/2562 09:30 ขัดข้อง 0.00 0.00 6.53 -0.19
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 23/03/2562 09:40 ปกติ 0.00 0.00 15.00 -0.39
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 23/03/2562 09:40 ปกติ 0.00 0.00 22.16 -0.34
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 23/03/2562 09:35 ปกติ 0.00 0.00 32.99 -0.60
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 23/03/2562 09:35 ปกติ 0.00 0.00 33.25 0.47
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 23/03/2562 09:35 ปกติ 0.00 0.00 5.91 0.50
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 23/03/2562 09:35 ปกติ 0.00 0.00 2.11 0.57
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 23/03/2562 09:35 ปกติ 0.00 0.00 70.85 0.42
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 23/03/2562 09:40 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 23/03/2562 09:35 ปกติ 0.00 0.00 69.89 0.85
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 23/03/2562 09:40 ปกติ 0.00 0.00 31.44 0.02
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 23/03/2562 09:35 ปกติ 0.00 0.00 49.23 -0.17
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 23/03/2562 09:40 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 23/03/2562 09:40 ปกติ 0.00 0.00 69.77 0.39
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 23/03/2562 09:35 ปกติ 0.00 0.00 4.74 0.03
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 23/03/2562 09:40 ปกติ 0.00 0.00 20.00 -0.45
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 23/03/2562 09:35 ปกติ 0.00 0.00 22.59 0.03
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 23/03/2562 09:40 ปกติ 0.00 0.00 26.75 0.00
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 23/03/2562 09:40 ปกติ 0.00 -0.02 40.75 0.29
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 23/03/2562 09:40 ปกติ -1.70 -0.04 43.70 -0.29
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 23/03/2562 09:35 ปกติ -7.06 -0.11 92.00 -0.42
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 23/03/2562 09:40 ปกติ -21.82 -0.36 72.02 -0.39
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 23/03/2562 09:40 ปกติ -1103.73 -0.39 2844.66 1.12