จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
สถานะขัดข้อง
สถานะปกติ
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 20/09/2562 04:10 ปกติ 1452.74 0.56 2594.19 -0.13
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 20/09/2562 04:10 ปกติ 41.18 1.10 25.05 -0.86
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 20/09/2562 04:10 ปกติ 15.52 0.74 42.67 0.02
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 19/09/2562 22:20 ขัดข้อง 10.11 0.22 46.58 -0.09
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 20/09/2562 04:10 ปกติ 9.79 0.44 36.33 -0.93
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 20/09/2562 04:10 ปกติ 5.26 0.33 22.70 0.80
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 20/09/2562 04:10 ปกติ 4.64 0.42 17.46 -1.05
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 19/09/2562 05:25 ขัดข้อง 2.71 0.07 40.99 0.30
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 20/09/2562 04:10 ปกติ 0.50 0.02 45.00 0.54
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 20/09/2562 04:10 ปกติ 0.22 0.01 18.04 0.12
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 20/09/2562 04:10 ปกติ 0.00 0.00 82.17 -0.03
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 20/09/2562 04:10 ปกติ 0.00 0.00 41.39 0.91
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 20/09/2562 04:10 ปกติ 0.00 0.00 23.58 0.79
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 20/09/2562 04:15 ปกติ 0.00 0.00 28.00 0.26
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 20/09/2562 04:10 ปกติ 0.00 0.00 32.66 0.31
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 20/09/2562 04:10 ปกติ 0.00 4.25 - -1.00
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 20/09/2562 04:10 ปกติ 0.00 0.00 26.49 -1.18
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 20/09/2562 04:10 ปกติ 0.00 0.00 36.07 0.64
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 20/09/2562 04:10 ปกติ 0.00 0.00 6.47 0.70
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 20/09/2562 04:10 ปกติ 0.00 0.00 2.27 0.75
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 20/09/2562 04:10 ปกติ 0.00 0.00 76.31 0.63
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 20/09/2562 00:45 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 20/09/2562 04:10 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 20/09/2562 04:10 ปกติ 0.00 0.00 88.87 1.15
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 20/09/2562 04:10 ปกติ 0.00 0.00 29.96 0.23
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 20/09/2562 04:10 ปกติ 0.00 0.00 16.94 0.87
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 20/09/2562 04:10 ปกติ 0.00 0.00 29.00 0.20
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 20/09/2562 04:10 ปกติ 0.00 0.00 45.90 1.04
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 20/09/2562 04:15 ปกติ 0.00 0.00 54.25 0.65
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 20/09/2562 04:10 ปกติ -21.39 -0.30 114.00 0.21