จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
สถานะขัดข้อง
สถานะปกติ
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 29/09/2563 17:40 ปกติ 409.77 7.91 74.84 1.00
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 29/09/2563 17:40 ปกติ 50.53 3.97 17.97 0.53
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 29/09/2563 17:40 ปกติ 27.60 0.79 21.98 -0.99
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 29/09/2563 17:45 ปกติ 22.84 0.36 75.97 -0.25
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 29/09/2563 17:45 ปกติ 19.50 0.37 52.27 -0.23
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 29/09/2563 17:45 ปกติ 11.45 2.73 41.94 -0.71
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 29/09/2563 17:45 ปกติ 8.55 0.52 31.37 0.23
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 29/09/2563 17:45 ปกติ 8.45 0.21 40.04 -0.55
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 29/09/2563 17:45 ปกติ 5.84 0.25 38.54 -0.80
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 29/09/2563 17:40 ปกติ 3.56 0.34 16.41 -1.13
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 29/09/2563 17:45 ปกติ 3.39 0.05 70.68 -0.57
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 29/09/2563 17:45 ปกติ 0.00 0.00 36.84 0.66
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 29/09/2563 17:45 ปกติ 0.00 0.00 23.58 0.79
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 29/09/2563 17:45 ปกติ 0.00 0.00 26.00 0.19
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 29/09/2563 17:45 ปกติ 0.00 0.05 - 0.11
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 29/09/2563 17:45 ปกติ 0.00 0.00 30.52 -0.82
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 29/09/2563 17:40 ปกติ 0.00 0.00 40.95 0.91
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 28/09/2563 06:15 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 29/09/2563 17:40 ปกติ 0.00 0.00 2.34 0.83
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 29/09/2563 17:45 ปกติ 0.00 0.00 78.13 0.70
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 29/09/2563 17:45 ปกติ 0.00 0.00 79.20 0.82
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 29/09/2563 17:45 ปกติ 0.00 0.00 28.21 0.12
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 29/09/2563 17:40 ปกติ 0.00 0.00 13.73 0.68
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 30/08/2563 15:05 ขัดข้อง 0.00 0.00 28.00 0.12
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 29/09/2563 17:45 ปกติ 0.00 -0.03 11.32 -0.31
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 29/09/2563 17:45 ปกติ 0.00 0.00 39.35 0.78
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 29/09/2563 17:45 ปกติ 0.00 0.00 43.23 0.41
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 29/09/2563 17:45 ปกติ -1.51 -0.03 45.75 0.52
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 29/09/2563 17:45 ปกติ -25.13 -0.33 110.00 0.08
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 29/09/2563 17:45 ปกติ -1892.47 -0.66 2880.47 1.30