จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
สถานะขัดข้อง
สถานะปกติ
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ คลองประเวศฯ-วัดขจรฯ 19/04/2564 10:05 ปกติ 20.88 0.34 73.99 -0.32
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 19/04/2564 10:05 ปกติ 9.82 0.17 56.44 -0.05
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 19/04/2564 10:05 ปกติ 5.21 0.97 53.68 -0.20
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 19/04/2564 10:00 ปกติ 4.68 0.17 61.03 0.58
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 19/04/2564 10:05 ปกติ 3.90 0.25 23.04 -0.22
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 19/04/2564 10:00 ปกติ 2.85 0.23 19.29 -0.91
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 19/04/2564 10:05 ปกติ 2.00 0.03 79.94 -0.21
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 19/04/2564 10:05 ปกติ 1.85 0.04 46.19 -0.11
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร.คลองลาดพร้าว 19/04/2564 10:05 ปกติ 0.03 -0.02 13.44 -0.17
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 19/04/2564 10:00 ปกติ 0.00 0.00 14.13 0.30
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 19/04/2564 10:05 ปกติ 0.00 0.00 33.15 0.43
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 19/04/2564 10:05 ปกติ 0.00 0.00 17.29 0.34
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 19/04/2564 10:00 ปกติ 0.00 0.00 20.00 -0.12
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 19/04/2564 10:05 ปกติ 0.00 0.00 26.04 -0.10
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 19/04/2564 10:05 ปกติ 0.00 0.00 36.02 -0.33
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 19/04/2564 10:00 ปกติ 0.00 0.00 31.59 0.37
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 19/04/2564 10:00 ปกติ 0.00 0.00 5.52 0.36
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 19/04/2564 10:00 ปกติ 0.00 0.00 2.03 0.48
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 19/04/2564 10:05 ปกติ 0.00 0.00 68.51 0.33
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 19/04/2564 10:00 ปกติ 0.00 0.00 32.02 0.12
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 19/04/2564 10:05 ปกติ 0.00 0.00 48.72 -0.20
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 19/04/2564 10:05 ปกติ 0.00 0.00 10.02 0.46
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ลาดกระบัง 19/04/2564 10:05 ปกติ 0.00 0.00 21.00 -0.35
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 19/04/2564 10:05 ปกติ 0.00 0.00 36.50 0.66
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 19/04/2564 10:05 ปกติ 0.00 0.00 37.79 0.28
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 22/01/2564 12:05 ขัดข้อง 0.00 0.07 - 0.17
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม เขตหนองจอก 19/04/2564 10:05 ปกติ 0.00 0.00 71.46 0.55
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 19/04/2564 10:05 ปกติ -2.81 -0.09 31.61 0.04
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 19/04/2564 10:05 ปกติ -11.02 -0.16 100.00 -0.21
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 19/04/2564 10:05 ปกติ -152.29 -0.06 2768.91 0.74