เงื่อนไขการค้นหา
กราฟระดับน้ำท่วมรายสถานี
รหัส ถนน สถานี วัน-เวลา ระดับน้ำ ซม.
FL.LSI.01 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ซ.แจ้งวัฒนะ14 23/07/2561 12:45 28.2
FL.LSI.01 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ซ.แจ้งวัฒนะ14 23/07/2561 12:50 28.3