เงื่อนไขการค้นหา
กราฟระดับน้ำท่วมรายสถานี
รหัส ถนน สถานี วัน-เวลา ระดับน้ำ ซม.
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 31/08/2564 23:10 5.1
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 31/08/2564 23:15 5.3
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 31/08/2564 23:20 5.8
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 31/08/2564 23:25 6.0
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 31/08/2564 23:30 6.3
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 31/08/2564 23:35 7.4
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 31/08/2564 23:40 6.1
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 31/08/2564 23:45 6.6
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 31/08/2564 23:50 6.7
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 31/08/2564 23:55 7.0
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 01/09/2564 00:00 6.9
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 01/09/2564 00:05 7.4
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 01/09/2564 00:10 7.4
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 01/09/2564 00:15 7.2
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 01/09/2564 00:20 7.3
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 01/09/2564 00:25 7.3
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 01/09/2564 00:30 7.3
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 01/09/2564 00:35 7.4
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 01/09/2564 00:40 7.1
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 01/09/2564 00:45 7.2
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 01/09/2564 00:50 7.4
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 01/09/2564 00:55 7.2
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 01/09/2564 01:00 7.1
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 01/09/2564 01:05 6.8
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 01/09/2564 01:10 7.2
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 01/09/2564 01:15 6.7
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 01/09/2564 01:20 6.6
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 01/09/2564 01:25 6.4
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 01/09/2564 01:30 6.4
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 01/09/2564 01:35 6.2
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 01/09/2564 01:40 6.1
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 01/09/2564 01:45 5.9
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 01/09/2564 01:50 5.7
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 01/09/2564 01:55 5.6
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 01/09/2564 02:00 5.5
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 01/09/2564 02:05 6.3
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 01/09/2564 02:10 5.2
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 01/09/2564 02:15 5.0