เงื่อนไขการค้นหา
ข้อมูลระดับน้ำ
รหัส ถนน สถานี วัน-เวลา ระดับน้ำ ข้อมูล
FL.SLG.03 ถนนพัฒนาการ ถ.พัฒนาการ (ธ.กรุงไทย) 20/01/2564 21:30 0.1
FL.BBN.01 ถนนเอกชัย ถ.เอกชัย (ห้างบิ๊กซี) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.BBN.02 ถนนเอกชัย ถ.เอกชัย 60 20/01/2564 21:30 0.0
FL.BKA.01 ถนนพหลโยธิน ถ.พหลฯ (วงเวียน) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.BKE.01 ถนนเพชรเกษม ถ.เพชรเกษม (แยกวงแหวน) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.BKE.02 ถนนเพชรเกษม ถ.เพชรเกษม (ซอยวัดม่วง) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.BKL.01 ถนนเจริญกรุง ถ.เจริญกรุง (วัดราชสิงขร) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.BKM.01 ถนนนวมินทร์ ถ.นวมินทร์ (สันติอโศก) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.BKM.02 ถนนนวมินทร์ ถ.นวมินทร์ ซ.135 20/01/2564 21:30 0.0
FL.BKN.01 ถนนอิสรภาพ ถ.อิสรภาพ (ตลาดพรานนก) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.BKN.02 ถนนบรมราชชนนี ถ.บรมราชชนนี ช่วงสายใต้ 20/01/2564 21:30 0.0
FL.BKP.01 ถนนลาดพร้าว ถ.ลาดพร้าว (แม็คโคร) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.BKP.02 ถนนศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์ (กรีนสปอร์ต) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.BNA.01 ถนนสุขุมวิท ถ.สุขุมวิท (กรมอุตุฯ) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.BNA.02 ถนนศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์ (วัดศรีเอี่ยม) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.BNA.03 ถนนสุขุมวิท ถ.สุขุมวิท (แยกบางนา) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.BNA.04 ถนนสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท ช่วงแบริ่ง 20/01/2564 21:30 0.0
FL.BRK.01 ถนนสุรวงศ์ ถ.สุรวงศ์ (ทางด่วน) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.BRK.02 ถนนสีลม ถ.สีลม (ถ.คอนแวนต์) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.BSU.01 ถนนประชาราษฏร์ ถ.ประชาราษฏร์ (แยกเตาปูน) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.CTC.01 ถนนรัชดาภิเษก ถ.รัชดา-ลาดพร้าว 20/01/2564 21:30 0.0
FL.CTC.02 ถนนกำแพงเพชร 3 ถ.กำแพงเพชร 3 20/01/2564 21:30 0.0
FL.CTC.03 ถนนพหลโยธิน ถ.พหลฯ (แยกเกษตร) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.CTC.05 ถนนพหลโยธิน ถ.พหลฯ (หน้าขนส่ง) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.CTC.06 ถนนงามวงค์วาน ถ.งามวงศ์วาน (แยกเกษตร) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.DDG.01 ถนนรัชดาภิเษก ถ.รัชดาฯ (ศูนย์วัฒนธรรม) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.DDG.02 ถนนประชาสงเคราะห์ ถ.ประชาสงเคราะห์ (ตลาด) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.DDG.03 ถนนดินแดง ถ.ดินแดง (ซอยสุทธิพร 2) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.DDG.04 ถนนรัชดาภิเษก ถ.รัชดาฯ (รร.เจ้าพระยาปาร์ค) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.DDG.05 ถนนรัชดาภิเษก ถ.รัชดาฯ (สถานฑูตจีน) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.DDG.06 ถนนประชาสุข ถ.ประชาสุข ซ.53 20/01/2564 21:30 0.0
FL.DDG.07 ถนนวิภาวดี(ขาออก) ถ.วิภาวดีขาออก (กรมทหาร) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.DDG.08 ถนนดินแดง ถ.ดินแดง (รร.พิบูลฯ) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.DST.01 ถนนพิษณุโลก ถ.พิษณุโลก (นางเลิ้ง) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.DST.02 ถนนสามเสน ถ.สามเสน (รร.โยธินฯ) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.DST.03 ถนนศรีอยุธยา ถ.ศรีอยุธยา (ลานพระรูปฯ) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.DST.04 ถนนราชสีมา ถ.ราชสีมา (แยกอู่ทองนอก) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.DST.05 ถนนนครชัยศรี ถ.ครชัยศรี (กรมสรรพสามิต) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.DST.06 ถนนราชวิถี ถ.ราชวิถี (สะพานกรุงธนฯ) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.DST.07 ถนนนครไชยศรี ถ.นครไชยศรี (ตลาดศรีย่าน) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.HKG.01 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ถ.เพชรบุรี (สถานทูตญี่ปุ่น) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.JTG.01 ถนนจอมทอง ถ.จอมทอง (แยกจอมทอง) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.KSN.01 ถนนลาดหญ้า ถ.ลาดหญ้า วงเวียนใหญ่ 20/01/2564 21:30 0.0
FL.KTY.01 ถนนพระราม 3 ถ.พระราม 3 (ฮ่องกง-ปีนัง) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.KTY.02 ซอยสุขุมวิท 22 ซ.สุขุมวิท 22 (ด้านพระราม 4) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.KTY.03 ถนนพระราม 3 ถ.พระราม 3 (ทางรถไฟ) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.KTY.04 ถนนพระราม 4 ถ.พระราม 4 (กล้วยน้ำไท) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.KTY.05 ถนนสุนทรโกษา ถ.สุนทรโกษา (แยก ณ ระนอง) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.LSI.01 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ซ.แจ้งวัฒนะ14 20/01/2564 21:30 0.0
FL.LSI.02 ถนนงามวงค์วาน ถ.งามวงค์วาน (แยกพงษ์เพชร) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.LSI.03 ถนนแจ้งวัฒนะ ถ.แจ้งวัฒนะ (ศาลปกครองกลาง) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.LSI.04 ถนนแจ้งวัฒนะ ถ.แจ้งวัฒนะขาเข้า (ประปา) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.LSI.05 ถนนแจ้งวัฒนะ ถ.แจ้งวัฒนะขาออก (ประปา) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.LSI.06 ถนนงามวงค์วาน ถ.งามวงศ์วาน (ซ.ชินเขต) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.PKN.01 ถนนสุขุมวิท ถ.สุขุมวิท (ซ. 62) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.PNK.02 ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์ (วัดอินทร์) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.PPS.01 ถนนหลานหลวง ถ.หลานหลวง (ธ.กรุงไทย) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.PPS.02 ถนนหลวง ถ.หลวง (วัดเทพศิรินทร์) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.PTW.01 ถนนพระราม 1 ถ.พระราม 1 (สนามกีฬาฯ) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.PTW.02 ถนนพญาไท ถ.พญาไท ช่วงมาบุญครอง 20/01/2564 21:30 0.0
FL.PTW.03 ถนนพระราม 1 ถ.พระราม 1 (วัดปทุม) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.PTW.04 ถนนพระราม 4 ถ.พระราม 4 (แยกมหานคร) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.PTW.05 ถนนราชดำริ ถ.ราชดำริ (รพ.ตำรวจ) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.PWT.01 ถนนศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์ (ซีคอนฯ) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.PWT.02 ถนนศรีนครินทร์ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 (แยกศรีอุดม) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.PYT.01 ถนนพหลโยธิน ถ.พหลโยธิน (สนามเป้า) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.PYT.02 ถนนพหลโยธิน ถ.พหลโยธิน (สะพานควาย) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.PYT.03 ถนนพระราม 6 ถ.พระราม 6 (ลงทางด่วน) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.PYT.04 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ถ.สุทธิสารฯ ซอย 19 20/01/2564 21:30 0.0
FL.PYT.05 ถนนพหลโยธิน ถ.พหลฯ (ซอยสายลม) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.PYT.06 ถนนประดิพัทธ์ ถ.ประดิพัทธ์ (สะพานควาย) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.PYT.07 ถนนพหลโยธิน ถ.พหลฯ (บิ๊กซี) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.RTW.01 ถนนศรีอยุธยา ถ.ศรีอยุธยา (รพ.เดชา) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.RTW.02 ถนนเพชรบุรี ถ.เพชรบุรี (แยกนานา) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.RTW.03 ถนนเพชรบุรี ถ.เพชรบุรี (เมโทร) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.RTW.04 ถนนพญาไท ถ.พญาไท (กรมปศุสัตว์) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.RTW.05 ถนนพระราม 6 ถ.พระราม 6 (ตลาดประแจจีน) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.RTW.06 ถนนราชวิถี ถ.ราชวิถี (สวนสันติภาพ) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.RTW.07 ถนนศรีอยุธยา ถ.ศรีอยุธยา (รร.สันติราษฏร์) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.RTW.08 ถนนนิคมมักกะสัน ถ.นิคมมักกะสัน (แยกราชปรารภ) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.RTW.09 ถนนบรรทัดทอง ถ.บรรทัดทอง (ถ.เพชรบุรี) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.RTW.10 ถนนศรีอยุธยา ถ.ศรีอยุธยา (รร.ศรีอยุธยา) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.SLG.01 ถนนพัฒนาการ ถ.พัฒนาการ (แยกศรีนครินทร์) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.SLG.02 ถนนพัฒนาการ ถนนรามคำแหง ซอย3 20/01/2564 21:30 0.0
FL.SMI.01 ถนนพหลโยธิน ถ.พหลฯ (ซ.แอนแน็กซ์) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.SPW.01 ถนนเจริญกรุง ถ.เจริญกรุง (แยกแปลงนาม) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.SPW.02 ถนนเยาวราช ถ.เยาวราช (แยกราชวงศ์) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.STN.01 ถนนจันทน์ ถ.จันทน์ 20/01/2564 21:30 0.0
FL.STN.02 ถนนเซนต์หลุยส์ 3 ถ.เซนต์หลุยส์3 20/01/2564 21:30 0.0
FL.STN.03 ถนนสาธุประดิษฐ์ ถ.สาธุประดิษฐ์ 20/01/2564 21:30 0.0
FL.STN.04 ถนนสวนพลู ถ.สวนพลู (ตลาดสวนพลู) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.WTL.01 ถนนลาดพร้าว ถ.ลาดพร้าว (ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.WTL.02 ถนนลาดพร้าว ถ.ลาดพร้าว ซ.89 20/01/2564 21:30 0.0
FL.WTN.01 ซอยสุขุมวิท 39 ซ.สุขุมวิท 39 20/01/2564 21:30 0.0
FL.WTN.02 ถนนอโศกมนตรี ถ.อโศกมนตรี (ชิโนไทย) 20/01/2564 21:30 0.0
TN.HKG.03 ถนนพระราม 9 อ.พระราม 9(ขาเข้า) 20/01/2564 21:30 0.0
TN.HKG.03 ถนนพระราม 9 อ.พระราม 9(ขาออก) 20/01/2564 21:30 0.0
FL.CTC.04 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ ถ.เทศบาลสงเคราะห์ (ตลาด) 20/01/2564 21:30
FL.CTC.07 ถนนเสนานิคม 1 ซ.เสนานิคม 20/01/2564 21:30
FL.WTL.03 ซอยรามคำแหง 43/1 ซ.รามฯ 43/1 20/01/2564 21:30
FL.WTL.04 ซอยรามคำแหง 65 ซ.รามฯ 65 (ซ.มหาดไทย) 20/01/2564 21:30
TN.BKA.01 ถนนพหลโยธิน อ.ทหารราบ 11(ขาเข้า) 20/01/2564 21:30
TN.BKA.01 ถนนพหลโยธิน อ.ทหารราบ 11(ขาออก) 20/01/2564 21:30
TN.BKY.01 ถนนรัชดาภิเษก อุโมงค์ท่าพระ(ขาเข้า) 20/01/2564 21:30
TN.BPD.01 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางพลัด(ขาเข้า) 20/01/2564 21:30
TN.DDG.01 ถนนดินแดง อ.ดินแดง(ขาออก) 20/01/2564 21:30
TN.HKG.01 ถนนรัชดาภิเษก อ.สุทธิสาร(ขาเข้า) 20/01/2564 21:30
TN.HKG.01 ถนนรัชดาภิเษก อ.สุทธิสาร(ขาออก) 20/01/2564 21:30
TN.HKG.02 ถนนรัชดาภิเษก อ.ห้วยขวาง(ขาเข้า) 20/01/2564 21:30
TN.HKG.02 ถนนรัชดาภิเษก อ.ห้วยขวาง(ขาออก) 20/01/2564 21:30
TN.SLG.01 ถนนพัฒนาการ อ.พัฒนาการ(ขาเข้า) 20/01/2564 21:30