สำนักการระบายน้ำ

กราฟสรุปข้อมูล

Radar ตรวจกลุ่มฝน

Radar หนองแขม
Radar หนองจอก
จุดติดตั้งสถานีตรวจวัด
สัญลักษณ์
 1. สถานีวัดน้ำท่วมบนถนน
  1. ระดับน้ำปกติ
  2. น้ำท่วมเล็กน้อย
  3. น้ำท่วม
  4. การสื่อสารขัดข้อง
 2. สถานีวัดน้ำท่วมในอุโมงค์
  1. ระดับน้ำปกติ
  2. น้ำท่วมเล็กน้อย
  3. น้ำท่วม
  4. การสื่อสารขัดข้อง
 3. สถานีวัดปริมาณน้ำฝน
  1. ปริมาณน้ำฝน 0.0 มม
  2. ปริมาณน้ำฝน 0.5 - 1.5 มม.
  3. ปริมาณน้ำฝน 2.0 - 5.0 มม.
  4. ปริมาณน้ำฝนมากกว่า 5.0 มม.
  5. การสื่อสารขัดข้อง
 4. สถานีวัดระดับน้ำ
  1. ระดับน้ำปกติ
  2. ระดับน้ำเตือนภัย
  3. ระดับน้ำวิกฤติ
  4. การสื่อสารขัดข้อง
 5. สถานีวัดอัตราการไหล
  1. การสื่อสารปกติ
  2. การสื่อสารขัดข้อง
 6. สถานีตรวจสภาพอากาศ
  1. การสื่อสารปกติ
  2. การสื่อสารขัดข้อง