ฝนสะสม 7 น. ถึงปัจจุบัน
ฝนสะสม 0 น. ถึงปัจจุบัน
ข้อมูลฝนล่าสุด
  • 0.0 มม. ฝนสะสม 5 นาที
  • 0.0 มม. ฝนสะสม 15 นาที
  • 0.0 มม. ฝนสะสม 30 นาที
  • Power AC
  • Power Battery
  • 18/11/2562 18:15 น. เวลาข้อมูล
จุดติดตั้งสถานี
ข้อมูลปริมาณน้ำฝนย้อนหลัง
วัน-เวลา ฝน 5 นาที ฝน 15 นาที ฝน 30 นาที ฝน 1 ชม. ฝน 3 ชม. ฝน 6 ชม. ฝน 12 ชม. ฝน 24 ชม. Power AC Power Battery
16/11/2562 18:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 18:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 18:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 18:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 18:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 18:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 18:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 18:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 19:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 19:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 19:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 19:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 19:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 19:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 19:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 19:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 19:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 19:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 19:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 19:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 20:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 20:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 20:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 20:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 20:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 20:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 20:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 20:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 20:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 20:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 20:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 21:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 21:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 21:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 21:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 21:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 21:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 21:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 21:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 21:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 21:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 21:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 21:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 22:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 22:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 22:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 22:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 22:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 22:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 22:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 22:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 22:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 22:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 22:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 22:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 23:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 23:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 23:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 23:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 23:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 23:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 23:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 23:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 23:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 23:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 23:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/11/2562 23:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 00:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 00:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 00:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 00:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 00:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 00:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 00:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 00:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 00:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 00:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 00:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 01:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 01:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 01:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 01:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 01:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 01:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 01:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 01:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 01:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 01:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 01:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 01:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 02:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 02:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 02:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 02:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 02:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 02:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 02:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 02:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 02:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 02:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 02:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 02:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 03:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 03:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 03:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 03:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 03:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 03:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 03:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 03:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 03:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 03:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 03:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 03:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 04:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 04:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 04:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 04:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 04:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 04:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 04:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 04:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 04:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 04:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 04:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 04:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 05:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 05:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 05:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 05:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 05:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 05:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 05:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 05:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 05:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 05:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 05:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 06:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 06:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 06:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 06:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 06:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 06:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 06:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 06:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 06:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 06:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 07:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 07:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 07:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 07:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 07:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 07:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 07:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 07:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 07:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 07:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 08:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 08:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 08:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 08:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 08:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 08:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 08:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 08:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 08:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 08:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 08:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 09:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 09:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 09:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 09:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 09:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 09:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 09:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 09:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 09:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 09:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 09:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 09:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 10:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 10:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 10:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 10:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 10:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 10:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 10:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 10:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 10:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 10:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 10:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 10:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 11:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 11:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 11:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 11:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 11:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 11:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 11:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 11:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 11:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 11:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 11:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 11:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 12:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 12:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 12:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 12:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 12:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 12:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 12:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 12:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 12:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 12:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 12:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 13:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 13:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 13:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 13:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 13:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 13:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 13:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 13:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 13:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 13:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 13:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 14:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 14:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 14:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 14:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 14:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 14:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 14:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 14:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 14:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 14:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 14:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 14:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 15:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 15:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 15:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 15:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 15:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 15:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 15:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 15:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 15:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 15:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 15:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 16:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 16:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 16:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 16:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 16:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 16:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 16:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 16:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 16:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 16:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 17:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 17:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 17:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 17:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 17:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 17:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 17:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 17:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 17:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 17:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 17:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 17:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 18:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 18:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 18:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 18:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 18:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 18:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 18:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 18:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 18:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 18:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 18:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 18:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 19:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 19:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 19:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 19:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 19:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 19:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 19:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 19:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 19:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 19:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 19:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 19:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 20:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 20:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 20:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 20:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 20:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 20:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 20:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 20:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 20:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 20:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 20:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 21:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 21:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 21:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 21:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 21:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 21:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 21:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 21:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 21:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 21:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 21:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 21:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 22:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 22:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 22:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 22:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 22:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 22:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 22:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 22:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 22:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 22:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 22:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 22:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 23:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 23:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 23:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 23:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 23:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 23:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 23:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 23:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 23:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 23:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 23:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/11/2562 23:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 00:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 00:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 00:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 00:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 00:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 00:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 00:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 00:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 00:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 00:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 00:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 01:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 01:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 01:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 01:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 01:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 01:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 01:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 01:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 01:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 01:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 01:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 01:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 02:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 02:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 02:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 02:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 02:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 02:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 02:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 02:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 02:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 02:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 02:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 02:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 03:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 03:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 03:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 03:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 03:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 03:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 03:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 03:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 03:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 03:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 03:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 03:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 04:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 04:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 04:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 04:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 04:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 04:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 04:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 04:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 04:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 04:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 04:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 04:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 05:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 05:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 05:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 05:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 05:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 05:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 05:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 05:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 05:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 05:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 05:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 06:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 06:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 06:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 06:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 06:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 06:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 06:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 06:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 06:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 06:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 07:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 07:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 07:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 07:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 07:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 07:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 07:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 07:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 07:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 07:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 08:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 08:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 08:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 08:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 08:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 08:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 08:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 08:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 08:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 08:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 08:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 09:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 09:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 09:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 09:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 09:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 09:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 09:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 09:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 09:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 09:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 09:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 09:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 10:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 10:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 10:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 10:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 10:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 10:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 10:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 10:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 10:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 10:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 10:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 10:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 11:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 11:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 11:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 11:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 11:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 11:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 11:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 11:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 11:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 11:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 11:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 11:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 12:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 12:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 12:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 12:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 12:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 12:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 12:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 12:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 12:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 12:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 12:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 13:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 13:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 13:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 13:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 13:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 13:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 13:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 13:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 13:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 13:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 13:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 14:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 14:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 14:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 14:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 14:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 14:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 14:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 14:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 14:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 14:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 14:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 14:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 15:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 15:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 15:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 15:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 15:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 15:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 15:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 15:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 15:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 15:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 15:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 16:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 16:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 16:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 16:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 16:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 16:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 16:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 16:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 16:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 16:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 17:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 17:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 17:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 17:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 17:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 17:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 17:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 17:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 17:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 17:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 17:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 17:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 18:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 18:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 18:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/11/2562 18:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0