ฝนสะสม 7 น. ถึงปัจจุบัน
ฝนสะสม 0 น. ถึงปัจจุบัน
ข้อมูลฝนล่าสุด
  • 0.0 มม. ฝนสะสม 5 นาที
  • 0.0 มม. ฝนสะสม 15 นาที
  • 0.0 มม. ฝนสะสม 30 นาที
  • Power AC
  • Power Battery
  • 07/07/2563 10:30 น. เวลาข้อมูล
จุดติดตั้งสถานี
ข้อมูลปริมาณน้ำฝนย้อนหลัง
วัน-เวลา ฝน 5 นาที ฝน 15 นาที ฝน 30 นาที ฝน 1 ชม. ฝน 3 ชม. ฝน 6 ชม. ฝน 12 ชม. ฝน 24 ชม. Power AC Power Battery
05/07/2563 10:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 10:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 10:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 10:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 11:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 11:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 11:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 11:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 11:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 11:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 11:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 11:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 11:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 11:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 11:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 11:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 12:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 12:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 12:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 12:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 12:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 12:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 12:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 12:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 12:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 12:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 12:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 13:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 13:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 13:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 13:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 13:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 13:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 13:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 13:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 13:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 13:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 13:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 14:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 14:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 14:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 14:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 14:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 14:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 14:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 14:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 14:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 14:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 14:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 14:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 15:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 15:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 15:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 15:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 15:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 15:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 15:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 15:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 15:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 15:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 15:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 16:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 16:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 16:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 16:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 16:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 16:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 16:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 16:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 16:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 16:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 17:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 17:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 17:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 17:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 17:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 17:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 17:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 17:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 17:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 17:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 17:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 17:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 18:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 18:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 18:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 18:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 18:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 18:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 18:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 18:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 18:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 18:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 18:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 18:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 19:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 19:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 19:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 19:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 19:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 19:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 19:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 19:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 19:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 19:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 19:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 19:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 20:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 20:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 20:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 20:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 20:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 20:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 20:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 20:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 20:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 20:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 20:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 21:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 21:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 21:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 21:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 21:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 21:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 21:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 21:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 21:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 21:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 21:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 21:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 22:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 22:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 22:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 22:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 22:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 22:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 22:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 22:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 22:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 22:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 22:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 22:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 23:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 23:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 23:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 23:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 23:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 23:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 23:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 23:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 23:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 23:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 23:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2563 23:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 00:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 00:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 00:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 00:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 00:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 00:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 00:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 00:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 00:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 00:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 00:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 01:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 01:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 01:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 01:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 01:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 01:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 01:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 01:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 01:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 01:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 01:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 01:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 02:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 02:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 02:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 02:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 02:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 02:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 02:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 02:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 02:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 02:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 02:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 02:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 03:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 03:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 03:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 03:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 03:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 03:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 03:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 03:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 03:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 03:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 03:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 03:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 04:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 04:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 04:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 04:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 04:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 04:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 04:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 04:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 04:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 04:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 04:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 04:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 05:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 05:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 05:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 05:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 05:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 05:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 05:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 05:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 05:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 05:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 05:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 06:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 06:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 06:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 06:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 06:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 06:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 06:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 06:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 06:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 06:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 07:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 07:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 07:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 07:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 07:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 07:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 07:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 07:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 07:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 07:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 08:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 08:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 08:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 08:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 08:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 08:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 08:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 08:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 08:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 08:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 08:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 09:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 09:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 09:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 09:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 09:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 09:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 09:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 09:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 09:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 09:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 09:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 09:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 10:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 10:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 10:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 10:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 10:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 10:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 10:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 10:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 10:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 10:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 10:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 10:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 11:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 11:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 11:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 11:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 11:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 11:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 11:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 11:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 11:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 11:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 11:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 11:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 12:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 12:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 12:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 12:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 12:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 12:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 12:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 12:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 12:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 12:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 12:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 13:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 13:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 13:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 13:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 13:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 13:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 13:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 13:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 13:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 13:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 13:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 14:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 14:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 14:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 14:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 14:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 14:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 14:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 14:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 14:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 14:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 14:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 14:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 15:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 15:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 15:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 15:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 15:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 15:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 15:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 15:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 15:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 15:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 15:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 16:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 16:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 16:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 16:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 16:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 16:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 16:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 16:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 16:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 16:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 17:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 17:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 17:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 17:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 17:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 17:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 17:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 17:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 17:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 17:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 17:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 17:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 18:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 18:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 18:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 18:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 18:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 18:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 18:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 18:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 18:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 18:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 18:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 18:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 19:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 19:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 19:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 19:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 19:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 19:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 19:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 19:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 19:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 19:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 19:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 19:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 20:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 20:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 20:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 20:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 20:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 20:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 20:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 20:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 20:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 20:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 20:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 21:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 21:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 21:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 21:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 21:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 21:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 21:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 21:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 21:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 21:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 21:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 21:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 22:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 22:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 22:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 22:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 22:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 22:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 22:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 22:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 22:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 22:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 22:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 22:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 23:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 23:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 23:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 23:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 23:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 23:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 23:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 23:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 23:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 23:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 23:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/07/2563 23:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/07/2563 00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/07/2563 00:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/07/2563 00:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/07/2563 00:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/07/2563 00:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/07/2563 00:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/07/2563 00:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/07/2563 00:35 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
07/07/2563 00:40 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 00:45 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 00:50 0.0 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 00:55 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 01:00 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 01:05 0.0 0.0 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 01:10 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 01:15 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 01:20 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 01:25 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 01:30 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 01:35 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 01:40 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 01:45 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 01:50 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 01:55 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 02:00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 02:05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 02:10 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 02:15 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 02:20 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 02:25 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 02:30 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 02:35 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 02:40 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 02:45 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 02:50 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 02:55 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 03:00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 03:05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 03:10 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 03:15 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 03:20 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 03:25 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 03:30 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 03:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 03:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 03:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 03:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 03:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 04:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 04:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 04:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 04:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 04:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 04:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 04:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 04:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 04:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 04:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 04:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 04:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 05:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 05:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 05:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 05:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 05:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 05:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 05:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 05:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 05:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 05:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 05:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 06:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 06:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 06:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 06:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 06:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5
07/07/2563 06:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 1.5
07/07/2563 06:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5
07/07/2563 06:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5
07/07/2563 06:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5
07/07/2563 06:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5
07/07/2563 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5
07/07/2563 07:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5
07/07/2563 07:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5
07/07/2563 07:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5
07/07/2563 07:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5
07/07/2563 07:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5
07/07/2563 07:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5
07/07/2563 07:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5
07/07/2563 07:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5
07/07/2563 07:45 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 07:50 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 07:55 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 08:00 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 08:05 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 08:10 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 08:15 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 08:20 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 08:25 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 08:30 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 08:35 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 08:40 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 08:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 08:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 08:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 09:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 09:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 09:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 09:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 09:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 09:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 09:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 09:35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 09:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 09:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 09:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 09:55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 10:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 10:05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 10:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 10:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 10:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 10:25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 10:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.0 2.0
07/07/2563 10:35 - - - - - - - -