สถานี Radar หนองแขม กรุงเทพมหานคร

    [ 14.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 54% 25 Jun 2021 ]...
Skip Navigation Links