สถานี Radar หนองแขม กรุงเทพมหานคร

    [ 11.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 29 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 54% 30 Nov 2020 ]...
Skip Navigation Links