สถานี Radar หนองจอก

    [ 16.00 น. กทม.ฝนเล็กน้อยเบาบาง บางพื้นที่ แนวโน้มลดลง /รอบนอกฝนเล็กน้อย จ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.สมุทรปราการ เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง 27.9 องศาเซียลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 84 % 24 Sep 2018 ]...
Skip Navigation Links