ภาพตัดขวางสถานี
กราฟระดับน้ำท่วมถนนย้อนหลัง 24 ชั่วโมง
จุดติดตั้งสถานีวัด
ข้อมูลระดับน้ำ
  • 08/12/2562 12:40 น. วัน - เวลา
  • 0.0 ซม. ระดับน้ำราย 5 นาที
  • ปกติ สถานะการณ์น้ำ
  • - น. เริ่มท่วม
  • - น. หยุดท่วม
  • - ซม. ระดับน้ำสูงสุด