ปริมาณน้ำฝน
รหัสสถานี เขต สถานี วัน-เวลา สถานะ ฝน 5 นาที ฝน 15 นาที ฝน 30 นาที ฝน 1 ชม. ฝน 3 ชม. ฝน 6 ชม. ฝน 12 ชม. ฝน 24 ชม. ดูข้อมูล
RF.LKB.02 ลาดกระบัง ปตร.ลาดกระบัง 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 6.0 6.5 7.5
RF.KTY.01 คลองเตย เขตคลองเตย 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 15.5 19.5 30.5
RF.KTY.02 คลองเตย ส.พระราม 4 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.0 3.0 14.0
RF.KTY.03 คลองเตย ส.พระโขนง 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 54.5 62.0 77.0
RF.KTY.04 คลองเตย ส.คลองเตย 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 27.5 34.0 48.0
RF.KTY.05 คลองเตย จุดวัดสวนเบญจสิริ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 40.0 48.0
RF.KSN.01 คลองสาน เขตคลองสาน 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5
RF.KSN.02 คลองสาน ส.บางไส้ไก่ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 11.5
RF.KSW.01 คลองสามวา เขตคลองสามวา 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 10.5 16.5
RF.KSW.02 คลองสามวา ปตร.ค.สามวา 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 5.5
RF.KSW.03 คลองสามวา จุดวัด ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 5.5
RF.KNY.02 คันนายาว จุดวัด ค.ลำชะล่า 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 7.5
RF.CTC.01 จตุจักร บ่อสูบถนนรัชดา 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 10.5 15.0
RF.CTC.02 จตุจักร ส.รัชดา-วิภาวดี 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.5 37.5 42.5
RF.CTC.03 จตุจักร จุดวัด ถ.เทศบาลสงเคราะห์ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.5 53.5 57.5
RF.JTG.01 จอมทอง เขตจอมทอง 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5
RF.JTG.02 จอมทอง จุดวัด ค.สนามชัย-ค.บางขุนเทียน 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
RF.JTG.03 จอมทอง ส.คลองสี่บาท 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 7.0
RF.DMG.01 ดอนเมือง เขตดอนเมือง 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 18.5
RF.DDG.02 ดินแดง ศูนย์ฯ (ดินแดง) 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 7.0 7.5 12.0
RF.DST.01 ดุสิต เขตดุสิต 24/09/2561 16:05 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 3.5
RF.DST.02 ดุสิต ส.คลองสามเสน 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 20.5 22.0
RF.TLC.01 ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 24/09/2561 16:00 ขัดข้อง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 9.0 9.0 11.0
RF.TLC.02 ตลิ่งชัน ปตร.คลองบัว-ทางรถไฟ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 8.0 8.0 9.5
RF.TLC.03 ตลิ่งชัน ส.คลองชักพระ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 17.5 19.5
RF.TWW.01 ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 24/09/2561 16:05 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 11.0 11.5
RF.TWW.02 ทวีวัฒนา ปตร.คลองทวีวัฒนา 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 32.5 32.5 32.5
RF.TWW.03 ทวีวัฒนา ปตร.คลองขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
RF.TWW.04 ทวีวัฒนา จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.บางเชือกหนัง 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 12.5 13.0
RF.TKU.01 ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5
RF.TKU.02 ทุ่งครุ ปตร.ค.รางจาก-ถ.ประชาอุทิศ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 12.0
RF.TBR.01 ธนบุรี เขตธนบุรี 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 11.0
RF.TBR.02 ธนบุรี ส.สำเหร่-แม่น้ำ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5
RF.TBR.03 ธนบุรี ส.ดาวคะนอง 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.0
RF.BKN.01 บางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 9.0 12.0
RF.BNK.02 บางกอกน้อย ส.คลองมอญ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 5.0
RF.BKY.01 บางกอกใหญ่ เขตบางกอกใหญ่ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 5.5
RF.BKY.02 บางกอกใหญ่ ส.บางกอกใหญ่ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 6.5
RF.BKP.02 บางกะปิ จุดวัด ค.แสนแสบ-เขตบางกะปิ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5 27.5 47.0
RF.BKT.01 บางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0
RF.BKT.02 บางขุนเทียน ส.คลองเลนเปน 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0
RF.BKT.03 บางขุนเทียน ส.คลองระหาญ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0
RF.BKT.04 บางขุนเทียน ส.คลองราชมนตรี 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 31.5
RF.BKT.05 บางขุนเทียน ส.คลองสนามชัย 02/11/2560 19:40 ขัดข้อง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.BKA.01 บางเขน เขตบางเขน 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 13.5 29.0
RF.BKA.02 บางเขน จุดวัด ค.บางบัว 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 24.5
RF.BKL.01 บางคอแหลม เขตบางคอแหลม 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5
RF.BKL.02 บางคอแหลม ส.วัดไทร 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 22.0
RF.BKE.01 บางแค เขตบางแค 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
RF.BKE.02 บางแค จุดวัด ค.ภาษีฯ-ราชมนตรี 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
RF.BKE.03 บางแค ส.บางจาก 24/09/2561 16:05 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 3.0
RF.BKE.04 บางแค หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 26 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 3.0
RF.BSU.01 บางซื่อ เขตบางซื่อ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.0 64.0 66.0
RF.BSU.02 บางซื่อ ส.บางเขนใหม่ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 30.5 32.0
RF.BSU.03 บางซื่อ ส.บางซื่อ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 17.0 18.5
RF.BSU.04 บางซื่อ ซ.สะพานขวา 24/09/2561 16:05 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.5 63.5 65.5
RF.BNA.01 บางนา เขตบางนา 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 25.0 31.0 53.5
RF.BNA.02 บางนา ส.บางนา 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 17.0 34.5
RF.BNA.03 บางนา จุดวัด ค.บางนา-ถ.ศรีนครินทร์ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 11.0 11.0 11.0
RF.BBN.01 บางบอน เขตบางบอน 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 17.0
RF.BBN.02 บางบอน จุดวัด ค.บางบอน-ค.สะแกงาม 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5
RF.BPD.01 บางพลัด เขตบางพลัด 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.5 34.0 35.5
RF.BRK.01 บางรัก เขตบางรัก 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 5.0
RF.BRK.02 บางรัก ส.กรุงเกษม 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5
RF.BKM.01 บึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.5 10.5 34.5
RF.PTW.01 ปทุมวัน เขตปทุมวัน 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
RF.PTW.02 ปทุมวัน ปตร.คลองอรชร 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0 2.0 4.5
RF.PWT.01 ประเวศ เขตประเวศ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 22.0 22.0 24.5
RF.PWT.02 ประเวศ ปตร.วัดกระทุ่มฯ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 24.0 27.0
RF.PWT.03 ประเวศ จุดวัดบึงหนองบอน 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 28.0 28.0 28.5
RF.PPS.01 ป้อมปราบฯ เขตป้อมปราบฯ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 3.0
RF.PYT.01 พญาไท เขตพญาไท 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 12.5
RF.PKN.01 พระโขนง เขตพระโขนง 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 54.0 55.0 76.5
RF.PKN.02 พระโขนง ส.คลองเจ็ก 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 24.5 28.5 44.5
RF.PKN.03 พระโขนง ส.บางอ้อ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 22.5 28.0 48.5
RF.PKN.04 พระโขนง ส.บางจาก 24/09/2561 16:05 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 21.0 27.5 40.0
RF.PKD.01 พระนคร ปากคลองตลาด 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 9.5
RF.PNK.01 พระนคร เขตพระนคร 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 3.0
RF.PNK.02 พระนคร ส.น้ำเทเวศร์ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.5 5.0
RF.PSC.01 ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
RF.PSC.03 ภาษีเจริญ จุดวัด ค.บางเชือกหนัง-ราชมนตรี 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 14.5 16.0
RF.PSC.04 ภาษีเจริญ ส.ภาษีเจริญ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 4.0
RF.PSC.05 ภาษีเจริญ จุดวัด ค.บางกอกใหญ่-ค.มอญ 24/09/2561 16:05 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 2.5
RF.MBR.01 มีนบุรี เขตมีนบุรี 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 14.5 17.0
RF.MBR.02 มีนบุรี ปตร.ประชาร่วมใจ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 4.0
RF.MBR.03 มีนบุรี ปตร.บึงขวาง 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 11.5
RF.MBR.04 มีนบุรี จุดวัด ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
RF.MBR.05 มีนบุรี จุดวัด ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
RF.YNW.01 ยานนาวา เขตยานนาวา 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 18.0
RF.YNW.02 ยานนาวา ส.ช่องนนทรี 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.5 2.5 17.5
RF.YNW.03 ยานนาวา ปตร.คลองด่าน 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.5
RF.RTW.01 ราชเทวี เขตราชเทวี 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0 2.0 5.0
RF.RTW.02 ราชเทวี จุดวัด ค.สามเสน-อนุสาวรีย์ฯ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 4.0
RF.RTW.03 ราชเทวี จุดวัดบึงมักกะสัน 24/09/2561 16:05 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 8.5
RF.RBN.01 ราษฏร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
RF.RBN.02 ราษฏร์บูรณะ ส.แจงร้อน 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 25.0
RF.LKB.03 ลาดกระบัง จุดวัด ค.ประเวศฯ-เขตลาดกระบัง 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0
RF.LKB.04 ลาดกระบัง จุดวัด ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
RF.LPW.01 ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 14.0 21.0
RF.WTL.01 วังทองหลาง เขตวังทองหลาง 21/09/2561 13:25 ขัดข้อง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.WTL.02 วังทองหลาง ปตร.คลองลาดพร้าว 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 19.0
RF.WTL.03 วังทองหลาง ส.เจ้าคุณสิงห์ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 15.0 15.0 27.5
RF.WTN.01 วัฒนา เขตวัฒนา 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 30.0 31.0 37.5
RF.WTN.02 วัฒนา ส.แสนแสบ-คลองตัน 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 37.5 38.0 44.5
RF.SLG.01 สวนหลวง เขตสวนหลวง 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 27.5 27.5 42.5
RF.SLG.02 สวนหลวง จุดวัด ค.ประเวศฯ-วัดขจรศิริ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.5 59.5 72.5
RF.SPS.01 สะพานสูง เขตสะพานสูง 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 29.0 29.0 45.0
RF.SPS.02 สะพานสูง ปตร.แสนแสบ-บางชัน 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 7.5 15.5
RF.SPW.01 สัมพันธวงศ์ ท่าน้ำสวัสดี 24/09/2561 16:05 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 9.5
RF.STN.01 สาทร เขตสาทร 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 9.0
RF.STN.02 สาทร ส.สาทร 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 5.5
RF.SMI.01 สายไหม เขตสายไหม 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.5
RF.SMI.02 สายไหม ปตร.คลองสองสายใต้ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0
RF.SMI.03 สายไหม ปตร.พระยาสุเรนทร์ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
RF.SMI.04 สายไหม จุดวัด ซ.แอนเน็กซ์ 24/09/2561 16:05 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0
RF.NKM.01 หนองแขม เขตหนองแขม 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5
RF.NKM.02 หนองแขม จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.ภาษีฯ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
RF.NKM.03 หนองแขม จุดวัด ค.ภาษีฯ-ค.บางน้ำจืด 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5
RF.NJK.01 หนองจอก เขตหนองจอก 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.NJK.02 หนองจอก ปตร.แสนแสบ-ถ.สังฆสันติสุข 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.NJK.03 หนองจอก จุดวัด ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
RF.NJK.04 หนองจอก ปตร.ค.สิบสาม 24/09/2561 16:05 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.NJK.05 หนองจอก ปตร.ค.หลวงแพ่ง 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 10.0 10.0 10.5
RF.NJK.06 หนองจอก จุดวัด ค.ลำผักชี-รร.ลำผักชี 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.LSI.01 หลักสี่ เขตหลักสี่ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.5 19.5 34.0
RF.LSI.02 หลักสี่ ส.คลองตาอูฐ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 12.5 18.5
RF.LSI.03 หลักสี่ จุดวัดศูนย์ราชการ-ถ.แจ้งวัฒนะ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.5 39.5 47.5
RF.HKG.01 ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5 27.5 34.5
RF.HKG.02 ห้วยขวาง ส.สามเสน-แสนแสบ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.5 30.5 37.5
RF.SPK.01 อำเภอเมืองสมุทรปราการ ส.สำโรง 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 3.5