ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 20/07/2561 00:35 ปกติ 408.66 0.00 0.00 0.08
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 20/07/2561 00:30 ปกติ 10.29 0.80 21.00 -0.06
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 20/07/2561 00:30 ปกติ 8.76 0.22 39.80 -0.56
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 30/10/2560 10:20 ขัดข้อง 8.02 0.25 27.97 -0.49
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมประชากร ตอนซอยประชาชื่น 4 แยก 1-4 20/07/2561 00:35 ปกติ 6.17 1.43 43.16 -0.66
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 20/07/2561 00:35 ปกติ 0.27 0.01 38.58 0.19
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมประชากร ตอนวัดเทวสุนทร 20/07/2561 00:35 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.BKA.01 คลองบางเขน คลองบางเขนใหม่ 02/05/2561 09:50 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 20/07/2561 00:35 ปกติ 0.00 0.00 105.00 -0.06
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 20/07/2561 00:30 ปกติ 0.00 0.00 73.85 0.97
FW.SSM.01 แม่น้ำเจ้าพระยา ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 20/07/2561 00:35 ปกติ 0.00 0.00 191.36 0.95
FW.PKN.01 คลองพระโขนง คลองพระโขนง-วัดสะพาน 19/04/2560 10:00 ขัดข้อง 0.00 -1.00 0.00 0.00
FW.BKN.01 คลองบางกอกน้อย คลองบางกอกน้อย 13/09/2560 13:10 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 20/07/2561 00:30 ปกติ 0.00 0.00 38.36 0.74
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 20/07/2561 00:30 ปกติ 0.00 0.00 9.40 0.42
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 20/07/2561 00:30 ปกติ 0.00 0.00 14.85 0.35
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 20/07/2561 00:35 ปกติ 0.00 0.00 34.45 0.20
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 20/07/2561 00:30 ปกติ 0.00 0.00 26.60 -1.17
FW.K3W.01 คลองสองตะวันตก คลองสามตะวันตก 20/07/2561 00:30 ปกติ 0.00 0.00 34.27 0.50
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 20/07/2561 00:35 ปกติ 0.00 0.00 27.49 -0.01
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 20/07/2561 00:30 ปกติ 0.00 0.00 17.71 0.37
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 20/07/2561 00:30 ปกติ 0.00 0.00 2.13 0.61
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 20/07/2561 00:30 ปกติ 0.00 0.00 33.91 0.51
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 20/07/2561 00:30 ปกติ 0.00 0.00 6.02 0.54
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 20/07/2561 00:30 ปกติ 0.00 0.00 71.89 0.46
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขน 20/07/2561 00:30 ปกติ 0.00 0.00 9.23 -1.71
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 20/07/2561 00:30 ปกติ 0.00 0.00 39.90 -0.72
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 20/07/2561 00:35 ปกติ 0.00 0.00 24.56 -0.12
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ คลองประเวศฯ 20/07/2561 00:35 ปกติ 0.00 0.00 23.00 -0.23
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 20/07/2561 00:35 ปกติ -0.33 -0.01 65.73 -0.72
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 19/07/2561 14:40 ขัดข้อง -1.17 -0.13 9.26 -0.45
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 20/07/2561 00:35 ปกติ -1792.50 -0.63 2867.99 1.23