ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมประชากร ตอนซอยประชาชื่น 4 แยก 1-4 24/09/2561 16:05 ปกติ 34.06 6.31 53.98 -0.23
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมประชากร ตอนวัดเทวสุนทร 24/09/2561 16:05 ปกติ 24.73 3.88 63.74 0.16
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 24/09/2561 16:00 ขัดข้อง 15.01 0.30 49.38 0.11
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 24/09/2561 16:05 ปกติ 13.53 0.58 38.03 -0.83
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 24/09/2561 05:45 ขัดข้อง 9.79 0.12 80.23 -0.14
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 30/10/2560 10:20 ขัดข้อง 8.02 0.25 27.97 -0.49
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 24/09/2561 16:05 ปกติ 7.92 0.66 18.89 -0.94
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 24/09/2561 16:10 ปกติ 6.33 0.34 18.68 0.16
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 24/09/2561 16:05 ปกติ 4.65 0.09 52.24 0.80
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 24/09/2561 16:05 ปกติ 0.00 0.00 65.30 0.71
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.00 0.00 97.63 1.46
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.00 0.00 86.67 0.13
FW.BKN.01 คลองบางกอกน้อย คลองบางกอกน้อย 13/09/2560 13:10 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 24/09/2561 16:05 ปกติ 0.00 0.00 30.00 0.23
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 24/09/2561 16:05 ปกติ 0.00 0.00 2.27 0.75
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 24/09/2561 16:05 ปกติ 0.00 0.00 35.74 0.62
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 24/09/2561 16:05 ปกติ 0.00 0.00 6.56 0.73
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 24/09/2561 16:00 ขัดข้อง 0.00 0.00 78.13 0.70
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 24/09/2561 16:05 ปกติ 0.00 0.00 54.12 1.36
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 24/09/2561 16:05 ปกติ 0.00 0.00 17.28 0.89
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 24/09/2561 16:05 ปกติ 0.00 0.00 24.10 0.88
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.00 0.00 62.25 0.81
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 24/09/2561 16:05 ปกติ 0.00 0.00 27.27 -1.11
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.00 0.00 43.36 1.01
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.00 0.00 36.49 0.51
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 24/09/2561 16:00 ขัดข้อง 0.00 0.00 25.31 0.90
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 24/09/2561 16:10 ปกติ 0.00 0.00 32.00 0.46
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 24/09/2561 15:55 ขัดข้อง -0.81 -0.02 40.69 0.29
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 24/09/2561 16:10 ปกติ -6.09 -0.37 32.35 0.38
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 24/09/2561 16:10 ปกติ -11.90 -0.22 125.00 0.47
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 24/09/2561 16:10 ปกติ -263.31 -0.10 2771.72 0.76