ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 23/04/2562 10:50 ปกติ 853.06 0.32 2708.13 0.44
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 23/04/2562 10:45 ปกติ 12.68 0.48 57.10 0.46
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 30/10/2560 10:20 ขัดข้อง 8.02 0.25 27.97 -0.49
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 23/04/2562 10:50 ปกติ 0.38 0.01 42.77 -0.35
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 23/04/2562 10:50 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 23/04/2562 10:50 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 23/04/2562 10:50 ปกติ 0.00 1.17 - -1.00
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 23/04/2562 10:50 ปกติ 0.00 0.00 65.65 0.00
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 23/04/2562 10:50 ปกติ 0.00 0.00 70.05 -0.45
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 23/04/2562 10:50 ปกติ 0.00 -0.03 - -1.00
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 23/04/2562 10:45 ปกติ 0.00 0.00 23.83 0.09
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 23/04/2562 10:45 ปกติ 0.00 0.00 5.35 0.09
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 23/04/2562 10:45 ปกติ 0.00 0.00 3.25 -0.32
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 23/04/2562 10:50 ปกติ 0.00 0.00 28.59 0.06
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 23/04/2562 10:45 ปกติ 0.00 0.00 32.77 -0.61
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 23/04/2562 10:45 ปกติ 0.00 0.00 25.17 -0.08
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 23/04/2562 10:50 ปกติ 0.00 0.00 20.87 -0.42
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 23/04/2562 10:50 ปกติ 0.00 0.00 4.71 -0.33
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 23/04/2562 10:50 ปกติ 0.00 0.00 14.00 -0.45
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 23/04/2562 10:45 ปกติ 0.00 0.00 2.13 0.60
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 23/04/2562 10:45 ปกติ 0.00 0.00 33.75 0.50
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 23/04/2562 10:45 ปกติ 0.00 0.00 6.02 0.54
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 23/04/2562 10:45 ปกติ 0.00 0.00 72.41 0.48
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 23/04/2562 10:45 ปกติ 0.00 0.00 24.51 -0.51
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 23/04/2562 10:45 ปกติ 0.00 0.00 46.34 -0.34
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 23/04/2562 10:50 ปกติ 0.00 0.00 19.43 -0.47
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 23/04/2562 10:50 ปกติ 0.00 0.00 19.00 -0.50
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 23/04/2562 10:50 ปกติ -0.12 0.02 30.88 0.02
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 23/04/2562 10:50 ปกติ -0.13 -0.01 14.97 -0.07
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 23/04/2562 10:45 ปกติ -6.12 -0.10 88.00 -0.51