ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 15/11/2561 00:05 ปกติ 1321.92 0.49 2703.32 0.41
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 15/11/2561 00:05 ปกติ 27.53 2.35 19.00 -0.14
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 15/11/2561 00:00 ปกติ 11.78 0.46 55.79 0.42
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 15/11/2561 00:00 ปกติ 10.17 1.88 54.10 -0.22
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 15/11/2561 00:05 ปกติ 10.11 1.75 57.76 -0.08
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 30/10/2560 10:20 ขัดข้อง 8.02 0.25 27.97 -0.49
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 15/11/2561 00:05 ปกติ 4.57 0.12 37.45 0.27
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 15/11/2561 00:00 ปกติ 4.05 0.09 43.50 -0.30
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 15/11/2561 00:10 ปกติ 2.68 0.15 17.60 0.10
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 14/11/2561 21:45 ขัดข้อง 2.61 0.03 84.13 0.01
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร. คลองสิบสาม เขตหนองจอก 15/11/2561 00:05 ปกติ 0.00 0.00 84.62 1.00
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ 15/11/2561 00:05 ปกติ 0.00 0.00 70.33 -0.45
FW.BKN.01 คลองบางกอกน้อย คลองบางกอกน้อย 13/09/2560 13:10 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 15/11/2561 00:00 ปกติ 0.00 0.00 32.54 0.49
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 14/11/2561 23:55 ขัดข้อง 0.00 0.00 7.75 0.31
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 15/11/2561 00:00 ปกติ 0.00 0.00 11.82 0.14
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 15/11/2561 00:05 ปกติ 0.00 0.00 37.79 0.28
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 15/11/2561 00:00 ปกติ 0.00 0.00 34.34 -0.48
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 15/11/2561 00:05 ปกติ 0.00 0.00 30.60 0.27
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 15/11/2561 00:05 ปกติ 0.00 0.00 26.20 -0.09
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 14/11/2561 23:55 ขัดข้อง 0.00 0.00 14.64 0.15
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 15/11/2561 00:00 ปกติ 0.00 0.00 2.36 0.85
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 15/11/2561 00:00 ปกติ 0.00 0.00 37.73 0.74
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 15/11/2561 00:00 ปกติ 0.00 0.00 6.72 0.79
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 15/11/2561 00:15 ปกติ 0.00 0.00 78.39 0.71
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 15/11/2561 00:05 ปกติ 0.00 0.00 34.71 0.27
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 15/11/2561 00:00 ปกติ 0.00 0.00 51.94 -0.01
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 15/11/2561 00:05 ปกติ 0.00 0.00 24.10 -0.15
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร. ลาดกระบัง 15/11/2561 00:05 ปกติ 0.00 0.00 23.00 -0.22
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 14/11/2561 22:50 ขัดข้อง -2.13 -0.05 44.39 0.46
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 15/11/2561 00:05 ปกติ -11.82 -0.17 101.00 -0.20